Uash taktikasi. O‘qitish texnologiyasiDownload 57.75 Kb.
Sana25.06.2017
Hajmi57.75 Kb.
Amaliy mashg‘ulot №4

Mavzu: «SHish sindromi. Turli etiologiyali shishlarni taqqoslama tashxisi (buyrak, endokrin shishlari, qon aylanish etishmovchiligidagi shishlar). UASH taktikasi.
O‘qitish texnologiyasi

Mashg‘ulot vaqti: 6 soat Talabalar miqdori 8-10

O‘quv mashg‘ulotinting tuzilishi.

- Kafedraning o‘quv mashg‘ulot xonasi.

- UASH xonasi.

- O‘quv qo‘llanma.

- Bemor xonalari.

- Televizor, video apparatura, multimedia.


O‘quv mashg‘ulot maqsadi:

UASH ga shish sindromini o‘z vaqtida tashhislash savollarini va differensial tashhis o‘tkazishni, davolash taktikasida optimal variantlarini tanlashni o‘rgatish. Kasallikni o‘ziga xos kechishi hamda UASH kvalifikatsion xarakteristikasi” talabi bo‘yicha ko‘rib chiqilgan talablarga ko‘ra sog‘liqni saqlashni birlamchi zvenosida bemorni olib borishni o‘rgatish.Pedagogik vazifalar:

 1. SHish sindromini tashxislash savollarini o‘rgatish.

 2. SHish sindromili bemorlarni namoyish etish.

 3. SHish sindromida klinik, laborator va instrumental tekshiruv natijalarini taxlil qilish.

 4. SHish sindromini taqqoslama tashxisini keltirish.

 5. Davolash tamoyillarini muxokama qilish (nomedikamentoz va medikamentoz).

 6. QVP va OP sharoitlarida bemorlarni dispanser kuzatuvi va monitoring olib borish tamoyillari.

 7. Ushbu kasalliklarda birlamchi,ikkilamchi,uchlamchi profilaktika prinsiplari.
O‘quv jarayoni natijalari:

UASHbilishi shart:

 1. SHish sindromini rivojlanish mexanizmi.

 2. SHish sindromi bilan kechuvchi kasalliklarni klinik ko‘rinishi.

 3. SHish sindromini tashxislash.

 4. SHish sindromini diferensial tashhis o‘tkazish.

 5. SHish sindromini davolashda qo‘llaniluvchi medikamentoz vositalar, ularning farmakodinamikasi va dozalanishi.

 6. UASH taktikasi.

 7. Ushbu kasalliklarda davolash tamoyillari(medikamentoz va nomedikamentoz).

 8. QVP va OP sharoitlarida bemorlarni dispanser kuzatuvi va monitoring olib borish tamoyillari.

 9. Ushbu kasalliklarda birlamchi,ikkilamchi,uchlamchi profilaktika prinsiplari.


UASH bajara olishi kerak:

 • SHish sindromi bilan kechuvchi kasaliklarni anamnezi va shikoyatlari tahlillariga qarab tashhislash.

 • Turli xil shish sindromini klinikasi, laborator instrumental natijalari bo‘yicha tashhislash va qiyosiy tashhislash.

 • Samarasi isbotlangan preparatlarni tanlash.

 • Davolashni nomedikamentoz usullar bilan konsultatsiya qilish.

 • QVP va OP sharoitida monitoring o‘tkazish.
O‘qitish usullari

Leksiya, demonstratsiya, videoko‘ruv, diskussiya, suhbat, testlarni va vaziyatli masalalarni hal qilish, aqliy xujum interaktiv o‘yini.

O‘quv jarayonini tashkil etish formalari.

Mustaqil ish, gruppalarda ishlash, kollektiv bilan, auditoriyada , auditoriyadan tashqarida.

O‘qitish vositalari

O‘quv va vizual tarqatma materiallar,vaziyatli masala va testlar, EKG, Televizor, video apparatura, multimedia.

Qayta bog‘lanish vositalari va imkoniyatlari

Blits-so‘rovnoma, testlashtirish, prezentatsiya o‘quv vazifalarini bajarish natijalari, tibbiyot varaqalarini to‘ldirish, «laborator analizlar interpritatsiyasi» amaliy ko‘nikmasini bajarish.Mashg‘ulot texnologik xaritasi

Mavzu: «SHish sindromi. Turli etiologiyali shishlarni taqqoslama tashxisi (buyrak, endokrin shishlari, qon aylanish etishmovchiligidagi shishlar). UASH taktikasi.
Amaliy dars bosqichlari

Dars shakli
O‘tkazilish joyi

Dars davomiyligi

225

1

Kirish qismi (mavzuni asoslash)
10

2

Mavzuni yangi pedagogik interfaol uslublarni qo‘llagan holda muhokama qilish (usul «uchbosqichli intervyu»), hamda demonstratsion materiallarni taqdim qilish (jadvallar, plakatlar, rentgenogrammalar, EKG), boshlang‘ich bilim darajasini aniqlash.


So‘rov, muxokama

Dars xonasi, UASH xonasi

40

3

Muxokama natijasini chiqazish
10

4

Amaliy qismni amalga oshirish uchun vazifa aniqlash- mutaxassis so‘rovi.

Tibbiy xaritalarni to‘ldirish bo‘yicha qoidalar va maslahatlarni tushuntirish.Muxokama
UASH xonasi

20

5

Amaliy qismni o‘qituvchi nazorati ostida o‘zlashtirish.

Mutaxx. So‘rovi. Bemorlar bilan muloqot va tibbiy xaritalarni to‘ldirish, muammoli masalalar.

Bemorlarni poliklinikada qabul qilish, uyga chaqiriq vaqtida bemorlarni ko‘rigi.

20

6

Bemor haqidagi axborotlar interpretatsiyasi: shikoyatlar, ko‘rik, palpatsiya, perkussiya, auskultatsiya, hamda UQT, UST va MBTga balg‘amni tekshirish.

Kasallik tarixi, laborator taxlillar, muammoli masalalar.


25

7

Talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini muhokama qilish, materialni o‘zlashtirish, o‘zlashtirish ko‘rsatkichini baholash.

Og‘zaki so‘rov, testlar, muxokama, amaliy ko‘nikmalarni aniqlash.
Poliklinikadagi o‘quv xonasi

75

8

Amaliy dars mavzusi bo‘yicha xulosa qilish, 100 balli tizimda baho qo‘yish va bahoni e’lon qilish. Keyingi darsni uy vazifasi sifatida berish(savollar to‘plami).

Axborot, mustaqil ish uchun savollar.

Poliklinikadagi o‘quv xonasi

25Joriy nazorat baxolash mezonlari


Baholar darajasi

Reyting

Ballar

Talabalar ishi xarakteristikasi
20

Amaliy mashg‘ulotga qatnashish ballari.Bilim yo‘qligi va amaliy ko‘nikmalarni bajara olmasligi – talaba amaliy mashg‘ulotga absolyutn tayyor emas.

Qoniqarsiz

20 - 54,9

Talaba qoniqarsiz javob beradi.

Quyidagi sanab o‘tilganlarning bittasi bo‘lmasa ham talabalar bilim va ko‘nikmalaribazis darajada emas:

 • SHish sindromini klinik belgilarini bilmaydi

 • SHishlarni aniqlashni bilmaydi

 • SHish sindromiga olib keluvchi kasalliklar guruxinibilmaydi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarning klinikasini bilmaydi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarning patogenetik davosini bilmaydi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarning xavf omillarini bilmaydi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarda qo‘llaniluvchi preparatlarni bilmaydi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarning laborator belgilarini bilmaydi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlar bemorlarining kuratsiya vaqtida anamnez yig‘ishni bilmaydi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlar bemorlarining kuratsiya vaqtida ob’ektiv baxolashni bilmaydi

 • QVP va OP sharoitida buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarda bemorlarining rayional ravishda olib borishni bilmaydi
Bilim va ko‘nikmalarni bazis darajasini ta’minlash

Qoniqarli

55-70,9%

55-60,9

Eng past sifatning qoniqarli javobi.

Talaba bilim va ko‘nikmalarni bazis darajasini ko‘rsatishga harakat qiladi,lekin javob va ko‘nikmani bajarayotganda jiddiy xatolarga yo‘l qo‘yadi.

61-65,9

O‘rta darajaning qoniqarli javobi.

Talaba bilim va ko‘nikmalarni bazis darajasini ko‘rsatishga harakat qiladi,lekin javob va ko‘nikmani bajarayotganda xatolarga yo‘l qo‘yadi.66-70,9


YUqori darajaning qoniqarli javob.

Talababilim va ko‘nikmalarni bazis darajasini to‘liq ko‘rsatadi:

 • SHish sindromini klinik belgilarini biladi

 • SHishlarni aniqlashni biladi

 • SHish sindromiga olib keluvchi kasalliklar guruxini biladi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarning klinikasini biladi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarning patogenetik davosini biladi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarning xavf omillarini biladi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarda qo‘llaniluvchi preparatlarni biladi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarning laborator belgilarini biladi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlar bemorlarining kuratsiya vaqtida anamnez yig‘ishni biladi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlar bemorlarining kuratsiya vaqtida ob’ektiv baxolashni biladi

 • QVP va OP sharoitida buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarda bemorlarining rayional ravishda olib borishni biladi

Laboratorno-instrumental metod tekshiruvlari natijalarini interpretatsiya qila oladi – leykotsitoz ko‘rsatkichi, SOE oshishi, EGDFS, UZI interpretatsiya qiladi.

 • Bemor kundaligini to‘ldirishga qodir.

Bilim darajasini oshirish

YAxshi
71-85,9%


71-75,9

Talaba bilim va ko‘nikmalarni bazis darajasini to‘liq ko‘rsatadi:

( «66-70,9»punktida ko‘rsatilgan)+ Quyidagi sanab o‘tilganlarni biladi:

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarning rivojlanish mexanizmlarini biladi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarning klinik stadiya va rivojlanish mexanizmlarini morfologik strukturasini biladi

 • SHish sindromini tasnifini biladi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarda dori preparatlarini ta’sir qilish mexanizmlarini biladi

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarda dori preparatlarini ratsional tanlashni biladi

76-80

Talaba bilim va ko‘nikmalarni bazis darajasini to‘liq ko‘rsatadi:

( «71-75,9»punktida ko‘rsatilgan)+ Quyidagi sanab o‘tilganlarni biladi:

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlar patogenezini, xamda, rivojlanish morfologiyasini biladi.

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarda birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi profilaktikasini biladi

81-85,9

Talaba bilim va ko‘nikmalarni bazis darajasini to‘liq ko‘rsatadi:

( «71-75,9»va«76-80», punktida ko‘rsatilgan)+ Quyidagi sanab o‘tilganlarni biladi:

 • QVP va OP sharoitlarida shish sindromida bemorlarni kuzatish, olib borish va monitoringni aytib bera oladi.

 • Nomedikamentoz va medikamentoz maslahatlar bo‘yicha konsultatsiya o‘tkazishni biladi.

 • QVP va OP sharoitlarida dispanserizatsiyava prinsiplarini biladi.


A’lo

86-100%

86-90

Talaba bilim va ko‘nikmalarni bazis darajasini to‘liq ko‘rsatadi:

( 81-85,9», punktida ko‘rsatilgan)+ Quyidagi sanab o‘tilganlarni biladi:

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarda davolash tamoyillari.

 • SHish sindromida ekskretor urografiyada ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalarni biladi.

 • SHish sindromida ultratovush tekshiruvida ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalarni biladi.

 • SHish sindromida exokardiografik tekshiruvda ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalarni biladi.

 • Internet ma’lumotlariga asoslanib shish sindromi to‘g‘risida aniq informatsiya bera oladi.


91-95


Talaba bilim va ko‘nikmalarni bazis darajasini to‘liq ko‘rsatadi:

( 86-90», punktida ko‘rsatilgan)+ Quyidagi sanab o‘tilganlarni biladi:

 • SHish sindomiga olib keluvchi kasalliklarning rentgenologik belgilarini biladi.

 • SHish sindomiga olib keluvchi kasalliklarning UTT belgilarini biladi.

 • SHish sindromini ob’ektiv ko‘rik va anamnez ma’lumotlariga ko‘ra asoslay oladi.

96-100

Talaba bilim va ko‘nikmalarni bazis darajasini to‘liq ko‘rsatadi:

(“91-95», punktida ko‘rsatilgan)+ Quyidagi sanab o‘tilganlarni biladi:

 • Adabiyotlarga (statya va internet) asoslanib ma’lumotlar keltirdi.

 • Buyrak, yurak, endokrin etiologiyali shishlarda dispanserizatsiya va reabilitatsiya etaplarini biladi.


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa