O’zbek tilshunosligi kafedrasi o’qituvchi nutq madaniyati fanidan o’quv- uslubiy majmuaDownload 1,46 Mb.
bet9/49
Sana29.12.2021
Hajmi1,46 Mb.
#77299
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   49
Bog'liq
nutq.mad.majmua akbarjon
Kitobxon talaba natijasi, Kitobxon talaba natijasi, Kitobxon talaba natijasi, Kitobxon talaba natijasi, Kitobxon talaba natijasi, Tamirlash 1, Robototexnika 1, Invoice 2, Tamirlash 5, 1-ma'ruza, 03.11.Bek, 1-ma'ruza savol.docx, Факультет (2), Факультет (2)
Bayonnoma № 1

Bayonnoma

28-avgust 2010 - yil

26-avgust 2010 - yilQo`qon – 2010

Mazkur ishchi dastur O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta Maxsus Vazirligining tasdiqlagan va tayanch o'quv yurti Tosh DPU tomonidan tavsiya etilgan 2006-yildagi namunaviy dastur asosida tuzilgan.

Ushbu ishchi o'quv dasturi kafedraning 2010-yil 26- avgustdagi 1-majlisida muhokama etilgan.

OT DTS talablari:

Nutq madaniyati haqida tushuncha. Nutq madaniyatining nazariy asoslari. "Nutq madaniyati" ning boshqa tilshunoslik fanlari bilan aloqasi. Nutq madaniyatining kommunikativ belgilari: to'g'rilik, aniqlik, mantiqiylik, soflik, ifodalilik, boylik va bo'shqalar. Nutq madaniyati va stilistik norma. Nutq madaniyati va adabiy til. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. Ta'lim jarayonida nutq madaniyatining o'rni va ahamiyati. Nutq texnikasini takomillashtirish yo'llari.

O'quv turi

Kunduzgi

O'qitish kursi

3

Semestr

V

Umumiy soat

28

Ma'ruza

14

Семинар

14

Mustaqil ta’lim

20

Fan o'qituvchisi:

Hasanov A.

Kelishilgan:
O'quv bo'limi boshlig'i:

A. Turg’unov

Fakultet dekani:

H. Erkaboyeva

Kafedra mudiri:

I.P.Po’latov

O'qituvchi nutqi madaniyati fani bo’yicha kalendar rejamavzular

Ma'ruza

Amal. mash

Adabiyot

Zam.ped.

tex.foy.

V semestrKirish. Nutq madaniyati asoslari fanining maqsad va vazifalari. Uning boshqa fanlar bilan aloqasi. Nutq madaniyati tushunchasi.

2
A: 1.6.7,8

Q: 1.5.8


BumerangNutq madaniyati tarixidan.

2
A 3.7.9 Q:2.3,7

BumerangNutq madaniyati va adabiy til me'yori.

2
A: 2.6.8.9

Q: 1.2.8


TarmoqlarO'qituvchi nutqining fazilatlari.

2
A: 2.6.8.9

Q: 1.2.8


Sahna darsNutq madaniyati va uslubiyat.

2
A: 7.8.10.13

Q: 1.3.8


Nutq madaniyatini egallash yo’llari

2
A: 7.8.9

Q:1.5.8Nutq madaniyati va o`qituvchi nutqi

2
A: 7.8.9

Q:1.5.8
JAMI

14


Amaliy mashg'uiot mavzuiari.


Madaniy nutq haqida.
2

A:1.6.7.8

Q:3.8Nutq madaniyatini o’rganish tarixi.
2

A: 7.8.9.10

Q:2.8O'zbek xalq og'zaki ijodida nutq madaniyatiga oid fikrlar.
2

A: 9.10.13

Q:6.8

4.

Adabiy til me'yori va nutq madaniyati. Nutqning to'g'riligi.


2


A: 8.9,10

Q:7.8

5.

Nutqning aniqligi.
2

A: 5,8,9

Q: 1,2,6
6.

Nutqning mantiqiyligi
2

A: 5,8,9

Q:6,8


Tarozi

7.

Nutqning sofligi.
2

A: 2,8,10

Q: 1,6,8


Senariy darsJAMI
14


Ma'ruza soatlari mazmuniMavzular nomi va mazmuni

Ma'ruza

soatlari

ko'lami

Adabiyot

Bilimn tekshir shakliKirish. Nutq madaniyati asoslari fanining maqsad, vazifalari, uning boshqa lingvistik va nolingvistik sohalar bilan munosabati, "Nutq madaniyati" atamasining ikki xil ma'noda qo'llanishi. Nutqni takomillashtirish, jamiyatning har bir a’zosida yuksak nutq madaniyati malakalarini shakllantirish-bugungi kunning muhim va dolzarb vazifasi.

2

A: 1,6,7,8

Q: 1,5,8


Muammoli vaziyatNutq madaniyati tarixidan. Nutq madaniyati va notiqiik san'ati. Qadimgi Gretsiya va Rimda nutq madaniyati masalalari. O'rta Osiyo madaniyati tarixida notiqiik san'atining rivoj topishi. Notiqlik san'ati haqida

2

A: 3,7,9

Q: 2,3,7


Aqliy hujum'Nutq madaniyati va adabiy til me'yori. Me'yor tushunchasi. Adabiy me'yorning til qurilish unsurlari. Umumiy va xususiy me'yor haqida. Adabiy til me'yorlarining tavsifi.

2

A:5.7.8.9 Q:2,6,8

[Muammoli vaziyatO'qituvchi nutqining fazilatlari. Namunaviy nutq sifatlari, nutqning to'g'riligi, aniqligi, mantiqiyligi, sofligi, ta'sirchanligi, obrazliligi. Madaniy nutq talablari. Notiqning o'zini tuta bilishi va nutq odobi.

2

A:5,7,8,9

Q: 2,6,8


Muammoli vaziyatNutq madaniyati va uslubiyat. Til uslubiyati va nutq madaniyati tushunchalari. Uslub tushunchasining lingvistik mazmuni. Tilining

vazifaviy uslublari: so'zlashuv uslubi, publitsistik uslub, badiiy uslub

2

A: 7,8, 1

Q: 1,3,8


Aqliy hujumNutq madaniyatini egallashning usul va yo’llari.

2

A:3,6,8,9

Q: 2,5,8


Aqliy

hujum
Nutq madaniyati va o’qituvchi nuqi. Nutq madaniyati muammolarining dars mazmuni bilan aloqador ekanligi. O’qituvchi nutqiga qo’yiladigan talablar.

2

A:3,6,8,9

Q: 2,5,8


Aqliy hujum
JAMI

14Amaiiy mashg'ulotlar mazmuniAmaiiy mashg'ulotlar mavzulari

va mazmuni

Amaiiy

mash-

g'ulot

soatlari

ko'lami

Adabiyotlar

Bilimni

tckshitish shakliMadaniy nutq haqida to'la tasavvurlarni shakllantirish. Madaniy nutq, adabiy mezon tushunchalari. Madaniy nutqqa qo'yiladigan talablar. Til va nutq munosabati

2A: 1,6,7,8

Q:3,8


Bahs-munozaraNutq madaniyatini o'rganish tarixi. 2 Qadimgi Yunoniston va Rimda notiqlik san'ati.

2

A: 7,8,9,10

Q:2,8


Voizlik san'atini o'stirishO'zbek xalq oq'zaki ijodida nutq madaniyatiga old fikrlar. Nutc madaniyati (til odobi) masalalari aks etgah maqol, matal, topishmoq, hikoyat va rivoyatlar.

2

A: 9,10.13

Q:6,8


Yelpig'ich texnologiya

4.

Nutqning to'g'riligi yuzasidan amaliy mashg'ulot. Nutqning to'g'riligi va badiiy adabiyot. Badiiy nutqda adabiy mezonlaridan odatdagi til unsurlaridan chekinish. Nutqning to'g'riligi sifatining adabiy til me'yorlari bilan bog’'liqligi.

2


A: 8,9.10

Q:7,8
Bahs munozara, notiqlik chiqishi

5.

Nutqning aniqligi yuzasidan amaliy
mashg'ulot. Adabiy tilning leksik mezoni: so'z qo'Ilash va semantika. Aniq nutqni yaratishga ko'makashuvchi va ba'zan xalaqit beruvchi lisoniy vositalari

2

A:5,8,9 1

Q: 1,2.6


Bahs-nunozara

6.

Nutqning mantiqiyligi yuzasidan amaliy mashg'ulot. So'zlar va gaplar o'rtasidagi semantik aloqalarning, fikrning mantiqiy rivojlanib borishiga qat'iy mosligi. Nutqdagi bu kommunikativ sifatning aniqlik bilan chambarchas bog'liqligini ta'minlovchi g'ayrilisoniy omillar.

2

A: 5,8,9

Q: 6,8


Suhbat, ijodiy ish

7.

Nutqning sofiigi va ifodaliligi yuzasidan amaliy mashg’ulot. Nutqning sofligi va uning lisoniy va nolisoniy omillari. Nutqning sofligini buzuvchi anormal holatlar.

2

A: 2.8.10

Q: 1.4,8


Mustaqil ish.

Matn, test.


Жами

14


O’qituvchi nutqi madaniyati fanidan

MUSTAQIL ISH MAVZULARIMavzu nomi

Soati

Nazorat shakli

adabiyot

1

Kaykovusning “Qobusnoma” asarini o’qish (6-7-boblar).

Reja:


1. Kaykovus va uning “Qobusnoma” asari haqida.

2. Asarning 6-7-boblari mazmuni.

3. 6-7-boblarda berilgan matnlarning nutq odobi bo’yicha mazmuniy guruhlarga bo’linishi.

4. Xulosa.3

og’zaki

Kaykovusning “Qobusnoma” asari

2

Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarini o’rganish.

Reja:


1. “Mahbub ul-qulub” asari haqida.

2. Asarning 24-bobi mazmuni.

3. 24-bobda berilgan nutq odobiga oid fikrlarni mazmuniy guruhlarga ajratish.

4. Xulosa3

og’zaki

A.Navoiy. “Mahbub ul-qulub”

3

Sharq mutafakkirlari nutq odobi haqida.

Reja:


1. Forobiy, Beuniy, Abu Abdulloh Xorazmiy kabi mutafakkirlar nutq odobi haqida.

2. YUsuf Xos Hojib va Ahmad YUgnakiylarning nutq odobiga oid qarashlari.

3. A.Navoiy va Bobur ijodida nutq odobi masalasi.

4. Xulosa.4

Ijodiy ish

1.Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari. –T., 1993.

2. Qo`ng`urov R. va boshqalar. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari4

Nutqning aniqligi.

Reja:


1. Nutqning aniqligi tushunchasi va bu haqda mutafakkirlar fikri.

2. Tushuncha va narsa aniqligi.

3. Nutqning aniqligiga erishish yo’llari.

4. Nutq aniqligining buzilish holatlari.2

suhbat

Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari. –T., 1993.


5

Notiqlik matni tayyorlash (berilgan mavzu asosida).

Reja:


1. Tanlangan mavzuning mohiyati.

2. Mavzuning mazmuniy ifodasi.

3. Mavzuga mos daliliy materiallar, ularning sharhi.

4. Xulosa.4

yozma
6

S.Mo’minning “Muloqot mezoni” asari yuzasidan suhbat.

Reja:


1. Asarning mavzusi.

2. Berilgan mavzularning nutq madaniyatiga aloqador jihatlari.3. Asardan kelib chiqadigan xulosa.

4

og’zaki

S.Mo’min. “Muloqot mezoni”. –T., 2004

Adabiyotlar:

  1. Kaykovus “Qobusnoma”. – T., Istiqlol, 1994.

  2. Navoiy A. “Mahbub ul-qulub”. 13 tom. –T., 1966.

  3. YUsuf Xos Hojib. “Qutadg’u bilig”. –T., 1990.

  4. YUgnakiy A. “Hibatul haqoyiq”. –T., 1971.

  5. Mo’min S. “Muloqot mezoni”. –T., 2004.

  6. Qudratov T. “Nutq madaniyati asoslari”. –T., 1993.

  7. Qo’ng’urov R. va boshqalar. “Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari”. –T., 1992.


Download 1,46 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash