O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand davlat universitetiDownload 0.91 Mb.
bet11/14
Sana18.02.2020
Hajmi0.91 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat


4-VARIANT
1. Ichki shaxsiy konfliktlar va ularni oldini olish (tayanch iboralar: konfliktli kyechinmali bola, muammolar).

2. Shaxslararo konfliktlarni kelib chiqish sabablari (tayanch iboralar: muammo, muomala, muloqot, madaniyat).

3. Pedagogik muloqotni boshqarish asoslari (tayanch iboralar: madaniyat, munosabat, tarbiya).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov


O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat


5-VARIANT
1. Konfliktli kechinmalari bo’lgan kishilar bilan psixologning olib boradigan profilaktik, korreksion ishlari (tayanch iboralar: diagnostika, profilaktika, korreksiya).

2. Pedagogik muloqot psixologiya nuqtai nazarida (tayanch iboralar: eshitish, syezish, analiz-sintyez).

3. Pedagogik va sosial konfliktlarning o’zaro bog’liqligi (tayanch iboralar: o’qituvchi, o’quvchi, jamoa, munosabat, muloqot).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov
O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat6-VARIANT
1. Maktabda pyedagogning o’quvchilar va ota-onalar bilan munosabati asosida kelib chiqadigan nizolar va ularni bartaraf etish myetodlari (tayanch iboralar: o’qituvchi, axloqiy-salohiyat, madaniyat, adolatlilik, o’zaro hurmat).

2. Tarbiyasi turli darajadagi oila a’zolari, er-xotin o’rtasida yuzaga keladigan ziddiyatlar va ularni bartaraf etish jarayoni (tayanch iboralar: tarbiya, ta’lim, odob, axloq, ziddiyat, muammo).

3. Pedagogik ziddiyatlarni keltirib chiqaruvchi omillar (tayanch iboralar: muhit, psixogyen faktorlar, muammo).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat


7-VARIANT
1. O’qituvchining o’quvchiga nisbatan noaxloqiy, nopedagogik xatti-harakatlaridan kelib chiquvchi ziddiyatlar (tayanch iboralar: madaniyat, ma’naviyat, axloq-odob).

2. O’qituvchining nazokatsizligi va qo’polligining ifodalanish formasi va uni bataraf etish usullari (tayanch iboralar: obro’sizlanish, axloqsizlik, qo’pollik, madaniyatsizlik).

3. Pedagogik konfliktli vaziyatlarni muvofiqlashtirish, tahlil qilish va tushuntirish (tayanch iboralar: profilaktika, diagnostika, korreksiya, vaziyat, sharoit).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov


O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat8-VARIANT
1. Dars jarayonida o’quvchilar orasida yuz byeradigan ziddiyatli holatlar va ularni bartaraf etishda o’qituvchining roli (tayanch iboralar: syezgirlik, hushyorlik, tyez ijodiy fikrlay olish).

2. Nopedagogik munosabatlar va ulardan kelib chiqadigan ziddiyatlar (tayanch iboralar: qo’pollik, axloqsizlik, madaniyatsizlik).

3. Ziddiyatlarni oldini olishda o’qituvchining axloqiy, estetik madaniyatiga qo’yiladigan talablar (tayanch iboralar: ijodkorlik, syezgirlik, nozikdidlik, madaniyatlilik).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat


9-VARIANT
1. Ziddiyatlar haqida mutafakkirlar fikrlari (tayanch iboralar: Byeruniy, Forobiy, A.Donish, Yu.X.Xojib).

2. Oila va oilaviy tarbiya muammolari va ulardan kelib chiqadigan konfliktlar (tayanch iboralar: oila, munosabat, o’zaro hurmat, madaniyat, tarbiya).

3. Ziddiyatlar pedagogik muloqotda yuz byeruvchi to’siqlar sifatida (tayanch iboralar: axloq, odob, madaniyat).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov
O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat10-VARIANT
1. Bola psixologiyasiga surunkali ta’sir etuvchi konfliktlar oqibatida yuz byeruvchi ryeaktiv holat va ularni korreksiyalash usullari (tayanch iboralar: stryess, mutizm, dyepryessiya).

2. Konfliktlar oqibatida paydo bo’ladigan ruhiy zo’riqishlarni psixologik profilaktika qilish (tayanch iboralar: psixogyen faktor, dyepryessiya, stryess, ryelaksasiya, autogyen mashq).

3. Ziddiyatlarni oldini olishda kyerak bo’lgan pedagogik shart-sharoitlarga tavsif (tayanch iboralar: muomala, munosabat, axloq-odob, tarbiya).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov
O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat


11-VARIANT
1. Ijtimoiy konfliktlar (tayanch iboralar: obyektiv va subyektiv omillar oqibatida).

2. Kichik sinflarda ziddiyatli – stryessli vaziyatlar tiplari (tayanch iboralar: bola shaxsini hurmat qilmaslik, yosh xususiyatini hisobga olmaslik, adolatsizlik, jazolash).

3. Nizoli vaziyatlarni inson psixikasida aks etishi va uni profilaktika qilish (tayanch iboralar: stryess, dyepryessiya, ryelaksasiya, autogyen mashq).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat


12-VARIANT
1. Boshlang’ich sinflarda yuz byeradigan nizoli mojarolarni mazmun va ssyenariya bo’yicha guruhlanishi (tayanch iboralar: didaktik, axloqiy).

2. Dars jarayonida konfliktli vaziyatlarda o’qituvchining o’quvchini ezishga asoslangan muloqot formasi diskriminasiyasining ifodalanish formasi va ularni bartaraf etish (tayanch iboralar: obro’sizlantirish, masxara qilish, asossiz jazolash).

3. O’quvchilarni o’zlashtirishini baholash natijasida paydo bo’ladigan nizolar (tayanch iboralar: nazorat baholash, adolat).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov


O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat13-VARAINT
1. O’qituvchi tomonidan yo’l qo’yiladigan muammoli vaziyatlarni tabaqalashtirish va ularni samarali hal etish usullari (tayanch iboralar: axloqiy, didaktik va boshqalar).

2. Pedagogik muloqotda qadriyatlar to’qnashuviga doir to’siqlar va ularni bartaraf etish (tayanch iboralar: bayramlar, urf-odat, marosimlar).

3. Kasbiy pedagogik muloqot samaradorligi tryeningi (tayanch iboralar: yuksak madaniyat, o’zaro hurmat, mashqlantirish).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat14-VARIANT
1. Pedagogik muloqot ijtimoiy-psixologik hamkorlik sifatida (tayanch iboralar: munosabat, muloqot, madaniyat).

2. Pedagogik muloqotda tyezkor-emosional hamdardlik muhim kasbiy elyemyent sifatida (tayanch iboralar: ishonch, syezgir, hushyor, mimika).

3. Er-xotin o’rtasidagi konfliktlar va ularni profilaktika qilish myetodlari (tayanch iboralar: tarbiya, o’zaro ishonch, hurmat).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat15-VARIANT
1. O’quv jarayonida konfliktlarni oldini olishda o’qituvchi shaxsiga qo’yiladigan talablar (tayanch iboralar: odob, axloq, madaniyat, bilim, ko’nikma).

2. Pyedagogning ma’naviy-madaniy, axloqiy va estetik salohiyatiga qo’yiladigan talablar (tayanch iboralar: ijodkorlik, go’zal xulq, yuksak madaniyat, pok-axloq).

3. Buyuk allomalar oilaviy tarbiya haqida (tayanch iboralar: A.Donish, Byeruniy, Ibn Sino, Yu.X.Xojib).


Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat16-VARIANT
1. Konfliktli kechinmalari bo’lgan kishilar bilan psixologning olib boradigan profilaktik, korreksion ishlari (tayanch iboralar: diagnostika, profilaktika, korreksiya).

2. Pedagogik muloqot psixologiya nuqtai nazarida (tayanch iboralar: eshitish, syezish, analiz-sintyez).

3. Pedagogik va sosial konfliktlarning o’zaro bog’liqligi (tayanch iboralar: o’qituvchi, o’quvchi, jamoa, munosabat, muloqot).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov
O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat17-VARIANT
1. Pedagogik konfliktlarning asosiy turlari (tayanch iboralar: shaxslararo, ichki, guruhlararo).

2. Konfliktlarni oldini olish va bartaraf etish asoslari (tayanch iboralar: tafakkur, madaniyat, ma’naviyat, munosabat).

3. Oilaviy konfliktlar va ularni oldini olish (tayanch iboralar: farzand – ota-ona, o’qituvchi – ota-ona, namuna, idyeal bo’lish).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat


18-VARIANT
1. O’qituvchining o’quvchiga nisbatan noaxloqiy, nopedagogik xatti-harakatlaridan kelib chiquvchi ziddiyatlar (tayanch iboralar: madaniyat, ma’naviyat, axloq-odob).

2. O’qituvchining nazokatsizligi va qo’polligining ifodalanish formasi va uni bataraf etish usullari (tayanch iboralar: obro’sizlanish, axloqsizlik, qo’pollik, madaniyatsizlik).

3. Pedagogik konfliktli vaziyatlarni muvofiqlashtirish, tahlil qilish va tushuntirish (tayanch iboralar: profilaktika, diagnostika, korreksiya, vaziyat, sharoit).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov
O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat19-VARIANT
1. Ziddiyatlar haqida mutafakkirlar fikrlari (tayanch iboralar: Byeruniy, Forobiy, A.Donish, Yu.X.Xojib).

2. Oila va oilaviy tarbiya muammolari va ulardan kelib chiqadigan konfliktlar (tayanch iboralar: oila, munosabat, o’zaro hurmat, madaniyat, tarbiya).

3. Ziddiyatlar pedagogik muloqotda yuz byeruvchi to’siqlar sifatida (tayanch iboralar: axloq, odob, madaniyat).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat20-VARIANT
1. Boshlang’ich sinflarda yuz byeradigan nizoli mojarolarni mazmun va ssyenariya bo’yicha guruhlanishi (tayanch iboralar: didaktik, axloqiy).

2. Dars jarayonida konfliktli vaziyatlarda o’qituvchining o’quvchini ezishga asoslangan muloqot formasi diskriminasiyasining ifodalanish formasi va ularni bartaraf etish (tayanch iboralar: obro’sizlantirish, masxara qilish, asossiz jazolash).

3. O’quvchilarni o’zlashtirishini baholash natijasida paydo bo’ladigan nizolar (tayanch iboralar: nazorat baholash, adolat).
Kafedra mudiri: dots. Yu.Ahrorov

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti


Fakultet: Pedagogika

Yo’nalish: 5140800 – Pedagogika va psixologiya

O’quv yili: 2009-2010

Kurs: 4

Semestr: 7

Fan: «Pedagogik konfliktologiya»

Nazorat turi: oraliq nazorat


Download 0.91 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar