Qizlar mehnati 5-sinf I chorakDownload 89,5 Kb.
Sana16.12.2019
Hajmi89,5 Kb.
#30448
Bog'liq
5-sinf
5-sinf, 5-sinf
Qizlar mehnati

5-sinf I chorak

1.Siz idishni qanday ushlaysiz ?

a)o’ng qo’l bilan

b)o’ng qo’l bilan idishni ustidan , chap qo’l bilan bilan idishni ostidan

s)o’ng qo’l bilan idishni ostidan, chap qo’l bilan idishni ustidan

d) o’ng qo’l bilan idishni ustidan , chap qo’l bilan idishni ustidan


2.Iste’mol yog’lari nimalardan iborat ?

a)o’simliklardan

b)hayvonlardan

s)o’simliklar va hayvonlardan

d)aralash yog’lardan

3.Mineral tuzlarni ahamiyati ?

a)suyakni mustahkamlaydi

b)yurakni mahakam tutadi

s)nerv sistemasini saqlaydi

d) qonni ko’paytiradi

4.Temir tuzini ahamiyati ?

a)yurakni mahkam tutadi

b)qondagi gemoglbinni ko’paytiradi

s)teri to’qimalarini o’stiradi

d) barcha javob to’g’ri

5.Sabzi qaynatib pishirish usuli ?

a)tuzsiz qaynoq suvga solib

b)tuzli qaynoq suvga solib

s)sovuq suvga solib

d) barcha javob to’g’ri

6.”S” vitaminini saqlab qolish uchun sabzavotni qanday idishda pishiriladi ?

a)usti ochiq idishda

b)usti yopiq idishda

s)sirli idishda

d) shisha idishda

7.Butun kartoshka qancha vaqt qaynatilganda pishadi ?

a) 15 daqiqa

b) 10 daqiqa

s) 30 daqiqa

d) 25 daqiqa

8.Taom pishirishda nima uchun sabzavotlar qaynab turgan suvga solinadi ?

a) vitaminlari parchalanib ketmaydi

b) tez pishadi

s) yetilib pishadi

d) ezilib pishishi uchun

9.Tayyorlangan taomni sifatini aniqlang .

a)totib ko’rish orqali

b)ko’rinishidan, rangidan , mazasidan

s)sabzavotlarni pishganligidan

d) barcha javoblar to’g’ri

10.Suyuq taom uchun qanday ko’katlar pishiriladi ?

a)jambil


b)shavil

s)ukrop, piyoz

d) jambil , piyoz

11.Yigiruv sexida qanday ishlar bajariladi ?

a)tolalar ip holiga keltiriladi

b)gazlamalr ishlab chiqariladi

s)tolaga birinchi ishlov beriladi

d) gazlama hosil bo’ladi

12.Gazlamalar qayerda ishlab chiqariladi ?

a) yigiruv sexida

b) to’qimachilik fabrikasida

s) paxta tozalash zavodlarida

d) to’g’ri javob yo’q

13.Zig’ir tolasida to’qilgan gazlama ?

a) sirtilmaydi

b )yuqori haroratga chidamli

s) sirtiladi

d) havoni yaxshi o’tkazmaydi

14.Gazlama to’qishda bo’ylama ipining nomi ?

a)tanda


b)arqog’

s) milk


d)bo’ylama ip

15.Gazlama to’qishda ko’ndalang ipining nomi ?

a)tanda

b)arqog’


s)milk
d) barchasi to’g’ri

16.Gazlamaning eniga ikki tomoni qanday nom bilan nomlanadi ?

a)tanda

b)arqog’


s)milk

d) gazlama bo’ylama ipi

17.Gazlamaning o’ng va tersini aniqlang

a)gulining bosilishi , silliqligi , tuki

b)cho’zilishidan

s)rangidan


d) gulidan

18.Gazlamaga pardoz berish ?

a)dazmollanadi , silliqlanadi

b)tekislanadi , oqartiriladi , gul bosiladi

s)tozalaniladi

d) rang beriladi , dazmollanadi


19.Ruhlangan choynak ichi qanday tozaladi ?

a)kul solib qaynatiladi

b)choynak sodasi solib qaynatiladi

s)soda solib qaynatiladi

20.Og’zi tor idishlar qanday tozlnadi ?

a)yuvg’ich mato bilan

b)qaynatish yo’li bilan

s)maxsus chotka bilan

21.Taomlar qayerda tayyorlanadi ?

a)oshxonada

b)o’chog’da

s)tandirda

22.Qo’l chokida tegishli javobni aniqlang ?

a)bostirma chok

b)salqi chok

s)qo’yma chok

23.Bezak chokidan qachon foydalaniladi ?

a)detallarni biriktirishda

b)gul tikishda

s)ko’chirishda

24.Vaqtincha birlashtirishda qanday chokdan foydalaniladi ?

a)ko’klash chokidan

b)salqi chokdan

s)krest chokdan

25.Salqi chok nimaga kerak ?

a)detallarni birlashtirish uchun

b)birinchi tomondan ikkinchi tomonga ko’chirish uchun

s)gul tikish uchun
5-sinf

II chorak

1.Qo’l choklarida ishlatiladigan asbobni ko’rsating

a)angishvona

b)naycha

s)g’altak

2.Qo’l choklarini tikish qoidalariga tegishli javobni aniqlang

a)birlashtirma chok

b)qovuqning uzunligi 1 sm ichida

s)krest chok

3.Qo’l choklarini tikish qiodalariga tegishli javobni aniqlang

a)salgi chok ikki qator tikiladi

b)archa chok yopishtirilgan holda tikiladi

s)qovuq qator tikilgandan keyin tikiladi

4.Dazmollash usullaridan biri qaysi qatorda ko’rsatilgan ?

a)siqib dazmollash

b)ish o’tini tashkillash

s)xavfsizlik qoidasini bilish

5.Dazmollash usullarini bajarish qoidalariga oid javob qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

a)dazmol tagini tozaligini tekshirish

b)bostirib dazmollash

s)dazmol moslamasi qattiq yog’ochdan tayyorlanadi

6.Dazmollash kiyimni qayeridan boshlanadi ?

a)o’ngidan

b)teskaridan

s)teskaridan mayda detallardan boshlanadi

7.Ushlagich tayyorlashda qo’l choklarini qaysi biridan foydalaniladi ?

a)ko’kiash , to’rlash choklaridan

b)salqi chokdan

s)archa , zanjir choklardan

8.Tikuv mashinasida bajariladigan ishlardan biri ?

a)daviddatorlar

b)dabiqlar

s)bahiyalar

9.Zanjir chokidan qachon foydalaniladi ?

a) vaqtincha biriktirishda

b) gul tikishda

s) vitishkalarni ko’chirishda

10.To’rlash choki nimaga kerak ?

a) tugam qadash uchun

b )detakni chetini to’rlash uchun

s) gul tikish

11.Krest vhokidan qachon foydalaniladi ?

a)gul tikishda

b)vitichkalarni o’rnini ko’chirishda

s)yoqa o’rnatishda

12.Tikuv mashinasi asosan necha qismga ega ?

a)4 qismga

b)5 qismga

s)6 qismga

13.Mashinaning asosiy qismlaridan biri ?

a)antenna

b)ip o’ragich

s)g’altak

14. Mashinaning asosiy qismlaridan biri ?

a)baxiya

b)baxiya rostlagich

s)baxiya qatorlar

15. Mashinaning asosiy qismlaridan biri ?

a)mokki moslamasi

b)mexanizmlar

s)antenna

16.Tikuv mashinasini ishga tayyorlash ?

a)moylari artilib tepki ko’tarilib ostki va ustki iplar o’tkazilib baxiya uzunligi to’g’irlab qo’yiladi

b)naychaga ip o’giriladi

s)avval ostki keyin ustki ip o’tkaziladi

17.Tikuvchi bilan mashina orasidagi masofa qancha bo’lishi kerak ?

a)15-20 sm

b)10-15 sm

s)5-10 sm

18. Ish o’rniga yorug’lik qaysi tomondan tushishi kerak ?

a)yuqoridan

b)o’ng va old tomondan

s)oldi yoki chap tomondan

19. Mashinada ishlash qoidalaridan biri ?

a)mashinani ishga tayyorlash

b)ishni bajarish

s)tepi ko’tarish

20. Mashinada ishlash qoidalaridan biri ?

a)mashinani ishga tayyorlash

b)mokkiga ip o’tkazish

s)ish o’rnini jixozlash

21.Mashinada ishlash qoidalaridan biri ?

a)ignani to’g’risida o’tirish

b)tepki tushirish

s)ishni bajarish

22. Mashinada ishlash qoidalaridan biri ?

a)ishni tugatish

b)mashinani moylash

s)mashinani ignasidan ip o’tkazish

23. Mashina chokini ko’rasting

a)cheti ochig’li buklov bostirma

b)kres chok

24. Mashina chokini tanlang

a)salqi chok

b)cheki yopiqli buklov bostirmali chok

s)archa chok

25.Ninadan o’tkazilgan ipning ortiqcha uchi qancha bo’lishi kerak ?

a)5-10 sm

b)10-20 sm

s)10-15 sm5-sinf Texnologiya

1.O’lchov gavdaning qaysi tomonidan olinadi ?

a)o’ng tomondan

b)chap tomondan

s)bo’yidan

2.O’lchov nima bilan amalga oshiriladi ?

a)lineyka

b)o’lchov lentasi

s)metr


3.Uzunlik o’lchovlari qanday yoziladi ?

a) ¼ qismi yoziladi

b) ½ qismi yoziladi

s)to’liq yoziladi

4.Kenglik va aylana o’lchovlari qanday yoziladi ?

a)yarim yoziladi

b)to’liq yoziladi

s) ¼ qismi yoziladi

5.Andozani bichishga tayyorlash

a)gazlama ustiga joylashtiriladi

b)andozada bichiqlar soni ko’rsatiladi

s)modellashtiriladi

6.Fartuk uchun nechta o’lchov olinadi ?

a) 4 ta


b) 5 ta

s) 6 ta


7.Bo’ksadan olingan o’lchovni qisqacha ko’rinishi ?

a)K.U


b)B.A

s)K.Q.U


8.Bel aylanasidan olingan o’lchamni qisqacha yozilishi

a) K.U.


b) B.A. yarmi

s) B yel A yarmi

9.Ko’krak qismining uzunligidan olingan o’lchamni qisqacha yozilishi

a) K.Q.U.

b) K.U.

s) B.A. yarmi10.Modellashtirih deb nimaga aytiladi ?

a)asosiy chizmaga kiritilgan o’zgarishlar

b)bezak berish

s)konstruksiyalash

11.Bichishga qo’yiladigan talablardan biri

a)andozani bichish kerak

b)andozani gazlama ustiga tejamkorlik bilan joylashtiriladi

s)gazlama yaxshilab yuviladi

12.Gazlamani bichishga tayyorlashga oid javobni belgilang

a) material tanlanadi

b) modellashtiriladi

s) gazlamani uzunligi bo’yicha milki qirqib tashlanadi

13.Bichishga oid javobni belgilang

a) ish o’rnini jixozlash kerak

b)mashinani ishga sozlash kerak

s) andoza gazlama ustiga gazlamaning bo’ylama ipining yo’nalishida joylashtiriladi


14. Bichishga oid javobni belgilang

a) mashinani ishga tayyorlash

b) andoza atrofi bo’r bilan chiziladi

s)chok mustahkamlanadi

15. Ro’mol tikishda qo’l chokining qaysi biridan foydalanasiz .

a)ko’klash chokidan

b)salqi chokdan

s)archa chokdan

16. Ro’mol tikishda mashina chokining qaysi biridan foydalanasiz .

a) birlashtirma chokidan

b) cheti yopiqli buklov bostirma chokidan

s) cheti ochiqli bostirma chokidan

17.Tayyor ro’mol sifatini tekshirishga oid javobni belgilang .

a) salqi chokini o’rtasini qirqish

b) control chiziq aniqligini tekshirish

s) chetlari bir – biriga simmetrik bo’lishini tekshirish

18. Tayyor ro’mol sifatini tekshirishga oid javobni belgilang

a) tanlangan modelga moslik

b) pishshiqligi

s) cho’ziluvchanligi

19. Belbog’ tikishda qo’l chokini qaysi biridan foydalanasiz

a) ko’klash chokidan

b) archa chokdan

s ) krest chokdan

20. Fartuk belbog’ini tikishda belbog’ chetidan qancha qoldirib bahiya qator tikiladi ?

a) 1 sm


b) 2 sm

s) 1.5 sm

21. Fartuk ko’krak qismini tikishda tasmani chetidan qancha qoldrib bahiya qator tikiladi?

a) 0.1-0.4 sm

b) 0.2-0.5 sm

s) 0.1-0.2 sm

22. Cho’ntak tikishda qo’l chokning qaysi biridan foydalaniladi ?

a) ko’klash chokidan

b) salqi chokdan

s) zanjir chokidan

23. Fartuk cho’ntagi jiyakni chetidan qancha qoldirib bahiya qator bostirib tikiladi ?

a) 0.1-0.2 sm

b) 0.1-0.3 sm

s) 0.2-0.3 sm

24. Fartuk belbog’ini ochiq tomoni chetidan qancha ichiga buklanadi ?

a) 1 sm


b) 2 sm

s) 3 sm


25. Amaliy san’at turlaridan birini ko’rsating .

a) misgarchilik

b) bog’bon s) cho’pon


5-sinf

IV chorak

1.Kashtachilikda nima asosiy o’rinni egallaydi ?

a) so’zana

b) do’ppichilik

s) zardo’zlik

2. Gilom do’ppi qayerda dong taratgan ?

a) Marg’ilonda

b) Buxoroda

s) Shaxrisabzda

3. Farg’onaning qaysi do’ppisi dong taratgan ?

a) duxoba do’ppisi

b) iroqi do’ppisi

s) chust do’ppisi

4. Naqish nima ?

a) ornament (bezak )

b) elementlarning takrorlanib kelishi

s) natura

5. Naqsh chizishda “rapport” nima ?

a) gullar

b) elementlarning takrorlanib kelishi

s) mutanosiblik

6. Rasmni naqshga aylantirish uchun nima qilsh kerak ?

a) eskiizini chizish kerak

b) o’lchamlar mutanosibligiga erishish kerak

s) uning xarakatli belgilari tanlanadi

7. Iliq ranglar berilgan qatorni belgilang .

a) qizil-sariq

b)zangori-ko’k

s) oq rang

8. Sovuq ranglar berilgan qatorni aniqlang .

a) qizil-sariq

b)zangori-ko’k

s) oq rang

9.Yorqin rangalr berilgan qatorni aniqlang .

a) qizil-sariq

b)zangori-ko’k

s) oq rang

10. Xromatik ranglar qaysi qatorda berilgan .

a) oq , qora , kulrang

b) spehtirdagi barcha ranglar

s) iliq ranglar

11. Tonal ranglar .

a) xromatik ranglar

b) axromatik ranglar

s) yorqin ranglar

12. Iplari sanab tikiladigan kashta uchun gazlama tanlash .

a) polotno usulida to’qilgan gazlamalar

b) tanda va arog’ ipni yo’g’onligi bir xil bo’lgan gazlamalar

s) barcha turdagi gazlamalar

13.Bahiyasimon chokli kashta uchun gazlama tanlash .

a) polotno usulida to’qilgan gazlamalar

b) tanda va arog’ ipni uyg’unligi bir xil bo’lgan gazlamalar

s) barcha turdagi gazlamalar

14. Bezakni kattalashtirsh yoki kichiklashtirish ishlari qanday bajariladi ?

a) kashta ustiga bir kataklikdagi katak chiziqlar tushirish yordamida

b) kapirovka qilish yordamida

s) qayta chizish orqali

15.Bezakni teshib ko’chirish usuli qanday bezakalar uchun qo’l keladi ?

a) bezakni elementlari takrorlanmaydigan bezak

b) elementlari takrorlanib keladigan bezak uchun

s) barcha bezaklar uchun

16. Kashta tikishda birinchi o’rinda nimani ko’chirib olish kerak ?

a) gazlamaga

b) papiros qog’ozga

s) kaskaga yoki mm li qog’ozga

17.Ko’h bilan tikilayotgan buyum orasidagi masofa qancha bo’lishi kerak ?

a) 25-30 sm

b) 30-35 sm

s) 25-35 sm

18. Kashta tikilgan gazlamaga ishlov berish qanday amalga oshiriladi ?

a) bosib dazmollanadi

b) namlangan mato bilan gazlama teskarisidan dazmollanadi

s) dazmolni o’ta qizdirmasdan dazmollanadi

19. Qo’l kashta chok turlaridan

a) salqi chok

b) nuxtalama chok

s) popup chok

20. Axramatik ranglar

a) oq , qora , kulrang

b) spektrdagi barcha ranglar

s) sovuq ranglar

21. Netral ranglar qaysi javob to’g’ri ko’rsatilgan ?

a) spektrdagi barcha ranglar

b) xromatik rangalar

s) axromatik ranglar

22.Chizilgan kontur bo’yicha tikiladgan kashtalar uchun gazlama

a) polotno usulidagi to’qilgan gazlama

b) tanda va arqoq iplarini yo’g’onligi bir xil gazmol

s) barcha turdagi gazlamalar

23. Igna oldinlatiladigan choklardan chok ishini qaysi turlaridan foydalaniladi ?

a) vaqtincha birlashtirish hoklash choklaridan

b) choklarini puxtalashtirishda

s) vitichkalar o’rnini puxtalashtirishda

24. Amaliy san’at turlarini ko’rsating .

a)oshpazlik

b) naqqoshlik

s) novvoylik

25. Kashtachilik ishlari qanday bajariladi ?

a) naqsh chizish orqali

b) naqshni kattalshtirish orqali

s) naqsh chizib ustidan tikish , yoki sanab tikish


N

I chorak

II chorak

III chorak

IV chorak

Test

SINFLAR

5, 6 , 7


SINFLAR

5, 6 , 7


SINFLAR

5, 6 , 7


SINFLAR

5, 6 , 7


1.

AAA

BAA

BAA

SAA

2.

BBS

SBB

BAB

ABB

3.

SSA

BBS

SBS

BSS

4.

AAB

SAB

BSA

SAA

5.

BBS

BBA

BBB

BBB

6.

SSB

BSS

SAS

BSS

7.

ABB

SAA

BAA

BAA

8.

SBS

BBB

BBB

SAB

9.

ASS

BSB

DAS

BBS

10.

BBA

SBA

BBA

BSA

11.

BAA

BBB

SSA

SAB

12.

BBB

SSS

BAB

BBS

13.

ASS

BAA

BBS

BSA

14.

SAA

BBB

SSA

SAB

15.

BBA

BSS

BAB

BBB

16.

BSB

BAA

BAA

BSA

17.

SDS

ABB

SBB

SAB

18.

ABA

BAS

BSS

BBS

19.

SSS

SSA

BAA

BSA

20.

BAB

ABS

SBA

SAB

21.

BSA

BSB

ASS

BBS

22.

BSB

SAB

BAB

BSA

23.

SAS

BAA

ASS

SAA

24.

BSA

BBA

SBB

BSS

25.

SAA

SSS

BBS

SAA

Download 89,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti