Tarix 10-sinflar uchun 1-VariantDownload 0.6 Mb.
bet10/11
Sana16.12.2019
Hajmi0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Tarix 9-sinflar uchun
20-Variant

1. Fransiyada ta’lim to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan? A)1880-1881-yillarda B)1881-1882-yillarda C)1882-1883-yillarda D)1882-1884-yillarda

2. .Necha yoshgacha bo’lgan bolalar uchun majburiy ta’lim joriy qilindi?

A)13 yoshgacha B)14 yoshgacha C)17 yoshgacha D)12 yoshgacha

3. Qachon kasaba uyushmalarining erkin faoliyatiga ruxsat etuvchi qonun qabul qilindi? A)1880-yilda B)1881-yilda C)1884-yilda D)1888-yilda

4. Fransiyada kasaba uyushmalarining

erkin faoliyatiga hamda ish tashlashga ruxsat etuvchi qonun qabul qilingan yilda….

A)Andijonda Darvishxon boshchiligida qo’zg’alon bo’ladi

B)Gemaniya Zanzibarni bosib oladi

C)Nemislar Angra Peken buxtasidan yer sotib oladilar

D)Germaniya Togo va Kamerunni bosib oladi

5. Qachon ish tashlashga ruxsat etuvchi qonun qabul qilindi? A)1880-yilda B)1881-yilda C)1884-yilda D)1888-yilda

6. Nechanchi yilgi saylovda respublikachilar qo’li baland keldi? A)1872-yilgi B)1876-yilgi C)1894-yilgi D)1896-yilgi

7. Fransiyada ichki siyosiy hayotning o’ziga xos xususiyati nima edi?

A)Demokratiyaning qaror topganligi.

B)Ko’ppartiyaviylikning qaror topganligi.

C)Terroristik munosabatlarning qaror topganligi.

D)Monarxiya tuzumining qaror topganligi.

8. Fransiyada qaysi partiyalar yetakchi nufuzga ega bo’lgan? 1.radikallar 2.liberallar 3.demokratlar 4.sotsialistlar 5.respublikachilar 6.anarxistlar

A)1,2,3 B)1,3,4,5 B)1,4,5,6 C)1,4,5

9. Fransiyada anarxiyachilar va monarxiyachilarning maqsadi? A)Mamlakatda millatchilik, shovinizm g’oyalarini keng tarqatish. B)Mavjud tuzumni ag’darish.

C)Elzas va Lotaringiya viloyatlarini qaytarib olish.

D)Mamlaktni boshqarishda yetakchi nufuzga ega bo’lib olish.

10. Prezident Sadi Karno qachon o’ldirildi?

A)1876-yilda B)1896-yilda C)1897-yilda D)1894-yilda

11. Germaniyaga maxfiy ma’lumotlar yetkazishda ayblangan A.Dreyfusning mansabi?

A)general B)Bosh shtab mayori C)kapitan D)askar

12. Qachon haqiqiy josus haqidagi ma’lumotlar matbuot yuzini ko’rdi?

A)1876-yilda B)1896-yilda C)1897-yilda D)1894-yilda

13. A.Dreyfus qachon to’la oqlanadi?

A)1897-yilda B)1907-yilda C)1906-yilda D)1896-yilda

14. Dreyfus to’la oqlangan yilda……

A)Avstriya Vengriya Bosniya Gersagovinani bosib oladi

B)Rossiyada Med jamiyati tuzildi

C)Ilk bor o’zbek milliy gazetasi Tarqqiy nashr etildi

D)Jamiayti hayriya tuzildi

15. Qachon Fransiyada iqtisodiy yuksalish boshlandi?

A)XX asr boshlarida B)XIX asr 90-yillarining o’rtalarida C)XIX asr 90-yillarining boshlarida D)XIX asr 90-yillarning oxirida

16. Kimning asaridanMuhammad Alixon davridagi voqealar bayon etilgan?

A)Miro Mahmud B)Ahmad Donish C)Turdi Ali D)Muhammad Yunus

17. Qaysi asarda Muhammad Alixon davridagi voqealar bayon etilgan?

A)Xudoyqul anvar B)Navodir ul vaqoe C)Tarixi Turkiston D)Manozir ul kavokib

18. Qo’qon xonligida eng mashhur xattot kim edi?

A)Miro Mahmud B)Ahmad Donish C)Turdi Ali D)Muhammad Yunus

19. Kimning xon saroyida nufuzi baland edi va bazi madaniy tadbirlarda xon undan masalhat olar edi?

A)Miro Mahmud B)Ahmad Donish C)Turdi Ali D)Muhammad Yunus

20. Quyidagi madrasalardan qaysi biri 1851-1855-yillarda qurilgan?

A) Olloqulixon madrasasi

B) Muhammad Amin madrasasi

C) Rahmonqul Inoq madrasasi

D) Pahlavon Mahmud madrasasi

21. Muhammad Amnxon madrasasi qurilishi boshlangan yilda ………..

A) davlat to’ntarishi bo’lib o’tadi

B)ikkinchi imperiya tashkil topdi

C)konsullk deb ataluvchi hukumat tuzildi D)parlament tarqtib yuborildi

22. Muhammad Rahimxon madarasasi qachon bunyod etilgan?

A) 1857-yilda

B) 1867-yilda

C) 1871-yilda

D) 1873-yilda

23. Quyidagi madrasalardan qaysi biri Ark darvozasi qarshisida qurilgan bo’lib bugungi kunda Xiva shahrining ko’rki hisoblanadi?

A) Pahlavon Mahmud madrasasi

B) Xo’ja Islom madrasasi

C) Muhammad Amin madrasasi

D) Muhammad Rahimxon madrasasi

24. “Buxoroyi sharif mang`it amirlari muxtasar tarixi” asarlari Ahmad Donishning “Manozir ul-kavokib” asari qaysi sohaga oid hisoblanadi?

A) Tarixga B)astronomiyaga C)geografiyaga D)matematikaga

25. Kimning asaridanMuhammad Alixon davridagi voqealar bayon etilgan?

A)Miro Mahmud B)Ahmad Donish C)Turdi Ali D)Muhammad Yunus

Tarix 9-sinflar uchun
21-Variant

1. Tunis Afrikaning qaysi qismida joylashgan?

A)Janubiy B)Sharqiy C)G’arbiy D)Shimoliy

2. .Fransiya Tunisni qachon egallagan?

A)1881-yilda B)1882-yilda C)1884-yilda D)1880-yilda

3. .Tunisga Fransiyadan tashqari qaysi davlat da’vogar edi?

A)Germaniya B)Rossiya C)Italiya D)Avstriya-Vengriya

4. Germaniya va Avstriya-Vengriya o’rtasidagi ittifoq qachon tuzilgan?

A)1882-yilda B)1879-yilda C)1880-yilda D)1873-yilda

5. ”Uchlar ittifoqi” qachon tuzildi?

A)1882-yilda B)1879-yilda C)1880-yilda D)1873-yilda

6. .Fransiya 1891-1896-yillar davomida qaysi hududlarni egallagan?

1.Gvineya 2.Gibraltar 3.Senegal 4.Mavritaniya 5.Marokash 6.Madagaskar A)1,3,4,5 B)1,2,3,4 C)1,3,5,6 D)1,3,4,6

7. .Fansiya 1912-yilda qayerni egallaydi?

A)Madagaskar B)Vyetnam C)Marokash D)Mavritaniya

8. .Fransiya Laosni qachon egallagan? A)1884-yilda B)1892-yilda C)1912-yilda D)1894-yilda

9. .Fransiyaning mustamlakachilik imperiyasida qancha aholi yashagan? A)20 mln B)20 mlrd C)10 mln D)10 mlrd

10. .Germaniya va Avstriya Vengriya imperiyalari o’ryasida xarbiy siyosiy ittifoq tuzilganidan bir yi oldin….

A)Andijonda Darvishxon boshchiligida qo’zg’alon bo’lib o’tadi

B)Mingtepada Yetimxon boshchiligida qo’zg’alon bo’lib o’tadi

C)Toshotar voqeasi sodir bo’ladi

D)Toshkentda “Shaxar nizomi joriy qilindi

11. .Fransiyaning xalqaro miqyosdagi asosiy raqibi?

A)Germaniya B)AQSH C)Rossiya D)Buyuk Britaniya

12. 194.Buyuk Britaniyaning xalqaro maydondagi birinchi raqibi? A)AQSH B)Fransiya C)Germaniya D)Rossiya

13. 195.Fransiya va Buyuk Britaniya o’rtasidagi ittifoq qachon imzolangan?

A)1902-yilda B)1904-yilda C)1906-yilda D)1907-yilda

14. .Marokash sultoni o’z vazifasini bajara olmasa uning Gibraltar bo’g’ozi qayerga berilishi kerak edi? A)Ispaniya B)Italiya C)Buyuk Britaniya D)Fransiya

15. .Fransiya va Rossiya o’rtasidaittifoq bitimi imzolangan yilda……

A)Bismark istegoga chiqdi B)Germaniyada Yakshanba dam olish kuni deb e’lon qilindi

C)Fransiya Laosni bosib oladi

D)Buyuk Britaniyada Tred yunionga azolar soni 1,5, mln kishiga yetdi

16. .Rossiya va Fransiya o’rtasidagi ittifoq bitimi qachon imzolangan?

A)1904-yilda B)1907-yilda C)1891-yilda D)1879-yilda

17. .Rossiya va Fransiya o’rtasidagi ittifoqqa ko’ra …

A)Ikki davlatdan biriga tashqi hujum bo’lganda ikki davlatda ham harbiy safarbarlik e’lon qilish. B)Ikki davlatdan biriga tashqi hujum bo’lganda o’zaro betaraflik huquqini olish. C)Ikki davlatdan biriga hujum bo’lganda iqtisodiy jihatdan yordam berish.

D)A va C javoblar to’g’ri

18. .Qachon Rossiya Buyuk Britaniya va Fransiya o’rtasida tuzilgan harbiy-siyosiy ittifoqqa qo’shildi?

A)1904-yilda B)1907-yilda C)1891-yilda D)1879-yilda

19. Toshkentda qachon Mo’yi Muborak, Tillashayx jome masjidi qurib bitkazilgan?

A)XVII asr oxirida B)XIX asr o’rtalarida C)XVIII asrda D)XX asr boshida

20. Ma’rifatparvar Ahmad Donish yashagan yillarni aniqlang.

A) 1827-1906-yillar B) 1809-1874-yillar C) 1827-1897-yillar D) 1825-1905-yillar

21. Shermuhammad Munis yashagan yillarni aniqlang.

A) 1778-1829-yillarB) 1785-1825-yillarC) 1827-1906-yillarD) 1809-1874-yillar

22. Rus podsholari tomonidan O’rta Osiyoga ekspeditsiyalar yuborish kimning davridan boshlangan?

A) Ivan IV GrozniyB) Pyotr IC) Aleksandr ID) Aleksandr II

23. 1718-yilda Rossiya imperiyasi hukumati qaysi daryo bo’yida yettita harbiy istehkom qurgan?

A) Or daryosi bo’yida B) Irtish daryosi bo’yidaC) Ili daryosi bo’yida D) Ural daryosi bo’yida

24. Rossiya imperiyasi tomonidan O’rta Osiyoni bosib olinishini to’rtinchi bosqichi qaysi yillarda bo’lib o’tgan?

A) 1870-1877-yillarda B) 1875-1884-yillarda C) 1880-1885-yillarda D) 1883-1887-yillarda

25. Rossiya imperatori Aleksandr II qachon Qo’qon xonligini bosib olishni davom ettirish to’g’risida ko’rsatma bergan?

A) 1855-yilda B) 1857-yilda C) 1859-yilda D) 1863-yilda

Tarix 9-sinflar uchun

22-Variant

1. Quydagi qaysi daryo Turkmanistonda joylashgan?

A) Vaxsh

B) Kofirnixon

C) Murg’ob

D) Panj

2. XIX asrda Buxoro amirligi chegarasi janubda qaysi hududlar orqali o’tgan?A) Qozoq juzlari yerlaridan Sharqiy Turkistongacha

B) Zarafshon vodiysidan Qizilqum cho’llarigacha

C) Amudaryoning chap qirg’og’idan Sirdaryogacha

D) Janubiy Tojikistondan Qozoq juzlari yerlarigacha

3. XIX asrda Buxoro amirligi chegarasi sharqda qayerdan boshlangan?

A) Sharqiy Turkistondan

B) Yettisuvdan

C) Pomir tog’laridan

D) Oloy vodiysidan

4. XIX asrda Buxoro amirligi chegarasi g’arbda qayergacha cho’zilgan?

A) Nog’oy xonligi hududlarigacha

B) Qozoqlar yerlarigacha

C) Xiva xonligi hududlarigacha

D) Turkmanlar yerlarigacha

5. XIX asr o’rtalarida Buxoro amirligi qaysi hududlar bilan chegaradosh bo’lgan?

1)Afg’oniston, 2)Xitoy, 3)Mo’g’iliston, 4)Eron, 5)Qo’qon xonligi, 6)Xiva xonligi, 7)Qozoq juzlari, 8)Qoshg’ar, 9)No’g’oy xonligi.

A)1, 2, 4, 5, 7 B)1, 3, 5, 6, 7 C)1, 4, 5, 6, 7D)2, 3, 4, 5, 7

6. Amirlik hududiga Turkmanistondagi ……… daryosi vohalaridagi joylar qarashli bo‘lgan.

A)Vaxsh B)Kofirniho C)Murg’ob D)Artek

7. Buxoro amirligi hududiy jihatdan beklik va tumanlarga bo’linib, ularni boshqaradigan beklar kim tomonidan tayinlangan?

E) amir

F) qushbegiG) devonbegi

H) qabila boshliqlari

8. XIX asrda Buxoro amirligi nechta beklikka bo’lingan?

C) 20 ta B)27 ta C)36 ta D)40 ta

9. Qaysi javobda Xiva xonligi bilan chegaradosh bo’lgan hududlar to’g’ri ko’rsatilgan?

1)shimol, 2)janub, 3)sharq, 4)g’arb. a)Eron, b)qozoq juzlari, c)Buxoro amirligi, d)Kaspiy dengizi.

a) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

b) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c

c) 1-b, 2-a, 3-c, 4-d

dd) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

10. Xiva xonligi ham Buxoro amirligi singari bekliklarga bo’lingan va ularni kimlar boshqargan?

E) bek va noiblar

F) rais va inoqlar

G) bek va to’ralar

H) biy va tumanboshilar

11. XIX asrning ikkinchi yarmida Xiva xonligi nechta beklikdan iborat bo’lgan?

B) 29 ta B)35 ta C)40 ta D)18 ta

12. Qo’qon xonligi quyidagi qaysi hududlarning Buxoro amirligidan ajralib chiqishi natijasida tashkil topgan?

E) Farg’ona vodiysi va Sharqiy Turkistongacha bo’lgan hududlar

F) Farg’ona vodiysi va Qozoq yerlarigacha bo’lgan hududlar

G) Farg’ona vodiysi va Sirdaryoning quyi qismigacha bo’lgan hududlar

H) Farg’ona vodiysi va Amudaryo o’rta oqimigacha bo’lgan hududlar

13. Qo’qon xonligi sharqda qaysi hudud bilan chegaradosh bo’lgan?

B) Oloy vodiysi B)Yettisuv o’lkasi

C)Qashg’ar viloyati D)Sharqiy Turkiston

14. Qo’qon xonligi g’arbda qaysi hudud bilan chegaradosh bo’lgan?

B) Xiva xonligi B)Buxoro amirligi

C)Turkmanlar yeri D)A va B javoblar to’g’ri

15. Qo’qon xonligining janubiy chegaralari qaysi o’lkalarni o’z ichiga olgan?

A) Yettisuv va Qorasuv

B) Qashg’ar,Yorkent va Shiburg’on

C) Qorategin, Ko’lob, Darvoz va Shug’non

D) Shiburg’on, Qunduz va Badaxshon

16. XIX asrda Buxoro amirligi nechta beklikka bo’lingan?

D) 20 ta B)15 ta C)36 ta D)40 ta

17. Qo’qon xonligi bekliklarga bo’lingan bo’lib ularni xon tomonidan tayinlangan beklar boshqargan. Beklar asosan kimlardan tayinlangan?

A) qipchoqlardan

B) xon qarindoshlari va yaqinlaridan

C) oliy tabaqa mulkdorlardan

D) oliy ma’lumotga ega shaxslardan

18. XIX asrning o’rtalariga kelib Buxoro amirligining aholisi soni qancha edi?

A) 1 mln. kishi

B) 1,5 mln. Kishi

C) B)2 mln. Kishi D)3 mln. Kishi

19. XIX asrning o’rtalariga kelib Xiva xonligi aholisi soni qancha edi?

A)800 ming kishi B)1 mln. kishi

C)1,5 mln. Kishi D)600 ming kishi

20. Quyidagi hududlardan qaysi biri XIX asr o’rtalarida Qo’qon xonligi tarkibiga kirmagan?

A)Qorategin C)Shug’non

B)Kofirnihon D)Ko’lob

21. Nechanchi yillar oralig’ida industrial davlatlarning chetga chiqargan kapitalining hajmi 2 marta oshadi? A)1875-1900-yillar B)1900-1903-yillar C)1900-1913-yillar D)1900-1910-yillar

22. Xalqaro monopoliyalar soni qachon 100 taga yetdi?

A)1900-yilda B)1901-yilda C)1907-yilda D)1910-yilda

23. Rotshildlar qaysi davlatlarning moliya guruhi?

A)Buyuk Britaniya va Germaniya B)Buyuk Britaniya va Fransiya

C)AQSH va Germaniya D)AQSH va Buyuk Britaniya

24. ”Umumiy elektr jamiyati” qaysi davlatda tuzilgan?

A)Germaniya B)Buyuk Britaniya C)AQSH D)Fransiya

25. Jahon elektr bozori qaysi davlatlar o’rtasida bo’lib olindi?

A)Buyuk Britaniya va Germaniya

B)Buyuk Britaniya va Fransiya

C)AQSH va Germaniya

D)AQSH va Buyuk Britaniya


Tarix 9-sinflar uchun
23-Variant

1. Buxoro amirligida ijro hokimiyati kimning qo’lida bo’lgan?

A) amir

B) qo’shbegiC) devonbegi

D) parvonachi

2. Buxoro amirligida moliya va xazina ishlari, soliqlar to’planishi kabi sohalarni qaysi amaldor idora qilgan?

A) Qo’shbegi

B) devonbegi

C) mushrif

D) mirzabegi

3. Buxoro amirligida viloyat va tuman hokimlari kimning tavsiyasi bilan tayinlangan?

A) Devonbegi

B) qo’shbegi

C) ko’kaldosh

D) dodhoh

4. Buxoro amirligida quyidagi amaldorlardan qaysi biriga tashqi aloqalarni yuritish ham yuklatilgan?

A) qo’shbegi

B) devonbegi

C) mirzaboshi

D) ko’kaldosh

5. Buxoro amirligida amirlik hujjatlarini yuritish uchun qaysi amaldor ma’sul hisoblangan?

A) qo’shbegi

B) devonbegi

C) ko’kaldosh

D) mirzaboshi

6. Buxoro amirligida mirzaboshi o’z faoliyati bo’yichi qaysi amaldorga bo’ysungan?

A) devonbegiga

B) mirzaboshiga

C) qo’shbegiga

D) ko’kaldoshga

7. Buxoro amirligida soliqlarni o’z vaqtida yig’ish va ularni hisobga olib borishga javobgar shaxs kim bo’lgan?

A) qo’shbegi

B) naqib


C) mushrif

D) devonbegi

8. Buxoro amirligida Parvonachi mansabi qanday ishlar uchun mas’ul hisoblangan?

A) tashqi iqtisodiy faoliyat

B) elchilarni qabul qilish xizmati

C) savdo-sotiq ishlari

D) oliy hukmdor farmonlarini e’lon qilish

9. Buxoro amirligida shariat qoidalari va qonunlar ijrosi, sud ishlarini nazorat qilishni qaysi amaldor bajargan?

A) amir

B) shayxulislomC) muhtasib

D) muftiy

10. Buxoro amirligida muftiy va muhtasib qaysi amaldorga bo’ysunishgan?

A) qozikalonga

B) raiskalonga

C) shayxulislomga

D) qushbegiga

11. Buxoro amirligida diniy-huquqiy masalalarni bajarilishi ustidan kim nazorat olib borgan?

A) qozikalon

B) raiskalon

C) muhtasib

D) muftiy

12. Buxoro amirligida shariat qoidalarining bajarilishi va amal qilinishi bilan kim shug’ullangan?

A) muhtasib

B) raiskalon

C) shayxulislom

D) muftiy

13. Buxoro amirligida sud boshlig’i … hisoblangan.

A) qozikalon

B) raiskalon

C) muhtasib

D) A va B javoblar to’g’ri

14. Buxoro amirligida vaqf ishlari va mulklari bilan kim shug’ullangan?

A) shayxulislom

B) muhtasib

C) sadr


D) muftiy

15. “Kruppga nima yaxshi bo’lsa, u … uchun ham yaxshi”. Nuqtalar o’rniga mos so’zni ko’rsating.

A)Britaniya B)AQSH C)Fransiya D)Germaniya

16. “Imperalizm” atamasi o’rnida yana qaysi so’zni ishlatish mumkin?

A)”Industrial sivilizatsiya” B)”Monopolistik kapitalizm”

C)”Industrial jamiyat” D)”Kapitalistik jamiyat”

17. “Monopoliya” so’zi qaysi tildan olingan?

A)yunoncha B)lotincha C)inglizcha D)italyancha

18. . … - manfaatlar umumiyligi asosida uyushgan korxonalarning yirik birlashmasi.

A)Kartel B)Konsern C)Sindikat D)Trest

19. . … - ishlab chiqarish va savdoni o’zlaricha emas, markaziy boshqaruv qarori asosida olib boradigan korxonalar birlashmasi.

A)Kartel B)Konsern C)Sindikat D)Trest

20. . … - bir turdagi mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar birlashmasi.

A)Kartel B)Konsern C)Sindikat D)Trest

21. .Qaysi atamaning ma’nosi “qog’oz, hujjat” degan ma’noni anglatadi?

A)Kartel B)Konsern C)Sindikat D)Trest

22. .”Kartel” so’zi qaysi tildan olingan?

A)yunoncha B)lotincha C)inglizcha D)italiyancha

23. .Yunonchada – “birgalikda ishlash” degan ma’noni anglatuvchi so’z?

A)Oligarxiya B)Konsern C)Sindikat D)Kartel

24. Qaysi atama “ishtirok, manfaat” ma’nosini ifodalaydi?

A)Kartel B)Konsern C)Sindikat D)Oligarxiya

25. Amir qo’shinlarining bosh qo’mondoni kim hisoblangan?

A) yasovulboshi

B) mirshabboshi

C) amir lashkar

D) to’pchiboshi

Tarix 9-sinflar uchun

24-Variant

1. Buxoro amirligida valiahd tarbiyasi bilan kim shug’ullangan?

A) ko’kaldosh

B) parvonachi

C) otaliq

D) qo’shbegi

2. Buxoro amirligida kim mamlakat xavfsizligi, amirning yaqinlari, do’stlari va dushmanlari to’g’risida ma’lumot to’plash bilan shug’ullangan?

A) mirzaboshi

B) yasovulboshi

C) ko’kaldosh

D) mehtar

3. Qaysi javobda Buxoro amirligidagi davlat mansablari va ularning vazifasi to’g’ri berilgan ?

1)muhtasib, 2)mirzaboshi, 3)ko’kaldosh, 4)mushrif.

a)mamlakat xavfsizligi, amirning yaqinlari, do’stlari va dushmanlari to’g’risida ma’lumot to’plash, b)soliqlarni o’z vaqtida yig’ish va ularni hisobga olib borish, c)amirlik hujjatlarini yuritish, d)shariat qoidalarining bajarilishi va amal qilinishini nazorat qilish.

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

B) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

C) 1-d, 2-a, 3-c, 4-b

D) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c

4. Xiva xonligida qaysi shaharlar ma’muriy, savdo-sotiq va madaniy markazlar hisoblangan?

A) Xiva, Xo’jayli, Mang’it, Xonqa, Xozarasp

B) Xozarasp, Urganch, Qiyot, Xo’jayli

C) Xiva, Urganch, Qiyot, Xozarasp, Qo’ng’irot

D) Qiyot, Qo’ng’irot, Ko’hna Urganch, Mang’it

5. Xiva xonligida quyidagilardan qaysi biri oliy amaldor hisoblangan?

A) mehtar

B) devonbegi

C) qo’shbegi

D) mingboshi

6. Xiva xonligida devonbegi huzurida kengash faoliyat ko’rsatgan. Kengash qaysi amaldorlardan iborat bo’lgan?

A) devonbegi, otaliq, mehtar

B) qushbegi, mehtar, otaliq

C) shayxulislom, naqib, yasovulboshi

D) qushbegi, naqib, mingboshi

7. Xiva xonligida aholining tinchligi va osayishtaligi uchun kim ma’sul hisoblangan?

A) yasovulboshi

B) to’pchiboshi

C) amir lashkar

D) mirshabboshi

8. Xiva xonligida tartib intizom ishlariga kim ma’sul hisoblangan?

A) Shayxulislom B) muhtasib C) mirshabboshi D) yasovulboshi

9. Xiva xonligida qo’shinga kim qo’mondonlik qilgan?

A) mingboshi B) yasovulboshi C) lashkarboshiD) to’pchiboshi

10. Xivada Harbiy bo‘linmalarga …… qo‘mondonlik qilgan

A)mingboshi B)yasovulboshi C)lashkarboshi D)to’pchiboshi

11. Reyn-Vestfaliya ko’mir sindikati qaysi davlatda tashkil topgan?

A)Italiya B)Buyuk Britaniya C)Fransiya D)Germaniya

12. 4Qachon AQSHdagi monopoliyalar soni 185 taga yetgan?

A)XIX asr oxirida B)XX asr boshlarida C)XIX asr o’rtalarida D)XIX asr boshlarida

13. Qanday jarayon bank faoliyatida kapitalning markazlashuviga olib keldi? A)Sanoat va bank kapitalining qo’shilish jarayoni. B)Ishlab chiqarishning markazlashuvi va sanoatning monopoliyalashuvi jarayoni.

C)Moliya oligarxiyasining vujudga kelish jarayoni.

D)Barcha javoblar to’g’ri.

14. Qachonga kelib Fransiyada bank-gigantlar(yirik banklar) soni 3 taga yetdi? A)XIX asr oxirida B)XX asr boshlarida C)XIX asr o’rtalarida D)XIX asr boshlarida

15. Qaysi davlatning iqtisodiy hayotini “60 oila” boshqarib turgan?

A)Fransiya B)Buyuk Britaniya C)AQSH D)Germaniya

16. Qo’qon xonligida kim harbiy vazir hisoblangan?

A) mingboshi B) saroy qutvoli C) amirlashkarD) to’pchiboshi

17. Qo’qon xonligida alohida harbiy bo’linmalarga kim boshchilik qilgan?

A) yasovulboshi B) lashkarboshi C) mingboshi D) mirshabboshi

18. Qo’qon xonligida quyidagi amaldorlardan qaysi biri keyinchalik bosh vazir vazifasini bajargan?

A) lashkarboshi B)amir lashkar C) mingboshi D) devonbegi

19. Xiva xonligida sug’orish inshootlari, suv ta’minoti va taqsimotiga kim mas’ul bo’lgan?

A) mirshabboshi

B) mirobboshi

C) miroxur

D) mehtar

20. O’rta Osiyo xonliklarida yer egaligining nechta turi bo’lgan?

A) 2 ta B) 3 ta C) 4 ta D) 5 ta

21. Xiroj xosilning qancha miqdorida olingan?

A) 1\3 va 1\4 B) 1\2 va 1\5

C) 1\3 va 1\2 D)1\3 va 1\5

22. O’rta Osiyo xonliklarida davlat yerlari qanday atalgan?

A) mulk B) mulki sultoniy C) amlok D) mulki xolis

23. “Begar” nima?

A) aholining mehnat majburiyati B) aholining harbiy xizmat o’tash majburiyati

C) mahsulot ko’rinishida to’lanadigan soliq

D) pul bilan to’lanadigan soliq

24. Qaysi lavozimdagi shaxs madrasalar ta’limini nazorat qiluvchi, yuqori bo‘g‘in, ya’ni xon

yoki amir bilan madrasalar o‘rtasidagi munosabatlarni yo‘lga qo‘yuvchi hisoblangan?

A)Olimlar otaliqi

B)Mudarris C)Mutavalli

D)Olamlar yasavuli

25. Xiva xonligida ijaraga yer olgan dehqonlar qanday atalgan?

A) “barzikor”

B) “chorikor”

C) “yarimchi”

D) “muzoriy”

Tarix 9-sinflar uchun

25-Variant.

1. Qachon Parij 20 yil davomida qurilish maydoniga aylanadi?

A)1850-yilda B)1853-yilda C)1888-yilda D)1880-yilda

2. .Qachon Parijda qurilish ishlari yakunlandi?

A)1873-yilda B)1870-yilda C)1871-yilda D)1880-yilda

3. Qachon Parij ichimlik va oqava suv tarmoqlariga, tramvay va metroga ega bo’ladi? A)XX asr boshlarida B)XIX asr oxirlarida C)XIX asr o’rtalarida D)XIX asr boshlarida

4. XIX asrda ham … jamiyatda o’z mavqeyini saqlab, ular boyligining asosini yer mulklari tashkil qilardi. Nuqtalar o’rniga mos so’zni ko’rsating.

A)lendlordlar B)burjuaziya C)ishchilar D)aristokratiya

5. Qaysi davlatda o’g’il bolalar yoshligidan siyosiy faoliyatga tayyorlangan?

A)AQSH B)Fransiya C)Germaniya D)Buyuk Britaniya

6. Nechanchi yillarda Buyuk Britaniya vazirlarining 2/3 qismi elita bilim yurti bitiruvchilari edi? A)1900-1916-yillarda B)1906-1016-yillarda C)1900-1910-yillarda D)1903-1913-yillarda

7. “O’rta qatlam”ga taaluqlilikni asosiy belgilaridan biri?

A)Jamiyatga barqarorlik baxsh etish. B)Ijtimoiy buhronlarni ma’qullamay, inqiloblardan islohatlarni afzal ko’rish.

C)Moddiy ahvolning har holda to’kisligi.D)Yangi ishchilar sinfining shakllanishi.

8. 79.XIX asrning 2-yarmida “O’rta qatlam” vakillari orasida kimlar ajralib turgan?

A)ofitserlar B)o’qituvchilar C)huquqshunoslar D)shifokorlar

9. 80.XIX asrning 70-yillariga kelib qaysi davlatlarda sanoat ishchilarining soni 12-13 mln ni tashkil etgan? 1.Buyuk Britaniya 2.Fransiya 3.AQSH 4.Rossiya 5.Germaniya 6.Italiya

A)1,2,3 B)1,2,4 C)3,4,5 D)3,5,6

10. .Dnyodagi 3 ta yirik mamlakatda sanoat ishchilari qishloq xo’jaligidagi ishchilar bilan birgalikda qanchani tashkil etgan?

A)20 mlrd B)40 mln C)10,4 mln D)20 mln

11. Qaysi davlatda “ishchilar aristokratiyasi” umumiy ishchilarning 1/3 qismini tashkil etgan? A)AQSH B)Buyuk Britaniya C)Fransiya D)Rossiya

12. AQSH qachon sanoat ishchilari soni bo’yicha 1-o’ringa chiqib oldi?

A)XX asr boshlarida B)XIX asr oxirlarida C)XIX asr o’rtalarida D)XIX asr boshlarida

14. Olimlar saovuli lavozimi qachon paydo bo’lgan?

A)XIV B)XVII C) XVI D)XV

15. Madrasalarda o‘qish muddati ….. oyining ikkinchi yarmida boshlangan

A)sentyabr B)oktyabr C)noyabr D)mart

16. O’qish ….. oyining oxiriga qadar davom etgan.

A)sentyabr B)oktyabr C)fevral D)mart

17. Shu tariqa o‘qish mavsumi .. oy davom etgan.

A)3 B) 6 C)5 D)7

18. ….. oyi oxirlaridan dalalarda

ekin-tikin ishlari boshlangan.

A)sentyabr B)oktyabr C)noyabr D)mart

19. Qachon hosil yetilib bo‘lgan.

A)sentyabr B)oktyabr C)noyabr D)mart

20. Qachon xotin-qizlar ozodligi va mustaqilligi g’oyalari, ularning teng huquqlilik uchun kurashlari yangi sivilizatsiya jamiyatining belgilaridan biri bo’lib qoldi?

A)XX asr boshlarida B)XIX asr oxirlarida C)XIX asr o’rtalarida D)XIX asr boshlarida

21. ... – u yoki bu davlat aholisining bir hududdan boshqa hududga yoki bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga ko’chish.

A)Immigratsiya B)Migratsiya C)Urbanizatsiya D)Sivilizatsiya

22. ”Industriya” so’zining ma’nosi?

A)faoliyat B)sanoat C)shaharga mansub D)rivojlanish

23. Buxoro amirligida vaqf ishlari va mulklari bilan kim shug’ullangan?

B) Shayxulislom B)muhtasib C)sadr D)muftiy

24. Amir qo’shinlarining bosh qo’mondoni kim hisoblangan?

B) Yasovulboshi B)mirshabboshi C)amir lashkar D)to’pchiboshi

25. Amirlikning shaharlarida tinchlik va tartibni saqlash uchun kim mas’ul hisoblangan?

B) Raiskalon B)mingboshi D)mirshabboshi D)mirzaboshi


Download 0.6 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar