Mavzu: Undov gap Darsning maqsadiDownload 397.02 Kb.
bet2/5
Sana26.06.2017
Hajmi397.02 Kb.
1   2   3   4   5

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

O’zbek tilida nechta harf birikmasi bor?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Qq Qosim quyon boqdi.

Darslik bilan ishlash.,

48-mashq Nuqtalar o’rniga sh, ch harf birikmalaridan mosini qo’yib yozing.

Shamol, sholi, pochta, donishmand, chivin, ko’chat, beshik, chumoli, choynak, besh, kuchli, chelak, sharshara, shirchoy.

49-mashq ko’chiring , s,h harflarining tagiga bir chiziq, sh, ch harflar birikmalarining tagiga ikki chiziq chizing.

Serquyosh, shaxsiy, charos, shabnam, sharsimon, sochiq, sichqon, qo’shiqchi, Shohista, Shohsanam, shohanshoh, suhbatdosh, choshgoh, hasharchi.Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

Sh va ch harflarga so’z toping va gap tuzing.

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 50-mashq.


Ko’rildi. _______________24.09.14 yil

Sana: 25.09.14 yil

Mavzu: Jarangli va jarangsiz undoshlar ( 51-54-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) jarangli va jarangsiz undoshlar haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarga vatanparvarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

O’zbek tilida nechta harf birikmasi bor?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Rr Rasul rostgo’y bola

Darslik bilan ishlash.,

51-mashq Juftlab berilgan so’zlarni o’qing

gul-kul jim-chim

darz-dars dil-til

dog’-tog’ choy-joy

mard- mart barcha- parcha

Undosh tovushlar ovoz va shovqinning ishtirok etishiga ko’ra jarangli va jarangsiz bo’ladi b,d ,g,j,l,m,n,r,v,y,z,g’ng –jarangli undoshlar f,h.k.p,q,s,t,xsh,ch-jarangsiz undoshlar

Dam olish daqiqasi

52-mashq So’zlarni juftlab o’qing va ko’chiring

Maktab-maktabi,maqsad-maqsadi,ijod-ijodi, javob-javobi

53-mashq She’rni ifodali o’qing

Men-jilg’aman,ummon bo’lgim keladi,

Men-yog’duman cho’lpon bo’lgim keladi

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.

Darsni mustahkamlash .Jarangli va jarangsiz undosh tovushlarni talaffuz qiling. Misol keltiring O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 54-mashq.

Ko’rildi. _______________25.09.14 yilSana: 26.09.14 yil

Mavzu: 1-oktabr O’qituvchi va murabbiylar kuni. ( 55-57-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) Jarangli va jarangsiz undosh tovushlarli so’zlar

haqida tushuntirish.

b) o’quvchilarni kattalarni hurmat qilishga tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

O’zbek tilida nechta harf birikmasi bor?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Ss Saodat raqs to’garagida qatnashadi

Darslik bilan ishlash.,

55-mashq Siz nimalarni orzu qilasiz?Fikringizni og’zaki bayon qiling

Berib olam-olam kuch,Tinchitmaysiz sira hech,Sizni deyman erta kech,Kelmaz ko’zga uyqular,Eh,orzular,orzular

56-mashqMatnni o’qing .Ajratib ko’rsatilgan so’zlarni ko’chirib yozing

Ustoz,chiroyli,oliyjanob,g’amxo’rlik, zahmatkash.Zahmatkash-mehnatkash Ustozingiz haqida 3-4 gapli matn yozingDam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

O’qituvchi va ustozlar haqida she’rlar so’rash

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 57-mashq.Ko’rildi. _______________26.09.14 yil


Sana: 29.09.14 yil

Mavzu: Talaffuzda tushib qoladigan undoshlar.( 58–60 - mashqlar )

Darsning maqsadi: a) talaffuzda tushib qoladigan undoshlar haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarga vatanparvarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

O’zbek tilida nechta harf birikmasi bor?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Tt Tal’at ta’tilda.

Darslik bilan ishlash.,

Ayrim so’zlar oxirida kelgan d va t undoshlari aytlmay qoladi, lekin yoziladi: payvand, baland,

58- mashq Nuqtalar o’rniga d va t undoshidan mosini qo’yib, so’larni ko’chiring.

Paynand, do’st, dilband, sust…

59- mashq O’qing. Ko’chiring

Farzand bo’lib maqtayman,

Xursand bo’lib maqtayman.

Shu o’lka suvin ichdim,

Dilband bo’lib maqtayman.

Onajon O’zbekiston,

Mehribon O’zbekiston.Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash. Sh va ch harflarga so’z toping va gap tuzing.

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 60-mashq.

Ko’rildi. _______________29.09.14 yilSana: 22.09.14 yilMavzu: Diktant

Darsning maqsadi: a) o’quvchilar bilimini tekshirish.

b) o’quvchilarga vatanparvarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

O’zbek tilida nechta harf birikmasi bor?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

Bahodir.


Bahodir ikkinchi sinfda o’qiydi, u o’z vaqtida dars tayyorlagani uchun yaxshi o’qiydi. Bahodir a’lochi. Darsdan so’ng dam oladi, ovqatlanadi. Onasiga yordamlashadi. So’ng dars tayyorlashga o’tiradi. Avval matematikadan berilgan masalalarni yaxshi o’ylab, to’g’ri bajaradi. Keyin yozuvdan berilgan vazifaga kirishadi. Rasm darsidan berilgan topshiriqlarni ham yaxshi bajaradi.
Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.

Darsni mustahkamlash.

O’quvchilarni o’qitish.


Sana: 29.09.14 yil

Mavzu: Bayon Bog’da.

Darsning maqsadi: a) o’quvchilar bilimini tekshirish.

b) o’quvchilarga vatanparvarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

O’zbek tilida nechta harf birikmasi bor?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:
1.Bog’da nimalar pishdi?

2.O’quvchilar nima qildilar?

3.Muzaffar, Yorqinoy va Ma’rifat nima qildilar?

Bog’da olmalar pishdi.

O’quvchilar bog’bonga yordam berdilar.

Muzaffar, Yorqinoy va Ma’rifat olmalarni terdilar.


Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

O’quvchilarni o’qitish.

Sana: 2.10.14 yil

Mavzu: Yonma-yon kelgan bir xil undoshlar ( 62–64 mashqlar )

Darsning maqsadi: a) yonma-yon kelgan bir xil undoshlar haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarga vatanparvarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

O’zbek tilida nechta harf birikmasi bor?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Uu Umid mehnatkash bola.

Darslik bilan ishlash.

Ba’zi so’zlarda ikkita bir xil undosh yonma-yon keladi: g’alla, kassa, pilla.

Bo’g’in ko’chirishda so’zlardagi yonma-yon kelgan bir xil undoshning biri oldingi yo’lda qoldirilib, ikkinchisi keyingi yo’lga o’tkaziladi: Do’p-pi kat-ta ar-ra.

62- mashq. Yonma-yon kelgan bir xil undoshli so’zlarni ko’chiring va shu undoshlarning tagiga chizing.

Diqqat, bittasi, xuddi, tilla,

63-mashq. So’zlarni bo’g’in ko’chirish uchun bo’lib yozing.

Bit-ta, dovuch-cha, is-siq, op-poq, lab-bay, mar-ra, qat-tiq, ham-ma, jiz-za.Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

Sh va ch harflarga so’z toping va gap tuzing.

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 64-mashq.


Ko’rildi. _______________2.10.14 yil

S

ana: 3.10.14 yil

Mavzu: Yonma-yon kelgan bir xil undoshlar ( 65–67-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) yonma-yon kelgan bir xil undoshlar haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarga vatanparvarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

O’zbek tilida nechta harf birikmasi bor?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Vv Vatanni sev.

Darslik bilan ishlash.

65-mashq. Ajratib ko’rsatilgan so’zlarniqatnashtirib, gaplar tuzing.

Onam ukamga alla aytdi. Mahallamiz obod va chiroyli.

66- mashq. So’zlarni yozing.

Mukammal,

Taassub, minnatdor, tanaffus

Mahalla, millioner tashakkur

Gramm, chinni chillak

Tparrak, musaffo pilla

Quvvat palla sakkiz

Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 67-mashq.

Ko’rildi. _______________3.10.14 yil
Sana: 6.10.14 yil

Mavzu: Yonma-yon kelgan bir xil undoshlar (68-70-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) yonma-yon kelgan bir xil undoshlar haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarga vatanparvarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

1Yonma-yon kelgan bir xil undochlarga misollar keltiring

2.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Xx xolida dastyor qiz

Darslik bilan ishlash.

68-mashq. Yonma- yon kelgan bir xil undoshli so’zlarni bo’g’inga bo’lib yozing.

Yetti to’ti, mitti to’ti,

Yetmishtaga yetdi to’ti.

Yet-ti,mit-ti,ik-ki,uk-ki

69-mashq O’qing,mazmunini so’zlab bering.Yonma-yon kelgan bir xil undoshli so’zlarni ko’chirib yozing

C’iyosiddin, katta,Sharafiddin,allomalar,muddat,moddiy.Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

1.Yonma-yon kelgan undoshlarga misollar ayting

2.Ular qanday bo’ginga bo’linadi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 70-mashq.
D.Baxronova ___________6.10.14 yil

Sana: 7.10.14 yilMavzu: Gap haqida ma’lumot ( 71–73-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) O’quvchilarga gap haqida tushuncha berish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

1Alisherning otasi kim bo’lgan ekan?

2.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Yy Yo’ldosh yilqi boqadi.

Darslik bilan ishlash.Gaptugallangan fikrni bildiradi.Yozuvda har bir gapning birinchi so’zi bosh harf bilan boshlanadi,oxiriga tinish belgisi qo’yiladi

71-mashq Ko’chiring .Har bir gap nimani bildiryapti?

Erksevar xalqlar so’zi

Dunyodagi erksevar xalqlar bir so’zni sevib aytadilar.Bu tinchlik so’zidir . Odamlar bu so’zni barala aytadilar. Xalqlar tinch,baxtiyor yashashni istaydilar.

72- mashq. Matnni ko’chiring.

Onasi ishdan qaytdi.Qizi tayyorlagan karam sho’rvadan ichdi.”Voy,qizim-ey, biram mazali ovqat tayyorlabsanki?” Sho’rva unchalik mazali emasdi.

Qiziq, onasi uni nega buncha maqtadi?

Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.Gap haqida ma’lumot bering

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa:73-mashq

Ko’rildi: _____ D.Baxronova


Sana: 8.10.14 yil

Mavzu: Gap turlari ( 74–76-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) gap turlari haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

Gap nimadan tuziladi? Gap haqida ma’lumot bering?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Zz Zokir fudbolchi.

Darslik bilan ishlash.

74-mashq. She’rni ifodali o’qing.

Qovog’ari bilan bolari.

Qovog’ari do’rillab

Bolariga so’z qotdi:

-Sababini ayt,tirrancha,

Asaling muncha shirin?

-Yalqovlikdan yiroqman!

75- mashq. Bolani gaplarini ko’chirib yozing.

-Nega bug’doy bosh egar?-

Kimlar bo’yab ketishgan?Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

Gap maqsadga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 76-mashq.

Ko’rildi: _____ D.Baxronova9.10.14yil

Mavzu: 3-Nazorat ishi. Diktant.

Darsning maqsadi: a) o’quvchilar bilim va ko’nikma malakalarini tekshirish

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.4.Yangi mavzuning bayoni:

Diktant matnini o’quvchilarga o’qib beraman . matn yuzasidan suhbat o’tkazamiz.

Daryo bo’yida.

Soli ilgari Norin daryosi haqida ko’p narsalar eshitgan edi. Buvisi ham daryo haqida turli afsonalar aytgan edi. U bu yilgi ta’tilda daryoning o’zini ko’rishda muyassar bo’ldi.

Ta’tilning o’n besh kunini shu daryo bo’yidagi oromgohda o’tkazdi. Daryoning sayoz qirg’og’ida cho’mildi,qayiqda daryoning u yog’idan bu yog’iga o’tdi. Hatto tarbiyachi rahbarligida baliq ovladi. Solining daryo haqidagi tushunchalari kengaydi. O’z taassurotlarini o’rtoqlariga aytib berdi va insho yozdi.

Dam olish daqiqasi .

Matnni bir nechta o’quvchiga o’qitish. Daftarlarni terib olish.

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: Takrorlash
Ko’rildi: _____ D.Baxronova

Sana: 10.10.14 yilMavzu: Darak gap haqida ma’lumot. ( 77–78-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) gap turlari haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yozuv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

Gap nimadan tuziladi? Gap haqida ma’lumot bering?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

O’o’ O’ktam o’tkir zihinli bola.

Darslik bilan ishlash.Biror narsa –voqea haqida xabarni bildirgan gap darak gap deyiladi.

Darak gap oxirida ovoz pasayadi. Darak gap oxiriga nuqta qo’yiladi.

77-mashq.

Yo’lda kimlarni uchratdingiz?

Qanday voqialarni ko’rdingiz?

Tabiatdagi o’zgarishlarni sezdingizmi? Ko’rgan voqialaringizdan qanday xulosaga keldingiz?

78-mashq. She’rni ifodali o’qing.

Har dalaning o’z fayzi.

Tarovati boshqadir.

Mehnat qilgan qo’llarga

Saxovati boshqadir.Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash

Darak gap deb nimaga aytiladi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 79-mashq.

Ko’rildi: _____ D.BaxronovaSana: 13.10.14 yilMavzu: Darak gapda tinish belgilari. (80 –82-mashqlar )


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa