Savollar 4-mavzDownload 35.4 Kb.
Sana01.10.2019
Hajmi35.4 Kb.
Savollar

4-mavzu.

1. Kompyuterning imkoniyatlarini kengaytiradigan va turli vazifalar bajarishini ta'minlaydigan vosita bu……Jumlani davom ettiring!

a.qattiq disk.

*b.dasturiy taminot

c.operativ xotira.

d. Amaliy dasturiy ta'minot.

2. Dasturiy ta'minot tarqatilishi va targ'ib qilinishi bo'yicha quyidagi turi: Software –qanday dasturiy taminot hisoblanadi?

* a. qiymati 100% to'langanidan keyin o'rnatilib , foydalaniladigan dasturiy ta'minot.b. imkoniyatlari cheklangan dasturiy ta'minot.

c. mutlaqo bepul dasturiy ta'minot.d.oddiy dasturiy taminot.

3. Dasturiy ta'minot tarqatilishi va targ'ib qilinishi bo'yicha quyidagi turi: Shareware - qanday dasturiy taminot hisoblanadi?

a. mutlaqo bepul dasturiy ta'minot.

b.* imkoniyatlari cheklangan dasturiy ta'minot.

c. qiymati 100% to'langanidan keyin o'rnatilib , foydalaniladigan dasturiy ta'minot.

d.to’g’ri javob yo’q.

4. Dasturiy ta'minot tarqatilishi va targ'ib qilinishi bo'yicha quyidagi turi: Freeware- qanday dasturiy taminot hisoblanadi?

* a. mutlaqo bepul dasturiy ta'minot.

b. imkoniyatlari cheklangan dasturiy ta'minot.

c. qiymati 100% to'langanidan keyin o'rnatilib , foydalaniladigan dasturiy ta'minot

d. Sistema dasturiy ta'minoti

5. Dasturiy ta'minot nechta asosiy guruhga bo'linadi?

a.3

b.4

c*.2

d.5

6. Dasturiy ta'minot asosiy guruhlarini ko’rsating?

a.sistema dasturiy taminoti,hardware dasturiy taminoti.

b.*sistema dasturiy taminoti,amaliy dasturiy taminot

c.sistema dasturiy taminoti,sinovdagi dasturiy taminoti.

d.freware,shareware.

7 . Dasturiy taminot tarqatilishi va targ’ib qilinishi bo’yicha nechta turga ajratiladi?

a.3

b.2


c*.4

d.5


8. Fizik loyihalashtirish nima?

a.* Faoliyat ko‘rsatish muhitining aniq texnik va dasturiy vositalariga bog’liqligi

b. Yuqoridan pastga dastur tushish.

c.Pastdan yuqoriga dastur tuzish.

d.To’g’ri javob yo’q.

9. …. -qiymati 100% to’langanidan keyin o’natilib foydalaniladigan dasturiy taminot.

A*.Software

b.Shareware.

c.hardware.

d.Freware.

10. Dasturiy taminot tarqatilishi va targ’ib qilinishi bo’yicha qanday turlarga ajratiladi?

a.Hardware,freware, shareware

b*.Software,shareware,freeware

c.sistemali,hardware,shareware

d.sistemali va amaliy

11. Mutlaqo bepul dasturiy taminot bu…….

a.*Freware

b.Shareware

c.Hardware

d.Sistemali

12.Strukturali dastur tuzish usuli uchun nechta qism mavjud?

a.4


b.2

c.*3


d.5

13.Strukturali kodlash nima?

a.Har bir modulni gorizontal va vertical qatorlarda to’g’ri nomlanishi

b.Axborot tizimlarni loyixalash va ularni tashkil etish.

C*.Har bir modulni gorizontal va vertical qatorlarni ustma-ust tushishi.

d.Dastur algoritmini tuzish.

14.Dastur tuzish necha bosqichda amalga oshadi?

a.5


b.6

c.7


d.9

5-mavzu

15.Spiral model sxemasi qachon taqdim etilgan?

a.19-asr 60-yil oxirida

b.*20-asr 80-yil o’rtalarida

c.20-asr 90-yil boshida

d.21-asr boshlarida

16.Prototip nima?

a.Ishlab chiqilayotgan dasturiy taminotning va tashqi interfeyslarini amalga oshiradigan dasturiy tizim.

b. *Ishlab chiqilayotgan dasturiy taminotning va tashqi interfeyslarini amalga oshiradigan dasturiy maxsulot

c. Grafik tasavvurlarni, vizual shakllarni, interfeyslarni ishlab chiqish

d.Tog’ri javob yo’q

17. Dizayn –bu……

a.* grafik tasavvurlarni, vizual shakllarni, interfeyslarni ishlab chiqish

b.Dasturiy taminotni o’rnatish.

c.Dastur algoritmini tuzish.

d. Ishlab chiqilayotgan dasturiy taminotning va tashqi interfeyslarini amalga oshiradigan dasturiy tizim.

18. Odatiy dasturiy ta'minotni ishlab chiqarish sikli nima deb nomlanadi?

a. kodlash

b. sinash

c.* kaskad

d.dizayn

19. Modul programmalashtirishda dastur mantiqiy qisimlariga bo’linadi. Bu modullar dasturda nimalar orqali amalga oshiriladi?

a.Protseduralar va funktsiyalar orqali

b. Komponentlarni loyihalashtirish orqali

c.Faqat protseduralar orqali

d.Faqat funksiyalar orqali

20. Dastur tuzishning birinchi bosqichi nima hisoblanadi?

a.Algoritmni tuzish

b.Dasturlashtirish bosqichi

c.*Vazifani qo’yilishi

d.Dasturni sinash

6-mavzu

21.Kompyuterda dasturlash bu……………………………….

A*.kompyuter mikrooprotsessori uchun turli buyruqlar berish,qachon,qayerda nimani o’gartirish va nimalarni kiritish yoki chiqarish haqida buyruqlar berishdir

b. kompyuter mikrooprotsessori uchun turli buyruqlar berishdan iborat

c.buyruqlar ketma-ketligi

d. to’ri javob berilmagan

22.Universal dasturlash tillarini ko’rsating

a.*Pascal,fortran,kobal

b. C ,assembler

c. Fortran,kobal,assembler

d.Java, kobal

23.Eng pastki darajali til………….?

a.Fortran

b.*Mashina tili

c.Pascal

d.Java


24.Dasturlash tillari nechta katta guruhga bo’linadi?

a.4


b.3

c.*2


d.5

25.Dasturlash tillarini eng katta guruhlarini ko’rsating?

a.*Quyi va yuqori

b.Quyi,o’rta ,yuqori

c.Quyi, o’rta

d.To’g’ri javob yo’q

26.Delphi dasturlash tili qaysi firma tomonidan ishlab chiqilgan?

a.GNU


b*.Borland

c.Microsoft

d.Apple

27.Microsoftdan voris Visual Basic.NET nechanchi yilda paydo bo’ldi?a.2001

b.*2002


c.2003

d.2004


28.Oak dasturlash tili qachon Sun Microsystems tomonidan yangi avlod aqlli qurilmalarni yaratish harakatini boshlagan?

a.90-yillarning o’rtalarida

b.90-yillarning oxirida

c.90-yillarning boshlarida

d.To’g’ri javob yo’q

29.C++ dasturlash tili nechanchi yilda yaratilgan?

a.1979-yil

b.*1980-yil

c.1982-yil

d.1987-yil

30.Kobol dasturlash tili kim tomonidan yaratilgan?

a.*Grace Murray Hopper

b.Charles H.Moore

c.Dennis Ritchie

d.Bjarne Stroustrup

31.Java dasturlash tillari kim tomonidan va nechanchi yilda yaratilgan?

a.*1995-yil Djeyms Gosling

b. 1994-yil Charles H.Moore

c.1995-yil Bjarne Strostrup

d.1995-yil Dennis Ritchie

32.Dasturlash tillarining nechta darajasi bor?

a.*3


b.4

c.5


d.7

33.Quyi darajali programmalash tili -………

a.mnemokodlar yordamida yoziladi

b.*faqat kodlar bilan yoziladi

c.Insonga tushunarli tilda yoziladi

d. a va b javoblar to’g’ri

34.Dasturning obyekti tuzilishidan ilk bor qachon foydalanilgan?

a. 20 asrning 60-yillari

b.20-asrning 70-yillari

c.20-asrning 80-yillari

d.20-asrning 90-yillari

7-mavzu

35.Dasturiy taminot talablari -… … … …

A*.dasturiy taminot tizimining sifati yoki sifati bilan bog’liq bo’lgan bayonotlar

b.dasturiy taminot tizimining sifati,grafik modellari bilan bog’liq bo’lgan bayonotlar

c.dasturiy taminot tizimining sifati yoki grafikasi bilan bog’liq bo’lgan bayonotlar

d.to’g’ri javob berilmagan

36.Talablar qanday shaklda ifodalanishi mumkin?

a.matinli so’zlar

b.grafik modellar

c.strukturali modellar

d. *a va b javoblar to’g’ri

37.Talablarni ishlab chiqish bosqichi qanday bosqich bilan amalga oshirilishi mumkin

a.texnik-manfaatdor

b.iqtisodiy-manfaatdor

c*.texnik-iqtisodiy

d.texnik-amaliy

38.Spetsifikatsiya bu-…….

a.*talablar hujjatlari

b.yaxlitlik va to’liqlik tekshiruvi

c.ko’rib chiqish

d. sifat xususiyatlari

39.Talablar turlari xususiyatlari

A*.funksional belgilar, biznes talablari,foydalanuvchining talablari

b.funksional belgilar, biznes talablari, ishlab chiqaruvchi talablari

c.funksional belgilar ,biznes talablar

40.Avtomatlashtirilgan obyektning (korxona) obyekti va xususiyatlaridan kelib chiqadigan cheklovlarni nima belgilaydi

a.sifat xususiyatlari

b.tashqi tizimlar va interfeyslar

c.*biznes qoidalari

41.Ko’pchilik sinflarni ma’lum bir tiplarga ajratish mumkin.Ushbu yondashuvga qo’llash mumkin bo’lgan sinflar bu-………

a.stereotip

b.boshqaruvchi sinflar

c.xolis sinflar

d. tashqi sinflar8-mavzu

42.Foydalanuvchi interfeysi dizaynining 20 ta ko’rsatmasi muallifi kim?

a.Charles H.Moore

b*.Joshua Porter

c.Dennis Retchie

d.Bjarne Stroustrup

43.Interfeysning majburiyatlari bu-

A*.o’zaro ta’sirni taminlash

b.o’zaro o’tkazgichni taminlash

c. tashqi tizimlarni taminlash

d. a va b javoblar to’g’ri

44.Foydalanilmayotgan interfeys ………………

a. *yaxshi interfeys

b.kutayotgan interfeys

c.yomon interfeys

d.*tog’ri javob yo’q3-mavzu

45.Funksional talablar- ……………….

Jumlani davom ettiring.

a.hujjatning loyiha doirasi va doirasi bo’yicha batafsil bayon qilingan

b.mahsulotni qanday ishlatishni aniqlash.Tizim talablari spetsifikatsiyasida tavsiflanadi

c. funksional bo’lmagan,cheklanmagan

d.*to’g’ri javob yoq

46. …… -bu talab bir joyda aniqlanadi va barcha kerakli malumotlari mavjud

a.*komplekslilik

b.muntazamlik

c.atomlilik

d.sifatlilik

47.Bir talabni amalga oshirish necha usul bilan aniqlanadi?

a.5


b*.4

c.3


d.2

48.Talabning manbalari nechta?

a.6 ta

b.8 ta


c.*10 ta

d.5 ta


49.Talablarni aniqlash usullari nechta?

a.8 ta


b.7 ta

c.*6 ta


d.5 ta

50.C++ dasturlash tili kim tomonidan yaratilgan?

a.*Bjarne Stroustrup

b.Tim Berners-li

c.John Mccarthy

d.Dennis Ritchie

51.Vizyon nima?

a.*Dastur tushunchasi

b.Dasturiy taminotning spetsifikatsiyasi

c.Ingliz dasturiy taminot talablari

d.* a va b javoblar to’g’ri

52.Dasturiy taminot tizimi talablari qanday talab sinflariga ajratiladi?

a.funksional bo’lgan,cheklangan

b.funksional bo’lmagan,cheklanmagan

c.*funksional bo’lgan,funksional bo’lmagan

d. to’g’ri javob yo’q

53. - tizimga asoslanib fundamental taxminlarni tasvirlash

a. tizim modeli

b.*tizim evolutsiyasi

c.tizim arxitekturasi

d. tizim grafikasi

54.Talablar hujjatining strukturasi necha bo’limdan iborat?

a.11

b.*10


c.13

d.9


55.Tizim injinerlari --

a.*ishlab chiqarilayotgan tizimni tushinish uchun talablardan foydalanish

b.tizimni haqiqiylikka tekshirish uchun tizim talablaridan foydalanish

c. hujjatning loyiha doirasi va doirasi bo’yicha batafsil bayon qilingan dasturiy taminotning maqsadi

d.tog’ri javob yo’q

56.Biznesga qo’yiladigan talablar –

A*.hujjatning loyiha doirasi va doirasi bo’yicha batafsil bayon qilingan dasturiy taminotning maqsadi

b.mahsulotni qanday ishlatishni aniqlash

c.tizim talablari spetsifikatsiyasida tavsiflanadi

d. tizimni haqiqiylikka tekshirish uchun tizim talablaridan foydalanish

57. … - dasturni barcha talablarga muvofiqligini tekshirish.

a.loyihalashtirish

b.dizayn

c*.sinash

d.grafika

58.Dasturiy injinering atamasi nechanchi yil taklif etilgan?

a.*1968-yi

b.1966-yil

c.1969-yil

d.1970-yil

59.Necha xil turdagi dasturiy maxsulotlar mavjud?

a.3


b.4

c.*2


d.5

60.Dasturiy taminotlar uchun umumiy bo’lgan nechta asosiy faoliyat bor?

a.5

b.3


c*.4

d.2


61.ERP tizimni yoyilmasi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang.

A*.Enterprise Resourse Plan

b.Enteprise Returne Plan

c.Enterprise Recourse Pland.to’g’ri javob yo’q

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa