Nazorat ishi mavzuDownload 58.04 Kb.
Sana16.01.2017
Hajmi58.04 Kb.

Jahon tarixi 7-sinf

201___-201___1-NAZORAT ISHI

Mavzu: Yevropa xalqlari

Nazorat shakli: Test sinovi
1.Moddiy manbalarga nimalar kiradi?

 1. Kiyim-kechak va taqinchoqlar;

 2. Badiiy-tasviriy asarlar;

 3. O‘rta asrlarga oid hujjatlar va kitoblar;

 4. Imperator, qirol va sultonlarning farmonlari.

2. Germanlarning yerlari qanday shakllarda bo‘lingan?

 1. Xususiy bo‘lgan;

 2. Imperator, mulki bo‘lgan;

 3. Qabila oqsoqoli har yili qur’a tashlash yo‘li bilan taqsimlab bergan;

 4. Zodagonlar, saroy a’yonlari yer egasi bo‘lib, yerlarni dehqonga ijaraga berganlar.

3. Germanlarda mulkiy tengsizlik qachon boshlangan?

 1. IV asrdan;

 2. V asrdan;

 3. VII asrdan;

 4. IX asrdan.

4. Vestgot qirolligi qayerda va qachon tashkil topgan?

 1. V asrda Pireneya yarim oroli va Galliyaning bir qismida;

 2. Shimoliy Yevropada IV asrda;

 3. Janubiy-G‘arbiy YevropadaVII asrda;

 4. Sharqiy Yevropada III asrda.

5. G‘arbiy Rim imperiyasi nima sababdan va qachon quladi?

 1. 576-yilda o‘zaro urushlar natijasida zaiflashib qolganligi sababli;

 2. 476-yilda germanlar istilosi natijasida;

 3. IV–VI asrlarda xalqlarning buyuk ko‘chishlari davrida;

 4. 395-yilda franklarning hujumlari natijasida.

6. Fransiya davlatining nomi qayerdan kelib chiqqan?

 1. Xlodvig franklar davlatiga asos solib, shunday nom bergan;

 2. X asrda Parij atrofidagi hudud II de Fransga qarashli bo‘lgan. Keyinchalik davlat Fransiya deb atala boshlangan;

 3. IX asrda Franklar qirolligi birlashib, shunday nom berishgan;

 4. Frank qabilasining nomidan kelib chiqqan.

7. Franklar davlatiga asos solgan Xlodvig xristian dinini qayerdan qabul qiladi?

 1. Vizantiyadan;

 2. Rimdan;

 3. Parijdan;

 4. Chexiyadan.


8. Franklarda kimlar uzun soch qo‘yib yurish huquqiga ega bo‘lishgan?

 1. Qirol va ularning oilasi;

 2. Ritsarlar;

 3. Monaxlar;

 4. Poplar.

9. Franklar soliq tartibini kimlardan o‘rgandilar?

 1. Germanlardan;

 2. Anglo-sakslardan;

 3. Rimliklardan;

 4. Vizantiyaliklardan.

10. "Feod" so‘zining ma’nosi nima?

 1. Yer egasi;

 2. Boy, badavlat kishi;

 3. Qishloq hokimi;

 4. Qo‘rg‘on, mulk.

11. Franklar imperiyasida yirik qabilalarni kim boshqargan?

 1. Feodallar;

 2. Ritsarlar;

 3. Gersoglar;

 4. Graflar.

12. Franklar imperiyasida viloyatlarni kim boshqargan?

 1. Gersoglar;

 2. Graflar;

 3. Ritsarlar;

 4. Feodallar.

13. Nemislarning kuchli otliq qo‘shini kimning davrida tuzilgan?

 1. Buyuk Karl davrida;

 2. Genrix va uning o‘g‘li Otton I davrida;

 3. Otton III davrida;

 4. Otton II davrida.

14. Normandlar nechanchi yili Londonni bosib olib, talab, yondirib yuborganlar?

 1. 679-yilda;

 2. 783-yilda;

 3. 800-yilda;

 4. 842-yilda.

15. "Vasilevs" so‘zining ma’nosi nima?

 1. yunoncha so‘z bo‘lib, podsho degan ma’noni bildiradi;

 2. inglizcha so‘z bo‘lib, boshqaruvchi degan ma’noni bildiradi;

 3. fransuzcha so‘z bo‘lib, qonun degan ma’noni bildiradi;

 4. nemischa so‘z bo‘lib, imperator degan ma’noni bildiradi.

16. Yustinian I vandallarni qachon bo‘ysundirgan?

 1. 534-yilda;

 2. 583-yilda;

 3. 608-yilda;

 4. 701-yilda.

17. Yunon-Rim tarixchilari manbalarida slavyan qabilalari qachondan tilga olingan?

 1. Mil. avv. V asrdan;

 2. Mil.avv. II–I asrdan;

 3. Milodning VI–VII asrlaridan;

 4. Milodning IX asrlaridan.

18. Janubiy slavyanlarga qaysi xalqlar kiradi?

 1. Chexlar, polyaklar;

 2. Serblar, xorvatlar, bolgarlar;

 3. Ruslar, ukrainlar;

 4. Beloruslar, moldavanlar.

19. Polsha davlatiga kim asos solgan?

 1. IX asrda Kirill;

 2. X asrda knyaz Meshko;

 3. IX asrda knyaz Vatslav;

 4. VIII asrda Genrix IV.

20. Vizantiyaning "oltin asri" kimning davriga to‘g‘ri keladi?

 1. Yustinian I (527-565) davriga;

 2. Vasilevs hokimiyati davriga;

 3. Qirol Alfred davriga;

 4. Qirol Artur davriga.
Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

2-NAZORAT ISHI
Mavzu: VI-XI asrlardaYevropa va Osiyo xalqlari.

Nazoratshakli: Test sinovi.

1. Ruslarga xristian dinini qabul qildirgan knyaz kim edi?

a) Knyaz Oleg;

b) Knyaz Svyatoslav;

c) Knyaz Igor;

d) Knyaz Vladimir.

2. Knyaz Yaroslav davrida qanday muhim hujjat qabul qilingan?

a) "Yer to‘g‘risida" Nizom;

b) "Rus haqiqati" qonunlar to‘plami;

c) "Soliq to‘g‘risida" hujjat;

d) "Bayramlar to‘g‘risida" qaror.

3. Yevropada kim birinchilardan bo‘lib xalq maktabini ochgan?

a) 789-yilda Buyuk Karl;

b) 560-yilda Yustinian;

c) 955-yilda knyaz Vatslav;

d) 1085- yilda German imperatori Genrix IV.

4. "Magnavr oliy maktabi"qachon va qayerda tashkil qilingan?

a) VII asrda Afinada;

b) IX asrda Konstantin opolda;

c) X asrda Buxoroda;

d) XI asrda Damashqda.

5. Arab qabilalari VII asrning boshlariga qadar qanday ijtimoiy tuzumda yashaganlar?

a) Qulchilik davlatida;

b) Feodal jamiyatida;

c) Urug‘chilik tuzumida;

d) Urug‘chilik tuzumining inqirozi davrida.

6. Muhammad payg‘ambar Islom dinini qachondan boshlab targ‘ib qila boshlaganlar?

a) 570-yilda;

b) 622-yilda;

c) 610-yilda;

d) 630-yilda.

7. Arablarga qarshi Ozarbayjonda 815-835-yillardagi «qizil ko‘ylaklilar» qo‘zg‘oloniga kim boshchilik qilgan?

a) Muqanna;

b) Abu Muslim;

c) Rofe ibn Lays;

d) Bobek.

8. Xitoyda Yanszi va Xuanxe daryolarini birlashtirgan Buyuk kanal qaysi sulola paytida bunyod etilgan?

a) Xan;


b) Tan;

c) Suy;


d) Yuan;

9. 300 m necha gektar bo‘lishini hisoblab, to‘g‘ri javobni ko‘rsating.

a) 10;


b) 12;

c) 1,8;


d) 3,6.

10. Hindistonda VII asrda feodal tarqoqlik hukm surib, 70 ta katta-kichik knyazliklar bo‘lgani haqida qaysi tarixchi yozgan?

a) Chjao Szyan;

b) Syuan Szyan;

c) Beruniy;

d) Z. M. Bobur.

11. Qaysi mamlakatlarda «grass», «yorliq» va hokazo nomlar bilan yer mulk taqdim etish udumi mayjud edi?

a) Hindistonda;

b) Xitoyda;

c) Ispaniyada;

d) Italiyada.

12. Arab madaniyatining taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan mamlakatni ko‘rsating.

a) Movarounnahr;

b) Hindiston;

c) Xitoy;

d) Xuroson.

13. Xitoyda VIII asrda chop etilgan gazeta qanday nomlangan?

a) "Changchjou xabarnomasi";

b) "Yanchjoy axboroti";

c) "Poytaxt gazetasi";

d) "Poytaxt axboroti".

14. Qaysi mamlakat xalqlari feodal munosabatlar tuzumiga bu davrni boshdan kechirmay o‘tgan?

a) Slavyanlar;

b) Chexlar, misrliklar;

c) Xitoyliklar, arablar, inglizlar;

d) Misrliklar, bolgarlar.

15. VII asrda Hindistonda nechta knyazliklar bo‘lgan?

a) 70 ga yaqin;

b) 60 ga yaqin;

c) 50 ta bo‘lgan;

d) 100 dan ortiq.

16. Hindistonda "Dengiz xo‘jayini" deb kimni aytishgan?

a) Kalikut hokimini;

b) Dengiz qaroqchilarini;

c) Hind rojalarini;

d) Port xo‘jayinlarini.

17. Xitoyda Suy sulolasi davrini aniqlang.

a) 498-589-yillar;

b) 400-453-yillar;

c) 589-618-yillar;

d) 618-673-yillar.

18. Qaysi jangdan so‘ng arablarning Fransiyaga qarshi hujumlarga chek qo‘yiladi?

a) Puate jangidan so‘ng;

b) Suasson shahri yonidagi jangdan so‘ng;

c) Provans viloyatidagi jangdan so‘ng;

d) Lombard jangidan so‘ng.

19. "Qirq yil qul bo‘lib yashagandan bir kun ozod bo‘lib yashagan ma’qul!". Ushbu shior qaysi qo‘zg‘olonchilarga tegishli edi?

a) Bobek boshchligidagi "qizil ko‘ylaklilar" qo‘zg‘oloni;

b) Abu Muslim boshchiligidagi "qora ko‘ylaklilar" qo‘zg‘oloni;

c) Muqanna boshchiligidagi "oq kiyimliklar" qo‘zg‘oloni;

d) G‘urak boshchiligidagi "sariq kiyimliklar" qo‘zg‘oloni.

20. Xiroj- bu . . . .

a) Yer solig‘i;

b) Jon solig‘i;

c) Chorva solig‘i;d) Dehqonlarning majburiyati.


Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:
3- NAZORAT ISHI

Mavzu: Hunardmandchilik va savdo-sotiqning rivojlanishi. Shaharlarning yuksalishi. Xristian cherkovi va salib yurishlari.

Nazorat shakli: Yozma ish.
I-variant

 1. Yevropada o‘rta asr shaharlarining vujudga kelishi haqida nimalarni bilasiz?

 2. Osiyo shaharlarining o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rsating?

 3. Katolik cherkovining jamiyatdagi o‘rni nimada deb bilasiz?II-varinat

 1. Tovar xo‘jaligi va savdo-sotiq haqida bilganlaringizni bayon qiling.

 2. Yevropa shaharlari hayoti haqida nimalarni bilasiz?

 3. Salib yurishlari va oqibatlari haqida nimalarni bilasiz?


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

4- NAZORAT ISHI
Mavzu: G‘arbiy Yevropada markazlashgan davlatning tashkil topishi

Nazorat shakli: Test sinovi
1. IX asrda Fransiyada qanday hodisa yuz berdi?

 1. Feodal davlati tashkil topdi;

 2. Feodal tarqoqlik;

 3. Markazlashgan davlat;

 4. Kuchli qirollik hokimiyati;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

2. Mamlakatni birlashtirishning asosiy dushmanlari kim edi?

 1. Qirol;

 2. Cherkov;

 3. Yirik feodallar;

 4. Xalq ommasi;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

3. Mehnat taqsimoti nima?

 1. Mamlakat viloyatlarining ishlab chiqarishning u yoki bu sohasida ixtisoslashuvi;

 1. Mehnat unumdorligi;

 1. Shaharlarning qishloqdan ajralib chiqishi;

 2. Shaharlarning hunarmandchilikka moslashuvi;

 1. To‘g‘ri javob b va с.

4. Fransiyani birlashtirishda qirol nimalarga tayangan?

 1. Yirik feodallarga;

 2. Hunarmandlar, savdogarlar, ritsarlar;

 3. Shaharlar;

 4. Cherkov;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

5. Fransiyada osoyishtalik hukm surishi nimaga bog‘liq edi?

a) Qudratli qirolga; 1. Kuchli qirol hokimiyatining mavjudligiga;

 2. Savdo-sotiq rivojlanishiga;

 3. Chet el davlatlari bilan yaxshi munosabat o‘rnatilishiga;

 4. Qirol va yirik feodallaro‘rtasidagi ittifoqning bo‘lishiga.

6. Obrokli pul to‘loviga almashtirishning ahamiyati nimada?

 1. Qaram dehqonlarni bozor bilan bog‘lab qo‘ygan;

 2. Qaram dehqonlar o‘z chet yerlarida ko‘proq mahsulot yetkazishga imkoniyat yaratgan;

 3. Qaram dehqon o‘z erkini pul to‘lab sotib olish imkoniyatiga ega bo‘lgan;

 4. Dehqonni erkin ishlab chiqaruvchiga aylantirgan;

 5. Javoblarning barchasi to‘g‘ri.

7. Siyosiy inqiroz nima?

 1. Davlatning barham topishi;

 2. Hukmron tabaqalar o‘rtasida kurash;

 3. Toj-taxt uchun kurashning kuchayishi;

 4. Davlatning bo‘linib ketishi;

 5. Qirol hokimiyatining o‘z ahamiyatini yo‘qotishi.

8. Yuz yillik urush qaysidavlatlar o‘rtasida bo‘lib o‘tdi?

 1. Germaniya-Fransiya;

 2. Fransiya-Angliya;

 1. Angliya-Ispaniya;

 2. Ispaniya-Italiya;

 3. To‘g‘ri javobyo‘q.

9. Xartiya kimlarning manfaatini chetlab o‘tdi?

 1. Dehqonlarning;

 2. Qaram dehqonlarning;

 3. Hunarmandlarning;

 4. Mayda hunarmandlarning;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

10. Angliyada parlament qachon tashkil topdi?

 1. 1263-yilda;

 2. 1264-yilda;

 3. 1265-yilda;

 4. 1266-yilda;

 5. 1267-yilda.

11. Angliya parlamenti XIVasrda qanday huquqqa erishdi?

 1. Qonun chiqarish;

 2. Soliqlarni tasdiqlash;

 3. Davlat amaldorlari jinoyatlari bo‘yicha oily sud vazifasini bajarish;

 4. To‘g‘ri javoblar a va d.

12. 1066-yilda Angliyada qirol taxtini egallagan Vilgelm kim edi?

 1. Angliyaning Normandiya viloyati gersogi;

 2. Shotlandiya gersogi;

 3. Niderlandiya gersogi;

 4. Daniya gersogi.

13. Angliyada qachon Tyudorlar sulolasi hukmronligi o‘rnatildi?

 1. 1445-yilda;

 2. 1465-yilda;

 3. 1475-yilda;

 4. 1485-yilda;

e) To‘g‘ri javob yo‘q.

14. Uot Tayler qo‘zg‘oloni qachon bo‘lib o‘tdi?

 1. 1377-yilda;

 2. 1379-yilda;

 3. 1381-yilda;

 4. 1485-yilda;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

15. Uot Tayler qo‘zg‘oloni qaysi davlat hududida bo‘lib o‘tdi?

 1. Italiya;

 2. Germaniya;

 3. Fransiya;

 4. Angliya;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

16. Roland haqida qo‘shiq qaysi xalq madaniyatiga bog‘liq?

 1. Nemis;

 2. Rus;

 3. Ingliz;

 4. Fransuz;

 5. Ispan.

17. Gumanizm so‘zining ma’nosi?

 1. Vatanparvar;

 2. Insonparvar;

 3. Tinchliksevar;

 4. To‘g‘ri javob a va с;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

18. Universitet rahbari bu...

 1. Direktor;

 2. Mudir;

 3. Rektor;

 4. Dekan;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

19. Marko Polo kim?

 1. Sayуoh;

 2. Me’mor;

 3. Rassom;

 4. Yozuvchi;

e) Haykaltarosh .

20. Monarx kim?

 1. Ruhoniy;

 2. Meros mulk;

 1. Yer-mulk;

 2. In’om etilgan yer-mulk;

 3. Davlatning yakka oliy hukmdori.Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:
5- NAZORAT ISHI

Mavzu: Yevropada siyosiy tarqoqlikning davom etishi

Nazorat shakli: Yozma ish

I variant.

 1. XII- XV asrlarda Germaniya;

 2. Rusga chet el bosqinchlarning hujumi;

 3. Saljuqiylar va Usmonli turklar davlatlari.

II-variant

 1. Rusda feodal tarqoqlik.

 2. Rusning mo‘g‘ullar zulmidan ozod bo‘lishi.

 3. Usmonli turklar davlati.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

6- NAZORAT ISHI
Mavzu: XI-XV asrlarda Osiyo, Amerika va Afrika xalqlari

Nazorat shakli: Test sinovi
1. Mo‘g‘ul qabilalari asosan qanday mashg‘ulot bilan shug‘ullangan?

a) Savdo-sotiq;

b) Hunarmandchilik;

c) Dehqonchilik;

d) Ko‘chmanchi chorvachilik xo‘jaligi.

2. Mo‘g‘ullarda qabila ittifoqlarini kimlar boshqargan?

a) No‘yonlar;

b) Xonlar;

c) Bahodirlar;

d) Botirlar.

3. Chingizxon davlatiga qachon asos solindi?

a) 1206-yilda;

b) 1211-yilda;

c) 1219-yilda;

d) 1223-yilda.

4. Mo‘g‘ul harbiy zodagonlarini kimlar tashkil etgan?

a) No‘yonlar, bahodirlar. botirlar;

b) Xonlar, shomonlar, no‘yonlar;

c) Bahodir, botir, mergan, sechan, no‘yonlar;

d) Keshik, beklarbegi, bosqoqlar, dorug‘a.

5. Qachon Chingizxon zabt etilgan hududlarni o‘z o‘g‘illariga taqsimlab beradi?

a) 1206-yilda;

b) 1235-yilda;

c) 1211-yilda;

d) 1224-yilda.

6. Oltin O‘rda xonligida kim ijroiya hokimyatni boshqargan?

a) Beklarbegi;

b) Vazir;

c) Dorug‘a;

d) Bosqoq.

7. Oltin O‘rda qachondan to‘rt katta viloyatga bo‘linadi?

a) XIII asrdan;

b) XV asrdan;

c) XIV asrdan;

d) XVI asrdan.

8. Bosqoqlar kimlar bo‘lgan?

a) Soliq va bojlarni to‘lanishini nazorat etishga maxsus tayinlangan mo‘g‘ul noiblari;

b) Ijro hokimiyati boshlig‘i;

c) Devon ishlarining boshqaruvchisi;

d) Qabila ittifoqlarining boshlig‘i.

9. Oltin O‘rda qachon o‘z qudratining cho‘qqisiga erishadi?

a) XIII asrning yarmida;

b) XV asrning boshida;

c) XIV asrning birinchi yarmida;

d) XVI asrning ikkinchi yarmida.

10. Xitoyda uzoq davom etgan siyosiy tarqoqlik va o‘zaro urushlarga qaysi sulolaning hokimiyatga kelishi chek qo‘ydi?

a) Sun sulolasi;

b) Tan sulolasi;

c) Suy sulolasi;

d) Yuan sulolasi.

11. O‘rta asrlarning rivojlangan davrida qaysi shaharlar Xitoyning yirik savdo va hunarmandchilik markazlari edi?

a) Sakai, Xyogo, Xakata, Nagasaki;

b) Ninbo, Xanchjou va Guanchjou;

c) Tula, Tyumen, Azov, Astraxan;

d) Kayfin, Chendu va Uchan.

12. Xitoyda qaysi yillarda Yuan sulolasi hukmronlik qildi?

a) 1368-1644-yillarda;

b) 1279-1368-yillarda;

c) 960-1279-yillarda;

d) 618-907-yillarda.

13. Xitoyda 1351-yili boshlangan dehqonlar qo‘zg‘oloniga kim boshchilik qildi?

a) Chju Yuan-Chjan;

b) Xubilay;

c) ChjanXe;

d) Li Yuan.

14. Yaponiyada yirik yer egalari harbiy bo‘linmalari jangchilari nima deb atalgan?

a) Mikado;

b) Ryokalar;

c) Xanke;

d) Samuraylar.

15. Mikado - bu ...

a) Imperator;

b) Yirik yer egasi;

c) Harbiy bo‘linmalar jangchisi;

d) Harbiy qo‘mondon.

16. Yaponiyada mamlakatni birlashtirishni kim yakunlaydi?

a) Minamoto;

b) Xideyosi

c) Oda Nabunaga;

d) Chjan Xe.

17. Dehli sultonligi qachon tashkil topadi?

a) 1210-yilda;

b) 1215-yilda;

c) 1225-yilda;

d) 1206-yilda.

18. O‘rta asrlarda Amerikaning qaysi xalqlari o‘z davlatlarini tuzganlar?

a) Astek, Olmek va Tolteklar;

b) Mayya, Astek va Kechualar;

c) Olmek va Tolteklar;

d) Galla, Sidamo, Tuareglar.

19. Asteklar davlatining markazi qaysi shahar bo‘lgan?

a) Gao;


b) Chichen-Itsaa;

c) Tenochtitlan;

d) Kusko.

20. O‘rta asrlarda Niger va Senegal daryolari havzasida qaysi dastlabki davlatlar tashkil topdi?

a) Gana, Mali, Songailar;

b) Nubiya va Aksum;

c) Mayya, Astek va Ink;d) Marokash, Nubiya va Aksum.


Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa