Yönetim Kurulu’na (Genel Sekreterlik Sunuşları)Download 231.53 Kb.
bet1/2
Sana20.03.2017
Hajmi231.53 Kb.
  1   2
SULUOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Yönetim Kurulu’na

(Genel Sekreterlik Sunuşları)

Konu : Ödemelerin Görüşlmesi

Açıklama : Oda içi Ödemelerin Onaylanması hk.

Konu : Tobb emekli sandığı 2015 yılı bütçe payı taksiti hk.

Açıklama : 5174 sayılı kanun gereği her yıl (2015 yılı için) oda Tahmin edilir bütçe payından yatırılan tutar

Konu : 2014 yılı Faliyet Raporu hk

Açıklama : 2014 yılı faaliyet raporlarının görüşülerek onaya sunulmasının görüşülmesi

Konu : Genel Sekreterin muhasebe ve muamelatla bilgilendirmesi hk.

Açıklama : Genel Sekreterin muhasebe ve muamelatla bilgilendirmesi hk.

Saygılarımla,

Yalçın ÇAKMAK

Genel Sekreter

Olağan Yönetim Kurulu Kararı:

1- Miktarları belirtilen ödemelerin odamız gider bütçesinin aşağıda bildirilen fasıl ve maddelerinden ödenmesine;

Fasıl No : Madde No : Ödemenin kime yapılacağı : Ödemenin miktarı TL.sı:

05 030 Mutlu Çiçekçilik 170,00-TL

05 030 Moda Çiçekçilik 100,00-TL
2- 2015 Bütçeden ayrılan %1’lik payın Türkiye Odalar, Borsalar Ve Birlik Personeli Sigorta Ve Emekli Sandığı Vakfı sandığına ödeyeceğimiz %1 payı olan 3.499,33-TL nin ilk taksiti olan 1.749,67-TL (Bin İki Yüz yedi Türk Lirası elli kuruş) un T.Vakıflar Bankası Levent şubesindeki TR58 0001 5001 5800 7292 4109 80 no'lu Fon Hesabına aktarılmasına.


3- Aşağıda bilgi ve ekleri verilen; 2014 kesin hesaplarının; gelir – gider tablosu 2014 yılı fiili gelir dökümü 2014 yılı bilânçosu 2014 yılı faaliyet raporlarının görüşülerek; meclisin onayına sunulması için meclise havale edilmesine .

01.01.2014 – 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Faaliyet:1

Odamız Meclisinin 02/01/2014 tarih ve 216/01 madde nolu kararıyla Tobb 5174 sayılı kanunun 2004 yılında yürürlüğe girmesiyle beraber kanun gereği odamızda olması gereken alan ve birimlerin yer darlığından yapılamaması ve ayrıca akreditasyon programı çerçevesinde Mevcut odamızın yer probleminin giderilmesi amacıyla Yeni oda Yapımı için yer alınması kapsamında 14/11/2013 Tarih ve 212/01 Sayılı Odamız Meclisi Kararıyla Odamız yönetimine verilen yetkiyle alınan 763 Ada No 6 Parsel ve 745 Ada No 5 parseldeki Arsalarımıza karşın; Suluova Belediyemizin 1957 Ada NOLU 3.parselde bulunan yerin takas yoluyla tahsisi için Suluova Belediyesinde ,Tapu Kadastro Müdürlüklerinde ,Tapu Sicil Müdürlüklerinde, Aplikasyon, ifraz taksim cins tahsisi, Tevhit –Takas ve bu dairelerle olabilecek her türlü işlemler için Odamız Yönetim kurulu adına yönetim kurulu Başkanı Turgut AKSU’ya Yetki verilmesine.

 • Faaliyet:2

Tobb 5174 sayılı kanunun 2004 yılında yürürlüğe girmesiyle beraber kanun gereği odamızda olması gereken alan ve birimlerin yer darlığından yapılamaması ve ayrıca akreditasyon programı çerçevesinde Mevcut odamızın yer probleminin giderilmesi amacıyla Yeni oda Yapımı için yer alınması kapsamında 02/01/2014 Tarih ve 215/02 Sayılı Odamız Meclisi Kararıyla Odamız yönetimine verilen yetkiyle alınan 763 Ada No 6 Parsel ve 745 Ada No 5 parseldeki Arsalarımıza karşın; Suluova Belediyemizin 1957 Ada no ve 3.parselde buluna yerin takas yoluyla tahsisi için Suluova Belediyesinde,Tapu Kadastro Müdürlüklerinde ,Tapu Sicil Müdürlüklerinde Aplikasyon, ifraz taksim cins tahsisi, Tevhit ve bu dairelerle olabilecek her türlü işlemler için Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Turgut AKSU’ya Yetki verilmesine.


 • Faaliyet:3

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 10. Ve 11 Dönemi Akreditasyon üyeliği başvur ve Eğitimleriyle ilgili olarak 14/01/2014 tarihi Çarşamba Günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birlik Merkezinde yapılacak olan tanıtım ve Eğitime Odamız Adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet GEYLAN, Yönetim Kurul Üyesi Erhan YEKELER , Odamız Genel Sekreteri ve aynı zamanda Akreditasyon sorumlusu Yalçın ÇAKMAK’ın katılmasına


 • Faaliyet:4

2012 senesinde başlatılan Hürriyet Gazetesi Bölge Buluşmalarının son toplantısı olan Trabzon. da

17 Şubat Pazartesi günü Türkiye Odalar ve Korsalar Kirliği Başkanı Sayın Rifat Hifiiırcıklıoğlu ’nun katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Yön Kur Bşk. Turgut AKSU, Yön Kur Bşk. Yar. Kenan ÇOLAK, Muhasip Üye Erhan YEKELER ve Odamız Meclis Başkanı Kenan AYAZ katılmıştır.

 • Faaliyet:5

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31/01/2014 tarih ve 513/2307 nolu yazısında Oda Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, ( 2 Günlük Eğitim) 21-22 Şubat 2014 tarihlerinde Eğitim program çerçevesinde, 11 .Dönem Oda Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlularına yönelik olarak “Akreditasyon Sistemi Temel Eğitimi” gerçekleştirilecek olup ,Söz konusu eğitime Odamız Akreditasyon sorumlusu Oda Genel Sekreteri Yalçın ÇAKMAK katılmıştır.


 • Faaliyet:6

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 05/03/2014 tarih ve 513/4671 nolu yazısında Oda Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, ( 3 Günlük Eğitim) 13-14-15 Mart 2014 tarihlerinde Eğitim program çerçevesinde, 11 .Dönem Oda Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlularına yönelik olarak “Akreditasyon Sistemi Temel Eğitimi” gerçekleştirilecek olup ,Söz konusu eğitime Odamız Akreditasyon sorumlusu Oda Genel Sekreteri Yalçın ÇAKMAK katılmıştır.


 • Faaliyet:7

Çetin Emeç Bulvarı 2.Cadde No:47/3 Öveçler/Ankara adresinde bulunan Progem Eğitim Danışmanlık Ldt.Şti Firmasına %100 destekli Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınız tarafından yürütülmekte olan 2014 Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında kuruluşumuz adına “İlçemiz ve Bölgesel Anlamda Uygun Yatırım Alanları ve Fizibilite Araştırması” konulu bir proje sunulması için proje yaptırılmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Yönetim Kurulu Başkanı “Turgut AKSU”nun yetkili kılınmıştır.


 • Faaliyet:8

Türkiye Odalar ve Borslara Birliğinin 05/02/2014 tarih ve 513/2729 sayılı yazısıyla Oda ve Borsaların eğitim talepleri doğrultusunda hazırlanan 2014 Yılı Eğitim Planı kapsamında, ekli program çerçevesinde İl Odalarımız, İlçe Odalarımız ve Borsalarımız için ayrı ayrı olmak üzere “TOBB, Odalar ve Borsalar Mevzuat Eğitimi” düzenleneceği Bu eğitimin amacı; 5174 sayılı kanun, diğer kanunlar ve ilgili yönetmelikler ile uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Birliğin, tek başına veya Oda ve Borsaların işbirliğiyle yürütülmek üzere verilen çeşitli “görevlere” ilişkin mevzuatı ve bu görevlerin uygulamasına ilişkin yazılımları birlikte gözden geçirmek ve daha önemlisi, Oda ve Borsaların uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözüm aramak olan 3 günlük (19-20-21/03/2014 )tarihlerindeki Eğitime, Odamız genel sekreteri Yalçın ÇAKMAK katılmıştır.


 • Faaliyet:9

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yazısında Oda Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, ( 4 Günlük Eğitim) 18-21 Mart 2014 tarihlerinde Eğitim program çerçevesinde, 11 .Dönem Oda Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlularına yönelik olarak “Akreditasyon Sistemi Temel Eğitimi” gerçekleştirilecek olup ,Söz konusu eğitime Odamız Akreditasyon sorumlusu Oda Genel Sekreteri Yalçın ÇAKMAK katılmıştır. • Faaliyet:10

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 29.09.2004 tarihinde onaylayarak 223 Sicil Numarası verilen ve bu numara ile tescil edilen Amasya Suluova TDİ. Besi Organize Sanayi Bölgesi; 4562 Sayılı O.S.B. Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir Özel Hukuk Tüzel kişiliği olan ve kurucu üyeler: Amasya Îl Özel İdaresi, Suluova Belediye Başkanlığı, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası, Suluova Tarımsal Kalkınma(Besi) Kooperatifi olan O.S.B. Kanunun 7. Maddesi ve OSB. Yönetmeliğinin 12. Maddesi uyarınca Müteşebbis Heyette yer alan üyelerin görev süresinin 2 yıl olduğu ve bu sürenin bitiminde yeniden üye seçileceği hükme bağlanmıştır. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri sonucuna göre Suluova TDİ. Besi OSB. Müteşebbis Heyetinde görev yapan İl Özel İdaresi ve Suluova Belediyesinden toplam 7 üyenin görevleri sona ereceğinden; yeni müteşebbis heyetine ve yönetim kurulunun oluşumuna imkan sağlamak amacıyla, hissemiz oranında üye isimlerinin bildirilmesi hususunda odamızı temsilen 04/04/2014 tarih ve 444/04 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği Odamız Adına Asil Üye olarak Kenan ÇOLAK Yedek Üye olarak Erhan YEKELER görevlendirtmiştir

 • Faaliyet:11

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16/05/2005 tarihinde onayladığı ve 229 Sicil No su ile tescil edilen Amasya Suluova Organize Sanayi Bölgesi ; 4562 Sayılı O.S.B Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişiliğidir.Kurucu üyeler Amasya İl Özel İdaresi, Suluova Belediye Başkanlığı, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığıdır. O.S.B.Kanunun 7. Maddesi "Müteşebbis Heyette yer alan üyeler 2 yıl için seçilir ve temsil ettikleri Kurum ve Kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşer; üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine temsil ettiği Kurum ve Kuruluşlun ön sıradaki yedek üyesi geçer; katılan üye yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar" hükmü gereğince 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimi sonucu nedeniyle . İl Özel İdaresi ile Suluova Belediyesinden Toplam 8 üyenin değişmesi mukabilinde diyer üyelerinde istifa etmesinden ötürü yeni müteşebbis heyete odamız adına Oda Yönetim Kurulu 04/04/2014 tarih ve 444/3 nolu kararla odamızı temsilen odamız yönetim kurulundan odamızı Asil Üye olarak : Yön Kur.Bşk. Turgut AKSU ,Yedek Üye olarak –Kenan AYAZ'ın görevlendirmiştir.


 • Faaliyet:12

TOBB Sosyal Politikalar Kurulu, 70. Genel Kurul hazırlık çalışmaları kapsamında 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıya Sosyal Politikalar kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Odamız yönetim kurulu başkanı Turgut AKSU katılmıştır.

 • Faaliyet:13

5174 sayılı kanunun 10.Maddesi 2 Fıkrası gereği Odamız Üyelerinin İki yıl Üst Üste Adres , Durumları ve Aidat Borçları olan Aşağıda listede Oda Sicil,Ticaret Sicil Numaraları Açık Adres ve Unvanları yazılı bulunan Yetmiş Bir (28) Adet Üyenin Durumlarının Faal Üyelikten Askı Durumlu Üye Çevrilmeştir.


 • Faaliyet:14

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Muamelat yönetmeliğinin 14-15 maddeleri gereği Madde-14”Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerden, üye­liğin askıya alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenler 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Tica­ret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü Ticaret Sicili Tüzüğü '(Değişik : 29/7/1998 - 98/11540 K.) İşini veya işyerini terk ettiği yapılan araştırma sonucunda saptanan Gerçek Kişilerin Maliye Bakanlığı ve ilgili defterdarlıktan kaydının olmadığı veya faaliyette bulunmadığı hususunun belgelendirilmesi halinde sicil kayıtları re'sen silinir.aynı şartlara haiz Şirketlerin kaydı odadan silinir sicilden silinmez hükmü gereği ' çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirilir. Bu bildi­rimi takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kayıtları silinmiş sayılır.”Madde 15-”Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat ve benzeri sebeplerle üyenin işi­ni bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle bunlardan ticaret si­cilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret sicili me­murluğuna bildirir. Ticaret sicili memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmak­la yükümlüdür.” Gereği aşağıda Suluova Vergi Dairesinden alına listede faaliyeleri vergi dairesince terk olunan işletmelerin listesinin gerekli işlemlerin yapılması için Oda Meclisine sevk edilmiştir.


 • Faaliyet:15


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 25. maddesinin 1.fıkrası;

"Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur."Kanun gereği Odamızda kayıtlı üyelerden alınan aidat ücretlerinin 5174 sayılı kanun gereği zamanı geçmiş alacaklarla ilgili olarak kanun ikinci bölümün Mali Hükümler bölümü Tahsilatlar fıkrası Madde 77.” - Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hâsılatından alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve Birlik aidatına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir. Kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve Birlik aidatı ile borsa tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezalarının tahsiline ilişkin olarak oda, borsa ve Birlik Yönetim Kurulunca verilen kararlar ilâm hükmünde olup, icra dairelerince yerine getirilir. “ Hükmü gereğince ekte sunulan zamanı geçmiş Borçlu üyelerin listesi Odamız Genel Sekreterliğinden 02/05/2014 TARİH VE 2014/800/83 nolu yazıyla yönetim kurulumuza sunulmuş kanun gereği yönetim kurulumuz listenin onaylanması için oda meclisine havale edilmiştir.
 • Faaliyet:16

21/05/2014-22/05/2014 tarihlerinde yapılacak olan Tobb 70. Genel Kurul için Odamız Adına Meclis Bşk.Kenan AYAZ, Genel Kurul Delege ve Yönetim Kurulu Bşk Turgut AKSU ,Genel Sekreter Yalçın ÇAKMAK Katılmıştır.


 • Faaliyet:17

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile bu doğrultudaki mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinler alınarak düzenlenmiş olunan , 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa ili Soma ilçemizde meydana gelen maden kazası ile karşı karşıya kalan insanlarımızın ailelerine gerekli maddi yardımın ve desteğin sağlanması amacıyla başlatılan yardım kampanyasına odamız 2.000,00-TL (İki Bin Türk Lirası) odamız adına yardım yapılmıştır.


 • Faaliyet:18

OKA 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında kuruluşumuz adına bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan Amasya ve Suluova’da İş Piyasası Araştırması Projesinde kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Yönetim Kurulu Başkanımız Turgut AKSU İmzalamaya yetkilendirilmiştir.

 • Faaliyet:19

Odamız Otelciler Meslek Komitesine Üyelerin 30/05/2014 tarihli dilekçeleriyle İlçemizde halen (Yıldızsız Otel) Oda Fiyatlarının Bir Kişilik 40,00-TL,İki Kişilik 60,00-TL ve Üç Kişilik Oda Fiyatının 75,00-TL olduğu günün şartlarında girdilerin artması nedeniyle yeni ekmek fiyatının(Yıldızsız Otel) Oda Fiyatlarının Bir Kişilik 50,00-TL,İki Kişilik 80,00-TL ve Üç Kişilik Oda Fiyatının 100-00-TL olması yönünde verdikleri dilekçeyi 5174 satılı Odalar ve borsalar birliği yönetmeliğinin Tacir ve Sanayiciler tarafından üretilen Hizmetlerin Azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmeliğin 4.maddesine göre ilgili meslek komitesinde görüşülmüştür.

 • Faaliyet:20

05 Temmuz 2013 Tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren” Hijyen Eğitimi Yönetmeliği “ nin 5. Maddesi gereği bu yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde çalışanların ve bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ile işletenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Hijyen Eğitimi”ne katılmaları ve belge almaları zorunlu hale getirilmiş olup .Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre odamıza kayıtlı bulunan ve ilgili Eğitim Yönetmeliğini kapsayan üyelerimiz işyerlerinde çalışanlarına yönelik Konu ile ilgili 26 meslek dalında hijyen eğitimi programı kapsamında İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne Kurs Açılması için başvurulmuştur.

 • Faaliyet:21

Odalar ve Borsalar Birliği ve odamızca Her yıl Düzenlene Sosyal sorumluluk çerçevesine İlçemiz Genelindeki Fakir ve Muhtaç ailelere Yapılan Ramazan İaşe yardımı için ilçemizde buluna Toptancı ve Marketlere 30/06/2014 pazartesi günü Teklif Mektubu gönderilmiş gönderilen teklif mektuplarının kapalı zarf usulü ile 04/07/2013 Cuma günü mesai bitiminde odamız yönetim kurulunun nezlinde açılarak ihalenin hangi firmaya kalınacağına kara verilmiştir.


 • Faaliyet:22


Odamız Üyelerine Her yıl düzenli olarak verilen İftar yemeği için İlçemizde buluna yemek Fabrikaları ve Lokantalarla yapılan Fiyat araştırması sonucu Orta Mah Denizciler Cad ‘de buluna 2.Bahar Restorent-Şerif ÇELİK’e 270 kişilik ( 4 Çeşit tabilot ) yemek bedeli olarak 4.250,00-TL (Dört Bin Beş Yüz Türk Lirası)olarak verilmiştir.


 • Faaliyet:23

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 24.06.2014 tarih ve 0546/12580 sayılı yazısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL'ün teşrifleriyle ve oda/ borsalarımızın yönetim kurulu başkanları ile meclis başkanlarıın katılımıyla 2014 yılı "Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni" akşam yemekli olarak 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 20:00'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birlik merkezindeki toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Turgut AKSU ve Odamız Meclis Başkanı Kenan AYAZ katılmıştır. • Faaliyet:24

Yönetim Kurulumuzun 06/06/2014 tarih ve 453/ 03 nolu kararla Odamız İlgili Meslek komisyonuna sevk edilen Odamız Otelciler Komitesine Üyelerin 30/05/2014 tarihli dilekçeleriyle İlçemizde halen (Yıldızsız Otel) Oda Fiyatlarının Bir Kişilik 40,00.-TL,İki Kişilik 60,00-TL ve Üç Kişilik Oda Fiyatının 75,00-TL olduğu günün şartlarında girdilerin artması nedeniyle yeni Oda fiyatının(Yıldızsız Otel) Oda Fiyatlarının Bir Kişilik 50,00-TL,İki Kişilik 80,00-TL ve Üç Kişilik Oda Fiyatının 100-00-TL olması yönünde verdikleri dilekçeyi 5174 satılı Odalar ve borsalar birliği yönetmeliğinin Tacir ve Sanayiciler tarafından üretilen Hizmetlerin Azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmeliğin 4.maddesine göre fiyat araştırması yapılmış olup yönetim kurulumuzda ilgili fiyatların uygun olduğu sonucuyla oda fiyatlarının Odamız meclisinde görüşülmüştür.

 • Faaliyet:25

Suluova Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri destekleme ve Koruma Derneği Başkanlığının 14/07/2014 tarih yazılarında Suluova Meslek Yüksek Okulu 2013-2014 öğretim yılının sonunda yapılacak olan mezuniyet töreninde Başarılı öğrencilere verilmek üzere (Birinci, İkinci, Üçüncü) 3 adet tablet Bilgisayar verilmesi kapsamında odamızdan yardım talebinde bulunulmuştur. Odamız Muhasebat ve Bütçe Kalemlerine uygun olarak 15. Maddesi Sosyal Yardımlar Faslından Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri destekleme ve Koruma Derneğine dilekçelerine istinaden İlçemizde konuyla ilgili firmalarda yapılan araştırmada Zafer Ticaret Day .Tüğk Malzemeleri San Tic .A.Ş şirketinden 3 Adet Tablet Bilgisayar 1.950,00-TL (Bin Dokuz yüz Elli Türk Lirası) bedel ödenerek bağış yapılmıştır..

 • Faaliyet:26

25/07/2014 tarih ve 0546/14927 nolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yazısıyla TOBB Karadeniz Bölge Toplantısı 6 Ağustos 2014 Çarşamba günü saat 13:00'de Birliği Merkezinde düzenlenecek olup; Bölge Toplantısının gündemi; 7 Ağustos 2014 Perşembe günü saat 10:30'da Birliğimiz Merkezinde Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleri ve Bakanlar ile ilgili bürokratların katılımıyla gerçekleştirilecek olan VII. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nda Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aksu ve Yönetim Kurulu Üyesi Erhan YEKELER katılmıştır.

Faaliyet:27

Yönetim kurulunun 29/08/2014 tarih ve 466/02 nolu kararıyla 4.Meslek Gurubuna sevk edilen 792 Oda Sicil numarasıyla kayıtlı GÜLEN YEM HAMMADDELERİ GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yetkililerinin 26/08/2014 tarihli dilekçeleriyle Hayvan Yem ve Karkas et üzerine Piyasa Bürüt Kar oranları hakkın komite 03/09/2014 tarih ve 2014/09 tavsiye niteliğindeki kararıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 5174 sayılı kanunu 15 Maddesi /c bendine göre “ Mesleklerine ait işler hakkında ,meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde ,bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak “ fıkrasına .göre yapılan araştırmada Hayvan Yem ve Karkas et üzerine Piyasa Bürüt Kar oranları hakkında ki araştırmada Karkas kesim etin %0,5-%3 arası değiştiği ,Hayvan yeminde ise bürüt karlılık oranı %1-%8 arası olduğu komite kararı odamız meclisinin 04/09/2014 tarih ve 224/01 sayılı olağan üstü karala alına kara neticesinde verilen oranların onanmasına ve ilgili şirkete bilgi verilmesine kara verilmiştir.


 • Faaliyet:28

10/09/2014 tarih ve 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anılan Kanunun 77 nci maddesi ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa Geçici 18 inci madde eklenmiştir. Geçici 18 inci maddenin kapsamında; oda ve borsa üyelerinin yıllık ve munzam aidatları, navlun hasılatından alınacak oda paylan, borsa tescil ücretleri ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçlan yer almaktadır. Yukarıda anılanlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;Anılan madde 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, Ekim ayında ödenmesi gereken 2014 yılı aidatlarının 2 nci taksitleri anılan geçici 18 inci madde kapsamı dışındadır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 11.09.2014’ten önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek

kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır. İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte feri borçlarının tamamı üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Birliğimizin web tabanlı üye programında vergi kaydı silinen üyelerin terk tarihinin sorgulanması sağlanacaktır.Bu düzenleme geçici madde kapsamında yapıldığından bir defaya mahsus uygulanacak olup, sürekli olarak uygulanması söz konusu değildir.Bu üyelerin vergi kaydının silindiği tarihten önceki borçlarına gecikme zammı uygulanmaya devamedilecek ve bu borçlarını ödemek isteyenler ise aşağıda açıklanan taksitlendirme ve indirim hakkındanfaydalanabileceklerdir. Bu vesile ile vergi kaydının silindiği tespit edilen gerçek kişi üyelerin (vergi kaydının silindiği tarihten önceki döneme ilişkin borcu olsa dahi) kaydının silinmesi için ticaret sicili müdürlüğüne bildirilmesi ve sicil kaydının silinmesini takiben oda/borsa kaydının da silinmesi gerekmektedir. Bu üyelerin oda kaydı silinse dahi gerçek kişi olduklarından aidat borçlarının icraen tahsil edilmesi gerekmekledir.Üyelerin, Geçici 18 inci maddede düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkânlarından yararlanabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır. Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağına, yazımız ekinde gönderilen Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını gösteren tablo üzerinden hesaplanacak tutar ilave edilerek bulunacak toplam meblağ (bu uygulama Birliğimizin üye programında yer alacaktır), sekiz eşit takside bölünür ve ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Aralık 2014 olup, kalan yedi taksit üçer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. (Vade son ödeme tarihleri: 31 Mart 2015-30 Haziran 2015-30 Eylül 2015-31 Aralık 2015-31 Mart 2016-30 Haziran 2016-30 Eylül 2016)Başvuru üzerine hesap edilen tutarın içinde yer alan anapara borcu 120 no.lu hesaptan 123 no.lu hesaba aktarılır, Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutar yine 123 no.lu hesabın borcuna 380 no.lu hesabın alacağına tahakkuk yapılarak takip edilir. Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, bu kapsamda tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek, 123 no.lu hesapta kalan borç tutarı 120 no.lu hesaba devredilir ve Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutar 380 no.lu hesaba borç, 123 no.lu hesaba alacak vermek suretiyle kapatılır ve kalan borca gecikme zammı oranı üzerinden gecikme zammı işletilmeye devam edilir.

Oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağına, yazımız ekinde gönderilen Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını gösteren tablo üzerinden hesaplanacak tutar ilave edilerek bulunacak toplam meblağın tamamının birinci taksit ödeme süresi olan 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi hâlinde, bu tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır.Toplam meblağ ve taksit tutarları vade tarihine kadar kredi kartı ile tek çekim yapılmak suretiyle tahsil edilebilir. Ancak, kredi kartı ile taksitlendirme yapılamaz ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanamaz.Oda ve borsa üyelerinin aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme ve indirim için başvuran üyelerin icraişlemleri durdurulur, borçlarının tamamen tahsil edilmesi durumunda icra masrafları ve vekâlet ücretleri üyeden talep edilmez. Borçlulardan dava açmış olanların bu davadan vazgeçmeleri gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir. Kanunda yapılan değişiklikten üyelerin haberdar olabilmesini teminen odamız internet sitelerinde ve PTT Posta yoluyla ilan edilmesi uygun olmasına kara verilmiştir.

 • Faaliyet:29

19/09/2014 tarih ve 470/03 sayılı karala Odamızda Demirbaş listesinde kayıtlı bulunan ve Aşağıda listesi çıkmış bulunan Ekonomik örünü tamlamış çalışmayan hurdaya ayrılmış buluna demirbaşın değer tespiti için Odamız Bilirkişi listesinde buluna FATH LAFÇI’nın ayrılan demirbaşlar için odaya 22/09/2014 Pazartesi ve 14:00 da gelerek yaptığı değer tespitinde hurdaya ayrılmış demirbaşları incelemiş çalışan herhangi bir malzeme olmadığı ve muhteviyatın %80 civarında plastik malzeme olması nedeniyle herhangi bir değer tespiti yapılamadığı ayrılmış bulunan demirbaşların tamamının çöp sayıldığından bir değer verilemediğinden demirbaş listesinde düşülerek Geri dönüşüme gönderilmiştir.

 • Faaliyet:30

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 2014 yılında; tespit edilen Eğitim için Yoksul ve muhtaç Öğrencilere" dağıtılmak üzere, Odamız Bünyesinde Kayıtlı Giysi ve Ayakkabı Satıcısı Üyelerimize 17/10/2014 tarih ve 474/05 sayılı karala ihaleye çıkılmış verilen ihale teklif mektuplarından en düşük teklif Giysi olarak Yalçınak Bebe-Mustafa YALÇINAK Ayakkabı olarak da odamız üyesi Çavuşoğulları Nazar Kundura Ekrem Demir’e verilmiştir.


 • Faaliyet:31

05/06/2014 tarih ve 513/11310 sayılı yazılarıyla Türkiye odalar ve Borsalar Birliğinin Odamız Meclis Üyelerine Birliğin ve iştiraklerinin kurumsal yapılarını ve hizmetlerini tanıtmak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve kendilerine çeşitli yönetim becerileri kazandırmak amacıyla Bilgilendirme Seminerleri düzenlenmesine karar verilmiş olup odamız meclis üyelerinin 08/03/2015 tarihinde odalar ve borsalar birliğinde eğitim semineri almasına kara verilmiştir.

 • Faaliyet:32

Tobb 5174 sayılı kanunun 2004 yılında yürürlüğe girmesiyle beraber kanun gereği odamızda olması gereken alan ve birimlerin yer darlığından yapılamaması ve ayrıca akreditasyon programı çerçevesinde yeni odamızın için Suluova Belediyesinden Alınan Arsaya Arsa üzerine yapılacak olan Bina için Odamız İhtiyatlar hesabının kullanılması için Odamız meclisinden izin alınmştır.

 • Faaliyet:33

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 08/12/2014 tarih ve 0545/23329 nolu yazısıyla Birlikçe 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 14:00'de Birliğin Merkezinde Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımıyla "Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı" na Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Turgut AKSU katılmıştır.

 • Faaliyet:34

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 02/12/2014tarih ve 512/22774 nolu yazısıyla Kapasite Usul ve Esaslar’ ile Eksper-Mühendislere verilecek eğitim öncesi, odamızda istihdam edilmiş olan ve kapasite raporu düzenleyen heyette yer alan Raportörlere de Birlikçe TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile hazırlanmış olan eğitim programı çerçevesinde odamız Personelleri Yalçın ÇAKMAK ve Emre TEKEŞ katılmıştır.

 • Faaliyet:35

2015 Yılı Tahmini Bütçesi; enflasyonun tek haneli rakamlarda tutulduğu, yüksek ve istikrarlı bir büyüme performansına ulaşmak amacıyla , tasarruf anlayışı ve ekonomik anlamda ilçemize dışarıdan gelecek olan yatırımcılarla birlikte yukarılara çıkacağı aynı zamanda odamız yeni hizmet binasının yapımının başlaması münasebetiyle 2015 bütçesine %26 oranında artırarak ilçemiz ekonomisine fayda sağlaması içinde hazırlanmıştır.

 • Faaliyet:36

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri 25 Aralık 2012 Cuma günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiş olup Seçim sonuçlarının kesinleştiği günden itibaren iki iş günü içerisinde, İcra Komitesine seçilen asıl ve yedek üyeler İlçenizde seçimin gerçekleştirileceği Oda/Borsa tarafından İlimizdeki koordinatör Oda/Borsa’ya ve seçilen kişilere yazılı olarak bildirileceği. Konusundaki yazıya istinaden 14/12/2012 tarihinde odamızda yapılan Kadın Girişimciler seçiminde

Kadın Girişimcileri Asil :Özlem ERKOÇ Orta Mah Atatürk Bulvarı No:2 Cep:

Kadın Girişimcileri. Yedek: Fadime SEYREKOĞLU Suluova Meslek Yüksek okulu cep:5427744939

Seçilmiş olup il merkezinde bulunan il kadın girişimciler kuruluna bildirilmiştir.

 • Faaliyet:37

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri 25 Aralık 2012 Cuma günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiş olup Seçim sonuçlarının kesinleştiği günden itibaren iki iş günü içerisinde, İcra Komitesine seçilen asıl ve yedek üyeler İlçenizde seçimin gerçekleştirileceği Oda/Borsa tarafından İlimizdeki koordinatör Oda/Borsa’ya ve seçilen kişilere yazılı olarak bildirileceği. Konusundaki yazıya istinaden 14/12/2012 tarihinde odamızda yapılan Genç Girişimciler seçiminde.

Genç Girişimcileri Asil :Muhterem Fuat BOYERİ Ata Mah Atatürk BulNo:428 Cep:5358836264

Genç Girişimcileri Asil:

Genç Girişimcileri Yedek: Emre Onur ŞİMŞEK Pazar Mah Atatürk Bul.No:336 Cep:05327844278

Genç Girişimcileri Yedek :Kemal AYAZ Orta Mah.Atatürk Bulvarı No:264 cep:5444106758

Seçilmiş olup il merkezinde bulunan il Genç girişimciler kuruluna bildirilmiştir.

2014 YILI İÇİNDE ODAMIZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU İLE ODA MUAMELAT’TA YAPILAN İŞLEMLERİN DÖKÜMÜ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

TİCARET SİCİLİ SERVİSİKURULAN FİRMA SAYISI
TİCARET SİCİLİNE GELEN VE GİDEN EVRAKLARAŞ.

3


Sicile Gelen Evrak Sayısı

387

LTD.ŞTİ

9


Sicilden Giden Evrak Sayısı

489

GERÇEK ŞAHIS

18TİCARET SİCİLİNDEN VERİLEN BELGELER
KOOPERATİF

2


Yetki Belgesi

75

TOPLAM

32İhale Durum Belgesi

---

TASFİYEYE GİREN FİRMA SAYISITicaret Sicil Tasdiknamesi

54
AŞ.

1


120. Madde Belgesi(Şube Açılışı)

1

LTD.ŞTİ

-


47. Madde(Merkez Nakli)

-

KOOPERATİF

1


Ticari İşletme Rehini

-

KOLLEKTİF

-ODA MUAMELAT SERVİSİTOPLAM

2ODA GELEN GİDEN EVRAKLAR
TERK OLAN FİRMA SAYISI


Odaya Gelen Evrak Sayısı

741
AŞ.

-Odadan Giden Evrak Sayısı

253
LTD.ŞTİ

1İŞ MAKİNESİ TESCİL İŞLEMLERİKOOPERATİF

-İş Makinesi Tescili

15
KOLLEKTİF

-DÜZENLENEN RAPORLARGERÇEK ŞAHIS

13Ekspertiz raporu

3
Toplam

14Kapasite Raporu

18
RESEN TERK


Matbaa Yeterlilik RaporuAŞ.

1Yerli Malı Belgesi

42
LTD.ŞTİ

13İmalat Yeterlilik Belgesi

5
KOOPERATİF

1İmalatçı Belgesi

-
KOLLEKTİF

-ODA TARAFINDAN VERİLEN BELGELERGERÇEK ŞAHIS

-Sicil Kayıt Belgesi

598

Resen Terk


14


Faaliyet Belgesi350
Normal Terk

15İhale Durum Belgesi

98
TOPLAM

29Ortaklık Teyit Belgesi

45
Ticari İkametgâh

3
Oda Kayıt Belgesi

-
Meslekten Men Edilmediğine Dair Belge

-Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa