Mundarija Kirish I bob fazalar muvozanati. Gibbsning fazalar qoidasi


I BOB Fazalar muvozanati.Gibbsning fazalar qoidasiDownload 480 Kb.
bet2/15
Sana26.05.2023
Hajmi480 Kb.
#944347
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Bog'liq
Mavzu Fazalar muvozanati. Gibbsning fazalar qoidasi. Reja
covid 19 II, Berilgan, Arxivshunoslik (M.Sharipova), Dilbarrr, анадр, Kurs ishi algoritm, ашык сабак сценарий2, Решаем задачув Скретч, otkir hoshimov dunyoning ishlari, ANALYSIS OF STATE-OWNED ENTERPRISES SECURITIES, for-download, Nazariy meхanikadan misol va masalalarda 2-qism Kinematika, Maruza-1, Spisok 21-mart, 2
I BOB Fazalar muvozanati.Gibbsning fazalar qoidasi.
1.1 Asosiy tushunchalar. Gibssning fazalar qoidasi.
Ko’p fazali geterogen sistemalardagi muvozanatlarni xarakterlash uchun V.Gibbs 1873-1878-yillarda termodinamikaning I va II qonunlariga asoslanib, fazalar qoidasini taklif qildi.
Sistemaning boshqa qismlaridan chegara sirtlar bilan ajraladigan va termodinamik xossalari bilan farq qiladigan qismi faza deb ataladi.
Faza geterogen sistemaning bir moddadan yoki bir necha moddalar aralashmasidan iborat gomogen qismdir.
Har bir sistema bir yoki bir necha moddadan iborat bo’lib, bu moddalar sistemaning tarkibiy qismlari deyiladi. Sistemaning tarkibiy qismlari kimyoviy jihatdan bir jinsli moddalar bo’lib, uzoq vaqt davomida alohida tura oladi.
Sistemaning mustaqil tarkibiy qismlari komponentlar deb ataladi. Komponentlar oddiy va murakkab moddalar bo’lishi mumkin. Masalan: tuz va suv tarkibiy qism. Tuzning suvdagi eritmasi ikki komponentli sistema.
Sistemada har qaysi fazaning kimyoviy tarkibini xarakterlash uchun yetarli bo’lgan modda xillarining eng kichik soni sistemaning mustaqil tarkibiy qismlari yoki komponent soni deb ataladi.
Kimyoviy sistemadagi komponentlar sonini topish uchun sistemadagi tarkibiy qismlar sonidan shu sharoitda borayotgan kimyoviy reaksiyalar sonini ayirib tashlash kerak.
Ma’lum bir sistemaning termodinamik holatini to’la xarakterlash uchun yetarli bo’lgan mustaqil o’zgaruvchilar soni sistemaning erkinlik darajasi deyiladi. Ma’lum chegarada ixtiyoriy o’zgartirish mumkin bo’lgan parametrlar soni sistemaning erkinlik darajasi sonidir.
Tаshqi pаrаmеtrlаr o’zgаrtirilgаndа (p, T) sistеmаdа muvоzаnаt buzilаdi: Bundа kоmpоnеntlаr kоnsеntrаsiyasi o’zgаrishi mumkin yoki eski fаzаlаr yo’qоlib, o’rnigа yangisi pаydо bo’lishi mumkin. Bu o’zgаrish yangi muvоzаnаtgаchа dаvоm etаdi. Tаshqi pаrаmеtrlаr o’zgаrishigа vа kоmpоnеntlаr sоnigа bоg’liq rаvishdа sistеmаning erkinlik dаrаjаsini hisоblаsh uchun Gibbsning (1876) fаzаlаr qоidаsidаn fоydаlаnilаdi:
Tаshqi pаrаmеtrlаrdаn fаqаt hаrоrаt vа bоsim tа’sir etаdigаn muvоzаnаtdаgi sistеmаdа erkinlik dаrаjаsi kоmpоnеntlаr sоnidаn fаzаlаr sоnini аyirib 2 qo’shilgаngа tеng bo’lаdi: Gibbsning fazalar qoidasi: faqat asosiy omillardan p va T ta’sir qiluvchi muvozanat holatidagi termodinamik tizimning erkinlik darajalari soni (holatning o’zgarishi), bu mustaqil komponentlar sonidan fazalari sonini ayirilgani va unga 2 sonini qo’shilganiga teng.

C = К – F +2

bu yerda C – erkinlik darajasi soni; K – komponentlar soni; F – fazalar soni.
Masalan, agar ohaktoshni (kuydirish) pishirish amalga oshirilayotgan bo’lsa, quyidagi endotermik geterogen ta’sirlashuv boradi:
CaCO3 = CaO + CO2 – Q
Bu sistemada uchta faza – ikkita qattiq (CaCO3, CaO) va bitta gaz holidagi faza (CO2) va ikkita component mavjud. Fazalar qoidasiga muvofiq, bu sistemada erkinlik darajasi soni

C = 2 + 2 – 3 = 1


ga teng bo’ladi.
Demak sistema bitta erkinlik darajasiga teng bo’ladi, bu shuni bildiradiki, ma’lum aniq chegaralarda fazalar sonini ozgartirmasdan sistema parametrlaridan birini o’zgartirish mumkin. Shunday parametrlardan biri bu temperature hisoblanadi.Temperaturaning har bir qiymatiga CO2 nig ma’lum bir bosim qiymati mos keladi, bu qiymat temperatura ortishi bilan ortib boradi, ya’ni temperaturaning ortishi muvozanatni o’ngga yoki chapga siljishiga olib keladi.
Tizimning muvozanatdagi erkinlik darajalari soni komponentlar soni va muvozanat fazalari soniga qarab nolga (o'zgarmas holat), birga (monovariant holat), ikkiga (bivariant holat) yoki boshqa musbat butun songa teng bo'lishi mumkin.
Erkinlik darajasi - bu matematik atama. Agar biron bir tizim mustaqil tenglamalar to'plami bilan bog'langan ba'zi bir mustaqil o'zgaruvchilar to'plami tomonidan tavsiflangan bo'lsa, unda bunday tizimning erkinlik darajalari soni mustaqil o'zgaruvchilar soni va ularning bog'lanishidagi mustaqil tenglamalar soni o'rtasidagi farq sifatida topiladi.
Termodinamik tizimning erkinlik darajalari soni, shuningdek, mustaqil o'zgaruvchilar sonining farqi - tizim holatining parametrlari va ularning bog’lanishining mustaqil tenglamalari sonida aniqlanadi.
Fazalar qoidasining eng oddiy chiqarilishida ikkita tashqi parametr o'zgaruvchi sifatida ishlatiladi - harorat T va bosim p, shuningdek har bir komponentning barcha muvozanat fazalaridagi kimyoviy potentsiallari
(pastki indeks - bu komponent raqami, yuqorisi - faza raqami).
Barcha fazalarning harorati bir xil va butun tizimning harorati T ga teng - issiqlik muvozanati sharti. Barcha fazalardagi bosim bir xil va umuman tizimdagi bosim p ga teng – bu mexanik muvozanat sharti.
Har bir faza uchun tarkibiy qismlarning K-1 kimyoviy potentsiallarini hisobga olish kerak, chunki har bir fazadagi oxirgi K-chi komponentning kimyoviy potentsiali qolgan komponentlarning kimyoviy potentsiallari orqali ifodalanishi mumkin, shuning uchun u mustaqil o'zgaruvchi emas. Shunday qilib, mustaqil o'zgaruvchilarning umumiy soni F (K-1) +2 ga teng bo'ladi.


Eng oddiy holatda, kimyoviy muvozanat shartlari mustaqil cheklov tenglamalari sifatida qaraladi - har bir komponentning kimyoviy salohiyati barcha muvozanat bosqichlarida bir xil bo'ladi:
Ф ни F га алмаштириш керак
Ko'rib turganingizdek, ushbu tenglamalar tizimidagi har bir satrda F - 1 tengliklari mavjud, satrlarning umumiy soni K komponentlar soniga teng. Shunday qilib, bog”lanish tenglamalarining umumiy soni K(F - 1) ga teng bo'ladi. Natijada, erkinlik darajalari soni mustaqil o'zgaruvchilar soni va ularning o'zaro bog'liqlik tenglamalari soni o'rtasidagi farq sifatida topiladi:

C = F(К – 1)+2 - К(F – 1) = FК – F+ 2 – FК + К – F + 2


Bu erda keltirilgan fazalar qoidasining soddalashtirilgan keltirib chiqarilishi bitta tabiiy savol tug'dirishi mumkin: tizim holatining termodinamik parametrlari sifatida komponentlarning kimyoviy potentsiallaridan foydalanish mumkinmi? Axir bu erda kimyoviy potentsiallar haqida emas, balki tarkibiy qismlarning kontsentratsiyasi haqida gapirish yanada qulay va tushunarli bo'lar edi.
Ha, bu haqiqat. Ammo bu yondashuv bilan fazalar qoidasini chiqarish yanada qiyinlashadi, chunki biz yangi o'zgaruvchilar va qo'shimcha tenglamalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Faza qoidasining bunday tezda kelib chiqishini shubhasiz, faqat qo'shimcha tenglamalarni nomlash bilan ko'rib chiqish mumkin.
Shunday qilib, agar biz bosim va haroratni o'zgaruvchilar sifatida, shuningdek F (K - 1) kontsentratsiyalari1 bilan ifodalangan komponentlarning kimyoviy potentsiallari FК ni va tenglamalar sifatida - yuqoridagi K (F - 1) kimyoviy potentsial va KF tengliklarini ishlatsak, uning kontsentratsiyasi orqali fazadagi kimyoviy potentsialni ifodalovchi tenglamalar, so'ngra erkinlik darajalari uchun biz quyidagi ifodani olamiz:

C = 2 + FК + F(К – 1) – К(F – 1) – КF = 2 + F(К – 1) – К(F – 1) = К– F + 2

Endi ayon bo'ladiki, agar biz tenglamalar tizimini yanada konkretlashtirsak, masalan, fazalardagi faollik(aktivlik) va faollik koeffitsientlarini va ularni hisoblash uchun tenglamalarni hisobga olsak, shu bilan bir vaqtning o'zida o'zgaruvchilar sonini va ularning munosabatlar tenglamalari sonini ko'paytiramiz va ularning farqi o'zgarishsiz qoladi.

Holat parametrlariga cheklovlar qo'yilganda (ularning o'zgarishini taqiqlash) erkinlik darajasi cheklovlar soniga kamayadi. nchek. mavjudligida tizim holatining shartli variantlari cheklovlari quyidagilarga teng:


Cshart. = К – F + 2 – nchek.


Bu qoidadan kelib chiqadigan ba’zi bir natijalami ko‘rib chiqay lik. Faraz qilaylik, sistemada komponentlar soni birga teng boisin (K = 1), bunda yuqoridagi tenglamaga muvofiq, C + F = 3
Demak, agar
F = 1 bo’lsa, C = 2
F= 2 bo’lsa, C = 1
F = 3 bo’lsa, C = 0

boiadi.
Erkinlik darajalari soni kamaygan sari muvozanatda turadigan fazalar soni ko‘payib boradi. Demak, bir komponentli sistemada bir vaqtning o‘zida eng ko‘pi bilan 3 faza muvozanatda boiishi mumkin. Ikki komponentli sistemada yuqoridagi tenglamaga muvofiq bu qiymat 4 ga teng. Geterogen sistemalar ikki sinfga boiinadi: komponentlar soni bo‘yicha - bir-ikki va h. k. komponentli sistemalar va erkinlik darajalari soni bo‘yicha С = 0 boiganda, nol variantli, С = 1 da (yoki mono) variantli, C - 2 da (bi) varinatli sistema va h. k.
Download 480 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
o’rta maxsus
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
respublikasi axborot
toshkent davlat
таълим вазирлиги
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Ishdan maqsad
Toshkent davlat
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
haqida umumiy
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
ishlab chiqarish
fanlar fakulteti
moliya instituti
fanining predmeti