Namangan davlat universiteti "tasdiqlayman"Download 41.45 Kb.
Sana15.12.2019
Hajmi41.45 Kb.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI


"TASDIQLAYMAN"

O’quv ishlari bo’yicha prorektori v.v.b.

D.Dehqonov

__________________


“___" _________ 2019 yil


«ISH YURITISH ASOSLARI»

fanining

ishchi o’quv dasturi

2019/2020 o‘quv yili kunduzgi ta'lim shakli, 1-kurslar uchun
Bilim sohasi: 600000-xizmatlar

Ta’lim sohasi: 610000-xizmat ko’rsatish sohasi

Bakalavriat yo‘nalishi: 5610400-Ijtimoiy-madaniy faoliyat

NAMANGAN-2019

Fanning ishchi o`quv dasturi Namangan davlat universiteti Kengashining 2019 yil ___ - ______________dagi yig`ilishida № ___ sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan muvaqqat dastur asosida tuzilgan.
Tuzuvchi: katta o’qituvchi B. Inatullayev _________

Fanning ishchi o’quv dasturi "Ijtimoiy-madaniy faoliyat va musiqa ta’limi" kafedrasining 2019 yil ___________ dagi ____-son yig’ilishida muxokamadan o’tgan va fakultet kengashida ko’rib chiqish uchun tavsiya etilgan.


Kafedra mudiri: O. Topidiyev
Fanning ishchi o’quv dasturi "Pedagogika" fakulteti kengashida 2019 yil ______ dagi _____-son yig’ilishida ko’rib chiqilgan va foydalanishga tavsiya qilingan
Fakultet kengashi raisi: Abdullayev T.


Kelishildi:

O’quv uslubiy boshqarma boshlig’i v.v.b: ____________ Z.Mo’minov

O‘quv fanining dolzarbligi va oliy kasbiy ta'limdagi o‘rni

Kishi o'z fikrini aniq va ravon ifodalashi, ularni tildagi uslublardan xabardor bo'lishi, kundalik so'zlashuv tilidan tashqari rasmiy ish yuritish tilini ham bilishi kerak. Har bir rahbar, boshqaruvchi ariza, tilxat, ishonchnoma va h.k. tuzishga to'g'ri keladi. Ish yuritishning bevosita asosini hujjatlar tashkil qiladi. Avvalo, o'z qadimiy an'analarimizdan kelib chiqib, o'sha davr hujjatchiligidagi ilg'or tajribalardan ijodiy foydalangan holda hujjatchiligimizni takomillashtirish yo'lida borishingizni taqazo etadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohatlar barchamizning avvalo rahbarlarimizga, ularning ish faoliyatlarini katta-kichikligidan qat'iy-nazar benihoyat katta talablarni qo'ymoqda. Hozirgi kun (davr) rahbarlarining so'ziga qarab emas, balki ularning ish yuritish mahoratiga qarab baho berilmoqda.

O‘quv fanining maqsadi va vazifalari

"Ish yuritish asoslari" fani bakalavr talabalari uchun mo'ljallangan. Bu fan hujjatlar haqida tushuncha berib, bozor iqtisodiyoti sharoitida ish yuritishning ahamiyati, hujjatlar va ularning turlari, tashkiliy-farmoyishli hujjatlar, biznes-reja, shartnoma va kontraktlarni tuzish asoslari, hujjatlarni arxivda saqlash qoidalari va boshqalar o'rgatiladi.

Shu bilan birga bakalavr talabalari chet el tajribalaridan foydalangan holda O'zbekiston Respublikasidagi ijtimoiy-madaniy faoliyat olib boruvchi tashkilotlarda ish yuritishni o'zbek tilida olib borish va hujjatlarni to'g'ri tuzishni o'rgatishdir.

Fan boyicha bilim, ko’nikma va malakalarga qo’yiladigan talablar

Bakalavr talabalari mustaqil ravishda qo'shimcha adabiyotlarni o'zlashtirishlari mumkin. Asosan ish yuritishning milliy va xorijiy tajribalarga asoslangan adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar, ilmiy asarlardan foydalana olishlari hamda mustaqil ish yuritish ko’nikmasiga ega bo’lishlari lozim.


Umumiy va o‘quv ishlari turlari bo‘yicha hajmi

Fanga umumiy 60 soat ajratilgan bo‘lib, shundan auditoriya mashg‘ulotlari 36 soat bo‘lib, semestr davomida haftasiga 2 soatdan o‘tiladi.


Semestr(lar) bo‘yicha mashg‘ulot turlariga ajratilgan soatning taqsimoti

Semestr

Yuklama

Auditoriya mashg‘ulotlari turi bo‘yicha o‘quv yuklamasi taqsimoti (soat)

Mustaqil ta'lim

Jami

Ma'ruza

Amaliy mashg‘ulot
IV

60

36

16

20

24

Jami

60

36

16

20

24


Ma'ruza mashg‘ulotlari mazmuni va unga ajratilgan soatlar
Mavzular__Qisqacha_mazmuni__Soati'>Mavzular

Qisqacha mazmuni

Soati

1

Ish yuritish asoslari faniga kirish

Fanning maqsadi, vazifalari va predmeti, Ish yuritishning tarixiy taraqqiyoti va huquqiy asoslari

2

2

Hujjatlarni tayyorlashdagi asosiy talablar. Hujjatlarni (klassifikatsiyasi) tasniflanishi

Hujjatlarni tayyorlashdagi asosiy talablar Hujjatlarni (klassifikatsiyasi) tasniflanishi, ҳужжатларнинг турлари, hujjatlarning tuzilishi

2

3

Ma’lumot tusidagi axborot hujjatlari

Dalolotnoma, ishonchnoma, ma’lumotnoma va tavsifnomalar, bayonnoma, tarjimai hol, tushuntirish xati va hisobotlar

2

4

Tashkiliy-farmoyishli hujjatlar

Guvohnoma, yo'riqnoma, nizom-ustav, shartnoma, ichki mehnat tartiboti qoidalari, buyruq va buyruqdan ko'chirma, ko'rsatma, farmoyish

2

5

Xodimlar faoliyatiga doir hujjatlar

Mehnat daftarchasi, shaxsiy hujjatlar yig'ma jildi, hujjatlarni tartiblashva saqlash

2

6

Xizmat yozishmalari

Taklifnoma, telegramma, telefonogramma, xatlar, diplomatik va tijorat yozishmalari

2

7

Hujjatlar ustida ishlash tartiboti

Hujjatlarni ro'yxatga olish va ijrosini nazorat qilish, hujjatlarni tizimlashtirish va yig'majildini shakllantirish, hujjatlarni arxivga tayyorlash, arxivda saqlash va berib turish

2

8

Ish yuritishda murojaat va va uning turlari

Fuqaro murojaati tushunchasi va uning demokratik jamiyat qurishdagi o’rni, fuqaro murojaatlarining asosiy tur va shakllari, murojaatlarni ko’rib chiqish tartibi va muddatlari, fuqarolar murojaati bo’yicha davlat muassasalari ishi

2

Jami

16


Amaliy mashg‘ulotlar taqsimoti
Mavzular

Soati

1

Ish yuritish asoslari faniga kirish

2

2

Hujjatlarni tayyorlashdagi asosiy talablar. Hujjatlarni (klassifikatsiyasi) tasniflanishi

2

3

Ma’lumot tusidagi axborot hujjatlari

2

4

Dalolotnoma, ishonchnoma, ma’lumotnoma va tavsifnomalar

2

5

Bayonnoma, tarjimai hol, tushuntirish xati va hisobotlar

2

6

Tashkiliy-farmoyishli hujjatlar

2

7

Xodimlar faoliyatiga doir hujjatlar

2

8

Xizmat yozishmalari

2

9

Hujjatlar ustida ishlash tartiboti

2

10

Ish yuritishda murojaat va va uning turlari

2
20

MUSTAQIL ISH MAVZULARI VA SHAKLLARI
Mavzu nomi

TMI shakli

SoatiHujjatlarni to'g'ri tayyorlash va ularga qo'yiladigan talablar.

Ma'ruza mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish,

Amaliy mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish. Mustaqil hujjat turini yaratish2Xizmat hujjatlarini tahlil qilish uslubi.

Ma'ruza mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish,

Amaliy mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish. Mustaqil hujjat turini yaratish2Sharnoma va kontraktlarning tuzilish asoslari.

Ma'ruza mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish,

Amaliy mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish. Mustaqil hujjat turini yaratish2

4.

Farmoyishli hujjatlar bilan ishlash

Ma'ruza mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish,

Amaliy mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish. Mustaqil hujjat turini yaratish2

5.

Ish yuritishni tashkil etish.

Ma'ruza mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish,

Amaliy mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish. Mustaqil hujjat turini yaratish2

6.

Boshqarish faoliyati uchun hujjatlar axborotining ahamiyati.

Ma'ruza mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish,

Amaliy mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish. Mustaqil hujjat turini yaratish2

7.

Hujjatlar aylanishi

Ma'ruza mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish,

Amaliy mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish. Mustaqil hujjat turini yaratish2

8.

Korrespondentsiyani qabul qilish. Korrespondentsiyani jo'natish

Ma'ruza mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish,

Amaliy mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish. Mustaqil hujjat turini yaratish2

9.

Moliyaviy-hisobotlarda qo'llaniladigan hujjatlar turlari

Ma'ruza mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish,

Amaliy mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish. Mustaqil hujjat turini yaratish2

10.

Hujjatlarni sistemaga keltirish va saqlash

Ma'ruza mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish,

Amaliy mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish. Mustaqil hujjat turini yaratish2

11.

Byurokratizmga barxam berish yo’llari

Ma'ruza mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish,

Amaliy mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish. Mustaqil hujjat turini yaratish2

12.

Ish yuritish jarayonini ixchamlashtirish va to'liq mexanizatsiyalashtirish.

Ma'ruza mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish,

Amaliy mashg‘ulotlarini takrorlash, konspekt qilish, adabiyotlar bilan tanishish. Mustaqil hujjat turini yaratish2
24


Ish yuritish asoslari fanidan nazorat savollari

 1. Hujjatlarni tayyorlashdagi asosiy talablar.

 2. Hujjatlarni tasniflanishi va turlari

 3. Ma'lumot tusidagi axborot hujjatlari: ariza, bildirishnoma,

 4. Ma'lumot tusidagi axborot hujjatlari: e'lon va vasiyatnoma

 5. Ma'lumot tusidagi axborot hujjatlari: bayonnoma, dalolatnoma

 6. Ma'lumot tusidagi axborot hujjatlari: tavsifnoma, tavsiyanoma

 7. Ma'lumot tusidagi axborot hujjatlari:xisobot,farmoyish

 8. Ma'lumot tusidagi axborot hujjatlari:, tilxat, tushuntirish xati va ishonchnoma

 9. Tashkiliy hujjatlar: guvohnoma

 10. Tashkiliy hujjatlar: yo'riqnoma

 11. Tashkiliy hujjatlar: nizom-ustav

 12. Tashkiliy hujjatlar: shartnoma

 13. Tashkiliy hujjatlar: ichki mehnat tartiboti qoidalari

 14. Tashkiliy hujjatlar: tashkilotning tuzilmasi, shtat jadvali

 15. Farmoyishli hujjatlar: buyruq va buyruqdan ko'chirma

 16. Farmoyishli hujjatlar: ko'rsatma, farmoyish

 17. Madaniyat va san'at muassasalari ish hujjatlari nomenklaturasi

 18. Xizmat yozishmalari

 19. Ish yuritishda murojaat va va uning turlari

 20. Xodimlar faoliyatiga doir hujjatlar

 21. Hujjatlar ustida ishlash tartiboti


Ish yuritish asoslari fanidan 1-kurs talabalari bilimini nazorat qilish va baholashni tashkil etish
Ish yuritish asoslari fanidan talabalar bilimini baholash O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirining 2018 yil 9 avgustdagi 19-2018-sonli “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi buyrug’i va shu asosda Namangan davlat universitetida ishlab chiqilgan “Namangan davlat universitetida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi bo’yicha Yo’riqnoma” asosida amalga oshiriladi.

Ish yuritish asoslari fanidan talabalar bilimini nazorat qilish oraliq va yakuniy nazorat turlarini o’tkazish orqali amalga oshiriladi. Talabalar bilimini baholash 5 baholik tizimda amalga oshiriladi. Oraliq nazortlardan 5, 4 va 3 baholarga o’zlashtirgan talabalar yakuniy nazorat turiga kirish huquqiga ega bo’ladi.

Ish yuritish asoslari fanidan Oraliq nazorat semestr davomida ishchi fan dasturining tegishli bo’limi tugagandan keyin talabaning bilim va amaliy ko’nikmalarini baholash maqsadida o’quv mashg’ulotlari davomida (amaliy mashg’ulotlarda) yoki mashg’ulotlardan keyin (ma’ruza mashg’ulotlarida) ham o’tkaziladi. Bunda oraliq nazorat turi 1 marta o’tkaziladi. Oraliq nazorat (ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar bo’yicha) umumlashtirilganda talaba 3 baholik natijaga erishmasa yakuniy nazoratga qo’yilmaydi va belgilangan muddatlarda topshira olmasa akademik qarzdor hisoblanadi. Baholashda talabaning mashg’ulotlardagi ishtiroki va faolligi, talabalarning mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarishlarini ham e’tiborga olinadi. Amaliy mashg’ulotlar semestr davomida 20 soatga tengligini xisobga olib har bir talaba har bir amaliy mashg’ulotlarida baholanadi.

Yakuniy nazorat turini o’tkazish va mazkur nazorat turi bo’yicha talabaning bilimini baholash o’quv mashg’ulotlarini olib bormagan professor-o’qituvchi tomonidan yoki markazlashgan holda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo’llagan holda amalga oshirilishi mumkin.
Talabaning fan bo’yicha o’zlashtirishini baholash quyidagi turlar orqali amalga oshiriladi.


 • Oraliq nazorat (ON)

 • Yakuniy nazorat (YaN)


Oraliq nazorat – semester davomida o’quv dasturining tegishli (fanning bir necha ma’ruza va amaliy mashg’ulot mavzularini o’z ichiga olgan) bo’limi tugallangandan keyin talabaning bilim va amaliy ko’nikma darajasi baholanadi va o’quv faniga ajratilgan umumiy soatlar hajmidan kelib chiqqan holda test shaklida baholanadi.

“Ish yuritish asoslari ” fanidan bir juftlik amaliy mashg’ulotda 6 tadan 8 tagacha talaba baholanadi.Yakuniy nazorat:

- Yozma ish shaklida bo’lsa: • Tayanch iboralar yoki savolni to’g’ri yoritish – 3;

 • Mustaqil yondashish, amaliy misollar keltirish – 1;

 • Grafik ishlanmalardan foydalanish – 1;

Jami -5 baho
Test shaklida bo’lsa:

 • 26 tadan 30 tagacha – 5;

 • 22 tadan 25 tagacha – 4;

 • 17 tadan 21 tagacha – 3.

Og’zaki shaklda bo’lsa:

 • Savollarga to’laqonli javob berishi uchun – 3;

 • Ijodiy fikrlashi, amaliy misollar keltirishi uchun – 1;

Qo’shimcha savollarga javob berishi uchun – 1.

Jami -5 baho
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

Asosiy adabiyotlar:

 1. Jo’rayev Z. M. Zamonaviy davlat ish yuritish nazariyasi, amaliyoti va boshqaruvni meyoriy hujjatlar bilan ta’minlash.-Toshkent: Tafakkur bo’stoni, 2011

 2. Aminov M., Madvaliyev A. va boshq. Ish yuritish. Amaliy qo'llanma. -T.: O'zbekiston Milliy Entseklopediyasi, 2012.

 3. Temur tuzuklari.-Toshkent:O’zbekiston, 2014.

 4. Ish yuritish atamalarining ruscha, o'zbekcha, qisqacha lug'ati. - Toshkent: Fan, 1994.

 5. Muxiddinova X.S., Abdullaev N.A. Rasmiy uslubning diplomatik yozishmalar turi.- Toshkent: O'z.RXTV. RTM, 1997.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

 1. Karimov I.A.Yuksak ma’naviyat–yengilmas kuch.-Toshkent:Ma’naviyat, 2008.

 2. Karimov I. A. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent: O’zbekiston, 2010.

 3. Karimov I.A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. -Toshkent: O‘zbekiston. 2011.

 4. Karimov I.A.Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat qilish eng oliy saodatdir. – Toshkent: O’zbekiston, 2015.

 5. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovidir. O‘zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // Xalq so‘zi, 2016 yil 7 dekabr

 6. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O’zbekiston, 2017.

 7. Miziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat`iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo`lishi kerak. – Toshkent: O’zbekiston, 2017.

 8. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi Pf-4947-son farmoni // Xalq so`zi, 2017 yil 8 fevral

 9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so`zi, 2017-yil 23 dekabr

 10. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘grisidagi Farmoni 2018 yilning 22 yanvar. // Xalq so`zi 2018 yil 23-yanvar

 11. Abdullayev M va boshqalar. Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug‘at. –Toshkent: Sharq, 2000.

Internet sayti:

 1. www.ziyonet.uz

 2. www.google.ru

 3. www.fikr.uz

Download 41.45 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar