# Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?Download 313 Kb.
bet5/9
Sana26.01.2017
Hajmi313 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

- Trofik yaralar

- Tungi mushaklar qisqarishi.

- Oyoqlarda shish va o?irlik.

- Teri osti venalarning kengayishi.

- Teri osti venalarning torayishii


#O`tkir pankreatitda Meyo-Robson simptomi?

-Chap qovurga-umurtqa pog’onasi burchagidagi og`riq

- Tizza - tirsak xolatida og`riqning susayishi

-qorin bo`shliqining epigastral soxasida javo bo`lishi

- Epigastral soxadagi og`riq

- Yuzda dog’ bulishi

#qaysi infeksion kasalliklar o`tkir peritonitga sabab bo`lishi mumkin:

-qorin tifi

- Virusli gepatit

- Dizenteriya

- Uippl kasalligi

-Ovqatdan zaharlanish

#qaysi xolatda peritonitda jigar to`mtoqligi yo`qoladi:

-Kovak organlar perforatsiyasida

- Oshqozon ichakdan qon ketishida

- Jigar yorilishida

- O`tkir xolisistitda

- O`tkir appendisit


#O`tkir peritonitning 3-davrida operasiyadan oldingi tayyorgarlikga kiradi:

-Gomeostaz buzilishini korreksiyalash

- Gormonoterapiya

- Fizioterapiya

- Antibiotikoterapiya

- Klizma


#Yo`g`on ichak ambiazida shoshilinch operasiyaga ko`rsatma bo`lib hisoblanmaydi:

- 1. 5 tog’ri javob

-2.Perforasiya

-3. Qon ketishi

- 4.Yo`g`on ichak gangrenasi

- 5.Bemor yoshi

#qaysi kasalliklar yo`talsiz bo`lmaydi:

- Surunkali bronxit

- Chap qorincha yetishmovchiligi

- Aorta anevrizmasi

- Pnevmoniya

- Infarkt miokard

#Qon tupirishning asosiy sabablarini( noto`g’risini ko`rsating)

- Pnevmoniya

-O`ATE

- O`pka sarotoni- O`pka sili

- O’pka kavernasi

#Mexanik sariqlikning sabablariga kiradi( quyidagilardan tashqari)

- Me'da osti bezi boshchasi o`smasi

- Xoledoxda tosh bo`lishi

- Xolangit

- Gijja invaziyasi

-Botkin kasalligi


#Sariqlik kuzatilgan bemorlar shikoyatlari bo`lib hisoblanadi ?uyidagilardan tashqari:

-Teri va sklerada sariqlik

- Axlat rangi o`zgarishi- (axolichniy stul )

- Siydikning xiralashishi

- Teri qichishi

- Aynigan tuxum hidli qayt qilish

#Jigar absessining sabablari bo`lib hisoblanadi, ?uyidagilardan tashqari:

- Destuktiv appendisit

- Yiringli xolangit

- Pileflebit

- Sepsis

- Spastik kolit

#Jigar abssessi diagnostik algoritmiga kiradi. ?uyidagilardan tashqari:

- Klinikasi, bioximik ta?lili

- qorin bo`shliqining laparoskopiyasi.

- UZI ta?lili

- KT

-Irrigoskopiya


#Petrovskiy bo`yicha jigar kistasiga kiradi ,?uyidagilardan tashqari.

- Jigar polikistozi kasalligi

- Jigar solitor chin kistasi

-Jigar soxta kistasi

- Jigar atrofi kistasi

-Jigar exinokok kistasi

#Jigar exinokokkozi ikkinchi bos?ichi simtomlariga kiradi, quyidagilardan tashqari:

- O`ng qovurg’a yoyi ostidagi, epigastral sohasidagi og`riq.

- Umumiy holsizlik, quvvatsizlik

- Gepatomegaliya

- Terida toshma

-Yuqori gektik isitma

#Jigar exinokokkozi asoratlariga kiradi , quyidagilardan tashqari.

- Exinokokk kistasining yiringlashi

- Yorilishi

- Mexanik sariqlik

- Xolangit

- Kista oxaklanishi


#Jigar exinokokkozi profilaktikasi uchun UASh tavsiyasiga kiradi ?uyidagidan tashqari

- It saqlashda gigienik qoidalarga amal qilish

- Shaxsiy gigiena qoidalariga amal qilish

- Meva va sabzovotlarni to`liq yuvish

- Faqat zararsizlantirilgan suvdan foydalanish

-Antiparazitar preparatlarni qabul qilish


#Ikkilamchi jigar sirrozi sabablariga kiradi, quyidagidan tashqari.

- O`t yo`lining toshli obstruksiyasi

- Sklerozlovchi xolangit

- O`t yo`li o`smasi

- O`t yo`lining chandi? bilan bosilishi

- Surunkali gepatit


#Churrani tasdi?lovchi tushunchalardan qaysilari noto`g`ri quyidagidan tashqari

- Ayollardagi son churrasida ko`pincha ichak qisilishi paydo bo`ladi

- qiyshiq chov churrasi Xeselbax uchburchagidan chiqadi

- Ventral churra yarimoysimon chiziqdan chiqdi

- To`g`richov churrasi yorg’oqqa tushadi

- Son kanalining bo`lishi


#Ko`ks oraliqi a'zolarining siljishi ko`pincha kuzatiladi

-Zo`riqish pnevmotoraksida

- Ochiq pnevmotoraksda

- Pnevmoniyada

- Nafas yo`llarining o`tkazuvchanligi buzilishida

- jarohatda


#Ochiq pnevmotoraksda birinchi yordam bo`lib xisoblanadi

-Germetik bog’lam qo`yish

- Konservativ davo

- O`pka tomirlarida operasiya o`tkazish

- Kechiktirib bo`lmaydigan operativ davo

- Konservativ va operativ davo


#Gipogastral sohadagi to`satdan to`lg`oqsimon og`riq paydo bo`lishi, najas va gaz tutilishi -

xarakterli

-Yo`g`on ichak tutilishi uchun

- Ingichka ichak tutilishi uchun

- Perforativ yara uchun

- Buyrak kolikasi uchun

- Oshqozon uchun
#Qovurg’a yoyi ostida doimiy kuchli og`riq, chuqur nafas olganda

kuchayishi, o`t suyuqligini qayt qilishi - xarakterli

-O`tkir xolesistit uchun

- O`tkir pankreatit uchun

- O`ng tomonlama buyrak kolikasi uchun

- O`ng tomonlama pastki bo`lakli pnevmoniya uchun

- O`tkir appendisit
#qorindagi doimiy kuchsiz og`riq, qorindagi pulsasiyalovchi hosila- xarakterli

-qorin aortasi anevrizmasi uchun

- qorin aortasi o`smasi uchun

- Tuhumdonlar kistasi uchun

- Atipik joylashgan buyrak uchun

- O`tkir pankreatit uchun


#qorinning pastki qismiga Tarqalgan doimiy, kuchli, songa uzatiluvchi og`riq, gipogastral sohadagi silliq yuzali, dumaloq, xarakatchan hosila- quyidagiga xarakterli

-Tuxumdon kistasining buralib qolishi

- Chanoq absessi

- Bachadon fibromiomasi

- Bachadon ortiqlarining yallig’lanishi

-paraproktit


#Ovqatlangandan 15-30 minutdan so`ng kindik atrofida paydo bo`luvchi o`tkir og`riq, ich ketishining ich qotishi bilan almashinishi va meteorizm - quyidagiga xarakterli

-Surunkali abdominal ishemik sindrom

- O`tkir gastroenterit

- Yara kasalligining qo`zishi

- Yo`g`on ichak saratoni

- Atipik joylashgan buyrak uchun


#Me'da ichak traktidan Qon ketganda tez yordam shifokori bemorga qanday yordam ko`rsatishi kerak

- Gemostatik terapiya o`tqazib , xirurgik stasionarga olib kelish

- Iliq suv bilan me'dani yuvish

-Bemorni tinchlantirish va uyda qoldirib shifokorga murojaat etishga ko`rsatma berish

- Uydagi bor narsalar bilan davolash va uyda kuzatuv

- Hech nima qilinmaydi


#Surunkali abdominol ishemik sindromning ekstravazal sabablari bo`lib hisoblanadi

quyidagidan tashqari

- Travmatik arterio-venoz oqmalar

-Visseral tarmoqlarning chandiqar bilan ezilishi

- Visseral tarmoqarning gangliyalar, quyosh chigali nerv tolalari bilan ezilishi

- quyosh arteriyasining diafragmaning medial oyoqchasi yoki o`roqsimon boylam bilan ezilishi

-Oshqozon yarasi malignizasiyasi
#Duglas bo`shliqi abssessining diagnostikasida oddiy informativ usul bo`lib hisoblanadi

-To`g`riichak barmoqtekshiruvi

- qorin bo`shliqi UZI si

- qorin bo`shliqi organlari rentgenoskopiyasi

- Laparoskopiya

- KT
#O`tkir peritonit terminal fazasiga xarakterli emas:

- Ichak peristaltikasi oshishi

- Suvsizlanish

- qorining dam bo`lishi

- Leykositoz.

- Ichaklar paresi
#O`tkir peritonitda UZI da aniqlanishi mumkin:

- qorin bo`shliqida ko`p miqdorda suyuqlikning to`planishi

- Ichak perforasiyasi

- Ko`p sonli Kloyber kosachalari

- qorin bo`shliqida erkin gazning bo`lishi

-Gumbazlar


#Chov kanali qaysi devorining xolsizligi tufayli ?iyshi? churralariga sabab bo`ladi?

- Oldingi*

- Orqa

- Yuqori


- Pastki

- Yonbosh


#Uy sharoitida qisilgan kindik churrasida poliklinika jarroxining taktikasi?

-Jarroxlik bo`limiga tezkor gospitalizasiya

- Uy sharoitida kuzatuv

- Poliklinikada tekshiruv o`tkazish, keyin gospitalizasiya qilish

- Stasionarga jo`natish

- Infuziya va og`riqsizlantirish o`tkazish


#Anal sfinkterining yetishmovchiligi qanday aniqlanadi ?

-Sfinktrometriya

- Rektoskopiya

- Ballonografiya

- Ballonometriya

- Spirometriya


#Peyts-Egers sindromi bu...?

-Oshqazon ichak traktining diffuz polipozi va teri shiliq qavatlar pigmentasiyasi

- Yo`g`on ichakning psevdopolipozi

- Yo`g`on ichakning polipozi va bosh miya o`smasi

- Yo`g`on ichakning polipozi va suyak bo`?im apparatining buzilishi

- Yara va divertikulni birga kelishi


#NYaK da yo`g`on ichakning qaysi qismidan shikastlanish boshlanadi?

- To`g`riichakdan *

- Sigmasimon ichakdan

- Ko`r ichakdan

- Iliosekal burchakdan

- 12 b/I dan


#NYaK ning yengil kecheshida samarali dori vositalari bo`lib hisoblanadi?

- Sulfanilamid preparatlari (salazopiridazin)

- Penisillin ?atori

- Ichak preparatlari (bifidum - baktrum)

- Ximiopreparatlar

-Penisillin


#qaysi kasallikda ko`p mi?dorda ?o`lansa xidli bal?am ajraladi?

-BEK, OBDL

- O`pka shishi

- O`pka raki

- Pnevmoniya

- Exinokokk


#Pushti rangli ko`pikli bal?am qaysi patologiyaga xos?

-O`pka shishi

- O`pka raki

- Bronxial astma

- BEK

- VRVP
#Paradoksal nafas qo`yidagi kasallikda uchraydi?-Ko`plab qovurg’alarning sinishi

- Kombinalashgan sinishlarda

- Ko`krak qafasi lat yeyishi

- O`mrov suyagi sinishi

-Tush singanda
#Gemotoraksda punksiya o`tkaziladigan nu?ta ?

-VII qovurg’a

- III qovurg’a

- X qovurg’a

- II qovurg’a

- XII qovurg’a


#Yepigastral sohadagi va kindik atrofidagi kuchli tul?o?simon og`riq va qayt qilish ?uyidagi uchun xos?

-Ingichka ichak tutilishi

- Yo`g`on ichak tutilishi

- Yara perforasiyasi

- O`tkir pankreatitda

- Yara qonashi


#Yepigastral soxadagi va kindik atrofidagi og`riqning xosil bo`lishi va 4-6 soatdan so`ng o`ng yonbosh soxasiga o`tishi qo`yidagiga xos?

-O`tkir appendisit

- Yara perforasiyasi bekilishi

- Gastroenteritda

- O`tkir pankreatitda

- Ingichka ichak tutilishi


#To`satdan qorin soxasidagi og`riq, qayt qilish, palpasiyadan so`ng axlat malina rangida bo`lishi qo`yidagiga xos?

-Ichak invaginasiyasida

- O`tkir gastroenteritda

- qisilgan chov churrasida

- Sigmasimon ichak buralishida

- O`tkir pankreatitda


#qorin soxasidagi doimiy kuchli og`riq, qayt qilish va chov soxasidagi shishgan xosilaning

aniqlanishi qo`yidagiga xos?

-qisilgan chov churrasida

- Chov limfadeniti

- O`tkir ichak tutilishi

- To`g’irlanmaydigan chov churralarda

- O`tkir gastroenteritda
#"Shok indeksi" nima?

- pulsni sistolik Arterial Bosimga nisbati

- AB ni Hb ga nisbati

- Hb ni AB ga nisbati

- Hb ni Ht ga nisbati

- Ht ni Hb ga nisbati


#Perforant venalarning klapanlari holatini aniqlash usullari?

-Pratt - 2 sinamasi

- Gekkenbrux sinamasi

- Shamov sinamasi

- Pratt 1 sinamasi

- Pratt 3 sinamasi

#Surunkali abdominal ishemiya sindromida asosiy belgilar bo`lib hisoblanadi, quyidagidan

tashqari?

-Yegan ovqatini qayt qilish

- Samarasiz terapiya va qayta - qayta tekshiruvlar

- Ichak disfunksiyasi va og`riq simptomlarining ovqat qabul qilish bilan bogliqligi

- Og`riq simptomakompleksni intensivligi va davomiyligining xazm sikli bilan bogliqligi

- Impotensiya
#SXAI хaqida axborot beruvchi tayanch punkt xisoblanadi (noto`grissini ko’rsating):

- Ogriq simptomo kompleksi intensivligi vadavomiyliginixazm qilish sikli bilan boglikliligi

- Ko’p marotaba tekshirish va natijasiz davo

- Ogriq simptoma kompleksi va ichak disfunksiyasini ovqat yeyish bilan bogliqliligi

-Yeyilgan ovqat bilan qayt qilish

- TQGRI javob yuq


#52 yoshli bemor oqsoqlikka, impotensiyani pastligiga, ich surishi va kabziyatni almashinib kelishiga, Axlatini shakllanmaganligi va unda shilliq aralash xazm bo’lmagan ovqat qoldiklarini bulishiga Shikoyat qilib keldi. Ob'ektiv: bemor o’ng oyogi atrofiyalangan terisi rangpar, o’ng son arteriyasi Pulsasiyasi aniklanmaydi Sizning tashxisingiz:

-SXAI va Lerisha sindromi

- Surunkali pankreatit

- Surunkali yarali kolit

- Sindrom Lerisha

- Surunkali xolesistit


#Oshqozon va 12 barmok yara kasalligiga olib keluvchi agressiya faktorlariga quyidagilardan qaysi Biri kirmaydi?

-Mutsin


- Xlorid kislota

- Pepsin


- Oshqozon evakuator funksiyasini buzilishi

- Stress
#Oshqozon va 12 barmoqni o’tkir yaralari, agressiv faktorlar ta'siridan qancha vaqtdan keyin rivojlanadi?

- 72 soat

- 24 soat

- 36 soat

- 4 sutka

- 1 sutka
#Medikamentli(medikamentoznie iz'yazvleniya) O’tkir yaralar kuprok qaysi soxada joylashadi:

-Oshqozon antral qismida

- Oshqozon tubida

- Oshqozon tanasida

- 12-barmokli ichakda

- Yo`gon ichakda


#Oshqozon va 12 barmok yaralarida ogriq xarakteri va intensivligi nimaga bogliq.(noto`grisini toping)

-Jins


- Y araning lokalizasiyasi

- Bemor yoshi

- Asoratlarning mavjudligi

- Yaraning chuqurligiga

#Oshqozon va 12 barmok yaralarida ogriq xarakteri va intensivligini kamayishi nimaga bogliq Emas:

-Epigastriyga muz kuyish

- Kam-kam va tez tez ovqatlanish

- Yotoq rejimi

- Ogriq kuchayganda qusish

- Antasid qabul qilish


#Oshqozon O’tkir yaralari xosil bulishiga olib kelmaydigan faktor:

Prichinami obrazovaniya ostrix yazv jeludka mojit bit vse perechislennie, krome:

-Chekish

- NPVS qabul qilish

- Stress

- Kuyish kasalligi

-Markaziy nerv sistema kasalliklari
#Kardiospazmga xarakterli bulmagan klinik xolat:

-Xushdan ketish xolati

- Regurgitasiya

- Residivlanuvchi respirator infeksiyalar

- To’sh orti ogriqlari

- Qusish
#Axalaziya kardiyaning sabablari

-Auerbax nerv chigallarining bulmasligi

- Stress


- Oshqozon-qizilungach reflyo`qsi

- Mekkel divertikuli

- Yo`gon ichak polipi
#Melenasimon ich kelishiga sababchi eng kam qon miqdori?

-60 ml


- 25 ml

- 100 ml


- 250 ml

- 300 ml
#Eroziv gastritga olib keluvchi dorilar(noto`grisini kursating)

- Rezerpin

- Steroid gormonlar

- Salisilatlar

- Sitostatiklar

- Aspirin
#Oshqozon yarasi perforasiyasiga xos belgilar(noto`grisini toping)

- Ichaklar peristaltikasini kuchayishi

- Qorindagi og’riqlar

- Qorin old devori taranglashuvi

- Jigar tumtoqligini yuqolishi

- Yon kanallarda tumtoqliq


#Yara penetrasiyasiga xos belgilar(noto`grisini kursating)

O penetrasii yazvi svidetelstvuyut vse perechislennie simptomi, krome:

-Ogriq kamayishi

- Ogriq kuchayishi

- Ogriqning orqa-bel soxasiga irradiasiyasi

- Kechki ogriqlar

- Ogriq intensivligini kuchayib borishi
#Oshqozon -ichakdan massiv kon ketishga sabab bulmaydigan kasallikni kursating:

- Reflyo`qs-ezofagit

- Kizilungach varikozkengaygan venalaridan kon ketish

- Eroziv gastrit

- Oshqozon yarasi

- 12 barmokli ichak yarasi

#Mellori-Veys sindromiga olib keluvchi sabablar:

- Alkogolizm

- Yara kasalligi

- Diafragma-kizilungach churrasi

- Oshqozon usmasi

- Mekkel divertikuli


#Ichakdan kancha mikdorda kon ketganidan keyin gipovolemiya simptomlari paydo buladi:

-500 ml


- 300 ml

- 100 ml


- 750 ml

- 150 ml
#Peptik yara Oshqozon -ichak traktidan kon ketish bilan asoratlanganda, og’riq…

-Yo`qoladi

- Kuchayadi

- Orka-bel soxasiga irradiyasilanadi

- Kindik soxasiga tarkaladi

- Peptik yara yo`qoladi
#Sariklikda kichishish sababi:

-Ut kislotalari

- Lesitin

- Bilirubinom

- Fosfolipidlar

- Lipidlar


#Jigar sirrozidagi eng kup uchraydigan klinik belgi:

- Assit


- Palpasiyalanadigan jigar

- Sariklik

- Periferik shishlar

- Gepatit


#Anastomoz yarasini eng makbul diagnostikasi:

-Endoskopiya

- Angiografiya

- Rentgenografiya

- Kislotalikni tekshirish

- UZD
#Tungi yutal qaysi kasallikka xos emas:

-Plevrit

- Surunkali sinusit

- Bronxial astma

- Pnevmoniya

- Bronxoyoqtatik kasallik
#Yo’talning eng ko’p sabchilari(noto’grisini ko’rsating)

-Mukovissidoz

- Bronxial astma

- Sur.bronxit

- Sinusit

- Bronxoyoqtatik kasallik


#Qaysi vaqtda xurujsimon yutal kuzatiladi?

-Oshqozon qizilungach reflyo`ksi

-Surunkali bronxit

-Kuk yutal

-BEB

- Diafragma churrasida


#O’pkaning o’tkir bakterial destruksiyasiga xarakterli balgam:

-Shilliq-yiringli

-Shilliq-yopishqoq

-Kupiksimon

-Yiringli, badbuy

-Shilliqli


#Qon tuflashning sabablari(noto`grisini kursating)

-O’pka arteriyasi tromboemboliyasi

-O’pka raki

-Pnevmoniya

-O’pka tuberkulyozi

-O’pka travmasi


#To’sh ortidagi ogriq, nitrogliserin ta'sirida xam kamaymaydigan, sovuq ter bosishi va arterial

gipotoniya bilan xarakterlanadigan kasallik

-Miokard infarkt

-Stenokardiya

-Pnevmotoraks

-Qovurgalar sinishi

-Bronxoyoqtaziya
#Vertikal xolatda tush soxasidagi ogriq, oqrikning oldinga egilganda kuchayishi, asosan

Ovqatlanishdan keyingi og’riqlar, uxlashga xalaqit beradigan ogriqlar, bu…...:

-Oshqozon kasalligi

-O’pka sili

-Ezofagospazm

-Aorta anevrizmasi

-Ichak polipi
#Kupincha qaysi kuzgatuvchi nospesifik xirurgik infeksiyalanishni chaqiradi:

-Stafilokokk

-Kuk yiring tayoqcha

-Oq spiroxeta

-Zamburug

-Kox tayoqchasi


#To’sh soxasida ogriq bulganda birinchi navbatda qaysi kasallikni istisno qilish kerak?

-Qovurga sinishi

-O’pka kasalliklari

-Pnevmoniya

-Stenokardiya, miokard infarkti

- To’sh sinishi


#Chap yonbosh soxasidagi ogriqlar, ogriqlarning yurganda kuchayishiga, isitma, ich qotishi, axlatda qon va yiringni bulishi qaysi kasallikka xos:

-Dizenteriya

-Invaginasiyaga

-Buyrak sanchigi

-Yo`gon ichak divertikuliti

-Destruktiv appendisit


#Qorindagi kuchli bulmagan doimiy ogriqlar, qorindagi pulsasiyali xosila xarakterli:

Qorin aortasi usmasi

-Tuxumdon kistasi

-Nefroptoz

-Qorin aortasi anevrizmasi

-Oshqozon yarasi


#Qari bemorda qorin va orqa-bel soxasidagi tusatdan boshlangan kuchli O’tkir ogriq kuprq nimaga xarakterli:

-O’tkir ichak tutilishi

-Yo`gon ichak usmasi

-Kaprostaz

-Aorta anevrizmasi yorilishi

-Kolostaz


#O’tkir yaralar kupincha qaysi dori preparatini qabulidan keyin paydo buladi:

-Belladonna

-Validol

-Vitamin "S"

-Aspirin

-Ranitidin


#Qon ketishni ikkinchi darajasida YuQH va Ht ni mosligini aniqlang :

-YuQH 30% dan baland ,Ht 25% past

- YuQH 20% , Ht 35%

- YuQH 30% gacha , Ht 25-30%

- YuQH 30% , Ht 25%

- YuQH 50%gacha , Ht 45-50%

#Oshqozon va 12 barmoq ichakdan qon ketganda uash taktikasi:

-Uchastka terapevti nazorati ostida konservativ davo

-Vrach xamroxligida xirurgik stasionarga olib borish

-Xirurg nazorati ostida ambulator davo

-Bemorni yullanma bilan stasionarga junatish

-Bemorni infeksionistga junatish


#O’tkir appendisitda appendektomiyaga karshi kursatma:

-Miokard infarkti

-Xomiladorlik36-40 xafta

-Novokainga allergiya

-Appendikulyar infiltrat

-Anamnezida stenokardiya


#Demping-sindromga nima xarakterli?

-Olib keluvchi qovuzloq kengayishi

-Gipovolemiya

-Gipoglikemiya

-Giperglikemiya

-Anastomozit


#Oyoqdagi kuchli ogriq, shish, taranglashish, yaltirash, soglom oyoqni rangparligiva sovuqroq bulishi xarakterli:

-o’tkir chukur tromboflebit

-O’tkir yuzaki tromboflebit

-Oyok flegmonasi

-Oyok gangrenasi

- O’tkir yuza tromboflebit


#Jigar usti blokiga xos portal gipertenziya sababini ko’rsating?

-Jigar serrozi

- Jigar exinokokki

-Darvoza vena trombozi

-Kiari kasaligi

-Xodjkin kasalligi


#Anal kanal uzunligi

-3-4 sm


-2-3 sm

-1-2 sm


-4-5 sm

- 7-8sm
#Anal yormasiga olib keladi?

- Gemorroy

-Davomli qabziyatlar

- O’tkir paraproktit va proktit

- To`gri ichak va anal travmasi

- Yot jism
#Orqa ulchangan sfinkterotomiya davolashda kursatma

-Sfinkter tonusi oshishi bilan kechadigan anal yermasi

- Koksigodiniya

- Surunkali paraproktit

- Ichki gemorroidal tugunlar tushishi bilan kechadigan gemorroy

- Kron kasalligi

#Anal yormasi diagnozini tasdiklash uchun yetarli tekshiruv?

- Kolonoskopiya

- Anoskopiya

-To’gri ichakni barmok bilan tekshirish

- Irrigoskopiya

- Rektoromanoskopiya


#Anus soxasidagi defekasiyadan keyingi kuchli ogriqlar, bir oz qon ketishi bilan, ich kelishidan bir Oz qurqish qaysi kasallikka xarakterli.

-Anal kanal yormasi

- To’gri ichak polipi

- Sfinkterit

-To’gri ichak raki

-Nyak
#Rektal oqmaga xos klinik belgi?

- Defekasiyada qon ketish

-Residivlanuvchi paraproktit okmadan yiring chiqishi

- Qon ketish

- Defekasiyada shilliq kelishi

- Qabziyat
#O’tkir ishiorektal paraproktitda kursatma?

-Oraliq soxada to`gri ichak-kopchik boylamini kesish bilan yiringli boshliqni ochish

- Ichak bushligi orqali yiringni chiqarish

- Yiringli bushliq punksiyasi va antibakterial davo

- Ochish drenajlash va kriptalarni olib tashlash

- Fakat konservativ davo


#o’tkir paraproktitda asosiy etiologik faktor…?

-Anal bezlari chikish yullarining tiqilishi va yalliglanishi

- Ich ketishlar

- Ich kotishga moyillik

- To`gri ichak shilliq qavat defekti

- Ich kotish


#Ishiorektal paraproktitga xarakterli belgilar(noto`grisini kursating)

- Anusdan shilliq kelishi va oraliq soxasi giperemiyasi

- Yuqori xarorat

- Anus va oraliq soxada ogriq

-Siyishni buzilishi

- Defekasiyada ogriq


#Yiringli epitelial qopchiq kistasida to’gri taktikani tanlang

-Yiringni ochish va epetelial kistani olib tashlash, jaroxatni ochiq usulda davolash

- Absessni ochi shva drenajlash

- Epetelial kistani olib tashlash va tuliq tiqish

- Yiringni ochish, jaroxatni chetlarini jaroxat tubiga tikish

- Antibiotikoterapiya


#To’gri ichak ekstrasfinkter okmasida diagnostikasi?

- Kolonoskopiya

-Anoskopiya i fistulografiya

- Irrigoskopiya

- Ichakda bariy passaji

- UZI
#Sigmasimon ichak divertikulyozida kuprok uchraydigan asorat

-Divertikulit

- Qonash


- Ichak tutqichiga divertikul penetrasiyasi a

- Sigmasimon ichak perforasiyasiDownload 313 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik