Milliy istiqlol g’oyasiDownload 79.83 Kb.
Sana22.06.2017
Hajmi79.83 Kb.
Milliy istiqlol g’oyasi

Fuqarolar va yuridik shaxslar fuqarolik huquq va burchlarini belgilash, о‘zgartirish yoki bekor qilishga qaratilgan harakatlariga nima deyiladi?

Bitim

Qaror

Qonun

Ijro
Xalqaro huquqiy tan olish o’z tabiatiga ko’ra

davlatning huquqi hisoblanadi.

davlat vakolatidan tashqarida yuz beradigan jarayon hisoblanadi

davlatlarning majburiyati hisoblanadi

hukumatlar uchun majburiy jarayon hisoblanadi
Quyidagi qatorlarning qaysi birida faqat sohaviy yuridik fanlar keltirilgan?

Fuqarolik huquqi, jinoyat huquqi, ma’muriy huquq, moliya huquqi,
yer huquqi

Sud psixiatriyasi, sud ballistikasi, sud buxgalteriyasi, ma’muriy faoliyat

Kriminalistika, huquqiy statistika, sud tibbiyoti, halqaro
ommaviy huquq

Sud tibbiyoti, kriminalistika, kriminologiya va sud psixiatriyasi
Inson huquqlari markazi qaysi strukturaning koshida bо‘lgan?

BMT kotibiyati tarkibiga

EKOSOSga (YIK) ekspert tashkilotiga

Inson huquqlari bо‘yicha Komitetning tarkibiga

BMT Bosh Assambleyasining yordamchi tashkiloti
Qonunchilik bilan ishsiz deb e`tirof etilgan fuqaroga moddiy yordam ko`rsatish?

tuman mehnat bo`limi tomonidan amalga oshirilidi

ijtimoiy ta`minot bo`limi tomonidan amalga oshiriladi

tuman xokimligi tomonidan amalga oshiriladi

mahalla fuqorolar yig`ini tomonidan amalga oshiriladi
Ekologiya huquqi predmeti bu ... .

ekologik munosabatlardir

iqtisodiy-ekologik munosabatlardir

ekologik huquqiy munosabatlardir

iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlardir
Milliy g'oya targ'iboti va ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bilan bog'liq hokimlar oldida turgan asosiy vazifa bu . . .

Shu sohada faoliyat yurituvchi tegishli jamoat tashkilotlari va idoralarining ishlarini muvoliqlashlirish

Ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot ishlarini ta'sirchanligini ta'minlaydigan zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish

Hududda ta'lhm tarbiya siiatini oshirishga rahbarlik qilish

Mazkur sohaga mutasaddi bo'lgan kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish
Oila Kodeksi 187-moddaga kо‘ra xomiyni xomiylik majburiyatlaridan ozod qilish

xomiyligda shaxs talabi bilan ozod qilinadi;

joylardagi о‘zi о‘zini boshqarish organlarining qarori bilan rasmiylashtiriladi;

vasiylik va xomiylik organlarining qarori bilan rasmiylashtiriladi

shaxar, tuman fuqarolik ishlari sudining qarori bilan rasmiylashtiriladi
Bir tomonlama majburiyat belgilovchi shartnomani aniqlang.

Qarz shartnomasi

Olish-sotish shartnomasi

Pudrat shartnomasi

Ijara shartnomasi
О‘zbekiston Respublikasi mulki va ma’muriy xududiy tuzilmalar mulki quyidagi qaysi mulk tarkibiga kiradi?

Ommaviy mulki

Shaxsiy mulki

Xususiy mulki

Jamoa mulki
“de jure”, “de facto” va “ad hoc” shakllari o’rtasidagi farq nimada namoyon bo’ladi?

tan oladigan va tan olinadigan sub`yektlarning o’zaro muno-sabatlaridan kelib chiqadi-gan oqibatlar-ning hajmida aks etadi

tan oladigan va tan olinadigan sub`yektlarning o’zaro munosabatlaridan kelib chiqadigan huquqlarda aks etadi

xalqaro huquq sub`yektlarining o’zaro munosabatlari natijasida yuzaga keladigan majburiyatlarda aks etadi.

tan oladigan va tan olinadigan sub`yektlarning o’zaro muno-sabatlari orqali ularning huquq va majburiyatlari hajmida aks etadi
Qiyosiy-huquqiy, sotsnologik, tajriba, kibernetik, statistik metodlar qaysn turkum metodlar sirasiga kiradi?

xususiy

aniq metodlar

umumilmiy

eng umumiy
BMTdagi inson huquqlarini bо‘yicha ta’minlovchi tashkilot.

Inson huquqlari bо‘yicha Komissiyasi YUNSITRAL

YUNSITRAL

Inson huquqlari bо‘yicha Yevropa komissiyasi

Davlat boshliqlari huzuridagi inson huquqlari bо‘yicha komissiyasi
Mehnat shartnomasining mazmuni?

taraflar kelishuvi bo`yicha, shuningdek mehnat to`g`risidagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlar bilan belgilanadi

lokal hujjatlar bilan belgilanadi

mehnat to`g`risidagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlar bilan belgilanadi

taraflar kelishuvi bo`yicha belgilanadi
Ekologik prinsip normalari bu ... normalardir.

Me’yorlovchi

ruhsat beruvchi

Jazolovchi

Taqiqlovchi
Ma'naviyat va ma'rifat Kengashining asosiy funksiyalari qaysi javobda to'g'ri ifodalangan?

Ma’naviy-ma’rifiy targ'ibot yo'nalishidagi faoliyatni birlashtirish, muvofiqlashtirish, tashkil etish

Ma'rifat ishlari boyicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish, nazorat qilish

Jamiyatda sog'lom tafakkurni shakllantirish, tadbirlar uyushtirish

Yosh avlodni barkamol shaxs etib tarbiyalash, tavsiyalar ishlab chiqish
Yuridik shaxs deb kimlar taniladi?

Uz mulkiga ega, majburiyatlarni bajara oladigan,bankda schyoti bо‘lgan, javobgar va da’vogar bula oladigan tashkilotlar

Sud, prokuror, adliya xodimlari

Sud, prokuror, mulk egalari

Uz mulkiga ega bulgan tashkilotlar
Pensiyalarning qanday turi mavjud emas

Qarilik pensiyasi

Nogironlik tufayli tayinlanadigan pensiya

Yoshga doir pensiya

Boquvchisini yo’qotganlik uchun beriladigan pensiya
Operativ boshqarish huquqi bu .....

Mulkdorning topshiriqlariga kо‘ra mol-mulkning vazifasiga muvofiq egalik qilish, foydalanish, tasarruf qilish huquqlari va amalga oshirish.

Mulkka nisbatan foydalanish huquqi

Mulkka nisbatan egalik qilish huquqi.

Davlat korxonasi yoki muassasasiga biriktirib qо‘yilgan mol-mulkning egasi foydalanmayotgan bо‘lsa, mol-mulkni olib qо‘yish huquqi.
Davlatni tan olish:

bir necha davlat birla-shishi natijasi-da yoki bir davlat tarkibi-dan uning bir qismi mustaqil davlat bo’lib ajralib chiqi-shi, bir davlatning tarqalib ketishi natija-sida uning o’r-nida bir necha davlatlar pay-do bo’lganda vujudga keladi.

muayyan bir davlat o’z mustaqilligini e`lon qilib, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qabul qilinganidan so’ng vujudga keladi

bir davlatning tarqalib ketishi natijasida uning o’rnida bir necha davlatlar paydo bo’lganda vujudga keladi

bir davlatning tarqalib ketishi natijasida uning o’rnida bir necha davlatlar paydo bo’lganda vujudga keladi, muayyan bir davlat o’z mustaqilligini e`lon qilib, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qabul qilinganidan so’ng vujudga keladi
Irrigatsion nazariya vakillari davlatni paydo bо‘lishi haqida qanday g‘oyani ilgari surishgan?

Davlat bu aholini yirik suv inshootlarini kurish va suvni boshqarish uchun ma’lum joyga yig‘ilish va boshqaruvni amalga oshirilganligi oqibatida yuzaga kelgan

davlat bir jamoani ikkinchi jamoa tomonidan bosib olishi orqali, ya’ni zо‘rlik asosida tuzilgan

davlat xudo irodasi bilan yaratilgan bо‘lib, u faqat insonlarni hukuklari uchun xizmat qiladi

davlat bu о‘zaro kelishuv asosida insonlar tomonidan yaratilgan
Qaysi organ О‘zbekiston xalqi nomidan harakat qilish vakolatiga ega?

Oliy Majlis, Prezident

Vazirlar Mahkamasi

Inson huquqlari bо‘yicha vakil

Oliy Majlis va Vazirlar Mahkamasi
Ihtisoslashtirilgan ekalogik huquqiy manbalarga quyidagilar kiradi?

yer, о‘rmon suv va suvdan foydalanish tо‘g‘risidagi qonunlar

mulkchilik, ekologik ekspertiza, ijara tо‘g‘risidagi qonunlar

A, B

mulkchilik, ijara, lizing tо‘g‘risidagi qonunlar
Jahon miqiyosida dunyoni yangicha idrok etish ananasiga ham nazariy, ham amliy asos solgan buyuk zotni belgilang.

Husrav Dehlaviy

Alisher Navoiy

Nizomiy Ganjaviy.

Ahmad Yugnakiy
Voyaga yetmagan bola qachon о‘z xuquq va majburiyatlarini, shu jumladan ximoya xuquqini mustaqil amalga oshirishga xaqli bо‘ladi?

bola qonunga muvofiq tо‘la muomila layoqatiga ega, deb e’tirof etilsa

bolaning xuquq va qonuniy manfaatlari buzilganda

bolaning shayoti va sog‘lig‘iga xavf tug‘ilganda

vasiylik va shomiylik organi unga ruxsat bersa
Mulkka egalik qilish huquqini vujudga keltiruvchi muddat?

kо‘char mulklarga 5 yil, kо‘chmas mulklarga 15 yil.

kо‘chmas mulklar uchun 10 yil;

mol-mulkning turidan qat’iy nazar 12 yil;

kо‘char mulklarga 3 yil, kо‘chmas mulklarga 7 yil;
Qo’zg’olon ko’targan tarafni tan olishdan ko’zlangan asosiy maqsa

qo’zg’olonchilarning urush qonun-qoidalariga boysunmasliklarining oldini olish.

tan oluvchi davlatning qo’zg’olonchilar nazorat qilayotgan hududdagi manfaatlarini himoya qilish imkoniyatini ta`minlash

tan oluvchi davlat hududida qo’zg’olonchilarning manfaatlarini himoya qilish imkoniyatini ta`minlash

qo’zg’olonchilarni fikridan qaytarish maqsadida ularga ruhiy ta`sir ko’rsatish
Eng qadimgi odamlarning uyushmasi mavjud bо‘lgan davr qanday nomlangan?

Ibtidoiy jamoa tuzumi davri

Ibtidoiy urug‘chilik tuzumi davri

Ibtidoiy odamlar tо‘dasi davri

Qabilalar ittifoqi tuzumi davri
О‘zbekistonda ayollar va erkaklar tengligi aks etgan hujjat?

Konstitusiyada (46 modda)

Konstitusiyada (5 modda)

Vazirlar Mahkamasi qarorida

Hayotda
Ish vaqtining qisqartirilgan muddati noto’g’ri belgilangan xodimlar toifasi… dir

o’n sakkiz yoshga to’lgan xodimlar

noqulay mehnat sharoitlaridagi ishlarda band bo’lgan xodimlar (117-moddA.

I va II guruh nogironi bo’lgan xodimlar (220-moddaning uchinchi qismi)

alohida tusga ega bo’lgan ishlardagi xodimlar (118-modda..
Soliq va byudjet bilan bog‘liq munosabatlar qaysi huquq normalari bilan tartibga solinadi?

Moliya huquqi normalari bilan.

Fuqarolik huquqi normalari bilan.

Mehnat huquqi normalari bilan.

Ma’muriy huquq normalari bilan.
Aholining huquqiy maqomi qanday belgilanadi?

davlatning ichki qonunlari bilan belgilanadi, lekin ba`zi masalalar yuzasidan davlatlarning o’zaro hamkorligi talab etiladi.

hukumat tomonidan qabul qilinadigan normativ-huquqiy hujjatlar orqali belgilanadi

faqat xalqaro huquqiy normalar asosida belgilanadi

Birlashgan Millatlar Tashkiloti qabul qiladigan maxsus rezolyusiyalarda belgilanadi
Quyidagi qatordagi davlatlarning qaysi birida inson huquqlari oliy
qadriyat sifatida tan olinadi?

liberal va demokratik

avtoritar va liberal, evristik

totalitar va sotsialistik

kapitalistik va sotsialistik
Inson huquqlariga rioya qilishni yо‘lga solishda halqaro billdan tashqari hujjatlar mavjudmi?

Xalqaro xujjatlarga monand boshqa halqaro xujjatlar ham mavjud

Mavjud emas

Ta’siriy kuchga ega bо‘lmagan xujjatlar mavjud

Faqat milliy xujjatlar mavjud
Xodim qachondan boshlab o’zining mehnat vazifalarini bajarishga kirishmog’i lozim?

Mehnat shartnomasida belgilab qoyilgan kundan

Ish beruvchi buyrug’i chiqarilgan sanadan

Kasaba uyushmasi roziligi olingan kundan

Jamoa shartnomasida belgilab qoyilgan kundan
“Yer kodeksi” qachon qabul qilingan?

1998 yil

1997 yil

1993 yil

1995 yil
O'zbekistonda birinchi marta prezidentlik lavozimi joriy qilingan?

1990-yil.

1991-yil

1989-yil

1992-yil
Mulk xuquqi tushunchasini aniqlang?

Mulkka ega bo`lish, foydalanishga tasarruf kilish

Xususiy mulkka ega bo`lish

mulkka ega bo`lish

Xususiy,umumiy,davlat mulki
Fuqarolik huquqiy munosabatda qatnashuvchi shaxslarning huquqlari buzilganda, bu huquq qanday himoya qilinadi?

Da’vo qо‘zg‘atish yо‘li bilan.

Xо‘jalik sudining qarori bilan.

Prokurorning protesti bilan.

Sudga murojaat etish bilan.
Tuproq huquqi bo`yicha

shaxs ota-onasining fuqaroligidan qat`i nazar, qaysi davlat hududida tug’ilgan bo’lsa, o’sha davlatning fuqaroligi beriladi

shaxs tug’ilganda ota-onasi qaysi davlat fuqarosi bo’lsa, tug’ilgan joyidan qat`i nazar unga ham shu davlat fuqaroligi beriladi

manfaatdor shaxs ariza, iltimosnomaga ko’ra individual tartibda fuqarolikka ega bo’ladi

fuqarolik qayta tiklanadi
Siyosiy tizimni nimalar tashkil qiladi?

davlat, siyosiy partiyalar, siyosiy harakatlar, jamoat birlanshalari

jamoat birlashmalari, siyosiy partiyalar, diniy tashkilotlar

nohukumat, diniy birlashmalar va siyosiy partiyalar

nodavlat va notijorat tashkilotlari hamda fuqarolarning о‘zini о‘zi
boshqarish organlari
О‘zlarining fuqaroligini yо‘qotgan shaxslarga taalluqli qо‘shimcha qoidalari qaysi xalqaro xujjatlarda о‘z aksini topgan?

Fuqarosiz shaxslar maqomi tо‘g‘risidagi Konvensiyada 1961 y.

Fuqarolikni kamaytirish tо‘g‘risidagi Konvensiyada 1961 y.

Hech qanday xujjatlarda о‘z aksini topmagan

Deklaratsiyaning dastlabki 21-moddasiga asosan fuqarolik va siyosiy huquqlar deb atalgan huquqlardan iborat
Mehnat bozori faoliyati natijasida yuzaga keluvchi, yollanma mehnatni qo’llash va undan foydalanishni tashkil etish oqibatida paydo bo’ladigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladigan huquq sohasi … huquqidir

mehnat

Majburiyat

ijtimoiy ta’minot

xo’jalik
“Suv va suvdan foydalanish tо‘g‘risida”gi qonun qachon qabul qilingan?

1993 yil 6-may

1995 yil 6-may

1997 yil 6-may

1998 yil 6-may
I.A.Karimovning "Yuksak ma'naviyat va engilmas kuch" asari qachon chiqqan?

2007-yil

2004-yil

2008-yil.

2006-yil
Operativ lizingda asbob uskunalar necha yilga ijaraga beriladi?

3-5 yilga

2-4yilga

1-4yilga

2-3yilga
Birgalikda faoliyat shartnomasi qaysi bitim turiga kiradi?

Kо‘p tomonlama bitim.

Ikki tomonlama bitim.

Xar qanday bitim

Bir tomonlama bitim.
Transfert usuli yordamida fuqarolikka ega bo’lish:

muayyan hudud aholisi yashab turgan hududning bir davlat tomonidan ikkinchi davlatga berilishi natijasida ushbu hudud aholisining bir fuqarolikdan ikkinchi fuqarolikka o’tishi orqali amalga oshiriladi

shaxslarning bir vaqtning o’zida qandaydir davlatning fuqarosi bo’lish bilan birga chet el fuqaroligiga ham ega bo’lib qolgan holatda fuqarolikni taqdim etish orqali amalga oshiriladi

doimo vakolatli hokimiyat organi tashabbusi bilan bir guruh shaxslarning davlat oldidagi alohida xizmatlari uchun beriladigan fuqarolik.

davlat hududlari o’zgarayotganda yoki shaxslarning bir vaqtning o’zida qandaydir davlatning fuqarosi bo’lish bilan birga chet el fuqaroligiga ham ega bo’lib qolgan holatda fuqarolikni taqdim etish orqali amalga oshiriladi
Davlatning mohiyatini tushunishda qanday nazariy yondashuvlar mavjud?

Ijtimoiy, sinfiy va siyosiy - huquqiy

Ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy

Ma’naviy, moddiy, siyosiy va huquqiy

Siyosiy, iqtisodiy, mafkuraviy va evristik
Xalqaro Sudining a’zolari necha kishidan iborat.

15 ta

37 ta

13 ta

41 ta


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa