Nazorat ishi mavzu: Nazorat shakliDownload 344.44 Kb.
bet4/6
Sana12.02.2017
Hajmi344.44 Kb.
1   2   3   4   5   6

12- NAZORAT ISHI

Mavzu:___________________________________________________________________

Nazorat shakli: Ijodiy bayon

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

13 - NAZORAT ISHI

Mavzu: ___________________________________________________________________ Nazorat shakli: Insho

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:
14- NAZORAT ISHI
Mavzu: __________________________________________________________________

Nazorat shakli: Diktant
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

15- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi

I variant


 1. Atab qo‘yilgan nomlar qaysi qatorda berilgan?

 1. shahar, guzar, mahalla;

 2. atirgul, chinnigul, rayhon;

 3. Zebiniso, Qo‘rg‘ontepa;

 4. bulbul, qaldirg‘och, zag‘izg‘on.

 1. Ko‘plik ma’nosini anglatgan otlarni aniqlang.

 1. kitob, qalam, bo‘yoq;

 2. daryo, ko‘l, anhor;

 3. dala, maydon, o‘rmon;

 4. o‘quvchilar, bog‘lar, qirlar.

 1. Kichraytirish qo‘shimchalari yordamida hosil bo‘lgan otlar qaysi qatorda berilgan?

 1. do‘stlik, ahillik, birodarlik;

 2. qo‘rg‘oncha, qizaloq, uycha;

 3. uycha, darcha, laycha;

 4. gul, ko‘kat, o‘simlik.

 1. Turdosh otlar berilgan qatorni toping.

 1. Bola, binafsha, bo‘tako‘z;

 2. Go‘zal, moviy, musobaqa;

 3. Tinglamoq, izlamoq, sayr qilmoq;

 4. Andijon, Farg‘ona, Namangan.

 1. Hayvonlarga shartli ravishda qo‘yiladigan nomlar qaysi qatorda berilgan?

 1. Yulduz, Shamsiqamar, Hilola;

 2. Malla, Oqtoy, Ziyrak;

 3. Bulbul, qaldirg‘och, musicha;

 4. Mushuk, sigir, tovuq.

 1. Lavozimiga ko‘ra ilova qilingan so‘zlar bilan berilgan qatorni toping.

 1. Tabib Salimov, o‘qituvchi Fayziyev;

 2. Uchuvchi, paxtakor, tikuvchi;

 3. Direktor Shamsiyeva, Vazir Nabiyev;

 4. Pillakor, shifokor, duradgor.

 1. Kasb koriga ko‘ra ilova qilingan so‘zlar berilgan qatorni toping.

 1. San’atkor, bastakor, shifokor;

 2. To‘quvchi Aziza, shifokor Abdullayeva;

 3. Faylasuf, tilshunos, tarixchi;

 4. Alloma, mutafakkir, hokim.

 1. O‘rin-joy nomlari qaysi qatorda berilgan?

 1. Gulgun, Madina, Dilso‘z;

 2. Baxt, mehr, muruvvat;

 3. Sardoba, To‘raqo‘rg‘on, Yakkasoy;

 4. Bino, tashkilot, inshoot.

 1. Mavhum otlar berilgan qatorni toping.

 1. E’tiqod, sadoqat, muruvvat;

 2. Bilimli, ziyoli, madaniyatli;

 3. Suxandon, tadbirkor, ijodkor;

 4. Lavha, maqola, hikoya.

 1. Shakl yasovchi qo‘shimchalar to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zakka qo‘shilib kelgan so‘zlar qaysi qatorda berilgan?

 1. Kitobxonlik, kitobxonlar, kitobsevarlar;

 2. Tadbirkorlik, tadbirkorlar, tadbirkor;

 3. Kitoblar, kitobcha, kattaroq;

 4. Shabnam, misgar, hunarmandchilik.

 1. Yasama otlar berilgan qatorni toping.

 1. Binolar, xiyobon, daha;

 2. Sunbula, mezon, shabada;

 3. Tinchlik, bog‘bon, tadbirkor;

 4. Ko‘m-ko‘k, yum-yum, g‘ira-shira.

 1. Qaysi qatordagi gapda shaxs otlari qo‘llanilgan?

 1. Tuz hech narsa bilan almashtirib bo‘lmaydigan yagona mahsulotdir;

 2. Tuz bo‘lmasa tirik mavjudot halok bo‘ladi;

 3. Tuyani cho‘l kemasi deb atashadi;

 4. Xotira dunyoda aziz, mo‘tabar, u ona, u ustoz, u suyuk padar.

 1. Otga bog‘lanib, uning belgisini bildiradigan va Qanday? Qanaqa? so‘roqlariga javob beradigan so‘zlarga ……………… deyiladi.

 1. sifat;

 2. fe’l;

 3. olmosh;

 4. sifatdosh.

 1. Atrofdagi hovlilardan ko‘tarilgan tutunlar ko‘kimtir, mayin mavj bilan tiniq, sovuq havoda suzadi. Berilgan gapda qo‘llanilgan qaysi so‘zlar sifat so‘z turkumiga mansub?

 1. atrofdagi, havoda, tutun;

 2. ko‘kimtir, mayin, tiniq, sovuq;

 3. sovuq, havo, ko‘tarilgan;

 4. tiniq, mayin, mavj.

 1. Qo‘shma sifatlar berilgan qatorni toping.

 1. kulrang, egri-bugri;

 2. oqko‘ngil, mevali;

 3. osmono‘par, mehmondo‘st;

 4. nodon, kaltafahm.

 1. Baland-past devorlar orasidagi mevalarning oq, pushti, qizil gullariga tabassum bilan qaraysan. Berilgan gapdagi sifatlarning tuzilishiga ko‘ra turini aniqlang.

 1. juft, takror;

 2. qo‘shma, juft;

 3. sodda, takror;

 4. juft, sodda.

 1. Nisbiy sifatlar berilgan qatorni toping.

 1. qishki, derazali, devoriy;

 2. ko‘chma, chiroyli, shirin;

 3. yuzaki, xlor, paxtali;

 4. bamaslahat, tonggi, sermeva.

 1. Dunyoda eng orzumand xalq o‘zbek bo‘lsa, ajabmas. Berilgan gapda sifat qaysi darajada?

 1. orttirma darajada;

 2. oddiy darajada;

 3. qiyosiy darajada;

 4. ozaytirma darajada.

 1. Mavhum ot yasovchi qo‘shimchalarni toping.

 1. -dosh, -bon, -inch;

 2. -lar, -ni, -ch;

 3. -ga, -lik, sinch;

 4. -lik, -ch, -inch.

 1. O‘rin-joy otlari to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping.

 1. Viloyat, do‘kon, daftar;

 2. Olmazor, saylgoh, shahar;

 3. Tuman, mahalla, baxt;

 4. G‘arb, guzar, qizlar.


II variant
1. Otlar tuzilishiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

a) 2 ga; b) 3 ga; c) 4 ga; d) 5 ga.

2. Bir-biriga yaqin yoki qaram-qarshi ma’noli asoslardan tashkil topgan otlar ….. deyiladi.

a) sodda ot; b) juft ot ; c) qo‘shma ot; d) takroriy ot.

3. Joy nomlari berilgan qatorni toping.

a) shahar, tuman, qishloq;

b) Chorsu, Samarqand, Osiyo;

c) uy, tuman, viloyat;

d) Uchtepa, Balandmachit, guzar.

4. Qaysi qatordagi gapda shaxs oti mavjud?

a) Yigit yoshligiga qaramay, aqlli va bosiq edi;

b) Jiydakapa, pastak bir tepalik ekan;

c) Arpa, bug‘doy osh bo‘ldi, oltin, kumush tosh bo‘ldi;

d) Beshikdan qabrgacha ilm izla.

5. -chi, -soz, -kor, -xon, -dosh qo‘shimchalari…. .

a) narsa oti yasaydi;

b) shaxs oti yasaydi;

c) turdosh ot yasaydi;

d) o‘rin-joy oti yasaydi.

6. Mavhum otlar berilgan qatorni aniqlang.

a) qush, sigir, it;

b) olov, quyosh, bulut;

c) quvonch, g‘am-alam;

d) eshik, kitob, falokat.

7. O‘zbek xalqi mehmondo‘st xalq.

Gapda sifatlarning tuzilishiga ko‘ra qanday turi ishtirok etgan?

a) qo‘shma sifat; b) sodda sifat;

c) juft sifat; d) takroriy sifat.

8. Belgining ortiq yoki kamlik jihatidan farqlanishi ….. deyiladi.

a) oddiy daraja; b)sifat darajasi;

c) qiyosiy darajasi; d)orttirma daraja.

9. Onamning ismi Enaxon, u nihoyatda ko‘ngilchan, zahmatkash ayol.

Gapda sifatning qaysi daraja shakli ishtirok etgan?

a) oddiy daraja; b) ozaytirma darajasi;

c) qiyosiy darajasi; d) orttirma daraja.

10. Shirinsuxan, oqko‘ngil, ochko‘z so‘zlari qaysi so‘z turkumidan yasalgan?

a) fe’ldan; b) sifatdan;

c) otdan; d) ravishdan.

11. Otlarning kichraytirish va erkalash shakllari berilgan qatorni toping.

a) toychoq, kelinchak, kitobcha;

b) tinchlik, ovunch, olmalar;

c) yomonlik, oyijon, uycha;

d) baliqlar, o‘kinch, oyijon.

12. Berilgan so‘zlardagi qaysi qatordagi so‘z faoliyat-jarayon nomini bildiradi?

a) ota, o‘g‘il, ona, qiz;

b) qiz, tepalik, mahalla, guzar;

c) somsapazlik, o‘qituvchilik, uzumchilik;

d) buloq, kitob, cho‘mich, uzum.

13. Berilgan gaplarning qaysi birida mavhum ot ishtirok etgan?

a) Shavkatlarning kattagina uzumzor bog‘i bor;

b) Mardlik insonning husni;

c) Ariqlarda suv emas, o‘ynoqi nur oqadi;

d) Do‘mbirachi qadimiy qozoq hayotidan dostonlar kuylamoqda.

14. Hindubek turkiy, forsiy tillarni mukammal o‘rgangan ilmli, ma’rifatli dilkash kishi bo‘lganligi uchun Boburning eng yaqin beklari qatoriga kirgan edi.

Berilgan gapdagi qaysi so‘z sifat turkumiga mansub?

a) turkiy, forsiy, dilkash;

b) ilmli, ma’rifatli;

c) dilkash, eng yaqin;

d) A, B, C.

15. O‘rin – joy yasovchi qo‘shimchalar berilgan qatorni aniqlang.

a) -zor, -iston, -loq;

b) -lik, -ch, -inch;

c) -gich, -gi, -qi;

d) -kor, -gap, -par.

16. Otlar qatorini toping.

a) qo‘lqop, beshiktervatar;

b) o‘g‘il-qiz, idish-tovoq;

c) bola, daraxt;

d) non-pon, ko‘z-po‘z.

17. Harakat va holatni bajarish yoki bajarmaslik haqidagi buyruq-istak, iltimos ma’nolarini bildirgan fe’l shakli …… sanaladi.

a) xabar mayli;

b) mayl shakllari;

c) buyruq-istak mayli;

d) shart mayli.

18. Olim bo‘lsang, olam seniki. Gapda qaysi mayl shakli ishtirok etgan?

a) shart mayli;

b) xabar mayli;

c) buyruq-istak mayli;

d) mayl shakllari.

19. Chaqirmoq, tushuntirmoq, duduqlanmoq so‘zlari fe’lning qaysi ma’noviy guruhiga mansub?

a) nutqiy faoliyat fe’li;

b) aqliy faoliyat fe’li;

c) holat fe’li;

d) jismoniy faoliyat fe’li.

20. Kasb-koriga ilova qiluvchi so‘zlar berilgan qatorini belgilang.

a) Tabib Salimov, o‘qituvchi Jo‘rayev;

b) Direktor Salimov, vazir Nabiyev;

c) Toshkentlik Yusufbek hoji, shahzoda Abusaid;d) Professor Abdullayev, shaharlik qiz.


Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa