Xalq ta’limi vazirligi Toshkent shahar Hamza tumani 307 –diut maktabi matematika fani o’qituvchisi 6-sinfda “prosentlar” mavzusidagi umumlashtiruvchi dars ishlanmasiDownload 1,72 Mb.
Sana28.06.2017
Hajmi1,72 Mb.
#18771
ANIQLIK, ZIYRAKLIK, QA’TIYAT, SABOT, MANTIQ
MEZONIDIR.

Xalq ta’limi vazirligi Toshkent shahar Hamza tumani 307 –DIUT maktabi matematika fani o’qituvchisi

6-sinfda “prosentlar” mavzusidagi umumlashtiruvchi dars ishlanmasi

I. Mavzu:_ “prosentlar” mavzusida umumlashtiruvchi dars. II. Darsning maqsadi: a)Talimiy: Mavzuga oid asosiy tushuncha, ta’rif, teoremalarni bilish.O’tilgan mavzu bo’yicha xossa va alomatlarni masalalar, misollar yechishda qo’llay olish.
b)Tarbiyaviy: Vataniga,,oilasiga,hayotga muhabbat.O’zaro do’stlik va hamkorlik, limning inson hayotidagi ahamiyati,mehnatga muhabbat.
c)
Rivojlantiruvchi:Bilimning boqiyligi bilan hayotimizning mustahkam poydevori ekanini uqtirish, fanlarning o’zaro bog’liqligi,o’quvchilar dunyoqarashining kengayishiga erishish.


 1. Tayanch so’zlar:

 2. Dars jihozlari:

 3. Darsda foydalaniladigan metodlar:

 4. Dars rejasi: 1.Tashkiliy qism: guruhlar bilan tanishish --- 5min.

2. b)o’quvchilarga uyga berilgan vazifa va topshiriqlarni tekshirib baholash ----10min.

3. o’tilganlar bo’yicha umumlashtiruvchi takrorlash---10min.

4. Yangi mavzu bayoni ---- 15min.

5. Yangi mavzuni mustahkamlash ----5min.

6. Dars yakunlarini chiqarish va uyga vazifa berish---3min

1-tur. Aqliy hujum texnologiyasi

Savollar:

1. Prosent nima?

2. 10% ni o’nli kasr ko’rinishi.

3. 1 propen 1% dan qancha katta?

4. 100sonining 25% necha

5. Berilgan sonning berilgan foizi qanday topiladi?

6. Diagramma necha xil bo’ladi?

7. Qanday sonlar musbet sonlar deyiladi?

8. Son moduli nima?

9. Butun sonlar tarifi

10. -8+5=

1. Pronill nima?

2. 30%ni o’nli kasr ko’rinishi.

3. 2 propen 2% dan qancha katta?

4. 100sonining 30% necha

5. Berilgan foizga ko’ra sonning o’zi qanday topiladi?

6. to’liq aylana necha foiz? Necha gradus?

7. Qanday sonlar manfiy sonlar deyiladi?

8. │-8│ = ?

9. Butun sonlarni qo’shish qoidasi?

10. -18+(-5)=

1. Miqdorning 1/100 ulushi nima?

2. 40%ni o’nli kasr ko’rinishi.

3. 1% kattami yoki 10propen?

4. 100sonining 75% necha

5. Ikki sonning protsent nisbati qanday topiladi?

6. 50% doiraviy diagrammada necha gradus bvo’ladi?

7. Qanday sonlar qarama-qarshi deyiladi?

8. │-12,5│ = ?

9. Butun sonlarni ayirish qoidasi?

10. -6-5=

2011-yil kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yiliKrossvord
123
45


6 

 1. 1 sonning 2 songa bo’linmasi

 2. Aylana markazidan istalgan nuqtasigacha bo’lgan masofa.

 3. Diagramma turi.

 4. Tekislikning aylana bilan chegaralangan bo’lagi.

 5. Sonning 1000dan 1 ulushi

 6. Oldida minus turadigan son. 

N

i

s

b

a

t
r

A

d

i

u

s
d

o

i

r

a

V

i

Yd

O

i

r

Ap

r

o

m

I

L

L
m

a

n

f

i

Y
 

G’urbatda g’arib shodmon bo’lmasemish,

El anga shafiq-u, mehribon bo’lmas emish.

Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa,

Bulbulga tikondek oshion bo’lmas emish.


Iqtisodiy masalalar

1. Maktab bog’ining 45% ga archa, 30% ga turli daraxt va qolgan qismiga gullar ekilgan. Agar gul ekilgan maydon yuzi 45m2 bo’lsa, butun bog’ning yuzini hisoblang.

Oq yuza – 45m2 Jami - ? Zangori- ? Qizil - ?

Yechish: 1) 45m² - 30% 45 ·100

x m² - 100% 30

2) 150m² - 100% 150 ·25x m² - 25% 100

3) 150 – (32,5 + 45) = 150 – 77,5 = 72,5 m² Javob: 150m², 32,5m² va 72,5m².


|-120 Umida Sobir |120

Beshikdan qabrgacha ilm izla

Inson umnri qisqa, vaqt chegarali,

Ilm taraqqiyot chegara bilmas.

Imkoning borida o’qib o’rganib,

Bilim chashmasidan bo’lgin bahramand.I.Mavzu;_Sonning moduli


II. Darsning maqsadi: a)Talimiy: Mavzuga oid asosiy tusuncha, ta’rif,teoremalarni bilish.O’tilgan mavzu bo’yicha xossa va alomatlarni masalalar, misollar yechishda qo’llay olish.
b)tarbiyaviy: vataniga,,oilasiga,hayotga muhabbat.O’zaro do’stlik va hamkorlik, limning inson hayotidagi ahamiyati,mehnatga muhabbat.
c)Rivojlantiruvchi:Bilimning boqiyligi bilan hayotimizning mustahkam poydevori ekanini uqtirish, fanlarning o’zaro bog’liqligi,o’quvchilar dunyo qarashining kengayishiga erishish.

III. Darsning jaroyoni:a) guruhlar bilan tanishuv.
b)o’quvchilarga uyga berilgan vazifa va topshiriqlarni tekshirib baholash.

c)o’tilganlar bo’yicha umumlashtiruvchi takrorlash.
d)YANGI MAVZU BAYONI.

e) mustahkamlash va uyga vazifa.

IV. Darsni mustahkamlash uchun zarur ashyolar:ko’rgazmali qurollar,texnik vositalar,asosiy ma’lumot manbalari-darslik,uslubiy qo’llanma,o’quv qurollari.
Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti:
1.tashkiliy qism --2 daqiqa
2. o’tilgan mavzular bo’yicha takrorlash 12 daqiqa
3.guruhlarda ishlash 5 daq
3. .yangi mavzuni yoritish. 13 daq
4 yangi mavzuni mustahkamlash. 5 daq
5. darsni yakunlash va baholash . 5daq
7.Uyga vazifa , xulosa 3 daq


Darsning rejasi:
1.Xonaning va sinf o’quvchilarining sanitar holatini aniqlash, darsni tashkil qilish
2.uy ishini baholash
3.”Aqliy hujum,”,test,kartochkalar yordamida o’tilgan mavzularni takrorlash, bo’shliqlarni to’ldirish
4.yangi mavzu bayoni, mustahkamlash bunda har bir guruhga 8 tadan misol beriladi va javoblar ketma-ket teriladi,natijada “2010 YIL BARKAMOL AVLOD YILI “ YOZUVI HOSIL QILINADI
I-topshiriq: “Aqliy hujum ”texnologiyasi asosida savol-javob


 • 1).Qanday sonlar natural son deyiladi?

 • 2). 2.5 natural sonmi?

 • 3)musbat son-qanqay son?

 • 4)Koordinata o’qi nima?

 • 5).Manfiy sonlar noldan qaysi tomonda joylashadi?

 • 6).Butun songa ta’rif bering, belgilanishi

 • 1).natural son to’plami qaysi harf bilan belgilanadi?

 • 2). 2/3 sonichi?

 • 3).manfiy songa ta;rif bering

 • 4).son koordinatasi nima?

 • 5).musbat sonlar noldan qaysi tomonda joylashadi?

 • 6).qanday sonlar qarama-qarshi son deyiladi?

 • 1).Natural sonning bosi va oxirini ayting.

 • 2). 5 nat.sonmi?

 • 3). 0 soni musbatmi yoki manfiy?

 • 4).Koordinata bosi nima?

 • 5).Qaysi son nolga yaqin -0.5 mi yoki -2

 • 6). butun belgilanishi

6”G” sinf o’quvchilarining yil davomida o’zlashtirish natijalari

Kartochkalar – belgilarni nomlangTest sinovi: • 1). -5ga qarama-qarshi sonni ko’sating

 • A) 5 B) +5 C)5.5

 • 2).Qaysi tenglik to’g’ri

 • A) 4=-4 B) -5.3=-3.5 C)-4=-(+4)

 • 3)Agar A(-5) bo’lsa A nuqtaning koordinatasini ko’rsat ing

 • A) -5 B) 5 C)-2.5

 • 4) 3.5*2= ko’paytmaga qarama –qarshi sonni ko’rsating

 • A) -7 B) 7 C) 5.5

 • 5) qaysi son katta + (-15) yoki –(+15)

 • A) teng B) 1-son C)2-son

Test sinovi javoblari: • 1) A 2) C 3) A 4) A 5) A

Yangi mavzu bayoni
Mavzu : Sonning moduli.

Ta’rif: Sonning moduli deb koordinata o’ida sanoq boshidan (0 dan) shu songa mos keluvchi nuqtagacha bo’lgan masofaga aytiladi.
Sonning moduli sonning ABSOLYUT qiymati ham deyiladi va yozuvda quyidagicha belgilanadi | a |
quyidagicha o’qiladi : modul ostida a, yoki a soning moduli.

Misollar: | -456| | 5|; | -6 |; | 25 |; | -20.3 |; | 125|
| -456|=456 | 5|=5; | -6 |=6; | 25 |=25;

| -20.3 |=20.3; | 125|=125

Musbat sonning moduli musbat son, yani uning o’ziga teng misol: | 8|=8 | 5 |=5 | 79 |=79 | 48 |=48

| 1387|=1387 | 655 |=655 | 2,6 |=2,6 | 2/3 |=2/3

Manfiy sonning moduli unga qarama-qarshi bo’lgan songa ,

yani musbat songa teng. | a | = -a

Misollar:| -5 |=5 | -79 |=79 | -48 |=48 | -1387|=1387
| -655 |=655 |-2,6 |=2,6 | -2/3 |=2/3

0 sonining moduli 0ga teng |0| = 0


Qarama-qarshi sonlarning moduli o’zaro teng bo’ladi.

Misollar:| -6 |= |+6| = 6 | -1 |= |+1| = 1

Modul ostidagi noma’lum son quydagicha topiladi:

571 – misol. Quyidagi sonlarning modullarini toping va javobni tenglik ko’rinishida yozing hamda hosil natijani o’qing.

1) | -6 | = 6; 2) |-5,2| = 5,2;

|44| = 44; |3,9| = 3,9;

|-150| = 150; |-3/4| = 3/4;

|75| = 75; |-12/7| = 12/7;

|-78| = 78. |-0,45| = 0,45.

573- misol. Tenglamani yeching:

1.

Uyga berilgan vazifalar: 573 misol 3,4 579 va 580 misollar • 579 misol. 1.-52 moduli =52

 • 580 misol1.

Download 1,72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish