Navoiy davlat pedagogika instituti fizika -matematika fakulteti matematika-informatika taDownload 0,99 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/7
Sana17.12.2019
Hajmi0,99 Mb.
#30625
  1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
aniq integralni taqribiy hisoblash va uning tadbiqlari
Zomin tumanidagi, Амир Темур ва темурийлар даврида илм, Амир Темур ва темурийлар даврида илм, Амир Темур ва темурийлар даврида илм, Yer va oy, Yer va oy, ТЕМУР ДАВРИДА ИЛМУ, Тугарак список девушки 2019, Тугарак список девушки 2019, Ёшларда ҳуқуқий маданият, Invitation, 96 bet, Tug'ilgan kunlar drama rej, Testlar

 

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI                                                                                                       

 

NAVOIY DAVLAT  PEDAGOGIKA INSTITUTI  

 

 FIZIKA –MATEMATIKA FAKULTETI 

 

MATEMATIKA-INFORMATIKA TA’LIM YO’NALISHI   

                       “UMUMIY MATEMATIKA” 

 

 

  

 

KAFEDRASI  

 

  

 

  

Mavzu: Aniq integralni taqribiy  hisoblash va uning 

tadbiqlari

 

  

 

                                      Bajardi:  4-A matematika-informatika yo`nalishi  

                                                  talabasi  Sattorova Shaxnoza                 

                                  Ilmiy  rahbar: prof.Imomqulov S.A 

 

  

 

                                                          Navoiy-2012y. 

 

Mundarija 

 

Kirish.................................................................................. 

 

1- §.  Aniq integrallarni hisoblash …………………... 

  

2- §. Aniq integralni taqribiy hisoblash  …………….. 

3- §.Aniq integralning bazi tadbiqlari …………….. 

4- §.Yoy uzunligi va uni hisoblash…………………. 

 

Xulosa……………………………………………………… 

 

Foydalanilgan adabiyotlar………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kirish 

 

Qadim  zamonlardan buyon odamlar ekin maydoni yuzalarini o`lchash 

uchun ekin maydonini kichik to`rtburchaklarga ajratib, so`ngra ularning yuzalarini 

qo`shib  maydon yuzi  kattaligini taqribiy topishgan.  Xuddi shu usulni Arximed 

geometric figuralarni yuzasi va hajmini topishda qo`llagan. Nyuton barcha 

fizikaviy hodisalar differensiallash va integrallash amallarining ketma-ket 

takrorlanish natijasida ro`y berishini kuzatadi. Shu prinsipni qo`llab ko`pgina 

natijalarga erishadi. Shu sababli ham integral va differensial tushunchalari nyuton 

nomi bilan bo`g`liq. 

  I n t e g r a l  

t u s h u n c h a s i  

matematik 

analizning 

asosiy 


tushunchalaridan  biri  bo’lib  matematika,  fizika,  mexanika  va  boshqa 

fanlarning  eng  kuchli  quroli  hisoblanadi.  Egri      chiziqlar  bilan 

chegaralangan  yuzlarni,  egri  chiziq  yoylari  va  uzunliklarini,  hajmlarni, 

ishlarni,  tezliklarni,  yo’llarni,  inersiya  momentlarini  va  hokazolarni 

hisoblashga  ishlarining  hammasi  integral hisoblashga keltiriladi. 

       


 

[a,b]  kesmada 

  uzlusiz    funksiya  berilgan  bo’lsin  uning  bu 

kemadagi eng kichik  va eng kata qiymatlarini m va M bilan belgilaymiz 

[a,b] kesmani   

                          

 

 


 

nuqtalar bilan n ta  qismga ajratamiz .            

deb hisoblaymiz va  

 

Deb  faraz  qilamiz.  So`ngra    Funksiyaning  eng  kata  va  eng  kichik 

qiymatlarini  

                            [

 kesmada m

1

 va M


1

 bilan, 


                            [

 kesmada m

2

 va M


2

 bilan, 


……………………………………… 

[

 kesmada mn

 va Mn bilan, 

belgilaymiz,endi  

 

               (1) 

 

             (2) 

yig’indilarni  tuzamiz. 

  quyi  integral  yig’indi  deb 

 

esa    yuqori integral yig’ndi deb ataladi. 

Agar 


  bo’lsa  u  holda  quyi    integral  yig’indi  son qiymati  ichki        

chizilgan zinasimon shaklning  

AC

0

N1

C

1N

2…

Cn-1 

N

nBA  siniq  chiziq 

bilan  chegarlangan  yuzaga  teng 

bo’lib  yuqori  integral  yig’indining 

son  qiymati  esa  Tashqi  chizilgan 

zinasimon  


 

                       AK0

C

1K

1…

Cn-1

K

n-1C

n

BA Saklning siniq chiziq bilan chegaralangan yuziga teng 

Yuqori va quyi integral yig’indining ba’zi xossalarini ko’rsatib o’tamiz. 

Har qanday 

  uchun 


 bo’lgani sababli,  (1) va (2) 

formulaga muvofiq  

 

 bo’lgan holdagina tenglik belgisi bo’ladi     bo’lgani  uchun m(f(x)) funksiyaning 

[a,b] kesmada eng kichik qiymati)  

 

 

Shunday qilib   

 

bo’lgani sababli (m(f(x) funksiyaning [a,b] kesmada eng katta  qiymati)   

 

Shunday qilib   

Hosil qilingan tengsizlikni birgalikda yozamiz: 

 

Agar 


  bo’lsa  bu  tengsizliklar  soda  geometric  ma’noga  ega 

chunki    

  va     qiymatlariga  mos  tartibda  ichki    chizilgan 

AL

1L

2

B  to’g’ri  to’rtburchak  yuziga  tashqi  chizilgan to’g’ri 

to’rtburchak yuziga teng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

1. Aniq integrallarni hisoblash 

 

1

0

. Aniq integrallarni ta’rifga ko`ra hisoblash. Aytaylik, 

])

,([

)

(b

a

R

x

f

 bo`lsin. Unda integral ta’rifiga ko`ra 

10

0

)(

)

(lim

n

k

b

a

k

k

dx

x

f

x

f

P 

bo`ladi. 1-Misol. Ushbu  ba

dx

x

sin


 

integral hisoblansin. 

◄  Ravshanki, 

]

,[

sin


)

(

ba

C

x

x

f.  Demak, 

])

,([

)

(b

a

R

x

f]

,

[b

a

 

oraliqni ushbu  b

n

a

k

a

a

a

a

n

n

n

n,...,


,...,

2

,,

 

nuqtalar yordamida, bunda ,

n

a

b

n

n

 ta teng bo`lakka bo`lib, har bir  

)

1

,...,2

,

1,

0

(]

)

1(

,

[nk

k

a

k

a

n

n 

bo`lakda k

 nuqtani quyidagicha  )

1

,...,2

,

1,

0

()

1

(nk

k

a

n

k 

tanlaymiz. U holda x

x

f

sin


)

(funksiyaning integral yig`indisi quyidagicha  

10

1

0)

)

1(

sin(


)

)

1(

sin(


n

k

n

n

n

k

n

n

k

a

k

a

 

ko`rinishga ega bo`ladi.  

Ma’lumki,  

)

)1

(

sin(2

sin


2

2

sin2

1

))

1

(sin(

n

n

n

n

k

a

k

a  

)

)

23

(

cos()

)

21

(

cos(2

sin


2

1

nn

n

k

a

k

a 

bo`ladi. Natijada integral yig`indi uchun ushbu 

))

21

cos(


)

2

1(cos(

2

sin2

)

)2

3

(cos(

)

)2

1

(cos(

2

sin2

1

0n

n

n

n

n

k

n

n

n

n

b

a

k

a

k

a



 

tenglikka kelamiz. Keyingi tenglikda 

0

n

k

P

x da limitga o`tib topamiz: 

b

a

xdx

b

a

cos


cos

sin
. ► 

2

0

. Nyuton-Leybnits formulasi. Aytaylik, 

)

(xf

 funksiya 

]

,

[b

a

 segmentda 

berilgan va shu segmentda uzluksiz bo`lsin. U holda 

)

(xf

 boshlang`ich funksiya xa

dt

t

f

x

F

)

()

(

 ga ega bo`ladi. 

Ravshanki, 

)

(х funksiya 

)

(xf

 ning ixtiyoriy boshlang`ich funksiyasi 

bo`lsa, u holda 

C

x

F

x

Ф)

(

)(

        


)

(

constC

 bo`ladi. 

Bu tenglikda, avval  a

x

 deb С

а

Ф

)(

so`ngra b

x

 deb 

b

a

C

dx

x

f

b

Ф

)

()

(

 bo`lishini topamiz. Demak, 

 

                  

b

a

а

Ф

b

Ф

dx

x

f

).

()

(

)(

                 

(1) 

(1) formula Nyuton-Leybnits formulasi deyiladi. Odatda,  

)

()

(

aФ

b

Ф

 ayirma b

a

x

Ф )

(

 kabi yoziladi. Demak, )

(

)(

)

()

(

aФ

b

Ф

x

Ф

dx

x

f

b

a

b

a

Masalan, 

a

b

a

b

x

dx

x

b

a

b

a

ln

lnln

ln

1

.      )

0

,0

(

b

a

 

30O`zgaruvchilarini 

almashtirish 

formulasi. 

Faraz 


qilaylik, 

]

,[

)

(b

a

C

x

f

 bo`lsin. Ravshanki, bu holda 

b

a

dx

x

f

)

( 

integral mavjud bo`ladi. 

Ayni paytda, bu funksiya 

]

,[

b

a

 da boshlang`ich 

)

(xФ

 funksiyaga ega bo`lib, 

b

a

a

Ф

b

Ф

dx

x

f

)

()

(

)(

 

bo`ladi. Aytaylik, aniq integralda 

x

 o`zgaruvchi ushbu 

)

(tx 

formula  bilan  almashtirilgan  bo`lib,  bunda 

)

(t  funksiya  quyidagi  shartlarni 

bajarsin: 

1) 


]

,

[)

(

Ct

  bo`lib, )

(t

  funksiyaning  barcha  qiymat-lari ]

,

[b

a

  ga 


tegishli; 

2) 


,

)

(a  

b

)

(

3) 

)

(t funksiya 

]

,

[ da uzluksiz )

(t hosilaga ega  bo`lsin. U holda  

 

10 


ba

dt

t

t

f

dx

x

f)(

))

((

)

(                   (2)  

bo`ladi. 

◄  Ravshanki, 

))

((

t

Ф

  murakkab  funksiya ]

,

[  segmentda  uzluksiz bo`lib, 

)

())

(

()

))

((

(

tt

Ф

t

Ф 

bo`ladi. 

Agar 

)

()

(

xf

x

Фekanini e’tiborga olsak, unda 

)

())

(

()

))

((

(

tt

f

t

Ф

 bo`lishini topamiz. Bu esa 

))

((

t

Ф

 funksiya ]

,

[ da )

(

))(

(

tt

f funksiyaning boshlang`ich funksiyasi ekanini bildiradi. Nyuton-Leybnits formulasiga ko`ra )

()

(

))(

(

))(

(

)(

))

((

a

Ф

b

Ф

Ф

Ф

dt

t

t

f

       (3 ) 

bo`ladi. 

(2) va (3)

 

munosabatlardan ba

dt

t

t

f

dx

x

f)(

))

((

)

(/

                       (4) 

bo`lishi kelib chiqadi. ► 

(4)


 

 formula aniq integralda o`zgaruvchini almashtirish formulasi deyiladi. 2-misol. Ushbu  1

0

21

dx

x

 

integral hisoblansin. ◄ Berilgan integralda 

t

x

sin


 almashtirishni bajara-miz. Unda 20

2

20

2

10

2

coscos

sin


1

1

tdt

tdt

t

dx

x

 

20

2

04

)

2sin

4

12

1

()

2

cos2

1

21

(

tt

dt

t

 


 

11 


bo`ladi. ► 

Download 0,99 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti