Qaysi javobda Chingizxon tomonidan 1218-1219-yillarda bosib olingan hududlar keltirilgan?Download 34,1 Kb.
Sana11.01.2020
Hajmi34,1 Kb.
#33325
Bog'liq
7-sinf o'zb
Маҳоратдан нусха кўчириш, 2 5469654492272132918, Xachatryan A , Xachatryan A , Xachatryan A , Geografiya-fanidan-5-9-sinflar-uchun-testlar, Axborotlarni ko, Na'muna, ДУОЛАР, Kimyoviy boglanish turlari, betlik, bet (2), toplam tushunchasi. haqiqiy sonlar to, toplam tushunchasi. haqiqiy sonlar to

  1. Qaysi javobda Chingizxon tomonidan 1218-1219-yillarda

bosib olingan hududlar keltirilgan?

A)Sharqiy Turkiston, Yettisuv, Kuchluk davlati

B)Enasoy daryosi havzasi, Yettisuvning shimoliy qismi

C) Shimoliy Xitoy yerlari D) Yettisuv, Movarounnahr

2. G' azna viloyati noibi (Somoniylar davrida) Alptegin qaysi viloyatlarni mustaqil boshqarishga intilib, G'aznaviylar davlatiga asos solgan edi?

A) Qobul va G ‘azna B) Termiz va Balx

C) Ray va Isfaxon D) G'azna va Nishopur

3. Ibrohim Bo'ritegin qaysi hududlarni o'z qo'l ostiga

birlashtirgandan so'ng mustaqil siyosat yurita boshlagan?1) Xuttalon; 2) Vaxsh; 3) Chag'oniyon; 4) MovarounnaJhr;5) Farg'ona; 6) Xorazm; 7) Xuroson; 8) Yettisuv; 9) Sharqiy Turkiston

A) 1,3, 5, 7, 9 В) 1, 2, 3, 4, 5 C) 2, 4, 6, 7, 8

D) 3, 5, 7, 8, 9

4. Davlatimiz mustaqilligi yillarida buyuk alloma Abu Mansur al-Moturidiy xotirasiga bag‘ishlab yodgorlik majmuyi barpo etilgan shaharni aniqlang.

A) Buxoro B) Quva C) Urganch D) Samarqand

5. Qaysi javobda mustaqillik yillarida 1130 yillik yubileyi nishonlangan alloma nomi keltirilgan?

A) Imom a 1-Buxoriy B) Mahmud az-Zamaxshariy

C) Imom al-Moturidiy D) Najmiddin Kubro

6. Ilk o'rta, asrlarda Buxoro hukmdorl arming qarorgohi

joylashgan yodgorlikni aniqlang.

A.Vardonze B) Ayritom C) Poykand D) Varaxsha

7. IX-X asrlarda Movarounnahrda katta yer egalari. ..

A)o'z yerlarini qishloq jamoalarining kam yerli a’zolariga ijaraga berishni afzal ko‘rdilar

B)barzikorlarning mehnatidan foydalanishni istamay

qo'yganlar

G)teng sherikUkka qo'shchilarning mehnatidan

foyd alanganlar

D)o ‘z yerlarida faqat kadivarlarni ishlatishga harakat

Qilganlar

8. Qaysi javobda Xorazmshoh Muhammad siyosatidan norozi bo'lgan xalqning 1210- va 1212-yillardagi qo'zg'olonlari bo'lib o'tgan shaharlar mos ravishda ko'rsatilgan?

A) 0 ‘trorda, Samarqandda B) Samarqandda, Keshda

C) Buxoroda, Qarshida D) Buxoroda, Samarqandda

9. Qaysi javobda VI asrda turklar Qashqadaryo, Zarafshon va Chirchiq havzalaridagi voha hokimliklaridan undirib olgan

soliq turlari keltirilgan?

A) boj vajiz’ya B) boj va yasoq C) xiroj va ushr

D) jiz’ya va zakot

10. 673-yilda Buxoroni yengib qaytayotgan arablar yo'l-yo'lakay qaysi shaharni egallaydilar?

A) Termiz shahrini B) Romiton shahrini

C) Poykand shahrini D) Qarshi shahrini

11. Al-Farg'oniy qaysi shaharda joylashgan rasadxonada osmon

jismlari harakati va o'rnini aniqlash, yangicha zij yaratish ishlariga rahbarlik qilgan?

A) Samarqand B) Bag'dod C) Madina D) Damashq

12. 721-yilda Said Xaroshiy qayerda qo'zg'olonchilarni mag'lub

etdi?A) Buxoro B) Xo'jand C) Kesh D) So'g'd

13. Oltin O'rda ulus nomini olgan to'rtta yirik viloyatga bo'linib

ketgan davrda yuz bergan voqeani aniqlang.

A)Movarounnahrda Sarbadorlar harakati vujudga keldi.

B)Boyazid Yildirim va Amir Temur o'rtasida kuchli

to'qnashuv bo'ldi.

C)Angliya taxtiga Genrix VII Tyudor keldi.

T))Venetsiyalik sayyoh Marko Polo Uzoq Sharq va Xitoygasayohat qildi.

14. Amir Temur o'z davlatiga bevosita qo'shib olmagan bo'lsada,

o'ziga bo'ysundirgan hududlarni aniqlang.

A)Suriya,, Kichik Osiyo, Misr, Quyi Volga, Don, Hi daryolari,

Balxash ko‘U bo'ylari hamda Shimoliy Hindiston

B)Hindiston va Xitoydan Qora dengizga qadar va Orol

dengizidan Fors qo‘ltig‘igacha bo'lgan hududlarni

C)Mog‘uliston, Xitoy, Misr, Suriya, Don bo'ylari va Shimoliy Hindiston

D)Rusia, Boltiqbo'yi, Arabiston yarimoroli, Kichik Osiyo,

Balxash ko'li va Ili daryosi bo'ylari

14. Eronda Sosoniylar hukmdori Xisrov I Anushervon

hukmronlik qilgan yillar oralig'ida Yevropa tarixida sodir

bo'lgan voqealar to‘g‘ri berilgan javobni toping.

1) Suasson jangi bo‘ldi; 2) Franklar Burgundiyani istilo qildi;

3) Pipin Pakana taxtga o‘tirdi; 4) Franklar Provansni istilo

qildi; 5) Xilperik hukmronligi boshlandi

A) 2, 3, 5 В) 1, 2, 4 C) 3, 4, 5 D) 2, 4, 5

15. Qaysi javobda Amir Temur o‘z davlatining sharqiy

hududlarini mo‘g‘ullar ta’siridan ozod etish uchun

Mo‘g‘uliston xonlariga zarba berib, o‘z tasarrufiga olgan hududlar ko‘rsatilgan?

1) Farg'ona vodiysi; 2) Dashti Qipchoq; 3) 0 ‘tror;

4) Sabzavor; 5) Yassi; 6) Sayrarn; 7) Hisor; 8) Badaxshon;9) Qunduz; 10) Qoshg‘ar

A) 2, 5, 7, 10 B) 1, 3, 5, 6 C) 1, 4, 7, 9 D) 3, 5, 8,10

16. Quyidagi voqealardan qaysi biri Abu Muslim va Bobek qo‘zg‘olonlari boshlangan yillar oralig‘ida sodir bo‘lgan?

A)SafforjyJar Xurosonda hokimiyatni qo‘lga oldi.

B)Somoniylar davlati tashkil topdi.

C)Marvon II taxtga o‘tirdi.

D)Xalifa. Mansur katta. harbiy kuchlarni Movarounnahrdagi

qo‘zg‘olonni bostirishga safarbar etdi.

17. Qaysi mo'g'ul hoqoni Movarounnahr noibi Mahmud

Yalavochni Pekin shahriga hokim etib tayinlagan?

A) 0 ‘qtoy B) Tulu C) Chig'atoy D) Jo‘ji

18. Mo'g'ul qo'shinining ta’qibidan zo'rg'a qutulgan Muhammad

Xorazmshoh Eronga qochadi. So'ngra ...

A)Eron qo'shinlaridan madad olib, so'nggi nafasigacha

dushmanga qarshi kurashadi

B)Kaspiy dengizining janubidagi Ashura oroliga borib

xor-zorlikda, g'ariblikda kasallanib, vafot etadi

C)Mo'g'ullar uni qurshovga olib, asirga tushiradilar va

Samarqandga olib borib qiynab o'ldiradilar

D)Bog'dod shahriga borib bo'lajak jang uchun qo'shin

to'playdi

19. Xorazmshohlar davlatiga mo'g'ullar bosqini davrida Sulton

Muhammad O'tror mudofaasi uchun "Lashkari birun" deb atalgan 50 ming askar yuborilganligini yozib qoldirgan tarixchini aniqlang.

A) Ishtahriy B) Juvayniy C) Narshaxiy D) Juzjoniy

20. Qaysi javobda Amir Temur o'z davlatining sharqiy

hududlarini mo'g'ullar ta’siridan ozod etish uchun

Mo'g'uliston xonlariga zarba berib, o'z tasarrufiga olgan

hududlar ko'rsatilgan?

1) Farg'ona vodiysi; 2) Dashti Qipchoq; 3) O'tror;

4) Sabzavor; 5) Yassi; 6) Sayram; 7) Hisor; 8) Badaxshon;9) Qunduz; 10) Qoshg'ar

A) 1, 4, 7, 9 B) 2, 5, 7, 10 C) 3, 5, 8, 10 D) 1, 3, 5, 6

21. Chingizxon Xitoyni ega.llaga.ch, u yerdan ko'p o'ljala.r,

cho'rilar hamda ... Mo'g'ulistonga olib ketgan.

k )k o‘plab chorva mollari va yilqilarni

B)oltin, kumush, qimmatbaho toshlar va mahoratli

Zargarlarni

C) harbiy qurol yasaydigan va ulami ishlata. oladigan mohir hunafimandlarni

D) mo'yna, teri va mo'ynado'z hunarmandlarni

22. Binkat(Toshkent)ning 22 ta darvozasi bo'lganligi haqidagi

ma’lumotni o'rta asrlarda yashagan qaysi arab rnualliflari qayd etganlar?

A) Ibn Battuta, Ishtaxriy B) lbn Dast, Ibn Fadlan

C) Ibn Xavqal, Ishtaxriy D) Ibn Xavqal, Ibn Fa

23. O'rta Osiyo hududida ilk o'rta asrlarda tashkil topgan

hokimliklar va ularga oid ma’lumotlar to'g'ri

muvofiqlashtirilgan javobni toping.

1) ... mustaqil hokimliklar orasida eng yirigi edi; 2) ... da

ayniqsa qurolsozlik rivojlangan; 3) ... qo'shni mamlakatlarga

bo'yoq, rangli shisha buyumlar va dori-darmonlar chiqargan;

4) . . . tangalarining old betida hukmdor surati, ayrim

tangalarda esa, hukmdorga yonma-yon malika tasviri

tushirilgan.

a) Choch; b) Sug'd; c) Farg'ona; d) Toxariston

A) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b B) 1-b, 2-d, 3-c, 4-a

C) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c D) 1-a, 2-c, 3-d, 4-b

24. Amir Temur davrida qo'shinning minglik bo'linmasi

boshqaruvchisi hisoblangan lavozimni aniqlang.

A) "aylboshi" B) "qo'shinboshi" C) "tuman og‘a"

D) "mirihazora"

25. 721-yilda Said Xaroshiy qayerda qo'zg'olonchilarni mag'lubetdi?

A) Buxoro B) Xo'jand C) Kesh D) So‘g ‘d

26. Quyidagi qaysi shaxs so'fiylik falsafasining asoslari talqin

etilgan "Masnaviyi ma’naviy" nomli asar muallifi

hisoblanadi?

A) Sa’diy Sheroziy B) Amir Xusrav Dehlaviy

C) Jaloliddin Rumiy D) Juzjoniy

27. Keyinchalik buyuk sarkarda bo'lib yetishgan Amir Temur dastlabki harbiy faoliyatini ...

A)Tug'luq Temurga. xizmat qilishdan boshlagan

B)Amir Husayin qo'shinida xizmat qilishdan boshlagan

C)viloyat amirlariga xizmat qilishdan boshlagan

D)Kesh dorug'aligidan boshlagan

28. Eftaliylar davrida 0 ‘rta Osiyo aholisining madaniy

an’analari qo‘shni mamlakatlar, xususan ...

A)dasht aholisi mahalliy me’morchilik an’analari bilan

uyg'unlashib ilk o'rta asr madaniyatining shakllanishida

muhim rol o‘ynadi

B)Hindiston va Eron tasviriy uslublari bilan uyg'unlashib ilk o'rta asrlar madaniyatining shakllanishida mustahkam

poydevorga aylandi

C)Turkiy xalqlar madaniyati an’analarining qo'shilishi va ilk o'rta asrlar madaniyati ravnaqiga olib keldi

D)Xitoy va Eron tasviriy uslublari bilan uyg'unlashuvi yuz

berib ilk o'rta asrlar madaniyatining shakllanishiga ta’sir

etdi


29. Qaysi javobda Amir Temur o'z davlatining sharqiy

hududlarini mo'g'ullar ta’siridan ozod etish uchun

Mo'g'uliston xonlariga zarba berib, o'z tasarrufiga olgan

hududlar ko'rsatilgan?

1) Farg'ona vodiysi; 2) Dashti Qipchoq; 3) O'tror;

4) Sabzavor; 5) Yassi; 6) Sayram; 7) Hisor; 8) Badaxshon;

9) Qunduz; 10) Qoshg'ar

A) 2, 5, 7, 10 B) 3, 5, 8, 10 С) 1, 4, 7, 9 D) 1, 3, 5, 6

30. Mirzo Ulug'bek vafotidan keyin Movarounnahrda toj-u taxt uchun kurashlarda kim g'alaba qozonib, Movarounnahr taxtini egallaydi?

A) Sulton Ali Mirzo ibn Sulton Muhammad

B) Abu Said ibn Sulton Muhammad

C) Halil Sulton ibn Mironshoh

D) Sulton Ahmad ibn Sulton Mahmud

31. Quyida nomi keltirilgan qaysi shaliar 713-yilda arab yo'lboshchisi Qutayba ibn Muslim tomonidan vayron qilib qo'lga kiritiladi?

A) Binkent B) Sig‘noq C) Madinat-ash-Shosh

D) Naxshab

32. Asrlar davomida avlodlar qo'lida yer o'lchash, ariq chiqarish, bino qurish, meros taqsimlash va boshqa turli hisob va o'lchov ishlarida dasturilamal bo'lib xizmat qilgan asarni aniqlang.

A) "Handasa" B) "Ustirlob bilan ishlash haqida kitob"

С) "A1 jabr va 1 muqobala" D) "Kitob surat, ul arz"

33. Quyidagi qaysi soliq turi Balxga noib etib tayinlangan Abdullatif tomonidan savdogarlarni o'z tarafiga og'dirib olish maqsadida bekor qilingan?

A) boj B) tamg'a C) tagjoy D) targ'u

34. Quyidagi qaysi sulola boshqalariga nisbatan kamroq hukmronlik qilgan?

A) Abbosylar B) Gabsburglar C) Boburiylar D) Sun

35. Qaysi tarixchining asarida Xorazm davlati VI asrning 60-yillarida Vizantiya va turklar bilan diplomatik aloqalar olib borganligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilganligini

aniqlang.A) Narshaxiy B) Pliniy C) Beruniy D) Menandr

36. Sulton Ahmad tomonidan Farg'ona hokimi Umarshayx

Mirzoga qo'shib berilgan hududlarni aniqlang.

A) Qobui va Qandahor B) Toshkent va Sayram

C) Toshkent va Turkiston D) Toshkent va Shohruxiya.

37. Qaysi javobda Chingizxon 1211-1215-yillarda bosib olgan hududlar ko'rsatilgan?

A)Yettisuv va Sharqiy Turkiston

B)Shimoliy Xitoy yerlari

C)Enasoy daryosi havzasi va Yettisuvning shimoliy qismiD) Sharqiy Turkiston va naymanlar d

38. Mo'g'ullar Koryo qirolligini bosib olga.n yilda O'zbekiston tarixida bo'lib o'tgan voqeani aniqlang.

A)M o‘g ‘ullar bosqini natijasida Xorazmshohlar hukmronligi barham topdi.

B)Mahmud Torobiy qo'zg'oioni bo'lib o'tdi.

C)Xulakiylar davlati tashkil topdi.

D)Ma’sudbek tomonidan pul islohoti amalga oshirildi.

39. Qadimda davlat boshqaruvida sohibi shurat devoni qanday ishlarga mas’ul bo'lgan? (Somoniylar davri)

A) xo‘jalik tartibotiga B) moliyaviy ishlarga

C) elchilik aloqalariga D) harbiy ishla

40. Tarixga "Loy jangi" nomi bilan kirgan jang (1365-yil) qayerda bo'lgan?

A)Zarafshon vodiysida

B)Marv shahri atrofida

C)Buxoro va Samarqand oraJig'ida

D)Toshkent va Chinoz oralig’ida

41. Mas’udiya va Xoniya nomlari bilan mashhur madrasalar XIII asr o'rtalarida qaysi shaharda bunyod etilgan?A) Buxoroda B) Urganchda C) Samarqandda

D) Hirotda

42. O'rta osiyolik mashhur olimlar va ular yozgan asarlari to'g’ri rnoslab ko'rsatilgan javobni aniqlang.

1) Abu Nasr Forobiy; 2) Ahmad al-Farg'oniy; 3) Muso al-Xorazmiy; 4) Abu Rayhon Beruniy;

a) "Kitob at-tarix"; b) "Minerologiya"; c) "Fozil odamlar shahri"; d) "Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum"

A) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a B) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

C) 1-d, 2-b, 3-d, 4-a D) 1-a, 2-d, 3-c, 4-b

43. X asr boshlarida Orolbo‘yida yashovchi qaysi xalqlar o'zlari yashab turgan hududdan boshqa hududga ko‘chishga majbur bo'lganlar?A) o'g'uzlar va qipchoqlar B) bijanaklar va qarluqlar

C) o‘g ‘uzlar va bijanaklar D) o‘g ‘uzlar va qarluqlar

44. O'zlarini Muhammad (s.a.v.) payg'ambarning avlodlari deb hisoblovchilar jamoasi yetakchisining unvonini aniqlang.

A) sadr B) muhtasib C) shayxulislom D) naqib

45. Qaysi javobda qadimda qarluqlar yashagan hududlar

ko'rsatilgan?

A)Sharqiy Turkiston, keyinchalik janubiy Tojikiston

B)Chu daryosi bo'ylari va Sirdaryonirig quyi oqimi

C)01toyning g'arbi, so'ngra Irtish daryosining o'rta oqimi

D)01toyning sharqi va Orol dengizi bo'ylari

46. XI asrda Movarounnahrda mahalliy mulkdor dehqonlar va

chorvador ko'chmanchilar o'rtasida ziddiyat kuchayib,...

A)dehqonlarga qarshi kurash keskin tus oldi

B)dehqonlarning jamiyatdagi mavqeyi yanada ortdi

C)katta yer egalari o'z yerlarida kadivarlarni ishlatishni afzal bilishdi

D)Somoniylar davlati barham topdi

47. 673-yilda Buxoroni yengib qaytayotgan arablar yo‘l-yo‘lakay qaysi shaharni egallaydilar?

A) Poykand shahrini B) Qarshi shahrini

C) Termiz shahrini D) Romiton shahrini

48. Qaysi javobda Movarounnahr shaharlarining Qutayba ibn

Muslim tomonidan egallanish ketma-ketligi to‘g‘ri

ko'rsatilgan? 1) Buxoro; 2) Poykand; 3) Naxshab; 4) Samarqand; 5) Madinat ash-Shosh.

A) 3, 1, 2, 5, 4 B) 2, 1, 3, 4, 5 С) 1, 2, 4, 3, 5

D) 1, 2, 3, 5, 4

49. Qaysi javobda Turk xoqonligida "qora budun" deb yuritilgan aholi qatlami kcltirilgan?

A) ziroatchilar B) hunarmandlar

C) ko'chmanchi chorvadorlar D) o'troq dehqonlar

50. Turkmanlarga qarshi jangda temuriy hukmdor Abu Said (1469-yil) halok bo‘lgan vaqtda turkmanlar egallab turgan viloyatlarni aniqlang.

A)Ozarbayjon, G'arbiy Eron va Iroqqacha bo'lgan viloyatlar

B)Panjob, Kobul va G'aznagacha bo'lgan viloyatlar

C)Jamibiy Eron, Tabriz va Sultoniyagacha bo'lgan viJoyatJar

D)Ozarbayjon, Gurjiston va Armanistongacha bo'lgan

Viloyatlar

51. Chig'atoy xonlari tomonidan Movarounnahrga noib etib tayinlangan Mas’udbek ... yilda pul islohotini amalga oshirib, ... ta shahar va viloyatda bir xil vaznda kumush

tangalar zarb ettira boshladi.

A) 1272 / 14 B) 1271 / 16 C) 1269 / 12 D) 1277 / 17

52. Quyidagi voqealardan qaysi biri Abu Muslim va Bobek qo'zg'olonlari boshlangan yillar oralig'ida sodir bo'lgan?

A)Sa.fforiylar Xurosonda hokimiyatni qo‘lga oldi.

Ti)Somoniylar davlati tashkil topdi.

C)Xalifa Mansur katta harbiy kuchlarni Movarounnahrdagi

qo‘zg‘olonni bostirishga safarbar etdi.

T))Marvon II taxtga o'tirdi

53. Qaysi javobda bir yilda sodir bo‘lgan voqealar keltirilgan?

A)Ismoil Somoniyning Tarozni zabt etib dashtliklarga

qaqshatqich zarba berishi va Bolgariyada Simeon

hukmronligining boshlanishi

B)Kiyev Rusining tashkil topishi va Xorazmning Qutayba

ibn Muslim tomonidan egallanishi

C)Temuchinning xon deb e ’lon qilinishi va Otsiz

h ukmronligining boshlanishi

D)Muz jangi va Muhammad Xorazmshoh hukmronlik

davrining boshlanishi

54. O'rta asrlarda O'tror shahri bilan bog'liq voqealar to'g'ri ko'rsatilgan javobni anqlang.

1) Chingizxon savdo karvoni talanib, barcha savdogarlar

qirib tashlangan; 2) 1212-yilda Xorazmshohga qarshi

qo'zg'olon ko'tarilgan; 3) Buyuk sohibqiron Amir Temur

vafot etgan; 4) mo'g'ullar shaharni 5 oy davomida qamal

qilgan; 5) XV asr boshlarida amir Berdibek tasarrufida

bo'lgan; 6) XV asr boshlarida Shayx Nuriddin boshqaruvida

bo'lgan

A) 3, 4, 5, 6 В) 1, 2, 3, 4 С) 1, 3, 4, 5 D) 2, 3, 4, 555. Kastiliya va Leon qiroli Genrix III ning hukmronligi tugagan

yili sodir bo'lgan voqeani aniqlang.

A)Pirmuhammad fitnachilar qo'lida halok bo'ldi

B)Angliya qiroli Genrix IV hukmronligi tugadi

C)yuz yillik urushda sulh shartnomasi imzolandi

D)Fransiya qiroli Karl VII hukmronligi boshlandi

56. Qaysi javobda Amir Temur o‘z davlatining sharqiy

hududlarini mo‘g‘ullar ta’siridan ozod etish uchun

Mo‘g‘uliston xonlariga zarba berib, o‘z tasarrufiga olgan

hududlar ko'rsatilgan?

1) Farg‘ona vodiysi; 2) Dashti Qipchoq; 3) O'tror;

4) Sabzavor; 5) Yassi; 6) Sayram; 7) Hisor; 8) Badaxshon;

9) Qunduz; 10) Qoshg‘ar

A) 3, 5, 8, 10 В) 1, 3, 5, 6 С) 1, 4, 7, 9 D) 2, 5, 7, 10

57. Qaysi javobda mustaqillik yillarida 1130 yillik yubileyi nishonlangan alloma nomi keltirilgan?

A) Imom ai-Buxoriy B) Mahmud az-Zamaxshariy

C) Najmiddin Kubro D) Imom al-Moturidiy

58. Quyidagi qaysi shaxs "Qonuni Mas’udiy" asarining muallifi hisoblanadi?

A) Bayhaqiy B) Nosir Xusrav C) Beruniy

D) Gardiyziy

59. Uesseks qiroli Buyuk Alfred vafot etgan yili...

A)Ismoil Somoniy Taroz shahrini fath etib, dashtliklarga zarba, berdi

B)xalifa Mu’tazid xaHfalik taxtiga o'tirdi

C) butun Xuroson Somoniylar qo‘l ostiga o ‘tdi

D)Xurosonda hokimiyat safforiylar qo'liga o ‘t,di

60. Qaysi javobda Amir Temur qo'shinidagi amirlarga dushman qo'shinini yenggani va yangi hududlarni zabt etgani uchun berilgan huquqlar ko'rsatilgan?

1) davlat kengashlarida qatnashish huquqi;

2) xirojning bir qismini Samarqandga yuborish huquqi;

3) bahodirlik martabasi bilan mukofotlangan;

4) keyingi yurishlar vaqtida devon faoliyatiga javobgarlik qilgan;

5) biror sarhad noibi maqomini olgan;

6) devonxona markaziy boshqarmasini boshqargan.

A) 2, 4, 6 B) 2, 3, 6 С) 1, 3, 5 D) 1, 4, 6

61. Qaysi javobda Movarounnahr shaharlarining Qutayba ibn Muslim tomonidan egallanish ketma-ketligi to‘g‘ri ko'rsatilgan?

1) Buxoro; 2) Poykand; 3) Naxshab; 4) Samarqand;

5) Madinat ash-Shosh.

A) 1, 2, 3, 5, 4 В) 3, 1, 2, 5, 4 C) 2, 1, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 3, 5,

62. Ma’lumki, 1420-yilda ochilgan Samarqand madrasasi ellik hujradan iborat bo'lib, hujraning qaysi qismi "qaznoq" deb atalgan?

A) yotoqxona B) darsxona C) omborxona

D) tahoratxon

63. Quyidagi qaysi davlat turkiy kengayib kamol topgan va Yevrosiyoda muqim o‘rin egallagan.?

A) G’arbiy turk xoqonligi B) Qoraxoniylar C) Xorazmshohlar D) Eftallar

64. Somoniylar davrida savdogarlar Itil, Xazar va Bulg‘orga Movarounnahr va Xorazmdan quyidagi qaysi mahsulotni olib bormaganlar? A) guruch B) quruq mevalar C) shirinliklar, D) Mo’ynalar

65. Quyidagi qaysi xalq Movarounnahrda hukumronligini mustahkamlash uchun musulmon ruhoniylari bilan yaqin aloqni o’rnatganlar? A) G’aznaviylar B) Turk xoqonligi C) Qoraxitoylar D) Qoraxoniylar

66. G’arbiy turk xoqoni viloyat noibiga Yabg’u unvonini berishi unga qaysi hududlar ustidan siyosiy nazoratni kuchaytiradi? A) O‘rta Osiyo, Sharqiy Turkiston va Toxariston B) Sug’d, Sharqiy Turkiston va Toxariston

C) Badaxshon, Toxariston va Movarounnahr D) Balx Badaxshon va Toxariston

67. Quyidagi qaysi ilk o’rta asr davlati sertarmoq xo‘jalikka ega bo‘lib, sug‘orma dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik, konchilik va savdo yuksak darajada edi?

A) Toxariston B) Choch va Eloq C) Sug’d D) Farg’ona

68.Qachondan boshlab O’rta Osiyoga ko‘chmanchi chorvadorlarning beto‘xtov shiddat bilan kirib kelishi va o‘troqlashuvi shahar va qishloqlarning qiyofasi hamda aholisining turmush tarzi-yu ijtimoiy ahvoliga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi? A) VI-VII asrlardan B) V-VII asrlardan C) IX-XI asrlardan D) XI-XII asrlardan

69. Quyidagi qaysi inshoot XV asr xalq ustalarining yog‘och o‘ymakorligi san’atidagi eng nodir namunalaridan hisoblanadi? A) To’rabekxonim B) Shohizinda va Go’ri Amir C) Bayonqulixon maqbarasi D) Qusam ibn Abbos ansambli

70. Abdullatif otasining qiyin ahvolda qolganini kuzata turib qulay fursatdan foydalanib, bosh ko‘taradi va Amudaryodan kechib o‘tib qaysi hududlarni osongina zabt etadi? A) Termiz, Xuzor, Naxshabni B) Shohruxiya, Samarqand va Buxoro tevaragini C) Samarqand, Buxoro va Nasaf viloyatlarini D) Termiz, Shahrisabz va Xuzorni
Download 34,1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti