Samarqand davlat chet tillar instituti malayziya city universitetiDownload 44,33 Kb.
Sana02.02.2022
Hajmi44,33 Kb.
#425979
Bog'liq
turizm geografiyasi
Kognitiv 1, 1, 1 3000 so`z tarjimalari, Документ Microsoft Word, dialektnaya leksika korejskogo yazyka, Futbol-oyinini-paydo-bolishi-va-qoidalari, 11-sinf adabiyot test., 11-sinf adabiyot test., 62, 62, 63, 62, 57, 55, 61O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM
VAZIRLIGI
SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI
MALAYZIYA CITY UNIVERSITETI
QO’SHMA TA’LIM DASTURI
TASDIQLANDI”
_____________________
I.M. Tuxtasinov

2021 yil “___” _________
TURIZM GEOGRAFIYASI FANINING
O’QUV DASTURI


Bilim sohasi

600 000 - Xizmatlar sohasi

Ta’lim sohasi:

610 000 – Xizmat ko’rsatish

Ta’lim yo’nalishi:

5611500-Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati
(o’zbek tili)

Samarqand 2021

Fan/ modul kodi
TKI1-832

O’quv yili
2021-2022

Semestr
1

ECST-Kreditlar
4

Fan/ modul turi
Majburiy

Ta’lim tili
O’zbek

Haftadagi dars soatlari
2-2

1.

Fanning nomi
Turizm geografiyasi ”

Auditoriya mashg’ulotlari (soat)

Mustaqil ta’lim (soat)

Jami yuklama soat

42

78

120

2.

I.Fanning mazmuni:
Fanni o’qitishdan maqsad – Talabalarga turizm tushunchasi,turizm maqsadlari va uning asosiy turlari va ko’rinishlarini ilmiy sosda tahlil qilish, turizmning geografik xususiyatlari, o’rganish tarixi va uning mintaqalardagi xududiy tarkibi, yuksalish bosqichlari hamda xalqaro turizm geografiyasi va O'zbekistonda turizm geografiyasini talabalarga tushuntirishdan va kelgusida ilmiy yo'nalish berishdan iborat.
Fanning vazifasi – talabalarni turizmning tasnifi, ularning turlari, ijtimoiy - iqtisodiy mazmuni, turistik resurslarning mintaqa bo'yicha joylanishi, ularda turistik sayohat tashkil qilish usullari va ushbu resurslardan turizm faoliyatida samarali foydalanish kabi bir qator masalalarini qamrab oladi.
II. Asosiy nazariy qism. ( Ma’ruza mashg’ulotlari )
1- semestr.
1. Mavzu: Turizm geografiyasi tushunchasi, mazmuni va mohiyati, maqsad va vazifalari
Turizm geografiyasi berilgan ta’riflar. Turiam geografiyasining mazmuni va mohiyati.
2. Mavzu: Turistik yo'nalishlarning geografik xususiyatlari (Yevropa mamlakatlari misolida)
Geografik o'rni va joylashuvi, subregionlari, davlatlar, turistik markazlari, shaharlari.Evropa milliy iqtisodiyotning yuksalashda turizmning ahamiyati. Tarmoqning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan tutgan roli. Evropa mamlakatlarining turizmning gurkirab rivojlanishiga ta'sir etuvchi geografik omillar
3. Mavzu: Britaniya turizm geografiyasiga kirish
Britaniya mintaqasining umumiy tavsifi. Britaniya mintaqasi mamlakatlari xalqaro turizm harakatlarining sust darajada rivojlanish sabablari. Aholining milliy ananalari, tabiiy va madaniy turistik resurslarga boyligi.
4. Mavzu: Fransiya turizm geografiyasiga kirish
Fransiya mamlakatining turizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi geografik omillar. Aholining milliy ananalari, tabiiy va madaniy turistik resurslarga boyligi.
5. Mavzu: Italiya turizm geografiyasiga kirish
Italiya mamlakatining turizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi geografik omillar. Aholining milliy ananalari, tabiiy va madaniy turistik resurslarga boyligi.
6. Mavzu: Yaponiya turizm geografiyasiga kirish
Yaponiya mamlakatining turizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi geografik omillar. Aholining milliy ananalari, tabiiy va madaniy turistik resurslarga boyligi.
7. Mavzu: Rossiya turizm geografiyasiga kirish
Rossiyaning iqtisodiy-geografik o’rni. Rossiya mamlakatining turizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi geografik omillar. Aholining milliy ananalari, tabiiy va madaniy turistik resurslarga boyligi.
8. Mavzu: Amerika mintaqasi turizmi geografiyasi
Geografik o'rni va joylashuvi, subregionlari, davlatlar, turistik markazlari, shaharlari Amerika davlatlarida iqtisodiyotida turizmning roli. Aholining milliy ananalari, tabiiy va madaniy turistik resurslarga boyligi, jumladan mehnat resurslaridan samarali foydalanishda turizmning o'rni.
9. Mavzu: Yaqin Sharq mintaqasi turizmi geografiyasi
Yaqin Sharq mintaqasi turizmi geografiyasi. Birlashgan Arab Amirliklarini turistik salohiyati. Aholining milliy ananalari, tabiiy va madaniy turistik resurslarga boyligi.
10. Mavzu: O'zbekiston turizmi geografiyasi
O'zbekiston turizmning shakllanishi va rivojlanishi O‘zbekiston sharoitida turistik hududlashtirish jarayonining bosqichlari. Tabiiy resurs va uning muhofazasida turizmning ahamiyati.

III. Amaliy mashg’ulotlari buyicha ko’rsatma va tavsiyalar (Seminar mashg’ulotlari)
Seminar mashg’ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi.

 1. Turizm geografiyasi tushunchasi, mazmuni va mohiyati, maqsad va vazifalari.

 2. Turistik yo'nalishlarning geografik xususiyatlari (Yevropa mamlakatlari misolida).

 3. Britaniya turizm geografiyasiga kirish.

 4. Fransiya turizm geografiyasiga kirish.

 5. Italiya turizm geografiyasiga kirish.

 6. Yaponiya turizm geografiyasiga kirish.

 7. Rossiya turizm geografiyasiga kirish.

 8. Amerika mintaqasi turizmi geografiyasi.

 9. Yaqin Sharq mintaqasi turizmi geografiyasi.

 10. O'zbekiston turizmi geografiyasi.

 11. O'zbekiston turizmi geografiyasi.

Amaliy mashg’ulotlari multimedia qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada har bir akademik guruhga alohida o’tiladi. Mashg’ulotlar faol va interfaol usullar yordamida o’tiladi, ‘Keys-stadi’ texnologiyasi ishlatiladi, keyslar mazmuni o’qituvchilar tomonidan belgilanadi. Ko’rgazmali materiallar va axborotlar multimedia qurilmalari yordamida uzatiladi.
VI. Mustaqil ta’lim
1-moodle
1.Mavzu: Turistik destinatsiyaning o‘ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari
2.Mavzu: Turistik destinatsiyaning tarkibi va xususiyatlari
3.Mavzu: Turistik destinatsiyaning klassifikatsiyasi
4.Mavzu: Turistik resurslar va turistik destinatsiya
5.Mavzu: Turizmning regional xususiyatlari (UNWTO turistik destinatsiyalari)
6.Mavzu: Turistik destinatsiyalarning geografik xususiyatlari (Yevropa mamlakatlari misolida)
7.Mavzu: Osiyo va Tinch okeani mamlakatlari turistik destinatsiyalari geografiyasi
8.Mavzu: Amerika mamlakatlari turistik destinatsiyalari geografiyasi
9.Mavzu: Turistik marshrutlarni tashkil etishda turistik destinatsiyalarning roli, turistik destinatsiya reklamasi
10.Mavzu: O‘zbekistonning turizm imkoniyatlari va salohiyati
11.Mavzu: O‘zbekistonni turistik rayonlashtyirish masalalari
12.Mavzu: Samarqand viloyati turistik destinatsiyalar geografiyasi
13.Mavzu: O‘zbekistonda geografik va ekologik turizmni rivojlantirish resurslari va ulardan foydalanish
14.Mavzu: Yevropada turizm geografiyasi
15.Mavzu: Britaniya turizm geografiyasi
16.Mavzu: Fransiya turizm geografiyasi
17.Mavzu: Portugaliya va Ispaniya turizm geografiyasi
18.Mavzu: Italiya turizm geografiyasi
19.Mavzu:Afrika turizm geografiyasi
20.Mavzu:Iqlim va turizm
21.Mavzu:Sayohat va turizm uchun transport geografiyasi
22.Mavzu:Sharqiy Yevropa. Rossiya va mustaqil davlatlar turizm geografiyasi
23.Mavzu:Turizm va dam olish ta’siri
24.Mavzu:Sayohat va turizmning istiqboldagi geografiyasi
25.Mavz: Yaponiya turizm geografiyasi
26.Mavzu:Xitoy turizm geografiyasi
27.Mavzu:Geografik turizmning resurslari
28.Mavzu:Muzeylarning geografik o’rni
29.Mavzu:Sayohat va turizmning kelajak geografiyasi
30.Mavzu:Jahon iqlimlari va turizm
31.Mavzu:AQSHda turistik yo’nalishlar geografiyasi
32.Mavzu:Malayziya turizm geografiyasi
33.Mavzu:Vetnam turizm geografiyasi
34.Mavzu:Braziliya turizm geografiyasi
35.Mavzu:Kanada turizm geografiyasi
36.Mavzu:Latviya turizm geografiyasi
37.Mavzu:Gruziya turizm geografiyasi
38.Mavzu:Armaniston turizm geografiyasi
39.Mavzu:Turkiya turizm geografiyasi
Mustaqil ta`lim:
Mustaqil ta`lim o`zlashtiriladigan mavzular bo`yicha talabalar tomonidan refaratlar tayyorlanadi va uning taqdimoti tashkil qilinadi.

3.

V.Ta’lim natijalari/Kasbiy kompetensiyalari
Talaba bilishi kerak:
- chet tilini Umum Yevropa standartlariga ko'ra A2 darajada o'zlashtirish;
- o'rganilayotgan chet tilida o'qish, tinglab tushunish, gapirish va yozish ko'nikmalar;
- til ko'nikmalarini takomillashtirish bilan bir qatorda transverbal ko'nikmalar;

4.

VI. Ta’lim texnologiyalari va metodlari:

 • Interfaol keys-stadilar;

 • Loyiha ishlari;

 • Seminarlar (mantiqiy fikrlash, tezkor savol-javoblar);

 • Guruhlarda ishlash;

 • Taqdimotlarni qilish;

 • Individual loyihalar;

 • Jamoa bo’lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar;

5.

VII. Kreditlarni olish uchun talablar:
Joriy,oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo’yicha yozma ishni muvaffaqiyatli topshirish.

6.

Asosiy adabiyotlar: 1. 서울대 한국어 1 A서울대학교,서울, 2015년

 2. 서울대 한국어 1 B서울대학교,서울, 2015년

 3. 한국어 1재미있는한국어. 고려대학교,서울, 2017년

 4. 한국어 읽기 – 1 연셰 대학교 2010. (textbook)

Qo’shimcha adabiyotlar
5.Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari v a 2017 yil istiqbollariga bag’ishlangan majlisidagi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi.// Xalq so’zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar. N11
6.Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.:”O’zbekiston”. 2016-56bet.
7. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: ‘O’zbekiston’, 2017. 48 b.
8.Mirziyoyev Sh.M.Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. T.:”O’zbekiston”. 2017.-488 bet. Yun Te Yong, Kim O.A. Koreys tili1 TDSHI 2013 o’quv qo’llanma.
9.Yun Te Yong, Pan L.A. Koreys tili 2 TDSHI 2013 o’quv qo’llanma.
10.Kim Y.V., Shokirova N.B. Koreys tili 3 TDSHI 2013 o’quv qo’llanma.
11.Kim T.S., Yunusova G.D. Koreys tili 4 TDSHI 2013 o’quv qo’llanma.
12.Ким Н.Д. Корейский язык Т.,ТашГИВ, 2013, учебник.
13.Практическая грамматика корейского языка.КОИКА, 2000


Internet saytlar
14.www. taskkec.uz
15.www.topic.go.kr
16.http://www.korea.ac.kr/,
17.www.yonsei.ac.kr/,

7.

Samarqand davlat chet tillar institute tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan.

8.

Fan/modul mas’ul
Sh.A. Mirzayev – SamDChTI, “Qo’shma ta’lim dasturlari” kafedrasi o’qituvchisi.

9.

Taqrizchilar:
Sh.K. Eshimova – SamDCHTI, “Uzoq sharq tillari” kafedrasi katta o’qituvchisi.
D. Baxranova - SamDCHTI, “Uzoq sharq tillari” kafedrasi katta o’qituvchisiDownload 44,33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika instituti
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
tashkil etish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
toshkent davlat
vazirligi muhammad
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
saqlash vazirligi
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
fanidan tayyorlagan
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
covid vaccination
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
moliya instituti
ishlab chiqarish
fanining predmeti