# Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?Download 313 Kb.
bet4/9
Sana26.01.2017
Hajmi313 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

- o’pka arteriyasi massiv emboliyasi

- takroriy MI

-postishemik sindrom

- to’g’ri javob yo’q


#Pankreatit klassifikatsiyasida ajratilmaydi:

-kataral pankreatit

- shishli pankreatit

- yog’li pankreatit

- gemorragik pankreatit

- hammasi to’g’ri


#Achituvchi og’riq, qizargan sohada issiqlik hissi, chegaralari aniq ifodalangan giperemiya, yuqori temperetura quidagi kasallik uchun xos:

-saramas


- flegmona

- abstsess

- kuydurgi

- to’g’ri javob yo’q


#Qattiq, azoblovchi,lo’qillovchi, tunda va oyoqni pastga osiltirganda kuchayuvchi barmoqdagi og’riq, qaysi kasallik uchun xos:
- teri osti panaritsiyasida

- saramas

- Reyno kasalligi

- teri panaritsiyasida

- to’g’ri javob yo’q
#Bemor bo’yin orqa sohasida qirmizi-qizg’sh rangli, ellakka o’xshash ko’plab yiringli nuqtachalarga ega hosila aniqlanadi. Analiz natijalari: qondagi qand 12 mmol/l. Leyk: 11,0 min- EChT: 20 mm/- Bemorda qanday kasallik mavjud:

- karbunkul

- kuydurgi

- flegmona

- furunkul

- to’g’ri javob yo’q


#Umumiy axvolning yomonlashuvi, butun barnoqda lo’qillovchi, tortuvchi og’riqlar bo’lishi, falangalararo burmalarni silliqlashishi bilan kechuvchi barmoqning toqimalari bir xilda shihsi,quidagi uchun xos:

- teri osti panaritsiyasi

- suyak panaritsiyasi

-pay panaritsiyasi

- bo’g’im panaritsiyasi

- to’g’ri javob yo’q


#Tener va panjaning tirsak qirrasida keskin og’riq va shish, kaft burmalarining silliqlashishi va palpatsiyada og’riq quidagi uchun xos:

- panja apanevroz usti flegmonasi

- barmoqlararo flegmonasi

-tener sohasi flegmonasi

- gipotener sohasi flegmonasi

- to’g’ri javob yo’q


#Mastitda radiar va yarim oysimon kesmalar qilinishiga sabab? (xato javobni tanlang)

- sut yo’llarini shikastlamaslik uchun

- tomirlarni shikastlamaslik uchun

- yiringni yaxshi chiqishini taminlash uchun

-Nervlarni shikastlamaslik uchun

- to’g’ri javob yo’q


#Abstsessning asosiy belgisi:

- terini qizarishi

- jarohat sohasidagi og’riq

- tana haroratini oshishi

-flyuktuatsiya simptomi

- hammasi to’g’ri


#Abstsess infiltratdan quyidagi bilan farq qiladi:

- og’riq


- gipertermiya

-flyuktuatsiya

- teri giperemiyasi

- to’g’ri javob yo’q


#Qandli diabetli, insulin qabul qiluvchi bemorga yiringli yaranin davolashdagi ko'rsatma:

-proteolitik fermentlarmi qo’llash (tripsin,ximotripsin)

- fermentlar qo’llash taqiqlangan

- fermentni qo’llash individual hal qilinadi

- hammasi to’g’ri

- to’g’ri javob yo’q


#O’tkir mastit seroz bosqichida qo’llanilmaydi:

-kesma qilish

- sut dimlanishini oldini olish

- antibacterial davo

- ultratovush terapiyasi

- to’g’ri javob yo’q


#Panarisiyaning turlari, quidagidan tashqari:

- teri


- teri osti

- pay


-kaft

- to’g’ri javob yo’q


#Chap kaftning 3 – barmoq teri osti panaritsiyasi asoratiga kiradi, quidagidan tashqari:

- pay panaritsiyasi

- suyak panaritsiyasi

- bo’g’im panaritsiyasi

-bilak flegmonasi

- hammasi to’g’ri


# V barmoq 2 – falangasi teri osti panaritsiyasi asoratiga kiradi, quidagidan tashqari:

- tendovaginit rivojlanishi

- barmoq bukuvchi payning nekrozi

- bilak flegmonasi

-o’pka arteriyasi yog’li emboliyasi

- to’g’ri javob yo’q


#Furunkulni birinchi bosqichida davolashda ishlatiladi, quidagidan tashqari:

- furunkulga antibiоtik bilan ishlov berish

- UVCh bilan davolash

-o’choqni ochish

- yuqori kalloriyali ovqatlanish

- to’g’ri javob yo’q


#Furunkulni davolashga kiradi, quidagidan tashqari:

- atrof to’qimalarni 70° spirt bilan artish

-nekroz holatida – siqib tashlash va osh tuzi gipertonik eritmasi bilan bog’lam qo’yish

- yallig’langan infiltrate sohasiga penetsilin bilan ishlov beris-

- sulfanilamide preparatlari ichishga

- to’g’ri javob yo’q


#Bo’yin karbunkulida ko’rsatilgan, quidagidan tashqari:

-Vishnevskiy mazi bilan isituvchi kompress

- mushak orasiga antibiotik

- sulfanilamide preparatlari ichishga

-vitaminoterapiya

- to’g’ri javob yo’q


#Og’izdan ko’piksimon yorqin-qizil qon kelishi va yo’talda kuchayishi quidagi uchun xos:

- me’da yarasidan qon ketish

- kardiya soxasi o’smalari

- Melori – Veys sindromi

-o’pkadan qon ketishi

- to’g’ri javob yo’q


#Gastroduodenal qon ketishni aniqlashga yordam beradi:

- me’da rentgenologik tekshiruvi

- laparaskopiya

- nazogastral zond

-EGDFS

- hammasi


# duodenal yarada og’riqlar kamayib “melena” paydo bo’lishi, …ga xos:

- piloroduodenal stenoz

- yara perforatsiyasi

- yara malignizatsiyasi

- qonash

- hammasi


#Melori – Vays sindromi bu – :

- qizilo’ngach va kardiya venalari varikoz kengayishi, qon ketish bilan asoratlanishi

- Mekkel divertikuli yarasi qonashi

- shilliq qavatdan gemorragik angiomatoz sababli qon keyishi (Randyu – Osler kasalligi)

-me’da kardial qismi yorig’I, qon ketishi bilan

- to’g’ri javob yo’q


#Me’da penetratsiyalovchi yarasining eng ko’p asorati:

- stenoz rivojlanishi

- yara malignizatsiyasi

- organlararo oqma rivojlanishi

-profuz qon ketishi

- hammasi


#12 barmoq yarasi qonashi uchun xarakterli emas:

- kofe quyqasi rangida qayt qilish

-qorinda og’riqni kuchayishi

- gemoglobinni pasayishi

- melena

- hammasi


#Gastroduodenal yara qonashi retsidivi xavfi bo’lganda quidagi tavsiya beriladi:

- faqat konservativ terapiya

- tezkor operativ aralashuv

-shoshilinch operatsiya

- endoskopik kuzatuvda bo’lish

- to’g’ri javob yo’q


#Defekatsiyadan keyin anal teshigidan qon kelishi va qichishish bo’lganda nima haqida o’ylash mumkin:

- pararektal oqma

-gemorroy

- to’g’ri ichak raki

- to’g’ri ichak polipi

- to’g’ri javob yo’q


#Chov churrasi qisilishi, ichak ot’kazishi buzilgishi va churra xalta flegmonasi bilan asoratlangan holatda, operatsiya … dan boshlanadi:

-o’rta laparotamiya

- churra qopi punksiyasi

- churra qopini ajratish

- flegmonani kesish va drenajlash

- to’g’ri javob yo’q


#Bemor 36 yoshda, churra qisilishidan 12 soat o’tib operatsiya qilingansiz. Churra qopida 2 ta ingichka ichak qovuzlog’i aniqlandi. Qisilgan halqa ochilganida ichak qovuzloqlari rangi normal holatga qaytdi, ularda perestaltika va pulsatsiya tiklandi. Ikkala qovuzloq qorin bo’shlig’iga kiritildi,chov kanali orqa devori plastikasi amalga oshirildi. Churra qisilish turi:

-retrograd

- devor oldi

- sirpanuvchi

- rixter tipidagi

- to’g’ri javob yo’q


#Qorin tashqi churrasi qisilishining erta belgisi hisoblanadi:

-kasallikni o’tkir boshlanishi, to’satdan churrani to’g’rilanmasligi,churrani og’riqliligi va qattiqliligi

- kasallikni sekin rivojlanishi, churra tog’rilanmasligi, churrani og’riqliligi va qattiqliligi

- kasallikni sekin rivojlanishi, churra tog’rilanmasligi, churrani og’riqliligi va qattiqliligi, tana harorati ko’tarilishi

- churra tog’rilanmasligi, churrani og’riqliligi va qattiqliligi va churrani qizarishi

- hammasi


#Devor oldi siqilishi bu:

-rixter


- w-simon

- retrograd

- axlatli

- xammasi


#Churralar xakidagi ta'riflar noto’g’ri, bittasidan tashkari?

- ayollarda son churrasida kup xolatlarda ichak siqilishi kuzatiladi

- qiyshiq chov churrasi Xeselbax uchburchagidan chiqadi

- ventral churra yarimoysimon liniyadan chiqadi

- to’g’ri chov churrasi yorg’oqqa tushadi

- xammasi

#Operasiyadan keyingi churralarni oldini olish uchun patogenetik asoslangan churralar zamonaviy xirurgik davo usuli.

-churra darvozasi plastikasi qo’shimcha allomaterial bilan sub-layn usulida plastika

- churra darvozasi plastikasi qo’shimcha allomaterial bilan on-layn usulida plastika

- ikki katorli churra darvozasi plastikasi, allomaterial bilan kushimcha plastika qilishga xojat

Yo’q

- ikki qatorli churra darvozasi plastikasi, allomaterial bilan qo’shimcha plastika biror turiniqo’llash

- tug’ri javob yo’q


# O’tkir appendisitdagi chuvalchangsimon o’simtadagi asosiy patalogo-anatomik uzgarishlarni ko’rsating (notug’ri javobni ko’rsating):

- kataral

- flegmonoz

-Indurativ

- gangrenoz (teshilish bilan yeki u siz)

- fassial


#O’tkir appendisit asorati (notug’ri javobni ko’rsating):

-o’tkir ichak tutilishi

- appendikulyar infiltrat

- appendikulyar abssess

- peritonit

- pileflebit


#Appendektomiyadan keyingi Duglas bushligi abssessi xarakterli belgilari:

-gektik isitma

- yo’tal

- qabziyat

- tug’ri ichak orqa devori osilishi

- Bergman simptomi


#Chuvalchangsimon o’simtaning atipik joylashuv asosiy shakllarini ko’rsating (noto’g’ri javobni ko’rsating):

- retrosekal

- chanoqda

- jigar osti

-oshqozon orti

- intramural


#O’tkir appendisitda og’riq qaysi soxadan boshlanadi (noto’g’ri javobni kursating):

- chap bel soxasidan

- qorin ung yarmidan

- Epigastral soxadan

-butun qorin buylab

- qorin pastki kismidan


#O`tkir appendisit paydo bo`lishida 4 asosiy ta'limot (noto`g`rijavobni ko`rsating)

- neyrotrofik

- Qon-tomir

- Infeksion

-Psixologik

- Obturasion


#Appendikulyar infiltratning kechishini (yaxshi yoki yomon) baхolashdagi 4ta omilni ko`rsating (noto`g`rijavobni ko`rsating)

-Najas xarakteri

- Shu sohada mushaklar taranglashuvi

- Infiltrat o`lchami

- Leykositar formula

- qorindagi og`riq


#O`tkir appendisitni 12 barmoq ichak yopiq perforativ yarasi bilan differensial taqqoslashdagi tekshiruv uslublarini nomlang (noto`g`rijavobni ko`rsating )

- qorin bo`shliqining obzor rentgenografiyasi

- Gastroduedonoskopiya

-qorin bo`shliqining kontrast rentgenografiyasi

- Laporoskopiya

- UTT
#Appendikulyar infiltrat diagnozi nimaga asoslanib qo`yiladi:

- Anamnez: kasallik boshlangandan kamida 4 kun o`tgan

- harakatchan, o`ng yonbosh suyagi qanoti bilan yopishmagan, biroz og`riqli, o`smasimon hosila

-Anamnez: kasallik boshlangandan so`ng 4 kun o`tgan, , o`ng yonbosh suyagi qanoti bilan yopishgan, biroz og`riqli, o`smasimon hosila

- gektik xarorat

-tana haroratini pasayishi
#Chuvalchangsimon o`simta devori qavatlarini ayting (noto`g`rijavobni ko`rsating)

- Shilliq

- Shilliqosti

-Parenximatoz

- Seroz

- Mushakli


#O`tkir appendisit tashxisini qo`yishdagi xatolik manbai bo’ladi (noto`g`rijavobni ko`rsating)

- O`tkir appendisitning klinika va diognostikasi bilimlarining yetarlicha emasligi

- O`tkir appendisitning tipik klinik manzarasi o`zgarishlarini hisobga olmaslik

- Shoshqoloqlik va yuzakilik bilan anamnez yig`ish

-Bemorni laborator-instumental tekshiruvlardan foydalangan holda diqqat bilan tekshirish

- Tekshiruv paytida og`riqsizlantirish


#Appendektomiyadan keyingi asoratlar (noto`g`rijavobni ko`rsating)

- Tarqalgan peritonit

- Ichaklararo absess, Duglas bo`shliqi absessi

-O`pka absessi

- Jigarosti absessi

- Pieloflebit


#Kataral appendisit uchun xarakterli (noto`g`rijabovni ko`rsating)

- Kasallik kuproq epigastral soxada og`riq bilan boshlanadi

-Tana haroratini 39-400Sgacha ko’tarilishi

- Leykositlar sonini 10x109 / l -gacha ko’payishi

- qayt qilish , ko`proq birmarta va kam mikdorda

- Chuvalchangsimon o`simtadagi kataral o`zgarishlar


#Kataral appendisitning makroskopik belgilari (noto`g`rijabovni ko`rsating)

- Chuvalchangsimon o`simtaning qalinlashishi

- Xiralashgan seroz qavat yaqqol giperemiyalangan mayda tomirlar

- O`simtani kesib ko`rilganda shishgan, Shilliq qavati qizargan

-Chuvalchangsimon o`simtaning torayishi

- Tomirlarni tulaqonligi


#Gangrenoz appendisit uchun xarakterli

- Najas xidli yiringli suyuqlik

-Chuvalchangsimon o`simtadagi Qon tomirlarning to’laqonligi

- Organ va to`qimalarini ko’plab fibrinli qoplanishi

- O`simta devorining organik yoki total nekrozi va kirlangan - kulrang rang

- Mahalliy peritonit


#O`tkir appendisitdagi parietal qorin pardaning ta'sirlanishi bildiradi (noto`g`rijabovni

ko`rsating)

- Shetkin-Blyumberg belgisi

- Obrazsov belgisi

C Sitkovskiy belgisi

-Koxer - Volkovich belgisi

- Mexelson belgisi
#Chanok bo’shligida joylashgan appendisitni diagnoz quyishda e'tibor berish kerak (noto`g`ri

jabovni ko`rsating)

- Chanoq bo`shliqida yalliqlanish jarayonining tez chegaralanishi

- qorin parda tasirlanish belgilarini kam namoyon bo`lishi yoki yo`qligi

-Gektik harorat

- Rektal va vaginal tekshiruvlarning axamiyati

- Og’riqlarni lokallashuvi
#O`tkir xolestisitning asosiy turlari (noto`g`rijabovni ko`rsating)

- Kataral

- Flegmanoz

- Gangrenoz

-Indurativ

- flegmanoz obturasion


#O`tkir xolestisitning asosiy (muallif bo`yicha) belgilari (noto`g`rijabovni ko`rsating)

- Ortner-Grekov

- Myussi- Georgievskiy

-Koxer- Volkovich

- Myorfi

- Frenikus belgisi


#O`tkir toshli xolesitning asosiy asoratlari (noto`g`rijabovni ko`rsating)

-Pieloflebit

- Xoledoxolitiaz

- Xolangit

- Mexanik sariqlik

- Pankreatit


#O`tkir xolesitning 4 asosiy xarakterli belgilari (noto`g`rijabovni ko`rsating)

- O`ng qovurva yoyi ostidagi og`riq

-O`ng yonbosh sohadagi og`riq

- Ko`ngil aynishi, qayd qilish

- Haroratning oshishi

- sariqliq


#O`t pufagi va o`t yo`llari kasalliklaridagi rentgenologik tekshiruv usullaridan noto`g`risini ko`rsating

- Xolesistografiya

-Oshqozon ichak traktini kontrast rentgenskopiyasi

- Retrograd pankreatoxolangiografiyasi

- Terijigar buylabxolangiografiya(ChChX)

- Kontrast xolangiografiya


#O`tkir xolesistitda tezkor jarroxlikka asosiy ko`rsatmalar (noto`g`rijabovni ko`rsating)

- Gangrenoz xolesistitda

- Teshilgan xolesistitda

-O`t pufagi istisnosida

- Peritonit bilan asoratlangan xolesistitda

- Teshilgan xolesistit va peritanit


#O`tkir xolesistini ko`pincha qanday kasalliklar bilan taqqoslashga to’g’ri keladi (noto`g`rijabovni ko`rsating)

-Surunkali kolit bilan

- O`tkir pankreatit bilan

- O`tkir appendisit bilan

- 12 barmoqichak yara kasalligi qo`zgish davri, yopiq perforasiyasi bilan

- Buyrak sanchig’i bilan


#Xolangitga xos bo`lgan asosiy klinik belgilarni ko`rsating (noto`g`rijabovni ko`rsating)

- O`ng qovurga yoyi ostidagi kuchli og`riq

- Yuqori tana xarorati qaltirash bilan

-Ich qotishi

- Sarg’ayish

- Leykositoz


#O`t pufagidagi yallig’lanish jarayonini rivojlanishida axamiyatga ega bo’lgan asosiy omillar

(noto`g`rijavobni ko`rsating)

-Diareya

- O`t pufagidagi tosh

- O`t pufagini bukilib qolishi

- O`tni turib qolishi

- O’t pufagi polipi
#O`t pufagi devorining qavatlari (noto`g`ri javobni ko`rsating)

- Shilliq

- Shilliqosti

-Subseroz

- Seroz
#O`t pufagiga infeksiyalarning kirish yo`llarini ayting (noto`g`rijabovni ko`rsating)

-Kontakt


- Gematogen

- Limfogen

- Enterogen

- teri orqali ut pufagi punksiyasida


#O`tkir xolesistitda og`riqlarning asosiy uzatiladigan soxalari (noto`g`rijabovni ko`rsating)

- Ko`krak qafasining o`ng yarmiga

-Bel soxasiga

- Ko`krak qafasining chap yarmiga

- O`ng yelka usti,

- bo`yin soxasiga


#O`t suyuqligi tarkibiga kiruvchi komponentlar (noto`g`rijavobni ko`rsating)

- Suv


-Natriy tuzlari

- O`t kislota tuzlari

- Xolestirin

- oqsil
#O`t pufagining funksiyalari (noto`g`rijabovni ko`rsating)

- O`t suyuqligi uchun rezervuar

-O`t suyuqligini ishlab chiqarish

- O`tni quyuqlashtirish

- O`tni o`t yo`llarida doimiy bosimini regulyasiya qilish

- O`tni o`t yo`llarida doimiy bosimini boshqarish
# Kimyoviy tarkibiga ko`ra o`t pufagi konkrementlari quyidagilarga bo`linadi

- 1.Bilirubin

- 2.Xolesterin

- 3.Aralash

- 4.Natriyli

-5. 1,2,3 to’g’ri


#O`t pufagida tosh xosil bo`lishining asosiy etiologik faktorlari (noto`g`rijabovni ko`rsating)

- Noto`g`riovqatlanish

-Tana massasining kamayishi

- Me'da osti bezining surunkali yalliglanishi

- Gepatiko duodenal zonadagi chandiqli jarayon

- O`t pufagining motor funksiyasini buzilishi

#O`tkir xolesistit rivojlanganda ko`rsatma bo`lib (noto`g`rijabovni ko`rsating)

- Bemorni konservativ davolagandan sung holatiga qarab tezkor jarroxlik amaliyotini o`tkazish to`grisida qaror chiqariladi

- Peritonit kuzatilganda tezkor operasiya o`tkaziadi

-Peritonit yo`q bo`lganda tezkor operasiya

- Og`riq qolganida kechiktirilgan operasiya o`tkaziladi

- O’g’riq qoldiruvchi spszmolitiklar qilinadi


#Xolelitiaz oqibatida yuzaga kelgan kolika uchun xarakterli emas

- O`ng qovurga yoyi ostida intensiv og`riqlar

- Ko`ngil aynashi

-O`ng qovurga yoyi ostida Shetkin Blumberg simptomi

- Ortner simptomi

- qusish
#O`tkir xolangitning klinikasi uchun xarakterli emas

- Yuqori tana harorati

- O`ng qovurga osti yoyida og`riqlar

- Sariqlik

-Suyuq najas

- Kungil aynashi
#Varikoz kasalligini asorati bo’lib xisoblanmaydi:

- Panja gangrenasi*

- Trofik yara

- Kengaygan venalar tromboflebiti

- Varikoz tugunlardan qon ketish

- To`gri javob yo`q


#Mexanik sariqlikka eng ko`p sabab bo`luvchi omilni ko`rsating

- Jigardan tashqari o`t yo`llarining chandiqli torayishi

-Xoledoxolitiaz

- Me'da osti bezi boshchasi saratoni

- Jigar exinokokkozi

- O`t yo’larini glistli invaziyasi


#O`t pufagining istisnosi uchun xarakterli bo`lmagan simptomni ko`rsating

- O`t pufagining kattalashishi

- O`ng qovurga yoyi ostidagi og`riq

-Sariqlik

- Rentgenologik o`chirilgan o`t pufagi

- UTT dagi kattalashuvi


#O`tkir pankreatitda sitostatiklar qo`llashga karshi ko`rsatma bo`lib hisoblanadi

- Pankretitning destruktiv formasi

- Nafas yetishmovchiligi

-Pankretitning yiringli asorati, buyrak jigar yetishmovchiligi bilan

- Kollaps

- Qusish
#Diafragmaning qizilo`ngach teshigi churrasida aksariyat ?ollarda kuzatiladi

-O`tkir Qon ketish

- Yengil Qon ketish

-Gipersekresiya

-Ovqatdan keyingi og`riq

- Yotish paytdagi og`riq

# Pankreatitning asoratlariga kiradi

-Barcha ko`rsatilganlar

- Peritonit

- qorin bo`shliqining abssessi

-Pankreatik oqma

- qorinparda orti flegmonasi
#Kulenkampf simptomi qo’yidagi hollarda aniqlanadi

-qorinichi qon ketishi

- Ichak mahsulotlarining qorin ichida to`planishi

- qorinparda orti qon ketishi

- qorin ichida o`tni to`planishi

- qorin bo`shliqida erkin gaz bo`lganida


#O`tkir peritonitning keltirib chiqaruvchi sabablari ( qo’yidagidan tashqari)

-Buyrak sanchig`i

- O`tkir appendisit

- O`tkir ichak tutilishi

- O`tkir pankreatit

- O`tkir mezenterial tromboz


#O`tkir peritonitning 1- bosqichi tashxisi uchun asos bo`lib hisoblanmaydi

-Tez rivojlangan gipoproteinemiya

- qorindagi doimiy og`riqlar

- Ko`ngil aynashi va qayt qilish

- Leykositoz

- Qorin old devori mushuaklarining taranglashuvi


#Palpasiyada jigardagi og`riq,o`ng o`mrov ostidagi og`riq, diafragma o`ng gumbazining yuqorida turishi va gektik tana harorati - bular ma'lumot beradi

-O`ng diafragmaning ostida absses borligidan

- O`tkir xolesistit

- O`tkir pankreatit

- O`ng tomonlama plevrit

- O`ng taraflama o`tkir pielonefrit

#Qariyalarda qisilgan chov churrasida vrach taktikasi

-Operativ davo

- Doimo bandaj taqib yurish

- Dispanser kuzatuvi

- Bemorning xirurg kuzatuvi ostida bo`lishi

- Operativ davo qarshi ko`rsatma


#Ko`pincha qanday sabablar rektavaginal oqmalar paydo bo`lishiga olib keladi

-O`tkir paraproktit operasiyasi va akusherlik manipulyasiyalaridan so`ng

- Diareya

- Ichak disbakteriozi

- Menstrual siklni buzilishi

- Gemorroidal tugunlarning o`tkir tromboflebiti


#Quruq yo`talning sababini ko`rsating

-Nafas yo`llaridagi yot jism

- Pnevmoniya

- O`pka absessi

- O`pka sili

- . xalqum saratoni


#Qaysi kasallikda balg’am 3 qavatdan iborat bo`ladi

-OBDL


- Pnevmoniya

- Bronxial astma

- O`pka raki

- O`pka tuberkulyozida


#Ozg`in erkaklarda qo`qqisdan og`riqning va xansirashning paydo bo`lishi - bu

-Pnevmotoraks

- qizilo`ngach kasalligi

- Plevra empiemasi

- Perikardit

- Piotoraks


#Qo’yidagi hollarda teri osti emfizemasi kuzatiladi

-Pnevmotoraks

- Gematoraks

- Xilotoraks

- Gemoperitoneum

- Piotoraks


#Qorin bo`shlishig`idagi qo`qqisdan paydo bo`lgan doimiy kuchli og`riq - xarkterli

-Perforativ yara uchun

- Ichak tutilishi uchun

- Buyrak kolikasi uchun

- Pankreatit uchun

- Gematoraks


#Epigastral sohada to`satdan paydo bo`lgan kuchli og`riq, ba'zan bel va chap yelkaga uzatiluvchi, ko`p marta qayt qilish- xarakterli

-O`tkir pankreatit uchun

- O`tkir ichak tutilishi uchun

- Mezentrial tomirlar trombozi uchun

- Xolesistit uchun

- Buyrak kolikasi uchun


#Qorindagi asta sekin kuchayib boruvchi og`riq, qayt qilish, qon aralash suyuq najas – xarakterli.

-Mezentrial tomirlar trombozi uchun

- Anevrizmaning yorilishi uchun

- Enterokolit uchun

- Invaginasiya uchun

- Xolesistit uchun


#Qorin pastidagi to`satdan paydo bo`lgan og`riq, gipotoniya, Vanka-Vstanka simptomi - xarakterli

-Rivojlanmay qolgan bachadondan tashqari homiladorlik yorilishida

- Mezentrial tomirlar trombozi uchun

- Perforativ yara uchun

- O`tkir ichak tutilishi uchun

- Invaginasiya uchun


#Qorindagi to`lg`oqsimon og`riq,axlat tutilishi va gaz yiqilishi, Rentgenologik tekshiruvda butun qorin boshlig`ida gaz bilan ishgan yo`g`on ichak qovuzloqlari uchun ( yorishgan qorin simptomi) xos:

-Sigmasimon ichak buralib qolishi uchun

- qisilgan churra uchun

- Yo`g`on ichak tutilishi uchun

- Tuxumdonning aylanib qolishi

- Enterokolit uchun


#Pushti rang ko`piksimon qon ketishi qachon kuzatiladi :

- O`pkadan qon ketganda

- qizilo`ngachdan qon ketganda

- Oshqozondagi yaradan qon ketganda

- Ichaklardan qon ketganda

- Bubundan qon ketish

#Varikoz kasalligi kompensasiya davriga xos bo`lmagan klinik belgilarni ko`rsating:Download 313 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik