«Tasdiqlayman» Kafedra mudiri p-s f. n dots Nurullayeva. B o’quv yili Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazoratni qayta topshirish savollariDownload 29.31 Kb.
Sana14.12.2019
Hajmi29.31 Kb.
«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazoratni qayta topshirish savollari

1-Bilet


1. Umumiy psixologiyaning ob`ekti, predmeti. maqsad va vazifalari, metodlari.

2. Pedagogik hayol

3. Bolalar orasidagi shaxslararo munosabatlar psixologiyasi.
Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazoratni qayta topshirish savollari


2-Bilet

 1. Bolalar jamoasining o’ziga xos jihatlari.

 2. Diqqatni taqsimlay olish qobiliyati.

3. SHaxslararo muloqotning bola taraqqiyotidagi o’rni.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.


«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

3-Bilet


 1. SHaxs nazariyalari.

 2. Avtoretart qobiliyat.

3. Muloqotning ijtimoiy mohiyati.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

4-bilet


1. SHaxs rivojlanishining bosqichlari.

2. Tashkilotchilik qobiliyati.

3. O’qituvchining psixologik sifatlari.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

5-bilet 1. O’qituvchining psixologik sifatlari.

 2. Nutq qobiliyati.

3. O’qituvchiga ijtimoiy talablar.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

6-Bilet


1. Shaxslararo muloqotning bola taraqqiyotidagi o’rni.

2. Pertseptiv qobiliyatlar.

3. Bolalar jamoasida shaxsning rivojlanishi

Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

7-Bilet


1. Boshqarish uslublari.

2. Akademik qobiliyatlar.

3. Bolalar orasidagi shaxslararo munosabatlar psixologiyasi.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.


«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

8-Bilet


 1. SHaxslararo muloqotning bola taraqqiyotidagi o’rni.

 2. Didaktik qobiliyatlar.

Bolalar jamoasi dinamikasi.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

9-Bilet


1. O’qituvchining jamiyatda tutgan o’rni va uning psixologik xususiyatlari.

2. Pedagogik qobiliyatlar.

3. SHaxs rivojlanishining bosqichlari.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.


«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

10-Bilet


 1. Muloqotning ijtimoiy mohiyati.

 2. O’qituvchi kasbiga xos xislatlar.

 3. Boshqarish uslublari.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.


«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

11-Bilet


 1. O’qituvchiga ijtimoiy talablar.

 2. SHarq mutafakkirlarini o’qituvchi kasbi to’g’risida.

3. Guruhlar klassifikatsiyasi.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.


«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

12-Bilet


1. O’qituvchining psixologik sifatlari.

2. Hozirgi zamon o’qituvchilariga qo’yiladigan talablar.

3. Muloqotning ijtimoiy mohiyati.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

13-Bilet


 1. Boshqarish uslublari.

 2. Tarbiyada individual yondashishning psixologik asoslari

3. O’qituvchining psixologik sifatlari.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.
«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazoratni qayta topshirish savollari

14-Bilet


 1. Ijtimoiy va oila psixologiyasining rivojlanish tarixi.

 2. Jamoa va uning tarbiyaviy tasiri.

 3. Bolalar jamoasi dinamikasi.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazoratni qayta topshirish savollari


15-Bilet

1. Muloqotning ijtimoiy mohiyati.

2. Tarbiyaviy ish metodlari va shakllari.

3. Guruhlar klassifikatsiyasi.Tuzuvchi: Odamova.O’K.


«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

16-Bilet


1. SHaxslararo muloqotning bola taraqqiyotidagi o’rni.

2. Tarbiya psixologiyasining mohiyati.

3. Bolalar jamoasi dinamikasi.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.


«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili
Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari.

17-Bilet
1. Muloqotning funktsiyalari, bosqichlari.

2. Ta’limni individualashtirish.

3. SHaxs rivojlanishining bosqichlari.Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

18-bilet

1. Guruhlar klassifikatsiyasi.

2. Talim intensivlashtirish.

3. Bolalar jamoasining o’ziga xos jihatlari.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili
Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

19-Bilet


1. Bolalar jamoasi dinamikasi.

2. O’qish va aqliy rivojlanish

3. Guruhlar klassifikatsiyasi.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

20-Bilet


1. Bolalar jamoasining o’ziga xos jihatlari.

2. Dasturlashtirilgan talim.

3. Nutq qobiliyati.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.
«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

21-Bilet


1. Ijtimoiy psixologiyada shaxs muammosi.

2. Talim jarayonini boshqarish muammosi. 1. Pedagogik qobiliyatlar.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

22-Bilet


1. SHaxs nazariyalari.

2. O’qishning mohiyati va qonuniyatlari.

3. Nutq qobiliyati.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.


«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

23-Bilet


1. SHaxs rivojlanishining bosqichlari.

2. Psixika haqida tushuncha,

3. Diqqatni taqsimlay olish qobiliyati.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.


«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

24-Bilet


1.Bolalar jamoasida shaxsning rivojlanishi

2.Talim psixologiyasining mohiyati.

3. Tashkilotchilik qobiliyati.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.


«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

25-Bilet


 1. Bolalar orasidagi shaxslararo munosabatlar psixologiyasi.

 2. O’qish va aqliy rivojlanish

3. SHaxs rivojlanishining bosqichlari.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.

«Tasdiqlayman»

Kafedra mudiri p-s.f.n.dots Nurullayeva.B. .............2019-2020- o’quv yili

Umumiy psixologiya fanidan oraliq nazorat savollari

26-Bilet


1. Bolalar jamoasidagi do’stlik, muxabbat.

2. Akademik qobiliyatlar.3. SHaxs nazariyalari.

Tuzuvchi: Odamova.O’K.
Download 29.31 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar