Sinf FizikaN. Sh. TurdiyevK. A. TursunmetovA. K. AvliyoqulovQiyinlikdarajasi 1Download 88,12 Kb.
bet1/3
Sana13.03.2020
Hajmi88,12 Kb.
#42322
  1   2   3
Bog'liq
11-sinf-fizika-test
NIZOM Qodirov, fizika2, fizika2, fizika2, MASALALAR, yakuniy kompyuter taminoti 2 kurs, Maqola namuna, курс иши yoriqnomasi янги 2019 2 , курс иши yoriqnomasi янги 2019 2 , курс иши yoriqnomasi янги 2019 2 , 2 5366401305222842613, mahalla, 111111, 111111
1. 11- sinf FizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi 1

Elektr tokining magmit maydoni ta`siri qaysi muhitdan o`tganda kuzatiladi?

Yarim o`tkazgichlarda to’g’’ri javob

Istagan muhutda

Vakuumdan

Metalldan

2. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi1

Elektr tokining issiqlik ta`siri qaysi muhitdan o`tganda kuzatimaydi?

Vakuumda to’g’’ri javob

Gazda

Metallda

Elektrostatikda

3. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi3

Tashqi ta`sir bo`lmagan holda paydo bo`ladingan tebranishlar nima deyiladi?

Erkintebranishlar to’g’’ri javob

Tebranishlar

Mexanik tebranishlar

T J Y

4. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi 1

Trolleybus liniyasining havodagi ikki simi o`zaro qanday ta`sirlashadi?

Itarishadi to’g’’ri javob

Ta`silashmaydi

Tok chastotasiga qarab bir-biriga itarishadi yoki tortishadi

TJY

5. 11- sinf Fizika N.SH.Turdiyev K.A.Tursunmetov A.K.Avliyoqulov Qiyinlik darajasi1Tebranayotgan kattalikning qiymat moduli nima deb aytiladi?

Amplitudaviy qiymat to’g’’ri javob

Bunday qiymat mvjut emas

Ta`sir etuvchi qiymat

T J Y

6. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdiarajasi3

Amplitude qiymati 30V bo`lgan o`zgaruvchan tok zanjiriga rezistor ulanganda undan 2A tok o`tdi. Rezistordan ajralgan o`rtacha qiymatni toping?

30W to’g’’ri javob

40W

35W

42W

7. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi2

Magnitinduksiasichiziqlarigatikyo`nalishda 2km\stezlikbilanharakatlanayotgan 0,4Czaryatgata`sirqilayotganlorenskuchi 8Ngatengbo`lsamagnitinduksiyasiqanday ?

10Mt to’g’’ri javob

89mT

1,6mT

16mT

8. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi2

Magnit maydon induksiyasi 4 marta oshirilganda magnit maydonda harakatlanayotganda protonga ta`sir etuvchi kuch o`zgarmay qolishi uchun protonning tezligi qanday bo`lishi kerak?

4marta kamayadi to’g’’ri javob

2marta kamayadi

2marta ortadi

4marta ortadi

9. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi3

Manfiy zaryatga ega bo`lgan zarra magnit maydonda tinch holatda turibdi. shu zaryatga maydon tomonidan ta`sir etayotgan kuch yo`nalishi qanday bo`ladi ?

Kuch ta`sir etmaydi to’g’’ri javob

Kuch induksiya chizig`i tik bo`ladi

Kuch ixtiyoriy yo`nalishda bo`ladi

Kuch induksiya chizig`i bilan mos tushadi

10. 11- sinf Fizika N.SH.Turdiyev K.A.Tursunmetov A.K.Avliyoqulov Qiyinlik darajasi3

Musbat zaryatli zarra magnit maydonga induksiya chiziqlari yo`nalishida uchib kirsa unga ta`sir etuvchi kuch yo`nalishi qanday bo`ladi?

Kuch ta`sir etmaydi to’g’’ri javob

Induksiya chizig`i yo`nalishida

Induksiya chizig`iga parallel

Induksiya chizig`iga perependikular

11.11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlik darajasi 1

X.B.S da magnit oqimi birligi deb qanday birlik qabul qilingan?

WB to’g’’ri javob

Amper

Volt

Joul

12.11- sinf Fizika N.SH.Turdiyev K.A.Tursunmetov A.K.Avliyoqulov Qiyinlik darajasi 1Amplituda qiymati 30 volt bo`lgan o`zgaruvchan tok zanjiriga resistor ulanganda undan 2 amper tok o`tdi. Rezistorda ajralgn o`rtacha quvvatni toping?

30w to’g’’ri javob

40w

50w

15w

13.11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi 2

Agar ikkita parallel o`tkazgichdan bir xil yo`nalishda tok oqayotgan bo`lsa ularning o`zaro ta`siri qanday bo`ladi?

O`rkazgichlar tortishadi to’g’’ri javob

O`zaro ta`sir kuchi 0 ga teng

O`tkazgichlar itarishadi

O`zgarmaydi

14.11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi 2

O`zgarmas tok o`tayotgan o`tkazgich atrofida qanday maydon bo`ladi?

Magnit maydon to’g’’ri javob

Uyurmali elektr maydon

Elektro statik maydon

Elekt va magnit maydon

15. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi 3

Magnitmaydoninduksiyasi 3mTva4mTbo`lgano`zarotikyo`nalganikkitabirjinslimaydonlarqo`shilgandanatijaviymaydonninginduksiyasiqandaybo`ladi?

5Mt to’g’’ri javob

6mT

8mT

11mT

16. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi1

Tok kuchining birligini ko`rsating?

Amper to’g’’ri javob

Volt

Joul

Kuch

17. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi 3

Magnit maydonda harakatlanayotgan zaryadli zarraga shu maydon tomonidan ta`sir etuvchi kuchga nima deyiladi ?

Lorens kuchi to’g’’ri javob

Elektr maydon kuchlanganligi

Magnit kuchi

T J Y

18.11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi 1

Induksion tokni hosil qiluvchi EYUK nima deyiladi?

Induksiya elektr yurutuvchi kuch to’g’’ri javob

Magnit maydon

Yurutuvchi kuch

Elektro magnit induksiya

19. 11- sinf Fizika N.SH.Turdiyev K.A.Tursunmetov A.K.Avliyoqulov

Qiyinlik darajasi 2


Magnit matdon ta`sirida magnitlanib qoladigan moddalarga nima deyiladi?

Magnetiklar to’g’’ri javob

Dioamagnetiklar

Paramagnetiklar

Ferromagnetiklar

20. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.Avliyoqulov Qiyinlikdarajasi 3


Tokli berk kontur bir jinsli magnit maydonda o`zini qanday tutadi?

Massa markazidan o`tuvchi o`q atrofida buriladi to’g’’ri javob

Maydondan tashqariga intiladi

Harakatlanmaydi

T J Y

21. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.Avliyoqulov Qiyinlikdarajasi1Quyida keltirilgan kuchlarning qaysi biri ish bajarmaydi?

Lorens kuchi to’g’’ri javob

Arximed kuchi

Amper kuchi

Kulon kuchi

22. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.Avliyoqulov Qiyinlikdarajasi 2

Vaqtga bo`g`liq bo`lmagan magnit maydon zaryatlangan zarralarning tezligini qanday o`zgartiradi?

O`zgartirmaydi to’g’’ri javob

Orttiradi

Kamaytiradi

Zaryadning ishorasiga bog`liq

23. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi1

Lorens kuchi harakatidagi zaryadli zarra tezligini qanday o`zgartiradi?

Tezlik yo`nalishini to’g’’ri javob

O`zgartirmaydi

Tezlik moduli

Tezlik moduli va yo`nalishi

24. 11- sinf Fizika N.SH.Turdiyev K.A.Tursunmetov A.K.Avliyoqulov Qiyinlik darajasi2

Magnit induksiyasi vektoriga tik yo`nalishda 2000 m\s tezlik bilan harakatlanayotgan elektronning traektoriyasi 0,5 m radiusli aylanadan iborat bo`lsa magnit maydonning bajargan ishi qanday bo`ladi

0 to’g’’ri javob

0,12

1,2

12

25. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi3

Bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga parallel yo`nalishda uchib kirgan zaryadlangan zarrachaning traektoriyasi qanday chiziq?

To`g`ri chiziq to’g’’ri javob

Parabola

Ellips

Aylana

26. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikd

Induksiya chiziqlari 90 va 0 dan farqli burchak ostida tezlik bilan bir jinsli magnit maydon ga kirgan zaryadli zarra qanday harakat qiladi ?

Vintsimon to’g’’ri javob

harakatlanmay

Aylana bo’ylab

Induksiya chizig’i bo’ylab

27. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi1

Bir jinsli magnit maydonga magnit induksiya vektoriga 45 burchak ostida kirib kelgan protonning

Harakat treaktoriyasi qanday bo’ladi ?

Vintsimon chiziq to’g’’ri javob

To’g’ri chiziq

Parabola

28. 11- sinfFizikaN.SH.TurdiyevK.A.TursunmetovA.K.AvliyoqulovQiyinlikdarajasi3

Elekron va proton bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga perpendicular ravishda bir xil tezlik bilan uchib kirsa ….?

Ularga modullari teng yo’nalishlari qarama- qarshi bo’lgan kuchlar ta’sir etadi to’g’’ri javob

Vintsimon chiziq bo’lib harakatlanadi

Aylana bo’ylab harakat

Induksiya chizig’iga perpendicular

29.fan.FizikaN.SH.TurdiyevK.A.Tursunmetov,A.G’ G’aniyevQiyinlikdarajasi.1

1. Molekulyar kinetik nazariyaning asosiy qoidasini belgilang.

Barcha javob to`g`ri.to`g`ri.javob

molekulalar orasida o’zaro ta’sir kuchlari mavjud

molekulalar tartibsiz harakat qiladi.

Barcha moddalar molekulalardan tuzilgan

30.fan .Fizika N.SH.Turdiyev K.A.Tursunmetov,A.G’ G’aniyev Qiyinlik darajasi.1Modda miqdorini hisoblash formulasini yozing.

to`g`ri.javob

N=

p=nkT

n=

31. Fizika N.SH.Turdiyev K.A.Tursunmetov,A.G’ G’aniyev Qiyinlik darajasi.13. Ikki xil modda molekulalarining tartibsiz harakati tufayli aralashib ketish hodisasiga … deyiladi.

Diffuziya to`g`ri.javob

Broun harakati

Materiya

ihki energiya

Download 88,12 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
o’rta maxsus
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
respublikasi axborot
toshkent davlat
таълим вазирлиги
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Ishdan maqsad
Toshkent davlat
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
haqida umumiy
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
ishlab chiqarish
fanlar fakulteti
moliya instituti
fanining predmeti