P. F. Borovskiy nomli toshkent shahar tibbiyot kolleji “tasdiqlayman” O’quv ishlari bo’yicha direktorDownload 108.5 Kb.
Sana25.06.2017
Hajmi108.5 Kb.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG’LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

P.F.BOROVSKIY NOMLI TOSHKENT SHAHAR TIBBIYOT KOLLEJI

TASDIQLAYMAN”O’quv ishlari bo’yicha direktor

o’rinbosari

Burihodjayeva H.S ________

_____”__________2017yil


IJTIMOIY FANLAR MAJMUASI BO’YICHA

DAVLAT ATTESTATSIYASI UCHUN


TEST SAVOLLARI

Ijtimoiy fanlar kafedrasida

ko’rib chiqildi va tasdiqlashga

tavsiya etildi.

___”__________2017 yilKafedra mudiri: _______

TOSHKENT 2017

I VARIANT

1. 1917 yilda Turkiston O’lkasining ma’muriy-hududiy tuzilishi qanday bo’lgan…?

A. Turkiston o’lkasi Rossiya imperiyasi tarkibida, Xiva xonligi va Buxoro amirligi.

B.Qo’qon xonligi, Xiva xonligi, Buxoro amirligi.

C. TASR,BXSR,va XXSR

D. RSFSR, XXSR, KASR

2. “Sho‘roi Islomiya” tashkiloti qachon va qayerda tuzildi?

A. 1917-yil 16-mart Samarqand

B. 1917-yil 26-mart Farg‘ona

C. 1917-yil 14-mart Toshkent

D. 1917-yil 2-mart Qo‘qon

3. 1917-yil 26-noyabrda qanday voqea yuz berdi?

A. Sovet hokimiyati zo‘ravonlik bilan o‘rnatildi

B. Turkiston Muhtoriyati tashkil topdi

C. Farg‘ona Muvaqqat hukumati tashkil topdi

D. Turkiston Xalq Komissarlari Soveti tuzildi

4. 1917-yil necha marta Butun Turkiston Qurultoyi o‘tkazildi?

A. 4 marta

B. 5 marta

C. 3 marta

D. 2 marta

5. “Vatan taraqqiyoti” va “Fidokorlar” milliy demokratik partiyalarining birlashish sabablari to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang.

A. Parlamentda kuchli fraksiyaga ega bo’lish uchun

B. A’zolardan ko’pchiligi ziyolilardan ekanligi uchun

C. Iqtisodiy islohotlar borasida qarashlarning yagonaligi uchun

D. Faoliyat dasturlarining bir-biriga juda yaqinligi uchun

6. Qachon Turkiston Muhtoriyati fojiali ravishda tugatildi?

A. 1918-yil 21-yanvar

B. 1918-yil 26-27 yanvar

C. 1918-yil 19-22 fevral

D. 1918-yil 30-fevral
7. Istiqlolchilik harakatiga boshchilik qilgan qo`rboshilar kimlar bo`lgan?

A. Cho‘lpon, Munavvar Qori, Fitrat, Hamza, Avloniy

B. Katta Ergash, Kichik Ergash, Madaminbek, Shermuhammadbek

C. Qori Niyoziy, J.Odilov, Validiy

D. Mustafo Cho`qayev, Behbudiy, Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jayev
8. Qachon Sovet Hokimiyati zo‘ravonlik bilan o‘rnatildi?

A. 1917-yil sentabr

B. 1917-yil may, iyun

C. 1917-yil fevral

D. 1918-yil mart
9. 1918-yil 2-mart voqealari tarixga qanday nom bilan kirdi?

A. “Al-izoh”

B. “Xudosizlar”

C. “Kolesov voqeasi”

D. “Qizil gvardiya
10. TASR qachon tuzildi?

A. 1918-yil 21-22 fevral

B. 1918-yil 20 aprel-1 may

C. 1918-yil 19-may

D. 1919-yil 1-oktyabr
11. Qachon Xivada xonlik ag‘darildi?

A. 1920-yil 27-30 aprel

B. 1920-yil 2-fevral

C. 1920-yil 2-sentyabr

D. 1920-yil 20-sentyabr
12. Butun Buxoro xalq vakillari I-qurultoyida qanday masala ko‘rildi?

A. Toshkentda Turkiston xalq universitetining ochilishi masalasi

B. O‘lka musulmon kommunistlari byurosining tuzilishi haqidagi masala

C. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tuzilishi masalasi

D. Xiva Xalq Sovet Respublikasining tuzilishi haqidagi masala
13. SSSRni tuzish to‘g‘risidagi deklaratsiya va ittifoq shartnomalari qachon imzolandi?

A. 1921-yil sentabr

B. 1922-yil 30-31 dekabr

C. 1923-yil 5-9 mart

D. 1924-yil aprel
14. Qachon Markaz rahbarligida O‘rta Osiyoda milliy- hududiy chegaralanish o‘tkazildi?

A. 1924-yil

B. 1925-yil

C. 1926-yil

D. 1927-yil
15. Qachon O‘zbekiston SSSR tarkibiga kiritildi?

A. 1924-yil sentyabr

B. 1925-yil may

C. 1925-yil avgust

D. 1925-yil sentyabr
16. “Hujum” harakati qanday harakat?

A. Yer-suv islohoti

B. Boy dehqonlarni tugatish

C. Kolxozlarni tashkil etish harakati

D. Xotin-qizlarga nisbatan o‘tkazilgan harakat
17. Qachon arab alifbosi asosida eski o‘zbek yozuvidan lotin yozuviga o‘tildi?

A. 1925-yil may

B. 1927-yil sentabr

C. 1929-yil iyul

D. 1931-yil avgust
18. Turkistondagi yer-suv islohatlarini o’tkazishdan asosiy maqsad nima edi?

A. Yirik xususiy egaligini yo’q qilish va milliylashtirish

B. Yangi iqtisodiy siyosatdan chiqish

C. Shahar va qishloq o’rtasidagi munosabatlarni yaxshilash

D. Dehqonlar mehnati va yuqori hosil olishni rag’batlantirish
19. Katta Farg‘ona kanali qachon qurildi?

A. 1938-yil fevral-mart

B. 1940-yil –fevral-mart

C. 1937-yil avgust-sentabr

D. 1939-yil avgust-sentabr
20. Birinchi yaratilgan o‘zbek kinofilmi qanday nom bilan atalgan?

A. Azamat

B. Asal

C. Ravot qashqirlari

D. Vatan
21. Qatag’onlik yillarida o’zbek ziyolilariga qanday ayblar qo’yilgan?

A. Xalqning siyosiy ongini va ma`rifatini rivojlantirishga intilishi

B. Siyosiy tizimni o’zgartirishga intilishi

C.Mustaqillikka intilishi

D.Bozor munosabatlariga intilishi
22. Milliy siyosat natijasida O‘rta Osiyoda nechta yangi Respublikalar paydo bo‘ldi?

A. 4 ta

B. 5 ta

C. 3 ta

D. 6 ta
23. O‘zbekistonda Prezidentlik lavozimi ilk bor qachon va qaysi hokimiyat organi tomonidan ta'sis etildi?

A. 1989-yil 28-iyunda, O‘zbekiston Kompartiyasi MQning qaroriga asosan

B. 1990-yil 24-martda, Oliy Kengash qaroriga asosan

C. 1990-yil 20-iyunda, Oliy Kengash qaroriga asosan

D. 1991-yil 31-avgustda, Oliy Kengash Qonuniga asosan

24. I.Karimovning qaysi asarida bozor munosabatlariga o‘tishning 5 tamoyili asoslab berilgan?

A. “O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li”

B. “O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda”

C. “O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida...”

D. “O‘zbekiston – bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li”
25. O‘zbekiston YUNESKO ga qachon a'zo bo‘ldi?

A. 1992-yil

B. 1993-yil

C. 1994-yil

D. 1995-yil
26. O‘zbekistonda hozirgi kunda nechta siyosiy partiya faoliyat ko‘rsatmoqda?

A. 2 ta

B. 3 ta

C. 4 ta

D. 5 ta
27. O‘zbekistonda qonun chiqaruvchi organ bu...?

A. Oliy Majlis

B. Sud hokimiyati

C. Vazirlar Mahkamasi

D. Mahalliy o‘zini-o‘zi boshqarish organlari
28. Mustaqillik Deklaratsiyasi nechta punktdan iborat?

A.6


B. 25

C. 12


D. 26
29. 1994 yilning 5 may kuni qanday Davlat mukofotlari ta’sis etilgan?

A. Sog’lom avlod uchun, Jaloliddin Manguberdi, Buyuk xizmatlari uchun

B. Mehnat shuhrati, Shon-sharaf, Amir Temur

C. Mustaqillik, Do’stlik, Jasorat,Shuhrat, O’zbekiston qahramoni, Oltin yulduz

D. El-yurt xizmatlari uchun, Jaloliddin Manguberdi

D. San'at va arxitektura yo‘nalishi bo‘yicha
30. O‘zbekiston Respublikasi BMTga qachon qabul qilingan?

A. 1993-yil dekabr

B. 1991-yil sentabr

C. 1991-yil noyabr

D. 1992-yil mart
31. YUNESKO tomonidan Amir Temurning 660 yillik yubileyi qaysi shaharda bo‘lib o‘tgan?

A. Londonda

B. Moskvada

C. Jenevada

D. Parijda
32. Quyida keltirilgan voqealardan qaysi biri 1991 yilning 28 sentabrida O’zbekistonda bo’lib o’tgan?

A. O’zbekistonda AQSH elchixonasini ochilishi

B. Toshkentda Turkiya elchixonasini ochilishi

C. Toshkentda Alisher Navoiy haykali o‘rnatildi

D. O‘zbekiston Respublikasi “Sog‘lom avlod ordeni” ta'sis etildi
33. Toshkentda “Shahidlar xotirasi” maydoni qachon ochilgan?

A. 2000-yil may

B. 2000-yil yanvar

C. 1999-yil iyul

D. 1999-yil may
34. Oliy Majlisning I-sessiyasining ochilish sanasini ko‘rsating?

A. 1994-yil 15-aprel

B. 1994-yil 28-mart

C. 1995-yil 7-yanvar

D. 1995-yil 23-fevral

35. O‘zbekistonda o‘tkazilayotgan islohotlarning yagona maqsadi ...

A. Respublika mustaqilligini mustahkamlash

B. Bozor iqtisodiyoti munosabatlariga asoslangan yangi jamiyat qurish

C. Huquqiy davlat yaratish, xalqni ma'naviy va madaniy yuksaltirish

D. Iqtisod infratuzilmasini o‘zgartirish, demokratizatsiyani chuqurlashtirish, qonunchilik va huquqni mustahkamlash.
36. O‘zbekiston Respublikasida Prezidentlik saylovi ilk bor qachon o‘tkazildi?

A. 1991-yil 5-dekabr

B. 1991-yil 24-oktyabr

C. 1991-yil 15-noyabr

D. 1991-yil 29-dekabr
37. O‘zbekiston jangchilaridan kimlar Brest-qal’asini himoya qilgan?

A. Omon Umarov

B. Doniyor Abdullayev

C. Ikrom Xalilov

D. Mamadali Mamadinov
38. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko‘ra 30 yoshgacha bo‘lgan yosh ijrochilar mustaqillik bayrami arafasida mahsus mukofot bilan taqdirlanadi. Mukofotning nomi qanday nomlanadi?

A. Ulug‘bek

B. Ustoz

C. Umid

D. Nihol
39.Yangi iqtisodiy siyosat (YAIS)ning mohiyati nimadan iborat?

A. Och qolgan aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash.

B. Rossiyadagi ocharchilikka oziq-ovqat bilan yordam berish.

C. Dehqonlar soliq to‘laganlaridan keyin ortiqchasini bozorga olib borib sotish, tovar almashish imkoniyatini berish.

D.Oziq-ovqat razvetkasini soliqqa almashtirish
40. Qachon O‘zbekiston SSRning poytaxti Samarqanddan Toshkentga ko‘chirildi?

A. 1917 yilda.

B. 1925 yilda.

C. 1939 yilda.

D. 1927 yilda.

41. O‘zbekiston Respublikasining “Siyosiy partiyalar to‘g‘risida”gi qonuni nechanchi yilda va qachon qabul qilingan?

A. 1996-yil 26 dekabr

B. 1996 yil 25 dekabr

C. 1995 yil 20 yanvar

D. 1998 yil 15 sentabr
42. 1996 yilda respublikamizda joylashgan kompyuter tizimi “Internet”qaysi davlat bilan bog‘landi?

A. AQSh

B. Buyuk Britaniya

C. Kanada

D. Rossiya
43. O’zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborotlar vositasi to`g`risida” gi qonuni qachon qonuniy kuchga kirdi?

A. 1997 yil 26 dekabr

B. 1997 yil 24 aprel

C. 2004 yil 28 may

D. 2005 yil 14 noyabr
44. Prezident Islom Karimovning “O’zbekiston BMT ga a’zo bo’lishiga aminman” nomli ma’ruzasi qayerda o’qilgan?

A. 1991 yil O’zbekiston SSR Oliy Kengashining beshinchi sessiyasida

B. “Rabochaya tribuna” gazetasi muhbiri bilan suhbatda

C. “Izvestiya” gazetasi muhbiri bilan suhbatda

D. 1992 yil O’zbekiston SSR Oliy Kengashining beshinchi sessiyasida
45. Prezident Islom Karimov GKChP faoliyatiga munosabat bildirishi va respublika aholisiga murojaati qachon e’lon qilindi?

A. 1990 yil 20 avgust

B. 1991 yil 20 avgust

C. 1989 yil 20 avgust

D. 1990 yil 27 avgust
46 Oliy Majlis deputatlarining necha foizi ayollarni tashkil etadi?

A. 30%

B. 20%

C. 15%

D. 50%


47. O’zbekiston aholisi 2015 yil 1-yanvar holatiga necha millionni tashkil etdi?

А. 31,5 mln kishi

С. 26 mln kishi

С. 30 mln kishi

D. 29 mln kishi.

48. 2016 yilning 4 dekabrida O’zbekiston Respublikasida qanday siyosiy tadbir bo’lib o’tdi?

A. Qonunchilik palatasiga deputatlarni saylash

B. O’zbekiston Respublikasining Prezidentini saylash

C. ReferendumD. Yuqori palataga deputatlarni saylash

49. 1996 yil 30 avgustda qaysi qonun qabul qilindi?

A. “Noshirlik faoliyati to’g’risida”

B. “Axborot olish kafolotlari va erkinligi to’g’risida”

C. “Ommaviy axborot vositalari to’g’risida”

D. “Aholining bandligi to’g’risida”
50. 2000 yil 21 iyunda qayerda bo‘lib o‘tgan MDH davlat boshliqlarining sammitida terrorchilikka qarshi kurash markazini tuzishga qaror qilindi?

A. Kiyevda

B. Ottavada

C. Moskvada

D. Pekinda
51. Navoiy, Zarafshon, Uchquduq shaharlari qachon tashkil topgan?

A.1970, 1974, 1976

B.1958,1972, 1978

C. 1968, 1974, 1958

D.1978, 1972, 1958
52.“Haq olinur, berilmas ! ” shiori kim tomonidan va qachon o`rtaga

tashlangan?

A.Fitrat tomonidan 1917-yilda

B.Behbudiy tomonidan 1917-yilda

C.Madaminbek tomonidan 1919-yilda

D.Ibrohimbek tomonidan


53.Turkiston jadidlarining milliy g`oyasi nimadan iborat edi?

A.Turkistonda milliy demokratik davlat qurish

B.Mustaqillikni qo`lga kiritish, milliy madaniyatni o`stirish

C.Turkistonda islom davlatini tuzish va islom madaniyatini tarqatish

D. Milliy demokratik davlat tuzish
54.Umumturkiston musulmonlari qurultoyi 1917 yilda necha marotaba

o’tkazilgan?

A. To’rt marotaba

B. Besh marotaba

C.Uch marotaba

D.Bir marotaba
55. “Sho`roi Ulamo” tashkiloti “Sho`roi Islomiya”dan qachon ajralib chiqdi?

A.1917 yil aprel

B. 1917 yil iyun

C. 1917 yil noyabr

D. 1918 yil yanvar
56. “Sho`roi Ulamo” jamiyati o`z targ`iboti uchun qaysi nomda jurnal chiqara boshladi?

A.”Al-Izoh”

B.”Al-Isloh”

C.”Sadoi Turkiston”

D. “Ulug’ Turkiston”
57.Turkiston Muxtoriyatini hukumronlik qilgan davrini aniqlang?

A. 1917 yil noyabr-1918 yil fevral

B.1917 yil dekabr-1918 yil fevral

C. 1918yil yanvar, fevral

D.1918 aprel-1919 yil yanvar
58.Turkistonda ocharchilik natijasida qanday voqea sodir bo`ldi?

A.Farg`ona vodiysida 1mln kishi halok bo`ldi

B.Samarqand uyezdida 70000 kishi ochlikdan vafot etdi

C.Xalq xo`jaligi vayron bo`ldi

D.Turkiston respublikasi aholisining teng yarmi ochlikdan azob chekdi
59.Turkistondagi sovet rejimi va bolshevistik diktaturaning mohiyati nimadan iborat?

A.Tub aholining manfaatlari va intilishlariga zid bo`lgan

B.Sinfiy kurashga asoslangan va xususiy mulkni tugatgan

C.Islom diniga qarshi kurash olib borgan

D.Turkiston respublikasida “sovetcha andozadagi avtonomiya” e’lon qilingan
60.Musulmonlar byurosiga kim raislik qilgan va u qachon tashkil topgan?

A.T.Risqulov raisligida 1919-yil mart oyida

B.F.Xo`jayev raisligida 1920-yil sentabrda

C.A.Ikromov raisligida 1924-yil aprelda

D.A.To`raqulov raisligida 1920-yil iyulda
61. Qachon va qaysi maqsad bilan Farg’onada vaqtinchalik hukumat shakllantirildi?

A 1919 yil 22 oktabrda milliy ozodlik harakatini birlashishi

B. 1919 yil 11 martda Farg’onada ozodlik harakati uchun kurash

C.1920 yil mayda Farg’ona vodiysini tiklash

D. 1920 yil aprelda Farg’ona vodiysini tiklash
62.Turkuston rahbarlaridan qaysi biri Turkkomisiyasini parchalash masalasini ko’tardi?

A.Risqulov .T

B.Turaqulov .A

C. Xodjaev .FD.Raximbaev. A
63. 2017 yil qanday yil deb e’lon qilingan?

A. Ona va bola

B. Oila yili

C. Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili

D. Obod turmush yili
64. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o‘rganishni tashkil etish to‘g‘risida»gi Farmoyishi qachon qabul qilingan ?

A. 2001 yil 4 yanvarda;

B. 2002 yil 6 dekabrda;

C. 1992 yil 8 dekabrda;

D. 1991 yil 31 avgustda.
65. «Konstitutsiya» so‘zi lotinchadan tarjima qilinganda qanday ma'noni anglatadi?

A. qonun;

B. o‘rnatish, belgilash, nizom, qoidalar;

C. davlatning doimiy qonuni;

D. davlat qonuni.
66. O‘zbekiston Konstitutsiyasiga asosan kim xalq nomidan ish yuritishi mumkin?

A. Faqat Prezident;

B. Oliy Majlis va Vazirlar Mahkamasi;

C. O‘zbekiston respublikasi Oliy Kengashi;

D. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va Prezidenti.
67. Ombudsman, bu nima?

A. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili;

B. O‘zbekistondagi barcha xalqaro tashkilotlarning vakili;

C. O‘zbekiston Prezidentining Inson huquqlari bo‘yicha vakili;

D. Advokaturaning O‘zbekistondagi xalqaro raisi.
68. O‘zbekiston Prezidenti necha yil muddatga saylanadi ?

A. 7 yilga;

B. 5 yilga;

C. 10 yilga;

D. 14 yilga.
69. O‘zbekiston Davlat mustaqilligini qo‘lga kiritgandan keyin mamlakatda qanday boshqaruv shakli o‘rnatildi ?

A. Absolyut monarxiya;

B. Prezidentlik respublikasi;

C. Parlamentar respublikasi:

D. Cheklangan monarxiya;
70. O‘zbekiston Republikasida asosiy huquq manbai, bu nima?

A. Farmon

B. Qaror

C. Konstitutsiya

D. Farmoyish
71. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasida «Malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi » belgilab qo‘yilgan ?

A. 24 moddada;

B. 41moddada;

C. 36 moddada;

D. 40 moddada.
72. Milliy mafkuraning mazmunini yorituvchi tushunchani aniqlang.

A. tarix xotirasi

B. qonunga rioya etish

C. millatni birlashtiruvchi bayroq

D. fuqorolarning haq-huquqi
73. Qaysi g’oyaviy tizim eng qadimiy deb hisoblanadi?

A. Etnik

B. Diniy

C. Afsonaviy

D. Siyosiy
74. Quyidagi tushunchalardan qay biri konkret millat va xalqlarning maqsad, intilish, talab va qiziqishlari va ularni amalga oshirishni ifodalaydi?

A. Siyosiy g’oya

B. Jamoatchilik fikri

C. Milliy g’oya

D. Milliy mafkura
75. “Milliy mafkuraning” predmeti nima?

A. Tarixiy voqealar

B. Ijtimoiy hodisa

C. Ichki va tashqi siyosat

D. G’oyalar, mafkuraviy jarayonlar, mafkuralar
76. Milliy mafkura nima?

A. o‘zligimizni anglash

B. muqaddas an'analarimizni anglash

C. xilma-xil fikr va g‘oyalarni bir bayroq ostida birlashtirish

D. yoshlarni vatanparvarlik ruxida tarbiyalash
77. G’oya va mafkuraning manbalarini ko’rsating?

A. Siyosat, iqtisodB. Ijtimoiy soha, fan

C. Afsona, din

D. Falsafa, fan
78. Afsonalarda g’oyaning ko’rinishi?

A. Afsona, asotir, dostonlarB. Afsona, yozma manbalar, bashorat

C. Konsesiyalar, doktrinalar, afsonalar

D. Asotirlar, konsepsiya afsonalari, doktrinalar
79. Qaysi g’oyalar ijtimoiy g’oyalarga taaluqli?

A. Qatlamiy, milliy, xalq

B.Amaliy, matrialistik, bunyodkor

C. Vayronkor, idealistik, tabaqaviy

D. Plyuralistik, progressiv, amaliy
80. G’oya va mafkuralar o’z ijtimoiy mohiyatiga ko’ra qanday bo`ladi ?

A. Bunyodkor va vayronkor

B. Ilmiy va g’ayri ilmiy

C. Ahloqiy va g’ayri ahloqiy

D. Insonparvarlik va g’ayri insoniylik
81. Vayronkor g’oyalarga tegishli g’oyalar?

A. aqidaparastlik, fashizm, irqchilik g’oyalari

B. dogmatizm g’oyalari, irqchilik, fanatizm

C. tinchlik g’oyalari, insonparvarlik, mustaqillik

D. millatchilik, aqidaparastlik, ilmiy g’oyalar
82. Bunyodkor g’oyalarga tegishli g’oyalarni aniqlang?

A. bosqinchilik va fanatizm g’oyalari

B. Butun dunyoda tinchlik, demokratiya g’oyalari

C. kosmopolitizm va vatanparvarlik g’oyalari

D. Insoniylik, ijtimoiylik g’oyalari
83. Antik davr g’oyalarini aniqlang?

A. diniy g’oyalar

B. ilk davlatlarning paydo bo’lish g’oyalari

C. Tabiatdan foydalanish g’oyalari;

D. Insoniylik, ijtimoilik g’oyalari
84. Jamiyat qachon paydo bo’lgan?

A. 3-4 million yil avval

B. 2 million yil avval

C. 5 million yil avval

D. million yil avval
85. Dastlabki davlatlar qachon bo’lgan?

A. 5-6 ming yil avval

B. 3 ming yil avval

C. 2 ming yil avval

D. 3-4 ming yil avval

86. Davlatning boshqarish shaklini ayting?

A. respublika, monarxiya

B. konstitutsiyaviy monarxiya va respublika

C. imperiya va respublika

D. monarxiya, prezidentlik respublikasi
87. Davlat qanday funksiyalarni bajaradi?

A. boshqa davlatlar bilan aloqani mustahkamlaydi

B. ichki va tashqi

C. tashqi siyosat olib boradi

D. davlat byudjetini tashkil etadi
88. Huquq turlarini aniqlang?

A. Jinoyat huquqi

B. fashistik va erkinlik

C. Mehnat huquqi

D. Bilim olish huquqi
89. Necha yoshdan ma’muriy javobgarlikka tortiladi?

A. 18 yoshdan

B. 21 yoshdan

C. 16yoshdan

D. 14 yoshdan
90. Ma’muriy jazoning turlarini aniqlang?

1.Jarima 2.Ma’muriy huquqni buzgan vaqtdagi ashyoni musodara qilish 3.Boshqa ishga o’tkizish 4.Qamoq jazosi 5.Ogohlantirish 6. Maxsus huquqdan mahrum qilish

A. 1.3.5

B. 1.2.4.6

C. 6.4.3

D. 1.2.5
91. Ma’muriy huquqbuzarliklar qaysi organda ko’riladi?

A. Posyolka,qishloq va ovullardagi ma’muriy komissiyalar

B. Voyaga yetmaganlar komissiyasi

C. Ichki ishlar

D. Tuman, shahar sudlarining ma’muriy ishlar bo’yicha sudyalari

92. Fuqarolik huquqiga binoan mulkning turlarini aniqlang?

A. Xususiy va ommaviy

B. Shaxsiy, davlat va umumiy

C. Shaxsiy, davlat

D. Davlat, umumiy
93. Fuqarolik huquqining asosini aniqlang ?

A. Mulkiy, nomulkiy munosabatlar

B.Yuridik shaxsning munosabati

C. Yuridik shaxs va davlatning munosabati

D. Faqat mulkiy munosabatlar
94. Kim yuridik shaxs bo’la oladi?

A) O’zining shaxsiy mulkiga ega sudda javobgar bo’la oladigan tashkilot

B) Prokuror

C) Sud

D) Mulkiy va nomulkiy mulkga ega shaxs
95.Mulkdor qanday mulkiy huquqlarga ega?

A. Mulkka egalik qilish,foydalanish va tassaruf etish

B.Daromad olish va foydalanish

C.Mulkdan foydalanish va boshqarish

D.O’zining xohishi bilan tassaruf etish

96. Mehnat layoqati necha yoshdan boshlanadi?

A. 16 yoshdan

B. 15 yoshdan

C.14 yoshdan

D. 18yoshdan

97. Qachon O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va Qoraqalpog’iston Respublikasining Yuqori Kengashininga yuqori palatasiga qayta saylovlar o’tkazilgin ?

A. 2010-yil 7-yanvar

B. 2010-yil 10-yanvar

C. 2010-yil 18-yanvar

D.2010-yil 29-yanvar

98.O’zbekiston hududida qancha nodavlat notijorat tashkilotlar bor?

A.5100

B.2600

C.7500

D.7800
99. Konsepsiyaga asosan Bosh Vazirning hisobotini qabul qilish va muhokama qilish quyidagilarning qaysi birining vakolatiga kiradi?

A.O’zbekiston Respublikasi Prezidenti

B. Oliy Majlis Senati

C. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi

D.Oliy Majlisning Senat va Qonunchilik palatasi


100.Konsepsiyaga binoan qaysi shaxslar deputatlikka nomzodini qo’ya oladi?

A. Siyosiy partiyalardan

B. O’zbekiston fuqarolari

C. Mahalliy vakillik organlari

D. Siyosiy partiyalardan , O’zbekiston fuqarolari, Mahalliy vakillik organlari


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa