# Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?Download 313 Kb.
bet2/9
Sana26.01.2017
Hajmi313 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

-2 dan tashqari barcha javoblar to’g’ri

-1 dan tashqari barcha javoblar to’g’ri

-Barcha javoblar to’g’ri
# III darajali pilorik stenozda amalga oshirish lozim:

-Shoshilinch laparotomiya va me'da rezeksiyasi

-Intensiv parenteral terapiya, suvsizlanishni korreksiyalashdan keyin operasiya

-Me'da endosqopik va rentgenQontrast tekshiruvi, ishkoriy kislota eritmasi bilan oshqazonni bir necha bor yuvish, malignizasiyaga gumon bo’lganda operasiy-

-Zudlik bilan laparotomiya, bemorga eritrositar massa va qon zardobi urnini bosuvchi eritmalar kuyish, antibakterial davo o’tkazis-

-Qonservativ terapiya, operasiyaga karshi ko’rsatm-


# O’tkir pankreatitda qaysi asorat kuzatilmaydi?

-Me'da osti bezi abssessi

-Qorin parda orti yog to’qimasi flegmonasi

-Fermentativ peritonit

-O’tkir yurak yetishmovchiligi

-Obturasion ichak tutilishi


# O’tkir pankreatitda kaerda aktivlashgan pankreatik fermentlar Ko’proq saklanadi?

-Arterial Qonda

-Venoz Qonda

-Qorin bo’shlig’i ekssudatida

-Limfada

-Siydikda


# Eng yengil suv elektrolit va oksil almashinuvining buzilishi qaysi ichak tutilishiga xos?

-Bitishmali ichak tutilishida

-Obturasion ichak tutilishida

-Strangulyasion ichak tutilishida

-Paralitik ichak tutilishida

-Spastik ichak tutilishida


# Me'da osti bezi rakida assitik suyo’qlikning Qorin bo’shlig’ida yigilishiga sabab bo’lmaydi:

-Qorinparda kanseromatozi

-Jigar raki metastazi natijasida portal Qon aylanish buzilishi

-Usma bilan darvoza venasi bosilishi

-Darvoza venasi trombozi

-Splenomegaliya


# O’tkir ichak tutilishining ba'zi bir turlariga xos bo’lgan Obuxov kasalxonasi simptomi quyidagi belgilar bilan namoyon buladi:

-Qorin palpasiyasida, anik belgilangan ichak kovuzloklarining kengayganligi

-Butun qorin buylab yoki chegaralangan soxalarda "chaykalish shovqini" aniklanishi

-Anal sfinkterining ochilishi va ampula bo’shlig’i

-Tushayotgan tomchi shovqini

-Ileosekal soxa "bo’shlig’i"


# Ut pufagida Qonkrementni aniqlashda qo’llanilmaydigan tekshiruv usuli:

-Qorin bo’shlig’i obzor rentgenografiyasi

-Retrograd xolangiografiya

-UTT


-Vena ichi xolesistoxolangiografiyasi

-Ut pufagi tomirlar angiografiyasi


# Jaroxat va Qon ketishda Qon okish vaqtini uzayishiga sabab buladi:

-Mushaklar jaroxatida va ezilishi

-Gemolitik krizislarda

- Yaqqol trombositopeniyada

-Asfiksiyada

-Kuyish jaroxatlarida


# Ekssudativ plevrit, odatda, ikkilamchi kasallik bulib, asorat sifatida kuzatiladi:

-Bronxoyoqtatik kasallikda

-Abssessda

-Pnevmotoraksda

-O’tkir pnevmoniyada

-Exinokokkozda


# Fibroezofagoskopiya asorat berishi mumkin:

-Shilliq kavati jaroxati

-Xikildok jaroxati

-Kizilo’ngach jaroxati

-Kizilo’ngach perforasiyasi

-hamma javoblar to’g’ri


# Yugon ichak oilaviy diffuz polipozida poliplar malignizasiyasi kuzatiladi:

-100% xollarda malignizasiya kuzatiladi

-malignizasiya kuzatilmaydi

-fakultativ rak oldi kasalligi

-bunday jarayon urganilmagan

-polip xarakteriga bog’liq (adenomatoz, gamartom)


# Kizilo’ngach ximik jaroxatida eng chukur uzgarishlar kuzatiladi:

-butun kizilo’ngach buylab

-xikildok soxasida

-kardiya soxasida

-fiziologik torayish soxalarida

-qizilo’ngach abdominal qismida


# Oyok chukur venalari o’tkir tromboziga xos emas:

-Lukillovchi xarakterdagi kuchli og’riqlar

-Tana xaroratining kutarilishi

-Oyoqlar shishishi

-Sianoz

-Katta vena tomiri buylab teri kizarishi


# Oyoq yuza venalar o’tkir tromboflebitida qaysi Qonservativ davo tavsiya qilinmaydi?

-Yotoq tartibi

-Butadion

-Vishnevskiy malxami bilan kompress

-Yurish

-Oyoqni ko’tarib yotish


# Trofik yaralar kelib chikishining asosiy sabablari:

-Limfa oqimining buzilishi

-Arterial qon aylanishining buzilishi

-Venoz qon aylanishining buzilishi

-Jaroxatlar

-Suv-elektrolit muvozanatining buzilishi


# Ikkilamchi oyoq varikoz tomirlar kengayishiga sabab bo’la olmaydi:

-Anemnezida chuqur venalar tromboflebiti mavjudligi

-Terida yaqqol kurinadigan trofik uzgarishlar va doimiy shishlar

-Jarayonning nosimmetrikligi

-Flebografiya natijalari

-Arteriografiya natijalari


# Oyoq varikoz tomirlar kengayishini operativ davolashda, eng yaxshi kosmetik natijaga erishiladi:

-Bebkokk operasiyasi

-Troyanov-Trendelenburg operasiyasi

-Skleroterapiya

-Klapp operasiyasi

-MadelO’ng operasiyasi


# Milligan-Morgan buyicha gemarroyidektomiyada nazarda tutiladi:

-Anal kanalining shilliq kavatini sirkulyar kesish

-Siferblat buyicha soat 2,5,8da joylashgan gemorroidal tugunlarni kesish

-Siferblat buyicha soat 3,7,11da joylashgan gemorroidal tugunlarni kesish

-Tushgan gemorroidal tugunlarni kesish

-Siferblat buyicha soat 2,5,8da joylashgan gemorroidal tugunlarni kesish va anal kanali

shilliq kavatini tiklas-
# Kuygan bemorlarda pnevmoniya rivojlanish sababi:

-Autoinfeksiya

-Bronxlar drenaj faoliyatining buzilishi

-O’pka ventilyasiyasi buzilishi

-Kichik qon aylanish doirasi qon oqimining buzilishi

-hamma javoblar to’g’ri


# Sepsisda birlamchi uchok uchun xos bo’lgan belgilar:

-1.Yangi granulyasiya va kirgokli epitelizasiya

-2.Ko’p mikdordagi yiring ajralishi

-3.Jaroxat kirgoklarida shishning yaqqol kurinishi

-4.Granulyasiyaning sust bo’lishi

-3 va 4 javoblar to’g’ri


# Metronidazol bilan bir vaqtda qo’llash mumkin:

-Penesillin bilan

-Sefalosporin bilan

-Aminoglikozid bilan

-Tetrasiklin bilan

-hamma javolar to’g’ri


# AV (IV) li bemorga xayotiy ko’rsatmalarga binoan qon kuyish zarur. Rezus omilni aniqlashga vaqt xam, imkoniyat xam yo’q. Shu xolatda bemorga qaysi qon quyiladi?

-AV (IV) rezus -

-AV (IV) rezus -

-V (III) rezus -

-A (II) rezus –

-(I) rezus -


# Gemotransfuziyaga karshi ko’rsatma bulib xisoblanadi:

-Ogir operasiya

-Xirurgik infeksiya

-Shok


-Jigar faoliyatining ogir buzilishlari

-AQB ning pasayishi

# Shifokor qabuliga 50 yoshli bemor faqat birgina shikoyat – holdan toydiruvchi quruq yo’tal bezovta qilayotganligini aytib keldi. Quyida ko’rsatilgan qaysi kasallik uchun ushbu holat ko’proq mos keladi?

-O’tkir bronxit

-Bronxoyoqtatik kasallik

-Plevrit


-O’pka raki

-Surunkali bronxit

# Privratnik stenozi uchun quyida ko’rsatilgan simptomlardan qaysi biri kirmaydi?

-Qusish


-Oshqozon proyeksiyasi sohasida chayqalish shovqini belgisi aniqlanishi

-Kloyber kosachachalari borligi

-Kekirish

-Ozib ketish


# Kalla suyagi asosi sinishida ko’zoynak simptomining kelib chiqishi quyidagicha izohlanadi:

-Kalla suyagi old chuqurchasi g’alvirsimon plastinkasining jarohatlanishi tufayli

-Ko’ruv arteriyasining yorilishi tufayli

-Kalla suyagi ichida ichki uyqu arteriyasining jarohati tufayli

-Oldingi to’rsimon venasini jarohati tufayli

-Orqa to’rsimon venasini jarohatlanishi tufayli


# Yo’g’on ichak amyobiazini nima keltirib chiqaradi?

-Sodda hayvonlar (prosteyshiye)

-Anaeroblar

-Virus


-Bakteriya

-Saprofitlar


# Oshqozon o’tkir kengayib ketishiga tezda gumon qilish mumkin:

-Vertikal holatda ko’krak qafasini rentgenografiyasi bilan

-Laparosentez yordamida

-Nazogastral intubasiya yordamida

-Qorin old devori perkussiyasi yordamida

-Qon plazmasidagi serotoninni aniqlash yordamida


# Oshqozon rakining erta belgisi hisoblanadi:

-Anemiya


-Go’shtli ovqatlardan ko’ngil ozishi

-EchTning tezlashishi

-Ozib ketish

-Ko’rsatilgan barcha javoblar to’g’ri


# Qorin old devori churralari qisilishining erta belgisi emas:

-O’tkir boshlsnishi

-Churrani to’g’rilanmasligi

-Churra hosilasidagi og’riq

-Kuchli og’riq

-Yuqori harorat


# Son churralari ko’proq uchraydi:

-Yoshi katta erkaklarda

-Ko’p tuqqan ayollarda

-Tug’magan ayollarda

-O’smirlarda

-Bolalarda


# Qisilgan son churrasini farqash zarur

-Lipomadan

-Sovuq abses bilan

-Qisilgan chov churrasi bilan

-Son kanali tashqi teshigi sohasi varikoz tuguni tromboflebitidan

-Barcha ko’rsatilgan javoblar to’gri

# Kompensasiyalashgan jigar sirrozida bemor ahvolining og’irlahsganidan dalolat beradi:

-1. Kuchayib boruvchi holsizlik

- 2.Assit paydo bulishi

- 3.Sariqlik

-4.Barcha sanab o’tilganlar

- 5. 2 va 3 tug'ri


# Bemor anamnezidagi qaysi holatlar jigardan tashqari portal gipertenziya borligini ko’rsatadi:

-Tug’ilgandan boshlab yoki erta bolalik davridan boshlab taloq O’lchamlarining kattligi

-Kindik sepsisi

-Travmalar

-Qorin bo’shlig’idagi yiringli jarayonlar

-hamma javoblar to’g’ri


# O’tkir ichak tutilishidagi erta diagnostik belgi – Val simptomi uchun xarakterli:

-Chegaralangan soha yoki butun qorin bo’ylab «chayqalish shovqini» belgisining aniqlanishi

-Qorin old devori orqali nafas shovqinlari va yurak tonlarining eshitilishi

-Bimanual, rektal va vaginal tekshiruvlarda kengaygan ichak qovuzloqlarining aniqlanishi

-«bo’sh» ileoselal soha

-Qorin paypaslanganda aniq chegaralangan, cho’zilgan ichak qovuzlog’ining aniqlanishi


# Katta yoshdagilarda portal gipertenziyaning eng ko’p uchraydigan sababi:

-Taloq venasi yoki darvoza venasining trombozi

-Jigardagi o’sma jarayonlari

-jigar sirrozi

-O’pka yoki yurak-qon tomir yetishmovchiligi

-Baddi – Kiari sindromi


# Ko’plab mayda jigar abseslari odatda rivojlanadi:

-O’tkir destruktiv xolesistitda

-Askaridalarni jigar ichi o’t yo’llariga tushganida

-Jigar yot jismlari atrofidagi yiringlashda

-jigar parazitar kistasi yiringlaganida

-Og’ir yiringli xolangitda


# O’tkir pankreatit patogenezida ahamiyatli:

-Operasion travma

-Xolelitiaz

-Penetrasiyalangan peptik yara

-Alkogol

-hamma javoblar to’g’ri


# O’tkir pankreatitni davolashda qo’llanilmaydi:

-Oshqozon saqlamasini so’rib olish

-kalsiy glyukonat yuborish

-Xolesistostomiya

-Spazmolitiklar

-Morfin
# Tez-tez qisilishi tufayli profilaktik maqsadda churra kesish operasiyasi bajariladigan churra turini ko’rsating:

-Son churrasi

-Qiyshiq chov churrasi

-Kindik churrasi

-Qrin oq chizig’i churrasi

-To’g’ri chov churrasi
# Oshqozon rezeksiyasi operasiyasini boshdan kechirgan bemorda shirinlik yoki sutli ovqat istemol qilgandan so’ng epigastral sohada og’irlik, hushdan ketish darajasiga olib keluvchi holsizlik qanday belgi hisoblanadi:

-Oshqozon osti bezi insulomasi

-Olib keluvchi qovuzloq sindromi

-Anastomoz peptik yarasi

-Demping sindrom

-Kichik oshqozon sindromi


# Sekretin paydo bo’ladi:

-12 barmoqli ichakda

-Jigarda

-Oshqozon osti bezida

-Ingichka ichak distal qismlarida

-Gipotalamusda


# Oshqozon o’tkir kengayishida qo’llanilmaydi:

-Oshqozonni nazogastral zondlash

-Infuzion terapiya

-Sedativ davo

-Antibiotikoterapiya

-Oshqozonni doimiy dekompressiyasi


# 12 barmoqli ichak va oshqozon yara kasalligida yarani ko’p uchraydigan teshilish sohasi:

-Piloroduodenal sohani oldingi devori

-Oshqozon antral qismi

-Oshqozon kichik egriligi

-Oshqozon katta egriligi

-Oshqozon kardial sohasi


# O’tkir qon yo’qotish klinikasi paydo bo’la boshlaydigan qon miqdori:

-250 ml


-500 ml

-1000 ml

-1500 ml

-2000 ml
# Natriy xlorodning 1 litr fizlogik eritmasi aylanib yurgan qon hajmini (OSK) qanchaga oshiradi?

-1000 ml ga

-750 ml ga

-500 ml ga

-250 ml ga

-250 ml dan kam
# Gemorroidektomiyaga ko’rsatma:

-Gemorroidal tugunlarni III darajali tushishida

-Defekasiya vaqtidagi og’riq sindromida

-Gemorroidal tugunlarni I darajali tushishida

-Anal soha qichishishida

-Paraproktitda


# Kuyish strupini quritish maqsadida ishlatish tavsiya qilinadi: 1) eritmalar shimdirilgan bog’lam 2)yog’ asosli bog’lam; 3) suvda eruvchan malham asosli boglam; 4) biologik qoplamalamalar

-1,2 to’g’ri

-2,3 to’g’ri

-3,4 to’g’ri

-1,3 to’g’ri

-1,4 to’g’ri


# Quyidagi ko’rstagichlardan qaysi biri kuyish shokida ko’proq ahamiyatga ega:

-1. аrterial qon bosimi

-2.markaziy venoz bosimi

- 3.aylanib yurgan qon hajmi (OSK)

- 4.Leykositoz

-5. 2 va 3 javoblar


# O’tkir kuyish toksemiyasini birinchi klinik belgisi hisoblanadi:

-Anemiya


-Diurezni normallashuvi

-Tana haroratini ko’tarilishi

-Disproteinemiya

-Tana haroratini pasayishi


# Kuyish shoki (o’rta yoshlilarda) tana sathini eng kami qancha foizi chuqur kuyganda kelib chiqadi?

-Tana sathini 5% kuyganda

-Tana sathini 10% kuyganda

-Tana sathini 15% kuyganda

-Tana sathini 20% kuyganda

-Tanasathini 30% kuyganda


# Hajmli – o’rnini bosuvchi xususiyatga ega bo’lmagan infuzion moddalarga quyidagilardan qaysilar kiradi?

-Dekstranlar

-Elektrolit izotonik eritmalar

-Plazma


-Qon

-Glyukozani izotonik eritmalari


# Qon ketishi bilan asoratlangan yara kasalligida oshqozon saqlamali qusish yara qayerda joylashganda kofe quyqasi rangida bo’lmaydi?

-Kichik egrilikda

-Oshqozon kardial qismida

-Oshqozon antral qismida

-Qizilo’ngach pastki sohalarida

-12 barmoqli ichak postbulbar qismida

# Jigar abseslarini antibakterial davolash quyidagi prinsiplarga asoslanishi lozim:

-Keng spektrga ega bo’lgan antibiotiklarni qo’llash

-Antibiotiklar kombinasiyasini qo’llash

-Antibiotiklarni faqat mikroflora xarakteri va uni sezuvchanligini aniqlagandan so’nggina o’llash

-Antibiotiklarni o’t bilan ajralishini hisobga olgan holda

-hamma javoblar to’g’ri

# O’pkasi xastalangan bemorni rentgenologik tekshiruv nimadan boshlanadi?

-O’pkalarni tomografiyasi

-Mo’ljal rentgenografiya

-Bronxogragiya bilan

-Subereksponirlangan rentgenografiya bilan

-To’gri va yon proyeksiyali umumiy rentgenoskopiya va rentgenografiya bilan


# Mexanik sariqlik sababini aniqlash uchun ko’proq yordam beradi:

-Peroral xolesystografiya

-Vena ichi xolesistoxolangiografiya

-Retrograd xolangiografiya

-Jigar ssintigrafiyasi

-To’gri (bevosita) splenoportografiya


# Paraproktit etiologiyasida infeksiyani pararektal kletchatkaga o’tishi noto’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang:

-Anal yoriq

-Gemorroiidal tugunlar yallg’lanishi

-Maishiy yo’l

-To’g’ri ichak shilliq qavati shikastlanishlari

-Orqa chiqaruv sohasi shilingan jarohatlari


# 4- barmoq tendovaginiti uchun xarakterli emas:

-Kaft ichi yuzasi bo’ylab kuchli og’riq

-tana haroratini ko’tarilishi

-Kaft orqa yuzasi shishi

-Bilak suyagi g’altaksimon o’simtasi sohasidagi og’riq

-Qo’l barmoqlarini doimiy bir oz bukilgan holatda bo’lishi


# Oyoqlar residivlangan saramasida eng ko’p uchraydigan asorat:

-Osteomiyelit

-Tromboflebit

-Periostit

-limfostaz

-Sepsis
# Jarohat bitishining 2- fazasida davolash uchun qo’llash muvofiq:

-Yallig’lanishga qarshi davo

-Granulyasion to’qima rivojlanishini stimullash

-Jarohat tozalanish jarayonlarini stimullash

-jarohatga tinchlik berish va jarohat qirgoqlarini to’grilash

-jarohatda teri plastikasi o’tkazish
# Qoqshol kasalligi o’tkir fazasi asosiy klinik belgilari noto’g’ri ko’rsatilgan javobni ko’rsating:

-Intoksikasiya bilan bog’liq bemorning og’ir holati

-Bemorda sardonik kulguning bo’lishi

-Ko’ndalang-targ’il mushaklarini keskin qo’zg’aluvchanligi

-Qoqshol toksinini nerv to’qimasiga tanlab ta’sir ko’rsatishi hisobiga jarohat zonasidan pastdagi mushaklar kuchsiz paralichi

-SIYDIK tutilishi


# Gipovolemiyani davolashda dastlab qo’llaniladi:

-Vaopressorlar

-Kardiotonik preparatlar

-Plazma o’rnini bosuvchi suyuqliklar

-Eritrositar massa

-Donor qoni


# O’pka absessini davolashda eng effektiv konservativ davo:

-Antibiotiklarni vena ichiga yuborish

-Davolovchi bronxoskopiya

-Antibiotikarni mushak orasiga jo’natish

-Umumquvvatlantiruvchi va immunoterapiya

-Sanab o’tilgan barcha usullarni birgalikda qo’llash


# Piopnevmatoraks bilan og’rigan bemorni davolash boshlanadi:

-Yallig’lanishga qarshi davo bilan

-Vagosimpatik blokada bilan

-Plevropunksiya bilan

-Plevra bo’shlig’ini drenajlash va doimiy yuvish bilan

-Torakotomiya bilan


# Oshqozondan qon ketishini birinchi soatlarida kuzatilishi mumkin:

- Melena


- Mushaklar tarangligi

- "Kofe quyqasi” rangida qusish

- Bradikardiya

- Apnoe
# Kurvuaz’ye sindromi xarakterli emas:

- Oshqozon osti bezi boshcha qismi rakiga

- O’tkir toshli xolesistitga

- Indurativ pankreatitga

- Katta duodenal so’rg’ich o’smalariga

- Pankreas kistalariga
# Sariqlik xarakteri va kelib chiqish sabablarini aniqlash uchun ishlatilmaydi:

- Gastrofibroskopiya

- Vena ichi xolesistoxolangiografiya

- Teri-jigar orqali xolangiografiya

- ERPXG

- UZI
# O’tkir obturasion xolangit uchun xarakterli emas:- Sariqlik

- Tana haroratini ko’tarilishi

- jigar o’lchamlarini kichrayishi

- Leykositozni chapga siljishi

- jigar o’lchamlarini kattalashishi
# Xolelitiaz keltirib chiqargan sanchiq (kolika) uchun xarakterli emas:

- O’ng qobirg’a yoyi osti sohada intensiv og’riq

- Ko’ngil aynishi

- O’ng qobirg’a yoyi osti sohada Shyotkin-Blyumberg belgisini musbat bo’lishi

-Ortner belgisi

- Kurvuaz’ye simptomi


# O’tkir xolangit klinikasi uchun xarakterli emas:

- Tana haroratii yuqori bo’lishi

- O’ng qobirg’a yoyi osti sohada og’riq

- Sariqlik

- Ichini suyuq kelishi

- To’q rangli siydik ajralishi


# O’tib ketuvchi sariqlik sababi to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang:

- Xoledox terminal qismiga tosh tiqilishi sababli

- Xoledox o’smalari sababli

- O’t qopi yo’lidagi tosh sababli

- Xoledox ventil (ko’chuvchi) toshlari sababli

- Jenne kasalligida


# O’t – tosh kasalligida uchramaydigan asoratni ko’rsating:

- jigar sirrozining rivojanishi

- O’t qopi istisqosi (vodyanka)

- Ikkilamchi pankreatit

- Destruktiv pankreatit rivojlanishi

- Xoledoxolitiaz


# Quyida ko’rsatilgan qaysi o’smalarda Kurvuaz”ye sindromi kuzatilmaydi:

- Oshqozon osti bezi boshchasi raki

- Xoledox supraduodenal qismi raki

- Xoledox retroduodenal qismi raki

- O’t qopi raki

- Privratnik sohasi raki


# Xoledoxolitiaz asorati hisoblanadi:

- O’t qopi istisqosi (vodyanka)

- O’t qopi empiyemasi

- Sariqlik, xolangit

- Surunkali aktiv gepatit

- Assit
# Mexanik sariqlikni eng ko’p keltirib chiqaradi?

- Jigardan tashqari o’t yo’llari chandiqli strikturalari

- Xoledoxolitiaz

- Oshqozon osti bezi boshchasi raki

- Jigar exinokokkozi

- Gijjalar
# Qaysi simptomlar birikmasi Kurvuaz’ye sindromi uchun xos:

- Kattalashgan, og’riqsiz o’t qopi, sariqlik va axolik axlat

- jigar kattalashishi, assit, qorin old devori kengayishi

- Sariqlik, paypaslanadigan og’riqli o’t qopi, mahalliy peritoneal belgilar

- Ich kelmasligi, to’lg’oqsimon og’riqlar, qorin bo’shlig’ida paypaslanadigan hosilani aniqlanishi

- Qorin og’rishi va qusish


# Mexanik sariqlik kelib chiqish sababi noto’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang:

- O’t qopi bo’yincha qismidagi tosh

- Oshqozon osti bezi boshchasi kattalashishi

- Xoledox proksimal qismidagi konkrement

- Papillit

- Gepatit


# O’t qopi istisqosi (vodyanka) uchun xos bo’lmagan belgini ko’rsating:

- O’t qopini kattalashishi

- O’ng qobirg’a yoyi osti sohadagi og’riq

- Sariqlik

- Rentgenologik – ishlamaydigan (otklyuchonniy) o’t qopi

- O’t qopi tubini paypaslanishi


# Bemorda postxolesistektomik sindrom, 2 yil oldin xolesistekromiya operasiyasini boshdan kechirgan. Og’riqlar operasiyadan 5-6 oy o’tgach boshlangan. Kelganda bemorning umumiy ahvoli o’rta og’ir, teri va sklera ikterik. Eng ishonchli natija ko’rsatadigan diagnostika usulini topin-

- Qondagi bilirubin, siydik va axlat tekshiruvi

- Qondagi fermentlarni tekshirish

- Laparoskopiya va jigar biopsiyasi

- ERXPG

- Qorin bo’shligi a’zolari rentgenoskopiyasi


# O’tkir pankreatitda sitostatik dorilarni davolovchi ta’siri:

- n.vagus blokadasi

- Bez yallig’lanishini kamaytiradi

- Og’riqlarni kamaуtiradi

- Bezda oqsil sintezini bloklaydi

- Prostoglandinlarni kamaytiradi


# O’tkir pankreatit gastroduodenoskopiyasida eng ko’p kuzatiladigan belgi:

- Oshqozon o’tkir yaralari

- 12 barmoqli ichak o’tkir yaralari

- Oshqozon orqa devori giperemiyasi va shishi

- Oshqozon old devori qon qontalashlari

- Ezofagit


# O’tkir destruktiv pankreatitda eng ko’p o’lim sababi:

- Yiringli asoratlar

- Sariqlik

- Peritonit

- Qon ketishi

- Shish
# O’tkir destruktiv pankreatit bilan og’rigan bemorda 15 – kuni kuchli intoksikasiya belgilari, tana haroratini 39C gacha ko’tarilishi, qaltirash, terlash, leykositoz bel sohasidagi teri giperemiyasi belgilari saqlanib turibdi. Diagnoz:

- O’tkir pankreatit

- Oshqozon osti bezi absessi

- Katta charvi xaltasi absessi

- Qorin parda orti soha flegmonasi

- Peritonit
# O’tkir destruktiv pankreatitda operasiyaga ko’rsatma:

- Parapankreatik infiltrat

- Yiringli asoratlar, qon ketishi

- Qorin parda orti kletchatkasi sohasi shishi

- Pankreatogen peritonit

- Qusish
# Epigastral sohadagi og’riq, ko’ngil aynishi va qusishga shikoyat qilib kelgan bemor shifoxonaga yotqizildi. Oxirgi 6oy davomida 15 kg gacha ozgan. Rentgenologik tekshiruvda oshqozonni oldinga surilgani aniqlandi. Tashxis:

- Privratnik stenozi

- Oshqozon osti bezi o’smasi

- Oshqozon yara kasalligi

- Oshqozon raki

- Xodjkin o’smasi
# Surunkali pankreatitda oshqozon osti bezi inkretor vazifasini yetishmovchiligi namoyon bo’ladi:

- Sariqlik bilan

- Tez-tez hushdan ketish bilan

- Qonda va siydikda qand miqdorini oshishi bilan

- jigarni kattalashishi, paypaslanadigan o’t qopi

- Qon va siydikda lipidlar miqdorini ortishi


# Oshqozon osti bezi ekskretor vazifasi buzilishi uchun xarakterli bo’lgan simptomlarni ko’rsating:

- Teri qoplamalari quruqligi

- Diabet

- Vazn yo’qotish, kreato- va steatoreya

- Qorin old devori venalari kengayishi

- Diareya


# Operasiya vaqtida oshqozon osti bezida 3*4 sm li hosila aniqlandi. Bemor uzoq yillardan beri qandli diabet kasalligi bilan og’riydi. Gistologik tekshiruvda o’sma alfa-hujayralardan rivojlanganligi aniqlandi. O’sma turini ko’rsating:

- GastrinomaDownload 313 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik