Metodikasi fanidan ishchi dasturDownload 44,16 Kb.
bet5/5
Sana29.12.2021
Hajmi44,16 Kb.
#77081
1   2   3   4   5
Bog'liq
ishchi dastur tasviriy
kislorodli organik birikmalar mavzusini oqitishda interfaol usullardan foydalanish, ijtimoiy 1, Глагол, Asosiy mundarij, Lesson 15, Maqola-Yoshlar onggiga OAV ning ta'siri, Maqola-Yoshlar onggiga OAV ning ta'siri, 1 (лек) ИМ ва патент тушунчаси, 1 оралиқ (1), pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf
1.6. Fanning hajmi.Mashg‘ulot turi

Ajratilgan soat

Semestr

Tasviriy faoliyat nazariyasi va metodikasi ” moduli

1

Ma’ruza

66

7

2

Amaliy

40

7

3

Seminar

6

7
Mustaqil ta’lim

40

7
Jami

152

7


2. Asosiy qism

Tasviriy faoliyatga o’rgatish nazariyasi va metodikasi” fanining mazmun mohiyati.VII semestrMa`ruza mashg’ulotlari mavzulari

Dar soatlar hajmi

1.

Tasviriy faoliyatga o’rgatishning umumiy masalalar

2

2.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni har tomonlama tarbiyalashda tasviriy faoliyatga o'rgatish

metodikasining ahamiyati.2

3.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy qobiliyati va ijodkorligini rivojlantirish.

2

4.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatlarining o’ziga xos xususiyatlari.

2

5

Mashg'ulotdan tashqi vaqtlarda tasviriy faoliyat.

2

6

Maktabgacha yoshdagi bolalarni xar tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyat turlari va uning ahamiyati.

2

7

Tasviriy faoliyatga o’rgatishning maqsadi va dastur tamoyillari.

2

8

Bolalar tasviriy faoliyatida idrok qilishning rivojlanishi.

2

9

Tasviriy san'atga o'rgatish metod va usullari.

2

10

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil qilish.

2

11

Maktabgacha yoshdagi bolalarni rasm chizishga o'rgatish.

2

12

MTM.ning kichik va o'rta guruhlarida rasm chizish mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi.

2

13

MTM.ning katta va maktabga tayyorlov guruhlarida rasm chizish mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi.

2

14

Maktabgacha ta'lim muassasalarida loy mashg'ulotlari.

2

15

MTM.ning kichik va o'rta guruhlarida loydan buyum yasash mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi .

2

16

MTM.ning katta va maktabga tayyorlov guruhlarida loydan buyum yasash mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi .

2

17

Xaykaltaroshlik va uning xususiyatlari

2

18

Maktabgacha yoshdagi bolalarni applikatsiya ishlariga o'rgatish.

2

19

MTM.ning kichik va o'rta guruhlarida applikatsiya mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi.

2

20

MTM.ning katta va maktabga tayyorlov guruhlarida applikatsiya mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi.

2

21

MTMda applikatsiya turlari

2

22

Applikatsiyaga o'rgatishning vazifalari

2

23

Maktabgacha ta'lim muassasalarida qurish-yasash

2

24

Maktabgacha ta'lim muassasasining kichik va o'rta guruhlarida bolalarni qurish-yasashga o'rgatish metodikasi.

2

25

Maktabgacha ta'lim muassasasining katta va maktabga tayyorlov guruhlarida bolalarni qurish- yasashga o'rgatish metodikasi.

2

26

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy san'at asarlari bilan tanishtirish.

2

27

Maktabgacha yoshdagi bolalami tasviriy san'at asarlari bilan tanishtirish usullari.

2

28

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida bolalarni maktabga tayyorlash.

2

29

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy qobiliyatlarini, ijodkorligini rivojlanganlik

darajasini aniqlash2

30

Maktabgacha ta'lim muassasalarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlari jihozlariga qo'yilgan talablar.

2

31

Maktabgacha ta'lim muassasasida tasviriy faoliyat bo'yicha uslubiy ishlar mazmuni.

2

32

MTM mudirasi va uslubshunosning tasviriy faoliyat bo'yicha rahbarlik ish mazmuni.

2

33

Bolalar ijodiy faoliyatini rivojlantirishda oila va MTM hamkorligi .

2
Jami

66

Ma’ruza mashg’ulotlari multimedia qurulmalari bilan jihozlangan auditoriyada akadem guruhlar oqimi uchun o’tiladi.
Amaliy mashg’ulotlari mavzulari

Dar soatlar hajmi

1.

Tasviriy faoliyatga o'rgatishning umumiy masalalari.

Tasviriy faoliyatning boshqa faoliyatlar bilan o'zaro bog'liqligi.2

2.

Maktabgacha yoshdagi bolalami tasviriy qobiliyati va ijodkorligini rivojlantirish va uning o'ziga xos xususiyatlari.

2

3.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni xar tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyat turlari va uning axamiyati.

2

4.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatishning maqsadi va dastur tamoyillari

2

5

Bolalar tasviriy faoliyatida idrok qilishning rivojlanishi.

2

6

Tasviriy san'atga o'rgatish metod va usullari.

2

7

Maktabgacha yoshdagi bolalami tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil qilish

2

8

Mashg'ulotdan tashqi vaqtlarda tasviriy faoliyat.

2

9

Maktabgacha yoshdagi bolalami rasm chizishga o rgatish.

2

10

Turli yosh guruxda rasm chizishga o'rgatish.

2

11

Maktabgacha ta’lim muassasalarida loy mashg'ulotlari.

2

12

Turli yosh guruhlarda loy mashg'ulotlari

2

13

Maktabgacha yoshdagi bolalami applikatsiya ishlariga o'rgatish.

2

14

Turli yosh guruhlarda applikatsiya ishlariga o'rgatish.

2

15

Maktabgacha ta’lim muassasalarida qurish-yasash mashg ulotlari.

2

16

Maktabgacha yoshdagi bolalami tasviriy san’at asarlari bilan tanishtirish.

2

17

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida bolalami maktabga tayyorlash

2

18

Maktabgacha ta'Iim muassasalarida va oilada tasviriy faoliyat mashg’ulotlarida bolalami maktabga tayyorlash usullari.

2

19

Maktabgacha yoshdagi bolalami tasviriy qobiliyatlarini, ijodkorligini rivojlantirish monitoringini olib borish

2

20

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy qobiliyatlarini, ijodkorligini rivojlanganlik darajasini aniqlash.

2
Jami:__6___Fanni_o‘qitishda_zamonaviy_axborot_texnologiyalaridan'>Jami:__40'>Jami:

40

Semiar mashg’ulotlarida bakalavlar ilmiy ijodiy faoliyat bilan shug'ullanib fan sohasidagi yangiliklar bilan seminar mashg’ulotlarini mazmunini boyitadilar.


Seminar mashg’ulotlari mavzulari

Dar soatlar hajmi

1.

Tasviriy san'atga o’rgatish metod va usullari.

2

2.

Maktabgacha yoshdagi bolalami rasm chizishga o’rgatish.

2

3.

Maktabgacha ta’lim muassasalarida va oilada tasviriy faoliyat mashg’ulotlarida bolalarni maktabga tayyorlash usullari

2
Jami:

6


Fanni o‘qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan elektron doska-Hitachi, LCD - monitor, elektron ko‘rsatkich, vidio, audiomagnitafon, kompyuter, proektor, DVD - diskovodlami qoMlash orqali ma'ruza, seminar mashg‘ulotlarida talabalaming nazariy hamda amaliy bilimlami egallash samaradorligini oshirish mumkin. Shu boisdan, dars mashg‘ulotlarini tashkil etishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishni keng yo'lga qo‘yish rejalashtirilgan.

Fanni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali ta'limda pedagog-talaba hamkorligini kuchaytirish hamda ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Shu maqsadda, “Kasbga yo‘naltirish va kasb tanlash asoslari” fanidan dars mashg‘ulotlarini tashkil etishda ilmiy asoslangan pedagogic texnologiyalardan, ya'ni “Aqliy xujum”, “Klaster” metodi, “Bumerang”, “T-jadvali”, “Tarozi”, “Elpig‘ich”, “FSMU”, “Baliq skeleti” texnologiyasi va “Qanday?”, “Nima uchun?”, “Venn” diagrammalaridan keng foydalanish ko‘zda tutilgan. Bundan tashqari, pedagogik jarayon natijalarini xolisona baholash uchun test usuli, reyting tizimi, talabaning bilim va ko'nikmalarini egallash jarayonini nazorat etish usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.


4. Mustaqil ta’lim

3-jadvalt/r


Mustaqil ta’lim mavzulari

Dars soatlari hajmi.

7- semester.

1.

Tasviriy faoliyatga o'rgatishning umumiy masalalari
2

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy qobiliyati va ijodkorligini rivojlantirish
3

Maktabgacha yoshdagi bolalarni xar tomonlama rivojlantirishda lasviriy faoliyatning axamiyati
4

Tasviriy faoliyatga o'rgatishning maqsadi va dastur tamoyillari.
5

Tevarak atrofni tasvirlash asosida bolalarning tasviriy faoliyati.
6

Tasviriy san'atga o'rgatish metod va usullari.
7

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil qilish.
8

Maktabgacha yoshdagi bolalarni rasm chizishga o'rgatish.
9

Maktabgacha ta'lim muassasalarida loy mashg'ulotlari
10

Maktabgacha yoshdagi bolalami applikatsiya ishlariga o'rgatish.
11

Maktabgachata'lim muassasalarida qurish-yasash.
12

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy san'at asarlari bilan tanishtirish
13

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida bolalami maktabga tayyorlash.
14

Maktabgacha yoshdagi bolaiarni tasviriy qobiliyatlarini, ijodkorligini rivojlantirish monitoringini olib borishJami:

114

Mustaqil o’zlashtiriladigan mavzular bo’yicha talabalar tomonidan referatlar tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.

Fan bo’yicha kurs ishi. Kurs ishi fan mavzulariga taalluqli masalalar yuzasidan talabalarga yakka tartibda tegishli (variantlangan) topshiriq shaklida 7-semestrda beriladi. Kurs ishining hajmi 20 betdan kam bo’lmasligi, A4 formatdagi varaqlarda yozilishi va tikilib rasmiylashtirilishi lozim. Kurs ishini bajarish tartibi kafedraning uslubiy qo’llanmasida keltirilgan.
ASOSIY QISM
1-MAVZU: Reja:

Fan bo’yicha talabalar bilimini baholash va nazorat qilish me’zonlari


t/r

Nazorat turlari

Maksimal ball

JN va ON ballar taqsimoti

I. Joriy nazorat

30 ball

1-J.N

2J.N

Амалий машғулотларда1

Talabaning mashg’ulotlarda faolligi, savollarga to’g’ri javob berganligi, uyga vazifa, amaliy topshiriq (masala, misol) larni bajarganligi uchun

30

Fan xususiyatidan kelib chiqib, kafedra tomonidan belgilanadi


II. Оралиқ назорат

40 балл
1.

Oraliq nazorat (ma’ruza mashg’ulot o’qituvchisi tomonidan qabul qilinadi). Talabalarni kichik guruxlarga (4-5 talaba) bo’lib topshiriqlar 2-3-haftalar oralig’ida talabalarga biriktiriladi. Topshiriqni ximoyasida kichik guruxdagi talabalarning faolligi, berilgan topshiriqlarni nazariy va amaliy jihatdan yoritilishi, xulosalarning mantiqiy bog’liqligi, mulohazalarning mavjudligi, normativ-huquqiy hujjatlarni bilishi, tasavvurga ega bo’lishi va boshqa talablarga mosligi hisobga olinadi. Kichik guruxdagi talabalarning faolligiga qarab, har bir talabaga 0-40 oralig’ida bir xil ball qo’yiladi. Himoya kafedra mudiri tavsiya etgan va fakultet dekani tasdiqlagan jadval asosida dars mashg’ulotlaridan so’ng tashkil etiladi

40


Semestrning

4-18-haftalar oralig’idaIII. Yakuniy nazorat

30 ball

Semestrning oxirgi haftasida

Jami:

100 ball

Izoh. J.N. va O.N. bo’yicha talabalar reyting ballarining taqsimoti shu fan bo’yicha ishlab chiqilgan prospekt (sillabus)da batafsil keltiriladi.
Yakuniy nazorat “Yozma ish” shaklida belgilangan bo’lsa, u holda yakuniy nazorat 30 ballik “Yozma ish” variantlari asosida o’tkaziladi.

Agar yakuniy nazorat markazlashgan test asosida tashkil etilgan bo’lib fan bo’yicha yakuniy nazorat “Test” shaklida belgilangan bo’lsa, u holda yakuniy nazorat quyidagi jadval asosida amalga oshiriladi:


Ko’rsatkichlar

Ya.N ballar

Maksimal ball

O’zgarish oralig’i

1.

Fan bo’yicha yakuniy yozma ish nazorati

30

0-30

2.

Fan bo’yicha yakuniy test nazorati

30

0-30


Yakuniy nazoratni “Yozma ish” asosida o’tkazish

M E Z O N I
Talabalar fandan yakuniy nazoratni test topshiriqlari yoki “Yozma ish” usulida topshiradilar va ularni o’zlashtirish ko’rsatkichi 0 dan 30 ballgacha baholanadi. Agar yakuniy nazorat “Yozma ish” usulida amalga oshirilsa, sinov ko’p variantli usulda o’tkaziladi. Har bir variantda mavzular yuzasidan beshtadan savol bo’lib, har bir savolga tegishli javoblar yoziladi. Har bir savolga yozilgan javoblar bo’yicha o’zlashtirish ko’rsatkichi 0-6 ball oralig’ida baholanadi. Berilgan har bir savolga talaba tomonidan fanning nazariy va uslubiy asoslari to’g’ri va to’liq yoritilsa, fan doirasida mustaqil fikrga ega bo’lsa va uni yozma shaklda bayon eta olsa, javobda mantiqiy yaxlitlikka erishilsa, o’zlashtirish umumiy ko’rsatkichi 0-6 ball bilan baholanadi.

Berilgan har bir savolga javob yozilmasa, noto’g’ri javob yozilsa yoki o’quv adabiyotidan so’zma-so’z ko’chirib yozilsa, amaliy topshiriq shartida belgilangan amallar bajarilmasa, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga ta’sir etuvchi omillar aniqlanmasa, xulosa yozilmasa o’zlashtirish ko’rsatkichi 0-1 ball bilan baholanadi. Yozma sinov bo’yicha umumiy o’zlashtirish ko’rsatkichini aniqlash uchun variantda berilgan savollarning har biri uchun yozilgan javoblarga qo’yilgan o’zlashtirish ballari qo’shiladi va yig’indi talabaning yakuniy nazorat bo’yicha o’zlashtirish bali hisoblanadi.

Agar yakuniy nazorat “Test topshiriqlari” asosida amalga oshirilsa, sinov ko’p variantli usulda kompyuter sinflarida o’tkaziladi. Har bir variantda 30 tadan test topshirig’i bo’lib, talabaga savollarning javobini belgilash uchun 30 daqiqa vaqt beriladi. Har bir test topshirig’iga talaba tomonidan berilgan javoblar 1 ball bilan


Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati

Rahbariyat adabiyotlari:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta’lim to’g’risida»gi Qonuni. , -T.:0'zbekiston. 1997y

2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, -T.:0’zbekiston. 1997 y

3. Maktabgach ta'lim konsepsiyasi.-T.:2008 y

4. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar ta'lim- tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari. T., 2013 y
Asosiy adabiyotlar.

1. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. T.: O'qituvchi, 1993.

Xasanboeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T.: Ilrn ziyo, 2006. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. T.: Tafakkur bo'stoni ,2013

4. N.K.ayumova. Maktabgacha pedagogika. T.: TDPU ,2013.

5. Nurmatova M.SH. Xasanova SH.T. Rasm buyum yasash va bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi. “Sho’lpon”, T:.20l0y.

6. Nurmatova M.SH. Xasanova SH.T. D.Azimova. Ustahonada amaliy mashg'ulot. “Musiqa”, T:.2010y.


Qo'shimcha adabiyotlar

1. O.Xasanboeva va boshq. Oila pedagogikasi. T.: “Aloqachi”, 2007 y.

2. “Bolangiz maktabga tayyormi?” metodik qo'llanma. T:, 2001.

3. F.Qodirova, Sh.Toshpo’latova, M.A’zamova. “Maktabgacha pedagogika”.-T., “Ma'naviyat”, 2013

4. Sh.Shodmonova. maktabgacha ta'lim pedagogikasi. fan va texnologiya. -T:, 2008.

5. Bolajon dasturi T., 2010 y


Elektron ta'lim resurslari
www. tdpu.

uz www. pedagog.uz www. ziyonet.

uz www. edu. Uz
Download 44,16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash