# Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?Download 313 Kb.
bet1/9
Sana26.01.2017
Hajmi313 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
VOP xirurgiya
# Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?

-Bemorni zudlik bilan shifoxonaga yo’tqizis-

- Bemorga spazmolitiklar buyurish va 4-6 soatdan so’ng qayta ko’rik

- Bemorni 12-24 soat davomida dinamikada kuzatish, tana xarorati va qondagi leykositlar miqdorini nazorat qilis-

- Bemorga yallig’lanishga qarshi davo buyurish va keyingi kuni qayta ko’rik.

- Bemorni ambulator kuzatish va umumiy axvoli yomonlashganda shifoxonaga yo’tqizis-

# O’tkir appendisitda "appendektomiya"ga qarshi ko’rsatma:

-appendikulyar infiltratda

-miokarditda

-36-40 xaftalik xomiladorlikda

-Novokainga nojuya ta'sir kuzatilganda

-Qon ivish xususiyati buzilganda


# O’tkir appendisit va buyrak sanchig’i differensiasiyasida o’tkazish maqsadga muofiq:

1.Spazmalitik qo’llash

2.Narkotik qo’llash

3.Siydik taxlili

4.Xromosistoskopiya yoki ekskretor urografiya

5.Buyrak arteriyalari angiografiyasi

Mos keluvchi to’g’ri javoblarni tanlang:

- 1, 3, 5

- 2, 3, 4

- 3, 4, 5

- 1, 3, 4

- 1, 2, 3


# O’tkir appendisit va 12-barmoq ichak yara yashirin perforasiyasi bilan differensiasiyasida qanday maxsus tekshiruv usullarini qo’llash maqsadga muofiq:

1.Gastroduodenoskopiya

2.Qorin bo’shlig’i obzor rentgenoskopiyasi

3. Qorin bo’shlig’i ultrasonografiyasi

4.Laparoskopiya

5.Bariy sulfat bilan oshqazon rentgenografiyasi

Mos keluvchi to’g’ri javoblarni tanlang:

- 1, 2, 3

- 2, 3, 5

- 1, 2, 4

- 2 va 4

- 2 va 5


# Keksa bemorlarda o’tkir appendisitning qaysi simptomlari kam uchraydi.

- O’ng yonbosh soxasidagi kuchsiz og’riqlar.

- Yuqori tana xarorati

- O’ng yonbosh soxasidagi mushak taranglashishi.

- Qabziyat.

- Yuqori leykositoz.


# O’tkir appendisit diagnostikasida quyida ko’rsatilgan tekshirish usullaridan qaysi biri kamroq

ma'lumot beradi?

- Laborator tekshiruvlar, ayniqsa qonda leykositlar miqdori

- Laparosentez

- Rektal tekshiruv

- Diagnostik laparoskopiya

- Palpasiya va perkussiya usuli bilan qorin old devori mushaklar tarangligini va og’riq o’chog’ini klinik tekshiruv orqali aniqlas-
# Keksa bemorlarda o’tkir appendisitning asosiy klinik xususiyatlari xisoblanadi:

1.Birlamchi gangrenoz shaklining rivojlanish extimoli yuqoriligi

2.Og’riq sindromining sust namoyon bo’lishi

3. Tinimsiz qayd qilish

4.Gektik xarakterdagi xarorat

5.Qorinparda ta'sirlanish belgilarining sust namoyon bo’lishi

Mos keluvchi to’g’ri javoblarni tanlang:

-1, 2, 4

-2, 3, 4

-1, 2, 5

-1, 3, 5

-1, 4, 5


# O’tkir appendisit va tuxumdon apopleksiyasi differensiasiyasida qanday klinik belgilarni

xisobga olish maqsadga muofiq:

1. Koxera-Volkovich simptomi

2. Promptov simptomi

3. Bosh aylanishi yoki xushini yuqotish

4. Bartome-Mixelson simptomi

5. Og’riqning dumg’aza va oraliq soxalariga tarqalishi

6. Kulenkampf simptomi

Mos keluvchi to’g’ri javoblarni tanlang:

-1, 2, 4, 6

-2, 3, 6, 5

-1 va 4


-3, 5, 6

-1,2,3,4,5,6


# O’tkir appendisitga ta’luqli bo’lmagan simptom:

-Rovzing

-Voskresenskiy

-Merfi


-Obrazsov

-Bartome-Mixelson


# O’tkir appendisit uchun xos spesifik simptom:

-Koxera-Volkovicha

-Rovzinga

-Sitkovskiy

-Obrazsov

-Xech qaysi biri


# O’tkir appendisitda peritoneal simptomga ta’luqli bo’lgan simptomlar:

-Voskresenskiy (sindrom "kuylak")

-ShetQina-Blyumberg

-Razdolskiy

-Barchasi to’g’ri

-Obrazsov


# O’tkir appendisit bilan differensial tashxis o’tkazish lozim, quyidagidan tashqari:

-Glomerulonefrit

-O’tkir pankreatit

-O’tkir adneksit

-O’tkir gastroenterit

-O’ng buyrak sanchig’i


# O’tkir appendisitni klinik quyidagi kasalliklar deb qabul qilish mumQin:

-Salpingit

-O’tkir xolesistit

-Mekkel divertikuli

-Bachadondan tashqari xomiladorlik

-Yuqoridagi barcha patologiyalarda


# Bolalarda o’tkir appendisit klinik manzarasiga xos emas:

-Qorindagi to’lg’oqsimon og’riqlar, ich ketishi, takror qayd qilish

-Tarqoq peritonit tez rivojlanishi

-Yuqori xarorat

-Yuqori intoksikasiya

-O’ng yonbosh soxasi mushaklar taranglashuvining yaqqol namoyon bo’lishi


# O’tkir appendisit va tuxumdon apopleksiyasi differensiasiyasida xal qiluvchi tekshiruv:

-Koxera-Volkovich simptomi

-Promptov simptomi

-Bosh aylanishi va xushdan ketish

-Bartome-Mixelson simptomi

-Qin orqali orqa gumbaz punksiyasi


# O’tkir appendisitni tashxislashda qo’llanilmaydi:

-Qorin devori palpasiyasi

-Qon klinik taxlili

-Barmoq bilan to’g’ri ichakni tekshirish

-Irrigoskopiya

-Qin orqali tekshirish


# O’tkir appendisitni tashxislashda qo’llaniladi:

-Laparoskopiya

-Qon klinik taxlili

-Barmoq bilan to’g’ri ichakni tekshirish

-Termografiya

-Barchasi to’g’ri.


# O’ng o’pka pastki bo’lagi pnevmoniyasi va o’tkir appendisit differensiasiyasida axamiyatli emas:

-Nafas a'zolari auskultasiyasi.

-Laparoskopiy-

-Ko’krak qafasi rentgenoskopiyasi.

-Qonda leykositlar miqdori.

-Qorin bo’shlig’i termografiyasi.


# Appendikulyar peritonit kechki davri uchun xos emas:

-Qorin dam bo’lishi.

-Suvsizlik

-Ichak shovqinlarining yo’qolishi

-Gipoproteinemiya

-Ichak peristaltikasining kuchayishi


# Mekkel divertikuli uchraydi:

1. Och ichakda

2. Yonbosh ichakda

3. Ko’tariluvchi chambar ichakda

4. Appendektomiyadan keyin

5. Tug’ma nuqsonda

To’g’ri javoblar:

-1,5


-2, 4

-2. 5


-3, 4

-3,5
# O’tkir appendisit va bachadondan tashqari xomiladorlik differensial diagnostikasida xal

qiluvchi tekshirish usuli?

-Periferik qonda leykositlar miqdorini aniqlas-

-Teri termometriyasi

-Qorin bo’shlig’i obzor rentgenografiyasi.

-Rektal va vaginal tekshiruvlar.

-Qin orqali orqa gumbaz punksiyasi.


# UASh 76 yoshli bemorni uyida ko’rganida o’tkir appendisitga shubxa qildi, lekin tashxisga to’liq ishonch yo’q. Kasallik boshlanganiga 6 soat bo’lgan. Qanday yo’l tutish lozim?

-Og’riqsizlantiruvchi terapiya tavsiya etis-

-Qo’shimcha laborator tekshiruvlar uchun bemorni poliklinikaga yuboris-

-Bemor yoshi va kasallik boshlanganiga ko’p vaqt utmaganligini nazarda tutib, unga konservativ davo tavsiya etis-Tinchlik, maxalliy muz kuyish, antibiotiklar.

-Ambulator sharoitda bemorni dinamik kuzatis-

-Bemorni zudlik bilan xirurgiya bulimiga yetkizis-


# Ma'lumki, O’tkir appendisitda Koxera-Volkovicha simptomi eng anik ma'lumot beruvchi simptom

xisoblanadi. Aytingchi, yana qanday kasallikda og’riqlar shunday O’ng yonbosh soxasiga utishi mumkin:

-O’tkir pielonefritd-

-Kron kasalligid-

-O’ng tomonlama o’tkir adneksitd-

-Me'da va 12 barmoq ichak yarasi perforasiyasid-

-Buyrak sanchig’id-
# Keksa bemorlarda o’tkir appendisit klinik manzarasi uchun xos bo’lmagan belgilarni ko’rsating:

1. Qorindagi og’riqlar intensivligi kuchli emas va o’ng yonbosh soxasida bo’lmasligi mumkin.

2. Qorin mushaklari taranglashuvi va qorin parda ta'sirlanish simptomlarining yaqqol namoyon bo’lishi.

3. Ko’p xollarda kasallik qabziyat bilan kechadi.

4. Odatdagidek, yuqori leykositoz va gipertermiya kuzatiladi.

5. Ko’proq appendikulyar infiltrat rivojlanadi.

To’g’ri javoblarni tanlang:

-2, 4


-1,2

-4, 5


-3, 4

-3, 4, 5


# Koxer-Volkovich simptomi - bu:

-Chap yonbosh soxasini turtkilaganda, o’ng yonbosh soxasida og’riqning kuchayishi.

-O’ng yonbosh- bel mushaklari taranglashganida, o’ng yonbosh soxasida og’riqning kuchayishi.

-Bemor chap tomonga yonboshlab yotganda, o’ng yonbosh soxasida og’riqning kuchayishi.

-Bemor chap tomonga yonboshlab yotganda, palpasiyada o’ng yonbosh soxasida og’riqning kuchayishi.

-Qorindagi og’riqlarning bir necha soatdan keyin epigastral soxadan o’ng yonbosh soxasiga ko’chishi.


# Bemor 23 yoshli ayol. Xirurgiya bo’limida 18 soat davomida dinamik kuzatuvda yotibdi. Kuzatuv davomida o’tkir appendisit tashxisini butunlay inkor qilib bo’lmaydi. Siznig davolash taktikangiz? ketishi, takror qayd qilish

-Tarqoq peritonit tez rivojlanishi

-Yuqori xarorat

-Yuqori intoksikasiya

-O’ng yonbosh soxasi mushaklar taranglashuvining yaqqol namoyon bo’lishi
# O’tkir appendisit va tuxumdon apopleksiyasi differensiasiyasida xal qiluvchi tekshiruv:

-Koxera-Volkovich simptomi

-Promptov simptomi

-Bosh aylanishi va xushdan ketish

-Bartome-Mixelson simptomi

-Qin orqali orqa gumbaz punksiyasi


# O’tkir appendisitni tashxislashda qo’llanilmaydi:

-Qorin devori palpasiyasi

-Qon klinik taxlili

-Barmoq bilan to’g’ri ichakni tekshirish

-Irrigoskopiya

-Qin orqali tekshirish


# O’tkir appendisitni tashxislashda qo’llaniladi:

-Laparoskopiya

-Qon klinik taxlili

-Barmoq bilan to’g’ri ichakni tekshirish

-Termografiya

-Barchasi to’g’ri.


# O’ng o’pka pastki bo’lagi pnevmoniyasi va o’tkir appendisit differensiasiyasida axamiyatli emas:

-Nafas a'zolari auskultasiyasi.

-Laparoskopiy-

-Ko’krak qafasi rentgenoskopiyasi.

-Qonda leykositlar miqdori.

-Qorin bo’shlig’i termografiyasi.


# Appendikulyar peritonit kechki davri uchun xos emas:

-Qorin dam bo’lishi.

-Suvsizlik

-Ichak shovqinlarining yo’qolishi

-Gipoproteinemiya

-Ichak peristaltikasining kuchayishi


# Mekkel divertikuli uchraydi:

1. Och ichakda

2. Yonbosh ichakda

3. Ko’tariluvchi chambar ichakda

4. Appendektomiyadan keyin

5. Tug’ma nuqsonda

To’g’ri javoblar:

-1,5


-2, 4

-2. 5


-3, 4

-3,5
# O’tkir appendisit va bachadondan tashqari xomiladorlik differensial diagnostikasida xal

qiluvchi tekshirish usuli?

-Periferik qonda leykositlar miqdorini aniqlas-

-Teri termometriyasi

-Qorin bo’shlig’i obzor rentgenografiyasi.

-Rektal va vaginal tekshiruvlar.

-Qin orqali orqa gumbaz punksiyasi.


# UASh 76 yoshli bemorni uyida ko’rganida o’tkir appendisitga shubxa qildi, lekin tashxisga to’liq ishonch yo’q. Kasallik boshlanganiga 6 soat bo’lgan. Qanday yo’l tutish lozim?

-Og’riqsizlantiruvchi terapiya tavsiya etis-

-Qo’shimcha laborator tekshiruvlar uchun bemorni poliklinikaga yuboris-

-Bemor yoshi va kasallik boshlanganiga ko’p vaqt utmaganligini nazarda tutib, unga konservativ davo tavsiya etis-Tinchlik, maxalliy muz kuyish, antibiotiklar.

-Ambulator sharoitda bemorni dinamik kuzatis-

-Bemorni zudlik bilan xirurgiya bulimiga yetkizis-


# Ma'lumki, O’tkir appendisitda Koxera-Volkovicha simptomi eng anik ma'lumot beruvchi simptom xisoblanadi. Aytingchi, yana qanday kasallikda og’riqlar shunday O’ng yonbosh soxasiga utishi mumkin:

-O’tkir pielonefritda

-Kron kasalligida

-O’ng tomonlama o’tkir adneksitda

-Me'da va 12 barmoq ichak yarasi perforasiyasida

-Buyrak sanchig’ida


# Keksa bemorlarda o’tkir appendisit klinik manzarasi uchun xos bo’lmagan belgilarni ko’rsating:

1. Qorindagi og’riqlar intensivligi kuchli emas va o’ng yonbosh soxasida bo’lmasligi mumkin.

2. Qorin mushaklari taranglashuvi va qorin parda ta'sirlanish simptomlarining yaqqol namoyon bo’lishi.

3. Ko’p xollarda kasallik qabziyat bilan kechadi.

4. Odatdagidek, yuqori leykositoz va gipertermiya kuzatiladi.

5. Ko’proq appendikulyar infiltrat rivojlanadi.

To’g’ri javoblarni tanlang:

-2, 4


-1,2

-4, 5


-3, 4

-3, 4, 5


# Koxer-Volkovich simptomi - bu:

-Chap yonbosh soxasini turtkilaganda, o’ng yonbosh soxasida og’riqning kuchayishi.

-O’ng yonbosh- bel mushaklari taranglashganida, o’ng yonbosh soxasida og’riqning kuchayishi.

-Bemor chap tomonga yonboshlab yotganda, o’ng yonbosh soxasida og’riqning kuchayishi.

-Bemor chap tomonga yonboshlab yotganda, palpasiyada o’ng yonbosh soxasida og’riqning kuchayishi.

-Qorindagi og’riqlarning bir necha soatdan keyin epigastral soxadan o’ng yonbosh soxasiga ko’chishi.


# Bemor 23 yoshli ayol. Xirurgiya bo’limida 18 soat davomida dinamik kuzatuvda yotibdi. Kuzatuv davomida o’tkir appendisit tashxisini butunlay inkor qilib bo’lmaydi. Siznig davolash taktikangiz?

-Bemorni operasiya qilish lozim.

-Kuzatuvni davom ettiris-

-Qorin bo’shlig’i UTT diagnostikasi.

-Bemorni ginekologiya bo’limiga o’tkazis-

-Diagnostik laporoskopiya, tashxis tasdiqlanganda operasiy-

# O’tkir appendisitda o’simta kichik chanoq bo’shlig’ida joylashganligini belgilovchi asosiy simptom:

-Shetkin- Blyumberg simptomi

-Rovzing simptomi

-To’g’ri ichakning old devorini barmoq bilan tekshirishdagi og’riq bo’lishi.

-O’ng yonbosh soxa mushaklarining taranglashishi.

-Koxer - Volkovich simptomi


# O’tkir appendisit diagnostikasi quyidagilarga asoslanadi:

1. Kasallik anamnezini yig’is-

2. O’tkir qorin patologiyasini simulyasiya qiluvchi somatik kasalliklarni inkor qilis-

3. Qo’shimcha, erkak kishilarda to’g’ri ichak orqali, ayollarda qin orqali barmoq bilan tekshiris-

4. Laborator tekshiruvlarni o’tkazis-

5. UTT


To’g’ri javoblarni tanlang:

-1,2, 3,4

-1,2,3

-3, 4, 5-1,3, 4, 5

-xamma javoblar to’g’ri.


# O’tkir appendisit va o’tkir toshli xolesistitni qiyosiy tashxislashda qo’llaniladi:

1. Qon klinik taxlili.

2. Qorin bo’shlig’i obzor rentgenoskopiyasi.

3. UTT


4. Oral xolesistografiya

5. Laparoskopiya

To’g’ri javoblarni tanlang:

-1,3, 4


-2, 3, 4

-3, 5


-4, 5

-1,2
# Chov-yorg’oq churrasini quyidagi kasallik bilan qiyosiy tashxislash shart emas?

-Varikosele

-Urug’ tizimchasi o’smasi

-Urug’don o’smasi

-Gidrosele

-v. Saphena magna anevrizmasi
# Larrey churrasini tashxislashda o’tkaziladi:

-Qorin bo’shlig’i obzor rentgenoskopiyasi.

-Ko’krak qafasi obzor rentgenografiyasi.

-Me'da rentgenokontrast tekshiruvi.

-UTT

-EGDFS
# Urug’donning churra xaltasi ichida bo’lishi churraning qaysi turiga xos?-Sirg’aluvchi

-Qisilgan

-Son

-Tug’ma


-Qiyshiq chov churrasi
# Churraning to’g’rilanmay qolishi qanday asoratga bog’liq?

-Churra qopiga chiqqan ichki a'zolarning churra qopi devori bilan bitishma xosil qilishi bilan.

-Churra qopiga chiqqan ichaklarning bir-birlari bilan bitishma xosil qilishi bilan.

-Churra qopi va uning atrofidagi yumshoq to’qima chandiqlari bilan.

-Churra qopiga chiqqan a'zolarning churra darvozasi bilan nomutanosibligi.

-Qorin bo’shlig’i ichidagi bosim yuqori bo’lishi bilan.


# Chov-yorg’oq churrasini urug’don istisqosi bilan qiyosiy tashxislashni yengillashtiruvchi usul:

Punksiya

-Auskultasiya

-Shoshilinch operasiya

-Transillyuminasiya

-Palpasiya

- perkussiya
# Qaysi kasallik bilan son churrasi qiyosiy tashxislanishi shart emas?

-Sovuq xuppoz

-Chov churrasi

-Lipomalar

-Bartolin bezi kistasi

-Son soxasi varikoz tuguni


# Son churrasini oval teshigi varikoz tuguni bilan qiyosiy tashxislashda o’tkaziladi:

-Funksional flebografiya

-Yutalganda qon oqimini orqaga xarakatini auskultasiya va palpasiya bilan aniqlash

-Tugun punksiyasi

-Termografiya

-Rentgenografiya


# Chov-yorg’oq churrasini urug’don pardasi istisqosini qiyosiy tashxislashda qo’llaniladigan usul:

-Kurik


-Diafanoskopiya

-Rentgenoskopiya

-Palpasiya

-Perkussiya


# 80 yoshli bemorda, tez-tez siqilib turuvchi chov-yorg’oq churrasi mavju- Tekshiruvda bemorda boshqa kasalliklar aniqlanmadi. Bemorga qanday tavsiya maqul?

-Ich kelishini normallashtiruvchi konservativ davo.

-Zudlik bilan churra kesish operasiyasi.

-Ambulator kurikdan so’ng rejali operasiyasi.

-Jarroxlik bulimida kuzatuv.

-Suspenzoriy takis-


# Quyidagi omillarning qaysilari Qorin old devori churrasi chikishiga sabab bulla oladi?

1.Chekish

2.Ozib ketis-

3.Qorin old devori anatomik xususiyatlariga

4.Qorin ichi bosimini oshiruvchi kasalliklar.

5.Ogir jismoniy is-

To’g’ri javoblarni tanlang:

-1,2,3


-2,4,5

-2,3,4,5

-1,4,5

-1,2
# 70 yoshli bemorda kisilishga moyil chap chov-yorg’oq churrasi mavju- Bemorda xamrox peshob ajralishgatusQinlik qiluvchi prostata bezi adenomasi bor. Sizning tavsiyangiz?

-Doimiy bandaj takis-

-Keyingi kisilish paytida, zudlik bilan operasiya qilis-

-Churra ulchami kattalashganda operativ davo.

-Urolog kurigi, siydik ajralishini me'yorga keltirish, keyin rejali operasiya

-Bir vaqtda churra kesish va adenomektomiya operasiyasi.

# 40 yoshli bemor, bir yil avval O’ng tomonlama chov churrasi bilan operativ davo utkazgan. Bemorda

churra yana kayta pasdo bo’lgan. Sizning taktikangiz?

-Bemorni kuzatish, churra Qisilganda operativ davo.

-Churra ulchamlari kattalashganda operativ davo.

-Bemorni kuzatish, churra yorg’oqka tushganda operativ davo.

-Asoratlar va churra ulchamlari kattalashmasdan rejali operativ davo.

-Bandaj takis-
# O’tkir pankreatitda shok va kollapsga olib keladi:

-Ko’p qayd qilis-

-Xoledox distal kismi bosilishi va xolemiya

-Fermentli toksemiya

-Biliar gipertenziya

-Dinamik ichak tutilishi.


# Simptomlarsiz utuvchi xoledoxolitiaz va katta duodenal surgich chandiqli torayishi

diagnostikasida qo’llaniladiigan eng optimal tekshirish usuli:

-Peroral xolesistografiya

-Vena ichi xolesistoxolangiografiyasi.

-Laparosqopik xolesistoxolangiografiya

-Endoskopik retrograd pankreatoxolangiografiya

-Teri-jigar orqali xolangiografiya
# Me'da perforativ yarasida qo’llaniladiigan xirurgik taktika quyidagiga bog’liq emas:

-Yara teshilgandan keyingi utgan vaqtga

-Bemor jinsiga

-Perforativ teshik ulchami va uni joylashganligiga

-Jarrox malakasiga

-Bemor yoshiga


# Me'da yarasidan Qon ketish tashxisini aniqlashda birinchi navbatda o’tkazish lozim:

-Najasni yashirin Qonga tekshiris-

-Me'da rentgenokantrast tekshiruvi.

-Me'da shirasini yashirin Qon borligiga tekshiris-

-Fibrogastroskopiya

-Gemoglobin va gemotokritni aniqlas-


# Sekretin ajralishini stimullovchi omil:

-Ishqoriy kislota

-Oksil parchalanishi maksulotlari

-Yog’lar

-Uglevodlar

-Insulin

# O’tkir 12 barmoq ichak yara kasalligiga xos:

-Keksa yosh

-Anamnezida aspirin yoki kortikosteroid qabul qilgand-

-Epigastriyda mavsumiy, xurujsimon, kuchli og’riqlar

-Engillik keltiruvchi ovkat bilan kayt qilis-

-Me'dada chaykalish shovQini.

# Meda raki rivojlanish xavfi bo’lgan bemorlar xar yili utishi kerak:

-Me'da rentgen tekshiruvidan.

-Me'da shirasi tekshiruvidan.

-Me'da endoskopik tekshiruvidan.

-Qon morfologik tekshiruvidan.

-Najasni yashirin Qon ketishiga tekshiruv.

# Qisilgan churrada operasiyaga qarshi ko’rsatma bo’la oladi:

-Churra ulchami juda kattaligi.

-Xomiladorlikning ikkinchi yarmida

-Churra qopi flegmonasida

-Yaqinda o’tkazilgan miokard infarkti

-tug'ri javob yuq

# Me'da rak oldi kasalliklariga kiradi:

-1.Surunkali atrofik gastrit

-2.Me'da surunkali kallez yarasi

-3. Me'da polipozi

-4. Me'da yarasi malignizasiyasi

-2,3,4 javoblar to’g’ri


# Diafragma teshigi churrasi chakirishi mumkin?

-disfagiya

-Yurak ritmini buzilishi

-Psevdostenokardial belgilar

-Xikichok

-hamma javoblar to’g’ri


# O’tkir ichak tutilishida ichaklar kengayishiga olib keladi:

-Xazm qiluvchi shiralar

-Ozuqa massalari

-Gazlar


-Transsudat

-hamma javoblar to’g’ri

# O’tkir ichak tutilishida quyidagi patofiziologik uzgarishlar namoyon buladi:

-Ichak devori Qon aylanishining buzilishi.

-Qon aylanish xajmining kamayishi.

-To’qima gipoksiyasining rivojlanishi.

-Yurak Qon-tomir tizimi faoliyatining buzilishi

-hamma javoblar to’g’ri

# Umumiy ut yo’li quyidagi bemorlarda tekshirilishi shart:

-1.Mexanik sariklikda

-2.Pankreatitda

-3.Umumiy ut yo’li kengayganda

-4.Xoledoxolitiaz klinik belgilarida

-1,3,4 javoblar to’g’ri

# Xoledoxolitiaz asoratlariga kiradi:

-Jigar yetishmovchiligi

-O’tkir pankreatit

-Sariklik

-Xolangit

-hamma javoblar to’g’ri

# Teri-jigar orqali xolangiografiyalogiyali dissiminirlangan jaryon. Bronxoskopiyada bronx surati uzgarmagan. Tashxisni aniqlashda ishonchli diagnostik usul bulib xisoblanadi:
-Bronxoskopiya va bifurkasion limfa tugunlarining punksion biopsiyasi

-Preskalen biopsiyasi

-Mediastinoskopiya

-Torakoskopiya va o’pka to’qimasi biopsiyasi

-Keng torakotomiya va o’pka to’qimasi biopsiyasi
# Infeksion-toksik shok rivojlanishi mumkin: 1) peritonitda; 2) pnevmoniyada; 3) destruktiv

pankreatitda; 4) meningitda; 5) infeksion endokarditda; 6) sepsisda

-hamma javoblar to’g’ri

-1,2dan tashqari barcha javoblar to’g’ri

-3,4 dan tashqari barcha javoblar to’g’ri

-5,6 dan tashqari barcha javoblar to’g’ri

-Faqat 5,6 javoblar to’g’ri
# To’g’ri ichak surunkali kallez yorigini davolashda samarali usul xisoblanadi:

-Novokain eritmasi bilan presakral blokada

-Novokain spirt aralashmasini yuborish

-Sfinterni barmoq bilan kengaytirish

-Yorikni kesib olib tashlash

-Me'yorli sfinkterotomiya, yorikni kesib olib tashlash


# III A darajali termik kuyishda zararlanadi:

-1.Terining butun tursimon kavati

-2.Kisman terining epitelial xarakterdagi organellalari

-3.Surgichsimon kavat

-4.Kisman teri osti yog kavati

-2 va 3 javoblar to’g’ri.


# Yuqori lab karbunkuliga xos asorat:

-Sepsis


-Teri nekrozi

-Kavernoz tomirlar trombozi

-Yuqori jag osteomieliti

-Uyqu arteriyasi trombozi


# Kuyish shokida aniq ma'lumot beruvchi kursatgichlar:

-1.Arterial Qon bosim

-2.Markaziy vena bosimi

-3.Qon aylanish xajmi

-4.Leykositoz

-2 va 3 javoblar to’g’ri


# Jaroxatda grammanfiy infeksiya aniklaganda qo’llash lozim: 1) borli maz ; 2) furasilinli maz;

3) levomekol; 4) betadin

-4dan tashqari barcha javoblar to’g’ri

-3 dan tashqari barcha javoblar to’g’riDownload 313 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat