Toshkent viloyati Olmaliq shaxar xtmfmttebga qarashli 11-umumiy o`rta ta`lim maktabi mehnat fan o`qituvchisi Nabiyeva Lobarning taqvimiy-mavzuvi ish rejasiDownload 161.07 Kb.
Sana08.02.2017
Hajmi161.07 Kb.
TuriReferat
Toshkent viloyati Olmaliq shaxar XTMFMTTEBga qarashli 11-umumiy o`rta ta`lim maktabi mehnat fan o`qituvchisi Nabiyeva Lobarning taqvimiy-mavzuvi ish rejasi


t/r

Mavzular

Soati

5-Sinf


Dars otiladigan hafta

Darsda qollaniladigan korgazmalar

Uyga vazifa

]

1-2


3azandachilik o'quv xonasida xavfsizlik texnika qoidalari va ianitariya gigiyena talablari. Pazandachilik tarixi va taraq-qiyoti. Oziq-ovqat mahsulotlari-ning ozuqaviy qiymatini in-адп organizmi uchun ahamiyati.

2
Seshanba

Mavzuga oid korgazmalar

Referat yozish

3-4

O'zbek milliy oshxonasining o'ziga xos xususiyatlari va rivojlanishi. Oshxonada ishlaganda shaxsiy gigiyena qoidalari. Sabzavotlarga birlamchi ishlov berish, to'g'rash usullaridan foydalanib, salatlar tayyorlash, dasturxonga tortish qoidalari.

2Tabbiy sabzavotlar, picho, sabzi tahta

Amaliy mashgulot

5-6

Plita, rnuzlatgich, idish-tovoq, yuvish moslamalari, oshxona stollari, quritgich moslama, shkaflar haqida umumiy lushun-cha. Plita turlari, tuzilishi va foydalanisb qoidalari. N1-1

2Maktab oshhonasiga sayohat

mustahkamlash

7-8

Kartoshka bo'tqasini tayyorlash.

2

2


Tabbiy oziq ovqat mahsulotlari


mustahkamlash

9-10

Tuxum va uning ozuqaviy qiymati, pishirish usullari. Dastur­xonga tortish qoidalari.Tuhum va ozuqaviy vahsulolar


Amaliy mashgulot

11-12

Buterbrod va issiq ichimlik turlarini tayyorlash. Kundalik ov-qatlanish uchun dasturxon bezash. N1-2

2Issiq ichimliklar turlari

Amaliy mashgulot

13-14

Sabzavotlardan yaxna taomlar tayyorlash. Ularning sifatiga va saqlanishiga qo'yiladigan talablar. Yaxna taomlarni did bilan bezatib, dasturxonga tortish tartibi.

2Yahna taom tulari

Amaliy mashgulot

15-16

Ochiq, yoriq va gazak uchun tayyorlangan (ka-na-re) buter-brodlarni tayyorlash va dasturxonga tortish tartib, qoidasi. Sanitariya-gigiyena, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish.

2Rangli rasmlar, oziq ovqat mahsulolari

Referat yozish

17-18

O'zbek milliy oshxonasining rivojlanish tarixi, uning taomlari, tasnifi hamda taomlarning tayyorlanishidagi o'ziga xos xususiyatlari. "Tvorogli", "Murabboli" blinchiklar tayyorlash tartibi va dasturxonga tortish.

2Mavzuga oid rasmlar, tvorog murabo

Amaliy mashgulot

Gazlamaga ishlov berish texnologiyasi

19-20

Xavfsizlik texnikasi qoidalari va sanitariya-gigiyena talablari Tabiiy tolali gazlamalardan paxta va zig'ir tolalardan to'qilgar gazlamalar, ularning xususiyatlari.

2Tabbiy tolali gazlamalar

Ijodiy ish

21-22

Sarja (polotno) to'qish. Gazlamaning o'ng va teskar tomonlarini, bo'ylama va ko'ndalang iplarini aniqlash.

1 2Rangli qogoz qaychi kley, rasm daftar

Amaliy mashgulot

23-24

Qo'l ishlari va uni bajarishda ishlatiladigan asbob-uskunala haqida umumiy ma'lumot. N1-3

2Mehnat qurollari

mustahkamlash
25-26

Qo'l choklaridan namunalar tayyorlash. Ushlagich tayyorlash. Dazmol bilan ishlash. Dazmollash usullari.

2Gazlamala, mehnat qurollari

Amaliy mashgulot

27-28

Qo'l yuritmali tikuv mashinasining asosiy tuzilishi va ishlash tartibi. Tikuv mashinasini ishga tayyorlash. Mashinada ipsiz tikish.

2Tikuv moshinasi

Amaliy mashgulot

29-30

Mashinada ishlash qoidalari. Mashinada ipsiz tikish. Mashi-naga ip o'tkazish. Biriktiravchi, ziy va bezak choklarini tikish.

N1-4


2Tikuv moshinasi, gazlamala

Amaliy mashgulot

31-32

Bichish va tikish haqida ma'lumot. Gavdadan o'lchov olish. Masshtabli lineyka. XTQ va sanitariya-gigiyena talablari.

2Santimetr lenta

Amaliy mashgulot

33-34

Fartuk va bog'ichli qalpoqcha chizmasini chizish.

2Mehnat qurollari

Chizish

35-36

Fartuk va bog'ichli qalpoqchani modellashtirish va andoza tayyorlash.

2Karton, qaychi, santimetr lenta

Amaliy mashgulot

37-38

Fartuk va bog'ichli qalpoqcha bichish. Bog'ichli qalpoqchani tikish.

2Tognagich, igna-ip

Tikib kelish

39-40

Fartukni tikish.

2Darslik, slayd

Tikib kelish

41-42

Bog'ichni va belbog'ni tikish. N1-5

2Fartuk turlari

Tikib kelish

43-44

Ko'krak qismini tikish. Qoplama cho'ntakni tikish.

2Chontak turlari

Tikib kelish

45-46

Fartuk qismlarini birlashtirish va oxirgi ishlov.

2Amaliy mashgulot

Amaliy mashgulot

47-48

Dazmollash usullari. N1-6

2Dazmol

Amaliy mashgulot

49-50

Kashtachilikda ishlatiladigan naqshlar, naqsh elementlari. Naqshlar chizish.

2Rangli rasmlar

Chizish

51-52

Kashtachilik ranglari va rang tanlash. Kashtachilikda ishlatila­digan chok namunalarini tikish.

2Darslik, slayd

Tikib kelish

53-54

Milliy kiyimlardan qiyiqchani bichish va nusxa tushirish. Qiyiqcha gullarini (naqshlarini) tikish. Dazmollash.

2Gazlama va tayyor qiyiqcha

Tikib kelish

55-56

Milliy o'yinchoq (qo'g'irchoq) turlari, ishlatiladigan asbob, moslamalar, gazlama va ularning turlari.

2Qogirchoq turlari

Organib kelish

57-58

Qo'g'irchoq andozasini tayyorlash, andozani gazlama ustiga joylashtirish va bichish.

2Karton, gazlama, santimetr lenta

Mustahkalash

59-60

Bo'laklarga ishlov berish. Qo'g'irchoqni tikish. N1-7

2Mehnat qurollari

Tikib kelish

61-62

Qo'g'irchoqqa oxirgi ishlov berish.

2Dazmol, sintifon

Mustahkalash

63-64

To'qish uchun asbob, moslamalar. To'qish choklarini o'rga-nish.

2Kruchok, rangli iplar

Toqib kelish

65-66

Ко'zoynak uchun g'ilof to'qish. N1-8

2Ко'zoynak, g'ilof

Toqib kelish

67-68

Turli chokidan so'kilgan buyumlarni tikish.

2Tamirlash usuli

Tikib kelish


6-SINF PAZANDACHILIK ASOSLARI

t/r

Mavzular

Soati

6-Sinf


Dars otiladigan hafta

Darsda qollaniladigan korgazmalar

Uyga vazifa

1-2

Pazandachilik xonasini jihozlanishiga qo'yiladigan talab-lar. Sanitariya-gigiyena talablari va xavfsizlik texnikasi qoidalari. Un va don mahsulotlarining ozuqaviy qiymati va ahamiyati.

2
Seshanba

Donli mahsulolar

Turlarini organish

3-4

Pazandachilik xonasida ishlash uchun sanitariya-gigiyena talablari. Oshxona asboblarida metall, chinni, sopol, fa-nas, plastmassa, shisha idishlardan to'g'ri foydalanishning ahamiyati.

2Oshhona jihozlari

Referat yozish

5-6

Sovutgich va muzlatgich, termos, mikroto'lqinli elektr-pechlarning tuzilishi va ahamiyati, foydalanish texnolo-giyasi. Elektr asboblari bilan ishlash xavfsizligi. N1-1

2Maktab oshhonasiga sayohat

Mustahkamlash

7-8

Qandolatchilikda ishlatiladigan texnologik jihozlardan: ko'pirtirgich (mikser)ning turlari, tuzilishi ahamiyati, un-dan foydalanish qoidalari. Mehnat unumdorligi. Zamo-naviy texnika va texnologiyalar. Elekt rasboblari fav-qulodda vaziyat manbai

2Mikser va elektr asboblari

Amaliy mashgulot

9-10

Sut va sut mahsulot turlari. Achitilgan sut mahsulotlari sifatiga bo'lgan talablar, saqlanish sharoiti va muddati. Amaliy mashg'ulot: tvorojnik, pudring tayyorlash va das-turxonga tortish tartib qoidalari.

2Tabbiy sut mahsuloti

Qatiq tayyorlash

11-12

Un va don mahsulotlarining ozuqaviy qiymati va ahamiyati. Xamir turlari. Oshirma va oshirmasdan tayyorlanadigan xamirlar haqida ma'lumot. Amaliy mashg'ulot: Yog'li qat-lanib, tayyorlangan xamirdan "Somsa" pishirish. N1-2

2Rangli somsa turlari

Amaliy mashgulot

13-14

O'zbek milliy taomlaridan suyuq ovqatlar tayyorlash texnologiyasi va dasturxonga tortish talablari. Oila gigiye-nasi - oila madaniyati. Amaliy mashg'ulot: Milliy taom-lardan "Mastava" tayyorlash.

2Oziq-ovqat mahsulotlari

Amaliy mashgulot

15-16

O'zbek milliy taomlaridan parhez taomlar tayyorlash texnologiyasi va dasturxonga tortish tartibi. Amaliy mash­g'ulot: parxez taomlar tayyorlash.

2Oziq-ovqat mahsulotlari

Amaliy mashgulot

17-18

Dasturxon, salfetka-sochiqlarning turlari, ulardan foy­dalanish, saqlash va yuvish. Amaliy mashg'ulot: Tushlik uchun dasturxon tuzash.

2Sochiq salfetka turlari

Amaliy mashgulot

Xavfsizlik texnikasi цоШМ v#s#mtatfya-eigiye^ ta-lablari. Jun va ipak tolali gazlamalar, ularning olinishi. Jun va ipak tolalaming xossalari.

Amaliy mashg'ulot: jun va ipak fazl*t»alai$ing: xossala-rini aniqlash.

25-26


Furnitura haqida umumiy ma'lumot. Ilgaklar, halqalar ti-kish, tugmachaiar va pistonlar qadash. Taqilma turiari. Amaljymashg'ulot: "Molniya"taЈih^hutikish.^h3

27-28


29-30

31-32


33-34

Oyoq yuritmali tikuv mashinasining tuziiishi. Ishlash tartibi. Amaliy mashg'ulot: Oyoq yuritmali tikuv mashi-nasini ishlashga tayyorlash.

Tikuv mashinasida ishlatiladigan kichik mexanizatsiya vositalaridan foydalanish. Tikuv mashinasidagi kichik no-sozliklarni tuzatish, Amaliy mashg'ulot: Ichki kiyim chok-laridan namunalar tikish.

Beldan kiyiladigan Myttn turiari: 'OMnpfafigla: Yubkafes haqida ma'lumot. O'lchov olish.NI-4Yubka chizmasini chizish.

35-36


37-38

39-40


Yubka eskizlarini chizish va modellashtirish.

Yubka chizmasini tekshirish. Andoza va gazlamam'tayvor lash.

Gazlama ustiga andozani joylash-tirislTYubtonTTichish va tikish.

41-42


43-44

45-46


47-48

Yubkani birinchi kiydirib ko'rish. so'ng kamchiliklarni tuzatish

Kiydirib ko'rishdan

"Molniya" taqilmasini tikisЈ'vNI-5

Yubkaning bel va etak qismlariga ishlov berish.

Yubkani bezash va oxirgi ishlov berish

49-50

51-52


53-54

Zardo'zlik san'ati tarixi va uning rivojlanlslrrZardryzlrMa ishlatiladigan materiallar (gazlamalar turiari, karton, zar tplar). Zardo'zlikda ishlatiladigan asbob-uskunalar. Zar ipni o'rash. N1-6

Zardo'zlikda ishlatiladigan naqsh turiari. Kartonga naqsl jgul) tushirish va qirqish. Ish o'rnini tashkil qilish. taranglab

Bo'zni korcho'pda taranglab tortish guldo'zi usulida tikishni o'rgatish

Zamindo'zi

va

JCho^iak_yopqichinmg gulnaqshini zar ipdan tikish.


55-56

57-58


Tikilgan mahsulotni korcho'pdan 1шЫг1ьГщуогЫ^ texnologiyasini o'rganish (aster tikish). Buyumga oxirgi ishlov berish. " c

59-60


61.-62

Nozmunchoq (biser) va undan foydalanish haqida ma'lu­mot. Nozmunchoq to'qish uchun zaruriy xom-ashyo va rnoslamalar. Nozmunchoqdan gul, geometrik va boshqa shakllar to' qish.

Milhy bosh kiyimlardan do'ppi tikish texnologiyasi. Do'ppini bichish. Bo'laklarga tanlangan naqsh element-lanni biser, piston yordamida tikib, tugatish. Bo'iaklarni 2 bir-biriga ulash, ishni yakunlash N1-7

'.3-64


65-66

Qiz bolalar sumkachasini tikish texnologiyasi bifan tanish-tirish. Andoza tayyorlash, zaruriy gazlama, iplar tanlash sumkachani bichish.

Sumkacha bo'laklariga tanlangan naqsh biser, piston yordamida tikish.

elementlarini

Qiz bolalar sumkacha bo'lakla7rgirta:^g^r7nl^h ele­mentlarini biser, piston bilan tikish. Bo'iaklarni bir-biriga ulash, ishni yakunlash. N1-8

I 67-68


Kiyimlarni saqlash usullari. Kiyimga qarab turish qoidalari. Yamoq solish texnologiyasi. Amaliy mashg'ulot: yamoq solish.
7-SINF PAZANDACHILIK ASOSLARI
Pazandachilik asoslari

18

Umumiy tushunchalar 2 soat

1-2

Go'sbt va go'shtli mahsulotlarning ozuqaviy qiymati, ahamiyati. Baliq va baliq mahsulotlarining ozuqaviy qiymati, ahamiyati va mohiyati. Go'sht va baliq turlari, ularning sifatiga bo'lgan talablar, saqlanish muddatlari. Amaliy mashg'ulot: "Mimoza" salatini tayyorlash.

2

Asbob-uskunalar, moslamalar va ulardan foydalanish 4 soat

3-4

Go'shtdan tayyorlanadigan taom tayyorlash uchun jihozlangan ish o'rnini tashkil etish. Go'shtga birlamchi ishlov berishda sanitariya-gigiyena talablari va xavfsizlik texnikasi qoidalari. Amaliy mashg'ulot: go'shtdan taom tayyorlash.

2

5-6

Baliqdan taom tayyorlash uchun jihozlangan ish o'rnini tashkil etish. Baliqqa birlamchi ishlov berishda sanitariya-gigiyena ta­lablari va xavfsizlik texnikasi qoidalari. Amaliy mashg'ulot:

Baliqdan taom tayyorlash. N1-12

Pazandachilikda ishlatiladigan jihozlar va ulardan foydalanish

4 soat


7-8

Asbob va moslama turlari va ulardan foydalanish qoidalari. Elektr go'sht qiymalagichning tuzilishi, vazifalari, ishiash printsipi. Xavfsizlik texnika talablari. Sabzavot va mevalarni konservalash uchun jihozlangan ish o'rnini tashkil etish.

2

9-10

Amaliy mashg'ulot: Sabzavot va mevalarni konservalash.

2

Taomlar tayyorlash texnologiyasi 8 soat

11-12

Qandolat mahsuiotiari tayyorlash uchun jihozlangan ish o'rnini tashkil etish. Qandolatchilik jihozlaridan foydalanib, "Kartoshka" tayyorlash. N1-2

2

13-14

Amaliy mashg'ulot: mayda to'g'ralgan go'shtdan "Guiyash" yoki "Bistrogin" tayyorlab, taomni dasturxonga tortish.

2

15-16

Amaliy mashg'ulot: Karam va uzum bargidan do'lma tayyor­lash va dasturxonga tortish.

2

17-18

O'zbek milliy taomlaridan palov tayyorlash texnologiyasi. Amaliy mashg'ulot: Palov tayyorlash va dasturxonga tortish

2

Gazlamaga ishlov berish texnologiyasi 46 soat

Umumiy tushunchalar 4 soat19-20

Xavfsizlik texnikasi qoidalari va sanitariya-gigiyena talablari haqida umumiy ma'lumot. Kimyoviy tolalardan tayyorlangan gazlamalar Sun'iy va sintetik gazlamalarning xossalari va ularga qo'yiladigan talablar.

2

21-22

Amaliy mashg'ulot: Kimyoviy tolalarning xususiyatlarini o'rganish. Tashqi ko'rinishga qarab cho'zilishi, g'ijimlanishi, suv o'tkazish, issiqdan saqlash xossalari, yonishi.

2

Asbob-uskunalar, moslamalar va ulardan foydalanish 4 soat

23-24

Kiyim haqida umumiy ma'lumot. Kiyimlar assortimenti va o'lchami. Kiyim tikishning asosiy bosqichlari. Qo'lda bajariladigan isblarning texnik shartlari. N1-3

2

25-26

Amaliy mashg'ulot: Qo'lda bajariladigan ishlar uchun asbob va moslamalar. Merejka usulida tikish.

2

Mashina, mexanizm, stanoklar va ulardan foydalanish 4 soat

27-28

Elektr yuritmali tikuv mashinasining tuzilishi, ishlatilishi. Maxsus ish bajaradigan tikuv mashinalari.

2

29-30

Amaliy mashg'ulot: Tikuv mashinalarini tozalash va moylash. Mashinadagi nuqsonlar, Parallel zig-zak qator, mayda va yirik baxya qator tikish. Ichki kiyim choklaridan namunalar tikish.

N1-4


2

Mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasi 34 soat

31-32

Milliy liboslarda ko'ylak va uning turlari haqida ma'lumot. Gavdadan o'lchov olish va yozish. Hisoblash formulasi.

2

33-34

Ko'ylak asos chizmasini chizish.

2

35-36

Ko'ylakni va bo'yin o'mizini modellashtirish hamda andoza tayyorlash.

2

37-38

Andozani gazlamaga joylashtirish va bichish.

2

39-40

Bichiq bo'laklanga ishlov berish, Birinchi kiydirib ko'rish.

2

41-42

Bo'yin o'miziga ishlov berish. N1-5

2

143-44

Yeng o'miziga ishlov berish.

2

45-46

Ko'ylak etagini tikish. Ko'ylakka oxirgi ishlov berish.

2

47-48

Xalqhunarmandchiligi"Quroqchilik" haqida umumiy ma'lumot. Uning tarixi, usullari, kerakli ish qurollari. Tikiladigan "Quroq" buyumiga eskiz chizish va shablonlar tayyorlash. N1-6

2

49-50

Gazlamalarni ajratish, sifatini aniqlash va shablonlanii qirqib tayyorlash.

2

51-52

Tanlangan shakllarni shablon asosida tikish. Quroqning "Yo'l-yo'l" usulidan foydalanib, ushlagich tikish.

2

Quroqning "Paxta" yoki "Parket" usulidan foydalanib, yelpi-g'ich tikish.

57-58

59-60


'Uycha" (olma yoki qovoq guli) shaklida choynak yopg'ich ti­kish. Tayyorlangan mahsulotga astar tikish. Qaviq ishlari. Tay-

yorlangan mahsulotga oxirgi ishlov berish._________________

Dizayner-modeler kasbi to'g'risida tushimcha berish. Bolalar sport, bayram kiyimlari uchun yangi modellar eskizini yaratish. Kiyim turlari asosida yangi modellar yaratish To'v va bavram trtoKJk*

To'y va bayram kechalari uchun iiboslar ansambJini yaratish.

N1-7


61-62

63-64


Xonani bezashda pardalarning roli. Parda tikish uchun gazlama va kerakli xomasbyo, jihoz va moslamalar tanlash. Parda mode-liga qarab gazlamani hisoblash.___________ ______

Oddiy va murakkab usullarda pardalar tikish texnologiyasi Kichik hajmda parda tikish.

65-66

67-68


Buyumlarni ta'mirlash texnologiyasi 4 soat

Idan chiaaan hnvntn r.'i„шли texnologiyasi 4 soat_______

Iste'moldan chiqqan buyum o'lchamiga qarab, bolalar kiyimi-ning andozasini tayyorlash va tikish. N1-8__________________

Amaiiy mashg'ulot: Iste'moldan chiqqan buyum o'lchamiga qarab, bolalar kiyimining andozasini tayyorlash va tikish.

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa