O’zbekiston respulikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazrligi toshkent tibbiyot akademiyasi



Download 49.81 Kb.
Sana25.06.2017
Hajmi49.81 Kb.
O’ZBEKISTON RESPULIKASI OLIY VA O’RTA

MAXSUS TA’LIM VAZRLIGI

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI

HARBIY DALA JARROHLIGI” fanidan

LOYIHA ASOSIDA O’QITISH TEXNOLOGIYASI

Kukrak qafasi va korin a'zolarini jangovor shikastlari va bosqchlarda davolash

TOSHKENT – 2012
PEDAGOGIK ANNOTATSIYA

Fanning nomi: “Harbiy dala jarrohligi”



Mavzuning nomi: “Kukrak qafasi va korin a'zolarini jangovor shikastlari va bosqchlarda davolash ”

Ishtirokchilar: bakalavriyat bosqichi tibbiy-profilaktika fakulteti talabalari.

O’qitishning maqsadi : o’quv materiali bo’yicha bilimlarni chuqurlashtirish maqsadida ko’krak, kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning shkastlanishlari va ularni bosqichlarda davolash, yirik qon tomiralari shkastlanishi, qon yo’qotish va qon quyish bo’yicha bilimlarni shakillantirish.

Rejalashtirilayotgan oquv natijalari: ko’krak, kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyyaning shkastlanishlari, ularning turlari, kechishi, davolash prinsiplari. Tibbiy yordam bosqichlarida yordam ko’rsatishni bilish. Yirik qon tomirlarini shkastlanishi, ularning turlari, yordam ko’rsatish bosqichlarini bilish.

Loyihalashtirish faoliyati bo’yicha quyidagi amaliy ko’nikmalarga ega bo’ladi: muammoni shakillantirish va vazifalarni aniqlash, vazifalarni amalga oshirishdagi usullarni tanlash va ulardan foydalanish, o’z faoliyatini rejalashtirish, ma’lumot manba’larini aniqlash, tizimga keltirish va taqdim etish, natijalarnitalab darajasida rasmiylashtirish va kerakli ko’rinishda taqdim etish.

Talabalar loyihani muvoffaqiyatli bajarishlari uchun bilishlari lozim bolgan tayanch bilim va konikmalari quyidagilardan iborat: ko’krak, kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning shkastlanishlari haqida tushunchaga ega bo’lish, ularning turli bosqichlarida yordam ko’rsatish, yirik qon tomirlari shkastlanishida birinchi yordam ko’rsatishni bilish, qon yo’qotish va qon quyishdagi ko’rsatmalarni bilish.

Quyidagi tayanch bilimlarni bilishi kerak:

Quyidagi ko’nikmalraga ega bo’lishlari kerak: anamnez yig’ish, hatar faktorlarini aniqlah, kilinik labarator tekshirish natijalarini to’plash, tahlil etish va taqdim etish. Urush maydonida birinchi tibbiy yordam berish haqida bilimga ega bo’lish, manba’lar bilan ishlash, guruhda faoliyat yuritish, hamkorlikda o’qish tartib va qoidalari.

Turlanish belgilari bo’yicha loyihaga tavsif: turli ilmiy –tadqiqotga asoslangan, predmet va mazmun jihatdan ko’lami bir fan bo’yicha foydalaniluvchi mono loyiha, talabalar o’quv loyiha faoliyatlarini muvofiqlashtirish harakteri bevosita, ishtirokchilar soni guruh talabalari 4-5 ta ishchi guruhga bo’linib, xar-bir ishchi guruhda ikkitagacha ishtirokchi bo’lishi mumkin, bajarish muddati -sikl davomida.Loyihani bajarish tartibi: talabalarning auditiriyadan tashqari mustaqil faoliyatlarida bajariladi, amaliy mashg’ulotda taqdim etib boriladi. Loyiha mahsuli sikl ohirida amalga oshiriladi.

Loyihaning baholanishi –ishchi guruhlar tomonidan bajarilgan loyiha quydagicha baholanadi: talabalar tomonidan bajarilgan loyihaning alohida qismlari (maks. ball -5); hisobot (maks. ball -5); loyiha taqdimoti va himoya etish jarayoni (maks. ball -10).

Loyiha asosida o’qitish bosqichlari.

Tayyorlov bosqichi: loyiha bilan tanishish, auditoriyadagi mashg’ulot vaqtida talabalar faoliyatini tashkil etish. Loyihani bajarish bosqichlari: auditoriyadan tashqari faoliyat davrida. Yakuniy bosqich: loyiha taqdimoti, loyiha va auditiriya mashg’ulotida talabalning loyihalashtirish faoliyatini baholash.

Loyiha asosida o’qitishni boshqarish: auditoriyadan tashqari faoliyatida.

O’qitish modeligi qisqacha tavsifnoma

Loyiha asosida o’qitish jarayonida quyidagilar qo’llaniladi:

o’qitish usullari: loyihalashtirish usuli, matn va axborot manba’lari bilan ishlash, taqdimot;

o’qitish shakllari: ommaviy, alohida guruhiy;

o’qitish vositlari: loyiha topshirig’i, uslubiy ko’rsatmalar, kompyuter texnologiyalari.

O’QUV LOYIHASI: “Ko’krak, kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning jangovor shkastlari va bosqichlarda davolash. Yirik qon tomirlari shkastlanishi, qon yo’qotish, qon quyish”



Ko’krak jarohatlari.

Ko’krak yopiq shkastlari 4 guruhga bo’linadi.



 1. Ko’krak yumshoq to’qimalarining lat yeyishi –shkastning eng yengil turi –ko’krakning suyak skleti va ichki a’zolari shkastlanmagan.

 2. Ko’krakning suyak skleti shkastlansa, ichki a’zolari shkastlanmagan. Jarohatlanish og’irligi suyaklar shkastlanishinig harakteri va hajmiga bog’liq.

 3. Suyak skleti shkastlanmasdan ichki organlar shkastlangan. Jarohat og’irligi ichki organlar shkastini turi va harakteriga bog’liq.

 4. Ham suyak skleti, ham ichki organlari shkaslanishi, gemotoraks, pnevmotoraks, jarohat og’irligi keng ko’lamda, shkasning yengil turidan nihoyat o’gir darajasigacha hattoki o’lim bilan chegaradosh holatlargacha bo’lgan darajada uchraydi.

Kokrakning turli xil shkaslanishlari.

Qovurg’alar sinishi yolg’iz bitta yoki ko’plab bo’lishi mumkin. O’z navbatida qovurg’alarning ko’plab sinishi bir chiziq bo’yicha va ikki chiziq bo’yicha tasavur etiladi. Belgilari nafas olganda o’tkir mahalliy og’riq yo’tal va tana harakatlarida og’riq kuchayadi, paypaslanganda ham mahalliy og’riq aniqlanadi. Qovurg’alar sinishining so’zsiz belgilari: 1. suyak siniqlarining g’ichirlashi. 2. teri osti emfizemasi 3. qon tuflash.

Jabrlanuvchining tanasini shkastlangan tomoniga egib turish holati va shu tomonda ko’krak qafasining nafas harakati cheklanishi harakterlidir. Ayrim qovurg’alar sinishlarida teri osti emfizemasikam uchraydi. To’sh suyagi sinishlari alohida o’zi kuzatilishi mumkin, biroq ko’pincha qovurg’alarning ko’plab, hattoki ikki tomonlama sinishi bilan uchraydi. To’sh suyagining singan joyida shish va deformatsiya aniqlanadi.

Qovurg’alar singan joyning spirt-navakainli anasteziyasi texnikasi.


 1. Shkastlanishning turiga qarab bemor o’tirishi, chalqncha yotishi yoki sog’ biqinida yonboshlab yotishi mumkin.

 2. Qovurg’a singan joyiga (eng kuchli og’riq nuqtasi, qovurg’a siniqlarining g’ichirlashi) sakkiz ml 0,5 % li navakainli eritmasi yuboriladi.

 3. Shundan so’ng qovurg’a singan joyiga uning pastgi qirrasiga yaqinroq 2 ml spirt –navakain aralashmasi yuboriladi. Qovurg’alarning ko’plab sinishida umurtqa oldi sigmentli qovurg’alararo blokadasi bajariladi.

Bosqichli davolash qoidalari

Birinchi tibbiy yordam. O’z-o’ziga, o’zaro yordam ko’rsatish aseptik bog’lab qo’yishdan iborat. Ko’krakning ochiq pnevmotoraksli jarihatlari okklyuzion bog’lamlar qo’yish bilan amalga oshiriladi.

Vrachgacha bo’lgan yordam. Bemor hayotini saqlashga qaratilgan muolajalar bajariladi. Yuqori nafas yo’llari to’siqlari cheklanadi, akklyuzion bog’lamlar qo’yiladi, qopqoqli pnevmotorakasda plevro bo’shlig’iga yo’g’on igna kirgiziladi, og’riqni cheklovchi, yurak-qon tomir ish faoliyatini yahshilovchi dori-darmolar qilinadi. Nafas olish buzilishi asfiksiya natijasida ro’y berganda og’iz bo’shlig’i so’lak, qon, o’zga jismlardan tozalanadi.

1-vrach yordami. Yaradorlarni BrTP olib kelishda quyidagi guruh yaradori aniqlanadi: 1. Saralsh maydonida yordam ko’rsatishni va keyingi bosqichga ko’chirishni talab etuvchi jarohatlar. 2. BrTPda vrach yordamiga muhtoj bemorlarga bo’linadi.

Malakali jarrohlik yordami. Medsanbatda ko’krak jarrohatlari quyidagi guruhlarga saralanadi:

-og’ir yaralangan yoki o’rta og’ir yaralanganlar malakali yordam ko’rsatishga hayotiy ko’rsatma bo’yicha muhtoj bo’lganlarga;

-hayotiy ko’rsatma bo’yicha tez tibbiy yordam ko’rsatishga muhtoj bo’lgan jarohatlanaganlar zulik bilan operatsion honaga jo’natiladi;

-travmotik shok holatiga yoki ko’p miqdorda qon yo’qotgan yaradorlar shokka qarshi yordam ko’rsatish palatasiga yuboriladi.



Mahsus jarrohlik yordami. Ko’krak bo’limida ko’rsatiladi. Bu yerda birlamchi rentgen tekshiruvi o’tkaziladi, shu bilan bir qatorda to’la qonlik jarrohlik yoki konservativ davolash muolajalari o’tkaziladi. Ko’krak devorining kata hajmdagi jarohatlarida, suyaklar shkastlanganda, kata hajmdagi o’zga jismlar borligida jarrohlik ishlovi umuman qabul qilinmagan qoidalarga asoslanib olib boriladi.

O’pkalarning tez va to’la ochlishi yallig’lanish holatini chegaralaydi. Punuksion usul bilan yahshi natijaga erishilmaganda plevra bo’shlig’ini drenaj qilish usuli bilan amalga oshiriladi. Keyingi kechiktirilgan muddatda Vishnevskiy usuli bilan sanatsiya qilish muolajasi o’tkaziladi. Yaradorlarga maxsus jarrohlik yordami ko’rsatish olib borilgandan so’ng xarbiy hizmatga noloyiq yaralanganlar front ortiga ko’chiriladi.



Loyiha doirasida yechilishi kerak bo’lgan muammo: ko’krak, kalla, bosh miyya, umurtqa va orqa miyyaning shkastlanishlarida birinchi tibbiy yordam berish usullari.

O’quv loyiha mavzulari:

 1. Ko’krak, kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning shkastlanish turlari va ularning klinikasi.

 2. Yirik qon tomirlari shkastlanishi, qon yo’qotish, qon quyish bosqichlarida yordam ko’rsatish chora tadbirlari.

Loyihaning maqsadi (nima uchun o’rgatilayapti). Urush maydonida ko’krak, kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning jangovor shkastlari va yirik qon tomirlari shkastlanishi, qon yo’qotish, qon quyishda birinch tibbiy yordam ko’rsatish chora tadbirlarini bilish.

Loyihani amalga oshirishdan erishiladigan natija (loyiha mahsuli). Ko’krak, kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning jangovor shkastlari va yirik qon tomirlari shkastlanishi, qon yo’qotish, qon quyishda tibbiy yordam ko’rsatish chora tadbirlarini ishlab chiqish, taqdimot tayyorlash.

Loyihadan foydalanuvchilar: Oliy o`quv yurti talabalari uchun mo`ljallangan.

Loyiha tuzilishi va mazmuni:

 • Kirishda ma`lumotli axborotning mohiyati va vazifasi ochib beriladi.

 • Loyiha mavzusini yoritib beruvchi axborot va chora-tadbirlar.

 • Foydalanilgan manbalar ro`yxati.

Loyiha guruhi ishtirokchilarining vazifalari:

 1. Axborot manbalarini aniqlash, uni yig`ish.

 2. Axborotni tanlash va tuzilmaga keltirish.

 3. Ma`lumotnomani rasmiylashtirish.

 4. Loyiha faoliyati natijalari to`g`risida og`zaki axborot tayyorlash.

 5. Hisobot tayyorlash.

II. TALABALAR UCHUN USLUBIY KO`RSATMALAR

 1. Loyihalashtirish faoliyatini bosqichma-bosqich

bajarish uchun ko`rsatma

1. Tayyorlov bosqichi.

1.1. Loyiha mavzusini tanlang, dolzarbligini asoslang va yechishingiz kerak bo`lgan muammoni shakllantiring.

1.2. Loyiha maqsadi, predmeti, ob`ekti va vazifalarini belgilang.

1.3. Loyihalashtirish faoliyati turlari va yechilishi lozim bo`lgan topshiriqlarni tayyorlang. Ularni yechish usul va vositalarini tanlang.

1.4. Loyiha mavzusiga doir axborot manbalari bilan tanishing (me`yoriy hujjatlar, o`quv adabiyotlari, moliyaviy hisobotlar va boshqalar).

2. O`quv faoliyatini rejalashtirish bosqichi.

2.1. Maqsadga erishish ketma-ketligini ishlab chiqing.

2.2. Ish rejasini tuzing (loyihani ishlab chiqish, rasmiylashtirish, uni taqdimotga tayyorlash,hisobotni tuzish bo`yicha topshiriqlarni ishtirokchilar o`rtasida taqsimlang, ularni bajarish va tayyor holatga keltirish muddatini belgilang).



Bajarilgan loyiha boyicha maxsulotni baxolash




Baholash mezoni

Baholash korsatkichlari

1.

Loyiha mazmunini belgilangan maqsadga muvofiqligi

Belgilangan maqsadga loyiha mazmuni mos kelsa, maks. 3 ball

2.

Loyiha: mavzuga oid bo'lgan yetarli miqdorda, sifatli axborotdan iborat

Erishilgan natijalar maqsadga muvofiq kelsa, maks. 5,0 ball:

- yangi;


- loyiha vazifasini toliq aks ettiradi;

- keng manbalarga asoslangan



3.

Axborotning rasmiylashtirilishi

Agar axborot talab darajasiga muvofiq kelsa: sarlavha, matn tarkiblashtirilgan boMsa, 0,5 ball




Namoyish etuvchi material (jadval va chizmalarda) bo'lsa, maks.0,5 ball: - ma'lumot mazmunini to'li? aks ettiradi; -standart talablariga muvofi? rasmiylashtirilgan

Bajarilgan loyiha bo'yicha hisobotni baholash





Baholash mezoni

Baholash ko'rsatkichlari

1

2

3

1.

Hisobotni tayyorlash bo'yicha yo'riqnomaga rasmiy ravishda rioya etilishi

Hisobot tuzilmasi yo'riqnomaga muvofiq bo'lsa, maks. 0,5 ball

2.

Tanlangan mavzu asoslanganligi va dolzarbligi

Tanlangan mavzu dolzarbligi daliliy isbotlangan bolsa, maks. 0,5 ball

3.

Yechimi hal etilayotgan muammoni asoslanganligi

Muammo daliliy asoslangan bo'lsa, maks.0,5 ball

4.

Vazifa va loyiha ishtirokchilari faoliyat

Vazifa va loyiha ishtirokchilari faoliyat turlari aniq belgilangan bo'lsa, maks. 0.3 ball

5.

Loyiha vazifalarining belgilanishi

Loyiha vazifalari aniq belgilangan boTsa, 0,5 ball

6.

Loyihaning ish rejasini ishlab chiqish

Ish reja ishlab chiqilgan yondashuvlarga muvofiq tuzilgan boTsa, 1,0 ball

7.

Vazifalar bo'yicha loyihaning ish natijalarini keltirish

Vazifalar bo'yicha loyiha ish natijalari ishtirokchilarni ko'rsatish bilan, ani? va ravshan keltirilgan boTsa, maks. 1,0 ball

8.

Xulosalarni ifodalash

Xulosada taklif va tavsiya etilayotgan loyihani tatbiq etish muhimligini isbotlash bayon etilgan boTsa, maks. 1,5 ball

9.

Foydalanilgan manbalar ro'yxatini tarkiblashtirish

Foydalanilgan manbalar ro'yxati bajarilgan vazifalar bo'yicha tarkiblashtirilgan va standart talablariga muvofiq rasmiylashtirilgan boTsa, 0,2 ball

10.

Loyiha faoliyatini o'zi baholashi

Tanqidiy baho: - mahsul sifati,

-loyiha ustida ishlash: har bir ishtirokchi ishining natijaviyligi, qiyinchilik va uni yengish berilgan bo'lsa, 1,0 ball



11.

Ilovalarning borligi

Ilovalarda loyiha ishtirokchilarining anketalari va loyiha ishining ish materiallari bo'lsa, 1,0 ball

5Loyihani MS Power Point da bajarilgan taqdimotini baholash





Baholash mezoni

Baholash ко rsatkichlari

1.

Loyiha taqdimoti bo'yicha yo'riqnomaga rasmiy rioya etish

Yo'riqnoma izchilligi bo'lsa, maks. 2,5 ball

2.

Slaydlarni texnik namoyish etish yo'riqnomasiga rioya etish

Taqdimot tayyorlashda yo'riqnomaga rioya etilgan bo'lsa, 1,0 ball

3.

Taqdimotni rasmiylashtirish qoidasiga rioya etish

Taqdimotni rasmiylashtirish qoidasiga rioya etilgan boTsa, 1,5 ball

5.4. Bajarilgan loyihaning o?zaki ta?dimoti va bajarilgan loyiha ?imoyasini baхolash





Baholash mezoni

Baholash ko'rsatkichlari

1.

Og'zaki taqdimot qoidasiga rasmiy rioya etish

Loyiha ishtirokchilarini tanishtirish bilan boshlanishi;







scTzga chiquvchilarni belgilangan vaqtga rioya etishlari (7-15 min.);

taqdimot vaqtida boadabsizlik holatlariga yol qo'yilmasliklari, maks. 0,2 ball



2.

Loyiha himoyasi

Taqdimotda barcha guruh a'zolari ishtirok etgan bcTlsa, maks. 1 ball

Javoblar asoslangan, mukammal, aniq bo'lsa, maks. 0,8 ball

Loyihadagi yutuqiarni o'zi baholashi uchun anketa

F.I.Sh.


CTquv
guruhi

l.Quyidagi baholash mezonlaridan foydalanib, o'zingizning loyihadagi yutuqlaringizni baholang: 2 ball - to'liq egallaganman; 1 ball - qisman egallaganman; 0 ball - bilmayman.




Rilimlar, malakalar, ко nikmalar, ?obiliyatlar

Loyihaning boshlanishi

Loyihaning tugallanishi

1

2

3

1. Loyihalashtirishning umumlashtirilgan algoritmini bajarish с

obiliyati:

- g'oyani ilgari surish,







- muammoni ajratib ko'rsatish,







- maqsadlarni belgilash va ularni hal qilish vazifalarini ifodalash;







- vazifalarni hal etishning optimal usullari va vositalarini asoslab tanlashning amalga oshirilishi;







- loyiha topshirigMni ishlab chiqish;







- birgalikdagi ishni rejalashtirish va loyihadagi vazifalarni taqsimlash;







- natijalarni rasmiylashtirish; faoliyat natijalarining ijtimoiy taqdimotini o'tkazish (ma'ruza shaklidagi og'zaki va texnik hamda dasturiy vositalardan foydalanib ko'rgazmali);







- bajarilgan ish haqidagi yozma hisobotni tayyorlash;







- o'zini o'zi baholash va refleksiyani amalga oshirish.







1

2

3

2. Hamkorlik qilish qobiliyati:

- jamoada samarali ozaro bahamjihat harakatni amalga oshirish;







- nizolarni kuch ishlatmasdan tartibga solish;







-kompromiss ilash va konsensusga erishish.







3. Og'zaki muloqot qilishga tayyorlik qobiliyati

- og'zaki dialog va polilog yuritish;







tanqidiy muhokama yuritish: boshqalar fikrini tinglash va e4iborga olish; o'z fikrini bildirish va uni dalillab, himoya qilish.







4.Zamonaviy texnika vositalarini egallaganlik:

kompyuterni;







faksni;







printerni;







modemni;







kseroksni.







5. Axborot va kommunikatsiyaning zamonaviy texnika vositalarini egallaganlik:

- elektron pochtani,







Internetni.







6. Axborotlarni iziash, ular bilan ishlash, qabul qilish, joriy etish, o'zgartirish, saqlash, etkazish va taqdim qilishning texnik va dasturiy vositalarini egallaganlik.

7.Axborot bilan ishlash:

- axborotlarni kataloglar bo'yicha topish,

- axborotlarni kontekstiga qarab iziash, gipermatnni va Internetda iziash;







- axborotlarni tuzilmalash, asosiysini ajratish.







- axborotlarni grafik shaklda taqdim etish.







7. Quyidagilarga tayyorlik qobiliyati:

- o"z qarorlarini qabul qilish va o'z zimmasiga mas'uliyat olish;







- turli ijtimoiy rollar: etakchi, ijrochi va boshqalar rollarini bajarish;







tashabbusni oz qo'liga olish;







- o'zini o'zi intizomga solib turish;







- oz kuchlariga ishonish.







2.CTzingizning loyihadagi faoliyatingiz natijalarini baholang va tahlil qiling:

1. Sizga loyiha topshirig'ini muvaffaqiyatli bajarishga nima yordam berdi


(keraklisining tagiga chizing, qo'shimcha qiling): bilimlar, malakalar, qobiliyatlar,
boshqalar yordami, o'qituvchining maslahatli yordami,

2. Sizning aybingizga ko'ra nima bajarilmay

qoldi? Buning sabablari

(keraklisining tagiga chizing, qcTshimcha qiling): tushunmaslik, qila bilmaslik,


axborot kamligi,

3. Siz nimani ob'ektiv sababga ko'ra bajara olmadingiz, u nimadan iborat edi va kelgusida mag'lubiyatlarni qanday qilib bartaraf qilish mumkin?

4. Agar hammasi muvaffaqiyatli yakunlangan bo'lsa, buning garovi nimada edi?

5..CTquv loyihaviy faoliyatni reyting baholash jadvali

talaba guruh




Baholash mezonlari

Baholash ko'rsatkichlari

mazmunli
faollik
(maks.
ball )

vaqtida
bajaril-
ganlik
(maks.
ball )

ishning unumli-ligi(maks . ball_)

baho (ball)

OV

o'zini baholash



Guruh lar

CTqitu

vchi


Loyihaning maqsadi va vazifalarini ifodalash, uni bajarish usullari va vositalarini aniqlash



















Ishni rejalashtirish




-

-










Alohida (individual) vazifani bajarish



















Mahsulotni rasmiylashtirish

-

-













Hisobot tayyorlash

-

-













Taqdimot tayyorlash

-

-













Taqdimot va himoya




-

-










Jami—ball










Yakuniy— ball Reyting baholash

III. ТА'LIMNING TEXNOLOGIK XARITASI


Talim shakli. Ish bosqichi

Faoliyat




o'qituvchi talaba

Auditoriya ishi: tayyorgarlik bosqichi










l.O'quv

mashg'ulotiga

kirish


1. Mashg'ulot mavzusi va maqsadi hamda talabalarga oldindan kutiladigan natijalami aytadi. o'quv mashg'ulotining ish tartibi va xususiyatlari, o'quv natijalarini baholash ko'rsatkichlari va mezonlari bilan tanishtiradi

2. Asosiy bosqich

2.1. Loyiha faoliyati mazmuni va shaxs ma'naviyatini shakllantirish mezonlari bilan tanishtiradi. Talabalarning loyiha mavzusi bo'yicha bilimlarini

dolzarblashtiradi: va blits-so'rov o'tkazadi (1-ilova).



Guruhlarga birlashishadi. Savollarga javob berishadi;



2.2. Loyiha mavzularini taklif qiladi, (3-ilova) loyihalar mazmuni haqida hikoya qiladi, muammo turlarini aniqlab, muammo osti muammolarni aniqlashga yordam beradi, ishlar turlarini aytadi, ularning natijalarini ma'lum qiladi.

Mavzuni tanlash haqida umumiy qarorni muhokama etishadi va qabul qilishadi. Muammo va loyiha mavzusi bilan tanishadi.



2.3. Guruhlarga birlashish va loyiha mavzusini tanlashni taklif qiladi

Loyiha maqsadi va uning vazifalarini ifodalashadi.



2.4."Muammoli vaziyat" uslubidan foydalanilgan holda suhbat orqali muammoni o'rtaga qo'yadi: muammoli vaziyatni bayon qiladi va talabalami

Savollarga javob beradilar. Muammo bilan ya?indan tanishadi. ziddiyatni aniqlashadi, ulami hal qilish zarurligini bilishadi.



ziddiyatlami aniqlash hamda ularni hal qilish zarurligini bilishga, muammoni va loyiha mavzusini ifodalashga undaydigan savollar beradi (2-ilova).




2.5.Talabalarning loyiha maqsadi va uning vazifalarini ifodalashi bo'yicha munozara uyushtiradi. Uning kutiladigan natijasi — mahsulot va uning taxminiy foydalanuvchilarini ifodalaydi.

Loyiha natijasi — mahsulot va uning taxminiy foydalanuvchilarini belgilashadi, tanishadilar









2.6.Loyiha topshirig'ini qo'yadi. Topshiriqlar bilan tanishtiradi,

muammolaming yechimini topishga yordam beradi. Axborot manbalari, uni yig'ish va tahlil etish usullarini tavsiya qiladi. Loyiha faoliyati natijalari va umuman jarayonni baholash rusumlari va mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova)



Loyiha topshirig'i bilan

tanishishadi.

Savollar berishadi.

Baholash mezonlari bilan tanishadi






2.7.Talabalarning loyiha ustida ishlash shaklini tanlashini tashkil qiladi. Loyiha guruhlari shakllantirishini uyushtiradi.

Loyiha ustida ishlash shaklini tanlashadi.Guruhlargabirlashishadi



2.8. Guruh ishi uchun topshiriq beradi, guruhda ishlash qoidalarini eslatadi:

- loyihadagi vazifalar va


faoliyat turlarini ajratish,
ularni qatnashchilar
o'rtasida taqsimlash
(guruhli loyihada);

- loyiha faoliyati algoritmini


ishlab chiqish;

loyiha vazifalarini



Loyiha faoliyatini loyihalashtirish va rejalashtirish bo'yicha guruhlardagi ishni tashkil etishadi: loyihani bajarish yo nalishlari va bosqichlarini belgilashadi, guruh a'zolari o'rtasidagi funktsiyalarni taqsimlashadi, hamkorlik shakllarini belgilashadi, loyiha vazifalarini bajarish, uning natijalarini ifodalash va taqdimot usullari va vositalarini tanlashadi.




bajarish, uning natijalarini

ifodalash va taqdimot

usullari va vositalarini

tanlash;


- ishchi rejasini tuzish

Loyiha ishlarining ishchi rejasini vazifalar, ular-ni bajarish muddatlari, tayyor mahsulot turini va mas'ullarni ko'rsatib tuzishadi

Yakunlovchi-baholash bosqichi



3.1. Loyiha topshirig" i ustidagi ishning asosiy natijalarini belgilash va loyiha faoliyatini rejalashtirish boyicha xulosa chiqaradi.Talabalar e'tiborini loyiha ishiari mazmuniga va loyihaning ijro bosqichida ularni bajarish grafigiga qaratadi. Savollarga javob beradi. Talabalarni loyiha bilan ishlashga yo'riqnoma beradi. Har bir guruh loyihani amalga oshirish jarayonida muammo turini aniqlab, uning kelib chiqish sabablari va uni bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va guruh tomonidan ishlab chiqilgan dastur tuzishadi (5,6-ilova)

Savollar berishadi

Auditoriyadan tashqari ish: ijro bosqichi

1 .Loyihaning bajarilishi.

2.Natijalarning ifodalanishi.

3.Hisobot tuzilishi.

4.Taqdimot tayyorlanishi



Maslahat beradi, guruhlar ishini muvofiqlashtiradi, ular faoliyatini rag'batlantiradi, kuzatadi, axborot manbalarini izlashda yordam beradi, o'zi axborot manbai bo'ladi, loyiha ishiari monitoringi va nazoratini amalga oshiradi

Individual vazifalarga binoan ishlarni bajarishadi. Faol va mustaqil ishlashadi, har kim o'z vazifasiga muvofiq va birgalikda:

turli manbalardan axborot yig'ishadi, tahlil etishadi va umuml ashtir i shadi;

- tadqiqotlar o4kazishadi, hisob-
kitoblarni bajarishadi;

-zaruratga qarab maslahatlashishadi;

- oraliq natijalarni muhokama
qilishadi;

Barcha olingan natijalarning umumiy yig'ilishi va muhokamasini o'tkazishadi.

Loyiha mahsulotini ifodalashadi.

Hisobot tuzishadi.












Loyihadagi yutuqlarning o'zini-o'zi baholash anketalarini toTdirishadi.

Loyiha ishi natijalari taqdimotini rasmiylashtirishadi



Auditoriya ishi: yakunlovchi bosqich

l.CTquv

mashg'ulotiga kirish



1. Loyihalar taqdimotiga ko'rsatma beradi: guruhlarning bajarilgan loyihalarni taqdim etishi reglamenti va izchilligini belgilaydi. Baholash mezonlari va ko'rsatkichlarini eslatadi. О zaro baholash jadvallarini tarqatadi

2.Asosiy bosqich

2.1.Guruhlar taqdimot boshlanishini eTon qiladi: har bir guruh taqdimoti yakunida taqdimot mazmuni bo'yicha va har bir ishtirokchiga aniq maqsadga qaratilgan savollar beradi

Guruhlar o'z ishi natijalari haqida ma'ruza qiladi va ularni belgilangan shaklda taqdim etadi.Savollarga javob berishadi

2.2.Talabalaming javoblarini umumlashtirib, guruhlarning loyiha taqdimoti muhokamasi va o'zaro baholashini uyushtiradi

Jamoa bo" lib muhokama qilish orqali: taqdimot, olingan mahsulot, loyiha faoliyati natijalarini baholashadi

2.3. Talabalar bilan birga loyiha ustidagi ish jarayoni va yakunlarini muhokama qiladi, notiqlarni rag'batlantiradi, o'z mulohazalarini nazokat bilan bildiradi, agar zarur boTsa, ayrim talabalaming yutuqlari va xatolari haqida o'z fikrini individual bildiradi

3.

3.1 .Loyiha faol iy atining asosiy natijalarini aniqlash bo'yicha xulosa chiqaradi. Bajarilgan ishning bo'lg'usi professional faoliyat uchun muhimligiga e'tiborni qaratadi.

3.2. Guruhlar faoliyati, loyiha topshirig'i ustidagi individual ish natijalariga baho beradi.



Natijalar, jarayon, o'zining undagi ishtirokini boshqalar baholarini hisobga olib o'zi baholaydi

Guruhlar taqdimoti bo'yicha o'zini qiziqtirgan savollarni beradi.



3.3. O'zaro baholashga yakun yasaydi. Loyiha va loyihaviy ta'lim maqsadiga erishish darajasini tahlil

Anketa savollariga javob beradi







etadi va baholaydi. Savollarga javob beradi. Loyihadagi yutuqlarni o'zi baholashi uchun talabalarga anketa-so'rovlarini tarqatadi. Loyihalarning jamiyat taraqqiyotidagi amaliy ahamiyati haqida atroflicha to'xtalib o'tadi





Download 49.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat