Mövzular TarixDownload 1,56 Mb.
bet4/8
Sana28.01.2017
Hajmi1,56 Mb.
#1314
1   2   3   4   5   6   7   8


Həftədə 2 saat, cəmi 68 saat.

Mövzular
Tarix

QEYD

1

Funksiyanın nöqtədə limiti

1

2

Funksiyaların cəminin, hasilinin və nisbətinin limitləri.

1

3

Çalışmalar həlli:

1

4

Funksiyanın kəsilməzliyi və kəsilməz funksiyaların xassələri

1

5

Çalışmalar həlli:
6

Arqumentin və funksiyanın artımı

1

7

Çalışmalar həlli:

1

8

Törəmənin tərifi

1

9

Cəmin, hasilin, nisbətin və qüvvətin törəməsi

1

10

Çalışmalar həlli:

1
Mürəkkəb funksiyanın törəməsi

1

11

Çalışmalar həlli:
12

Triqonometrik funksiyaların, üstlü, loqarifmik və qüvvət funksiyalarının törəmələri.

1

13

Çalışmalar həlli:

1

14

Çalışmalar həlli:

1

15

Yoxlama yazı işi 1

1

16

Törəmənin həndəsi mənası, funksiyanın qrafikinə toxunan. Toxunanın tənliyi

1

17

Çalışmalar həlli:

1

18

Törəmənin fiziki mənası

1

19

Çalışmalar həlli:
20

Törəmənin təqribi hesablamalara və fizikaya tətbiqi

1

21

Çalışmalar həlli:

1

22

Funksiyanın artması və azalması əlamətləri

1

23

Çalışmalar həlli:

1

24

Funksiyanın böhran nöqtələri.Ekstremum nöqtələri, funksiyanın ən kiçik və ən böyük qiymətləri.

1

25

Çalışmalar həlli:

1

26

Çalışmalar həlli:

1

27

Törəmənin tətbiqi ilə funksiyanın araşdırılması və qrafikinin qurulması.

1

28

Çalışmalar həlli:

1

29

Çalışmalar həlli:

1

30

Funksiyanın parçada ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tap

1

31

Çalışmalar həlli:

1

32

Çalışmalar həlli:

1

33

Yoxlama yazı işi 2

1

34

İbtidai funksiyanın tərifi.Qeyri-müəyyən inteqral

1

35

Çalışmalar həlli:

1

36

İbtidai funksiyanın (qeyri-müəyyən inteqralın) əsas xassələri

1

37

Çalışmalar həlli:
38

Çalışmalar həlli:

1

39

İbtidai funksiyanın tapılmasının üç qaydası

1

40

Çalışmalar həlli:

1

41

Diferensial tənlki anlayışı

1

42

Çalışmalar həlli:

1

43

Çalışmalar həlli:

1

44

Əyrixətli tarpesiyanın sahəsi

1

45

Çalışmalar həlli:

1

46

Müəyyən inteqral.Nyuton- Leybnis düsturu.

1

47

Çalışmalar həlli:

1

48

Çalışmalar həlli:

1

49

Müəyyən inteqralların tətbiqləri

1

50

Çalışmalar həlli:

1

51

Çalışmalar həlli:

1

52

Yoxlama yazı işi 3

1

53

Təkrar

1

54

Təkrar

1

55

Təkrar

1

56

Təkrar

1

57

Təkrar

1

58

Təkrar

1

59

Təkrar

1

60

Təkrar

1

61

Təkrar

1

62

Təkrar

1

63

Təkrar

1

64

Təkrar

1

65

Təkrar

1

66

Təkrar

1

67

Təkrar

1

68

Təkrar

Həftədə 4 saat, cəmi 136 saat.

Mövzular
Tarix

QEYD

1

Funksiyanın nöqtədə limiti. Funksiyaların cəminin, hasilinin və nisbətinin limitləri.

1

2

Çalışmalar həlli:

1

3

limitləri


1

4

Çalışmalar həlli:

1

5

Funksiyanın kəsilməzliyi və kəsilməz funksiyaların xassələri. Elementar funksiyaların kəsilməzliyi.

1

6

Çalışmalar həlli:

1

7

Parçada kəsilməz funksiyaların aralıq qiymətləri haqqında teoremlər. İntervallar üsulu ilə bərabərsizliklərin həllinin əsaslandırılması.

1

8

Çalışmalar həlli:

1

9

Arqumentin və funksiyanın artımı

1

10

Çalışmalar həlli:

1

11

Yoxlama yazı işi 1

1

12

Törəmənin tərifi.Diferensiallanan funksiya.Funksiyanın diferensialı.Diferensiallanan funksiyanın kəsilməzliyi.

1

13

Çalışmalar həlli:

1

14

Çalışmalar həlli:

1

15

Cəmin, hasilin, nisbətin və qüvvətin törəməsi

1

16

Çalışmalar həlli:

1

17

Mürəkkəb funksiyanın və tərs funksiyanın törəməsi

1

18

Çalışmalar həlli:

1

19

Triqonometrik funksiyaların, üstlü, loqarifmik və qüvvət funksiyalarının törəmələri.

1

20

Çalışmalar həlli:

1

21

Törəmənin həndəsi mənası, funksiyanın qrafikinə toxunan. Toxunanın tənliyi

1

22

Çalışmalar həlli:

1

23

Çalışmalar həlli:

1

24

Funksiyanın ikinci tərtib törəməsi.

1

25

Çalışmalar həlli:

1

26

Törəmənin fiziki mənası

1

27

Çalışmalar həlli:

1

28

Törəmənin təqribi hesablamalara və fizikaya tətbiqi

1

29

Çalışmalar həlli:

1

30

Funksiyanın artması və azalması əlamətləri

1

31

Çalışmalar həlli:

1

32

Funksiyanın böhran nöqtələri.Ekstremum nöqtələri, funksiyanın ən kiçik və ən böyük qiymətləri.

1

33

Çalışmalar həlli:

1

34

Törəmənin tətbiqi ilə funksiyanın araşdırılması və qrafikinin qurulması.
35

Çalışmalar həlli:

1

36

Funksiyanın parçada ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılması

1

37

Çalışmalar həlli:

1

38

Yoxlama yazı işi 2

1

39

İbtidai funksiyanın tərifi.Qeyri-müəyyən inteqral

1

40

Çalışmalar həlli:

1

41

İbtidai funksiyanın (qeyri-müəyyən inteqralın) əsas xassələri

1

42

Çalışmalar həlli:

1

43

İbtidai funksiyanın tapılmasının üç qaydası

1

44

Çalışmalar həlli:

1

45

Dəyişənin əvəz edilməsi.Hissə-hissə inteqrallama üsulu.

1

46

Çalışmalar həlli:

1

47

Diferensial tənlki anlayışı.Radiaktiv maddənin parçalanmasının və harmonik rəqslərin diferensial tənliklər

1

48

Çalışmalar həlli:

1

49

Yoxlama yazı işi

1

50

Əyrixətli tarpesiyanın sahəsi

1

51

Çalışmalar həlli:

1

52

Çalışmalar həlli:

1

53

Müəyyən inteqral.Nyuton- Leybnis düsturu.

1

54

Çalışmalar həlli:

1

55

Çalışmalar həlli:

1

56

Müəyyən inteqralların tətbiqləri

1

57

Çalışmalar həlli:

1

58

Çalışmalar həlli:

1

59

Çalışmalar həlli:

1

60

Çalışmalar həlli:

1

61

Çoxluqlar cəbri.

1

62

Çalışmalar həlli:

1

63

Çalışmalar həlli:

1

64

Çalışmalar həlli:

1

65

Permutasiyalar

1

66

Çalışmalar həlli:

1

67

Çalışmalar həlli:

1

68

Aranjemanlar

1

69

Çalışmalar həlli:

1

70

Çalışmalar həlli:

1

71

Çalışmalar həlli:

1

72

Kombinezonlar

1

73

Çalışmalar həlli:

1

74

Çalışmalar həlli:
75

Nyuton binomu.Binomal əmsalların xassələri.Paskal üçbuca

1

76

Çalışmalar həlli:

1

77

Çalışmalar həlli:
78

Riyazi induksiya üsulu.Onun tətbiqləri

1

79

Çalışmalar həlli:

1

80

Çalışmalar həlli:

1

81

Yoxlama yazı işi

1

82

Hadisə anlayışı.

1

83

Çalışmalar həlli:

1

84

Eyni ehtimallı hadisələr.Əlverişli hallar.

1

85

Çalışmalar həlli:

1

86

Hadisələrin ehtimalı

1

87

Çalışmalar həlli:

1

88

Çalışmalar həlli:

1

89

Birləşmələr nəzəriyyəsi düsturlarının tətbiqi ilə sadə məsələlər həlli

1

90

Çalışmalar həlli:

1

91

Birdəyişənli çoxhədlinin kanonik şəkli. Birdəyişənli çoxhədlilər üzərində əməllər

1

92

Çalışmalar həlli:

1

93

Çalışmalar həlli:

1

94

Birdəyişənli çoxhədlinin kökü.Bezu teoremi.Cəbrin əsas teoremi

1

95

Çalışmalar həlli:

1

96

Çalışmalar həlli:

1

97

Hörner sxemi

1

98

Çalışmalar həlli:

1

99

Qeyri – müəyyən əmsallar üsulu

1

100

Çalışmalar həlli:

1

101

Çalışmalar həlli:

1

102

Bir neçə dəyişəni olan çoxhədlilərin standart şəkli

1

103

Simmetrik çoxhədlilər

1

104

Tənliklər sistemi.Eynigüclü sistemlər

1

105

Çalışmalar həlli:

1

106

Çalışmalar həlli:

1

107

Simmetrik sistemlər.Əvəzetmə üsulu ilə simmetrik tənliklər sisteminin həlli

1

108

Çalışmalar həlli:

1

109

Çoxdəyişənli xətti tənliklər sisteminin həlli

1

110

Çalışmalar həlli:

1

111

Sadə bərabərsizliklər sisteminin həlli

1

112

Çalışmalar həlli:

1

113

Bərabərsizliklərin isbatında aid çalışmalar

1

114

Çalışmalar həlli:

1

115

Yoxlama yazı işi

1

116

Təkrar

1

117

Təkrar

1

118

Təkrar

1

119

Təkrar
120

Təkrar

1

121

Təkrar

1

122

Təkrar

1

123

Təkrar

1

124

Təkrar

1

125

Təkrar

1

126

Təkrar

1

127

Təkrar

1

128

Təkrar

1

129

Təkrar

1

130

Təkrar

1

131

Təkrar

1

132

Təkrar

1

133

Təkrar

1

134

Təkrar

1

135

Təkrar

1

136

Təkrar

1


Download 1,56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
O'zbekiston respublikasi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
saqlash vazirligi
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti