Tasdiqlayman” Direktorninig o’quv ishlar bo’yicha o’rinbosari: O. Ch. Qo'ziyevDownload 178.5 Kb.
Sana27.01.2017
Hajmi178.5 Kb.
TASDIQLAYMAN”

Direktorninig o’quv ishlar bo’yicha

o’rinbosari:_________ O.Ch.Qo'ziyev

QARSHI Pedagogika kolleji “Huquq va ijtimoiy muhofaza” kafedrasi o’qituvchisi Jabborov Jamshidning 2012-2013 o’quv yili uchun “Ish yuritishni tashkil etish”, “Qishloq xo’jalik huquqi” fanidan tuzgan


TAQVIMIY-MAVZULAR REJASI

T/R

Kasbi va fani

Bosqich va guruhlar
Hammasi

Auditoriyadagi

Jami

Nazariy

Amaliy

Labaratoriya

Kurs ishi

Seminar

Mustaqil ish

1

“Xo’jalik masalalari huquqshunosi”-3380105- “Ish yuritishni tashkil etish”

2 A

60

60

36

1212
2 B

60

60

36

1212
2 V

60

60

36

1212
2 G

60

60

36

1212
2

“Xo’jalik masalalari huquqshunosi”-3380105- “Ish yuritishni tashkil etish”

3 A

20

20

16

4

3 B

20

20

16

4

3 V

20

20

16

4

3

“Xo’jalik masalalari huquqshunosi”-3380105- “Qishloq xo’jalik huquqi”

3 A

20

20

14

6

3 B

20

20

14

6

3 V

20

20

14

6

Jami360

360

234

7848


T/r

Mavzu

Ajratilgan soat

Mashgulot turi

Ta’lim metodlari

Ta’lim vositasi

Fanlararo aloqadorlik

O’quvchilarning auditoriyada bajaradigan mustaqil uishi

Foydalangan manbalar

Uyga vazifa

Guruhlar

J

N

S

1

DAVLATORGANLARI, MUASSASA, KORXON A, TASHKILOT VA JAMOA BIRLAShMALARIDA ISH YURITISHNI TASHKIL ETISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI

2

2
Yangi bilim beruvchi

Aqliy hujum

Slaydlar, plakatlar, tarqatma materiallai, test savollari, kartochkalar, darsliklar, o’qitishning texnik vositalari

Huquq, ma’naviyat, davlat tilida ish yuritish

konspekt

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi «O'zbekiston» 1992 yil 8 dekabr.

2. O'zbekiston Respublikasining «Davlat tili to'g'risida»gi qonuni 1995 yil 21

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining « Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida»gi yangi tahrindagi 2002 yil 13 dekabr qonuni

4. O'zbek tilida ish yuritish. AAminov,3-7 bet

2

ISH YURITIShNI TASHKIL ETISH TAMOYILLARI VA QO'LLANILADIGAN ME'YORIY HUJJATLAR

2
2

Yangi bilim beruvchi

Bahs munozara

davlat tilida ish yuritish, huquq

konspekt

8-12 bet

3

HUJJAT TURLARI XUSUSIYATLARI VA ULARNING TASNIFLANISHI

2

2
Yangi bilim beruvchi

Fikrlashga majburlash

Tarix, informatika

Savollar tuzish

13-18

4

DAVLAT ORGANLARI JAMOA BIRLASHMALARI. MUASSASALARIDA, HUJJATLAR TUZISHIGA QOYILGAN TALABLAR (REKVIZITLAR)

2
2

Aralash dars

Bahs munozara

davlat tilida ish yuritish, ish yuritish

konspekt

19-21 bet

5

XIZMAT XATLARI, TELEGRAMMA, TELEFONOGRAMMALAR TUZISH VA RASMIYLASHTIRISH

2

2
Yangi bilim beruvchi

Aqliy hujum

Informatika, ma’muriy huquq

Savollar tuzish

23-25 bet

6

TASHKILIY-FARMOYISH HUJJATLAR VA ULARNI RASMIYLASHTIRISH TARTIBI

2
2

Yangi bilim beruvchi

Aqliy hujum

davlat tilida ish yuritish, huquq

Savollar tuzish

28-31 bet

7

AXBOROT-MA'LUMOTLI HUJJATLAR TUZISH VA RASMIYLASHTIRISH

2

2
Yangi bilim beruvchi

Aylana stoli

informatika

Savollar tuzish

32-35 bet

8

ISh YURITISH XODIM LARINING MEHNATINI TASHKIL QILISH

2
2

Aralash dars

Bahs munozara

davlat tilida ish yuritish, mehnat huquq

konspekt

37-41 bet

9

ISH YURITISHDA TEXNIKA VOSITALARIDAN FOYDALANISH

2
2

Takrorlash

Aylana stoli

informatika
43-48 bet

10

ELEKTRON HUJJAT AYLANISHI VA HUJJATLARNING ZARUURIY QISMLARI

2
2

Yangi bilim beruvchi

Fikrlashga maajburlash

EHM, davlat tilida ish yuritish,

Savollar tuzish

48-49 bet

11

HUJJATLAR BILAN ISHLASHNI TASHKIL QILISH

2

2
Aralash dars

Aqliy hujum

Ma’muriy huquq

konspekt

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi «O'zbekiston» 1992 yil 8 dekabr.

2. O'zbekiston Respublikasining «Davlat tili to'g'risida»gi qonuni 1995 yil 21 dekabr.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida»gi yangi tahrindagi 2002 yil 13 dekabr qonuni

4. O'zbek tilida ish yuritish. AAminov,50-54 bet

12

HUJJATLARNING IJRO ETILISHI USTIDAN NAZORATNI TASHKIL ETISH

2
2

Yangi bilim beruvchi

Bahs munozara

Slaydlar, plakatlar, tarqatma materiallai, test savollari, kartochkalar, darsliklar, o’qitishning texnik vositalari

Ma’muriy huquq,

Savollar tuzish

55-58 bet

13

HUJJATLAR YIG'MA JILDNOMENKLATURASENI

TUZISHIVA HUJJATLAR YIG'MAJILDINI SHAKLLANTIRISH2

2
Aralash dars

Aylana stoli

Ma’muriy huquq, davlat tilida ish yuritish

konspekt

58-61 bet

14

HUJJATLARNI IDORA ARXIVIGA TOPSHIRISHGA ТАYYORLASH

2

2
Yangi bilim beruvchi

Aqliy hujum

Ma’muriy huquq

konspekt

63-66 bet

15

VAZIRLIKLARDA HUJJATLAR, XATLAR VA ARIZALARNI QABUL QILISH ROYXATDAN OTKAZISH TAQSIMOTI

2

2
Yangi bilim beruvchi

Aqliy hujum

davlat tilida ish yuritish, mehnat huquq

Savollar tuzish

67-72 bet

16

VAZIR BUYRUQLARI, FARMOYJSHLARI VA VAZIRLIK HAY'AT QARORLARINI TAYYORLASH RASMIYLASHTIRISH VA JO'NATISH

2
2

Yangi bilim beruvchi

Bahs munozara

davlat tilida ish yuritish, mehnat huquq

Savollar tuzish

74-79 bet

17

VAZIRLIKLARDA FUQAROLARDAN KELGAN XAT VA ARKALARINI КО RIB CHIQISHNI TASHKIL ETISH

2

2
Aralash Dars

Bahs munozara

Ma’muriy huquq

konspekt

81-85 bet

18

OZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONLAR, FARMOYISHLARI, TOPSHIRIQLARI, HAMDA VAZIRLAR MAHKAMASINING

QARORLARI VA FARMOYISHLARNING IJROETILISHI VAULARNI AMALGA

OSHIRILISHIDA NAZORAT QDLISHNI TASHKIL ETISH


2

2
Yangi bilim beruvchi

Aqliy hujum

Huquq, ma’naviyat, davlat tilida ish yuritish, ma’muriy huquq

Savollar tuzish

86-89 bet

19

OZBEKJSTON RESPUBLIKASI VILOYATLARI, SHAHARLARI VA TUMANLARI HOKIMLARI APPARATLARIDA ISH YURITISHDAGI UMUMIY QOIDALAR

2
2

Aralash

Aqliy hujum

Ma’muriy huquq

Savol- javob

91-95 bet

20

XALQ DEPUTATLARI KENGASHINING QARORLARI, HOKIMIYAT QARORLARI VA FARMOYISHLARINI TUZISH VA RASMIYLASHTIRISH

2

2
Yangi bilim beruvchi

Aqliy hujum

Huquq, ma’naviyat, davlat tilida ish yuritish

konspekt

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi «O'zbekiston» 1992 yil 8 dekabr.

2. O'zbekiston Respublikasining «Davlat tili to'g'risida»gi qonuni 1995 yil 21 dekabr.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida»gi yangi tahrindagi 2002 yil 13 dekabr qonuni

4. O'zbek tilida ish yuritish. AAminov,96-99 bet

21

KELIB TUSHGAN XAT-XABARLARNI QABUL QILISH RO'YXATDAN OTKAZISH, RASMIYLASHTIRISH VA JONATISH

2
2

Yangi bilim beruvchi

Bahs munozara

Slaydlar, plakatlar, tarqatma materiallai, test savollari, kartochkalar, darsliklar, o’qitishning texnik vositalari

Huquq, ma’naviyat, davlat tilida ish yuritish,

Savollar tuzish

101-103 bet

22

IJRO INTIZOMINI MUSTAHKAMLASH, IJRONI NAZORAT QILISH VA TEKSHIRISh USTIDAN MANSABDOR SHAXSNING JAVOBGARLIGI

2

2
Yangi bilim beruvchi

Aqliy hujum

Davlat tilida ish yuritish, ma’muriy huquqi
105-108 bet

23

FUQAROLARNING OZ-O'ZINI BOSHQARISH ORGANLARI FAOLIYATINI TASHIOL ETISH

2

2
Yangi bilim beruvchi
Fuqarolik huquqi, ma’muriy h

konspekt

110-111 bet

24

PROKURATURA ORGANLARIDA ISH YURITISHNING UMUMIY QOIDALARI

2
2

Takrorlash

Bahs munozara

Ma’muriy huquq

konspekt

112-115 bet

25

PROKURATURA IDORALARIDA ISH YURITISH VA HUJJATLAR IJROSINI NAZORAT KILISH

2

2
Yangi bilim beruvchi

Bahs munozara
Savollar tuzish

118-123 bet

26

ISH YURITISHDA DAVLAT SIRLARINI SAQLASH

2

2Aqliy hujum

huquqshunoslik
125-130 bet

27

DAVLAT SIRLARINI SAQLASH BORASIDAGI BURCH ULARNIOSHKOR ETGANLIGI VA QONUNGA XILOF RAVIShDA MAXFIYLASHTIRGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK

2

2
Aralash dars

Aqliy hujum

davlat tilida ish yuritish, mehnat huquq

konspekt

131-133 bet

28

FUQAROLARNING MUROJAATLARI TOG'RISIDAGI UMUMIY QOIDALAR

2

2
Aralash dars

Aqliy hujum

Fuqarolik huquqi

Savollar tuzish

135-138 bet

29

MUROJATLARNI KO’RIB CHIQISHDA FUQAROLARNING HUQUQLARI VA DAVLAT ORGANLARI MUROJATLARI

2
2

Yangi bilim beruvchi

Aqliy hujum

Fuqarolik huquqi, ish yuritish

Savollar tuzish

140-144 bet

30

FUQAROLAR MUROJAATI TO’G'RISIDAGI QONUN HUJJATLARINI BUZILGANLIGI UCHUN JAVOBGARLIK

2

2
Takrorlash

Bahs munozara

Fuqarolik huquqi, ma’muriy huquqi
146-150 bet
JAMI

60

36

24


Download 178.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat