O`quv yili uchun 8-sinf algebra fanidan test savollari (1-variant)Download 62.65 Kb.
Sana08.09.2017
Hajmi62.65 Kb.
O`quv yili uchun 8-sinf algebra fanidan test savollari (1-variant)

1). Hisoblang: (-2)3*(-3)*42=

a) -384 b) 24 c) -24 d) 384 e) 286

2). Algebraik ko`rinishda yozing va uni yeching:

«Olim o`ylagan sonning ikkilangani –6 dan katta emas»

a) x<-3 b) х-3 c) х-3 d) х>-3 e) x=3

3). m-3,5 tengsizlikning butun sondan iborat eng kichik qiymatini toping.

a) -2 b) -3 c) -3,5 d) 3 e) 1

4). Hisoblang: - =

a) b) - c) - d) - e) -

5). x2+25x=0 tenglama ildizlari yig`indisini toping.

a) 25 b) -25 c) 26 d) 625 e) -625

6). Algebraik ko`rinishda yozing:

«Karim o`ylagan sonning kvadrati shu son yarmiga 33 ni qo`shganiga teng»

a) x2 = - 33 b) x2 = 2x+33 c) x2 = +33

d) x2 = 2x-66 e) x2 = * 33

7). – 476,53 sonni standart shaklida yozing:

a) –0,47653*103 b) 4,7653*103 c) 4765,3*10-1 d) –4,7653*102 e) –4,7653*103

8). y=x2-4x+3 funksiyani kamayish oralig`ini toping.

a) x-2 b) x2 c) x-4 d) x-2 e) x-4

9). Ko`rsatilgan funksiyalardan qaysilari kvadrat funktsiya bo`ladi?I.y=-2x2+x II.y=-x+2 III.y=- IV.y=x+5

a) I,II b) I,III c) I,IV d) II,III e) II,IV

10). tengsizliklarni qanoatlantiruvchi butun sonlarni toping.

a) –2;-1;0 b) –3;-2;-1;0;1 c) –3;-2;-1

d) –4;-3;-2;-1;0 e) –3;-2;-1;0

11). –x2+5x-40 kvadrat tengsizlikni yeching.

a) 1x4 c) -1x-4 d) -1x<4 e) –1

12). Tenglamani yechmasdan, uning ildizlari ishoralarini aniqlang: x2+7x+6=0

a) ikkita ildizi ham manfiy b) ildizlari turli ishorali

c) ikkita ildizi ham noma’lum d) ildizlaridan biri nol, ikkinchisi esa musbat e) ildizlari nolga teng

13). Tenglamani yeching: x4-10x2+9=0

a) 1;9 b) –1;1;3 c) -1;1;0;3;9 d) –9;1;9 e) –3;-1;1;3

14). Ko`paytmasi 156 ga teng bo`lgan ikkita ketma-ket natural sonlar yig`indisini toping.

a) 25 b) 21 c) 27 d) 31 e) 29

15). Agar x>4 va y>11 bo`lsa, u holda ….a) x+y<15 b) x+y>7 c) x+y=15 d) x+y>15 e) x+y15

16). -3x6 qo`sh tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar yig`indisini toping.

a) 15 b) 11 c) 0 d) 1 e) 10

17). Tenglamani yeching: |x|=1,2

a) 1,2 b) –1,2 c) 0 d) –1,2 va 1,2 e) –1,2 va 0

18). Sonlarni o`ndan birgacha yaxlitlang va qo`shing: 57,527 va 4,5638

a) 62 b) 62,1 c) 62,3 d) 60,1 e) 63,1

19. x2+px+q=0 keltirilgan kvadrat tenglamada q soni nimaga teng?

a) q=x1+x2 b) q=x1-x2 c) q=

d) q=x1*x2 e) q=x+x

20). Kvadrat funktsiyaning ko`rinishi y=mx2+nx+l bo`lsa u holda parabola uchining abstsissasi qanday formula bilan aniqlanadi?

a) x0= b) x0=- c) x0=- d) x0= e) x0=-

21). ax2+bx+c=0 tenglamada b2-4ac ifoda nolga teng bo`lsa, u holda ….

a) tenglama 2 ta ildizga ega b) tenglama 1 ta ildizga ega

c) tenglama ildizga ega emas d) tenglama ildizlari noma’lum e) tenglama ildizlari nolga teng

22). Ifodani soddalashtiring: 4-=

a) 3 b) 4 c) 4 d) 11 e) 14

23). Qaysi javobda miqdorlarning taqribiy qiymati keltirilgan?

a) 1 soat 60 minutdan iborat b) uyimizning bo`yi 3,5 metr c) 5 ta kitobning qalinligi 12,3 sm d) 1 metr 100 sm ga teng e) bugun uchta fandan baho oldim

24). Hisoblang: -=

a) 6,8 b) 9,2 c) 0,82 d) 3,2 e) 0

25). y=1-x2 funksiyaning grafigi … dan iborat.

a) to`g`ri chiziq b) parabola c) parabola va to`g`ri chiziq d) nuqta e) to`g`ri chiziqlar

O`quv yili uchun 8-sinf algebra fanidan test savollari (1-variant)

1). Hisoblang: (-2)3*(-3)*42=

a) -384 b) 24 c) -24 d) 384 e) 286

2). Algebraik ko`rinishda yozing va uni yeching:

«Olim o`ylagan sonning ikkilangani –6 dan katta emas»

a) x<-3 b) х-3 c) х-3 d) х>-3 e) x=3

3). m-3,5 tengsizlikning butun sondan iborat eng kichik qiymatini toping.

a) -2 b) -3 c) -3,5 d) 3 e) 1

4). Hisoblang: - =

a) b) - c) - d) - e) -

5). x2+25x=0 tenglama ildizlari yig`indisini toping.

a) 25 b) -25 c) 26 d) 625 e) -625

6). Algebraik ko`rinishda yozing:

«Karim o`ylagan sonning kvadrati shu son yarmiga 33 ni qo`shganiga teng»

a) x2 = - 33 b) x2 = 2x+33 c) x2 = +33

d) x2 = 2x-66 e) x2 = * 33

7). – 476,53 sonni standart shaklida yozing:

a) –0,47653*103 b) 4,7653*103 c) 4765,3*10-1 d) –4,7653*102 e) –4,7653*103

8). y=x2-4x+3 funksiyani kamayish oralig`ini toping.

a) x-2 b) x2 c) x-4 d) x-2 e) x-4

9). Ko`rsatilgan funksiyalardan qaysilari kvadrat funktsiya bo`ladi?I.y=-2x2+x II.y=-x+2 III.y=- IV.y=x+5

a) I,II b) I,III c) I,IV d) II,III e) II,IV

10). tengsizliklarni qanoatlantiruvchi butun sonlarni toping.

a) –2;-1;0 b) –3;-2;-1;0;1 c) –3;-2;-1

d) –4;-3;-2;-1;0 e) –3;-2;-1;0

11). –x2+5x-40 kvadrat tengsizlikni yeching.

a) 1x4 c) -1x-4 d) -1x<4 e) –1

12). Tenglamani yechmasdan, uning ildizlari ishoralarini aniqlang: x2+7x+6=0

a) ikkita ildizi ham manfiy b) ildizlari turli ishorali

c) ikkita ildizi ham noma’lum d) ildizlaridan biri nol, ikkinchisi esa musbat e) ildizlari nolga teng

13). Tenglamani yeching: x4-10x2+9=0

a) 1;9 b) –1;1;3 c) -1;1;0;3;9 d) –9;1;9 e) –3;-1;1;3

14). Ko`paytmasi 156 ga teng bo`lgan ikkita ketma-ket natural sonlar yig`indisini toping.

a) 25 b) 21 c) 27 d) 31 e) 29

15). Agar x>4 va y>11 bo`lsa, u holda ….a) x+y<15 b) x+y>7 c) x+y=15 d) x+y>15 e) x+y15

16). -3x6 qo`sh tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar yig`indisini toping.

a) 15 b) 11 c) 0 d) 1 e) 10

17). Tenglamani yeching: |x|=1,2

a) 1,2 b) –1,2 c) 0 d) –1,2 va 1,2 e) –1,2 va 0

18). Sonlarni o`ndan birgacha yaxlitlang va qo`shing: 57,527 va 4,5638

a) 62 b) 62,1 c) 62,3 d) 60,1 e) 63,1

19. x2+px+q=0 keltirilgan kvadrat tenglamada q soni nimaga teng?

a) q=x1+x2 b) q=x1-x2 c) q=

d) q=x1*x2 e) q=x+x

20). Kvadrat funktsiyaning ko`rinishi y=mx2+nx+l bo`lsa u holda parabola uchining abstsissasi qanday formula bilan aniqlanadi?

a) x0= b) x0=- c) x0=- d) x0= e) x0=-

21). ax2+bx+c=0 tenglamada b2-4ac ifoda nolga teng bo`lsa, u holda ….

a) tenglama 2 ta ildizga ega b) tenglama 1 ta ildizga ega

c) tenglama ildizga ega emas d) tenglama ildizlari noma’lum e) tenglama ildizlari nolga teng

22). Ifodani soddalashtiring: 4-=

a) 3 b) 4 c) 4 d) 11 e) 14

23). Qaysi javobda miqdorlarning taqribiy qiymati keltirilgan?

a) 1 soat 60 minutdan iborat b) uyimizning bo`yi 3,5 metr c) 5 ta kitobning qalinligi 12,3 sm d) 1 metr 100 sm ga teng e) bugun uchta fandan baho oldim

24). Hisoblang: -=

a) 6,8 b) 9,2 c) 0,82 d) 3,2 e) 0

25). y=1-x2 funksiyaning grafigi … dan iborat.a) to`g`ri chiziq b) parabola c) parabola va to`g`ri chiziq d) nuqta e) to`g`ri chiziqlar

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa