Mavzu: Undov gap Darsning maqsadiDownload 397.02 Kb.
bet3/5
Sana26.06.2017
Hajmi397.02 Kb.
1   2   3   4   5

Darsning maqsadi: a) gap turlari haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

Gap nimadan tuziladi? Gap haqida ma’lumot bering?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

G’g’ G’yrat g’ayratli bola.

Darslik bilan ishlash.

80-mashq. Har bir gapning boshlanishi va oxirini aniqlab, ko’chiring.

Oybek nomidagi maktab o’quvchilari yaxshi ish boshladilar . Ular hozirdanoq noyob gul urug’larini yig’yaptilar .Fevral oyida urug’ni tuproqli yashikda undiradilar.Bahor kelishi bilan ko’chatlarni maktab gulzoriga o’tqazadilar.

81- mashq. O’qing.Har bir gapning chegarasini belgilang.Ko’chiring.

Shokirjonlarning bog’ida bir tup yong’oq o’sadi.Yong’oqning tanasiga quloch yetmaydi. Har yili talay hosil beradi. Yong’oq pishdi. Shokirjonning o’rtoqlari hasharga kelishdi. Otasi Ro’zimat aka yong’oq qoqdi.Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

Gap maqsadga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 82-mashq.

Ko’rildi: _____ D.BaxronovaSana: 14.10.14yilMavzu: So’roq gap haqida ma’lumot (83 –85-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) So’roq gap haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

Darak gap deb nimaga aytiladi? Darak gap haqida ma’lumot bering?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Sh sh Shavkat g’ayratli bola.

Darslik bilan ishlash.

Biror narsa haqida so’rash maqsadini bildirgan gap so’roq gap deyiladi? So’roq gap oxiriga so’roq belgisi qo’yiladi.

83-mashq. Bir biringiz bilan narsa haqida so’rang.

Kuz qaysi oydan boshlanadi? Kuz sentabr oyidan boshlanadi.

84- mashq. So’roq gaplarni ko’chiring .

- Qayirdan bilding?

Endi nima qilamiz?

- Dori quti qayerda, buvijon?

- Dori qutini nima qilasan?

- Unda nima qilay?

Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

So’roq gap deb nimaga aytiladi? So’roq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 85-mashq.

Ko’rildi: _____ D.Baxronova

Sana: 15.10.14 yil

Mavzu: So’roq gaplarda tinish belgilari. (86 –88-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) so’roq gap haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi. Dars uslubi: yozma ko’rgazmali

Darsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

So’roq gap deb nimaga aytiladi? So’roq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

1.Uyga vazifani tekshirish4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Ch ch Charos chevar qiz

Darslik bilan ishlash.

86-mashq.

-Issiq yoqdimi sovuq?

- O’z vaqtida sovuq soz,

O’ o’rnida issiq yoz.

Odam issiqdan yayrar,

Sovuqdanchi - chiniqar.

87- mashq.Yozing tigishli tinish belgilarni qo’ying?

Komilaning o’z dars xonasi bor. U dugonasi malohat bilan shu yerda dars tayyorlaydi. Malohat Komilaga sozlarning ma’nosini o’rgatadi. Komila esa unga ifodali o’qishni o’rgatadi. Ikki dugona uy vazifalarini o’z vaqtida puxta bajaradilarDam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

So’roq gap deb nimaga aytiladi? So’roq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 88-mashq.

Ko’rildi: _____ D.Baxronova

Sana: 16.10.14 yil

Mavzu: So’roq gaplarning talaffuzi. (89 –91-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) so’roq gap haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism:

O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlashSo’roq gap deb nimaga aytiladi? So’roq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

1.Uyga vazifani tekshirish4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

ng tong bong rang tang

Darslik bilan ishlash.

89-mashq. Gaplarning chegarasini aniqlang.

Makkajo’xorining donidanun olinadi. Uning unidan arzon va shirin pecheniylar tayyorlanadi. Makkajo’xorining bargi,poyasiva so’tasidan silos qilinadi. Silos bilan boqilgan molar yaxshi semiradi.

90- mashq.So’roq gapning oxiriga so’roq belgisini qo’yib , ko’chiring.

-Toshdan toshga sakrab soy,

Qayoqqa shoshayapsan, hoy?

- To’xtab turayin qandoq?

Meni kutardala bog’.

Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

So’roq gap deb nimaga aytiladi? So’roq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 91-mashq.

Ko’rildi: _____ D.Baxronova

Sana: 17.10.14 yil

Mavzu: So’roq gap ( mustahkamlash). (92 –94-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) so’roq gap haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

So’roq gap deb nimaga aytiladi? So’roq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

1.Uyga vazifani tekshirish4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Alisher aqilli.

Darslik bilan ishlash.

92-mashq. Har bir gap oxiriga tegishli tinish belgisini qo’yib ko’chiring.

Ikki ayiq qayoqqa qaradi?

Oq ayiq oldin qayiqqa qaradimi?

Qora ayiq oldin qayiqqa qaradimi?

93- mashq.Darak gapni so’roq gapga aylantirib yozing.

Kim gulzor atrofida o’ynad yurgan edi? Qayirga kapalak qo’ndi.Umida nimani tutmoqchi bo’ldi? Nima uchib ketdi? Boshqa gulag nima qildi? Kim sekin borib kapalakni tutib oldi. U kapalakning chiroyli qanotlarini ohista nima qildi?Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

So’roq gap deb nimaga aytiladi? So’roq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 94-mashq.

Ko’rildi: _____ D.Baxronova
Sana:20.10.2014-yil

Mavzu: Buyruq gap . (95 –97-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) buyruq gap haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

So’roq gap deb nimaga aytiladi? So’roq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

1.Uyga vazifani tekshirish4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Bilol bilimli bola.

Darslik bilan ishlash.

Buyruq, maslahat, iltimos mazmunini bildirgan gaplar buyruq gap deyiladi. Buyruq gaining oxiriga nuqta qo’yiladi.

95-mashq. Maqolni o’qing.

1.Bugungi ishni ertaga qo’yma.

2. Oz so’zla, ko’p tingla.

3. Yetti o’lchab, bir kes.

4. Avval o’yla , keyin so’yla.

96- mashq. Ko’chiring.

1. Kuching yetadigan ishga urin. Qo’lingdan kelmaydigan ishga urinma. 2. Hamma joyda: ko’chada, uyda odobli bo’ling. 3. Ko’cha harakati qoidalariga rioya qiling. 4. Chiroyli yozishni mashq qiling.5. Darvozani yop, Roziq.Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

Buyruq gap deb nimaga aytiladi? Buyruq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 97-mashq. Ko’rildi: _____ D.Baxronova

Sana:21.10.2014-yil

Mavzu: His - hayajon gap.(98-100-mashq )

Darsning maqsadi:

a) his - hayajon gap haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

Buyruq gap deb nimaga aytiladi? Buyruq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Doniyor devoriy gazetani ildir.

Darslik bilan ishlash.

Kuchli his-hayajon , quvonch, ajablanish bilan aytilgan gap his – hayajon gap deyiladi. His-hayajon gapning oxiriga undov belgisi qo’yiladi.

98-mashq. O’qing.

Oh, asal juda mazali! Yana uning ko’p dardlarga davoligi-chi!

99- mashq.O’qing.

Kuz keldi. Bog’da qip-qizil olmalar va sap-sariq noklar pishdi. Ishkomlarda uzumlar tovlanadi. Muso bularni ko’rib, juda quvondi va otasiga dedi – eh, kuz qanday ajoyib fasl!

Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

His-hayajon gap deb nimaga aytiladi? His-hayajon gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 100-mashq.


Ko’rildi: _____ D.BaxronovaSana:22.10.2014-yil

Mavzu: His - hayajon gaplarda tinish belgilarining qo’llanilishi.(101–103-mashq)

Darsning maqsadi:

a) his - hayajon gap haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

Buyruq gap deb nimaga aytiladi? Buyruq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Doniyor devoriy gazetani ildir.

Darslik bilan ishlash.

Kuchli his-hayajon , quvonch, ajablanish bilan aytilgan gap his – hayajon gap deyiladi. His-hayajon gapning oxiriga undov belgisi qo’yiladi.

101-mashq. O’qing.

Mustaqillik maydoni.

Mustaqillik maydonida har doim rang barang gullar ochilib, ifor taratib turadi. Ezgulik arkasidagi laylaklar tinchlik, birlik, jipislik ramzidir.

102- mashq.O’qing.

- Pufagini berasanmi?

- Beraman-da, beraman!

- Opang idish yuvsa-chi?

- Men javonga teraman.

- Ukang yig’lab qolsa-chi?

- Uni qachon suyaman.

Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

His-hayajon gap deb nimaga aytiladi? His-hayajon gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 103-mashq.

Ko’rildi: _____ D.Baxronova

Sana:23.10.2014-yil

Mavzu: 4-Nazorat ishi. Diktant Jiyda.

Darsning maqsadi: a) o’quvchilar bilimini tekshirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.4.Yangi mavzuning bayoni:

Diktant matnini o’quvchilarga o’qib beraman . matn yuzasidan suhbat o’tkazamiz.

Jiyda.

O’zbekistonda turli daraxt, butalar o’sadi. Shulardan biri jiyda daraxtididir.Jiyda ko’p yillik o’simlik. Uning barglari kumush rangda bo’lib, mevasi mayday , qizg’ish bo’ladi.

Jiyda may oyi boshlarida gullaydi. Gullari to’kilgach, unda mevalar shakillana boshlaydi.

O’zbekistonda jiydaning turli xillari o’sadi. Ayniqsa, nonjiyda va jiydagijiyda juda foydalidir.

Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

Matnni bir nechta o’quvchiga o’qitish. Daftarlarni terib olish.

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: Takrorlash.

Ko’rildi: _____ D.Baxronova


Sana :24.10.2014-yil

Mavzu: Gap bo’laklari. (104 –106-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) Gap bulaklari haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

So’roq gap deb nimaga aytiladi? So’roq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

1.Uyga vazifani tekshirish4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Elbek elakda un eladi.

Darslik bilan ishlash.

Gapda so’zlar ma’nosiga qarab, ma’lum bir vazifani bajaradi. Mustaqil ma’noli so’z gapning bo’lagi bo’lib keladi.

104-mashq Nechta gap borligini aniqlang.

Maktabimizda sinflararo sport musobaqalri boshlandi. G’olib jamoamiz sovrin oldi.Maktab direktori jamoamizni tabrikladi.

105- mashq. Qaysi bo’laklar gapning asosini tashkil etyapti?

Fermir xo’jaligi mo’l hosil yetishtirdi. Oila daromadi ko’paydi.

Qishki dala ishlari boshlandi. Mirishkor dehqon dalada yaxob suvini berdi. Yaxob suvi yerning sho’rini yuvadi.Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

Gap bo’laklari deb nimaga aytiladi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 106-mashq.

Ko’rildi: _____ D.BaxronovaSana:27.10.2014-yil

Mavzu: Mustahkamlash. Ijodiy diktant.

Darsning maqsadi: a) o’quvchilar bilimini tekshirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

So’roq gap deb nimaga aytiladi? Gap bo’laklari dab nimaga aytiladi?

1.Uyga vazifani tekshirish4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Serkda fel o’ynadi.

Darslik bilan ishlash.

Diktant matnini o’quvchilarga o’qib beraman . Matn yuzasidan suhbat o’tkazamiz.

Maqtanchoq quyon.

Bir quyon yoz bo’yi mazza qilib o’ynab yurdi. O’rtoqlari uy qurishdi, ovqat g’amlashdi. Ularni ko’rgan maqtanchoq quyon kulib masxaraladi. Quyonlar uning bu ishidan ranjidilar.

Qish yaqinlashdi. Quyonlar uylariga kirib ketishdi. G’amlagan ovqatlarini mazza qilib yeb yotdilar.

Maqtanchoq quyon qayerga borishini bilmay qoldi.

Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

O’quvchilarni baholash. Matnni bir nechta o’quvchiga o’qitish.

Daftarlarni terib olish.

Uyga vazifa: Takrorlash.

Ko’rildi: _____ D.Baxronova

Sana:28.10.2014-yil

Mavzu: Bosh bo’laklar haqida ma’lumot . (107 –109-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) bosh bo’laklar haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

So’roq gap deb nimaga aytiladi? So’roq gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

1.Uyga vazifani tekshirish4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Gulnora gul terdi.

Darslik bilan ishlash.

Ega bosh bo’laklardan biri bo’lib , kim?, kimlar?, nima?, Nimalar?, soroqlariga javob bo’ladi. Kesim ham bosh bo’lak. U nima qildi?, nima qildilar?, nima qiladilar?, nima qilyaptilar? So’roqlariga javob bo’ladi.

Gapning asosiy mazmunini tashkil etgan gap bo’laklari bosh bo’laklardir. Asosiy mazmunni to’ldirish uchun qo’llanilgan bo’laklar ikkinchi darajali bo’laklardir.

107-mashq. O’qing, ko’chiring.

Umid duradgorlik to’garagiga qatnaydi. To’garakda bolalar yog’ochdan turli buyumlar yasashni o’rganadilar.Yamin kursicha, xontaxta yasashni biladi. Hozir bolalar javon yasashni o’rganishyapti.

108- mashq.Ko’chiring. Bosh bo’laklarni aniqlang.

(Kim?) Haydovchi mashinani yuvadi. (Nima) Avtobus bekatda tuxtaydi. (Kim ) Shifokor kasallarni davolaydi.(Kim?) Artist sahnada o’ynaydi. (Nima ?) Oftob chiqdi olamga.
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa