Qaysi ibоra tizimli sklеrоdеrmiya tushunchasini anglatadi?Download 1.26 Mb.
bet2/13
Sana21.02.2017
Hajmi1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
2078. Infeksion endokardit kichik diagnostic mezonlariga kiradi:

 1. leykositoz

 2. tana harorati 38 0S*

 3. anemiya

 4. trombositopeniya

 5. leykopeniya

2079. Vegetasiyaga kirmaydi :

 1. qon shaklli elementlari

 2. fibrin

 3. kolonnalari mikroorganizmlarning

 4. immunokompleksi*

 5. tromblar

2080. Infeksion endokardit kechishida ko`p uchraydigan holat:

 1. otkir kechishi

 2. o`tkir osti kechishi*

 3. surunkali kechishi

 4. yashirin kechishi

 5. lokal kechishi

2081. Ikkilamchi Infeksion endokardit uchraydi:

 1. immunodefitsit holatda

 2. tug`ma va orttirilgan yurak illatlarida*

 3. oldin o`tkazilgan Infeksion endokarditda

 4. homiladorlarda

Е. qariyalarda

2082. Lukin dog`i uchraydi: 1. qonyunktivani oldingi burmasida*

 2. ko`z tubida

 3. tirnoq ichida

 4. bosh miyada

 5. quloq suprasida

2083. Infeksion endokarditda ko`pincha jarohatlanadi:

 1. mitral qopqoq

 2. aortal qopqoq*

 3. uchtavaqali qopqoq

 4. o`pka arteriyasi

 5. jarohatlanmaydi

2084. Osler tuguni bu:

 1. fibroz to`qima

 2. mikroabssesslar

 3. vaskulit tomir anevrizmasi bilan*

 4. gematoma

Е . gemangioma

2085. Endokarditda erta xirurgik davo shundan tashqari: 1. o`tkir yurak yetishmovchiligi

 2. nazorat qilinmaydigan infeksiya

 3. ikki va undan ko`p qopqoq zararlanishi*

 4. embolik asoratni yuqoriligi

Е. otkir buyrak yetishmovchiligi

2086. Narkomanlarda Infeksion endokarditda qopqoq zararlanadi: 1. mitral qopqoq

 2. aortal qopqoq

 3. uchtavaqali qopqoq*

 4. o`pka arteriyasi

 5. jarohatlanmaydi

2087. Infeksion endokarditda buyrak zararlanishi qaysi ko`rinishda uchraydi:

 1. pielonefrit

 2. glomerulonefrit*

 3. amiloidoz

 4. SBE

2088. Infeksion endokardit asosiyturiga hos emas::

 1. Infeksion endokardit erta qopqoqlarni zararlanishi*

 2. Infeksion endokardit narkomanlarda

 3. Infeksion endokardit suniy qopqoq o`rnatilgandan keyin

 4. Infeksion endokardit gemodializdagikasallarda

 5. qariyalardagi Infeksion endokardit

2089. Infeksion endokarditda qopqoqdagi morfologik o`zgarishlar:

 1. so`galsimon

 2. yiringlinekrotik

 3. polipyarali*

 4. aseptik

 5. hamma javoblar to`g`ri

2090. 29yoshli bemor, kokain qabul qiladi,2 hafta mobaynida tana harorati 40 0C ko`tarildi, quvvatsizlik, ozish kuzatildi. Ko`rik vaqtida teri qoplamlarni rangparligi ,Myusse simptomi, tirnoqlarda gemorragiya,taxikardiya (110 ta.1 min.), AB 140/30 mm sim ust.

Taxminiy diagnoz: 1. Infeksion endokardit uchtavaqali qopqoq zararlanishi bilan*

 2. Infeksion endokardit mitral qopqoq zararlanishi bilan

 3. miokardit

 4. miokard infarkti

 5. aortal klapan yetishmovchiligi

2091. Dressler sindromini davolash:

 1. prednizolon*

 2. penicillin

 3. klaforan

 4. aspirin

 5. digoksin

2092. Miokard infarktining erta asorati:

 1. o`pka shishi*

 2. Dresler iindromi

 3. Yurak surunkali anevrizmasi

 4. Qon aylanish surunkali etishmovchiligi

 5. Yurak tamponadasi

2093. Miokard infarktining eng ko`p uchraydigan asorati

 1. Miokard yorilishi

 2. Miya emboliyasi

 3. Ritm buzilishi*

 4. Dresler sindromi

 5. Shok

2094. Miokard infarkti to`liq atrioventrikulyar blokada bilan asoratlanganda qo`llaniladi:

 1. atropin

 2. noradrenalina

 3. izadrin

 4. o`ng qorinchaga zondelektrod qo`yish*

 5. ko`rsatilganlarning ҳammasi

2095. Kardiogen shokni kasalxonagacha bo`lgan davrda davolashda qo`llanilmaydi:

 1. gipotenziv vositalar*

 2. arterial bosimni ko`taruvchi vositalar

 3. reopoliglyukin

 4. antikoagulyantlar

 5. analgetiklar

2096. β adrenoblokatorlarni qabul qilishni to`xtatish keltirib chiqarishi mumkin:

 1. AQB oshishi

 2. taxikardiya

 3. to`satdan o`lim

 4. miokard infarkti

 5. Ҳammasi*

2097. Miokard infarktining eng ko`p uchraydigan asoratilarida o`lim holati:

 1. o`pka shishi

 2. anevrizma

 3. kardiogen shok*

 4. hilpilovchi aritmiya

 5. Dresler sindromi

2098. Miokard infarktini o`ta o`tkir davrida EKGdagi o`zgarish:

 1. yuqori T tish*

 2. ST segmenti depressiyasi

 3. ST intervalini egisimon ko`tarilishi

 4. chuqur Q tish

 5. hammasi

2099. Transmural miokard infarktidagi belgi:

 1. ifodalangan Q tish

 2. manfiy T tish

 3. QS tishini paydo bo`lishi*

 4. R tish amplitudasining pasayishi

 5. hammasi

2100. Miokard infarktida ECHTini ko`tarilishi asosan:

 1. birinchi soatlarda

 2. ikkinchi kundan

 3. 34 kundan

 4. 1 haftadan so`ng*

 5. 1 oydan so`ng

2101. Miokard infarktini qaysi bosqichida patologik Q shakllanadi:

 1. o`ta o`tkir

 2. o`tkir*

 3. o`tkir osti

 4. chandiqlanish

 5. prodromal

2102. Miokarda infarkti ni birinchi soatlarida qonda qanday bioximik o`zgarishlar paydo bo`ladi:

 1. ALT AST oshishi*

 2. timol proba musbat

 3. fibrinogen pasayishi

 4. KFK, LDG oshishi

 5. ishqoriy fosfataza

2103. Miokard infarkti erta asoratlariga kirmaydi:

 1. o`pka shishi

 2. kardiogen shok

 3. yurak tamponadasi

 4. Dressler sindromi*

 5. hammasi

2104. Miokard infarktida qaychi simptomi nimani anglatadi:

 1. ALT pasayishi LDG1 oshishi

 2. LDG1 pasayishi ALT oshishi

 3. leykositozni pasayishi ECHT bir hafta mobaynida ko`tarilishi*

 4. ECHT kamayishi va leykositozni bir hafta mobaynida ko`tarilishi

 5. togri javob yoq

2105. Miokard infarkti o`tkir bosqichida qorinchalar taxikardiyasi kuzatilganda birinchi navbatda qaysi dori vositasi buyuriladi:

 1. kordaron

 2. novokainamid

 3. betablokatori

 4. lidokain*

 5. verapamil.

2106. Miokard infarktda o`lim sabablari:

 1. qorincha asistoliyasi

 2. qorincha fibrillyasiyasi*

 3. qorincha bigimeniya

 4. atrioventrikulyar blokada II daraja

 5. sinoaurikulyar blokada II daraja.

2107. Epistenokardik perikarditda miokard infarktli kasallarda quyidagilar tavsiya etiladi:

 1. antigistamin preparatlari

 2. YQNVlar*

 3. glyukokortikoidlar

 4. antibiotiklar

E. nitratlar.

2108. O`tkir o`pka yuragida ko`p uchraydigan o`lim sabablari: 1. pnevmoniya

 2. astmatik holat

 3. o`pka arteriyasi tromboemboliyasi*

 4. spontan pnevmotoraks

 5. pnevmoskleroz

2109. Kardiogen shokni klinik simtomlari:

 1. isitma, limfadenopatiya

 2. isitma, zangsimon balg`amli yo`tal

 3. AB keskin pasayishi, ipsimon puls*

 4. AB keskin oshishi, zo`riqgan puls

 5. tana haroratini oshishi

2110. Yurak anevrizmasi bu

 1. chap qorincha gipertrofiyasi

 2. ўng qorincha gipertrofiyasi

 3. chap qorincha gipotrofiyasi

 4. 4 yurak sohasini shishi*

 5. hamma javoblar to`g`ri

2111. Kardiogen shokda quyidagi dori vositalar qo`llaniladi:?

 1. mezaton

 2. dopamin*

 3. prednizolon

 4. bikarbonat natriya

 5. aspirin

2112. Quyidagi fermentlar MI 612 soatda oshadi?

 1. kreatinfosfokinaza *

 2. laktatdegidrogenaza

 3. aminotransferazi

 4. ishqoriy fosfataza.

 5. anemiya

2113. Miokard infarktiga quyidagi exokardiografik belgilar hos:

 1. diffuz giperkinez

 2. diffuz gipokinez

 3. lokal gipokinez*

 4. lokal giperkinez.

 5. o`zgarishlar bo`lmaydi

2114. Miokard infarktida birinchi 6 soatda davo?

 1. trombolitik terapiya *

 2. digitalizatiya

 3. kalsiy antigistamin terapiya

 4. kislorodterapiya

 5. xirurgik davo

2115. Miokard infarktining o`tkir bosqichida trombolitik terapiyani asorati?

 1. gipotenziya

 2. anafilaktik shok

 3. gemorragik shok

 4. gematuriya

 5. hamma javoblar to`g`ri*

2116. O`tkir miokard infarktida noxush prognostik belgi:

 1. hilpillovchi aritmiya

 2. erta qorinchalar ekstrasistoliya

 3. gruppali qorinchalar ekstrasistoliyasi *

 4. politop qorinchalar ekstrasistoliyasi

 5. Bo`lmacha ekstrasistoliyasi

2117. Miokard infarktda ko`p uchraydigan erta va xavfli asoratlar?

 1. kardiogen shok

 2. o`pka shishi

 3. qorinchalar fibrillyatsiyasi *

 4. yurak yorilishi

 5. shok

2118. Kardiogen shokda quyidagi dori vositalar qo`llanilashdan maqsad

 1. Arterial bosimni oshirish.

 2. Arterial bosimni pasaytirish*

 3. Pulsni oshirish

 4. Pulsni pasaytirish

 5. Yurak ritmni tiklash.

2119. Bemor 45 yosh klinikaga o’tkir miokard infarkti simtomatikasi bilan keltirildi. 10 soatdan keyin bemorda yurak to`xtab qolishi, quvvatsizlik,bosh aylanishi belgilari paydo bo`ldi. EKGda sinusli ritm, periodik qorinchalar kompleksini o`zgarishi kompensator pauza paydo bo`lishi bilan harakterlanadi. Qaysi asorat haqida o`ylash mumkin?

 1. to’liq atrioventrikulyar blokada

 2. qorinchalar taxikardiyasi

 3. bo`lmacha ekstrasistoliyasi

 4. supraventrikulyar taxikardiya

 5. qorinchalar ekstrasistoliya*

2120. O`tkir miokard infarktida og`riqdan keyin 6 soatdan keyin oshadi

 1. kreatinfosfokinaza *

 2. laktatdegidrogenazi

 3. aspartataminotransferaza

 4. aldolaza

 5. α gidroksibutiratdegidrogenaza.

2121. Quyida sanab o’tilganlardan qaysi biri ankilozlovchi spondiloartritga xarakterli emas?

 1. ko’p hollarda kichik yoshdagilarda rivojlanadi

 2. ko’p hollarda ayollarda rivojlanadi*

 3. populyatsiyada nisbatan o’pka, yurak va buyrak kasalliklaridan eng ko’p o’lim kuzatiladi

 4. kasallik rivojlanishida eng birinchi ko’z zararlanishi mumkin

 5. avtomobil boshqaruvida qiyinchilik yuzaga keladi

2122. Quyida sanab o’tilgan belgilardan qaysi biri ankilozlovchi spondiloartritda eng kam uchraydi?

 1. EChT oshishi

 2. HLAB27

 3. Sakroileit

 4. revmatoid factor*

 5. entezopatiya

2123. Bexterev kasalligiga xos bo’lmagan belgini belgilang

 1. umurtqalarda harakatning cheklanishi

 2. palpatsiyada dumg’aza yonbosh bitishmasida og’riq kuzatilishi

 3. teri osti tugunchalari*

 4. ko’krak qafasi ekskursiyasining kamayishi

 5. o’tkir oldingi uveit

2124. Quyidagilardan qaysi biri ankilozlovchi spondiloartrit uchun xos emas?

 1. umurtqa pog’onasida tungi og’riqlar

 2. ayollarda uchrashi*

 3. jismoniy mashqlardan keyin og’riq kamayishi

 4. bemorning yaqin qarindoshlarida umurtqa pog’onasida og’riq bo’lishi

 5. yoshlarda

2125. Quyidagi sanab o’tilganlardan qaysi biri ankilozlovchi spondiloartritga hos emas?

 1. o’pka apical fibrozi

 2. kifoz

 3. aortal yetishmovchilik

 4. periferik artrit

 5. surunkali konyuktivit*

2126. Faqat ankilozlovchi spondiloartritda kuztiladigan labоrator ko’rsatkich o’zgarishini aniqlang?

 1. hech qaysi

 2. EChT oshishi

 3. HLA B27*

 4. antinuklear omil

 5. hammasi

2127. Reyter kasalligida qaysi belgi ko’p hollarda bo’lmaydi

 1. axilloidit

 2. retsidivlanuvchi irit

 3. qol panja mayda bo’g’imlarining zararlanishi*

 4. aortal yetishmovchilik

 5. konyuktivit

2128. Reaktiv artrit sababi

 1. irsiy moyillik

 2. xlamidiya infeksiyasi*

 3. T va B limfotcitlar balansining buzilishi

 4. moddalar almashinuvining buzilishi

 5. autoimmun zararlanish

2129. Seronegativ spondiloartrit guruhiga kiruvchi kasallikni belgilang:

 1. Laym kasalligi

 2. Bexchet kasalligi

 3. Bexterev kasalligi*

 4. Reyno kasalligi

 5. Gudpascher kasalligi

2130. Seronegativ spondiloartrit uchun eng xos belgini belgilang 1. ayollarda erkaklarga nisbatan ko’p rivojlanishi

 2. teriosti tugunchalar

 3. revmatoid omil bo’lmasligi*

 4. revmatoid omil bo’lishi

 5. LE hujayralar bo’lishi

2131. Seronegativ spondiloartritda qaysi klinik o’zgarishlar uchraydi?

 1. shilliq qavatlar va terida yaralar

 2. tirnoqlar zararlanishi

 3. ko’zning yallig’lanishi*

 4. distal falangalararo bo’g’imlar zararlanishi

 5. fotosensiblizatsiya

2132. Bexterev kasalligi eng ko’p uchraydi:

 1. bolalarda

 2. qizlarda

 3. ayollarda

 4. ayollar va erkaklarda bir xil

 5. yigitlarda*

2133. Bexterev kasalligida rentgenologik belgilar:

 1. bir tomonlama sakroileit

 2. osteoskleroz

 3. ikki tomonlama sakroileit*

 4. diffuz osteoporoz

 5. osteofitlar

2134. Bexterev kasalligida qaysi yurak klapani eng ko’p zararlanadi

 1. Mitral

 2. Aortal*

 3. Trikuspidal

 4. O’pka arteriyasi klapani

 5. O’pka arteriyasi klapanidan tashqari barcha klapanlar bir xil zararlanadi

2135. Seronegativ spondiloartritlar guruhiga kiruvchi kasalliklarni belgilang

 1. Bexterev kasalligi

 2. Bexchet kasalligi

 3. Reyter kasalligi

 4. Barchasi

 5. Bexchet kasalligidan tashqari barchasi*

2136. Seronegativ spondiloartritga eng xos bo’lgan belgilarni belgilang

 1. Sakroileit belgilar

 2. Hammasi*

 3. HLAB27 tashuvchanlik

 4. Periferik artrit rivojlanishi

 5. oldingi uveitning tez tez rivojlanishi

2137. Qaysi holat reaktiv artrit tushunchasiga mos keladi:

 1. Psoriatik artrit

 2. Bexterev kasalligi

 3. Shegren kasalligi

 4. Reyter kasalligi*

 5. Bexchet kasalligi

2138. 23yoshli bemor 2 yil davomida bo’yin va beldumg’aza sohasidagi og’riqqa shikoyat qiladi. Bo’yinda harakat cheklangan, Kushelevskiy simptomi musbat, tizza bo’g’imida shish aniqlangan. Sizning tashxisingiz: 1. Bexterev kasalligi, aralash formasi

 2. Bexterev kasalligi, periferik formasi*

 3. Bexterev kasalligi, rizomielik formasi

 4. Bexterev kasalligi, markaziy formasi

 5. Bexterev kasalligi, skandinaliya formasi

2129. Reyter kasalligining klassik triadasi

 1. Uretrit, artrit,sinoviit

 2. Uretrit, artrit, konyuktivit*

 3. Uretrit, artrit,giperkeratoz

 4. Sinovit, artrit, giperkeratoz

 5. Uretrit, konyuktivit, giperkeratoz

2140. Xlamidia trachomatis bilan assotsiyalangan reaktiv artritda eng ko’p qo’llaniladigan antibiotik:

 1. Penitsillin

 2. Gentamitsin

 3. Doksiciklin*

 4. Klofaran

 5. Sefozolin

2141. Reaktiv artrit qaysi bo’g’imlardan tez tez boshlanadi:

 1. Tirsak va bilakkaft bo’g’imi

 2. Yelka va tirsak bog’imlari

 3. Boldirtovon va tizza bo’g’imi*

 4. Chanoqson va tizza bo’g’imi

 5. Proksimal va distal falangalararo bog’im

2142. Bexterev kasalligiga moyillik omillari:

 1. Fermentopatiya

 2. Zararli odatlar

 3. Surunkali infeksiya o’chog’i

 4. HLA B27 antigeni bo’lishi*

 5. bo’g’imlar zo’riqishi

2143. Ikki tomonlama sakroileit eng ko’p xarakterli:

 1. Reaktiv artritga

 2. Revmatoid artritga

 3. Osteoartrozga

 4. Reyter kasalligiga

 5. Bexterev kasalligiga*

2144. Ankilozlovchi spondiloartritda basis terapiya o’z ichiga oladi

 1. nosteroid yallig’lanishga qarshi preparatlar

 2. opioid analgetiklar

 3. sulfasalazin*

 4. antidepressant

 5. glyukokortikosteroidlar

2145. Ankilozlovchi spondiloartrit bilan ko’proq zararlanadi:

 1. bolalar

 2. keksalar

 3. o’smirlar va o’rta yoshdagi erkaklar (1530 yosh)*

 4. klimaks davridagi ayollar

 5. yosh qizlar

2146. Bexterev kasalligida (ankilozlovchi spondiloartrit) ko’proq yuzaga keladi: 1. mitral stenoz

 2. mitral klapan yetishmovchiligi

 3. aortal klap[an stenozi

 4. aortal yetishmovchilik*

 5. trikuspidal klapan yetishmovchiligi

2147. Reyter sindromida kuzatilishi mumkin

 1. assimetrik poliartrit, polivisserit, uveit

 2. assimetrik poliartrit, polivisserit, ankilozlovchi spondiloartrit

 3. assimetrik poliartrit, uveit, uretrit*

 4. assimetrik poliartrit, ankilozlovchi spondiloartrit,uretrit

 5. assimetrik poliartrit, poliviscerit, uveit, ankilozlovchi spondiloartrit,uretrit

2148. Bemorda dumg’azayonbosh bo’g’imida og’riq, yirik bo’g’imlarning uzoq muddatli qaytalanuvchi monoartriti nimadan dalolat beradi?

 1. Beldumg’aza osteoxondrozi

 2. revmatoid artrit

 3. bexterev kasalligi*

 4. Laym kasalligi

 5. psoriatic artrit

2149. Qaysi hollarda ko’proq entezopatiya uchraydi?

 1. Revmatoid artrit

 2. Podagra

 3. Bexterev kasalligi*

 4. Osteoartroz

 5. revmatik isitma

2150. "Sosiskasimon" barmoqlar qaysi kasallikka xos:

 1. revmatoid artritga

 2. psoriatic artritga*

 3. osteoartrozga

 4. revmatik isitmaga

 5. tizimli qizil bo’richa

2151. Mutilirlangan artrit – bu …ning shakli

 1. yuvenil revmatoid artrit

 2. Reyter sindromi

 3. Psoriatik artrit*

 4. Tizimli qizil bo’richada bo’g’imlar zararlanishi

 5. Bexterev kasalligi

2152. Podagra –bu purin almashinuvi buzilishi bilan bog’liq bo’lib,quyidagi qaysi belgi xarakterli?

 1. Qon zardobida siydik kislotasini oshishi*

 2. siydikda siydik kislotasini oshishi

 3. siydik orqali uratlarni chiqishi

 4. yuz terisi qizarishi

 5. qonda RF aniqlanishi

2153. Birlamchi podagra patogenetik formasini belgilang:

 1. metabolik (oraganizmda siydik kislota sintezini ortishi)*

 2. metabolik (siydik kislotani buyrak orqali ajralishini ortishi)

 3. buyrak kaxos (buyrak parenximasida uratlar to’planishi)

 4. jigarga xos( jigardan uratlar ajralishini kamayishi)

 5. buyrakka xos(organizmda siydik kislotasi sintezi ortishi)

2154. Ikkilamchi podagrani ko'proq qaysi kasallik chaqiradi?

 1. qandli diabet*

 2. surunkali jigar yetishmovchiligi

 3. surunkali gepatit

 4. qandsiz diabet

 5. diffuz buqoq

2155. Podagra rivojlanishida xavfli omil:

 1. puringa boymahsulotlarni iste’mol qilish (go'sht, kalla go'shti, jigar, dukkaklilar, shokoland)*

 2. puringa boy mahsulotlarni iste’mol qilish (guruch, makaron,piyoz)

 3. alkogol mahsulotlarini kam iste’mol qilish

 4. jismoniy harakatning oshishi

 5. ochlik

2156. Quyidagi qaysi belgi podagrada bo’g’im sindromini xarakterlaydi?

 1. kuchli o’tkir ogriq, teri rangini birdaniga to’q qizil rangga keyinchalik yumshoq toqimalarning ko’kimtir shishi, ko’pincha oyoq panjasining 1 chi bosh barmog’ida*

 2. sekinlik bilan boshlanib, davomiyligi bir necha xaftadan bir necha oyagacha

 3. og’riqni kunduzi kuchayishi

 4. oyoqda gemorragik toshmalar bilan kuchli og’riqlar

 5. mahalliy temperaturani normalligi

2157. O’tkir podagra artriti huruji nima bilan birga kechadi?

 1. Zararlangan bo’g’im terisini qichishi

 2. Zararlangan bo’g’im xarakatini cheklanishi

 3. zararlangan bo’g’imda kuchli og’riq*

 4. barchasi to’g’ri

 5. barchasi xato

2158. Qonda qaysimoddani ko’payishi podagra sababi xisoblanadi?

 1. Mochevina

 2. siydik kislotasi*

 3. kreatinin

 4. gemoglobin

 5. billirubin

2159. Tananing qaysi qismi podagra kasalligida ko’proq zararlanadi?

 1. Qo’lning bosh barmog’i

 2. Qo’lning kichik barmog’i

 3. Oyoqning bosh barmog’i*

 4. oyoqning kichik barmog’i

 5. tizza bo’g’imi

2160. Podagra asoratida uchraydigan podagrik tugunchalarni tibbiyotda qanday ataladi?


Download 1.26 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat