Taqvim-mavzu rejaDownload 334.5 Kb.
Sana29.01.2017
Hajmi334.5 Kb.


Fizika fanidan o‘quv dasturi asosidagi

TAQVIM-MAVZU REJA


6-SINF I-CHORAK UChUN

TAQVIM – MAVZU REJA


( haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat )


Darslar tartibi

Bo‘lim va mavzular

Soat
I ChORAKI. Kirish
1-dars

Fizika nimani o‘rganadi? Fizika taraqqiyoti tarixidan ma’lumotlar

1

2-dars

Jamiyat rivojlanishida fizikaning ahamiyati. O‘zbekistonda fizika taraqqiyoti. Fizik kattaliklar va ularni o‘lchash.

1
II. Modda tuzilishi haqida dastlabki ma’lumotlar
3-dars

Modda tuzilishi haqida Demokrit, Ar-Roziy, Beruniy va ibn Sino ma’lumotlari

1

4-dars

Molekulalar va ularning o‘lchamlari.

1

5-dars

Molekularning o‘zaro ta’siri va harakati. Broun harakati

1

6-dars

Turli muhitlarda diffuziya hodisasi

1

7-dars

Qattiq jism, suyuqlik va gazlarning molekular tuzilishi. Laboratoriya ishi: Suyuqliklarda diffuziya hodisasini o‘rganish (uyda bajariladi.)

1

8-dars

1-NAZORAT IShI

1
III. Mexanik hodisalar
9-dars

Jismlarning mexanik harakati. Traektoriya. Jismlarning bosib o‘tgan yo‘li va unga ketgan vaqt. Bosib o‘tilgan yo‘l (masofa va vaqtning birliklari.)

1

10-dars

Tekis va notekis harakat haqida tushuncha. Tezlik va uning birliklari.

1

11-dars

Massa va uning birliklari

1

12-dars

Laboratoriya ishi: “Shayinli tarozi yordamida jism massasini o‘lchash”.

1

13-dars

Zichlik va uning birliklari. Beruniy va Xozinning zichlikni aniqlash usullari. Masala yechish

1

14-dars

Laboratoriya ishi: Qattiq jism zichligini aniqlash

1

15-dars

Jismlarning o‘zaro ta’siri haqida ma’lumotlar. Kuch.

1

16-dars

Laboratoriya ishi:Dinamometr yordamida kuchlarni o‘lchash

1

17-dars

Masalalar yechish

1

18 -dars

2-NAZORAT IShI

1
II ChORAK
19 -dars

Bosim va uning birliklari. Paskal qonuni va uning qo‘llanilishi

1

20-dars

Tinch holatdagi gaz va suyuqlikda bosim

1

21-dars

Atmosfera bosimi. Torrichelli tajribasi

1

22-dars

Arximed qonuni va uning qo‘llanilishi

1

23-dars

Harakatlanuvchi suyuqlik va gazlarning jismga ta’siri

1

24-dars

Masalalar yechish

1

25-dars

3-NAZORAT IShI

1

26-dars

Ish va energiya haqida tushuncha

1

27-dars

Energiya turlari. Quvvat

1
IV. Jismlarning muvozanati. Oddiy mexanizmlar
28-dars

Jismlarning massa markazi va uni aniqlash. Muvozanat turlari

1

29-dars

Kuch momenti. Richag va uning muvozanat sharti

1

30-dars

Masalalar yechish

1

31-dars

Oddiy mexanizmlar blok, qiya tekislik, vint, pona va chig‘iriqning qo‘llanilishi

1

32-dars

4-NAZORAT IShI

1
III ChORAK
33-dars

Mexanizmlardan foydalanishda ishlarning tengligi

1

34-dars

Mexanikaning oltin qoidasi. Foydali ish koeffitsienti

1

35-dars

Laboratoriya ishi: Richagning muvozanat

da bo‘lish shartini o‘rganish.1
V . Issiqlik hodisalari
36-dars

Issiqlikni hosil qiluvchi manbalar. Issiqlikni qabul qilish

1

37-dars

Jismlarning issiqlikdan kengayishi

1

38-dars

Qattiq jism, suyuqlik va gazlarda issiqlik uzatilishi. Issiqlik o‘tkazuvchanlik. Konveksiya

1

39-dars

Nurlanish. Turmushda va texnikada issiqlik uzatilishidan foydalanish

1

40-dars

Issiqlik hodisalari haqida Farobiy, Beruniy va ibn Sino fikrlari

1

41-dars

Temperatura. Termometrlar. Jismlarning temperaturasini o‘lchash.

1

42-dars

Laboratoriya ishi: Termometr yordamida havo va suyuqlik temperaturasini o‘lchash

1

43-dars

5-NAZORAT IShI

1

44-dars

Ichki energiya va uni o‘zgartirish usullari

1

45-dars

Ichki yonuv dvigatellari. Bug‘ turbinasi

1

46-dars

Reaktiv dvigatel. Issiqlik mashinalari va tabiatni muhofaza qilish

1
VI. Yorug‘lik hodisalari
47-dars

Yorug‘likning tabiiy va su’niy manbalari.

1

48-dars

Yorug‘likning to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalishi. Soya va yarim soya.

1

49-dars

Quyosh va Oy tutilishi. Yorug‘likning tezligi.Yorug‘likning qaytishi va sinishi

1

50-dars

Yorug‘lik hodisalari haqida Beruniy va ibn Sinoning fikrlari.

1

51-dars

Masalalar yechish

1

52-dars

6-NAZORAT IShI

1
IV ChORAK
53-dars

Yassi ko‘zgu
54-dars

Linzalar haqida tushuncha

1

55-dars

Shisha prizmada yorug‘likning tarkibiy qismlarga ajralishi. Kamalak.

1

56-dars

Laboratoriya ishi: Yassi ko‘zgu yordamida yorug‘likning qaytishini o‘rganish

1

57-dars

Laboratoriya ishi: Shisha prizma yordamida yorug‘likning spektrga ajralishini o‘rganish.

1

58-dars

Masalalar yechish

1

59-dars

7-NAZORAT IShI

1
VII. Tovush hodisalari
60-dars

Tovush manbalari va uni qabul qilgichlar.

1

61-dars

Tovushning turli muhitlarda tarqalishi

1

62-dars

Tovush kattaliklari

1

63-dars

Tovushning qaytishi. Aks-sado

1

64-dars

Musiqaviy tovushlar va shovqinlar. Tovush va salomatlik.

1

65-dars

Masalalar yechish

1

66-dars

6-sinf bo‘yicha umumlashtiruvchi takrorlash darsi

1

67-dars

8-NAZORAT IShI

1

68-dars

Ekskursiya

1

7-SINF I- ChORAK UChUN

TAQVIM - MAVZU REJA

( haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat )


Darslar tartibi

Bo‘lim va mavzular

Soat
Kinematika asoslari
1-dars

Kirish. Jismlarning harakati. Fazo va vaqt

1

2-dars

Kinematikaning asosiy tushunchalari

1

3-dars

To‘g‘ri chiziqli harakat haqida tushuncha

1

4-dars

To‘g‘ri chiziqli harakat tezligi. Harakatning grafik tasviri.

1

5-dars

Masalalar yechish

1

6-dars

Notekis harakatda tezlik

1

7-dars

Tekis o‘zgaruvchan harakatda tezlanish

1

8-dars

Masalalar yechish

1

9-dars

1-NAZORAT IShI

1

10-dars

Tekis o‘zgaruvchan harakat tezligi

1

11-dars

Tekis o‘zgaruvchan harakatda bosib o‘tilgan yo‘l

1

12-dars

Masalalar yechish

1

13-dars

Laboratoriya ishi: Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash

1

14-dars

Jismlarning erkin tushishi

1

15-dars

Masalalar yechish

1

16-dars

Moddiy nuqtaning aylana bo‘ylab tekis harakati

1

17-dars

Masalalar yechish

1

18-dars

2-NAZORAT IShI

1
II ChORAK
19-dars

Aylana bo‘ylab harakatni tavsiflaydigan kattaliklar orasidagi munosabatlar

1

20-dars

Aylanma harakatdagi tezlanish
21-dars

Masalalar yechish

1
Dinamika asoslari
22-dars

Nyutonning birinchi qonuni — inersiya qonuni

1

23-dars

Jismlarning o‘zaro ta’siri. Kuch

1

24-dars

Jism massasi

1

25-dars

Masalalar yechish

1

26-dars

Nyutonning ikkinchi qonuni

1

27-dars

3-NAZORAT IShI

1

28-dars

Laboratoriya ishi:Jism tezlanishining massaga va qo‘yilgan kuchga bog‘liqligini o‘rganish

1

29-dars

Nyutonning uchinchi qonuni

1

30-dars

Harakat qonunlarining aylanma harakatga tatbiqi

1

31-dars

Masalalar yechish

1

32-dars

4-NAZORAT IShI

1
III ChORAK
33-dars

Elastiklik kuchi

1

34-dars

Laboratoriya ishi: Prujina bikrligini aniqlash

1

35-dars

Butun olam tortishish qonuni

1

36-dars

Og‘irlik kuchi

1

37-dars

Masalalar yechish

1

38-dars

Jism og‘irligi

1

39-dars

Yuklama va vaznsizlik

1

40-dars

Yerning tortishish kuchi taosirida jismlarning harakati

1

41-dars

Yerning sun’iy yo‘ldoshlari

1

42-dars

Masalalar yechish

1

43-dars

5-NAZORAT IShI

1

44-dars

Ishqalanish kuchi. Tinchlikdagi ishqalanish

1

45-dars

Sirpanish ishqalanishi. Dumalanish ishqalanishi

1

46-dars

Masalalar yechish

1

47-dars

Laboratoriya ishi: Sirpanish ishqalanishi koeffitsientini aniqlash

1

48-dars

Tabiatda va texnikada ishqalanish

1

49-dars

Impuls

1

50-dars

Impulsning saqlanish qonuni

1

51-dars

Masalalar yechish

1

52-dars

6-NAZORAT IShI

1
IV ChORAK
53-dars

Reaktiv harakat. Raketaning tuzilishi va ishlash prinsipi

1

54-dars

Mexanik ish

1

55-dars

Laboratoriya ishi: Jismni ko‘tarishda va shu masofaga gorizontal ko‘chirishda bajarilgan ishni hisoblash

1

56-dars

Masalalar yechish

1

57-dars

Kinetik energiya

1

58-dars

Potensial energiya

1

59-dars

Masalalar yechish

1

60-dars

7-NAZORAT IShI

1

61-dars

Mexanik energiyaning saqlanish va aylanish qonuni

1

62-dars

Laboratoriya ishi: Mexanik energiyaning saqlanish qonunini o‘rganish

1

63-dars

Quvvat. Masalalar yechish

1

64-dars

Energiyaning aylanishi va undan mashinalarda foydalanish

1

65-dars

Masalalar yechish

1

66-dars

7-sinf bo‘yicha umumlashtiruvchi takrorlash darsi

1

67-dars

8-NAZORAT IShI

1

68-dars

Ekskursiya

1


8-SINF I- ChORAK UChUN

TAQVIM - MAVZU REJA

( haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat )


Darslar tartibi

Bo‘lim va mavzular

SoatElektr zaryadlar. Elektr maydoni.

1-dars

Kirish. Jismlarning elektrlanishi. Elektr hodisalari haqida Beruniy fikrlari.

1

2-dars

Elektroskop va Elektrometr. O‘tkazgichlar va izolyatorlar

1

3-dars

Elektr zaryadi

1

4-dars

Elektr zaryadlarining o‘zaro ta’siri.Kulon qonuni

1

5-dars

Masalalar yechish

1

6-dars

Elektr maydoni. Elektr maydon kuchlanganligi

1

7-dars

Masalalar yechish

1

8-dars

1-NAZORAT IShI

1

9-dars

Kondensatorlar

1

10-dars

Masalalar yechish

1

11-dars

O‘tkazgichlarda elektr zaryadlarining taqsimlanishi.

1

12-dars

Tabiatdagi elektr hodisalar.

1
Elektr toki. Elektr zanjir
13-dars

Elektr toki haqida ma’lumotlar

1

14-dars

Tok manbalari

1

15-dars
Metallarda elektr toki.

1

16-dars

Elektr kuchlanish va uni o‘lchash

1

17-dars

Masalalar yechish

1

18-dars

2-NAZORAT IShI

1
II ChORAK
19-dars

Tok kuchi va uni o‘lchash

1

20-dars

Masalalar yechish

1

21-dars

Laboratoriya ishi: Elektr zanjirini yig‘ish, uning turli qismlaridagi tok kuchi va kuchlanishni o‘lchash

1

22-dars

Elektr qarshiligi. Solishtirma qarshilik

1

23-dars

Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni.

1

24-dars

Masalalar yechish

1

25-dars

3-NAZORAT IShI

1

26-dars

Laboratoriya ishi: O‘tkazgich qarshiligi

ni ampermetr va voltmetr yordamida aniqlash1

27-dars

Rezistorlar. Reostatlar. Potensiometrlar

1

28-dars

Laboratoriya ishi: Tok kuchini reostat yordamida rostlash.

1

29-dars

O‘tkazgichlarni ketma-ket ulash.

1

30-dars

O‘tkazgichlarni parallel ulash.

1

31-dars

Masalalar yechish

1

32-dars

4-NAZORAT IShI

1
III ChORAK
33-dars

Laboratoriya ishi: O‘tkazgichlarni ketma-ket ulash va parallel ulashni o‘rganish.

1

34-dars

Elektr tokining bajargan ishi.Elektr energiyasi va uni hisoblash.

1

35-dars

Elektr tokining quvvati

1

36-dars

Tokning issiqlik ta’siri va uning amalda qo‘llanilishi.Joul-Lens qonuni

1

37-dars

Masalalar yechish

1

38-dars

Elektr isitich asboblari.

1

39-dars

Xonadonning elektr zanjiri. Qisqa tutashuv

1

40-dars

Xonadon elektr zanjiridagi ulashlar

1

41-dars

Elektr asboblari bilan ishlashda xavfsizlik choralari

1

42-dars

5-NAZORAT IShI

1
Turli muhitlarda elektr toki
43-dars

Suyuqliklarda elektr toki

1

44-dars

Faradey qonunlari.

1

45-dars

Masalalar yechish

1

46-dars

Elektrolizdan turmushda va texnikada foydalanish.

1

47-dars

Gazlarda elektr toki.

1

48-dars

Gazlarda elektr tokidan turmushda va texnikada foydalanish

1
Magnit maydoni
49-dars

Magnetizm haqida boshlang‘ich tushunchalar.

1

50-dars

Tokning magnit maydoni. Ersted tajribasi

1

51-dars

Elektromagnitlar

1

52-dars

6-NAZORAT IShI

1
IV ChORAK
53-dars

Laboratoriya ishi: Eng oddiy elektromagnit qurilmasini yig‘ish va ishlashini sinab ko‘rish.

1

54-dars

Elektromagnit rele

1

55-dars

Elektromagnit relening ishlashini o‘rganish

1

56-dars

Magnit maydonning tokka ta’siri

1

57-dars

O‘zgarmas tok elektr dvigateli

1

58-dars

Laboratoriya ishi : O‘zgarmas tok elektr dvigatelini o‘rganish (modelda)

1

59-dars

7-NAZORAT IShI

1Elektromagnit hodisalar

60-dars

Induksion tokni hosil qilish


1

61-dars

O‘zgaruvchan tok. Mikrofon. Karnay

1

62-dars
O‘zgaruvchan tok generator

1

63-dars

Elektrostansiyalar

1

64-dars

Transformatorlar

1

65-dars

Laboratoriya ishi: Transformatorning tuzilishi va ishlashini o‘rganish

1

66-dars

Elektr energiyani uzatish

1

67-dars

8-NAZORAT IShI

1

68-dars

Ekskursiya

1


FIZIKA FANIDAN 9-SINF I-ChORAK UChUN

TAQVIM - MAVZU REJA

( haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat )


Darslar tartibi

Bo‘lim va mavzular

Soat
I ChORAK


Molekular fizika va termodinamika asoslari

1-dars

Molekular-kinetik nazariya haqida tushuncha

1

2-dars

Molekulalarning o‘lchami va massasi

1

3-dars

Modda miqdori. Molar massa

1

4-dars

Ideal gaz molekular-kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi

1

5-dars

Masalalar yechish

1

6-dars

Temperatura. Temperaturaning molekular talqini

1

7-dars

Gaz molekulalarining harakat tezligi

1

8-dars

Masalalar yechish

1

9-dars

1-NAZORAT IShI

1

10-dars

Ichki energiya va ish

1

11-dars

Issiqlik miqdori. Solishtirma issiqlik sig‘imi

1

12-dars

Yoqilg‘ining solishtirma yonish issiqligi

1

13-dars

Masalalar yechish

1

14-dars

Laboratoriya ishi: Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash

1

15-dars

Ideal gaz holatining tenglamasi. Izojarayonlar

1

16-dars

Termodinamikaning birinchi qonuni

1

17-dars

Masalalar yechish

1

18-dars

2-NAZORAT IShI

1
II ChORAK
19-dars

Laboratoriya ishi: Turli haroratli suvlarni aralashtirganda issiqlik miqdorini taqqoslash

1

20-dars

Suyuqliklarning xossalari. Sirt taranglik

1

21-dars

Laboratoriya ishi: Suvning sirt tarangligini aniqlash

1

22-dars

Masalalar yechish

1

23-dars

Ho‘llash. Kapillyar hodisalar.

1

24-dars

Laboratoriya ishi: Suyuqlikning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash

1

25-dars

3-NAZORAT IShI

1

26-dars

Kristall va amorf jismlar

1

27-dars

Masalalar yechish

1

28-dars

Qattiq jismlarning mexanik xossalari

1

29-dars

Erish va qotish

1

30-dars

Bug‘lanish va kondensatsiya .Qaynash
31-dars

Atmosferadagi hodisalar (Tabiatda shudring, qirov, tuman, bulut va yong‘inlarning hosil bo‘lishi)

1

32-dars

4-NAZORAT IShI

1
III ChORAK OPTIKA
33-dars

Yorug‘likning tarqalishi, qaytishi va sinishi

1

34-dars

To‘la ichki qaytish

1

35-dars

Laboratoriya ishi: Shishaning nur sindirish ko‘rsatkichini aniqlash

1

36-dars

Linzalar

1

37-dars

Yupqa linza yordamida tasvir yasash

1

38-dars

Masalalar yechish
39-dars

Laboratoriya ishi: Linzalarda tasvir hosil qilish

1

40-dars

Optik asboblar

1

41-dars

Ko‘zning optik xossalari

1

42-dars

5-NAZORAT IShI

1

43-dars

Yorug‘lik tezligini aniqlash

1

44-dars

Yorug‘likning kimyoviy va biologik ta’siri. Fotografiya. Fotosentez va uning ahamiyati

1

45-dars

Geliotexnika. O‘zbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish va uning istiqbollari

1

46-dars

Masalalar yechish

1
Atom va yadro fizikasi asoslari
47-dars

Atom tuzilishi haqida tushuncha

1

48-dars

Atom yadrosining tuzilishi. Protonlar, neytronlar

1

49-dars

Yadro energiyasi va undan foydalanish

1

50-dars

O‘zbekistonda yadro fizikasi taraqqiyoti

1

51-dars

Masalalar yechish

1

52-dars

6-NAZORAT IShI

1
IV ChORAKKoinot tuzilishi haqida tasavvurlar
53-dars

Yulduzlar.Quyosh

1

54-dars

Oy-Yerning tabiiy yo‘ldoshi

1

55-dars

Vaqtni o‘lchash. Taqvimlar


1

56-dars

Quyosh sistemasidagi sayyoralar. Kepler qonunlari.

1

57-dars

Masalalar yechish

1

58-dars

Kometalar, Meteorlar va Meteoritlar

1

59-dars

Galaktika. Koinot tuzilishi va rivojlanishi haqidagi hozirgi zamon dunyoqarashlar


1

60-dars

7-NAZORAT IShI


1

61-dars

Astronomik tadqiqotlar. Ulug‘bekning astronomiya maktabi va uning faoliyati


1

62-dars

Masalalar yechish


1
Olamning fizik manzarasi
63-dars

Olamning yagona fizik manzarasi

1

64-dars

Fizika va texnika taraqqiyoti. O‘zbekistonda fizika sohasidagi tadqiqotlar

1

65-dars

Masalalar yechish

1

66-dars

9-sinf bo‘yicha umumlashtiruvchi takrorlash darsi

1

67-dars
8-NAZORAT IShI

1

68-dars

Ekskursiya

1

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa