O’zbekiston respublikasi oliy vao’rta maxsus ta’lim vazirligiDownload 1.36 Mb.
bet1/13
Sana19.03.2017
Hajmi1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VAO’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

sogliqni saqlash VAZIRLIGI
TOShKENT TIBBIyoT AKADEMIYaSI


FALSAFA

FANI BO’YIChA O’QUV-USLUBIY

MAJMUA

(bakalavriat bosqichi talabalari uchun)

TOShKENT
QOSIMOVA Sh.B.. «Falsafa» fani bo’yicha o’quv uslubiy majmua (bakalavriat bosqichi talabalari uchun): O’quv-uslubiy qo’llanma. – Toshkent: TTA.2010.


“Falsafa” fanidan tajriba-sinov o’quv-uslubiy majmua Toshkent Tibbiyet Akademiyasida tayyorlangan. Ushbu majmua talabalarni yangi innovatsion texnologiya asosida o’qitishga qaratilgan bo’lib,ma’ruza va amaliy mashg’ulotlarni mustaqil o’rganish bo’yicha o’zlashtirish sifatini oshirishni maqsad qilib qo’ygan.

O’quv-uslubiy majmua “Falsafa” fani bo’yicha bakalavriat bosqichi talabalari uchun mo’ljallangan.


Taqrizchilar:

Falsafa fanlari doktori, professor S. MamashakirovFalsafa fanlari doktori, professor D. Norqulov
MUNDARIJA
I-BO’LIM. «FALSAFA» FANIGA KIRISh


6

1.

«Falsafa fanining predmeti maqsadi va vazifalari

7

2.

“Falsafa” fanining mazmuni

9

3.

“Falsafa” fani bo’yicha reyting baholash jadvali

21

4.

“Falsafa” fanidan mustaqil ta’lim uchun referatlarning mavzulari

22

5.

Axborot uslubiy ta’minot

24

6.

“Falsafa” fani bo’yicha yakuniy nazorat savollari

27

II-BO’LIM. “FALSAFA” FANIDAN REJA-TOPShIRIQ VA O’QUV-USLUBIY MATERIALLAR MAJMUASI

28

1-mavzu


Falsafaning predmeti va asosiy mavzulari. Falsafiy dunyoqarash. Falsafaning asosiy yo’nalishlari, fanlar tizimidagi o’rni va vazifalari. Mustaqillik va falsafiy dunyoqarashning yangilanish zarurati.

29

1.1.

Kirish – mavzu bo’yicha vizuallashgan ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

31

1.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

44

2-mavzu

Qadimgi Sharq va Antik Dunyo falsafasi

55

2.1.

Ma’ruza – anjumanning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

56

2.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

58

3-mavzu

Markaziy Osiyodagi falsafiy fikrlar, uning jaxon madaniyatida tutgan o’rni

65

3.1.

Mavzu bo’yicha vizuallashgan ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

66

3.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

79

4-mavzu

O’rta asr va Yangi davr Yevropadagi falsafiy fikrlar

86

4.1.

Informatsion – ko’rgazmali ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

86

4.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

93

5-mavzu

Xozirgi zamon jaxon falsafasi va uning asosiy okimlari

97

5.1.

Informatsion baxs-munozara ma’ruzasining reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

97

5.2.

Seminar – anjumanning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

105

6-mavzu


Olam va odam: falsafiy talqin. Borliq falsafasi. Tabiat falsafasi.

109

6.1.

Grafikli organayzerlarni qo’llagan xolda vizuallashgan informatsion-tematik ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

109

6.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

115

7-mavzu


Falsafada metod va metodologiya muammosi. Falsafiy qonunlar va kategoriyalar

119

7.1.

Ma’ruza – anjumanning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari


119

7.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari


122

8-mavzu

Ong va ruhiyat. Bilish falsafasi

129

8.1.

Informatsion – ko’rgazmali ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

129

8.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

137

9-mavzu

Jamiyat va inson falsafasi. Ma’naviyat, madaniyat, g’oyalar, qadriyatlar, siyosat va huquq, fan falsafasi.

145

9.1.

Grafikli organayzerlarni qo’llagan xolda vizuallashgan informatsion-tematik ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

145

9.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan

amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari150

10-mavzu

Global muammolar falsafasi. Jag’on sivilizatsiyasi va taraqqiyotning o’zbek modeli.

168

10.1.

Muammoli vaziyat asosidagi informatsion – ko’rgazmali ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

168

10.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

176

11-mavzu

Mantiq predmeti va qonunlar. Tushuncha.
11.1.

Muammoli vaziyat asosidagi informatsion – ko’rgazmali ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari
11.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari
12-mavzu

Hukm
12.1.

Muammoli vaziyat asosidagi informatsion – ko’rgazmali ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari
12.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari
13-mavzu

Xulosa. Muammo. Gipoteza. Nazariya
13.1.

Muammoli vaziyat asosidagi informatsion – ko’rgazmali ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

13.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari

14-mavzu

Etika predmeti va jamiyatdagi o’rni
14.1.

Muammoli vaziyat asosidagi informatsion – ko’rgazmali ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari
14.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari
15-mavzu

Axloqning tarkibi va etika kategoriyalari. Kasb-korlik etikasi.
15.1.

Muammoli vaziyat asosidagi informatsion – ko’rgazmali ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari
15.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari
16-mavzu

Estetika predmeti va vazifalari

16.1.

Muammoli vaziyat asosidagi informatsion – ko’rgazmali ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari
16.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari
17-mavzu

Estetikaning asosiy kategoriyalari
17.1.

Muammoli vaziyat asosidagi informatsion – ko’rgazmali ma’ruzaning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallari
17.2.

Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulotning reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallariMuallifdan


Qo’lingizdagi o’quv-uslubiy majmua “Falsafa” fanini o’rganish jarayonidagi mustaqil faoliyatini tashkil etishni ta’minlaydi.

O’quv-uslubiy majmuaning tarkibi ikki bo’limdan iborat:

“O’quv faniga kirish” xamda “reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallar”.

Birinchi bo’limda falsafa fani xaqidagi dastlabki tasavvurni beruvchi materiallar berilgan: dolzarbligi, o’quv fanining maqsad va vazifalari, mashg’ulotning mavzusi va shakllari bo’yicha o’quv soatlarning taqsimoti, foydalaniladigan adabiyotlar va mustaqil ishlash uchun mavzular ro’yxati xamda yakuniy nazorat savollari.

Ikkinchi bo’limda reja-topshiriq va xar bir dars uchun o’quv-uslubiy materiallar, qisman o’quv-vizual materiallar, o’z-o’zini nazorat savollari, uslubiy tavsiyalar, o’quv topshiriqlar, ta’limiy o’yinlar taqdim etilgan.

Talabalar tomonidan topshiriqlarni o’z vaqtida bajarilishi o’quv fanini o’rganishda tizimli mustaqil ishni ta’minlaydi, olgan bilimlari va ma’lum reyting ballarini olishi muntazam o’z-o’zini nazoratini yuzaga keltiradi, o’quv-uslubiy va ma’lumot-axborot materiallari ularni to’g’ri bajarishga yordam beradi.

O’quv fanining mavzulari bir-biriga bog’liq bo’lganligi uchun mavzularni o’rganishda mantiqiy ketma-ketlik mavjud. Shuning uchun yangi mavzuga dastlabki mavzu materiallarini o’zlashtirish asosida o’tiladi.

I-bo’lim. «Falsafa» faniga kirish
1.

«FALSAFA» FANINING DOLZARBLIGI, MAQSADI VA VAZIFALARI

Ushbu fan O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi ijtimoiy kompleksining maxsus metodologik komissiyasi bayonnomasi va O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi, oliy o’quv yurtlar ilmiy-uslubiy birlashmalarining faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengash Prezidiumining 2003 yil 1 iyul majlisi qarori bilan tavsiya etilgan namunaviy dastur asosida o’qitiladi. Falsafa fani namunaviy dastur asosida TTA mutaxassisligidan kelib chiqib ishchi dasturga ega. Bakalavr «Falsafa» fani bo’yicha falsafiy dunyoqarash, inson xayotining maqsadi, mazmuni va moxiyati, moddiy borliq va ijtimoiy xayot o’rtasidagi o’zaro qonuniyatlar to’g’risida; falsafiy bilimlarning shakllanishi, tarkibiy tuzilishi va rivojla-nishining tarixiy bosqichlari; hozirgi dunyoning ilmiy, falsafiy, diniy manzarasi; falsafaning asosiy yo’nalishlari va maktablari; monistik va plyuralistik falsafiy konsepsiyalar; hozirgi dunyoning globallashuv jarayoni, insoniyatning ekologik va boshqa global muammolari xaqida tasavvurga ega bo’lishi lozim.

Markaziy Osiyo mutafakkirlarining Vatan va jaxon madaniyati, falsafasi fanining rivojlanishidagi xissasi, o’rnini: borliq konsepsiyasining mazmuni, uning o’z-o’zini tashkil etishi, moddiylik va ma’naviylik tushunchasi, uning moxiyati, dinamik va statik qonuniyatlarini; ijtimoiy falsafa: jamiyat va uning tarkibiy tuzilishi, davlat, demokratiya, fuqarolik jamiyati tushunchalarining mohiyati, ijtimoiy taraqqiyotning bosqichlari va sivi­lizatsiya konsepsiyalarini; ijtimoiy munosabatlar tizimida inson mohiyati, ong va o’z-o’zini anglash ta’limoti, aksiologiya, axloqiy va ma’naviy qadriyatlarini; dialektika, sinergetika, xarakat va rivojlanish, makon va zamon xaqidagi ta’limotlarni; tabiiy, gumanitar va boshqa fanlarni o’rganishda umum-falsafiy uslub va tamoyillarni; bilishning umumfalsafiy metodlarini bilishi kerak.

Falsafaning qonun va kategoriyalari, tamoyillarini:

- dunyoqarash va umummetodologik falsafiy prinsiplarni;

- tanqidiy tafakkurni amaliy faoliyatida va ilmiy tadqiqotlarga qo’llash ko’nikmasiga ega bo’lishi lozim.

“Falsafa” Fani 42 soatdan iborat bulib, shu jumladan 22 soat ma’ruza, 20 soat amaliy mashg’ulotlardan iborat.

«FALSAFA» FANIDAN MA’RUZA, AMALIY MAShFULOTLARI MAVZULARINING SOATLAR BO’YIChA TAQSIMOTI JADVALI

(jami 42 soat)
Mavzular

Ma’ruza-lar soati


Amaliy mashg’ulotlar soati

Mustaqil ta’lim soati


BIRINChI BO’LIM

Falsafaning baxs mavzulari, jamiyatdagi o’rni va asosiy vazifalari1.

Falsafaning predmeti va asosiy mavzulari. Falsafiy dunyoqarash. Falsafaning asosiy yo’nalishlari, fanlar tizimidagi o’rni va vazifalari. Mustaqillik va falsafiy dunyoqarashning yangilanish zarurati

2

2

4

IKKINChI BO’LIM

Falsafa tarixi va tarix falsafasi2.

Qadimgi Sharq va Antik dunyo falsafasi

2

2

2

3.

Markaziy Osiyodagi falsafiy fikrlar, uning jahon madaniyatida tutgan o’rni

4

2

4

4.

G’arbiy Yevropadagi o’rta asr va yangi davr falsafasi

2


2


2


5.

Hozirgi zamon jahon falsafasi va uning asosiy oqimlari

2

2

2

UChINChI BO’LIM

Ontologiya: borliq haqida falsafiy qarashlar6.

Olam va odam: falsafiy talqin. Borliq falsafasi.

2

2

2

TO’RTINChI BO’LIM

Falsafiy uslublar, qonunlar va kategoriyalar7.

. Falsafiy qonunlar va kategoriyalar

4

4

4

BEShINChI BO’LIM

Gnoseologiya: bilish falsafasi8.

Ong va ruxiyat: bilish va ilmiy bilish falsafasi

2

2

2

OLTINChI BO’LIM

Ijtimoiy falsafa9.

Jamiyat va inson falsafasi. Jamiyat falsafiy taxlil ob’yekti.

2

2

2

10

Global muammolar falsafasi. Jaxon sivilizatsiyasi va taraqqiyot.

2

2

2
Jami:

20

22

24

2.

FALSAFA” FANINING MAZMUNIBIRINChI BO’LIM

Falsafaning baxs mavzulari, jamiyatdagi o’rni va asosiy vazifalari

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa