# Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?Download 313 Kb.
bet8/9
Sana26.01.2017
Hajmi313 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
- Yirik shoxli xayvonlar

-Echkilar

- Bo’rilar

- Tulkilar

- Yumronqoziqlar
# Sibir yarasi (kuydirgi) yuqish yo’llari

-Teri orqali

-Gusht maxsulotidan

-Jun maxsulotidan

- Siydik orkali

- Fekaliy orkali

- Sulak orkali
# Sibir yarasi (kuydirgi) inkubasion davri

-1 kun


-2 kun

-7 kun


-2 xafta

-3 oy


-Bir yil
# Sibir yarasi ( kuydirgi) karbonkulli odatdagi lokalizasiyasi

-Buyin


-Kullar

-Bosh


-Tovon

-Kuz


-Lab
# Sibir yarasi (kuydirgi) mahalliy belgilari

-Yaradan kukimtir ekssudat ajralishi

-Yaradan binafsharang ekssudat ajralishi

-Pufakchani yorgandan keyin strup xosil bulishi

-Qo’lansa xidli ekssudat

-Yiringli ajralma

-Yara atrofida kripitasiya bo’lishi
# Sibir yarasi (kuydirgi) turlari

-Teri


-O’pka

-Ichak


-Suyak

-Bugim


-Quloq
# Sibir yarasi (kuydirgi) differensial diagnostikasi

-Nospesifik korbunkul

-Furunkul

-Kalamush kasalligi

-Abssess

-Anaerob gangrena

-Osteomielit
# Sibir yarasi (kuydirgi) karbunkuli davosi

-Spesifik vaksinasiya

-Antibakterial terapiya

-Maxalliy kseroform, dimeksid

-Operasiya

-Yarani drenajlash

-Fizioterapiya
# Qoqshol dastlabki belgilari

-Bosh og’rishi

-Charchash

-Uyquchanlik

-Past temperatura

-Xotirjamsizlik

-Gipersalivatsiya
# Qoqshol kechki belgilari

-Atelektik pnevmoniya

-Gipostatik pnevmoniya

-Sepsis


-Ko’p terlash

-Charchoq

-Bosh og’rishi
# Tirishish (trizm) bu-

-Mimik mushaklar qisqarishi

-Sardonik kulgi

-Chaynov mushaklari charchashi

-Opistotonus

-Jaroxat atrofida og’riq

-Terlash
# Qoqsholda tutqanoq(sudorog) sabablari

-Elvizak


-Kuchli tovush

-Kuchli yorug’lik jimjitlik

-Jimjitlik

-qorong’i xona

-Sekin xarakat
# Qoqshol maxalliy belgilari

-Chegaralangan belgilar

-Jaroxat atrofida og’rik

-Kasallikni yengil kechishi

-Kasallikni og’ir kechishi

-Opistotonus

-Qo’l va oyoqlarning tirishishi
# Qoqshol tashxisini qo’ying

-Jaroxatda tortuvchi og’riq

-Mushaklar yengil tirishishi

-Sababsiz terlash

-Jaroxatdan noxush xid kelishi

-Teri osti kripitasiyasi

-Mushaklarda og’riq
# Qoqsholning nospesifik profilaktikasi

-Birlamchi xirurgik ishlovi

-Yot jismni olib tashlash

-Xayotga layokatsiz to’qimalarni olib tashlash

-Jaroxatga antiseptiklar ishlatmaslik

-Etarli nekrektomiya kilinmasligi

-Jaroxatga oralatib chok qo’yish
# Sepsisning tomir o’zanidagi asorati

-Septik tromb

-Septik endokardit

-Ichki a'zolar tomirlari tromboemboliyasi

-Tomir devori stenozi

-Endoartrit

-Tromboflebit
# Bakterial toksik shokning asosiy belgilari

-Yuqori tana xarorati

-Qaltirash

-AQB ni tushishi

-Oligouriya

-Yo’tal


-Ich ketish
# Sepsisning umum klinik ko’rinishi

-Yuqori xarorat

-Qaltirash

-Ter oqishi

-Ko’ngil aynishi

-Qayt qilish

-Ich ketishi
# Rivojlangan sepsis davrida yuqori tana xarorati quyidagicha bo’ladi

-To’lqinsimon

-Doimiy

-Remitirlovchi

-Noto’g’ri

-Vaqtinchalik

-Noturg’un
# Sepsis nazariyalari

-Mikrobiologik nazariya

-Sitokinin nazariyasi

-Allergik nazariya

-Toksik nazariya

-Immunologik nazariya

-Endokrinologik nazariya
# Sepsis asoratlari

-Septikopiemiya

-Septisemiya

-Yiringli shishlar

-Allergik reaksiya

-Gematoma

-Tromboflebit
# Asosiy sepsis omillari

-Infeksiya (uchogi) manbaasi

-Tizimli yallig’lanish reaksiyasi sindromi

-Poliorgan yetishmovchiligi

-Ma'lumot yo’qligi

-Normal xarorat

-Surunkali gastrit
# Anaerob flegmona klinik kurinishi

-Kasallikni 0’tkir boshlanishi

-Umumiy xolsizlik, xaroratni 40 C gacha kutarilishi

-Yallig’lanish o’chogida shish, og’riqli infiltrat, a'zo funksiyasi pasayishi yallig’lanish

- O’chog’ida og’riqsiz shish paydo bo’lishi

-Kasallikni sekin rivojlanishi

-Subfebril xarorat
# Anaerob flegmonaning kompleks davosi

-Barokamera, baroterapiya

-Keng lampas kesma

-Keng ta'sirli antibiotiklarni arteriya ichiga yuborish

-Antibiotiklarni tabletkada qabul qilish

-Artrotomiya

-UVCh
# Anaerob flegmona differensial diagnostikasi

-Saramas

-Chuqur venalar tromboflebit

-Magistral arteriyalar trombozi

-Pandaktilit

-Radikulit

-Xasmol
# Sepsisda jaroxat tashqi ko’rinishining 3 ta belgisi

-Yiringli ajralma

-Jaroxat to’qimalari kulrang tusda

-Jaroxat to’qimalarining keskin shishi

-Ko’p miqdorda yiringli ajralma

-Yara atrofii t0’qimalari shishmagan

-Yara odatiy rangda
# Rivojlangan sepsis davrida xarorat egriligining 3 turi

-Remitirlovchi

-To’lqinsimon

-Turg’un

-O’tib ketuvchi lixoradka

-Sakrovchi tipda

-Noturg’un
# Sepsisda birlamchi davo quyidagi 3 ta taktikadan boshlanadi

-Jaroxatga xirurgik ishlov berish

-Proteolitik ferment qo’llash

-giperbarik oksigenasiya

-UVCh tayinlash

-Rentgenterapiya

-Jaroxatga chok qo’yish
# Sepsisning 3 ta bosqichi (Amerika olimlari kelishuv xay'ati asosida 1991 y)

-Sepsis


-Sepsis sindromi

-Septik shok

-Septik kaxeksiya

-Ikkilamchi sepsis

-Birlamchi sepsis
# Bemor organizmi reaksiyasi xarakteriga ko’ra sepsisning 3 ta shakli

-Giperergik shakli

-Normergik shakli

-Gipoergik shakli

-Gipoksik

-Anergik


-Aralash
# Yiringli rezorbtiv isitmani 3 ta belgisi

-Yiringli o’choq yoki yarani mavjudligi

-Umumiy ko’rinishi (xaroratning 38 dan yuqori bulishi, intoksikasiya)

-Bakteremiya bilan kechishi

-Yo’tal

-Anuriya-Qon tuflash
# Sepsisda antibiotik qo’llashni 3 ta yo’li:

-Parenteral

-Bo’shliq ichi

-Maxalliy yaraga

-Enteral

-Zond orqali

-Bo’g’im ichi
# Oyoq arteriyalari tromboemboliyasi 3 ta xarakterli belgisi:

-To’satdan paydo buluvchi o’tkir og’riq

-Teri qoplamlari rangparligi

-Oyoqlarning sovushi

-Teri qoplamlari giperemiyasi

-Xaroratning ko’tarilishi

-Uyquchanlik
# Venalar klapn apparati funksional xolatini aniqlashning 3 usuli:

-Barmoq va jgutli sinama

-Ultratovush doplerografiya

-Kontrast flebografiya

-Kompyuter tomografiya

-UZD


-Biopsiya
# Yiringli tromboflebit davosining 3 turi:

-Antikoagulyantlar

-Antibiotiklar

-Venani olib tashlash va bog’lab qo’yish

-Neyrogen preparatlar

-Trankvilizatorlar

-Analgetiklar
# Obliterirlovchi endoarteriit patogenitk asoslangan davosida 3 guruh preparat:

-Desensibillovchi

-Qon - tomirlarni kengaytiruvchi

-Dezagregantlar

-Antiseptiklar

-Koagulyantlar

-Yurak preparatlari
# Obliterirlovchi endoarteriit ko’p uchrovchi 3 gurux insonlar:

-20-40 yoshdagi erkaklar

-Kashandalar

-Sovuq urgan bemorlar

-40-65 yosh ayollar

-Xaydovchilar

-Styuardessalar
# Chuqur venalar o’tkir trombozi 3 xarakterli belgisi:

-Zararlangan oyoqda keskin og’riqlar

-Teri sianozi va rangparlik

-Oyoqda keskin shish

-Zararlangan oyoq giperemiyasi

-Trofik yaralar

-Shishning yo’qligi
# Jaroxat bitishi ketma ketligini 3 ta noto’g’ri javobini ayting:

-Jaroxat atrofida gipretermiya

-Jaroxat atrofida giperemiya paydo bo’lishi

-Jaroxatda og’riqni yo’qolishi

-O’lgan to’qimalarni surilishi

-Granulyatsiyani rivojlanishi

-Epitilizatsiya
# Jaroxat davosining 3 ta vazifasini ko’rsating

-Infeksiyani kamaytirish

-o’lgan to’qimalarni olib tashlash

-Regeneratsiyani kuchayishi

-Xaroratni normallashuvi

-Desensebilizatsiya

-Dezintoksikatsion terapiya
# Birlamchi jarroxlik ishlovini o’tkazishga 3ta qarshi ko’rsatma

-Shok


-Bemorning kech murojaat etishi

-Yiringli infeksiya

-Gepatit

-Me'da yarasi

-Tomirlar aterosklerozi
# Pnevmotoraksning 3 ta xarakterli klinik simptomini ko’rsating:

-Yaqqol xansirash, sianoz

-Perkussiyada qutichasimon tovush

-Nafas shovqinlarini susayishi

-Perkussiyada to’mtoqlik

-Dag’al nafas

-AKB ni ko’tarilishi
# Yiringli jarayon joylashishiga karab 3 ta guruxi:

-Yumshoq to’qimalar

-Suyak va bo’g’imlar

-Bosh miya va uning pardalari

-To’mirlar

-Biriktiruvchi to’qimalar

-Qon
# Yiringli jarayon joylashishiga karab 3 ta guruxi:

-Ko’krak qafasi a'zolari

-Suyak va bugimlar

-Bosh miya va uning pardalari

-Tomirlar

-Biriktiruvchi to’qima

-Qon
# Yiringli plevrit paydo bulishi 3 ta sababi:

-Sil kavernalarinig yorilishi

-Ko’krak kafasi yiringli kasalliklari

-Septik metastazlar

-Angina

-O’rta quloq otiti

-Oyoq venalari tromboflebiti
# Yiringli plevritda 3 ta xarakterli perkutor simptomni ayting

-Garlend uchburchagi

-Elis-Damuazo chizig’i

-Groko-Rauxfus uchburchagi

-Pti uchburchagi

-Boxdaleka uchburchagi

-Lesgaft-Grunfeld chizigi
# Torakotomiyadan kеyingi erta asoratlarni ko’rrsating?

- Opеratsiyadan kеyingi jaroxatning yiringlashi

- O’pka ni kollapsi

- Plеvral bushlig’ining drеnajidan yiringli ajralma

- Tana xaroratining oshishi

- O’pka raki

- Bronxoyoqtaz kasalligi

- Pnеvmosklеroz

- O’pka artеriyasinig tromboemboliyasi
# Taloqning bir laxzali yorilishining klinik ma'lumotlari tavsifi ?

-Chap kovurga yoyi osti soxasida og’riq

-Vanka-Vstanki simptomi musbat

-AQB ni kеskin tushishi, pulsni tеzlashishi

-Chap qovurg’a yoyi ostida musqo’lni ximoyaviy taranglashishi

-Qorinni shishishi

-Tug’ri javob yuq
# Qon tuxtatuvchi Esmarx jgutining tug’ri qo’yilganligining 4 ta bеlgisi:

-Qon kеtishi tuxtaydi

-Puls paypaslanmaydi

-Qo’l oyoqning sovushi

-Qo’l oyoqning oqarishi

-Qon kеtishi tuxtamaydi

-Puls paypaslanadi

-Qo’l oyoq issiq buladi

-Qo’l oyoq qizaradi
# Esmarx jgutining 4 ta tug’ri quyilishi bеlgisi:

-Qo’l oyoqqa kutarilgan xolatni bеrish

-Jgut ostida yumshoq matoni qo’yish

-Qon tuxtashi uchun birinchi 2-3 aylanishni kuchli tortish

-Jgutga qo’yilgan kuni va vaqtini yozib qo’yish

-Qo’l oyoqqa ancha pasaytirilgan xolatni bеrish

-Jgut bilakning pastki uchligida quyiladi.

-Qon tuxtashi uchun oxirgi 2-3 aylanishni kuchli tortis-

-Jgutga bеmorning ismi va familiyasini yozib qo’yish
# Qon qo’yishdan oldin qilinadigan 4 ta sinama:

-Donor va rеtsipiеntning qon guruhini aniqlash

-Donor va rеtsipiеntning Rh- omilini aniqlash

-Donor va rеtsipiеntning individual mosligini aniqlash

-Biologik moslikni o’tkazish

-Faqat donorning qon guruhini aniklash

-Fizik moslikni aniqlash

-Ximik moslikni utkazis-

-Donor qonining infitsirlanish darajasini aniqlash
# Qon guruhini aniqlashda quyiladigan 4 ta xatolik xolati :

-Agar katta qon tomchisi olingan bulsa

-Agar kichkina zardob tomchisi olingan bulsa

-Agar xona xarorati -25 dan yuqori buls-

-Agar xona xarorati -10 dan past bulsa

-Agar xona xarorati -10 dan yuqori bulsa

-Agar xona xarorati -25 dan past bulsa

-Agar tеng miqdorda qon va zardob olingan bulsa

-Agar xona xarorati -55 dan past bulsa
# Gеmotransfuziologiiga rivojlanishiga xissa qo’shgan 4 ta olim

-Yanskiy, I-III qon guruhini ochgan.

-Lanshtеynеr, IV qon guruhini ochgan

-Lanshtеynеr, rеzus omilni ochgan

-Blendеl, odamdan odamga qon quygan

-Lanshtеynеr, I-III qon guruhini ochgan.

-Blendеl, rеzus omilni ochgan

-Yanskiy, IV qon guruhini ochgan

-Volf, odamdan odamga qon ko’ygan
# Lеykositar formulaning normada ko’rsatkichi :

-Nеytrofillar 47-72%

-Eozinofillar 0,5-5%

-Bazofillar 0-1%

-Limfotsitlar 19-37%

-Limfotsitlar 29-47%

-Nеytrofillar 20- 37%

-Bazofillar 5-10%

-Eozinofillar 0-1%
# Asеptik va antisеptika rivojlanishiga xissa qusgan 4 ta olim.

-- Listеr

-Bеrgman

-Shimmеlbush

-Zеmmеlvеys

-Bilrot


-Pirogov

-Meyo


-Gippokrat
# Qon ivishini sеkinlashtiradigan 4 ta kasallik :

-Gеmofiliya

-Vеrlgof kasalligi

-Nur kasalligi

-Gеparinning ortikligi

-Miokard infarkti

-Insult

-Tromboflеbit-O’pka artеriyasi tromboemboliyasi
# Antisеptikaning 4 ta kurinishi:

-Fizik


-Mеxanik

-Ximik


-Biologik

-Ekzogеn


-Endogеn

-Kontakt


-Implantatsion
# Fizik antisеptikaning 4 ta kurinishi:

-Dokali tampon

-Rеzinali drеnaj

-UF nurlaridan foydalanish

-Davolashning ochiq kurinishi

-Antibiotiklar

-Jaroxatga birlamchi ishlov bеrish

-Zardobning qo’llanilishi

-Qon kuyish
# Mеxanik antisеptikaning 4 ta usuli:

-Nеkrektomiya

-Qon laxtasini olib tashlash

-Yod jismni olib tashlash

-Qon kеtishini tuxtatish

-Zararlanmagan tuqimani olib tashlash

-Yiringli jaroxatga chok qo’yish

-Kvartsli nurlanish

-Antibiotiklar
# Oksidlovchilar guruhiga kiruvchi 4 ta modda:

-3% li vodorod pеroksidi

-Gidropеrit

-Pеrgidrol

-Kaliy pеrmanganat

-Ksеroform

-Rivanol

-Protargol

-Strеptotsid
# Aldеgidlar guruhiga kiruvchi 4 ta modda:

-Formaldеgid

-Lizoform

-Gеksamеtilеntеtramin

-Urotropin

-Gidropеrit

-Mеtilеn kuki eritmasi

-Etazol


-Kumush nitrat eritmasi
# Buyovchilar guruhiga kiruvchi 4 ta modda :

-Mеtilеn ko’ki

-Triflavin

-Rivanol


-Brilliant yashili

-Kaliy pеrmanganati

-Diotsid

-Yodoform

-Sulеma
# Sulfanilamidlar guruhiga kiruvchi 4 ta modda:

-Strеptotsid

-Etazol

-Norsulfazol-Sulfadimеtoksin

-Pеnitsillin

-Triflavin

-Rivanol


-Urotropin
# Bog’lovchi matеriallarni sеrilizatsiya qilishni 4ta turi :

-Par ostida avtoklavlash

-Bosim ostida avtoklavlash

-Ultratovush ta’sirida

-Tеrmokamеrada (shkafda quruq issiq)

-Mеxanokamеrada

-Suvda avtoklavlash

-Dеzeritmada

-10-15 minut qaynatish
# Qon kеtishining 4ta jismoniy usullari:

-Sovuklik

-Elеktrokoagulyatsiya

-Xirurgik diatеrmiya

-Lazеr fotokoagulyatsiya

-Adrеnalin

-Jgut kuyish

-Tomirlarin tikish

-Vikasol
# Agglyutinin va agglyutinogеndan 4ta qon guruhini aniqlash:

-O alfa, bеta

-A bеta

-B alfa


-ABO

-O yuq aglyutininlar

-A alfa

-B bеta


-AB alfa,bеta
# Konservalangan qonni yaroqliligini aniqlashning 4 ta bеlgilari:

-Qon idishining gеrmеtik yopilgan bo’lishi kеrak.

-Idishida donorniing familiyasi, qon guruhi, dozasi, olgan kuni bеlgilangan bulishi kеrak.

-Qon ampulada tinch holatda 3ta qavatga bulinadi: tubida-eritrotsitlar, o’rtasida-oqimtir qavat-leykotsitlar, yuqorisida tiniq qavat- sariq plazma

-Qonda laxtak, xiralik, parcha-parcha va plazmali plyonka bulmasligi kerak

-Qon bor idishlar maxsus flakonlarda bulishi kerak

-Idishda retsipiyentning familiyasi, qon guruhi, dozasi va boshqalar bulishi kеrak

-Qon ampulada tinch holatda 2 ta qavatga bulinadi: tubida-eritrotsitlar va yuqorisida tiniq yoki yengil xira qavat- sariq plazma

-Qonda laxtak, xiralik, parcha-parcha va plazmali plyonka bulishi kerak
# Bo’shliqlarga qon ketishining 4 ta nomlanishi:

-Gemoperitoneum-qorin bo’shlig’iga qon ketishi

-Gemotoraks- kukrak bo’shlig’iga kon ketishi

-Gemoartroz-bug’im bo’shlig’iga qon ketishi

-Gemoperikardium- perikardga

-Gemogastrium- qorin bo’shlig’iga qon ketishi

-Gemopnevmoneum- kukrak bo’shlig’iga kon ketishi

-Gemoartrium- bug’im bo’shlig’iga qon ketishi

-Gemokardium- perikardga
# 3 guruh qon qo’yishning asoratlari:

-mexanik xarakteri: а) qon qo’yish texnikasi buzilganda б) xavoli emboliya в) yurakning o’tkir kengayishi

-reaktiv xarakteri : а) qon qo’yishdan keyingi posttransfuzion shok б) posttransfuzion pirogen reaksiya в) sitratli shok

- infeksion kasallik rivojlanishi

- reaktiv xarakteri: а) qon qo’yish texnikasi buzilganda б) xavoli emboliya в) yurakning o’tkir kengayishi

- mexanik xarakteri а) qon qo’yishdan keyingi posttransfuzion shok б) posttransfuzion pirogen reaksiya в) sitratli shok

-psixik rivojlanishning buzilishi
# Qonni organizmga yuborishning 4 ta usuli:

-Vena ichiga

-Arteriya ichiga

-Suyak ichiga

-Mushak orasiga

-Bo’shliqqa

-Teri ostiga

-Qorin parda ichiga

-Intrakaval

# Travmalarni davolashda 4 ta vazifa:

-Bemorning hayotini saqlash

-Travma bulgan organni davolash

-Organni anatomik butunligini saqlash

-Travma bulgan organni funksiyasini tiklash

-Og’riqsizlantirish

-Qon ketishini tuxtatish

-Jarohatga birlamchi xirurgik ishlov berish

-Shokka qarshi chora tadbirlar

# Xushdan ketishda 4 ta asosiy chora tadbirlar:

-Bemorni tekis joyda boshini pastga qilib yotqiziladi

-Toza xavo berish

-Nashatir spirti

-Valeriana, kofe

-Niqobli narkoz

-Adrenalin va noradrenalin mushak orasiga

-Qon qo’yish

-Og’izdan og’izga sun’iy nafas
# Arterial qon bosimi darajasiga qarab shokning 4 ta darajasi:

-I daraja- sistolik bosim 90 mm sm. Ust.

-II daraja – sistolik bosim 70-90 mm sm. Ust.

-III daraja- sistolik bosim 50-70 mm sm. Ust.

-IV daraja – sistolik bosim 50 mm sm. Ust. Dan past

-I daraja - sistolik bosim 50 mm sm. Ust. Dan past

-II daraja – sistolik bosim 50- mm sm. Ust.

-III daraja- sistolik bosim 70-90 mm sm. Ust.

-IV daraja – sistolik bosim 90 mm sm. Ust.
# Travmatik toksikozning 4 ta mahalliy belgisi:

-Qo’l oyoqlarning oqarishi

-Ayrim joylarida kukarish

-Qon aylanishi va sezishning buzilishi

-Qo’l oyoqlarnig harakat funksiyasining buzilishi

-Qo’l oyoqlarning qorayishi (qon tuxtashi natijasida)

-Oq va qung’ir dog’lar hisobiga

-Juda kuchli og’riqlar

-Qo’l oyoqlarning harakat funksiyasi saqlangan

# Ko’krak qafasi va sut beziga bog’lam qo’yishning 4 tausuli :

-Spiralsimon

-Plashsimon

-Xochsimon

-Dezo


-Halqasimon

-Toshbaqasimon

-Gipsli

-Yelimsimon


# Yiringli intoksikatsiyani chaqiruvchi 4 ta mikroorganizm:

-Stafilokokk

-Streptokokk

-Gonokokk

-Kolibatsilla

-Kox tayoqchalari

-Lefler tayoqchalari

-Сl.perfringes

-Diplokokklar
# Gazli gangrenani chaqiruvchi 4 ta mikroorganizm:

-Cl perfringens

-Cl oedematiens

-Cl septicus

-Cl hystoliticus

-Cl tetanus

-Lefler tayoqchalari

-Stafilokokklar

-Streptokokklar
# Gazli gangrenani klinik kechishiga kura 4 ta kurinishi:

-Chaqmoqsimon

-O’tkir

-Surunkali-Retsidivlanuvchi

-Birlamchi

-Ikkilamchi

-O’tkirosti

-Aralash

# Qoqsholning 4 ta asorati:

-Pnevmoniya

-Asfiksiya

-Suyak sinishi

-Mushaklar yorilishi

-Artritlar

-Sochlarning to’kilishi

-Sinkope

-Oqmalar rivojlanishi


# Qoqsholni 4 ta profilaktik chora- tadbirlari:

-Jarohatdan yod jismni olish

-Qon laxtaklarini olish

-Ulgan tuqimlarni olish

-Maxsus profilaktikaа (PSS va SA)

-Kasal va daydi itlarni yuqotish

- Travmaga qarshi kurashish

-Aholi urtasida sanitar-oqartiruv ishlari

-Hamma uy hayvonlarida vetirinar tekshiruv
# Frunkulning 4 ta klinik belgisi:

-Og’riq


-Qizarish

-Shish


-Funksiyaning buzilishi

-Kukarish

-Gaz tuplanishi

-Epidermisda teshik bulishi

-Mushaklar tortishishi
# Karbunkulni konservativ davolashning 4 ta usuli:

-Antibiotiklar va sul’fanilamidlar

-Uvch-sollyuks

-Anal’getiklar

-Immunobiostimulyatorlar

-Yiringni qo’l bilan bosish

-Xochsimon kesma

-Antikoagulyantlar

-Spazmolitiklar
# Mastitning 4 ta ko’rinishi:

-Subareolar

-Intramammar

-Retromammar

-Trabekulalararo

-Teri ichi mastiti

-Submammar

-Intraareolar

-Kanalikulararo

# Osteomielitning 4 ta profilaktik chora tadbirlari:

-Birlamchi infeksiya o’chog’ini o’z vaqtida davolash

-Suyaklar sinishi va immobilizatsiyasida yod jismlardan va suyak siniqlaridan tozalash

-Keng ta’sir spektrli antibiotiklar bilan davolash

-Immune-biologik statusini oshirish

-Birlamchi infeksiya o’chog’ini o’z vaqtida kesib olib tashlash

-Suyaklar sinishida shoshilinch operatsiya

-Kuchli ta’sir qiluvchi glikozidlar bilan davolash

-O’z vaqtida vaksinatsiya qilish


# Osteomielitni keltirib chiqaruvchi 4 ta ahamiyatli omllar :

-Immunibiologik holat

-Anatomo-fiziologik hususiyatlar

-Mikroorganizmning virulentligi

-Bacterial invaziyaning ko’pligi

-Kimyoviy omillar

-Fizik omillar

-Termik omillar

-Elektrotravma
# Qoqsholning prodromal davridagi 4 ta simptomlar:

-Ko’p terlash

-Chaynashda toliqish

-Mushaklarda qizish va og’riq

-Ta’sirchanlik

-Opistotonus

-Trizm

-Mushaklarda parez-Qizilo’ngachdan ovqat o’tmasligi
# Saramasning 4 ta ko’rinishi:

-Eritematoz

-Eritematoz-bullyoz

-Flegmanoz-nekrotik

-Absess

-Shishli


-Eritematoz-flegmanoz

-Gangrenoz

-Chirituvchi
# Yumshoq to’qimalarning bosilishini davolashning 4 ta bosqichi:

-Tinchlik

-Sovuq kompress

-Katta gemoartrozda punksiya va bog’lam qo’yish

-3 kundan so’ng fizioterapiya va massaj

-Zararlangan joyga gipsli bog’lam qo’yish

-Issiq kompress

-Gematoma bo’lsa – punkiya va bosib turuvchi bog’lam qo’yish

-Birinchi kundan fizioterapiya
# Yirtilish va cho’zilishlarda davolashning 4 ta bosqichi:

-Tinchlik va immobilizatsiya

-Bosuvchi bog’lam

-Sovuq kompress

-Kata gemoartrozlarda- ppunksiya

-Massaj


-Mahkam bintlash тугое бинтование ba’zida jgut qo’yiladi

-Issiq kompressDownload 313 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik