Toshkent tibbiyot akademiyasiDownload 34.58 Kb.
Sana03.03.2017
Hajmi34.58 Kb.


O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH

VAZIRLIGI
TIBBIY TA`LIMNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
MAVZU:

Ko`rish organlarining vazifasi. Ko`rish organlarini

tekshirish usullari. Kasallik tarixini sxemasi.

(Tibbiy oliy ta'lim muassasalari o`qituvchi va talabalar

uchun )

O`quv-uslubiy qo`llanma

Toshkent - 2014y.


O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH

VAZIRLIGI
TIBBIY TA`LIMNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI

"Tasdiqlayman"

TTA ukuv ishlar buyicha prorektor

prof.___________O.R. Teshaev

"____"_____________ 2014 yil

Kafedra: KO`Z KASALLIKLARI
Fan: OFTALMOLOGIYa

MAVZU:Ko`rish organlarining vazifasi. Ko`rish organlarini

tekshirish usullari. Kasallik tarixini sxemasi.

(Tibbiy oliy ta'lim muassasalari o`qituvchi va talabalar

uchun )
O`quv-uslubiy qo`llanma

Toshkent - 2014y

Tuzuvchilar: Nazirova S.X. - TTA ko`z kasalliklari

kafedrasi dosenti

Taqrizchilar: Karimova M.X. - Respublika

Ixtisoslashtirilgan ko`z

Mikroxirurgiyasi Markazi ilmiy

ishlar

bo`yicha direktor muovini

professor, t.f.d..
Yangieva N.R. - TTA ko`z kasalliklari

kafedrasi dosenti, t.f.n.


Uslubiy tavsiyalar TTA MUX yig`ilishi 2008 yil 15 sentyabr 1

-sonli bayonnomasi,

TTA Fakultet kengashi 2008 yil 17 sentyabr 1

-sonli bayonnomasi

qarorlari bilan tasdiqlangan.

MAVZU: Ko`rish organlarining vazifasi. Ko`rish organlarini

tekshirish usullari. Kasallik tarixini sxemasi.

1. Mashg`ulot o`tkazish joyi, jixozlanishi

- ko`z kasalliklari kafedrasi;

- rasmlar, plakatlar, TV-video, 13 Dpt lupa, stol lampasi,

oftalmoskop, yallig`lanishga qarshi dori vositalari,

antibiotiklar, yangi axborot texnologiyalar vositalari,

ko`rgazmali qurollar, slaydlar, videofilmlar2. Mashg`ulotning davomiyligi

- 7 soat (315 dakika)3. Mashg`ulotning maqsadlari

- ko`rish a'zosining vazifalarini bilim olish

- ko`rish a'zosining vazifasi tekshirish usullari va bulish

mumkin patologiyalar bilim olish

- assosiy tekshirish usullarini bilish

- UASh uchun zarur bulgan tekshiruv usullarini

foydalanishiga o`rgatish

- ko`ruv a'zosining status lokalisni yozishni o`rganishVazifalar

Talaba bilishi kerak:

- ko`rish a'zosining vazifasi

- ko`rish a'zosining vazifasilarni tekshirish usullari

- ko`rish organlarini tekshirish usullari

- kasallik tarixini sxemasi va ko`ruv a'zosining status

lokalisni yozish qoidasini o`rganish

Talaba qila olishii kerak:

Ko`rish organlarini tekshirish usullari kilish: xar bir ko`ruv

a'zosining vazifasini tekshirish usulini qilishni bilish

(ko`zning o`tkirligini tekshirish, ko`rish maydonini,

ranglarni ajratish, chirokni ajratish, binokular ko`rishni

tekshirish), yon tomonidan tekshiruv usuli, o`tuvchan

yorug`likni usuli, shox pardani sezirligini, ko`zning ichki

bosimini palpator tekshirish va boshkalar.

4. Mavzuni asoslash

Ko`rish a'zosining vazifalarni va uni tekshirish usularini

bilish ushbu funksiyalar buzilishni etologiyasini chunib

olishida yordam beradi. Diagnozni tug`ri kuyishda ushbu

usullarini bilish UASh uchun juda zarur.

5. Fanlararo va Fan ichida bog`liqlik

Ush bu mavzau talabalarni normal anatomiya, normal va

patologik fiziologiya, biokimyo va fizika bilimida

asoslangan. Talabalar dars ichida olgan bilimlarni ko`z

kasalikllarni aniklashida yordam beradi

6. Mashg`ulot mazmuni:

6.1 Nazariy qismi

KO`RISH ORGANLARINING VAZIFASI

Ko`rish qobiliyati - bu atrofdagi narsalarni sezish,

bilish.


Ko`rish qobiliyati beshta elementladan iborat: sentral ko`rishi pereferik ko`rishi, ranglarni ajratish, chirokni ajratish, binokular ko`rish.

Ko`z o`tkirligi.

Mualim ko`z o`tkirligi tushunchasiga ta'rif beradi. Jadvallarni tuzish prinsiplarini, ularni ?isoblashni, Snellen formulasini tushuntiradi. Golovin-Sivseva,Landol optotipi, Orlova bolalar uchun tuzgan jadvallari, ularning o`ziga xosliklarini tushuntiradi. Jadvallardan foydalanishga qo`yiladigan talablar, ularning Rott apparatidagi foydalanish chog`ida qanday yortilishi ?aqida tushuntiradi. Talabalar ko`z o`tkirligining kasallik tarixida o`nliklar, ?amda yuzliklar o`lchamida qayd qilinishini, nurning to`g`ri va noto`g`ri proeksiyasida yorug`likni sezish aniqlashni o`rganadilar. Ko`z o`tkirligi "O" nima ekanligini tushuntirib beradilar. "O" - dan past bo`lgan ko`rish qobiliyatini o`lchash bo`yicha ?isob-kitoblar qilinadi (yuzliklar, yorug`likni sezish va uning proeksiyasi, ko`rlikni belgilash).

Pereferik ko`rish.

Inson ?ayoti va faoliyatida, uning borliq olamda zo`zini - o`zi idora qilishi uchun pereferik ko`rishning a?amiyati beqiyos ekanligi ta?lil etiladi. Ko`z to`rlarining qaysi elementlari pereferik ko`rish funksiyasini bajarishi masalasi oydinlashtiriladi. Shundan so`ng talabalar ko`rish maydoni yoki e'tibor markazi tushunchasiga ta'rif beradilar, me'yoriy ko`rish maydonining oq rangga, rangli ob'ektlarga (qizil, yashil, ko`k) ranglarga nisbatan chizxmasini ta?lil qiladilar. Nazorat usuli ?amda perimetr usuli bilan bir-birlarining ko`rish maydonlarini aniqlaydilar. Bunda ularperimetrning yorug`lik manbasiga, bemorga, vrachga nisbatan joylashuviga, ?amda perimetrda foydalanilayotgan ob'ektining ?axmiga asosiy e'tiborni qaratadilar.

Ranglani ajratish - bu rangli speatrni farqlash. Bu faoliyatni tekshirish uchun Rabkin jadvali ishlatiladi.

Yorug`likni ?is qilish - bu ko`ruv analizatorni yorug`likni sezish va uni darajalarni aniqlash.

Binokular ko`rish - bu bir paytning o`zida ?ar ikala ko`z bilan ko`ra olish qobiliyatidir, u tufayli inson atrofdagi, olamni uch o`lchamda ko`ra oladi.KO`RISH ORGANLARINI TEKSHIRISH USULLARI. KASALLIK

TARIXINI SXEMASI.

Ko`z va uni vazifalari tekshirish:

1. Bemor shikoyatlari.

2. Kasallik anamnezi, xayot anamnezi, epidimiologik va allergik anamnez; bunda surunkali kasalliklarga, nasliyligiga, xamrox kasalliklarga, shuningdek,

a) kachon kasallangan va agar ikala ko`zi kasal bo`lsa, qaysi

ko`zi oldin kasallangan.

b) kasallik boshlanishi

v) davolanganmi yoki yo`kmi, agar operasiya bulgan bulsa,

qachon, qanaka operasiya.

Ko`ruv organi tekshirish usullari:

- qovoqni, shillik pardani, ko`z yosh yo`llarni kurie;

- ko`z olmasini kurish, uni shaklini, kata-kichikligi, ko`z

kosasida joylanishi

- ko`z ichki bosimini palpator va tanometr orkali iekshirish

- yon tomonidan yoritilgan ?olatdan ko`zdan kechirish usuli

- o`tuvchan yorug`likni usuli Bilan tekshirish

- oftalmoskopiya

- refraktometr, oftalmometr, shelevoy lampa

bilan va boshka tekshiruv.

"O`RGIMCHAK INI" USULINI QO`LLASH

1. Talabalarga o`tgan darslardan savollar tayyorlash

uchun vaqt beriladi.

2. Ishtirokchilar doira bo`lib o`tirishadi.

3. Ishtirokchilarning biriga ip bilan bog`langan koptokcha beriladi, u xoxlagan talabaga o`zi oldindan tayyorlagan savolni ( javobni o`zi bilishi shart) berib, koptokchani topshiradi.

4. Koptokchani olgan talaba savolga javob beradi (savol bergan ishtirokchi javobni sharxlab turadi) va savolni boshqa ishtirokchiga beradi. Bu musobaka ?amma ishtirokchilar ""o`rgimchak ini"ga o`ralguncha davom etadi.

5. ?amma talabalar savol berib bo`lgach, o?irga talaba qo`lidagi koptokchani birinchi savol bergan ishtirokchiga qaytaradi va unga savol beradi va x.k., bu xol chigal yechilgunga qadar davom etadi.

Eslatma: talabalardan xar bir javobga e'tiborli bo`lish talab qilinadi, chunki oldindan qaysi talabaga koptokcha berilishi noma'lum.6.2. Taxliliy qismi

Situasionn massalalari o`rni test savollari beriladi6.3. Amaliy qismi

Mavzu bo`yicha Amaliy ko`nikmalar

Yon tomondan yoritib ko`rish va qovoqlarni ag`darib ko`rish.

1. Yon tomondan yoritib ko`rish.

Maqsad: Bemorlarni ko`z olmasini yon tomondan yoritib

ko`rish.

Bajariladigan bosqichlar:

Javoblari

To`lik javob

Noto`lik javob

Javob yo`k?

1

Kerakli asboblar: stol lampasi 130 dioptriyli lupa

10

5

0

2

Lampa bemorni yen tomonida va biroz oldida joylashishi kerak lupa bemor ko`zi va yoru?lik manbai orasida ushlab turilishi kerak

30

15

0

3

Bu usul ko`zning oldingi kismi so? yoki kasalliklarini kursatib aniklaydi.

30

15

0

4

Ya'ni: bu usul bilan kovok terisi, shillik parda, kipriklar ko`z yosh

nuktalari, sklera kon'yunktivasi, shox parda, sklera, oldingi kamera, rangdor parda,

korachik va uning reaksiyasi va gavxar tekshiriladi.


30

15

0
JAMI

100ball

2. Ko`z ichki bosimini palpator tekshirish

Maqsad: Ko`z ichki bosimini palpator tekshirish

Bajariladigan bosqichlar:
Javoblari

To`lik javob

Noto`lik javob

1

Bemor ko`zini yumib pastga qarashi so`raladi

20

0

2

Ko`z ichki bosimini palpator aniqlash uchun ikkala ko`z olmasini ko`rsatkich barmoqlar bilan galma-galdan bosib ko`riladi

20

0

3

Agar palpasiya qilinganda yengil flyuktuasiya aniqlansa unda KIB=N ?isoblanadi

20

0

4

Agar flyuktuasiya bo`lmasa unda ko`z ichki bosimi (KIB) yuqori

(T+1 dan to T+3) gacha deb xisoblanadi20

0

5

Agar palpasiyada ?arakatchan flyuktuasiya va barmoq ko`z

ichiga botib kiraetgandek ?is qilsa unda KIB past ?

isoblanadi (T-1 dan to T-3 gacha)


20

0
Jami

100 балл

3. Кo`риш o`ткирлигини текшириш

Маqсад: Кo`риш o`ткирлигини текшириш

Бажариладиган босqичлар:Javoblari

Tuliq javob

Javob yo`q

1

Apparat Rota Sivsev-Golovin jadvali yoki distansion boshkarish

(forroptir) jadvali kursatkich kerak buladi10

0

2

Apparat Rota va Sivsev-Golovin jadvali bemordan 5 metr uzoklikda

joylashtiriladi (jadvalni 10-katori ko`z tengligida joylashgan bulishi kerak)10

0

3

Tekshiruv ?ar bitta ko`z uchun alo?ida utkaziladi bunda bir ko`z bekiladi

10

0

4

Ko`z utkirligini aniklash optotipni10-katoridan tepaga karab(vis=10)

kursatiladi10

0

5

Kurish utkirligi pasaygan bemorlarda tekshirishni I-katordan pastga karab

utkaziladi10

0

6

Kurish utkirligi tugri kurgan kator bilan ba?ollanadi (1-kator = 01; 2-

kator = 02 va ?.k.)10

0

7

Agar bemor 1-kator optotiplarini ajrata olmasa kurish utkirligini

barmoklar sanash bilan aniklanadi. Bunda Snellen formulasi ishlatiladi

d - kancha masofadan kurgani

Vis= _____ ;

D - necha metrdan kurishi lozimligi;


20

0


8

Predmet kurinishi yuk bulganda ko`zga yoruglik yuborish bilan yoruglik

sezishi tekshiriladi u notugri va tugri bulishi mumkin10

0

9

Yoruglik sezgisi yuk bulganda kurish utkirligi "0" ga teng

10

0
Jami

100 балл

4. Eruglik sezishni aniklashJavoblari

Tuliq javob

Javob yo`q

1

Stol lampasi oftalmoskop kerak buladi

15

0

2

Xar bir ko`zni alo?ida tekshiriladi. Bir ko`zni tusik yerdimida yepiladi.

15

0

3

Lampa bemorni chap tomonida orkasida urnatiladi.

15

0

4

µovarik ko`zgu yordamida lampadan yoruglik tekshirilayotgan ko`zga nisbatan

?ar xil tomondan (tepadan pastdan ung va chap) yuboriladi.15

0

5

Agar tekshiriluvchi yoruglikni va uni kaysi tomonidan tushayotganini tugri

anglasa shu tomonidan kurish kobiliyatini yeruglikni tugri proeksiyada sezadi deb

ba?olanadi:

Vis=pr l certa15

0

6

Agar tekshiriluvchi yoruglikni va uni kaysi tomonidan tushayotganini

sezmasa yeki notugri angdasa unda kurish kobiliyatini yeruglikni notugri proeksiyada

sezadi deb ba?olanadi:

Vis=pr l incerta15

0

7

Agar tekshiriluvchi umuman yoruglik sezmasa kurish kobiliyati nolga teng

xisoblanadi (Vis=0).10

0
Jami

100 балл


7.Malaka, ko`nikma va bilimni tekshirish usullari

- og`zaki;

- yozma;

- vaziyatli masala;

- o`zlashtirilgan amaliy ko`nikmalarni namoyish etish.

8. Joriy ba?olash mezonlari

O`zlashtirish%

Baho

Talabaning bilim darajasi

96-100%

A'lo ""5"

Ko`rish organlarining vazifasi, ko`rish

organlarini tekshirish usullari to`g`risida to`liq va

to`g`ri javob berish. Mustaqil xulosa va qaror qabul qilish,

ijodiy fikrlay olish, mustaqil mushoxada yuritish. Vaziyatli

masalalarni to`g`ri va ijodiy yechish, javoblarni to`liq

asoslab berish. Interaktiv uyinlarda faol va ijodiy

qatnashish va ularni yechishda ijobiy xulosalar va ta?lil

qilish.


Amaliy ko`nikmalarni bajarishda ?atoga yo`l qo`ymasdan,

qadamma-qadam to`liq bajarish.91-95%

A'lo ""5

Ko`rish organlarining vazifasi, ko`rish

organlarini tekshirish usullari to`g`risida to`liq va

to`g`ri javob berish. Ijodiy fikrlay olish, mustaqil

mushoxada yuritish. Vaziyatli masalalarni to`g`ri va ijodiy

echish, javoblarni asoslab berish. Interaktiv uyinlarda

faol va ijodiy qatnashish, to`g`ri qaror qabul qilish.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam bajarishda xato

qilingan ayrim noaniqliklar.86- 90%

A'lo ""5"

Ko`rish organlarining vazifasi, ko`rish

organlarini tekshirish usullari bo`yicha qo`yilgan

savollarni to`liq yoritish, lekin 1-2 ko`pol bo`lmagan xatoga

yo`l qo`yilishi. Mustaqil ta?lil qilish. Vaziyatli masalalar

to`g`ri yechish, lekin ayrim noaniqlar ko`rsatish. Interaktiv

uyinlarda faol qatnashish, to`g`ri qaror qabul qilish.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam to`liq bajarishda

xato qilingan ayrim noaniqliklar.81-85%

Yaxshi ""4"

Ko`rish organlarining vazifasi, ko`rish

organlarini tekshirish usullari bo`yicha qo`yilgan

savollarni to`liq yoritish, lekin 2-3 ko`pol bo`lmagan xatoga

yo`l qo`yish. Amalda qo`llay olish, mo?iyatini tushunish, bilish,

aytib berish, tasavvurga ega bo`lish.

Vaziyatli masalalar to`g`ri yechish, lekin javoblar to`liq

yoritilmasligi. Interaktiv uyinlarda faol qatnashish,

to`g`ri qaror qabul qilish.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam bajarishda xato

qilingan ayrim noaniqliklar.76-80%

Yaxshi ""4"

Savollar to`g`ri, lekin to`liq

yoritilmasligi. Talaba ko`rish organlarining vazifasi,

ko`rish organlarini tekshirish usullari prinsiplarini

bilishi, lekin ularning asoratlarini, va asoratlarini yaxshi

bilaolmasligi. Mo?iyatini tushunish, bilish, aytib berish,

tasavvurga ega bo`lish. Interaktiv uyinlarda faol

qatnashish. Vaziyatli masalalarga to`liq javob bermasligi.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam to`liq bajarishda 1 ta

qadamni to`liq bilmasligi.


71-75%

Yaxshi ""4"

Savollar to`g`ri, lekin to`liq

yoritilmasligi. Talaba ko`rish organlarining vazifasi,

ko`rish organlarini tekshirish usullari prinsiplarini va

asoratlarini to`liq bilaolmasligi. Mo?iyatini tushunish,

bilish, aytib berish, tasavvurga ega bo`lish. Vaziyatli

masalalarga to`liq javob bermasligi.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam to`liq bajarishda 1 ta

qadamni umuman bilmasligi.66-70%

Qoniqarli ""3"

Savollarning yarmi xatolarga yo`l qo`yilgan xolda

yoritish. Talaba ko`rish organlarining vazifasi, ko`rish

organlarini tekshirish usullari prinsiplarini va

asoratlarini to`liq bilaolmasligi. Faqat ba'zi savollar

bo`yicha mo?iyatini tushunish, bilish, aytib berish, tasavvurga

ega bo`lish. Vaziyatli masalalarni to`g`ri yechish, lekin

javoblar asoslab berilmagan.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam to`liq bajarishda 2-

ta qadamni to`liq bilmasligi.


61-65%

Qoniqarli ""3"

Savollarning yarmi xatolarga yo`l qo`yilgan xolda

yoritilishi. Talaba ko`rish organlarining vazifasi, ko`rish

organlarini tekshirish usullari prinsiplarini va

asoratlarini to`liq bilaolmasligi. Faqat ba'zi savollar

bo`yicha mo?iyatini tushunish, javobi to`liq emas. Vaziyatli

masalalarni to`g`ri yechish, lekin javoblar asoslab

berilmasligi, xato qo`yilishi.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam to`liq bajarishda 2 ta

qadamni umuman bilmasligi.


55-60%

Qoniqarli ""3"

Savollarning yarmi xatolarga yo`l qo`yilgan xolda

yoritilish. Talaba ko`rish organlarining vazifasi, ko`rish

organlarini tekshirish usullari prinsiplarini va

asoratlarini tarifida xatoga yo`l qo`yish. Javobi noniq,

mavzu bo`yicha birmuncha tasavvurga egallash. Vaziyatli

masalalarni yechishda xato yo`l qo`yish.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam to`liq bajarishda 3-

ta qadamni to`liq bilmasligi.50-54%

Qoniqarsiz ""2"

Savollarning 1/3 to`g`ri yoritilgan. Talaba ko`rish

organlarining vazifasi, ko`rish organlarini tekshirish

usullari prinsiplarini va asoratlarini tarifida xatoga

yo`l qo`yilgan. Vaziyatli masalalarga noto`g`ri yechilgan.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam to`liq bajarishda 3 ta

qadamni umuman bilmasligi.46-49%

Qoniqarsiz ""2"

Savollarning 1/4 to`g`ri yoritilgan. Talaba ko`rish

organlarining vazifasi, ko`rish organlarini tekshirish

usullari prinsiplarini va asoratlarini tarifida xatoga

yo`l qo`yilgan. Vaziyatli masalalarga noto`g`ri yechilgan.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam to`liq bajarishda 4-

ta qadamni to`liq bilmasligi.41-45%

Qoniqarsiz ""2"

Savollarning 1/5 to`g`ri yoritilgan. Talaba ko`rish

organlarining vazifasi, ko`rish organlarini tekshirish

usullari bilmaydi, kasalliklar to`g`risida to`liq

tushunchaga ega emas. Kasalliklarning davolash prinsiplari

va asoratlari bo`yicha savollarga to`liq bo`lmagan, qisman

noto`g`ri javob berilgan.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam to`liq bajarishda 4 ta

qadamni umuman bilmasligi36-40%

Qoniqarsiz ""2"

Savollarning 1/10 noto`g`ri yoritilgan. Talaba

ko`rish organlarining vazifasi bilmaydi, ko`rish

organlarini tekshirish usullari adashtiradi

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam bajarishda ko`pol

xatoga yo`l qo`yilgan.


31-35%

Qoniqarsiz ""2"

Savollarga javob bermadi. Talaba ko`rish

organlarining vazifasi, ko`rish organlarini tekshirish

usullari bo`yicha tushincha yo`q.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam bajarishni umuman

bilmaydi.
Savollarga javob bermadi. Talaba ko`rish

organlarining vazifasi, ko`rish organlarini tekshirish

usullari bo`yicha tushincha yo`q.

Amaliy ko`nikmalarni qadamma-qadam bajarishni umuman

bilmaydi.Mashg`ulot bosqichlari

Mashg`ulot shakl

Davomiylgi (min.)

315

1

O`qituvchining kirish so`zi (mavzuni asoslash)
5

2

Amaliy mashg`ulot mavzusini mu?okama qilish, yangi

pedagogik texnologiyalar ( kichik guru?lar, munozara-ba?s,vaziyatli masala, "qorbo`ron", "aylana stol" va ?.k.),

shuningdek, ko`rgazmali materiallar (slayd, audio-videokasseta, mulyaj, fantom,)ni qo`llagan ?olda

talabalarning dastlabki bilim darajasini tekshirish

so`rov,

tushuntirish

20

3

Mu?okamaga yakun yasash.
130

4

Talabalarga mashg`ulotning amaliy qismini bajarish uchun topshiriq berish. Topshiriqlarni bajarish tartibi bo`yicha ko`rsatmalar va tushuntirish berish.Mustaqil kurasiya
20

5

Talabalarni mashg`ulotning amaliy qismini o`qituvchi yordamida egallashi (tematik bemor kurasiyasi)

kasallik tarixi,ishbilarmon o`yinlar,klinik vaziyatli masala

30

6

Tematik bemorni laboratoriya, instrumental tekshiruvlaridan olingan natijalarni ta?lili, differensial diagnostika, davolash va sog`lomlashtirish rejasini tuzish.

klinik-laborator anjomlar bilan ishlash

40

7

Talabalarning o`zlashtirgan nazariy bilimlarini va amaliy ish natijalarini mu?okama qilish, musta?kamlash va mashg`ulot maqsadiga erishilganlik darajasini ?isobga olgan ?olda guru? faoliyatini ba?olash

og`zaki so`rov, test, munozara-ba?s, amaliy ish natijalarini

tekshirish

40

8

Ushbu mashg`ulot bo`yicha o`qituvchining xulosasi, har bir talaba faoliyatini 100-ballik tizim bo`yicha ba?olash va e'lon qilish. Keyingi darsga tayyorlanish uchun talabalarga vazifa berish (savollar to`plami)


Axborot,mustaqil tayyorlanish uchun savollar

30


10. Nazorat uchun savollar

1. Ko`ruv organni vazafalarini aytib bering?

2. Markaziy ko`rish va uni tekshirish usullarini aytib bering?

3. Periferik maydoni nima, uni tekshirish usullari va patologik uzgarishlar?

4. Ranglarni farqlash va yorug`likni ?is qilish vazifalar, va ularni tekshirish usullari?

5. Binokular ko`rish, tekshirish usullari?

6. Ko`zning oldingi qismini qanaqa usssullar Bilantekshirsa buladi?

7. Ko`z patologiya bilan bemorlarni tekshirish qoidasi?

8. Qovoqni, shilik pardani va ko`z olmasini ko`rish?

9.Yon tomonidan yoritilgan ?olatdan va o`tuvchan yorug`likni usuli bilan tekshirish?

10. Tug`ri va notug`ri oftalmoskopiyani kursating.

11. Adabiyotlar

Asosiy


1. Eroshevskiy T.I., Bochkareva A.I. "Glaznie bolezni",1989g., 263s.

2. Xamidova M.X. "Kuz kasalliklari", 1996 y.,334 s.

3. Kovalevskiy Ye.I. "Glaznie bolezni" 1995 g., 280 s.

4. Fedorov S.N.i dr. "Glaznie bolezni" M. 2000g., 125 s.

5. Jack J. Kanski. /Clinical Ophthalmology. A systematic Approach. Atlas/ "Butterworth Heineman", Oxford, UK 2005 y., 372 s.

6.Jack J. Kanski. /Clinical Ophthalmology. A systematic Approach./ "Butterworth Heineman", Oxford, UK 2005 y., 404 s.

7. Ma'ruzalar materiallari.

Qo`shimcha

8.Sidorenko Ye.I. "Oftalmologiya", M. 2003g., 404 b.

9.Kapaeva L.A. "Glaznie bolezni", M. 2002 g., 512 b.

10.Chensova O.B. "Tuberkulez glaz". M.Medisina 1990g., 255b.

11.Astaxov Yu.S. "Glaznie bolezni", spravochnoe posobie, 2004, 183 b.

12.Kovalevskiy Ye.I., "Glaznie bolezni", Atlas, Moskva,"Medisina"1985 g.,273 b.

13. M.N.Emerah, "Fundamentals of ophthflmology", Egypt,1994., 497 b.

14. Nesterov A.P. "Glaukoma" 1995 g, 168 b.15. Internet ma'lumotlari kuyidagi saytlardan olindi: www.ophthalmology.ru/articles/120_html,www.nedug.ru/ophthalmologmy/34art -html www.eyenews.ru/html-67,www.helmholthzeyeinstitute.ru/articles/1.2html www.eyeworld.com/ophth.articles/html-89,www.scientific-

vision.com/html-ophth


Download 34.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat