Viii – sinflar uchun Informatikadan testDownload 82.5 Kb.
Sana29.04.2020
Hajmi82.5 Kb.

ZAMONLAR JADVALI


Tenses

(Zamonlar)

TIME WORDS

USAGE

AFFIRMATIVE

NEGATIVE

INTERROGATIVE

Present Simple

Every day

Sometimes

Always

Often

Usually

Seldom

Never

First…Then…

-Takrorlanuvchi harakat

- Doimiy harakat

-Hayotiy haqiqat bo’lgan

-Tabiat qonunlari

- Kelasi zamonda: jadvallar va dasturlarni


S+V(1)+O

They write poems

Ular sherlar yozadi

S(He,She,It)+V(es)s)

He writes poems

U she’rlar yozadi.S+DO NOT(DON’T)+V(1)

They don’t write poems

Ular she’rlar yozmaydi

S(He,She,It) +does not(doesn’t)+V(1)

He doesn’t write poems.

U she’rlar yozmaydi.Do +S+V(1)+O?

Do they write poems?

Ular she’r yozadimi?

Does+he,she,it+V(1)?

Does he write poems?

U she’rlar yozadimi?Past Simple

Last….

.agoIn 1990

Yesterday ..

Then…

The day before yesterday…

-o’tgan zamonda aniq vaqtda bo’lgan

-o’tgan zamonda ketma ket kelgan

-oldin yashab o’tgan shaxslar hayoti

-o’tgan zamonda muntazam harakatRegular Verb:

S+V(ED)D)+O

He worked

Uishladi(ishlagan)
Irregular verb:

S+V(2)+O

They wrote poems

Ular she’rlar yozdi(yozgan)Regular verb:

S+DID NOT (DIDN’T)+V (ED)D+O

He didn’t work

Uishlamadi(ishlamagan)

Irregular verb:

S+DID NOT (DIDN’T) +V(1)+O

They didn’t write poems.

Ular she’rlar yozmadi(yozmagan)Regular verb:

DID+S+V (ED)D+O?Did he work?

Uishladimi(ishlaganmi?)


Irregular verb:

DID+S+V(1)+O?Did they write poems?

Ular she’rlar yozdimi\ yozganmi?Future simple

Tomorrow

Tonight

Next week\month,etc

In two days\months,etc

The day after tomorrow…

Soon….

In a week\ month, etc.

-kelajakda biz hali qaror qilmagan harakat(probably-ehtimol so’zi bilan)

-umid,qo’rquv, qo’rqitish,to’satdan chiqarilgan qaror, taklif,va’da, ogohlantirish,bashorat, (I expect.., I hope..,I believe..,I’m afraid.., I’m sure.., I know.., I think.. kabi iboralar bilan)

-kelajakda o’zgartirib bo’lmaydigan harakat (I will be 20 next year)

S+WILL+V(1)+O

They will write poems.

Ular sh’erlar yozadi(kelajakda)


S+WILL NOT(WON’T)+V(1)+O

They won’t write poems. Ular she’rlar yozmaydi.WILL+S+V(1)+O?

Will they write poems?

Ular she’rlar yozadimi?Be going to

moqchitomorrow, tonight, next week / month, in two / three, etc. days, the

day after tomorrow, soon, in a week / month, etc.

*kelajakdagi rejalar va niyatlar

They’re going to have a

party next week.
*Yaqin kelajakda sodir bo’lishi kutilayotgan va dalili ko’rinib turgan bo’lsa

Look at grey clouds. It is going to rain.


S+AM/IS/ARE+GOING TO +V(1).

They are going to write poems.

Ular she’rlar yozmoqchi.


S+AM/IS/ARE+NOT+ GOING TO +V(1).

They are NOT going to write poems.

Ular she’rlar yozmoqchi EMAS.


AM/IS/ARE+S+ GOING TO +V(1)?.

Are they going to write poems?.

Ular she’rlar yozmoqchiMI?.


Present Continuous

Now

At the moment

At present

This week\month,etc

These days…

Today…

Tonight …

Tomorrow…

Next week..

Look!

Listen!

Be quiet!

-vaqtinchalik ish harakatlar

-ayni hozirda , gapirayotgan vaqtda sodir bo’layotgan ish harakat

-always (nuqul)so’zi bilan jahl yoki tanqidni bildiradi

- yaqin kelajakda belgilab qo’yilgan, sodir bo’lishi aniq bo’lgan ish harakat (They are getting married this afternoon)-o’zgarayotgan (rivojlanayotgan yoki pasayotgan)voqealar (The prices are decreasing gradually)

S+AM,IS,ARE+V(ING)+ O

They are writing poems.

Ular she’rlar yozayapti\ yozmoqda

S+AM,IS,ARE+NOT +V(ING)+O

They are not writing poems.

Ular she’rlar yozmayapti.AM,IS,ARE+S+V(ING)+O?

Are they writing poems?

Ular she’rlar yozyaptimi?
Past continuous

while, when, as, at that time*Bir vaqtda sodir bo’lgan 2va undan ortiq ish harakat

While 1 was sunbathing.

Tim was swimming

*o’tgan zamonda aniq vaqtda sodir bo’lib kelgan ish harakat

He was playing tennis at 4:30 pm yesterday.

*o’tgan zamonda davom etgan ish harakatni boshqasi to’xtatadi. Uzoqroq harakat Past Continuous, qisqaroq harakat the PastSimple.

While 1 was getting

Dressed, the bell rang.

*hikoyadagi voqealarni tasvirlashShe was flying to Paris.The sun was shining..

S+WAS\WERE+V(ING)+O

They were writing poems.

Ular she’rlar yozayotgan edi.S+WAS\WERE +NOT+V(ING)+O.

They were not writing poems.

Ular she’rlar yozmayotgan edi.WAS\WERE+S+V(ING)+O?

Were they writing poems?

Ular she’rlar yozayotgan edimi?
Future continuous


tomorrow, tonight, next week / month, in two / three, etc. days, the

day after tomorrow, soon, in a week / month, etc

*kelajakda aniq vaqtda davom etib keladigan harakat

He’ll be sunbathing in

Hawaii this time next week

*Kundalik faoliyat natijasida shundoq ham sodir bo’ladigan harakat

I’ll be seeing John

tomorrow. (Yani, biz John bilan hamkasbmiz shuning uchun uni aniq ko’raman)

*birovning kelajakdagi rejasini odob bilan yoki o’z manfatimizni ko’zlab so’rash

Will you be going to the supermarket? Can you buy me some tea?


S+WILL BE +V(ING)+O

They will be writing poems.

Ular she’rlar yozayotgan bo’ladi.S+ WILL NOT(WON’T) BE+V(ING)+O.

They will NOT be writing poems.

Ular she’rlar yozMayotgan bo’ladi.WILL +S+ BE +V(ING)+O

Will they be writing poems.

Ular she’rlar yozayotgan bo’ladimi?.Present perfect

just, ever, never, already, yet (negations & questions), always, how

long, so far, recently, since (= from a starting point in the past), for

(= over a period of time), today, this week / month, etc.

*yaqindagina tugagan harakat

She has tidied her room.

*o’tgan zamonda vaqti noaniq harakat

He has lost his keys. (He is still looking for them.)

*ma’lum vaqt mobaynida sodir bo’lgan shaxsiy ta’surotlar va o’zgarishlar

I’ve lost weight.

*yaqinda tugagan harakatning natijasiga e’tibor qaratish(soni)

She’s written three letters since this morning.REGULAR VERB:

S+HAVE\HAS+V(ED)D)+O

He has finished his homework.

U uyga vazifasini tugatib bo’ldi.

IRREGULAR VERB:

S+HAVE\HAS+V(3)+O

They have written poems.

Ular she’rlar yozib bo’ldi.


REGULAR VERB:

S+HAVE\HAS+ NOT +V(ED)D)+O

He has NOT finished his homework.

U uyga vazifasini tugatib bo’lMAdi.


IRREGULAR VERB:

S+ HAVE\HAS+ NOT+V(3)+O

They have NOT written poems.

Ular she’rlar yozib bo’lMAdi.REGULAR VERB:

HAVE\HAS+S+ V(ED)D)+O?

Has he has finished his homework?.

U uyga vazifasini tugatib bo’ldimi?.


IRREGULAR VERB:

HAVE\HAS+S+ V(3)+O?

Have they written poems?.

Ular she’rlar yozib bo’ldimi?.Past perfect


for, since, already, after, just, never, yet, before, by, by the time, etc.

*o’tgan zamonda aniq vaqtda boshqa harakatdan oldin tugagan harakat

He had left by the

time 1 got there.

(or by 8:15 pm)

* o’tgan zamonda isboti bo’lgan tugagan harakat

She was sad because she had failed the test
REGULAR VERB:

S+HAD+V(ED)D)+O


He had finished his homework.

U uyga vazifasini tugatib bo’lgandi.


IRREGULAR VERB:

S+HAD+V(3)+O

They had written poems.

Ular she’rlar yozib bo’lgandi.REGULAR VERB:

S+HAD+NOT+V(ED)D)+O


He had NOT finished his homework.

U uyga vazifasini tugatib bo’lMAgandi.


IRREGULAR VERB:

S+HAD+NOT+V(3)+O

They had NOT written poems.

Ular she’rlar yozib bo’lMAgandi.REGULAR VERB:

HAD+S+ V(ED)D)+O
Had he finished his homework.?

U uyga vazifasini tugatib bo’lgandimi?.


IRREGULAR VERB:

HAD+S+ V(3)+OHad they written poems?.

Ular she’rlar yozib bo’lgandimi?.Future perfect

before, by, by then, by the time, until (is used only in negative

sentences with this tense

*kelajakda aniq bir vaqtgacha tugatiladigan harakat

She w ill have come back by

the end of July.REGULAR VERB:

S+WILL HAVE +V(ED)D)+O


He WILL HAVE finished his homework.

U uyga vazifasini tugatib bo’lADI.


IRREGULAR VERB:

S+WILL HAVE +V(3)+O

They WILL HAVE written poems.

Ular she’rlar yozib bo’lADIREGULAR VERB:

S+WILL NOT HAVE +V(ED)D)+O


He WILL NOT HAVE finished his homework.

U uyga vazifasini tugatib bo’lMAYDI.


IRREGULAR VERB:

S+WILL NOT HAVE +V(3)+O

They WILL NOT HAVE written poems.

Ular she’rlar yozib bo’lMAYDIREGULAR VERB:

WILL +S+ HAVE +V(ED)D)+O?
WILL he HAVE finished his homework?

U uyga vazifasini tugatib bo’lADImi?.


IRREGULAR VERB:

WILL +S+ HAVE +V(3)+O

WILL they HAVE written poems.?

Ular she’rlar yozib bo’lADImi?Present perfect continuous

how long, for, since

*o’tgan zamonda boshlanib hozirgacha davom etayotgan ish har.

He's been writing a letter for two hours.

*o’tgan zamonda ma’lum vaqt sodir bo’lgan va natijasi hozir ko’rinib turgan ish har.She’s been crying. (Her eyes are red.)

*jahl, g’azab yoki tanqidni bildiradi

Who has been using my

hairbrush?(annoyance)

*ish harakatning muddatini bildiradi

(odatda for, since or how long bilan)

They have been speaking in his office for the last

hour.


S+HAVE/HAS+ BEEN+V(ING)

They HAVE BEEN writing poems.

Ular she’rlar yozib kelmoqda


S+HAVE/HAS+NOT+BEEN+ V(ING)

They HAVE NOT BEEN writing poems.

Ular she’rlar yozMAY kelmoqda


HAVE/HAS+S+ BEEN+V(ING)?

HAVE they BEEN writing poems?

Ular she’rlar yozib kelmoqdami?Past perfect continuos

for, since

*o’tgan zamonda biror harakatdan oldin sodir bo’lgan harakatning muddatini ifodalaydi

She had been working as

a clerk for 10 years before

she resigned.

*ma’lum muddat davom etgan va natijasi otgan zamonda ko’ringan ish harakatThey were wet (natija) because they had been walking in the rain (ish harakat).

S+HAD+ BEEN+V(ING)

They HAD BEEN writing poems for 4 years.

Ular 4 yildan beri she’rlar yozib kelmoqda edi/yozayotgandi


S+HAD+ NOT+BEEN+V(ING)

They HAD NOT BEEN writing poems for 4 years..

Ular 4 yildan beri she’rlar yozmayotgandi


HAD+S+ BEEN+V(ING)?

HAD they BEEN writing poems for 4 years.?

Ular 4 yildan beri she’rlar yozayotganmidi?Future perfect continuous

by ... for

*Kelajakda ma’lum bir vaqtgacha sodir bo’ladigan ish harakatning muddati , davomiyligini bildiradi

By the end of this year (ma’lum vaqt) , Sally w ill have been working here for two years (muddat).

S+WILL HAVE + BEEN+V(ING)

They WILL HAVE BEEN writing poems for 4 years.

Ular 4 yildan beri she’rlar YOZAYOTGAN BO’LADI


S+WILL NOT HAVE + BEEN+V(ING)

They WILL NOT HAVE BEEN writing poems for 4 years.

Ular 4 yildan beri she’rlar YOZMAYOTGAN BO’LADI


WILL + S+ HAVE + BEEN+V(ING)?

WILL they HAVE BEEN writing

poems for 4 years?.Ular 4 yildan beri she’rlar YOZAYOTGAN BO’LADImi?

Download 82.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar