Nr I vendimit Data palët faqeDownload 9.26 Mb.
bet2/173
Sana23.05.2017
Hajmi9.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173

Çështje Penale


185 (00-2014-1739) 01.10.2014 Kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit

Gjyqësor Tiranë

I pandehur: Habib Osmani 532

186 (00-2014-1734) 01.10.2014 Kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit

Gjyqësor Tiranë

I pandehur: Tomi Cigare 537

187 (00-2014-1990) 01.11.2014 Kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit

Gjyqësor Vlorë

I pandehur: Seit Selamaj 541

188 (00-2014-1771) 01.10.2014 Kërkues: Gentian Doda 548

189 (00-2014-1936) 02.10.2014 Kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit

Gjyqësor Fier

Të pandehur: Engjëllush Agallija 553

190 (00-2014-1973) 02.10.2014 Kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier

I pandehur: Llukan Doçe 560

191 (00-2014-1986) 08.10.2014 Kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së

Parë për Krime të Rënda

I pandehur: Saimir Ajazi 564

192 (00-2014-1939) 08.10.2014 Kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit

Gjyqësor Fier

I pandehur: Vangjel Zijaj alias Arben Gropa 569

193 (00-2014-1925) 08.10.2014 Kërkues: Bernard Bylykbashi 573

194 (00-2014-1988) 22.12.2014 Kёrkues: Ismet Boriçi 578

195 (00-2014-1859) 22.10.2014 Kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit

Gjyqësor Fier

E pandehur: Valbona Mitro 586

196 (00-2014-) .10.2014 Të pandehur: 592

197 (00-2014-1974) 29.10.2014 Të pandehur: Marinel Demiri, Edison Demiri,

Bledian Demiri 599

198 (00-2014-1964) 29.10.2014 Kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë

I pandehur: Ardemir Trokaj 606

199 (00-2014-1858) 29.10.2014 I pandehur: Arif Arifi 611

200 (00-2014-1967) 29.10.2014 Kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier

I pandehur: Aleksandër Tiko 617

201 (00-2014-1952) 29.10.2014 Kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Krujë

I pandehur: Adrian Uka 624

202 (00-2014-1978) 19.10.2014 Kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit

Gjyqësor Tiranë

I pandehur: Isnik Bajrami 628

203 (00-2014-1979) 19.10.2014 Kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës

I Pandehur: Endri Ago 634

204 (00-2014-1935) 29.10.2014 Kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë

I pandehur: Belul Toto 638

205 (00-2014-1940) 30.10.2014 Kërkues: Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së

Parë Korçë

I pandehur: Gjergji Buzo 644

206 (00-2014-1932) 30.10.2014 Kërkues: Prokuroria e Rrethit Durrës

Të pandehur: Erjon Tola në mungesë Neuland Mici,

Ylli Cako 650

Çështje Administrative

487 (00-2014-4066) 02.10.2014 Pranvera Hysi kundër Drejtoria Rajonale e SigurimeveShoqërore Tiranë (“DRSSH”), Instituti i Sigurimeve

Shoqërore në mungesë 658

488 (00-2014-3658) 02.10.2014 Namik Blaceri kundër Drejtoria e Përgjithshme e

Doganave 663

489 (00-2014-4022) 02.10.2014 Shoqëria Dhima sh.p.k. kundër KESH sh.a 669

490 (00-2014-3652) 02.10.2014 Bislim Gashi kundër Drejtoria Rajonale e Sigurimeve

Shoqërore Kukës 674

491 (00-2014-3651) 02.10.2014 Kristo Paco kundër Aleks Paco, Seksioni i

Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit

të Qarkut Vlorë 678

492 (00-2014-3648) 02.10.2014 Aleksandër Pronaj kundër Hamza Halilaj; Komuna

Rrethina Qarku Shkodër (Komisioni i Ndarjes së

Tokës) 683

493 (00-2014-4297) 02.10.2014 Shoqëria “Monham”sh.p.k kundër Drejtoria Rajonale e

Tatimeve Durrës 689

494 (00-2014-3107) 02.10.2014 Hamit Koçi kundër Zyra Vendore e Regjistrimit të

Pasurive të Paluajtshme Vlorë, Komisioni i Tokës –

Qarku Vlorë, Refie Selimaj (Sinani), Elba Sinani

(Lameborshi), Fiqirete Sinani, Ylli Sinani,

Neriman Sinani, Edlira Sinani, Alma Sinani 693

495 (00-2014-3084) 02.10.2014 Vladimir Pulo kundër Zyra Vendore e Regjistrimit të

Pasurive të Paluajtshme Sarandë, Zyra Qendrore e

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë 699

496 (00-2014-3106) 02.10.2014 Sofie Dhrami kundër Zyra Vendore e Regjistrimit të

Pasurive të Paluajtshme Vlorë 704

497 (00-2014-4139) 07.10.2014 Aleksandër Çavo në mungesë kundër Zyra Qendrore e

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë

në mungesë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të

Paluajtshme Sarandë në mungesë 708

498 (00-2014-4330) 07.10.2014 Lavdije Mulellari kundër Gjykata e Rrethit Gjyqësor

Korçë, Ministria e Drejtësisë 715

499 (00-2014-4352) 04.10.2014 Shoqëria “B&G” sh.p.k. kundër I.N.U.K. Dega

Sarandë 720

500 (00-2014-4353) 07.10.2014 Spiro Duka kundër Dhoksia Duka, Niko Duka,

Komisioni i Ndarjes së Tokës, Seksioni i Kadastrës

Bashkia Himarë, Seksioni i Kadastrës pranë Këshillit

të Qarkut Vlorë 725

501 (00-2014-4273) 07.10.2014 Subjekti "Top-Oil" Sh.A. në mungesë kundër Dega e

Doganes Tiranë në mungesë, Drejtoria e Përgjithshme

e Doganave 729

502 (00-2014-4154) 07.10.2014 Shoqëria “MEGI” Sh.p.k, në mungesë kundër Drejtoria

e Përgjithshme e Tatimeve, Dega e Tatimeve Elbasan

në mungesë 734

503 (00-2014-4364) 07.10.2014 Shoqëria "Studioprojekt" sh.p.k kundër Agjensia e

Zhvillimit të Zonave Malore (Mada) 740

504 (00-2014-3238) 09.10.2014 Lutfi Zalla kundër Bashkia Fushë Krujë 748

505 (00-2014-4306) 09.10.2014 Shoqëria “Bechtel Enka Joint Venture (BEJV)” sh.p.k

kundër Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Drejtoria

Rajonale Tatimore Tiranë; Drejtoria e Apelimit

Tatimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve

Tiranë 753

506 (00-2014-3101) 09.10.2014 Agron Brija kundër Zyra Vendore e Regjistrimit të

Pasurive të Paluajtshme Shkodër, Zyra Qendore e

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë 764

507 (00-2014-3974) 09.10.2014 Vladimir Molla kundër Ministria e Drejtësisë 770

508 (00-2014-3644) 09.10.2014 Genci Guga kundër Zyra Vendore e Regjistrimit të

Pasurive të Paluajtshme Sarandë 778

509 (00-2014-4044) 09.10.2014 Alen Frashëri kundër Drejtoria e Përgjithshme eDoganave, Dega e Doganës Durrës 784

510 (00-2014-4232) 09.10.2014 Mihal Barka kundër Banka e Shqipërisë 790

511 (00-2014-3938) 14.10.2014 Armando Ruco në mungesë kundër Shërbim i

Kontrollit të Energjisë Elektrike, Korporata

Elektroenergjetike Shqiptare, KESH sh.a. në mungesë 798

512 (00-2014-4076) 14.10.2014 Shoqëria “Dita 2000” Sh.p.k. kundër Ministria e

Arsimit dhe Shkencës 803

513 (00-2014-4314) 14.10.2014 Prefektura e Qarkut Gjirokastër kundër Aleks Buka,

Maria Buka, Efthimulla Buka, Vangjel Buka,

Komuna e Dropullit të Sipërm Gjirokastër 808

514 (00-2014-4344) 1414.10.2014 Shoqëria "Philip Morris" (PMA) Sh.p.k. Tiranë kundër

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Dega e Doganës

Tiranë 812

515 (00-2014-4324) 14.10.2014 Shoqëria “Vëllezërit Tola” Sh.p.k.,

Shoqëria “Arti” Sh.p.k., Shoqëria “GPA

Konstruksion” Sh.p.k. kundër Ministria e Ekonomisë

Tregtisë dhe Energjitikës, Komisioni i Prokurimit

Publik 824

516 (00-2014-4214) 15.10.2014 Shoqëria “Alban Construzioni” sh.p.k. kundër

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH sh.a. 830

517 (00-2014-4382) 15.10.2014 Hysen Abedini kundër Komisariati i Policisë Kurbin,

Drejtoria e Policisë Qarku Lezhë 837

518 (00-2014-4374) 16.10.2014 Agim Dervishi, Arjeta Sinani, Baftjar Dervishi,

Bujar Caslli, Fatmira Islamaj, Fitnete Dervishi,

Hysen Devishi, Luan Dervishi, Marsida Dervishi,

Nadire Dervishi, Valbona Dervishi, në mungesë

kundër Shoqëria "Lorenzo Tirana" Sh.p.k,

Shoqëria "Lorenzo " S.R.L, Drejtoria e Administrimit

dhe Shitjes së Pronës Publike pranë Ministrisë së

Financave Tiranë, Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe

Energjetikës, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive

të Paluajtshme Tiranë 847

519 (00-2014-3975) 16.10.2014 Shoqëria “Top - Channel” sh.a kundër Zyra Shqiptare

për të Drejtat e Autorit 853

520 (00-2014-3223) 16.10.2014 Arben Kuleni kundër Zyra Arsimore Mat 860

521 (00-2014-3210) 16.10.2014 Alfred Bej kundër Këshilli Kombëtar i Radio

Televizionit 865

522 (00-2014-3260) 16.10.2014 Shoqëria “Uajd Univers”shpk kundër Drejtoria

Rajonale e Tatimeve Korçë 870

523 (00-2014-3924) 16.10.2014 Beqir Gjergji kundër Drejtoria e Policisë së Qarkut

Durrës 874

524 (00-2014-3681) 16.10.2014 Fatmir Shkurti kundër Drejtoria Rajonale e Sigurimeve

Shoqërore Durrës 878

525 (00-2014-4397) 21.10.2014 Agim Alimeti kundër Drejtoria e Administrimit dhe

Shitjes së Pronës Publike, Muharrem Haxhillari,

Pëllumb Kolldani 882

526 (00-2014-4339) 21.10.2014 Pal Akulli kundër Komanda e Gardës së Republikës së

Shqipërisë, Ministria e Brendshme në mungesë 889

527 (00-2014-4355) 21.10.2014 Shoqëria “D & D KONSTRUKSION” sh.p.k kundër

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Tiranë në mungesë, Zyra Qendrore e Regjistrimit të

Pasurive të Paluajtshme në mungesë 897

528 (00-2014-3558) 22.10.2014 Liri Braçe kundër Njësia Bashkiake nr.2 Tiranë 906

529 (00-2014-3559) 22.10.2014 Mehmet Veizi kundër Zyra Qendrore e Regjistrimit të

Pasurive të Paluajtshme (ZQRPP) Tiranë,

Ministria e Drejtësisë 911

530 (00-2014-3557) 22.10.2014 Bashkia Lushnjë kundër Ermira Prifti 915

531 (00-2014-4054) 22.10.2014 Çelnik Dodo kundër Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe

Administrimit të Ujërave Tiranë (sot Ministria e

Mjedisit), Drejtoria e Shërbimit Pyjor Kolonjë 920

532 (00-2014-4053) 22.10.2014 Refik Çela kundër Bashkia Lushnjë 925

533 (00-2014-4071) 22.10.2014 Luan Hysa kundër Drejtoria e Përgjithshme e

Burgjeve, Drejtoria e IEVP Burrel 930

534 (00-2014-3833) 22.10.2014 Shoqëria “Diamand” shpk kundër Agjensia e

Prokurimit Publik Tiranë 934

535 (00-2014-4289) 22.10.2014 Jolanda Malaj kundër Drejtoria Rajonale e Shërbimit

Kombëtar të Punësimit Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme

e Shërbimit Kombëtar të Punësimit pranë Ministrisë së

Punës çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta

Tiranë 938

536 (00-2014-4070) 22.10.2014 Anila Maçolli kundër Komuna Çërravë 943

537 (00-2014-4243) 22.10.2014 Dëfrim Xhambazi kundër Komuna Pojan 948

538 (00-2014-3581) 22.10.2014 Entela Nikaj kundër Universiteti “Ismail Qemali”

Vlorë 952

539 (00-2014-3575) 22.10.2014 Mirlen Bujari kundër Kuvendi i Republikës së

Shqipërisë 958

540 (00-2014-3580) 22.10.2014 Kozeta Idrizi kundër Zyra Arsimore Sarandë 964

541 (00-2014-3583) 22.10.2014 Diana Llubani kundër Shërbimi Kombëtar i Punësimit,

Drejtoria e Përgjithshme Tiranë, Zyra Vendore e

Punësimit Krujë 971

542 (00-2014-3578) 22.10.2014 Kujtim Sula kundër Drejtoria e Përgjithshme e

Doganave 979

543 (00-2014-3585) 22.10.2014 Fiqiri Ceni kundër Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Tiranë, Instituti i Ekzekutimit të Vendimeve Penale

Burrel (IEVP Burrel) 987

544 (00-2014-4173) 28.10.2014 Vilson Adriatiku në mungesë kundër Drejtoria e

Përgjithshme e Doganave 994

545 (00-2014-4181) 28.10.2014 Shoqëria "Vasmer" sh.p.k. në mungesë kundër

Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë në mungesë,

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në mungesë 999

546 (00-2014-3840) 28.10.2014 Shoqëria “Doncafe Albania” sh.p.k kundër Drejtoria

Rajonale Tatimore Tiranë; Drejtoria e Përgjithshme e

Tatimeve 1006

547 (00-2014-4246) 28.10.2014 Anastas Roshi kundër Zyra Vendore e Regjistrimit të

Pasurive të Paluajtshme Sarandë, Zyra Qendrore e

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë 1011

548 (00-2014-4252) 14.10.2014 Fadil Riska kundër Drejtoria Rajonale e Sigurimeve

Shoqërore Tiranë në mungesë 1016

549 (00-2014-4363) 28.10.2014 Shoqëria “Fisheku”Sh.a kundër Dega e Tatimeve Fier 1022

550 (00-2014-3607) 28.10.2014 “A&B Grup” sh.p.k kundër Dega e Doganës Vlorë;

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 1027

551 (00-2014-3988) 28.10.2014 Veton Gjoliku kundër Drejtoria e Përgjithshme e

Policisë së Shtetit, Ministria e Brendshme 1035

552 (00-2014-3987) 28.10.2014 Kristo Papa kundër Z.Q.R.P.P Tiranë, Z.R.P.P Sarandë 1038

553 (00-2014-4227) 28.10.2014 Shoqëria “Saranda ALB” sh.p.k kundër Zyra e

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Sarandë, Zyra e

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë 1042

554 (00-2014-3677) 28.10.2014 Sotir Zaçe kundër Komuna Pojan 1045

555 (00-2014-4142) 28.10.2014 Muis Murrja, Hamdi Murrja, Përparim Murrja,

Vullnet Murrja, Abdurrahman Murrja, Sinan Murrja,

Elez Murrja, Flamur Murrja, Ivzi Murrja kundër

Këshilli i Komunës Qendër Tomin 1049

556 (00-2014-4218) 28.10.2014 Anjeza Skuteri kundër Universiteti “Luigj Gurakuqi”

Shkodër 1058

557 (00-2014-4085) 28.10.2014 Muhamet Laçej kundër Zyra Vendore e Regjistrimit të

Pasurive të Paluajtshme Shkodër, Avokatura e Shtetit,

Zyra Vendore Shkodër 1064

558 (00-2014-4298) 28.10.2014 Aleksandër Isufi kundër Drejtoria Rajonale për Kufirin

e Migracionin pranë Drejtorisë së Policisë së Shtetit

Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Tiranë 1068

559 (00-2014-4137) 30.10.2014 Hysmet Topi kundër Drejtoria Rajonale e Sigurimeve

Shoqërore (DRSSh) Tiranë 1073

560 (00-2014-4307) 30.10.2014 Ylli Dudushi kundër Drejtoria Rajonale e Sigurimeve

Shoqërore Tiranë 1079

561 (00-2014-3974) 30.10.2014 Vojsava Dede, Ajtenka Cicani, Nashifer Shehu,

Marjeta Hoxha, Merita Kallfa, Flutura Llukaçi,

Nikoleta Frashëri, Myzejen Stafa, Ermira Korra,

Lejla Minarolli, Myzejen Murati kundër Ministria e

Shëndetësisë, Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë 1086

562 (00-2014-4095) 30.10.2014 News 24, Shoqëria “Edisud Radio” TV sh.p.k. kundër

Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit 1093

563 (00-2014-4182) 30.10.2014 Milazim Shehu kundër Komanda e Repartit të SigurisëTiranë (RESI), Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së

Shtetit 1098

564 (00-2014-4016) 30.10.2014 Anila Agastra kundër Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e

Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve 1102

565 (00-2014-3569) 30.10.2014 Vasillaq Gjino kundër Drejtoria e Spitalit Fier 1109

566 (00-2014-3587) 30.10.2014 Hyqmet Allushi kundër Drejtoria Rajonale e

Sigurimeve Shoqërore Tiranë 1116

567 (00-2014-3573) 30.10.2014 Melsi Alimemaj kundër Drejtoria Rajonale e

Sigurimeve Shoqërore Tiranë 1125

568 (00-2014-3829) 30.10.2014 Fatmir Musaj kundër Inspektorati Ndërtimor

Urbanistik pranë Bashkisë Tiranë 1133

569 (00-2014-3830) 30.10.2014 Shoqëria “Tomalba” Sh.p.k kundër Dega e Tatimeve

Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve,

Komisioni i Apelimit Tatimor pranë Ministrisë së

Financave 1139
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa