Årsmötesprotokoll vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska föreningDownload 46 Kb.
Sana21.03.2017
Hajmi46 Kb.

Årsmötesprotokoll

vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening


2012-02-22, Sossestugan

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Agnes Szögi öppnade mötet och höll parentation för partimedlemmar som avlidit under året.

§ 2 Godkännande av kallelse

Kallelsen är utsänd via mail, annonserats i partispalten och på Facebook och hemsida.

Kallelsen godkändes.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 4 Val av presidium


 1. Ordföranden – Peter Roslund

 2. Sekreterare – Helena Stenberg

 3. 2 justerare – Marianne Lindberg och Tomas Bergdahl

Årsmötesordföranden Peter Roslund tackade å presidiets vägnar för förtroendet att leda mötet.

§ 5 Behandling av


 1. verksamhetsberättelsen

Lästes upp och lades med godkännande till handlingarna med en notering att verksamhetsberättelsen bör finnas, medlemmarna i allmänhet och revisorerna i synnerhet, tillhanda före mötet.


 1. ekonomiska berättelsen

Föredrogs och lades med godkännande till handlingarna

§ 6 Behandling av revisorernas berättelse

Lästes upp och lades med godkännande till handlingarna med en notering att protokollen från föreningens möten bör finnas revisorerna tillhanda vid revisionstillfället.
§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§ 8 Styrelsens förslag


 1. budget

Stig Rönnbäck, kassör, föredrog budgeten med uppskattade intäkter på 67 400:- och kostnader på 34 500:-, dvs ett positivt resultat på 32 900:-. Avsättning till KF sparkassa föreslås på 100 000:-
Budgeten godkändes.


 1. Verksamhetsplanering

Agnes Szögi, ordförande, föredrog förslag till verksamhetsplanering med huvudinriktning på utåtriktade aktiviteter och temamöten.
Verksamhetsplanen godkändes.

§ 9 Val av 1. 3 ordinarie ledamöter till styrelsen på 2 år

Till ordinarie ledamöter valdes

Agnes Szögi, omval

Anki Sämfors, omval

Marianne Lindberg, nyval
 1. 5 ersättare till styrelsen på 1 år

Till ersättare valdes

Leif Bogren, omval

Elisabeth Lindberg, omval

Daniel Nilsson, omval

Berit Lindkvist, omval

Christer Lindström, nyval
 1. Ordförande för föreningen på 1 år

Till Ordförande valdes

Agnes Szögi, omval
 1. Kassör för föreningen på 1 år

Till Kassör valdes

Stig Rönnbäck, omval
 1. 2 ordinarie revisorer på 1 år

Till ordinarie revisorer valdes

Björn Berglund

Alf Lundberg


 1. 2 revisorsersättare på 1 år

Till revisorersättare valdes

Tore Poromaa

Birgitta Kemi


 1. Fanbärare för nästkommande verksamhetsår

Till fanbärare valdes

Stig Rönnbäck
 1. 2:e fanbärare för nästkommande verksamhetsår

Till andre fanbärare valdes

Ferid Letic

§ 10 Val av


 1. 7 ombud till AK:s representantskap

Till Ombud AKs repskap valdes

Ann-Katrin Sämfors

Björn Berglund

Tommy Caesar

Agnes Szögi

Helena Stenberg

Daniel Nilsson

Berit Lindkvist, nyval
 1. 8 ersättare till AK:s representantskap

Till Ersättare ombud repskap valdes

Elisabeth Lindberg

Lars Davidsson

Nina Huotari

Regis Cabral

CD Lindh


Beatrice Åström

Ferid Letic

Marianne Lindberg, nyval


 1. 1 ombud till Piteå Tidningens bolagsstämma

Till ombud PTs bolagsstämma valdes

Agnes Szögi
 1. 1 ersättare till Piteå Tidningens bolagsstämma

Till ersättare PTs bolagsstämma valdes

Stig Rönnbäck
 1. 1 ombud till Fonus

Till ombud Fonus valdes

Björn Berglund

 1. 1 ersättare till Fonus

Till ersättare Fonus valdes

Tore Poromaa
 1. 2 ombud till Piteå Folketshusförenings årsstämma

Till ombud FH årsstämma valdes

Laila Stålnacke

Ann-Katrine Sämfors


 1. 2 ersättare till Piteå Folketshusförenings årsstämma

Till ers. FH årsstämma valdes

Helena Stenberg

Björn Berglund

§ 11 Val av föreningens valberedning 1. 5 ordinarie ledamöter på 1 år

Till ord. Ledamöter i föreningens valberedning valdes

Björn Berglund

Laila Stålnacke

Anders Nyström

Helena Stenberg

Nina Huotari
 1. Sammankallande i valberedningen

Sammankallande i valberedningen blev

Björn Berglund

§ 12 Nomineringar till Piteå Arbetarekommun


 1. Styrelse, VU, Ordförande, valberedning mm

Till AK-styrelsen nominerades

Bengt Ek


Lars U Granberg

Leif Bogren, ersättare


Till AK-VU 1 år nominerades

Bengt Ek


Elisabeth Lindberg

Lars U Granberg


Till Revisorer 1 år nominerades

Dick Hedkvist

Tore Poromaa
Till ordinarie fanbärare AK 1år nominerades

Massoud Sari-Aslani


Till AK:s valberedning nominerades

Tore Poromaa

Elisabeth Lindberg

Björn Berglund

Anders Nyström, ersättare

Marita Björkman, sammankallande - stödnominering

§ 13 Övriga nomineringar


 1. Folkets Hus

Till FH - styrelse nominerades

Jonas Vikström


Till ersättare i FH - styrelsen nomineras

Ferid Letic

§ 14 Övriga frågor

Agnes Szögi informerade om medlemsutvecklingen i föreningen. 197 medlemmar är i paritet med samma tid ifjol och medlemskadern är ålderstigen. Majoriteten av medlemmarna är mellan 60 och 67 år.


Nya medlemmen Arne Löfkvist presenterade sig.
Lars Davidsson anför att han tycker att Piteå s-förening bör försöka få representation i Piteå-Tidningens styrelse och i så fall föra en diskussion om PTs policy när det gäller nyhetsartiklar.

§ 15 Mötet avslutas

_____________________________ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________

Årsmötessekreterare Årsmötesordförande

Helena Stenberg Peter Roslund

____________________________ ___________________________

Justerare Justerare

Marianne Lindberg Tomas Bergdahl

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa