O‘zbyekistonryespublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligiDownload 53.93 Kb.
Sana17.09.2019
Hajmi53.93 Kb.


O‘ZBYeKISTONRYeSPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGIRuyxatga

X» L 54105(H)

2o IJL yil “ z


QAYTA IShLASh KORXONALARINI JIHOZLARI VA LOYIHALAShTIRISh ASOSLARI

FAN DASTURI


Bilim soqasi: 100000 - Gumanitar

400000 - Qishloq va suv xo‘jaligi

Ta’lim soxasi: 110000 - Pedagogika

410000 - Qishlok, o‘rmon va baliq xujaligi


Ta’lim yo‘nalishlari: 5111000 - Kasb-ta’limi (5410500 - Qishloq

xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi) 5410500 - Qishloq xo‘jalik maxsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi


TOShKYeNT - 201 &


I


Uzbekiston Respublikasi Oliy va urta maxsus ta’lim vazirlig‘ining 201 yil “ OYa dagi “ - sonli buyrug‘ining 3. ilovasi

bilan fan dasturi ruyxati tasdiqlangan.

Fan dasturi Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi yo‘nalishlari bo‘yicha O‘kuv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofikdashtiruvchi Kengashning 201 £ yil 3SZ dagi L” - sonli bayonnomasi bilan ma’kullangan.


Fan dasturi Toshkent davlat agrar universitetida ishlab chiqildi.

Tuzuvchilar:

A.Sh. Azizov -TDAU, Qishloq xujaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash kafedrasi dotsenti, texnika fanlari nomzodi, dotsent.

Sh.X. Misirov - TDAU, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash kafedrasi katta o‘qituvchisi.

Taqrizchilar:

A.J. Choriyev - TKTI, “Oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasi mudiri, texnika fanlari nomzodi, dotsent.

Sh.I. Asatov TDAU, Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik

kafedrasi mudiri, qishloq xujaligi fanlari doktori, professor.


Fan dasturi Toshkent davlat agrar universiteta Kengashida ko‘rib chikilgan va tavsiya kilingan (201 yil “ 1G dagi “ Ya ” - sonli

bayonnoma).I. O‘quv fanining dolzarbligi va oliy kasbiy ta’limdagi o‘rni


Ushbu fan bugun dunyo jamiyati o‘rtasida oziq-ovqat havfsizligi bilan bogliq muommolarni yanada dolzarb masalardan ekanligidan dalolat beradi. Negaki, bugungi kunda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o‘sishi aholi soni va ehtiyojlarining o‘sishidan ortda qolayotganini ko‘rsatadi.

Bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlari bilan bir qatorda bizning mamlakatimizda ham oziq-ovqat havsizligi katta e’tibor berilmokda. Inson salomatligi, uning uzoq va barakali umr ko‘rishi to‘gri va mutanosib ratsion asosida ovqatlanishni ta’minlash bilan chambarchas bogliq ekani, meva va sabzavotlar uning eng muhim tarkibiy qismi bo‘lishi lozimligi hech kimga sir emas.

Shuday ekan bugun fermer xo‘jaliklarda yetishtirilayotgan meva- sabzavotlarni o‘z vaqtida yigishtirib olib, sakdashni va qayta ishlash jarayonlarida zamonoviy chet el texnologiyalarini qo‘llash ulardan olinadigan daromadni yanada ortishiga olib keladi. Ma’lumki, chet el texnologiyalari yuqori darajada mexanizatsiyalanganligi bilan ajralib turadi.

Shu sababli fanni o‘zlashtirish davomida talabalarga fanning rivojlanish tarixini, qayta ishlash, konservalash korxonalarini loyihalashtirish asoslari va texnologik jihozlari to‘grisida bilim berishni, qayta ishlash korxonalari va inshootlar, texnologik liniyalar va jihozlari, mashina va apparatlar xaqida ma’lumot berish, ularni hisob- kitoblari, qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qayta ishlash jarayonlarini tartibi bilan loyihalashtirish. Loyihalashtirishni ketma-ketligi bilan o‘rganishni, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini turiga qarab va qayta ishlash korxonalarini loyihalashtirishda va jihozlashda bajariladigan hisoblar va qabul me’yoriy xujjatlarini o‘rgatadi.

“Qayta ishlash korxonalarini jihozlari va loyihalashtirish asoslari” fani umumkasbiy fanlar blokiga kiritilgan kurs hisoblanib, 3-kursga o‘kitilishi maqsadga muvofiq. “Qayta ishlash korxonalarini jihozlari va loyihalashtirish asoslari” fani umumkasbiy fanlar turkumiga kiradi va umumagronomik, iqtisodiy bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida o‘qitiladi.


 1. O‘quv fanining maqsadi va vazifasi

Fanni o‘qitishdan maqsad— davr bilan, ijtimoiy hayot bilan uzviy bogliq. Ijtimoiy hayotdagi tub burilishlar, fanning intensiv rivojlanishi, ta’lim modernizatsiyasi, yangi didaktik imkoniyatlar, insonparvarlashtirish shubhasiz ta’lim maqsadini ham tubdan o‘zgartirdi. Ta’lim maqsadining tubdan o‘zgarishi ta’lim mazmunida o‘z ifodasini topadi. Qayta ishlash korxonalarini jihozlari va loyihalashtirish asoslari fani mazmuniga qayta ishlash korxonalarining loyihalash bosqichlari, ulardan qo‘llaniladigan jihozlar, qayta ishlanadigan


1

mahsulolarning qadoqlash bo‘limlari kiritilgan.

Fanni o‘qitishdan maqsadi -qayta ishlash korxonalarida

qo‘llaniladigan jihozlar turlari va ularni korxonalardagi loyihalashtirish xususiyatlari, joylashtirish tartib qoidalari, qayta ishlashga mo‘ljallangan qishloq xo‘jalik mahsulotlari sifatiga

qo‘yiladigan talablar va ularning xossalari xaqida tassavurga ega bo‘lishini ta’minlash.

Fanni vazifasi talabalarga qayta ishlash korxonalarini loyixalash uchun me’yorlar, boshlangich ma’lumotlar va talablarni, loyihalashtirish va jihozlash jarayonida mahsulotlarni qayta ishlash bo‘yicha bajariladigan hisob-kitoblarni, texnologik loyihalash bosqichlarini va har bir bosqichda bajariladigan ishlarni, qayta ishlash korxonalarida qo‘llaniladigan jihozlar, qurilmalar, mashina va appartlarning turlari hamda ularning tasniflanishi, tuzilishi, ishlash prinsipi va asosiy tavsiflarini, qayta ishlash korxonalarining tarkibi, tuzilishi va boshqarish tizimi yuzasidan ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari kerak.

Fan bo‘yicha talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalariga quyidagi talablar qo‘yiladi. Talaba. • qayta ishlash korxonalarini loyihalashtirishda va jihozlashda bajariladigan hisoblar va me’yoriy hujjatlar;

 • qayta ishlash korxonalari jihozlari va ularning ishlashi hakrda tasayeeurga ega bo‘lishi;

 • qayta ishlash korxonalarini loyihalash uchun me’yorlar, boshlangich ma’lumotlar va talablarni;

 • loyihalashtirish va jihozlash jarayonida mahsulotlarni qayta ishlash bo‘yicha bajariladigan hisob-kitoblarni;

 • texnologik loyihalash bosqichlarini va har bir bosqichda bajariladigan ishlarni;

 • qayta ishlash korxonalarida qo‘llaniladigan jihozlar, qurilmalar, mashina va appartlarning turlarini hamda ularning tasniflanishi, tuzilishi, ishlash prinsipi va asosiy tavsiflarini;

 • qayta ishlangan va sakdashga beriladigan mahsulotlarni qadoqlashda ishlatiladigan idishlar hamda qadoqlash jihozlarini bilish va ulardan foydalana olish;

 • qishloq xo‘jalik mahsulotlarini turiga qarab va uzoq muddatga sakdashga qo‘yiladigan shartlar; qayta ishlash korxonalarini loyihalashtirishda va jihozlashda bajariladigan hisoblar va me’yoriy hujjatlar; qayta ishlash korxonalarini loyihalashtirish xususiyatlari; qayta ishlash korxonalari jihozlari va ularning ishlashi haqida ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak;

 • texnologik loyihalashda bajariladigan hisoblar, tayyorlanadigan chizmalar va hujjatlarni tuza olish;

 • qayta ishlash korxonalarining tarkibi, tuzilishi va boshqarish tizimini shakllantira olish;

 • mahsulot turiga mos qadokdash materiallari va qadokdash


2jihozlarini tanlash malakalariga ega bo‘lishi kerak.

 1. Asosiy nazariy qism (ma’ruza mashg‘ulotlari)

 1. Modul. Qayta ishlash korxonalari tasnifi

 1. mavzu. Korxonalarni loyihalashdagi umumiy holatlar va tushunchalar

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini jihozlari va loyihalashtirish asoslari fannining predmet va vazifalari. Qayta ishlash korxonalarini loyihalashdagi umumiy holatlar, bunda joyning geografik o‘rni, infrastrukturasi, suv bilan ta’minlanganlik darajasi, sakdash yoki qayta ishlash jarayonlaridagi chiqindilardan foydalanishni to‘gri yo‘lga qo‘yish imkoniyatlari o‘rganiladi.

 1. mavzu. Loyihalanayotgan korxonani texnik iqtisodiy asoslash

Loyihalanayotgan korxonani texnik iqtisodiy asoslashda rejalashtirila-yotgan korxona uchun talab etilayotgan xom ashyo bazasi, korxonani quvvati, korxona uchun kerak bo‘ladigan xom ashyo va qo‘shimcha materiallar turlari, joydagi mavjud jihozlar turlari, ya’ni korxona yangidan tashkil etilishi yoki modernizatsiyalanishi, ishchi kuchiga talab va ularni mavjudlik shartlari o‘rganiladi.

 1. mavzu. Texnologik sxemani tanlash, xom ashyo sarfini aniqlash

Texnologik tushuncha haqida tushuncha berish, texnologik sxemalarini olinadigan mahsulot turiga qarab tanlash, jihozlar ketma ketligini to‘g‘ri tashkil etish, ularga joylashtiriladigan xom ashyo mikdori sarfini anikdash, qayta ishlash korxonalri uchun sarflanadigan xom ashyo va qo‘shimcha materiallarni hisoblash tartib qoidalari.

 1. mavzu. Texnologik uskunalarni tanlash va hisoblash

Texnologik uskunalarni hisoblashdagi tartib qoidalar, uskunalarni mexanizatsiyalanganligi ularni ishlab chiqarish quvvatiga ko‘ra ketma- ketligida joylashtirishning tartib qoidalari, uskunalarni ularni davriy yoki to‘xtovsiz ishlatilishiga qarab hisoblash usullari, uskunalarni qayta ishlanadigan xom ashyo turiga qarab tanlash tartib qoidalari.

 1. Modul. Qayta ishlash korxonalarini loyihalash

 1. mavzu. Ishlab chiqarish sexlarini qurilish konstruksiyalari

Qayta ishlash korxonalarini qurishdagi tartib qoidalar, konstruktiv turlari, ularni tuzilish, qayta ishlash korxonalarini olinadigan mahsulot turiga qarab uskunalarni tanlash va ularni joylashtirish tartib qoidalari, ularni joylashtirishda ishlash jarayonidagi foydalanish paytida xavfsiz va qulay bo‘lishini ta’minlash.


3

 1. mavzu. Korxonaning bosh rejasi

Qayta ishlash korxonalarini loyihalatttda bottt rejani tuzittt tartibi, bosh rejani tuzish bosqichlari, ularni ketma ketligi, qayta ishlash korxonalarida bosh reja bo‘yicha asosiy va yordamchi sexlar, yonilgi moylash materiallari, maishiy xizmat ko‘rsatish binolarini joylashtirishni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish. Bosh rejadagi barcha bo‘limlar va chizmalar bo‘yicha talablarni o‘rganish.

 1. mavzu. Ishlab chiqarish sexlarining qurilish konstruksiyasi

Saqlash omborlari va qayta ishlash konxonalaridagi asosiy va yordamchi sexlar ularni loyihalashdagi talablari. Loyihalanayotgan yordamchi sexlar soni ularni asosiy sexlardan qanday masofada va ko‘rinishda bo‘lishi, sexlarda jihozlarni joylashtirilishi ularni konstruktiv o‘lchamlari va hisoblash usullari ko‘rsatiladi

 1. Modul. Qayta ishlash korxonalarining jihozlari

 1. mavzu. Sanoat jihozlari va transport qurilmalari

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlashda qo‘llaniladigan, mexanik, isitish qizdirish, quritish jarayonlari va ularga qo‘llaniladigan jihozlar turlari ularni ishlash prinsiplari, jihozlarni ketma ketligini ta’minlash talab qoidalar

Transport qurilmalari ularni turlari ishlash prinsiplari, xom ashyo yoki mahsulot turiga qarab tanlash qoidalari, ularni ishlab chiqarish quvvatini hisoblash, transportyotlar materiallari, materiallarni xom ashyo yoki mahsulotlarga ta’siri 1. mavzu. Xom ashyo va idishlarni yuvish uskunalari

Xom ashyo va uskunalarni yuvish uskunalarining turlari, ularni xom ashyo turlariga qarab tanlash qoidalari, yuvish uskunalaridan foydalanish tartibi, ularni xom ashyoga ta’sirini, yuvish uskunalarining asosiy ishchi organlarini va ishlash prinsiplari

 1. mavzu. Xom ashyoni aralashmalardan tozalash, saralash, inspeksiya va

kalibrlash uskunalari

Xom ashyolarni aralashmalardan tozalash usullari, jihozlari, ularning turlari, uskunalar tayyorlanadigan asosiy ishchi organlar va ular tayyorlanadigan materiallar, uskunalarni ishlash prinsipi, xom ashyolar bilan o‘z aro ta’sirlari

Meva va sabzavotlarni qayta ishlash jarayonida o‘tkaziladigan jarayonlar saralash, inspeksiya va kalibrlash jarayonlarining vazifasi, sakdanadigan yoki ishlab chiqariladigan tayyor mahsulotlar sifat ko‘rsatkichlariga ta’siri, saralash, inspeksiya va kalibrlash uskunalari turlari, asosiy ishchi organlari va ishlash prinsiplari.


4

 1. mavzu. Xom ashyoni po‘stidan tozalash, kesish va maydalash

mashinalari

Xom ashyoni pustidan tozalash jarayonlarining qayta ishlanadigan xom ashyo va olinadigan tayyor mahsulotlar turiga qarab qo‘llanilishi, uskunalar turlari, asosiy ishchi organlari, ishlash prinsiplari, qayta ishlanadigan xom ashyo bilan ta’sirlashish sifatiga qo‘yiladigan talablar

Xom ashyolarni kesish va maydalash jarayonlari, tayyorlanadigan mahsulot assortimentiga qarab kesiladigan yoki maydalanadigan xom ashyoga qo‘yiladigan talablar, qo‘llaniladigan uskunalar, asosiy ishchi organlari, ishlash prinsiplar va ularni tamirlash usullari

Mahsulotni fazalarga bo‘lish uskunalari. Mahsulotlarni fazalarga bo‘lish jarayoniga qo‘yiladigan talablar, mahsulotllarni cho‘ktirish, filtrlash, tsentrifugadan o‘tkazish jarayonlari, bu uskunalarni qo‘llanish jarayonlari, uskunalarni tuzilishi, ishlash prinsipa 1. mavzu. Qizdirgichlar. Bug‘latish jihozlari

Mahsulotlarni qizdrish jarayonlari, qizdrish jarayonidagi qo‘llaniladi-gan qizdrish tashuvchilarning turlari, ulardan foydalanish va iqtisod kilish usullari, ularni kamchilik va afzalliklari, kizdrish almashinuv jarayonlari ularga ta’sir etuvchi omillar, issikdik balansini hisoblash. Qizdirish va sovutish jihozlarining klassifikatsiyasi o‘rganiladi.

Buglatgichlarning asosiy maqsadi, ularni qo‘llanilishiga qarab korpuslar soni, ulardagi issiqlik balansini aniqlash, buglatgichlarda foydalaniladigan issiklik tashuvchilar va ularni ishlash prinsiplari, buglatgichlarni ishlash jarayonlari o‘rganiladi. 1. mavzu. Sterilizatsiya va pastrilizatsiyalash jihozlari

Sterilizatsiya va pastrilizatsiyalash jihozlarining qayta ishlashdagi ahamiyati, ularning vazifasi, sterilizatsiya va pastrilizatsiyalash jihozlarining turlari, ularni ishlash prinsilari ulardagi issiklik almashinish jarayonlari, sterilizatsiya va pastrilizatsiyalash jarayonining vakt davomiylik sikllari, sterilizatsiya va pastrilizatsiyalash jihozlarining asosiy ishchi organlari o‘rganiladi.

Quritish jarayonlari, tabiiy va sun’iy quritish jarayonlari va uskunalarni (konduktiv, konvektiv, infraqizil, qisqato‘lqinli, sublimatsion quritigichlar) ularni afzalliklari va kamchiliklari, quritish maydonlarini tashkil etish, kuritish jarayonida energiyatejamkor uskunalari dan foydalanish. 1. mavzu. Uzu mni tashish, qabul qilish, maydalash va qayta ishlash

uskunalari

Uzumni tashish jarayonlari tahlili, uzumni tayyorlanadigan mahsulot turiga qarab tashish uchuy qo‘llaniladigan idishlar ularni
5

xarakteristikasi, qo‘llaniladigan idishlar turlari hajmi, ular tayyorlangan materiallar, uzumni tashish transport turlari

Uzumni korxonalarda qabul qilittt tartib qoidalari, qabo‘l qilinadigan uzumni sifat ko‘rsatkichlari, ularni sifat ko‘rsatkichlarini tekshirish va nazorat qilish asbob uskunalari, uzumni maydalash uskunalari asosiy ishchi organlari, ishlash prinsiplari, uzumni qayta itttlattt uskunalari, uzumdan sharob ishlab chiqarish texnologiyasio

Usimlik moylari ishlab chiqarish qurilmalari. Moy ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan qo‘llaniladigan o‘simliklar turlari, o‘simlik moylarini ishlab chiqarish texnologiyasi, o‘simlik moylarini ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan uskunalar turlari, ularning tuzilishi, ishlash prinsipi va asosiy ishchi organlari 1. mavzu. Qadoqlash va yopish uskunalari

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarni qadokdashda qo‘llaniladigan materiallar, ularni turlari afzallik va kamchiliklari, qadoqlashda qo‘llaniladigan uskunalar turlari tuzilishi, ishlash prinsipi, idishlarni yopish idishlari ularni turlari va ishlash klassifikatsiyasi.

 1. Amaliy mashg‘ulotlar bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar

Amaliy mashgulotlar uchun kuyidagi mavzular tavsiya etiladi:

 1. Loyihani texnik-iqtisodiy asoslash tamoyillarini o‘rganish.

 2. Texnologik liniyalarni sakdanadigan va tayyorlanadigan mahsulot turiga qarab tanlash usullarini o‘rganish.

 3. Xom-ashyoni zavodga olib kelish grafiklari va smenalar sonini hisoblash.

 4. Qayta ishlash korxonalarini bosh rejasini tuzish tartib

qoidalarini o‘rganish.

 1. Qayta ishlash korxonalarida foydalaniladigan transport turlari bilan tanishish va ular sonini hisoblash.

 2. Xom ashyo va idishlarni yuvish mashinalari tuzilishini o‘rganish va ishlab chiqarish quvvatini aniqlash.

 3. Xom-ashyo va tayyor mahsulotlarni qadoqlash uchun foydalaniladigan idishlar turlarini o‘rganish va sonini anikdash.

 4. Qayta ishlash korxonalarida qo‘llaniladigan maydalagichlar

tuzilishini o‘rganish va sonini anikdash.

 1. Qayta ishlash korxonalarida qo‘llaniladigan tindirgichlar va presslar tuzilishi va ishlab chiqarish quvvatini anikdash.

 2. Xom ashyolarni tozalash, urug va danak ajratish uskunalarini o‘rganish va ishlab chiqarish quvvatini anikdash.

 3. Isitish jarayonlari issikdik almashinuv koeffitsiyenti va issikdik tashuvchilar mikdorini hisoblash.

 4. Isitish qurilmalari tuzilishi va ularni hisoblash.


6

 1. Qizdirgich, blanshirovatel, qovurish uskunalari tuzilishini va sonini aniklattt.

 2. Buglatish apparatlari tuzilishi, isitish sxemasi va korpuslar sonini anikdash.

 3. Maxsulotlarni qadokdash uskunalari tuzilishi va ular sonini hisoblash.

 4. Strellizatorlar tuzilishi ishlash prinsiplari ishlash vaqt siklini hisoblash.

 5. Pasterillizatorlar ishlash prinsipi va etiketkalash mashinalari tuzilishi va sonini hisoblash usulda kuritish jihoz va materiallarni hisoblash.

 1. Sun’iy usulda quritish jihozlari bilan tanishish va itttlab chikarish kuvvatini hisoblash.

 2. Uzumni qabul qilish va maydalash uskunalari bilan tanishish va sonini hisoblash.

 3. Uzumni kayta ishlab sharob ishlab chikarish uskunalari bilan tanishi va ishlab chikarish kuvvatini hisoblash.

 4. Usimlik moylari ishlab chiqarish uskunalari bilan tanishish va ishlab chikarish kuvvatini hisoblash.

 5. Qadoqlash va yopish uskunalari bilan tanish ularni turlariga qarab hisoblash.

Amaliy mashgulotlar multimedia bilan jixozlangan auditoriyada bir akadem guruhga bir o‘kituvchi tomonidan o‘tkazilishi l ozim. Mashgulotlar faol va interfaktiv usullar yordamida o‘tilishi ,mos ravishda munosib pedagogik va axborot tehnologiyalar ko‘llanilishi maksadga muofik.

 1. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar

Mustaqil ta’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:

 1. Qayta ishlash korxonalarning klassifikatsiyasi va loyihalash boskichlari.

 2. Loyihalash vazifasini va korxonalarni loyihalashda ishchi chizmalarni tayyorlash tartibi.

 3. Korxonalarni rekonstruksiya kilish, unumdorligini oshirish usullari.

 4. Loyihalashning texnik-iktisodiy asoslash va xom ashyo zonasini urganish.

 5. Suv, but, elektr energiya normalari, transport aloqalari va qurilish uchun joy tanlash.

 6. Texnologik sxema, ularni tanlash tartibi va talablari.

 7. Xom ashyoni sarflash normalari va ularni tanlashda qo‘yiladigan talablar.

 8. Mahsulot sifatini va maxsulotni chiqishini texnologik sxema ta’siri.


7

 1. Davriy va uzluksiz apparatlar ularning ishlab chikarish quvvati.

 2. Qayta ishlash korxonalaridagi texnologik jarayonlar.

 3. Ishlab chikarish sexlarning kompanovkasi uskunalarni joylashtirish usullari.

 4. Bosh reja ob’ektlari va ularni joylashtirish.

 5. Xom ashyo ombori, xom ashyo maydonchalarining umumiy maydonlarini hisoblash.

 6. Ishlab chiqarish sexlarini joylashtirish usullari.

 7. Yonginga xavflik darajasi buyicha korxonalar kaysi kategoriyalarga bulish.

 8. Qayta ishlash korxonalaridagi mexanik va gidromexanik jarayonlar.

 9. Issiqlik va fizik-kimyoviy jarayonlar.

 10. Transportyor turlari. Rolikli, plastinkali tttiyekli transportyorlar ularning tuzilishi, ishlab chikarish kuvvati.

 11. Yuklarni kutarish, tushirish uchun uskunalar.

 12. Nasoslar vazifasi va ularning turlari.

 13. Yuvish mashinalarning klassifikatsiyasi, qattik, yumshok meva va sabzavotlarni yuvish uchun mashinalar turlari.

 14. Saralash, inspeksiya va kolibrlash jarayonlari, konveyerlari turlari.

 1. Meva va sabzavotlvrni tozalash mashinalarning turlari.

 1. Kirgich mashinalari, tuzilishi, ishlash prinsiplarii.

 2. Filtrlar, tindirgichlar, ishlash prinsipi.

 3. Lentali, kovishli blanshirlash apparatining tuzilishi va ishlash prinsipi.

 4. Isitish uskunalaring issiklik sarfini xdsoblash.

 5. Buglatish uskunalari.

 6. Strelizatorlar klassifikatsiyasi va ularning turlari

 7. Konserva mahsulotlarini qadokdash va joylashtirishda ishlatiladigan jixozlar.

 8. Vino mahsulotlarini qadokdashda ishlatiladigan jixozlar.

 9. Meva-sabzavotlarni qayta ishlashda ishlatiladigan texnologik jixoz turlari.

 10. Pasterillizatorlarlash jarayonida ishlatiladigan jixoz turlari.

Mustaqil o‘zlashtiriladigan mavzular bo‘yicha talabalar tomonidan referatlar tayyorlash va uni takdimot qilish tavsiya etiladi.

Fan buyicha kurs ishi. Kurs ishi fan mavzulariga taaluqli masalalar yuzasidan talabalarga yakka tartibda tegishli topshiriq shaklida beriladi. Kurs ishining hajmi, rasmiylashtirish shakli, baholash mezonlari ishchi fan dasturida va tegishli kafedra tomonidan belgilanadi. Kurs ishini bajarish talabalarda fanga oid bilim,ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qilishi kerak.

Kurs ishi uchun taxminiy mavzular:
8

 1. Ildiz mevali sabzavotlarni saqlashda uyum va xandaklarning sigimini va ularni joylashtirish uchun yer moydoni loyixalansin.

 2. Kartoshkani uyum va xandaklarning sigimini va ularni joylashtirish uchun yer moydonini loyixalansin.

 3. Karamni uyumlash uchun uyumlar mikdori, va uyumlash maydonini loyixalansin.

 4. Bir soatda 600 dona jami 2-litr bo‘lgan shisha bankaga 30 % li pomidor qaylasini itttlab chiqarish leniyasida o‘rnatilgan davriy ishlaydigan ikki pogonali avtoklav loyixalansin.

 5. Bir soatda 800 dona jami 2-litr bo‘lgan tttittta bankaga sirkalangan bodring ishlab chikarish leniyasida o‘rnatilgan davriy ishlaydigan ikki pogonali avtoklav loyixalansin.

 6. Tabiiy shamollaydigan omborda ildizmevali sabzavotlarni saqlash uchun ombor maydonini xisoblang.

 7. Tabiiy shamollaydigan omborda karamni saqlash uchun ombor maydonini xisoblang.

 8. Tabiiy shamollaydigan omborda kartoshkani saqlash uchun ombor maydonini xisoblang.

 9. Bir soatda 700 dona jami 3-litr bo‘lgan tttittta bankaga olma qaylasini itttlab chiqarish leniyasida o‘rnatilgan davriy ishlaydigan ikki pogonali avtoklav loyixalansin.

 10. 1 tonna 30 % li pomidor qaylasini itttlab chiqarish leniyasida o‘rnatilgan kojuxotrubali issiqlik almashtirgich loyixalansin.

 11. Soatiga 14 t pomidor yuvadigan ventilyator li mashinani parametrlarini loyixalansin.

 12. Soatiga Yut olma yuvadigan ventilyator li mashinani parametrlarini loyixalansin.

 13. Kompot olish leniyasida joylashtirilgan soatiga 13 t olma yuvadigan shetkali mashina loyixalansin.

 14. Soatiga 16 t bodring yuvadigan ventilyator li mashinani loyixalansin.

 15. Pomidor sharbati olish leniyasida joylashtirilgan, ventilyator li yuvish mashinaning itttlab chikarish quvvati 0,783kg/sek bo‘lishi uchun konveyer qaysi tezlik bilan xarakatlanishi kerak. Pomidorning urtacha diametri 0,05m, konveyerning eni 0,5m, tuldirish koeffitsiyenta 0,4, xom ashyoning xajm

l

massasi bOOkg/m'. 1. Bir soatda 400 dona jami 3-litr bo‘lgan tttittta bankaga mevali kompotlarni itttlab chiqarish leniyasida o‘rnatilgan davriy ishlaydigan ikki pogonali avtoklav loyixalansin.

 2. Bir soatda 3 t sharbat ishlab chiqarish leniyasida o‘rnatilgan filtr press loyixalansin.

 3. Bir soatda 4 t sharbat ishlab chikarish leniyasida o‘rnatilgan vakuum filtr loyixalansin.

 4. Bir soatda 5 t sharbat ishlab chikarish leniyasida o‘rnatilgan diskli filtr loyixalansin.

 5. Bir soatda 4 t sharbat ishlab chiqarish leniyasida o‘rnatilgan filtr press loyixalansin.


9

 1. Tomat sharbati leniyasida o‘rnatilgan kojuxotrubali issiqlik almashgich loyixalansin.

 2. Meva sharbati leniyasida urnatilgan kojuxotrubali issiqlik almashgich loyixalansin.

 3. Sabzavotlarni sirkalash leniyasida joylashtirilgan blanshirovkalash uskunasi loyixalansin.

 4. Mevali kompotini olish leniyasida joylashtirilgan blanshirovkalash uskunasi loyixalansin.

 5. Meva pyuresi olish leniyasida joylashtirilgan qizdirgich loyixalansin.

 6. Sharbat olish leniyasida joylashtirilgan tuldirgich loyixalansin.

 1. Pomidor qaylasini olish leniyasida joylashtirilgan tuldirgich loyixalansin.

 2. Sharbat olish leniyasida joylashtirilgan maxkamlagich loyixalansin.

 3. Kompot olish leniyasida joylashtirilgan tuldirgich loyixalansin.

 4. Pomidor qaylasini olish leniyasida joylashtirilgan buglatgich loyixalansin.

 5. Djem olish leniyasida joylashtirilgan buglatgich loyixalansin.

 6. Sharbatlarni konsentrlash leniyasida joylashtirilgan buglatgich loyixalansin.

 7. Sharbat olish leniyasida joylashtirilgan etiketkalagich loyixalansin.

 8. Kompot olish leniyasida joylashtirilgan etiketkalagich loyixalansin.

 9. Sutkasiga Zt tayyor mahlotlarni saqlash maydoni loyihalansin.

 1. Asosiy va qushimcha o‘quv adabiyotlar hamda axborot manbaalari

Asosiy adabiyotlar

 1. Gunders, D., Wasted: How America Is Losing Up to 40 Percent of Its Food from Farm to Fork to Landfill. 2012 Natural Resources Defense Council: New York.

 2. Azizov.A.Sh. Islamov S.Y. Suvanova F. U. Abdikayumov Z. Saqlash omborlari va qayta ishlash korxonalarini loyihalashtirish asoslari va jihozlari. - T.: Navruz, 2014, (125-128 b)

 3. Dodayev Q.O., Mamatov I.M. Oziq-ovqat mahsulotlarini konservalash korxonalarining loyihalash asoslari va texnologik hisoblari (o‘quv qo‘llanma). - T.: Iqtisod-moliya, 2006, (87-916)

 4. Xaitov R. va boshqalar. Donni qayta ishlash korxonlarining texnologik jihozlari. - T.: Uzbekistan Yozuvchilar uyushmasi, 2005, (215-221 b)

 5. Dragilov A.I., Drozdov V.S. Texnologicheskiye oborudovaniye predpriyatiy pererabatыvayuщix otrasley APK. - M.: Kolos, 2001, (175-178 b)

Qo‘shimcha adabiyotlar

k*

 1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik Uzbekistan davlatini

o

birgalikda barpo etamiz. Toshkent, “Uzbekistan” NMIU, 2017 yil, 56 b. 1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini


10

ta’minlattt yurt taraqiyoti va xalq farovonligining garovi. “O‘zbekiston” NMIU, 2017 yil, 47 b.

 1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. “Uzbekistan” NMIU, 2017 yil, 485 b.

 2. Mirziyoyev Sh.M. Tankidiy tahlil, qat’iy artib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bulishi kerak. ‘Uzbekistan” NMIU, 2017 yil, 103 b.

 3. Bix, L.; Rifon, N.; Lockhart, H.; de la Fuente, Javier (2003). "The Packaging Matrix" (PDF). 1536266. IDS Packaging. Retrieved 2009-12-11.

11.
Shaw, Randy. "Food Packaging: 9 Types and Differences Explained". Assemblies Unlimited. Retrieved 19 June 2015.

Internet saytlari
 1. www gov.uz Uz Pec xukumat portali

 2. www lex.uz O‘z Pec qonun xujjatlari ma’lumoti milliy bazasi

 3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov

 4. http://www.koloss.nl/pub CatView.asp?Catid+10722/

 5. http://www.bankreferatov.rU/db/M/BF6A3FEF55072EA6C3256F71003/

 6. http://tashkent.marketcenter.ru/contant/doc-0-203 Lhtml/

 7. http://mshp.minsk.by/education/ychebno- metodicheskiy_center/umd/prog/1 -74%2006%2002/index.htm/


11

121314


Download 53.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar