Z. M. Bobur nomidagi andijon davlat universiteti umumiy pedagogikaDownload 1.26 Mb.
bet52/54
Sana13.01.2020
Hajmi1.26 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

8- mavzu. 1924-1991 yillarda O‘zbekistonda ta’lim tizimi va pedagogik fikrlar rivoji.

Turkiston o‘lkasida ta’lim siyosati. 1924-1945 yillarda ta’lim va pedagogika fani. 1945-1991 yillarda O‘zbekistonda ta’lim tizimi va pedagogika fani rivoji.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Baxs munozara, Keys stadi

Adabiyotlar: A 1, A 4, A6, A7, A8, Q4, Q5, Q10
9- mavzu. Mustaqil O‘zbekiston ta’lim tizimi. Mustaqillik yillarida pedagogik fikrlar rivoji

Mustaqill O‘zbekistonda ta’lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” – Respublikamizda ta’lim-tarbiyani tashkil etish va kadrlar tayyorlashning huquqiy asosi sifatida. Mustaqqillik yillarida pedagogik fikrlar rivojining asosiy yo‘nalishlari. O’zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning asarlarida jamiyat rivojining ma’naviy-axloqiy negizlari va yuksak ma’naviyatli shaxsni shakllantirishga doir kontseptual fikrlarning ifoda etilishi. O’zbekiston Respublikasi rivojining yangi bosqichida ta’lim-tarbiya islohotlari: Sh. M. Mirziyoyevning ta’lim-tarbiyaga oid fikrlari.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Baxs munozara, Keys stadi

Adabiyotlar: A 1, A 4, A6, A7, A10, Q4, Q5, Q9
10- mavzu. Eng qadimgi davrlardan XIX asrning birinchi yarmida jahon pedagogika fanining rivojlanish tarixi. Ya.A.Komenskiyning pedagogik nazariyasi.

Qadimgi Sharq, Qadimgi Yunoniston, Qadimgi Rim davlatlarida maktab va tarbiya. Qadimgi Yunoniston faylasuflari tarbiya to‘g‘risida. Qadimgi Rimda pedagogik g‘oyalar rivoji. XII asrda Rossiyada pedagogik adabiyotlarning nashr etilishi. Rus pedagog-olimlarining pedagogik g‘oyalari. G‘arbiy Yevropada maktab va pedagogik fikrlar. Iogann Genrix Pestalotsiyning didaktika va boshlang‘ich ta’lim metodikasiga qo‘shgan hissasi. Adolf Distervergning rivojlantiruvchi ta’lim nazariyasi. Ya.A.Komenskiyning pedagogik nazariyasi.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Adabiyotlar: A 1, A 4, A6, A7, A10, Q4, Q5, Q9
11- mavzu. XIX asrning 2-yarmi – XX asrda jahon pedagogika fanining rivoji. K.D.Ushinskiyning pedagogik merosi.

XIX asrning oxiri – XX asrda G‘arbiy Yevropa, AQSh, Rossiyada reformatorlik pedagogikasi va uning asosiy yo‘nalishlari. M.V.Lomonosov va uning rus pedagogikasi va maktablar rivojidagi o‘rni. L.N.Tolstoyning pedagogik qarashlari. K.D.Ushinskiy pedagogika fani va tarbiyaning ahamiyati to‘grisida. K.D.Ushinskiyning didaktik qarashlari va pedagogik merosi.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Keys stadi, Loyihalash

Adabiyotlar: A 1, A 4, A6, A7, A10, Q4, Q5, Q9
12- mavzu. Hozirgi davrda jahon mamlakatlari ta’lim tizimi va pedagogika fani rivoji.

XX asr jahon ta’lim tizimidagi global tendentsiyalar. Iqtisodiy rivojlangan davlatlar ta’lim tizimi. Ta’lim modellari. Xalqaro loyihalar va ta’lim dasturlari.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Adabiyotlar: A 1, A 2, A6, A7, Q5, Q9, Q11
Pedagogik mahorat” kursi bo’yicha maru’za mashg’ulotlarining kalendar tematik rejasiMavzular

Ajratilgan soat3-modul. Pedagogik mahorat kursining nazariy (lektsiya) mashg`ulotlari mazmuni5-semestr
1

Pеdаgоgik fikr tаrixi vа mаktаb аmаliyotidа o‘qituvchi mаhоrаti mаsаlаlаri

2

2

Pedagogik mahoratning asosiy komponentlari

2

3

O‘qituvchi fаоliyatidа pеdаgоgik qоbiliyat. Kommunikativ malakalar va ta’sir ko‘rsatish

2

4

O‘qituvchi faoliyatida muomala madaniyati va psixologiyasi.

2

5

Pedagogik takt va pedagogik etika

2

6

Pedagogik texnika haqida tushuncha. Pedagogik texnikani shakllantirish metodikasi..

2

7

Nutq texnikasi va madaniyati

2

8

O‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘z ustida ishlash. Pedagogika tajribani to‘plash tizimi.

2
Jami:

16


III.3. Asosiy nazariy qism (ma’ruza mashgulotlari)

3-modul. Pedagogik mahorat kursining nazariy (lektsiya) mashg`ulotlari mazmuni

5-semestr

1-mavzu. Pеdаgоgik fikr tаrixi vа mаktаb аmаliyotidа o‘qituvchi mаhоrаti mаsаlаlаri

Pеdаgоgik fаоliyat va uning o‘ziga xos xususiyatlari. O‘zbеkistоn Rеspublikаsining “Tа’lim to‘g‘risidа”gi Qоnuni vа “Kаdrlаr tаyyorlаsh milliy dаsturi”dа pеdаgоgik fаоliyatni tаshkil etishgа qo‘yilgаn tаlаblаr. “Pеdаgоgik mаhоrаt” tushunchаsi.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Baxs munozara, Amaliy o’yin , Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Adabiyotlar: A 10, A 11, A12, A7,Q2, Q4,Q6
2- mavzu. Pedagogik mahoratning asosiy komponentlari

Pеdаgоgik mаhоrаtning аsоsiy tаrkibiy qismlаri. Pedagogik fikrlar taraqqiyotida o‘qituvchi mahorati masalalari.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Baxs munozara, Amaliy o’yin , Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam

Adabiyotlar: A 10, A 11, A12, A7, A8, Q5, Q6, Q10
3- mavzu. O‘qituvchi fаоliyatidа pеdаgоgik qоbiliyat

Qobiliyat va pedagogik qobiliyat haqida tushuncha. Pedagogik qobiliyatning turlari va ularning tavsifi. Pedagogik qobiliyatni shakllantirish yo‘llari. Kommunikatsiya haqida tushuncha. Kommunikatsiya metodlari. O‘qituvchining kommunikativ malakasi. Kommunikativ ta’sir etish yo‘li.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Baxs munozara, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Adabiyotlar: A 10, A11, A12,Q1, Q4,Q6, Q9

4- mavzu . O‘qituvchi faoliyatida muomala madaniyati va psixologiyasi.

Pedagogik muloqot haqida tushuncha. Pedagogik muloqotning tuzilishi va metodlari. Pedagogik muloqot uslublari. Muloqot madaniyati. Pedagogik nizo va uning sabablari. Pedagogik nizolarning oldini olish yo‘llari.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Baxs munozara, , Skarabey, Keys stadi

Adabiyotlar: A 10, A 11, A12, Q5, Q6, Q11
5- mavzu. Pedagogik takt va pedagogik etika

Takt va pedagogik takt haqida tushuncha. Takt va taktika. Pedagogik taktni qo‘llash shartlari. Pedagogik odob. Pedagogning muomala odobi.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Baxs munozara, Skarabey, Keys stadi

Adabiyotlar: A 10, A 11, A12, Q3, Q4, Q10
6-mavzu. Pedagogik texnika haqida tushuncha. Pedagogik texnikani shakllantirish metodikasi.

Pedagogik texnika haqida tushuncha. Pedagogik texnikaning tarkibiy qismlari. Mimika. Pantomimika. O‘qituvchining pedagogik texnikasini shakllantirish yo‘llari.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Baxs munozara, Keys stadi

Adabiyotlar: A 1, A 10, A11, A12, Q4, Q5, Q9
7-mavzu. Nutq texnikasi va madaniyati.

Nutq haqida tushuncha. Nutqning o‘qituvchi faoliyatidagi o‘rni. Nutq madaniyati haqida tushuncha va uning asosiy elementlari. Nutq texnikasi: nafas olish, tovush, diktsiya, ritmika. Leksik madaniyat. O‘qituvchining nutq malakasini shakllantirish yo‘llari.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Adabiyotlar: A 10, A 11, A12, Q4, Q5, Q9
8- mavzu. O‘qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etish.

O‘qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etishning mohiyati. O‘qituvchining kun tartibi va ish o‘rni. Pedagogik mehnatni ilmiy tashkil etish tamoyillari. Pedagogik mehnatni ilmiy tashkil etishning asosiy yo‘nalishlari. O‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘z ustida ishlash pedagogik mahoratning asosiy sharti sifatida. Ilg‘or pedagogik tajribani o‘rganishda materiallar to‘plash. Ilg‘or pedagogik tajribalarni o‘rganish va ularni qo‘llash metodlari.


Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Keys stadi, Loyihalash

Adabiyotlar: A 1, A 10, A11, A12, Q4, Q5, Q9
Pedagogik mahorat” kursi bo’yicha seminar mashg’ulotlarining kalendar tematik rejasiMavzular

Ajratilgan soat3-modul. Pedagogik mahorat kursining nazariy (seminar ) mashg`ulotlari mazmuni5-semestr
1

Pеdаgоgik fikr tаrixi vа mаktаb аmаliyotidа o‘qituvchi mаhоrаti mаsаlаlаri

2

2

Pedagogik mahoratning asosiy komponentlari

2

3

O‘qituvchi fаоliyatidа pеdаgоgik qоbiliyat. Kommunikativ malakalar va ta’sir ko‘rsatish

2

4

O‘qituvchi faoliyatida muomala madaniyati va psixologiyasi.

2

5

Pedagogik takt va pedagogik etika

2

6

Pedagogik texnika haqida tushuncha. Pedagogik texnikani shakllantirish metodikasi..

2

7

Nutq texnikasi va madaniyati

2

8

O‘qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etish.

2

9

O‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘z ustida ishlash. Pedagogika tajribani to‘plash tizimi.

2
Jami:

183-modul. Pedagogik mahorat kursining nazariy (lektsiya) mashg`ulotlari mazmuni

5-semestr

1-mavzu. Pеdаgоgik fikr tаrixi vа mаktаb аmаliyotidа o‘qituvchi mаhоrаti mаsаlаlаri

Pеdаgоgik fаоliyat va uning o‘ziga xos xususiyatlari. O‘zbеkistоn Rеspublikаsining “Tа’lim to‘g‘risidа”gi Qоnuni vа “Kаdrlаr tаyyorlаsh milliy dаsturi”dа pеdаgоgik fаоliyatni tаshkil etishgа qo‘yilgаn tаlаblаr. “Pеdаgоgik mаhоrаt” tushunchаsi.


Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Baxs munozara, Amaliy o’yin , Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Adabiyotlar: A 10, A 11, A12, A7,Q2, Q4,Q6
2- mavzu. Pedagogik mahoratning asosiy komponentlari

Pеdаgоgik mаhоrаtning аsоsiy tаrkibiy qismlаri. Pedagogik fikrlar taraqqiyotida o‘qituvchi mahorati masalalari.


Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Baxs munozara, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Adabiyotlar: A 10, A11, A12,Q1, Q4,Q6, Q9
3- mavzu. O‘qituvchi fаоliyatidа pеdаgоgik qоbiliyat

Qobiliyat va pedagogik qobiliyat haqida tushuncha. Pedagogik qobiliyatning turlari va ularning tavsifi. Pedagogik qobiliyatni shakllantirish yo‘llari. Kommunikatsiya haqida tushuncha. O‘qituvchining kommunikativ madaniyati. O‘qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish yo‘llari. Kommunikatsiya metodlari. O‘qituvchining kommunikativ malakasi. Kommunikativ ta’sir etish yo‘li.


Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Baxs munozara, Amaliy o’yin , Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam

Adabiyotlar: A 10, A 11, A12, Q5, Q6, Q11
4- mavzu . O‘qituvchi faoliyatida muomala madaniyati va psixologiyasi.

Pedagogik muloqot haqida tushuncha. Pedagogik muloqotning tuzilishi va metodlari. Pedagogik muloqot uslublari. Muloqot madaniyati. Pedagogik nizo va uning sabablari. Pedagogik nizolarning oldini olish yo‘llari.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Baxs munozara, Keys stadi

Adabiyotlar: A 10, A 11, A12, Q4, Q5, Q10
5- mavzu. Pedagogik takt va pedagogik etika

Takt va pedagogik takt haqida tushuncha. Takt va taktika. Pedagogik taktni qo‘llash shartlari. Pedagogik odob. Pedagogning muomala odobi.


Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Adabiyotlar: A 10, A 11, A12, Q4, Q5, Q9

6-mavzu. Pedagogik texnika haqida tushuncha. Pedagogik texnikani shakllantirish metodikasi.

Pedagogik texnika haqida tushuncha. Pedagogik texnikaning tarkibiy qismlari. Mimika. Pantomimika. O‘qituvchining pedagogik texnikasini shakllantirish yo‘llari.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Adabiyotlar: A 1, A 10, A11, A12, Q5, Q9, Q11
7-mavzu. Nutq texnikasi va madaniyati.

Nutq haqida tushuncha. Nutqning o‘qituvchi faoliyatidagi o‘rni. Nutq madaniyati haqida tushuncha va uning asosiy elementlari. Nutq texnikasi: nafas olish, tovush, diktsiya, ritmika. Leksik madaniyat. O‘qituvchining nutq malakasini shakllantirish yo‘llari.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Adabiyotlar: A 1, A 10, A11, A12, Q5, Q9, Q11
8- mavzu. O‘qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etish. O‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘z ustida ishlash. Pedagogika tajribani to‘plash tizimi.

O‘qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etishning mohiyati. O‘qituvchining kun tartibi va ish o‘rni. Pedagogik mehnatni ilmiy tashkil etish tamoyillari. Pedagogik mehnatni ilmiy tashkil etishning asosiy yo‘nalishlari.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Adabiyotlar: A 1, A 10, A11, A12, Q6, Q9, Q10
9- mavzu. O‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘z ustida ishlash. Pedagogika tajribani to‘plash tizimi.

O‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘z ustida ishlash pedagogik mahoratning asosiy sharti sifatida. Ilg‘or pedagogik tajribani o‘rganishda materiallar to‘plash. Ilg‘or pedagogik tajribalarni o‘rganish va ularni qo‘llash metodlari.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Adabiyotlar: A 1, A 10, A11, A12, Q5, Q9, Q11

Umumiy pedagogikafanidan talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi


Mustaqil ta'lim mavzulari

Berilgan topshiriqlar

Bajar.

Muddat.

Hajmi

(soatda)

1-Modul. Pedagogika nazariyasi kursining mazmuni va mohiyati

3-semestr

1.

O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini rivojlantirishning kontseptual asoslari.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish.

1-haftalar

2

2.

Pedagogika shaxs tarbiyasi va rivojlanishi to‘g’risidagi fan. Ilmiy-pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi va metodlari

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish.

2-haftalar

4

3.

Shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish.

3-haftalar

2

4.

Yaxlit pedagogik jarayon

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish.

4-haftalar

2

5.

Didaktika – pedagogik ta’lim nazariyasi. O‘qitish jarayoni yaxlit tizim sifatida

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish.

5-haftalar

4

6.

Ta’lim mazmuni

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

6-haftalar

2

7.

Ta’lim metodlari va vositalari

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

7-haftalar

4

8.

Ta’limni tashkil etish shakllari va turlari

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

8-

haftalar


4

9.

O‘quvchilаrning bilim, ko‘nikmа vа mаlаkаlаrini tаshхis etish

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

9-

haftalar


2

10.

Tаrbiya jаrаyonining mоhiyati vа mаzmuni. Tаrbiya qоnuniyatlаri vа tаmоyillаri

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

10- haftalar

4

11.

Jаmоа tаrbiya оb’yеkti vа sub’еkti sifаtidа

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

11- haftalar

4

12.

Tаrbiyaning umumiy mеtоdlаri

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

12- haftalar

4

13.

O‘quvchilarning ilmiy dunyoqаrаshini shаkllаntirish. Aqliy tаrbiya.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

13- haftalar

2

14.

Fuqаrоlik tаrbiyasi.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

14- haftalar

2

15.

Ma’naviy-axloqiy tarbiya

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

15- haftalar

2

16.

O‘quvchilarning mehnat, jismoniy va estetik tarbiyasi

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

16- haftalar

2

17.

Ta’lim muassasasi menejmenti

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

17-haftalar

4

18.

Korrektsion pedagogika asoslari

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

18-haftalar

4
JAMI:54

2-modul. Pedagogika tarixi kursining nazariy (lektsiya) mashg`ulotlari mazmuni

4-semestr

1

Pedagogika tarixi fan sifatida. Ibtidoiy jamoada tarbiya.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

1-haftalar

2

2

Eng qadimgi davrlardan VII asrgacha ta’lim-tarbiya va pedagogik fikrlar

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

2-haftalar

2

3

VII asrdan XIV asrning birinchi yarmigacha O‘rta Osiyoda tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

3-haftalar

2

4

Sharq Uyg‘onish davrida pedagogik fikrlarning rivojllanishi

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

4-haftalar

2

5

XIV asrning ikkinchi yarmi va XVI asrda Movaraunnahrda tarbiya va maktab

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

5-haftalar

4

6

XIV asrning ikkinchi yarmi va XVI asrda Movaraunnahrda pedagogik fikrlar rivoji

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

6-haftalar

4

7

XVII asrdan XIX asrning yarmigacha tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar rivoji

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

7-haftalar

4

8

XIX asrning 2-yarmi – XX asrning 1-choragida Turkiston o‘lkasida tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

8-

haftalar


4

9

1924-1991 yillarda O‘zbekistonda ta’lim tizimi va pedagogik fikrlar rivoji.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish..

9-

haftalar


2

10

Mustaqil O‘zbekiston ta’lim tizimi. Mustaqillik yillarida pedagogik fikrlar rivoji

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

10- haftalar

4

11

Eng qadimgi davrlardan XIX asrning birinchi yarmida jahon pedagogika fanining rivojlanish tarixi. Ya.A.Komenskiyning pedagogik nazariyasi.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

11- haftalar

4

12

XIX asrning 2-yarmi – XX asrda jahon pedagogika fanining rivoji. K.D.Ushinskiyning pedagogik merosi.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

12- haftalar

2

13

Hozirgi davrda jahon mamlakatlari ta’lim tizimi va pedagogika fani rivoji.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

13- haftalar

4
Jami:40

3-modul. Pedagogik mahorat kursining nazariy (lektsiya) mashg`ulotlari mazmuni

5-semestr

1

Pеdаgоgik fikr tаrixi vа mаktаb аmаliyotidа o‘qituvchi mаhоrаti mаsаlаlаri

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

1-haftalar

2

2

Pedagogik mahoratning asosiy komponentlari

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

2-haftalar

2

3

O‘qituvchi fаоliyatidа pеdаgоgik qоbiliyat

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

3-haftalar

4

4

Kommunikativ malakalar va ta’sir ko‘rsatish

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

4-haftalar

4

5

O‘qituvchi faoliyatida muomala madaniyati va psixologiyasi.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

5-haftalar

4

6

Pedagogik takt va pedagogik etika

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

6-haftalar

4

7

Pedagogik texnika haqida tushuncha. Pedagogik texnikani shakllantirish metodikasi. Nutq texnikasi va madaniyati.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

7-haftalar

4

8

O‘qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etish. O‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘z ustida ishlash. Pedagogika tajribani to‘plash tizimi.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

8-haftalar

4
Jami:28

Umumiy soat:

122


O‘quv yuklamasini semestrlar bo‘yicha hajmi

Mashg‘ulot turlari

Ajratilgan soatlar

3- semestr

4- semestr

5-semestr

Jami

1

Ma’ruza

32

24

16

72

2

Amaliy

-

-

-

-

3

Seminar

36

26

18

80

4

Mustaqil ta’lim

54

40

28

122
Jami

122

90

62

274

Download 1.26 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar