Norbek TaylaqovDownload 0.58 Mb.
Sana01.02.2020
Hajmi0.58 Mb.

O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligi Navoiy viloyati Qiziltepa tuman xalq ta’limi bo’limiga qarashli 30- umumiy o’rta ta’lim maktab 8-sinffanidan

10-sinf . Informatika va axborot texnologiyalari

101.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

Informatika va axborot texnologiyalari darsligining muallifi kim?

Norbek Taylaqov To’g’ri javob

Karim Muhammidov

Avar Bahromov

Abror Boydedayev

102.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 elektron jadvalida yangi interfeysi asosidagi tasma so’zi ingliz tilidagi qaysi so’zdan olingan

ribbon To’g’ri javob

inter

inter

sorrows

103.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 ning standart varag'i harflar orqali belgilanuvchi nechta ustundan iborat

16348 To’g’ri javob
1048576

256

65538

104.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U


XFD To’g’ri javob

XRT

ZFF

XEF

105,Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da ishlash jaroyonida qanday xatolik yuzaga kelganda ###### belgi katakka hosil bo’ladi?

ma’lumot katakka sig‘magan To’g’ri javob

MS Excel formuladagi o‘zgaruvchining nomini aniqlay olmadi

hisoblash formulasida 0 raqamiga bo‘lish holati mavjud

formulada mumkin bo‘lmagan ifodalar qatnashmoqda, masalan: kirill shriftida o'zgaruvchilar ishlatilayotgan bo‘lishi mumkin

106,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da ishlash jaroyonida qanday xatolik yuzaga kelganda #ДЕЛ/0 - belgi katakka hosil bo’ladi?

Hisoblash formulasida 0 raqamiga bo‘lish holati mavjud To’g’ri javob

MS Excel formuladagi o‘zgaruvchining nomini aniqlay olmadi

formulada mumkin bo‘lmagan ifodalar qatnashmoqda, masalan: kirill shriftida o'zgaruvchilar ishlatilayotgan bo‘lishi mumkin

ma’lumot katakka sig‘magan

106,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da ishlash jaroyonida qanday xatolik yuzaga kelganda #3HA4!- belgi katakka hosil bo’ladi?

formulada mumkin bo‘lmagan ifodalar qatnashmoqda, masalan: kirill shriftida o'zgaruvchilar ishlatilayotgan bo‘lishi mumkin To’g’ri javob

Hisoblash formulasida 0 raqamiga bo‘lish holati mavjud

MS Excel formuladagi o‘zgaruvchining nomini aniqlay olmadi

ma’lumot katakka sig‘magan107,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da ishlash jaroyonida qanday xatolik yuzaga kelganda #ИМЯ? belgi katakka hosil bo’ladi?

MS Excel formuladagi o‘zgaruvchining nomini aniqlay olmadi To’g’ri javob

formulada mumkin bo‘lmagan ifodalar qatnashmoqda, masalan: kirill shriftida o'zgaruvchilar ishlatilayotgan bo‘lishi mumkin

hisoblash formulasida 0 raqamiga bo‘lish holati mavjud

ma’lumot katakka sig‘magan

108,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da ishlash jaroyonida qanday xatolik yuzaga kelganda #ЧИСЛО! belgi katakka hosil bo’ladi,

formulada funksiya o'zgaruvchisi yoki qiymat noto’g’ri ishlatilmoqda To’g’ri javob

katakka noto‘g‘ri murojaat qilingan.

katakka noto‘g‘ri oraliqda qiymat kiritilgan

hisoblash formulasida 0 raqamiga bo‘lish holati mavjud

109,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da ishlash jaroyonida qanday xatolik yuzaga kelganda #ССЫЛКА! belgi katakka hosil bo’ladi?

katakka noto‘g‘ri murojaat qilingan. To’g’ri javob

formulada funksiya o'zgaruvchisi yoki qiymat noto’g’ri ishlatilmoqda

formu katakka noto‘g‘ri oraliqda qiymat kiritilgan

hisoblash formulasida 0 raqamiga bo‘lish holati mavjud

110,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da ishlash jaroyonida qanday xatolik yuzaga kelganda #ПУСТО! belgi katakka hosil bo’ladi?

Katakka noto‘g‘ri oraliqda qiymat kiritilgan. To’g’ri javob

formulada funksiya o'zgaruvchisi yoki qiymat noto’g’ri ishlatilmoqda.

katakka noto‘g‘ri murojaat qilingan.

hisoblash formulasida 0 raqamiga bo‘lish holati mavjud

Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U111/ Aralash murojaat deb qanday murojaatga aytiladi


Absolut va nisbiy murojaatlar birgalikda kelsa To’g’ri javob

Absolut murojaatga

Nisbiy murojaatga

To’g’ri javob berilmagan

112,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da fayllar qanday kengaytmaga ega?

.xlsx To’g’ri javob

.lsx

.exe

.txt

113,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UXML bu

eXstensible Markup Language To’g’ri javob

Hyper Text MarkUp Language

Web Markup Language

To’g’ri javob berilmagan

114,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da funksiya grafiklarini hosil qilish qanday amalga oshiriladi

Вставить bo‘limining Диаграммы bandida To’g’ri javob

Вид bo‘limining Диаграммы bandida

с) Г

Вставка bo‘limining Диаграммы bandida

115..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 dagi ФАКТР funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi

Sonning natural logarifmini hisoblaydi.

Sonning eksponentasini hisoblaydi.

116..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 dagi ABS funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan

Argument qiymatining modulini hisoblayd To’g’ri javob

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

Sonning natural logarifmini hisoblaydi.

Sonning eksponentasini hisoblaydi.


117,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

MS Excel 2010 dagi LN funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan?

Sonning natural logarifmini hisoblaydi. To’g’ri javob

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

Sonning eksponentasini hisoblaydi.

118,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U. MS Excel 2010 dagi EXP funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan

Sonning eksponentasini hisoblaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

119,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 dagi SIN funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan?

Sonning sinusini hisoblaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

120,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

MS Excel 2010 dagi TAN funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan

Sonning sinusini hisoblaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi


. 121,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

MS Excel 2010 dagi COS funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan?

Sonning kosinusini hisoblaydi To’g’ri javob

Sonning sinusini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

121,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 dagi НОК funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan?

Argument qiymatining modulini hisoblaydi. To’g’ri javob

Argument qiymatini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi


122,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

MS Excel 2010 dagi SIN funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan?

Ikki va undan ortiq butun sonlaming eng kichik umumiy bo‘linuvchisini hisoblaydi. To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

123,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 dagi НОД funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan?

Ikki va undan ortiq butun sonlaming eng katta umumiy boiuvchisini hisoblaydi. To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi
124,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

MS Excel 2010 dagi СУММ funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga

Ikki va undan ortiq sonlaming yig‘indisini hisoblaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

125,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 dagi ОКРУГЛ funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga

Haqiqiy sonni yaxlitlaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

126,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 dagi ПРОИЗВЕЛ funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga

Ikki va undan ortiq sonlar ko‘paytmasini hisoblaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

127,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 dagi ЗНАК funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga

Son manfiy bo‘Isa -1 ni, musbat bo‘sa 1 ni, nol bo'lsa 0 ni chiqaradi. To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

128,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 dagi КОРЕНЬ funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan?

Sonni kvadrat ildizini hisoblaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

129,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da kataklardagi matnlar bilan ishlashga muljallangan БАТТЕКСT funksiyasining vazifasi.

Sonni matnga almashtiradi. To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

130,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da kataklardagi matnlar bilan ishlashga muljallangan ДЛСТР funksiyasining vazifasi?

Matnli satrdagi belgilar sonini aniqlaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi


131.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

MS Excel 2010 da kataklardagi matnlar bilan ishlashga muljallangan ЗАМЕНИТ funksiyasining vazifasi?

Matnning belgilangan joyini yangi matnga almashtiradi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

132,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

MS Excel 2010 da kataklardagi matnlar bilan ishlashga muljallangan ДЛСТР funksiyasining vazifasi?

Matnli satrdagi belgilar sonini aniqlaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

133,.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da kataklardagi matnlar bilan ishlashga muljallangan ЗНАЧЕH funksiyasining vazifasi

Matn ko'rinishdagi sonni songa o'tkazad To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

134..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da kataklardagi matnlar bilan ishlashga muljallangan СЦЕПИТ funksiyasining vazifasi.

Matnni n marta takrorlaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

135..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel elektron jadvalida B2:C5 ifoda nechta katakni belgilaydi.

8 ta To’g’ri javob

6 ta

4 at

10 ta

136..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel elektron jadvalida B2;C5 ifoda nechta katakni belgilaydi

2 ta To’g’ri javob

6 ta

4 at

10 ta

137..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UЕСЛИ mantiqiy shartli funksiyasining vazifasi.

Agar mantiqiy ifodaning qiymati ROST bo‘lsa, birinchi shart, aks holda ikkinchi shart bajariladi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

138..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UИЛИ mantiqiy shartli funksiyasining vazifasi.

Agar mantiqiy ifodalarning birorta qiymati rost bo‘lsa, funksiyani qiymati ROST, aks holda funksiyaning qiymati YOLG'ON bo’ladi.

To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

139..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UИ mantiqiy shartli funksiyasining vazifasi.

Agar mantiqiy ifodalarning barchasini qiymati rost bo‘lsa, funksiyani qiymati ROST, aks holda funksiyaning qiymati YOLG'ON bo‘ladi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

140..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UНЕ mantiqiy shartli funksiyasining vazifasi.

Rost qiymatni yolg'onga va yolg'onni rostga aylantiradi. To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Agar mantiqiy ifodalarning birorta qiymati rost bo‘lsa, funksiyani qiyma ROST, aks holda funksiyaning qiymati YOLG'ON bo’ladi.

141..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da МАКС statistik funksiyasining vazifasi

Berilgan sonlaming eng kattasini hisoblaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

142..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da МИН statistik funksiyasining vazifasi.

Berilgan sonlaming eng kichiginin i hisoblaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural bo’luvchilarini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

143.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 da СРЗНАЧ statistik funksiyasining vazifasi

Berilgan sonlarning o‘rta arifmetigini hisoblaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

144..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

MS Excel 2010 da СЧЁТЕСЛИ statistik funksiyasining vazifasi

Shartni qanoatlantiruvchi blokning bo‘sh bo‘lmagan kataklar sonini sanaydi To’g’ri javob

Argument qiymatining modulini hisoblaydi.

Sonning natural logarifmini hisoblaydi

Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

145..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMicrosoft Excel – bу ...?

Jadval muharriri To’g’ri javob

Matn muharriri

Grafik muharriri

Taqdimot muharriri

146..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UStatistik funksiyalardan foydalanish qanday amalga oshiriladi.

Funksiyalarni katakka to’ridan-to’ri kiritish orqali Menyuning formulalar satri fx bandini tanlash orqali. To’g’ri javob

Menyuning formulalar satri fx bandini tanlash orqali.

MAKC fuksiyasini tanlash ketma-ketligini orqali.

Argument sifatida berilgan butun son faktoriali orqali


147..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

Microsoft Excel dasturida yaratilgan hujjat … ?

Microsoft Excel kitobi To’g’ri javob

Microsoft Excel jadvali

Microsoft Excel matnli hujjati

Microsoft Excel tasviri

148..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMicrosoft Excel dasturi jadvalida formula tuzish jarayoni qaysi ishoradan boshlanadi?

= To’g’ri javob

+

-

/


149.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

Noto’g’ri yozilgan formulani ko’rsating

A2+B4 To’g’ri javob

=F2+F3

=B7+2

=B8-A2

150..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMicrosoft Excelda yacheyka manzili to’gri ko’rsatilgan javobni ko’rsating?

B7 To’g’ri javob

F2C

AA16B

12A

151..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMicrosoft Excel dasturida ko’rsatilgan yacheyka manzilini ko’rsaing ?

B3 To’g’ri javob

F2C

AA16B

12A

152..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMicrosoft Excel dasturida rasmda belgilangan yacheykalar qiymatlarini qo’shish formulasini ko’rsating

=А1+В1 To’g’ri javob

=СУММА(15:10)

=СУММА(А15:В10

С1=А1+В1

153..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 tasmasining Главная bo’limi qanday vazifalami bajarishga mo‘ljallangan

jadvallardagi ma'lumotlarni kiritishga va tahrirlashga mo‘ljallangan To’g’ri javob

jadval varaqlarini bosmaga chiqarish uchun sahifalaming chegaralari va boshqa parametrlarini belgilash uchun mo'ljallangan;

jadvallardagi hisoblashlarni amalga oshiruvchi har xil formulalardan foydalanish uchun mo‘ljallangan;

jadvalga biror rasm, diagramma kabi obyektlarni joylashtirishga mo‘ljallangan;

154..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 tasmasining Вставка bo’limi qanday vazifalami bajarishga mo‘ljallangan?

jadvalga biror rasm, diagramma kabi obyektlarni joylashtirishga mo‘ljallangan; To’g’ri javob

jadvallardagi ma'lumotlarni kiritishga va tahrirlashga mo‘ljallangan

jadval varaqlarini bosmaga chiqarish uchun sahifalaming chegaralari va boshqa parametrlarini belgilash uchun mo'ljallangan;

jadvallardagi hisoblashlarni amalga oshiruvchi har xil formulalardan foydalanish uchun mo‘ljallangan;

155..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 tasmasining Разметка страницы bo’limi qanday vazifa bajarishga mo‘ljallangan?

jadval varaqlarini bosmaga chiqarish uchun sahifalaming chegaralari va boshqa parametrlarini belgilash uchun mo'ljallangan; To’g’ri javob

jadvallardagi ma'lumotlarni kiritishga va tahrirlashga mo‘ljallangan

jadvalga biror rasm, diagramma kabi obyektlarni joylashtirishga mo‘ljallangan

jadvallardagi hisoblashlarni amalga oshiruvchi har xil formulalardan foydalanish uchun mo‘ljallangan;

156..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 tasmasining Формулы bo’limi qanday vazifalami bajarishga mo‘ljallangan?

jadvallardagi hisoblashlarni amalga oshiruvchi har xil formulalardan foydalanish uchun mo‘ljallangan; To’g’ri javob

jadvallardagi ma'lumotlarni kiritishga va tahrirlashga mo‘ljallangan

jadval varaqlarini bosmaga chiqarish uchun sahifalaming chegaralari va boshqa parametrlarini belgilash uchun mo'ljallangan;

jadvallardagi hisoblashlarni amalga oshiruvchi har xil formulalardan foydalanish uchun mo‘ljallangan;

157..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 tasmasining Данные bo’limi qanday vazifalami bajarishga mo‘ljallangan?

jadvallarning ustun va satrlaridagi ma’lumotlarni filtrlash, saralash, nusxalarini ko'paytirish, keraksizlarini yo'qotish, tashqi axboratlarni kiritish; To’g’ri javob

jadvallardagi ma'lumotlarni kiritishga va tahrirlashga mo‘ljallangan

jadval varaqlarini bosmaga chiqarish uchun sahifalaming chegaralari va boshqa parametrlarini belgilash uchun mo'ljallangan;

jadvallardagi hisoblashlarni amalga oshiruvchi har xil formulalardan foydalanish uchun mo‘ljallangan;

158..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 tasmasining Рецензирование bo’limi qanday vazifalami bajarishga mo‘ljallangan?

Matn xatolarini tuzatish va hujjatlami tahrirlash; To’g’ri javob

jadvallardagi ma'lumotlarni kiritishga va tahrirlashga mo‘ljallangan

jadval varaqlarini bosmaga chiqarish uchun sahifalaming chegaralari va boshqa parametrlarini belgilash uchun mo'ljallangan;

jadvallardagi hisoblashlarni amalga oshiruvchi har xil formulalardan foydalanish uchun mo‘ljallangan;

159..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Excel 2010 tasmasining Вид bo’limi qanday vazifalami bajarishga mo‘ljallangan?

Jadvallarni ekranda turlicha namoyish qilishga moslashtirish. To’g’ri javob

jadvallardagi ma'lumotlarni kiritishga va tahrirlashga mo‘ljallangan

jadval varaqlarini bosmaga chiqarish uchun sahifalaming chegaralari va boshqa parametrlarini belgilash uchun mo'ljallangan;

jadvallardagi hisoblashlarni amalga oshiruvchi har xil formulalardan foydalanish uchun mo‘ljallangan;

160..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UElektron jadval qanday maqsadda foydalaniladi

Hisob- kitob ishlari va ma’lumotlarni jadval ko’rinishida tasvirlash uchun . To’g’ri javob

jadvallardagi ma'lumotlarni kiritishga va tahrirlashga mo‘ljallangan

jadval varaqlarini bosmaga chiqarish uchun sahifalaming chegaralari va boshqa parametrlarini belgilash uchun mo'ljallangan;

jadvallardagi hisoblashlarni amalga oshiruvchi har xil formulalardan foydalanish uchun mo‘ljallangan;

161..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

Yacheyka deganda nimani tushunasiz?

Ustun va satrning kesishgan joyini To’g’ri javob

jadvallardagi ma'lumotlarni kiritishga va tahrirlashga mo‘ljallangan

jadval varaqlarini bosmaga chiqarish uchun sahifalaming chegaralari va boshqa parametrlarini belgilash uchun mo'ljallangan;

jadvallardagi hisoblashlarni amalga oshiruvchi har xil formulalardan foydalanish uchun mo‘ljallangan;

162..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UExsel elektron jadvaldagi 39 sonini 6 ga bo’lgandagi qoldiqni topish matematik funksiyani aniqlang?

ОСТАТ(39,6) To’g’ri javob

СРЗНАЧ (39,6)

МАКС (39,6

CУMM (39,6)

163..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U

Excel dasturining dastlabki naqli nechanchi yilda ichlab chiqilgan ?

1984 yil To’g’ri javob

1965 yil

1986 yil

1973 yil

164..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UExselda yacheykalar atrofini belgilash uskinasini aniqlang

To’g’ri javob165..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UEXCEL da hujjatni alifbo bo’yicha saralash uskunalar majmuasining qaysi birida to’g’ri ko’rsatilgan

To’g’ri javob166..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UAgar mantiqiy ifodalarning birortasi rost bo’lsa, Yoki funksiyasini aniqlang.

ROST To’g’ri javob

И (mantiqiy ifoda1; mantiqiy ifoda2;…)

ИЛИ (mantiqiy ifoda1; mantiqiy ifoda2;…)

ECЛИ (mantiqiy ifoda1; mantiqiy ifoda2;…)

167..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UVA funksiyasini aniqlang

И (mantiqiy ifoda1; mantiqiy ifoda2;…) To’g’ri javob

ИLI (mantiqiy ifoda1; mantiqiy ifoda2;…)

ECLN(mantiqiy ifoda1; mantiqiy ifoda2;…)

ROST

168..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UYoki funksiyasini aniqlang.

ИЛИ (mantiqiy ifoda1; mantiqiy ifoda2;…) To’g’ri javob

И (mantiqiy ifoda1; mantiqiy ifoda2;…)

ECLN(mantiqiy ifoda1; mantiqiy ifoda2;…)

ROST

169..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UFormula yozishda qo’llanilayotgan katakcha,satr yoki yoxud katakchalar blokining adresi nima?

Murojaat To’g’ri javob

ИLI

Mulohaza

ROST

170..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UExcelda necha xil murojaat bor?

2 xil To’g’ri javob

3 xil

4 xil

5 xil

171..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov URaqam belgilaridan iborat (birinchi belgisi”-” bo’lishi mumkin) orasida faqat bitta “,”belgisi bo’lgan ketma-ketlik nima?

Son To’g’ri javob

Mulohaza

ROST

Qiymat

172..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U… – katakchaga kiritilgan “=” belgisidan boshlanga ketma-ketlik.

Formula To’g’ri javob

Mulohaza

Qiymat

Qiymat

173..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U.Katakchaga kiritilgan ketma-ketlik son ham, formula ham bo’lmagan hol –

Matn To’g’ri javob

Formula

Mulohaza

Qiymat

174..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UСРЗНАЧ (39,5) natijani yozing

22 To’g’ri javob

34

36

17

175..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UCУMM (39,5) natijani yozing

44 To’g’ri javob

34

195

48

176..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UЛЕВСИМВ(Ozoda; 4) natijani yozing

Ozod To’g’ri javob

Zoda

Ozo

Oda

177..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UЗАМЕНИТЬ(“Gulnoza”;4;4;”zoda”) natijasini aniqlang

Gulzoda To’g’ri javob

Ozoda

Noza

Gulnoza

178..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UHar bir .xls faylda 1dan nechagacha varaq joylashishi mumkin?

255 To’g’ri javob

256

258

265

179..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UGistogrammalardan ma’lumotlarni qanday taqqoslanishini tasvirlanish mumkin?

Nisbiy To’g’ri javob

Formulali

Mulohazali

Nuqtali

180..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U… diagrammalarni bitta qiymatni o’zgarishini tasvirlash uchun ishlatish qulay

Nuqtali To’g’ri javob

Nisbiy

Formulali

Mulohazali

181..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U… diagrammalar biror jarayonning taqsimotini ko’rsatish uchun qulay

Doiraviy To’g’ri javob

Nisbiy

Formulali

Mulohazali

182..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UTurli hajmdagi, har xil ko’rinishdagi axborotlarni tezlik bilan ishlab berishni ta’minlovchi universal avtomatik qurilma –

Kompyuter To’g’ri javob

Dastur

Qurilmalar

Texnikaviy ta’minot

183..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov U1-kalkulyator qachon va kim tomonidan yaratilgan?

Mos tushish , yig’uvchi, inventor To’g’ri javob

Mos tushish , yig’uvchi, inventor

Mos tushish , yig’uvchi, inventor

Mos tushish , yig’uvchi, inventor

184..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMOBTning kengaytirilgan shakli keltirilgan qatorni belgilang.

Ma’lumotlar omborini boshqarish tizimlari to’g’ri javob

Ma’lumotlarni oson boshqarish tizimi

Ma’lumotlarni og’riqli bilish tili

Ma’lumotlar va obyektlar bilan ishlash tizimi

185..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMa’lumotlar omborini boshqarish tizimlariga misol keltirilganlardan qaysi qator to’g’ri?

MySQL, MS Access, OpenOffice.org Base, Cache, IMS, Firebird to’g’ri javob

Word, Access, Excel va Front Page

Power Point, Excel, MySQL va DreamWeaver

Access, Front Page, Publisher va Paint

186..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMOBT nima?

foydalanuvchilar tomonidan MOni yaratish, to’ldirish va birgalikda qo’llash uchun mo’ljallangan dasturiy vositalar tizimi. To’g’ri javob

ma’lumotlar omborini bilish tizimi

matnlar bilan ishlash uchun mo’ljallangan dastur tizimi

jadvallar bilan ishlash uchun mo’ljallangan dastur

187..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Access 2010dagi tasvirlanadigan maydon turlari necha xil bo’ladi?

10

8

12

15

188.Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Accessning fayllar kengaytmasi qanday?

*.accdb to’g’ri javob

*.exe

*.bin

*.pdf

189..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMS Access 2010da necha xil so’rov mavjud?

3 to’g’ri javob

2

5

6

190..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMs Accessda necha xil amallar mavjud?

3 to’g’ri jasvob

2

5

6

191..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMs Accessda qanday amallar mavjud?

matematik, matematik munosabat va mantiqiy amallari to’g’ri javob

arifmetik va funksiyalar

arifmetik, matematik va fizik

a va c javoblar to’g’ri

192..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UMs Access dasturida necha funksiyalar mavjud?

2

3

4

5

193..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UDelphi nomi qaerdan olingan?

Odamning ismi

Faylasufning ismi

Misrdagi ibodatxona nomi

Yunonistondagi ibodatxona nomi

194..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UDelphi dasturining asosiy menyusi necha bo’limdan iborat?

11

10

9

12

195..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UDelphida yaratilgan ilovalar qanday nomlanadi?

proyekt

prezentatsiya

slayd

Hujjat

196..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UTugma Delphi dasturida qanday yuritiladi?

Button

Caption

Cancel

Pusk

197..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UIlovaning birinchi oynasi qanday nomlanadi?

Forma

Dastur kodi

Ko’rinish

Ilovaning yuzi

198..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov ULabelning asosiy xossasi qaysi?

Caption

Button

Form

Name

199..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UHar bir obyekt necha xil bo’ladi?

2

1

3

5

200..Fan. Informatika va AT. Tayloqov U. N Axmedov A. Pardayeva M. Abdug’aniyev A . Mirsanov UEnabled xossasi qaysi obyektga tegishli?

Boshqarish

Ko’rinish

Tahrirlash

Viseble

Ushbu informatika fanidan tuzilgan test varianti O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6- apreldagi 187-son qarori bilan tasdiqlangan umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti hamda umumiy o‘rta ta’limning 10- sinf – Informatika va AT fani bo‘yicha malaka talablari asosida tuzilgan bo‘lib, Test tuzishda Davlat Ta`lim Standartlariga mos bo`lgan 10- sinf Informatika darsligidan, mavzulashtirilgan testlardan foydalanilgan. O`quvchilardan monitoring olish uchun barcha talablarga javob beradi.

Test savollari DTS asosida tuzilgan.

Metodbirlashma rahbari: H. Sharipova.

A’zolari:

Fizika informatika fani o’qituvchisi: S. Norova

Matematika fani o’qituvchisi: U. Jo’rayeva

Ushbu 8 - sinfdagi Informatika va AT fanidan tuzilgan test DTS va darslik asosida choraklar kesimida tuzilgan bo’lib 4 javobda berilgan . Test tuzish jarayonida osonlik va qiyinchilik darajalariga e’tiborga olingan .

Test savollari DTS asosida tuzilgan.

Ekspert guruh tarkibi:

Maktab O`TIBDO`: H.Kamolova

Ona tili va adabiyot fani uslubbirlashma rahbari: M.Muxammedova

Ingliz tili fani uslubbirlashma rahbari: Z. Jumayeva

Tabiiy fanlar uslubbirlashma rahbari: M. Qodirova

Boshlang`ich sinf o`qituvchisi: D. Asadova

                                             


Taqriz :


Ushbu 10 - sinfdagi Informatika va AT fanidan tuzilgan test DTS va darslik asosida choraklar kesimida tuzilgan bo’lib 4 javobda berilgan . Test tuzish jarayonida osonlik va qiyinchilik darajalariga e’tiborga olingan .

Test savollari DTS asosida tuzilgan.

Ekspert guruh tarkibi:

Maktab O`TIBDO`: H.Kamolova

Ona tili va adabiyot fani uslubbirlashma rahbari: M.Muxammedova

Ingliz tili fani uslubbirlashma rahbari: Z. JumayevaTabiiy fanlar uslubbirlashma rahbari: M. Qodirova

Boshlang`ich sinf o`qituvchisi: D. Asadova
Download 0.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar