O‘zbekiston Respublikasi Xalq tа’limi vаzirligi


Ratsional ko‘rsatkichli daraja (16 soat)Download 0,85 Mb.
bet3/10
Sana17.03.2017
Hajmi0,85 Mb.
#4685
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4. Ratsional ko‘rsatkichli daraja (16 soat).

Butun ko‘rsatkichli daraja va uning xossalari. Qiziqarli masalalar. Natural ko‘rsatkichli darajaning arifmetik ildizi. Qiziqarli masalal Arifmetik ildizning xossalari. Qiziqarli masalalar.

Ratsional ko‘rsatkichli da­raja. Qiziqarli masalalar. Sonli tengsizliklarni darajaga ko‘tarish. Mantiqiy masalalar. Mashqlar yechish.

5. Darajali funksiya (13 soat)

Funksiyaning aniqlanish sohasi. Funksiyaning o‘sishi va kamayishi. Funksiyaning juft va toqligi. funksiya. Murakkabroq masalalar. Daraja qatnashgan teng­lama va tengsizliklar. Murakkabroq masalalar. Mashqlar yechish.6. Trigonometriya elementlari (33 soat).

Burchakning radian o‘lchovi. Nuqtani koordinata boshi atro­fida burish. Sinus. kosinus, tangens va kotangensning ta'rifi. Sinus, kosinus, tangens va kotangensning ishoralari. Mantiqiy masalalar. Ayni bir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi orasidagi muno­sabatlar. Trigonometrik ayniyatlar. Mantiqiy masalalar.α va -α burchakning sinusi, kosinusi, tangens va kotangensi. Qo‘shish formulari. Murakkabroq masalalar. Ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi. Murakkabroq masalalar. Keltirish formulalari. Murakkabroq masalalar.7. Progressiyalar (26 soat).

Arifmetik progressiya. Olimpiada masalalar. Arifmetik pro­gressiya dastlabki n ta hadining yig‘indisi. Murakkabroq masalalar.

Geometrik progressiya. Murakkabroq masalalar. Geometrik progressiya dastlabki n ta hadining yig‘in­disi. Murakkabroq masalalar.

Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning barcha hadlar yig‘indisi.

Olimpiada masalalar.Amaliy masalalar yechish.

8. Takrorlash. Masala va misollar yechish (10 soat). Murakkabroq masalalar. Tarixiy masalalar.
9-sinf

Geometriya

(haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat).
1. Takrorlash (4 soat).

2. O‘xshash geometrik shakllar (25 soat).

Ko‘pburchaklarning o‘xshashligi. O‘xshash uchburchaklar va ularning xossalari. Tarixiy masalalar. Geometrik boshqotirmalar va qiziqarli masalalar. Uchburchaklarning o‘hshashlik alomatlari. Geometrik boshqotirmalar va qiziqarli masalalar. To‘g‘ri burchakli uchburchaklarning o‘xshashlik alomatlari. Geometrik boshqotirmalar va qiziqarli masalalar. O‘xshashlik alomatlarining isbotlashga doir masalalarga tadbiqlari. Geometrik shakllarning o‘xshashligi. Tarixiy masalalar.O‘xshash ko‘pburchaklarning xossalari. Geometrik boshqotirmalar va qiziqarli masalalar. Gomotetiya va o‘xshashlik. Masalalar yechish.3. Uchburchak tomonlari va burchaklari ora­sidagi munosabatlar (26 soat).

O‘tkir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotan­gen­si. Ba'zi burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensini hisoblash. 0o dan 180o gacha bo‘lgan burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi. Asosiy trigonometrik ayniyatlar. Murakkabroq masalalar. Olimpiada masalalar.Uchburchak yuzini ikki tomoni va ular orasidagi burchak si­nusi yordamida hisoblash. Murakkabroq masalalar. Olimpiada masalalar.

Sinuslar teoremasi. Murakkabroq masalalar. Olimpiada masalalar.

Kosinuslar teo­re­masi. Murakkabroq masalalar. Olimpiada masalalar.

Sinuslar va kosinuslar teo­re­malarining ba'zi tadbiqlari. Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi. Murakkabroq masalalar. Olimpiada masalalar.Ikki vektor orasidagi burchak va uni hisoblash. Uchburchaklarni yechish. Murakkabroq masalalar. Olimpiada masalalar.Masalalar yechish.

4. Aylana uzunligi va doira yuzi (20 soat).

Aylanaga tashqi va ichki chizilgan ko‘pburchaklar. Murakkabroq masalalar. Muntazam ko‘pburchaklar. Muntazam ko‘pburchakka tashqi va ichki chi­zilgan aylanalar. Murakkabroq masalalar. Mantiqiy masalalar.

Muntazam ko‘pburchakning tomoni bilan tashqi va ichki chizil­gan aylanalar radiuslari orasidagi bog‘lanish. Murakkabroq masalalar. Mantiqiy masalalar.Aylana uzunligi. Murakkabroq masalalar. Mantiqiy masalalar.Aylana yoyi uzunligi. Burchakning radian o‘lchovi. Doira va doira bo‘laklarining yuzi. Murakkabroq masalalar. Masalalar yechish.

5. Uchburchak va aylanadagi metrik munosabatlar (15 soat).

Pro­por­sional kesmalar va ular­ning xossalari. Geometrik tadqiqot. Murakkabroq masalalar. To‘g‘ri burchakli uchburchakdagi pro­por­sional kesmalar. Geometrik tadqiqot. Murakkabroq masalalar.Berilgan ikkita kesma­larga o‘rta proporsional kesmani yasash. Geometrik tadqiqot. Aylanadagi proporsional kesmalar. Murakkabroq masalalar. Masalalar yechish. Murakkabroq masalalar.6. Takrorlash. Masalalar yechish (12 soat).

Qiziqarli masalalar.


5-sinflar uchun matematika fanidan taqvim-mavzu reja

(haftasiga 7 soatdan, jami 238 soat)


Darslar

Mavzular

Soatlar
I chorak

63
1 Natural sonlar va shkalalar.

25

1

Natural son tushunchasi.

1

2-3

Natural sonlarni yozilishi va o‘qilishi.

2

4

Qiziqarli masalalar.

1

5

Boshqotirmalar.

1

6-7

Kesma. Kesmaning uzunligi.

2

8-9

Kesmalarni taqqoslash. Uzunlik o‘lchov birliklari

2

10

Uchburchak.

1

11-12

Tekislik, to‘g‘ri chiziq va nur.

2

13- 14

Shkalalar va koordinatalar. Koordinatalar (sonlar) nuri

2

15

Qiziqarli masalalar.

1

16

Boshqotirmalar.

1

17

1-nazorat ishi

1

18

Masalalar yechish.

1

19-20

Natural sonlarni taqqoslash. Katta kichik.

2

21

Masalalar yechish.

1

22-23

Qiziqarli masalalar.

2

24

Boshqotirmalar

1

25

Masalalar yechish. Tarixiy ma'lumotlar.

1
2 Natural sonlarni qo‘shish va ayirish.

27

26-27

Natural sonlarni qo‘shish va uning xossalarini koordinatalar nurida tushuntirish.

3

28

Noan'anaviy masalalar.

1

29-31

Na­tural sonlarni ayirish va uning xossalari.

3

32

Noan'anaviy masalalar.

1

33

Olimpiada masalalari.

1

34

2-nazorat ishi

1

35

Masalalar yechish.

1

36-37

Sonli va harfli ifodalar.

2

38

Masalalar yechish.

1

39

Noan'anaviy masalalar.

1

40-42

Qo‘shish va ayirish xossalarining harfiy ifodasi.

3

43-45

Tenglamalar.

3

46-48

Masalalar yechish.

3

49-50

Noan'anaviy masalalar.

2

51

3-nazorat ishi

1

52

Olimpiada masalalari.

1
3 Natural sonlarni ko‘paytirish va bo‘lish.

28

53-54

Natural sonlarni ko‘paytirish va uning xossalari.

2

55

Mantiqiy masalalar.

1

56-58

Natural son­larni bo‘lish.

3

59

Olimpiada masalalari.

1

60-61

Qoldiqli bo‘lish.

2

62

Mantiqiy masalalar.

1

63

Ifodalarni soddalashtirish.

1
II chorak

49

64

Ifodalarni soddalashtirish.

1

65

Mantiqiy masalalar.

1

66

4-nazorat ishi

1

67-68

Amallarni bajarish tartibi.

2

69-71

Natural sonlar ust­­ida to‘rt amalga doir misol va masalalar.

3

72

Mantiqiy masalalar.

1

73

Olimpiada masalalari.

1

74-75

Sonning darajasi. Sonning kvadrati va kubi.

2

76

Masalalar yechish.

1

77

Olimpiada masalalari.

1

78

Masalalar yechish.

1

79

5-nazorat ishi

1

80

Masalalar yechish.

1
Yuz va hajmlar.

22

81-82

Formulalar.

2

83-85

To‘g‘ri to‘rtburchak va kvadrat yuzi formulalari.

3

86-87

Murakkabroq masalalar.

2

88-90

Yuz o‘lchov bir­lik­lari.

3

91-92

Murakkabroq masalalar.

2

93

6-nazorat ishi.

1

94

To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub.

1

95

Murakkabroq masalalar.

1

96-98

Hajm o‘lchov birlik­lari. To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub hajmi formulalari

3

99-100

Murakkabroq masalalar.

2

101

Masalalar yechish. Tarixiy ma'lumotlar.

1

102

7-nazorat ishi.

1
Oddiy kasrlar.

33

103-104

Aylana va doira.

2

105-106

Ulushlar. Oddiy kasrlar haqida tushuncha.

2

107

Tarixiy masalalar.

1

108-109

Kasrlarni taqqos­lash.

2

110-111

To‘g‘ri va noto‘g‘ri kasrlar.

2

112

Boshqotirmalar

1
III chorak

70

113-115

Bir xil mahrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish

3

116

Masalalar yechish.

1

117

8-nazorat ishi.

1

118

Masalalar yechish.

1

119

Qiziqarli masalalar.

1

120-121

Bo‘lish va kasrlar.

2

122

Tarixiy masalalar.

1

123-125

Aralash kasrlar.

3

126

Boshqotirmalar.

1

127-129

Ara­­lash sonlarni qo‘shish va ayirish.

3

130-131

Masalalar yechish.

2

132

Qiziqarli masalalar.

1

133

9-nazorat ishi

1

134

Tarixiy ma'lumotlar. Masalalar yechish.

1

135

Boshqotirmalar.

1
O‘nli kasrlar.

20

136-137

O‘nli kasrlarning yozilishi va o‘qilishi.

2

138-139

O‘nli kasrlarni taqqoslash.

2

140

Noan'anaviy masalalar.

1

141

Mantiqiy masalalar.

1

142-144

O‘nli kasrlarni qo‘shish va ayirish..

3

145

Masalalar yechish.

1

146

10-nazorat ishi

1

147

Masalalar yechish.

1

148-149

Noan'anaviy masalalar.

2

150

Sonning taqribiy qiymati.

1

151

Mantiqiy masalalar.

1

152-153

Sonlarni yaxlitlash.

2

154

Mantiqiy masalalar.

1

155

Noan'anaviy masalalar.

1
O‘nli kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish.

32

156-158

O‘nli kasrni natural songa ko‘paytirish

3

159

Masalalar yechish.

1

160

11-nazorat ishi

1

161

Olimpiada masalalari.

1

162-164

O‘nli kasrni natural songa bo‘lish.

3

165

Boshqotirmalar

1

166

Olimpiada masalalari.

1

167-170

O‘nli kasrlarni ko‘paytirish.

4

171

Olimpiada masalalari.

1

172

Masalalar yechish.

1

173

12-nazorat ishi

1

174

Masalalar yechish.

1

175-178

O‘nli kasrga bo‘lish.

4

179

Boshqotirmalar.

1

180

Olimpiada masalalari.

1

181-182

O‘rta arifmetik qiymat.

2
IV chorak

56

183-184

O‘rta arifmetik qiymat.

2

185

Masalalar yechish.

1

186

13-nazorat ishi

1

187

Olimpiada masalalari.

1
Foizlar.

27

188-189

Foizlar.

2

190

Qiziqarli masalalar.

1

191-193

Foizlarga doir masalalar yechish.

3

194-195

Murakkabroq masalalar.

2

196

14-nazorat ishi.

1

197

Masalalar yechish.

1

198-199

Burchak. To‘g‘ri va yoyiq burchak.

2

200-201

Qiziqarli masalalar.

2

202-204

Burchaklarni o‘lchash. Burchak o‘lchov birliklari. Transportir.

3

205

Qiziqarli masalalar.

1

206-207

Murakkabroq masalalar.

2

208-209

Doiraviy diagrammalar va ularni qurish.

2

210-211

Qiziqarli masalalar.

2

212-213

Murakkabroq masalalar.

2

214

15-nazorat ishi

1
Takrorlash uchun savol va masalalar.

24

215-217

Natural sonlar.

3

218-219

Murakkabroq masalalar.

2

220-221

Odiy kasrlar.

2

222

Murakkabroq masalalar.

1

223-225

O‘nli kasrlar.

3

226

16-nazorat ishi

1

227-228

Murakkabroq masalalar.

2

229-231

O‘nli kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish.

3

232

Murakkabroq masalalar.

1

233-235

Foizlar.

3

236

Murakkabroq masalalar.

1

237

17-nazorat ishi

1

238

Yakunlovchi dars.

1


Download 0,85 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
O'zbekiston respublikasi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti