Ona tili va adabiyot 5-sinf I variant Qo’shib yoziladigan qo’shma so’z qaysi qatorda berilgan?Download 26.64 Kb.
Sana26.06.2017
Hajmi26.64 Kb.
Ona tili va adabiyot 5-sinf I variant

1.Qo’shib yoziladigan qo’shma so’z qaysi qatorda berilgan?

A.Hech qachon B.Har qanday

S.Bir zumda D.Qo’zi qorin

2.O’zbek tiliga davlat tili maqomi qachon berilgan?

A.1994-yilning 24-avgustida B.1999-yilning 3-avgustida

S.1989-yilning 21-oktabrida D.1993-yilning 2-sentabrida

3.Imlo qoidalarga mos yozilgan so’zlar qatorini toping.

A.Mudofa,gram,mo’tabar B.Taalluqli,kamolot,inshoot

S.Miqiyos,tarih,xurmat D.Qit’a,xayot,hayol

4.Faqat bosh harf bilan yoziladigan so’zlar qatori qaysi?

A.oqdaryo,ko’ksulton B.olmaliq,nurota

S.pomir,otquloq D.uchquduq,beshotar

5.Kelajakda kim bo’lishni xohlaysiz? gapi maqsadiga ko’ra

qanday gap?

A.darak gap B.Buyruq gap S.So’roq gap D.Istak gap6.Sifat so’z turkimi tilshinoslikni qaysi bo’limida o’rganiladi?

A.sintaksis B.leksikalogiya S.fonetika D.morfologiya7.Gapda so’zlarning bog’lanishi qanday bo’ladi?

A.Faqat teng bog’lanadi B.Faqat tobe bog’lanadi

S.Teng va tobe bog’lanadi D.Bir-biri bilan bog’lanmaydi 8 Sintaksis nimani o’rgatadi ?

A. nutq tovushlarini

B. imlo qoidalarini

C. so’zlarning bog’lanishi, gap va uning turlarini

D. so’z va uning xususiyatini.

9. Faqat kesimdan iborat bo‘lgan gap qanday gap hisoblanadi.

А. Sodda yig‘iq gap; B. Sodda yoyiq gap; C. Hol; D.To‘ldiruvchi. 10. Sodda yoyiq gapni toping?

А. Kuz yomg‘iri; B. Bugun maktabda shanbalik bo‘ldi;

C Toshkent oqshomi; D. Men ko‘rdim.


11. Qaysi gapning kesimi fe’l bilan ifodalangan?

A.Qushlar sayraydi B.Yaproqlar oltin

C.O’zbekiston poytaxti – Toshkent D.Havo musaffo

12. To’ldiruvchi ishtirok etgan gapni gap qatorini aniqlang.

A. Aqlli qariya – oqib turgan daryodir.

B. Yaxshi bilan yursang yetarsan murodga, yomon bilan yursang qolarsan uyatga.

C. Shu aziz Vatan barchamizniki.

D. Sinfimizda a’lochi o’quvchilar ko’p.13.. Adabiyotning quroli…

A.Ohang B.Ma’no S.Obraz D.So’z14.Oygulni zindondan kim qutqaradi?

A.Tarlon B.Darxon S.Baxtiyor D.Vazir15.Tarixiy afsonalar asosida asar yozgan yozuvchi kim?

A.H.Olimjon B.Mirkarim Osim S.Mirmuhsin D.M.Shayxsoda

16. Imom Al-Buxoriy qayerda tug’ilgan?

А. 810 yil 21-iyunda, Buxoroda B. 812 yil 15-avgustda, Samarqandda

C. 800 yil 20-may, Toshkentda D. 815 yil 17-sentabr, Qo’qonda


17.Hadis nima?

А. Topishmoq B. Hikmatli so’z

C.Maqol D. Payg’ambarimiz so’zlari


18.Hadis aytuvchilar qanday nomlangan?

А.Sahobalar B.Roviylar

C. Tobeinlar D.Rivoyatchilar


19. So’roq qabul qiluvchi so’zlar

Javob:_________________________________________


20.So’zlovchining nutqi qaratilgan so’z

Javob:__________________________________________21.Nutq tovushlarini o’rganuvchi tilshunoslik bo’limi

Javob:________________________________________22. Majoziy xarakterdagi janr..

Javob:_________________________________________23. Imom Al Buxoriyning asari…

Javob:________________________________________24.Alisher Navoiyning tog’alarining ismi?

Javob:________________________________________25.Alisher Navoiy uch yoshida kimning she’rini yod oldi?

Javob:________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

D

S

B

B

D

D

S

S

A

B

A

B

D

A

B

A

D

B

19.Mustaqil so’zlar

20.Undalma

21.Fonetika

22.Masal

23.“Al-jome’ as-sahih”

24.Mirsayid Kobuliy, Muxammad Ali G’aribiy

25…Qosim Anvor
Ona tili va adabiyot 5-sinf

II variant1. Faqat bosh harf bilan yoziladigan so’zlar qatori qaysi?

A.oqdaryo,ko’ksulton B.olmaliq,nurota

S.pomir,otquloq D.uchquduq,beshotar

2. O’zbek tiliga davlat tili maqomi qachon berilgan?

A.1994-yilning 24-avgustida B.1999-yilning 3-avgustida

S.1989-yilning 21-oktabrida D.1993-yilning 2-sentabrida

3. Tinish belgilarini va ularni yozma nutqda to‘g‘ri qo‘llash yo‘l-yo‘riqlarini o‘rgatuvchi tilshunoslik

bo‘limi?

А. Sintaksis; B. Punktuatsiya; C. Sinekdoxa; D. Morfologiyа4. Berilgan gaplardan teng bog‘lovchi asosida bog‘langan gapni toping.

А. Farhod, Anvar va Rustamni ko‘rdim; B. Bu yil olmalar juda serhosil bo‘ldi;

C. Boburning akasidan kitob oldim; D. Biz rasmni tomosha qildik.

5. Imlo qoidalarga mos yozilgan so’zlar qatorini toping.

A.Mudofa,gram,mo’tabar B.Taalluqli,kamolot,inshoot

S.Miqiyos,tarih,xurmat D.Qit’a,xayot,hayol

6. Qo’shib yoziladigan qo’shma so’z qaysi qatorda berilgan?

A.Hech qachon B.Har qanday

S.Bir zumda D.Qo’zi qorin

7. Onangning aytganlariga quloq solgin, nima buyursa bajargin”. Ushbu gap qanday gap sanaladi?

А. Istak gap; B. His-hayajon gap; C. So‘roq gap; D. Buyruq gap8. Sifat so’z turkimi tilshinoslikni qaysi bo’limida o’rganiladi?

A.sintaksis B.leksikalogiya S.fonetika D.morfologiya9. Sintaksis nimani o’rgatadi ?

A. nutq tovushlarini

B. imlo qoidalarini

C. so’zlarning bog’lanishi, gap va uning turlarini

D. so’z va uning xususiyatini.

10. Sodda yoyiq gapni toping?

А. Kuz yomg‘iri; B. Bugun maktabda shanbalik bo‘ldi;

C Toshkent oqshomi; D. Men ko‘rdim.


11. Gapda so’zlarning bog’lanishi qanday bo’ladi?

A.Faqat teng bog’lanadi B.Faqat tobe bog’lanadi

S.Teng va tobe bog’lanadi D.Bir-biri bilan bog’lanmaydi

12. To’ldiruvchi ishtirok etgan gapni gap qatorini aniqlang.

A. Aqlli qariya – oqib turgan daryodir.

B. Yaxshi bilan yursang yetarsan murodga, yomon bilan yursang qolarsan uyatga.

C. Shu aziz Vatan barchamizniki.

D. Sinfimizda a’lochi o’quvchilar ko’p.

13. Faqat kesimdan iborat bo‘lgan gap qanday gap hisoblanadi.


А. Sodda yig‘iq gap; B. Sodda yoyiq gap;

C. Hol; D.To‘ldiruvchi.14. Qaysi gapning kesimi fe’l bilan ifodalangan?

A.Qushlar sayraydi B.Yaproqlar oltin

C.O’zbekiston poytaxti – Toshkent D.Havo musaffo

15. Hadis aytuvchilar qanday nomlangan?

А.Sahobalar B.Roviylar

C. Tobeinlar D.Rivoyatchilar


16. Hadis nima?

А. Topishmoq B. Hikmatli so’z

C.Maqol D. Payg’ambarimiz so’zlari


17. Tarixiy afsonalar asosida asar yozgan yozuvchi kim?

A.H.Olimjon B.Mirkarim Osim S.Mirmuhsin D.M.Shayxsoda18. Oygulni zindondan kim qutqaradi?

A.Tarlon B.Darxon S.Baxtiyor D.Vazir


19. Majoziy xarakterdagi janr..

Javob:__________________________________________20.So’roq qabul qiluvchi so’zlar

Javob:_________________________________________


21. Alisher Navoiy uch yoshida kimning she’rini yod oldi?

Javob:________________________________________22. Imom Al Buxoriyning asari…

Javob:________________________________________23. Alisher Navoiyning tog’alarining ismi?

Javob:_________________________________________24.So’zlovchining nutqi qaratilgan so’z

Javob:________________________________________25. Nutq tovushlarini o’rganuvchi tilshunoslik bo’limi?

Javob:________________________________________


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J


19. Masal

20. Mustaqil so’zlar

21. Qosim Anvor

22. “Al-jome’ as-sahih”

23. Mirsayid Kobuliy, Muxammad Ali G’aribiy

24. Undalma

25. FonetikaI bosqich “Bilimlar bellashuvi” Ona tili va adabiyot 5-sinf III variant
1.Imlo qoidalarga mos yozilgan so’zlar qatorini toping.

A.Mudofa,gram,mo’tabar B.Taalluqli,kamolot,inshoot

S.Miqiyos,tarih,xurmat D.Qit’a,xayot,hayol

2.Faqat bosh harf bilan yoziladigan so’zlar qatori qaysi?

A.oqdaryo,ko’ksulton B.olmaliq,nurota

S.pomir,otquloq D.uchquduq,beshotar

3.Kelajakda kim bo’lishni xohlaysiz? gapi maqsadiga ko’ra

qanday gap?

A.darak gap B.Buyruq gap S.So’roq gap D.Istak gap4. O’zbek tiliga davlat tili maqomi qachon berilgan?

A.1994-yilning 24-avgustida B.1999-yilning 3-avgustida

S.1989-yilning 21-oktabrida D.1993-yilning 2-sentabrida

5. Tinish belgilarini va ularni yozma nutqda to‘g‘ri qo‘llash yo‘l-yo‘riqlarini o‘rgatuvchi tilshunoslik bo‘limi?

А. Sintaksis; B. Punktuatsiya; C. Sinekdoxa; D. Morfologiyа6.Gapda so’zlarning bog’lanishi qanday bo’ladi?

A.Faqat teng bog’lanadi B.Faqat tobe bog’lanadi

C.Teng va tobe bog’lanadi D.Bir-biri bilan

S bog’lanmaydi 7. Sintaksis nimani o’rgatadi ?

A. nutq tovushlarini

B. imlo qoidalarini

C. so’zlarning bog’lanishi, gap va uning turlarini

D. so’z va uning xususiyatini.


8. Faqat kesimdan iborat bo‘lgan gap qanday gap hisoblanadi.

А. Sodda yig‘iq gap; B. Sodda yoyiq gap; C. Hol; D.To‘ldiruvchi. 9. Sodda yoyiq gapni toping?

А. Kuz yomg‘iri; B. Bugun maktabda shanbalik bo‘ldi;

C Toshkent oqshomi; D. Men ko‘rdim.


10. Qaysi gapning kesimi fe’l bilan ifodalangan?

A.Qushlar sayraydi B.Yaproqlar oltin

C.O’zbekiston poytaxti – Toshkent D.Havo musaffo

11. To’ldiruvchi ishtirok etgan gapni gap qatorini aniqlang.

A. Aqlli qariya – oqib turgan daryodir.

B. Yaxshi bilan yursang yetarsan murodga, yomon bilan yursang qolarsan uyatga.

C. Shu aziz Vatan barchamizniki.

D. Sinfimizda a’lochi o’quvchilar ko’p.12.. Adabiyotning quroli…

A.Ohang B.Ma’no S.Obraz D.So’z13.Oygulni zindondan kim qutqaradi?

A.Tarlon B.Darxon S.Baxtiyor D.Vazir14.Tarixiy afsonalar asosida asar yozgan yozuvchi kim?

A.H.Olimjon B.Mirkarim Osim S.Mirmuhsin D.M.Shayxsoda

15. Imom Al-Buxoriy qayerda tug’ilgan?

А. 810 yil 21-iyunda, Buxoroda B. 812 yil 15-avgustda, Samarqandda

C. 800 yil 20-may, Toshkentda D. 815 yil 17-sentabr, Qo’qonda


16.Hadis nima?

А. Topishmoq B. Hikmatli so’z

C.Maqol D. Payg’ambarimiz so’zlari


17.Hadis aytuvchilar qanday nomlangan?

А.Sahobalar B.Roviylar

C. Tobeinlar D.Rivoyatchilar


18. “Bulbul ” ertagini kim yozgan?

A.Janni Rodarin B.Aka-uka girimlar

C.Hans Kiristan Andersen D.Hamid Olimjon

19. So’roq qabul qiluvchi so’zlar

Javob:______________________________________


20.So’zlovchining nutqi qaratilgan so’z

_______________________________________

21. Alisher Navoiy uch yoshida kimning she’rini yod oldi?

Javob:______________________________________22. Imom Al Buxoriyning asari…

Javob:______________________________________23. Alisher Navoiyning tog’alarining ismi?

Javob:______________________________________24. “Uluoqda”hikoyasining qahramoni?

Javob:______________________________________25. Nutq tovushlarini o’rganuvchi tilshunoslik bo’limi?

Javob:______________________________________


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

B

B

D

C

B

C

C

A

B

A

B

D

A

B

A

D

B

C

19. Mustaqil so’zlar

20. Undalma

21. Qosim Anvor

22. “Al-jome’ as-sahih”

23. Mirsayid Kobuliy, Muxammad Ali G’aribiy24. Turg’unboy

25. Fonetika

Download 26.64 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar