O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining 2011 yil 4 iyuldagiDownload 218 Kb.
Sana26.03.2017
Hajmi218 Kb.
O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi

vazirligining 2011 – yil 4 – iyuldagi

144 – sonli buyrug’iga 11 – ilova
Umumiy o’rta ta’lim maktabi fan Metodbirlashmalari to’g’risida
N I Z O M.
Mazkur Nizom ta’lim muassasasidagi fan va yo’nalishlar bo’yicha metodbirlashmalarni tashkil etish va ularning amalga oshiradigan faoliyat mazmunini belgilaydi.

I. Umumiy qoidalar

1. Umumiy o’rta ta’lim maktablarida boshlang’ich ta’lim, sinf rahbarlari yo’nalishi hamda fanlar yoki bir – biriga yaqin bo’lgan fanlar turkumi bo’yicha metodbirlashmalari faoliyat ko’rsatadi. Metodbirlashma – umumiy o’rta ta’lim maktablarida metodik xizmat ko’rsatish tuzilmasining bir bo’limi hisoblanadi.

2. Metodbirlashma ishi maktab pedagogika kengashi qarori asosida tashkil etiladi, uning ish rejasi metod kengash tomonidan tasdiqlanadi.

3. Metodbirlashmalar o’z faoliyatida O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi hamda xalq ta’limi boshqaruvi organlari va ta’lim muassasasi tomonidan tasdiqlangan me’yoriy hujjatlar hamda ushbu Nizomga amal

Metod birlashmaning muammosi:
O’quvchilarga bilim berishda DTS talablarini

o’zlashtirishda samaradorlikka erishish va o’quvchilarni

mustaqil ishlash malakalarini shakllantirish

O’qituvchilar muammosi:O’qituvchining

ismi, sharifi

Dars beradigan fani

Muammosi

1

Atababayev G’ofur


Matematika, informatika, fizika

O’quvchilarni darsga to’liq jalb qilish va ularda qiziqish uyg’otish

2

Xolmatova Baxti

O’tiladigan darslarning sifati, DTS talab va me’yorlariga to’la javob bera olsin. Darsni texnika vositalari bilan ta’minlash.

3

Ubaydullayeva Lola

O’quvchilarni savodxonligini va mustaqil fikrlashlarini o’stirish

4

Ismoilov Yusuf

O’quvchilar bilim samaradorligini oshirishda matematik formulalarni o’zlashtirishda o’quvchilar ongiga singdirish

5

Oxunova Hulkar

Buyuk matematik olimlar olib borgan ilmiy ishlarni o’quvchilarga yetkazish

6

Qobilova Gulnora

7

Usmonov Komil


Har bir fan xonalarini qo’yilgan talablariga to’la javob bera olish

8

Xursanov Bobur

9

Sulaymonov O’tkir

10

To’rayev Hayot
I. M e t o d b i r l a s h m a n i n g i s h r e j a s i.


T/r

Bajariladigan ishlar mazmuni

Muddati

Mas’ul shaxs

I.1. Metodbirlashmaning o’quv – moddiy ba’zasini mustahkamlovchi tadbirlar

1

Metodbirlashmaga tegishli o’quv xonalarida mavjud ko’rsatmali qurollarni, tarqatma materiallarni va texnika vositalariga oid materiallarni guruhlab, tartibga solishAvgust


Fan xona mudirlari

2

Fan xonalarida jamlangan darslik, qo’llanmalar kortotekasini tuzish. Kutubxonadagi kitoblarni aniqlash va o’quvchilarning darslik bilan ta’minlanishini tahlil qilishAvgust


Fan xona mudirlari

3

Ko’rsatmali materiallar tayyorlash (ko’rgazma, didaktik va tarqatma materiallar)


Yil davomida

Fan xona mudirlari

4

Maktabda o’tkaziladigan fan xonalari ko’rik – tanlovida qatnashish

Yil davomida

Fan xona mudirlari

I.2. O’quv – tashkiliy ishlar va ularni nazorat qilish bo’yicha belgilangan tadbirlar

1

O’qituvchilarga darslarni ularning qobilyati, mahorati va oilaviy sharoitiga ko’ra taqsimlash va maktab rahbariyatiga taqdim etish.


Avgust


Metodbirlashma raisi

2

To’garak rahbarlari, fan xona mudirlarini belgilash va ularning faoliyatini rejalashtirish hamda bajarilishini nazorat qilish


Avgust


Metodbirlashma raisi

3

Oraliq va yakuniy nazorat o’tkazish uchun topshiriqlar tayyorlash, uni muhokama qilish va tasdiqlash, bajarilishini nazorat qilish.


O’quv yili davomida


Metodbirlashma raisi

4

Sinf jurnalining yuritilishi va qo’yilgan baholar tartibi hamda to’g’riligini nazorat qilish.

O’quv yili davomida

Metodbirlashma raisi

5

Fanga doir yo’riqnoma berish va qo’shimcha darslar tashkil qilish va o’tkazilishini nazorat qilish

O’quv yili davomida

Metodbirlashma raisi

6

O’quvchilarning bilim sifatlarini va o’zlashtirish darajasini aniqlash uchun savollar tayyorlash va nazorat ishlari o’tkazish, muhokama qilish


O’quv yili davomida


Metodbirlashma raisiI.3. O’quv jarayonining sifatini oshirish hamda metodik ishlarni amalga oshirish maqsadida belgilangan tadbirlar

1

O’qituvchilarning malaka oshirishlari bo’yicha ehtiyojlarini aniqlash va rejalashtirish bo’yicha maktab rahbarining o’rinbosariga buyurtma berish


May, iyul

Metodbirlashma raisi

2

Choraklar bo’yicha fanlarning o’zlashtirilish monitoringini bilish va avvalgi yil bilan taqqoslash

O’quv yili davomida

Metodbirlashma raisi

3

Fanlar bo’yicha o’quvchilarning bilim darajalarini va o’qitish sifatini aniqlash maqsadida nazorat ishlar o’tkazish

O’quv yili davomida

Metodbirlashma raisi

4

Sinfdan tashqari mashg’ulotlarning tashkil qilinishi va unga o’quvchilarning munosabatini o’rganish.

O’quv yili davomida

Metodbirlashma raisi

5

Sinf jurnalining yuritilishi va baholar jamlanmasi, o’quvchi kundaligi, daftarini yuritilishini o’rganish va o’z takliflarini berish.

O’quv yili davomida

Metodbirlashma raisi

6

O’zlashtirmayotgan o’quvchilar bilan ishlash shakllarini o’rganish va uning natijasini muhokama qilish

O’quv yili davomida

Metodbirlashma raisi

I.4. O’qituvchilar tomonidan tayyorlangan dars ishlanmalari.O’qituvchining ismi, sharifi

Fan

Sinf

Muddat

Necha soatga mo’ljal-langan


Mavzusi

1

Ubaydullayeva Lola

Algebra

9 - sinf
1

“Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish”

2

Xolmatova Baxti

Geometriya

7 - sinf
1

“Uchburchakning yuzi”

3

Oxunova Hulkar

Matematika

8 - sinf
1

Sonning darajasi. Sonning kvadrati va kubi

4

Qobilova Gulnora

Matematika

5 - sinf
1

“Chiziqli, tarmoqlanuvchi, takroranuvchi algoritmlar”

5

Usmonov Komil

Fizika

9 sinf
1
6

Sulaymonov O’tkir

Informatika

8- sinf
1

“Dasturlash va dasturlash tillari haqida ma’lumot”

7

Xursanov Bobur

Algebra

8 - sinf
1

“Sonning moduli. Modul qatnashgan tenglama va tengsizliklar

metod kengash raisi: G’.atababayev

metod birlashma rahbari: B.Xolmatova

I.5. K o’ r g a z m a l i, t a r q a t m a v a

d i d a k t i k m a t e r i a l l a rn i t a y y o rl a s h
Fan

Sinf

Ko’rsatma turi

Muddati

Bajaruvchining ismi, sharifi

1

Matematika

7

Bukletlar, rangli rasmlar
Xolmatova Baxti

3

Algebra

7 - 9

Ko’rgazmali qurollar
Ubaydullayeva Lola

4

Geometriya

7 - 9

Bukletlar, rangli rasmlar
Oxunova Hulkar

5

Matematika

5 -6

Ko’rgazmali qurollar
Qobilova Gulnora

6

Informatika

8 - 9

Tarqatma materiallar
To’rayev Hayot

7

Fizika

6 - 7

Jadvallar, rasmli tarqatmalar
Xursanov Bobur

8

Fizika

8 - 9

Ko’rgazmali qurollar
Usmonov Komil


I.6. O’quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish va unga rahbarlik qilish bo’yicha belgilangan tadbirlar
Mustaqil ish shakli

Fan

Sinf

Mavzu

O’qituvchining ismi, sharifi

Muddati

1

Mustaqil ish

Algebra

7 – sinf
Ubaydullayeva L
2

Ma’ruza

Matematika

5 – sinf
Xolmatova B.
3

Referat

Geometriya

9 – sinf
Oxunova H.
4

Ma’ruza

Matematika

5 – sinf
Qobilova G.
5

Ko’rgazmali qurollar

Informatika

8-9 - sinf
Sulaymonov O’.
I.7. M e t o d i k m a’ r u z a l a r t a y y o r l a s h
Ma’ruzaning mavzusi

O’qituvchining ismi, sharifi

Muddati

Vaqti

1
Xolmatova Baxti2
Usmonov Komil3
To’rayev Hayot4
Xursanov Bobur5
Sulaymonov O’tkirII. Matematika, informatika, fizika o’quv fanlari metodbirlashmasida sinfdan tashqari ishlar

II.1. Bilimlar sinovi va fan olimpiadalarini o’tkazish

Fan nomi

Sinflar

Muddat

Mas’ul shaxs

O’tganligi haqida ma’lumot

Algebra va geometriya

8 – sinf

Dekabr

Oxunova Hulkar


Dekabr oyida

I – bosqich bilimlar sinovi va fan olimpiadasi o’tkazildi

Matematika

6 – sinf

Dekabr

Ismoilov Yusuf

Algebra va geometriya

9 – sinf

Dekabr

Ubaydullayeva Lola

Algebra va geometriya

7 – sinf

Dekabr

Xolmatova Baxti

Matematika

5 - sinf

Dekabr

Xursanov Bobur

Fizika

6 – 9 sinflar

Dekabr

Usmonov Komil,

Informatika

5 – 9 sinflar

Dekabr

To’rayev Hayot, Sulaymonov O’.

II.2. Ommaviy tadbirlar

Fan nomi

Sinflar

Muddat

Mas’ul shaxs

O’tganligi haqida ma’lumot


Matematika va informatika5 – 9 sinflar
Oxunova H.

Ubaydullayeva L.

Xolmatova B.

Qobilova G

Xursanov B

Usmonov K

Sulaymonov O’

Zakovat”
Al - Xorazmiy”
Kompyuter olamiga sayohat”

II.3. To’garaklar

To’garak nomi

O’tkazish vaqti

O’tkazuvchi o’qituvchi

Yosh matematik”

Har haftaning dushanba, payshanba

Xolmatova Baxti

Yosh matematik”

Har haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, juma

Ubaydullayeva Lola

Yosh matematik”

Har haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, juma

Oxunova Hulkar

Yosh dasturchi”

Har haftaning seshanba, shanba

Sulaymonov O’


III. Matematika, informatika metodbirlashmasining fan oyligini o’tkazish bo’yicha

ISH REJASIO’tkaziladigan tadbirlar

Muddati

O’tkazish joyi

Mas’ul shaxs

Tashkiliy ishlar

1

Fan oyliklarini o’tkazish rejasini metod a’zolari bilan ishlab chiqish”

30-31.01.2014

Matematika xonasi

Xolmatova B, fan o’qituvchilari

2

Matematika, informatika fan oyligi burchagini tashkil etish

01.02.2014

Maktab fayesi va fan kabenitlari

Metod birlashma a’zolari

3

Bayramlarga va fanlar bo’yicha devoriy gazetalar chiqarish

03.02.2014

Matematika va informatika bo’linmalarida

Fan o’qituvchilari

4

O’quvchi va o’qituvchilarning ijodiy ishlaridan namunalar (ko’rgazma)

08.02.2014

Matematika va informatika bo’linmalarida

Xolmatova B, fan o’qituvchilari

METODIK ISHLAR

Ochiq darslar o’tkazish

1

Matematika

02.2014

6-sinfda

Qobilova G

2

Matematika

02.2014

5-sinfda

Xursanov B.

3

Algebra fani bo’yicha

02.2014

8- sinfda

Oxunova H.

4

Informatika fani bo’yicha

02.2014

6-sinfda

Sulaymonov O’
Algebra

02.2014

7-sinfda

Xolmatova B

1

Geometriya

02.2014

9-sinfda

Ubaydullayeva L

Anjumanlar o’tkazish

3

Qadimiy masala.

02.2014

Sinflarda

Xolmatova B

4

Al - Xorazmiy”ga bag’ishlangan matematik kecha

02.2014

Maktab yig’ilish zalida

Ubaydullayeva L

5

Zakovat” o’yini

02.2014

Sinflarda

Oxunova H
Oltin uchburchak”

02.2014

Sinfda

Atababayev G’

1

Zamonaviy kompyuterlar va ularning yaratilish tarixi

02.2014

Sinflarda

Sulaymonov O’

Yakunlash
Fan oyligi yakunida o’quvchilarning bilimlari sifatini hamda samaradorligini aniqlash maqsadida monitoring olib borish.

27 – 28.02.2014


Sinflarda

Sulaymonov O’, fan o’qituvchilari
Fan oyligining yakuni haqida hisobot berish

29.02.2014

Fan kabinetida

Xolmatova B, metod birlashma a’zolari

Tasdiqlayman”Maktab direktori: Jo’rayeva M. Ya.
Jizzax shahar 11 – o’rta maktabning matematika, fizika, informatika fani metod birlashmasining 2013 – 2014 o’quv yili uchun ish rejasi.
Yig’ilishning mazmuni

Muddati

Bajaruvchi shaxs

1Metod birlashma 2012-2013 o’quv yilida amalga oshirilgan ishlari va yangi o’quv yilidagi vazifalari

Avgust

Uslub birlashma raisi

2

Fan o’qituvchilarini taqvim-mavzu rejalari muhokamasi

3

Fan xonalarining o’quv yiliga tayyorgarligi. O’quvchilarning darslik bilan ta’minlanishi

1.

To’garak rahbari faoliyatini rejalashtirish

Sentabr

Uslub birlashma raisi

2.

O’qituvchilarning ish yuklamalari muhokamasi va amalga oshiriladigan ish shakllari

1.


Uztoz-shogird maktabining ustoz o’qituvchilar taqdimoti

Oktabr

Ustoz o’qituvchi
Uslub birlashma a’zolari

2.

Dars jarayonida axborot va pedagogic texnologilardan foydalanish (ma’ruza)

1.Yosh mutaxasislar bilan olib borayotgan ishlar haqida hisobot

Noyabr

Uslub birlashma a’zolari

2.Sinf jurnalining yuritilishi va qo’yilgan ballar tartibi

3.


Bilimlar bellashuvini va 9-sinflarda olimpiadani amalga oshiriladigan ish shakllari

1.


“Bilimlar bellashuvi”ni va 9-sinf olimpiadasini maktab bosqichini yakuniy natijalari tahlili va boshqalar bo’yicha ishlash vazifalari

Dekabr

Uslub birlashma raisi2.


Dars tahlillari va o’qituvchilarga berilgan yordam

3.

Ta’limga oid yangiliklar bilan tanishtirish.

1.


Metod birlashma a’zolarining I yarim yillik hisobotlarini ko’rib chiqish.

Yanvar

Uslub birlashma a’zolari

2.


Boshlang’ich sinflarda matematika fanlarining o’qitish ahvoli

1.


Matematika va informatika fan oyligini tashkil etish.


Fevral

Uslub birlashma a’zolari

2.


Metodik ma’ruza “Matematika darslarini samaradorligini oshirishda – interfaol o’yinlar”ning roli

1.

Malaka oshirish kursida tahsil olib qaytgan pedagoglarning hisoboti va kelajakdagi rejasi

Mart

Uslub birlashma a’zolari

2.

Oraliq va yakuniy nazorat o’tkazish uchun tayyorlangan materiallar, uning muxokamasi va natijalari

1.

Bilimlar bellashuvi va 9-sinflarda olimpiadalarni viloyat, Respublika bosqichi natijalarining tahlili

Aprel

Uslub birlashma a’zolari

2.

Fan xonalari va jihozlarning saqlanishini nazorat qilish

3

Ta’limga oid yangiliklar bilan tanishtirish

1.


Yakuniy attestasiyaga tayyorgarlik ko’rish

May

Uslub birlashma a’zolari

2.


Eng yaxshi ma’ruzalarni, ko’rgazmali qurollarni avgust kengashiga taqdim etish.

1

O’quv yili yakuni va yangi o’quv yiliga tayyorgarlik, o’qituvchilarning reytingini belgilash va ulardagi kamchiliklarni bartaraf etishga oid ko’rsatmalar berish

Iyun

Uslub birlashma raisi

2

Ta’limga oid yangiliklar bilan tanishtirish


Matematika, fizika, informatika fanlari MBRning yillik ish rejasini pedagogik kengash qaroriga asosan tasdiqlayman.
Metod kengash raisi:_______________________ Ataboyev G’.
Metod birlashma rahbari: __________________ Xolmatova B.

O’qituvchilarning malaka oshirish istiqbol rejasi
O’qituvchining familiyasi va ismi

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Atababayev G’ofur
2

Xolmatova Baxti
3

Ubaydullayeva Lola
4

Nurjonov Dilshod
5

Oxunova Hulkar
6

Narimqulov Zavqiddin
7

To’rayev Hayot
8

Usmonov Komil
9

Xursanov Bobur


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa