Matematika fani o‘qituvchilari uchun test savollariDownload 38,54 Kb.
Sana14.01.2020
Hajmi38,54 Kb.
#33958
Bog'liq
Matematika 100 test
МАФКУРАВИЙ ПОЛИГОНЛАР, 5-sinf-reja-musiqa, 2, 2, minerallarning klassifikatsiyasi, Yoqubjonov Azizbek "Calculus" (Amaliy) (2-topshiriq), 46003 answer 2 5323286963216712627 (1), metallar, 54-58&gacha, Biz yot goyalarga qarshimiz pdf, bestreferat-199351, Давлат таълим стандартлари., Давлат таълим стандартлари., Давлат таълим стандартлари., 3-mustaqil ish
MATEMATIKA FANI O‘QITUVCHILARI UCHUN TEST SAVOLLARI

(100 ta savol)  1. PISA (Programme for International Student Assessment) tadqiqoti nimaga qaratilgan?

*a) 15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko‘nikmalarni egallaganligini o‘rganishga qaratilgan tadqiqot

b) 15 yoshli bolalarning tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko‘nikmalarni egallaganligini o‘rganishga qaratilgan tadqiqot

c) 15 yoshli bolalarning tabiiy fanlardan hayotiy ko‘nikmalarni egallaganligini o‘rganishga qaratilgan tadqiqot

d) 15 yoshli bolalarning ona tilidan hayotiy ko‘nikmalarni egallaganligini o‘rganishga qaratilgan tadqiqot
2. PISA tadqiqotlari nechanchi yildan boshlangan?
*a) 2000 yil

b) 1999 yil

c) 2001 yil

d) 2015 yil
  1. PISA tadqiqotlari necha yillik davrda o‘tkaziladi?

*a) uch yillik

b) ikki yillik

c) besh yillik

d) olti yillik


  1. Xalqaro PISA tadqiqotining maqsadi ...?

*a)15 yoshli o‘quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha hamda o‘qish savodxonligini baholashdan iborat

b)12 yoshli o‘quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha hamda o‘qish savodxonligini baholashdan iborat

c)15 yoshli o‘quvchilarning tabiiy fanlar bo‘yicha hamda o‘qish savodxonligini baholashdan iborat

d)15 yoshli o‘quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha hamda o‘qish savodxonligini tekshirishdan iborat
5. Xalqaro PISA tadqiqotining maqsadi nimaga qaratilgan?
*a)o‘quvchilar hayot sharoitida o‘qitish jarayonida olingan bilim va ko‘nikmalarni qo‘llash qobiliyatini baholashga qaratilgan

b)o‘quvchilar hayot sharoitida o‘qitish jarayonida olingan bilim va ko‘nikmalarni baholashga qaratilgan

c)maktab o‘quv dasturlarini ishlab chiqish darajasini belgilashga qaratilgan

d)o‘quvchilar hayot sharoitida o‘qitish jarayonida olingan bilim va ko‘nikmalarni qo‘llash qobiliyatini baholashga va nazorat qilishga qaratilgan
  1. Xalqaro PISA tadqiqotining natijalarini statistik ishlov berish natijasida har bir o‘quvchi uchun alohida nechab)balli tizim bilan baholanadi?

*a)1000


b)100

c)10


d)5
7. PISA – 2012yil nechta davlatda tadqiqot o‘tkazdi?
*a)65

b)50


c)42

d)54
8. PISA tadqiqoti masalasini yeching. Miqdorlari teng bo‘lgan ikki g’ildirakli va uch g’ildirakli velosipedlar bolalar o‘yinchoq do‘konida sotilmoqda. Barcha velosipedlar g’ildiraklari umumiy soni qancha bo‘lishi mumkin?


*a)25

b)24


c)16

d)33
9. TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) xalqaro tadqiqotlari o‘quvchilarning o‘quv yutuqlari sifatini baholash xalqaro assosatsiyasi tomonidan har necha yilda bir marta o‘tkaziladi?


*a)4

b)3


c)2

d)1
10.TIMSS matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha nechanchi sinf o‘quvchilari o‘quv yutuqlarini baholaydi?


*a)4-sinf va 8-sinf

b)8-sinf


c)4-sinf va 9-sinf

d)9-sinf11. TIMSS-2011yilda nechta mamlakatlarning 4- sinf o‘quvchilari ishtirok etishdi?
*a)42 ta

b)50 ta

c)65 ta

d)54 ta
12. TIMSS – 2011yilda nechta mamlakatlarning 8- sinf o‘quvchilari ishtirok etishdi?


*a)50 ta

b)42 ta


c)65 ta

b)54 ta
13. Singapur matematikasida juda katta e’tibor nimaga qaratiladi?


*a)modellashtirishga

b)interfaol o‘yinlarga

c)misol ishlashga

d)yod olishga


14. Singapur matematika darsi qanday boshlanadi?
*a)bevosita notanish masalani yechishdan boshlanadi

b)masalani yechish qoidasidan boshlanadi

b)test ishlashdan boshlanadi

b)modellashtirishdan boshlanadi


15. PIRLS – (Progress in International Reading and Literacy Studyb) bu?
*a) boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasini baholash

b)Matematika, ingliz tili va tabiiy fanlarni o‘qitish bo‘yicha xalqaro an’analar

c) tabiiy fanlarni o‘qitish bo‘yicha xalqaro an’analar

d)Matematika, ingliz tili va tabiiy fanlarni tekshirish bo‘yicha xalqaro baholash


16. TALIS - (The Teaching and Learning International Surveyb) bu?
*a) rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o‘rta ta`lim muassasalarida o‘qitish va ta`lim olish muhitini hamda o‘qituvchilarning ish sharoitlarini o‘rganish

b)Matematika, ingliz tili va tabiiy fanlarni o‘qitish bo‘yicha xalqaro an’analar

c) tabiiy fanlarni o‘qitish bo‘yicha xalqaro

d)Matematika, ingliz tili va tabiiy fanlarni tekshirish bo‘yicha xalqaro baholash


17. STEAM yondashuvi dastlab qaysi davlatda ishlab chiqilgan?
*a)AQShda

b)Yaponiyada

c)Germaniyada

d)Xitoyda


18. Pedagogik – psixologik hamda fanlarni o‘qitish metodikalariga bag’ishlangan ko‘plab adabiyotlarda o‘quvchining individual xususiyatlarini ochib berishga uning qobiliyatlarini rivojlantirish qiziqishlarini e’tiborga olgan holda shaxs sifatida shakllanish ishiga yordam beruvchi yakka tartibda olib boriladigan ta’lim shakli bu...?
*a)shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim

b)Hamkorlikda o‘qitish ta’limi

c)Faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv

d)Tizimli yondashuv


19. Mashg’ulotlar jarayonida talabalar bilan axborot, shaxsiy va kasbiy tajribalarni almashish asosidagi guruhiy o‘qitish shakli bu?
*a)Hamkorlikda o‘qitish

b)Evristik o‘qitish

c)Tizimli yondashuv

d)shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim


20. Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati bu?
*a)kompetensiya

b)malaka


c)ko‘nikma

d)bilim
21. O‘rganilgan bilim va shakllangan ko‘nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qilish bu?


*a)malaka

b)ko‘nikma

c)bilim

d)kompetensiya


22. O‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish bu?
*a)ko‘nikma

b)kompetensiya

c)malaka

d)bilim
23. O‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish bu?


*a)bilim

b)kompetensiya

c)malaka

d)ko‘nikma


24. ... – bu ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir.
*a)Smart education

b)swot education

c)Rivojlantiruvchi ta’lim

d)Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim


25. Smart education (yoki aqlli ta’lim) – bu ….?
*a)ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir

b)oddiy axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan ta’lim texnologiyasidir

c)innovatsion axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan ta’lim texnologiyasidir

d)innovatsion axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan yangi ta’lim texnologiyasidir


26. “Keys-stadi” metodining muammoli ta’lim metodidan farqi?
*a)real vaziyatlarni o‘rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi

b)“Keys - stadi”da guruhlarda ishlanmaydi

c)o‘quvchilar bilan yakka tartibda ish olib boriladi

d)taqdimot qilinmaydi


27. Keys - stadi so‘zining lug’aviy ma’nosi?
*a)inglizcha сase - to‘plam, aniq vaziyat, stadi-ta’lim

b)Lotincha сase - to‘plam, aniq vaziyat, stadi-ta’lim

c)fransuzcha сase - to‘plam, aniq vaziyat, stadi-ta’lim

d)kirilcha сase - to‘plam, aniq vaziyat, stadi-ta’lim


28. “Keys-stadi” ilk marta qayerda qo‘llanilgan?
*a)1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida

b)1920 yilda Garvard biznesb)maktabida

c)1880 yilda AQSHda

d)1920 yilda Yaponoiyada


29. Muammoli ta’lim nima?
*a)Muammoli vaziyatlarni hal qilish asosida tashkil qilingan dars jarayoni

b)Muammoli vaziyatlarni o‘rgatish jarayoni

c)Muammoli vaziyatlarni tashlab o‘tish asosida tashkil qilingan dars jarayoni

d)Muammoli vaziyatlarni o‘rganish jarayoni30.Muammoli ta’limning asosiy g’oyasi ko‘rsatng?
*a)Bilimlarni o‘quvchilar tomonidan dars mavzusiga tegishli muammolar bo‘yicha o‘quv tadqiqotlarni bajarish asosida o‘zlashtirilishini ta’minlash

b)O‘quvchilarga mavzu asosida masala misollarni yechish usullarini o‘rgatish

c)O‘quvchilarda ijodiy qobiliyatni shakllantirish

d)Matematika fanini boshqa fanlar bilan aloqadorligini o‘gatish


31. Muammoli ta'lim texnologiyasining maqsadi nima?
*a)Muammoli vaziyatlarning yechimini to‘g‘ri topishga o‘rgatish

b)O‘quvchini mustaqil fikrlashga o‘rgatish

c)O‘quvchining ilmiy salohiyatini oshirish

d)Axborot oqimidan foydalanishga o‘rgatish


32. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A1 standart darajasi qanday nomlanadi?
*a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang’ich darajasi;

b)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang’ich darajasi;

c)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi;

d)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi;


33. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A1+ standart darajasi qanday nomlanadi?
*a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang’ich darajasi;

b)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi;

c)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi;

d)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang’ich darajasi;


34. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasbb)hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A2 standart darajasi qanday nomlanadi?
*a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi;

b)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang’ich darajasi;

c)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang’ich darajasi;

d)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi;


35. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A2+ standart darajasi qanday nomlanadi?
*a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi;

b)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang’ich darajasi;

c)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi;

d)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang’ich darajasi;36. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish B1 standart darajasi qanday nomlanadi?
*a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning umumiy darajasi;

b)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang’ich darajasi;

c)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi;

d)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi;


37. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish B1+ standart darajasi qanday nomlanadi?
*a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi;

b)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang’ich darajasi;

c)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi;

d)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi;


38. O‘zbekiston Respublikasida ta’limning uzluksizligi, uzviyligi, o‘quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda qanday tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi?
*a)Kommunikativ kompetensiya; Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi; O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi; Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi; Milliy va umummadaniy kompetensiya; Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi.

b)Kommunikativ kompetensiya; Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi; O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi; Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi; Milliy va umummadaniy kompetensiya; Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi. Iqtisodiy kompetensiyasi;

c)Kommunikativ kompetensiya; O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi; Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi; Milliy va umummadaniy kompetensiya; Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi.

d)Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi; O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi; Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi; Milliy va umummadaniy kompetensiya; Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi.


39. Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada berilgan sonlarni va eng sodda kasrlarni o‘qiydi, yozadi, taqqoslay oladi, tartibga solib, turli ko‘rinishlarda tasvirlay olishi qaysi standart darajaga mos keladi?

*a)A1


b)A1+

c)B1


d)B1+

40. Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada arifmetik hisob-kitob texnikasiga va juft-toqlikka oid qiziqarli, nostandart va matnli masalalarni yecha olishi qaysi standart darajaga mos keladi?
*a)A1+

b)A1


c)B1

d)B1+
41. Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada sodda amaliy vaziyatlarda kombinatorik va mantiqiy masalalarni yecha olishi qaysi standart darajaga mos keladi?

*a)A1+

b)A1


c)B1

d)B1+
42. Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada natural, butun va rasional sonlarni o‘qiishi, yozishi, taqqoslay olishi, tartibga solib, turli ko‘rinishlarda tasvirlay olishi qaysi standart darajaga mos keladi?


*a)A2

b)A2+


c)B2

d)B1+
43. Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada sonlarning bo‘linish munosabatiga, Dirixle va matematik induksiya prinsiplariga, juft-toqlikka oid nostandart masalalarni yecha olishi qaysi standart darajaga mos keladi?


*a)A2+

b)A2


c)B2

d)B1+
44. Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada formulalar bo‘yicha aniq va taqribiy arifmetik hisob-kitoblarni va ayniy almashtirishlarni bajara olishi qaysi standart darajaga mos keladi?


*a)B1

b)B2


b)B1*a)

b)A2*a)
45. Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada nostandart tenglama va tengsizliklarni yecha olishi qaysi standart darajaga mos keladi?


*a)B1+

b)B2


c)B1

d)A2+
46. Matematika mazmuniga oid kognitiv kompetensiyada ma’lum matematik faktlar va sodda mantiqiy qonunlar asosida xulosa keltirib chiqara oladi, rost va yolg’on tasdiqlarni farqlay olishi qaysi standart darajaga mos keladi?


*a)A1

b)A1+


c)B1

d)B1+


47. Qanday kompetensiyada ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi?
*a)Kommunikativ kompetensiya

b)Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi

c)O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi

d)Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi


48. Qanday kompetensiyada mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi?
*a)Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi

b)Kommunikativ kompetensiya

c)O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi

d)Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi


49. Qanday kompetensiyada doimiy ravishda o‘z-o‘zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o‘qib-o‘rganish, kognitivlik ko‘nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o‘z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko‘nikmalarini egallashni nazarda tutadi?
*a)O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi

b)Kommunikativ kompetensiya

c)Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi

d)Milliy va umummadaniy kompetensiya


50. Qanday kompetensiyada jamiyatda bo‘layotgan voqyea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi?
*a)Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi

b)Milliy va umummadaniy kompetensiya

c)O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi

d)Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi


51. Qanday kompetensiyada vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog’lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi?
*a)Milliy va umummadaniy kompetensiya

b)O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi

c)Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi

d)Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi


52. Qanday kompetensiyada aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o‘qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur kompetensiyalar umumta’lim fanlari orqali o‘quvchilarda shakllantiriladi.
*a)Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi

b)Milliy va umummadaniy kompetensiya

c)O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi

d)Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi53. Hozirgi zamon darsiga qo‘yiladigan talablarda darsda necha xil ko‘rgazmali qurollardan foydalanish ko‘rsatib o‘tilgan?
*a)fikrlatuvchi, mashq qildiruvchi, yangilik beruvchi va ijobiy ishlashga urgatuvchi

b)rasmli va sxemali

c)chiroyli va uzoqdan ko‘rinadigan

d)katta xarflar bilan yozilgani54. Darsni didaktik tahlilida nimalarga e'tibor berish lozim?

*a)Mavzuni ilmiyligi, axborotni hayotiyligi

b)Usullardan foydalanishi, fikrlashga sharoit yaratishi, ijotkorligi

c)Fikrlashga sharoit yaratishi

d)O‘qituvchinig ijodkorligi
55. Mаtеmаtikа o‘qitishning tаrbiyaviy mаqsаdi o‘z оldigа quyidаgilardan qaysi vаzifаni qo‘yadi?
*a)O‘quvchilаrdа ilmiy dunyoqаrаshni shаkllаntirish. Bu g‘оya bilish nаzаriyasi аsоsidа аmаlgа оshirilаdi

b)O‘quvchilаrdа mаtеmаtikаni o‘rgаnishgа bo‘lgаn qiziqishlаrni tаrbiyalаsh

c)O‘quvchilаrgа mа’lum bir dаstur аsоsidа mаtеmаtik bilimlаr tizimini bеrish. Bu bilimlаr tizimi mаtеmаtikа fаni to‘g‘risidа o‘quvchilаrgа еtаrli dаrаjаdа mа’lumоt bеrishi, ulаrni mаtеmаtikа fаnining yuqоri bo‘limlаrini o‘rgаnishgа tаyyorlаshi kеrаk.

d)O‘quvchilаrdа mаtеmаtik tаfаkkurni vа mаtеmаtik mаdаniyatni shаkllаntirish.


56. Mаtеmаtikа o‘qitishning umumtа’limiy mаqsаdi o‘z оldigа quyidаgilardan qaysi vаzifаni qo‘yadi?
*a)O‘quvchilаrgа mа’lum bir dаstur аsоsidа mаtеmаtik bilimlаr tizimini bеrish. Bu bilimlаr tizimi mаtеmаtikа fаni to‘g‘risidа o‘quvchilаrgа еtаrli dаrаjаdа mа’lumоt bеrishi, ulаrni mаtеmаtikа fаnining yuqоri bo‘limlаrini o‘rgаnishgа tаyyorlаshi kеrаk.

b)O‘quvchilаrdа ilmiy dunyoqаrаshni shаkllаntirish. Bu g‘оya bilish nаzаriyasi аsоsidа аmаlgа оshirilаdi

c)O‘quvchilаrdа mаtеmаtikаni o‘rgаnishgа bo‘lgаn qiziqishlаrni tаrbiyalаsh

d)O‘quvchilаrdа mаtеmаtik tаfаkkurni vа mаtеmаtik mаdаniyatni shаkllаntirish.


57. Mаtеmаtikа o‘qitishning аmаliy mаqsаdi o‘z оldigа quyidаgilardan qaysi vаzifаni qo‘yadi?
*a)Mаtеmаtikа kursidа оlingаn nаzаriy bilimlаrni kundаlik hаyotdа uchrаydigаn elеmеntаr mаsаlаlаrni yеchishgа tаdbiq qilа оlishgа o‘rgаtish

b)O‘quvchilаrdа mаtеmаtikаni o‘rgаnishgа bo‘lgаn qiziqishlаrni tаrbiyalаsh

c)O‘quvchilаrgа mа’lum bir dаstur аsоsidа mаtеmаtik bilimlаr tizimini bеrish. Bu bilimlаr tizimi mаtеmаtikа fаni to‘g‘risidа o‘quvchilаrgа еtаrli dаrаjаdа mа’lumоt bеrishi, ulаrni mаtеmаtikа fаnining yuqоri bo‘limlаrini o‘rgаnishgа tаyyorlаshi kеrаk

d)O‘quvchilаrdа mаtеmаtik tаfаkkurni vа mаtеmаtik mаdаniyatni shаkllаntirish


58. O‘rtа mаktаblаrdа mаtеmаtikа o‘qitishning mаqsаdi quyidаgi qaysi uch оmil bilаn bеlgilаnаdi?
*a)Mаtеmаtikа o‘qitishning umumtа’limiy mаqsаdi. Mаtеmаtikа o‘qitishning tаrbiyaviy mаqsаdi.Mаtеmаtikа o‘qitishning аmаliy mаqsаdi

b)Mаtеmаtikа o‘qitishning umuminsoniy mаqsаdi. Mаtеmаtikа o‘qitishning tаrbiyaviy mаqsаdi.Mаtеmаtikа o‘qitishning аmаliy mаqsаdi

c)Mаtеmаtikа o‘qitishning umumtа’limiy mаqsаdi. Mаtеmаtikа o‘qitishning ijtimoiy mаqsаdi.Mаtеmаtikа o‘qitishning аmаliy mаqsаdi

d)Mаtеmаtikа o‘qitishning umuminsoniy mаqsаdi. Mаtеmаtikа o‘qitishning ijtimoiy mаqsаdi.Mаtеmаtikа o‘qitishning аmаliy mаqsаdi


59.Metod (uslub) – bu?
*a)Maqsadga erishish uchun o‘qituvchi tanlaydigan yo‘l

b)Ma'lum bir qoidalarga bo‘ysinadi, o‘qituvchi maqsadiga erishishida yordam beradi

c)Dars mavzusini tushunishda yordam beruvchi, aniq qoidalarga bo‘ysinib, ta'limiy, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘ladi

d)O‘quvchilarni jonlantirish, qayta faollashtirish maqsadida qisqa vaqt ichida qo‘llaniladi


60. O‘qitish (dars berish) mahorati qanday talablar bilan belgilanadi?
*a)Yuqoridagilarning barchasi

b)Kasbiy layoqat va eruditsiya

c)Psixologik-idealogik tayyorgarlik

d)Yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini egallaganlik


61. Dars jarayonini samarali tashkil etish uchun nimalarga e’tibor beriladi?
*a)Darsning maqsadiga

b)Darsning vazifasiga

c)O‘quvchilarni bajarishiga

d)O‘quvchilarni tushunishiga


62. Ushbu satrlardan testni joriy qilishda qo‘yilgan talablarni toping?
*a)testlarni faqat fan o‘qituvchisi tuzishi kerak

b)fanning mazmuni, o‘quvchining o‘zlashtirish darajasi va miqdori

c)testlar umumiy bo‘lishi kerak

d)savollar tengsiz taksimlanishi lozim


63. Matematika darslarida ko‘rgazma qurollardan foydalanishdan maqsad nima?
*a)O‘quvchilar o‘zlashtirishlarini yengillashtirish va fanga bo‘lgan qiziqishlarini tarbiyalash hamda o‘quv programmasining to‘liq bajarilishini ta’minlash

b)O‘quvchilar o‘zlashtirishlarini yengillashtirish va o‘quv programmasi ning to‘liq bajarilishini ta’minlash

c)O‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini tarbiyalash

d)O‘quv programmasining to‘liq bajarilishini ta’minlash


64.Virtual o‘qitish shakli qanday amalga oshiriladi?
*a)Masofali tarzda

b)Texnologik tarzda

c)An’anaviy tarzda

d)Noan’anaviy tarzda


65. “Texnologiya” so‘zining lug’aviy ma’nosini aniqlang?
*a)San’at, ta’limot, mahorat

b)Tushunish, o‘rganish

c)Ketmab)ketlik

d)Birlashish, fan


66. Interfaol metodlardan foydalanishdan maqsad nima?
*a)O‘quvchilar bilimlarini o‘zlashtirishni faollashtirish va shaxsiy sifatlarini rivojlantirish

b)O‘quvchilarni hayotga tayyorlash

c)Nazariy bilimlarni amaliyotga bog‘lash

d)O‘quvchilarni o‘zlashtirish darajasini oshirish


67. Umumlashtirish usuli nima?
*a)Birlik fikrlashlardan umumiy fikrlashlarga o`tish

b)Umumiy fikrlashlardan birlik fikrlashlarga o`tish

c)Xususiy fikrlashlardan umumiy fikrlashlarga o`tish

d)Birlik fikrlashlardan xususiy fikrlashlarga o`tish


68. Abstriatsiyalash usuli nima?
*a)O`rganilayotgan ob`ektdagi narsalarning muhim belgilarini, sifat va xususiyatlarini mustaqil fikr ob`ektiga aylantirish

b)O`rganilayotgan ob`ektdagi narsalarning muhim xossalarini mustaqil fikr ob`ektiga aylantirish

c)O`rganilayotgan ob`ektdagi narsalarning muhim belgilarini, sifat va xususiyatlarini xususiy fikr ob`ektiga aylantirish

d)O`rganilayotgan ob`ektdagi narsalarning sifat va xajmiy xususiyatlarini mustaqil fikr ob`ektiga aylantirish


69. Analiz usuli nima?
*a)Noma`lumlardan ma`lumlarga tomon izlanish usuli

b)Ma`lumlardan no`ma`lumlarga tomon izlanish usuli

c)Ma`lumlardan no`ma`lumlarni aniqlash usuli

d)Noma`lumlardan ma`lumlarni aniqlash usuli
70. Teorema turlarini ko’rsating?
*a)To’g’ri, teskari, to’g’ri teoremaga qarama-qarshi, teskari teoremaga qarama-qarshi

b)To’g’ri, Teskari

c)To’g’ri, to’g’ri teoremaga qarama-qarshi

d)Teskari, to’g’ri, to’g’ri teoremaga qarama-qarshi


71. Sintez usuli nima?
*a)Ma`lumlardan noma`lumlarga tomon izlanish usuli

b)Noma`lumlardan ma`lumlarga tomon izlanish usuli

c)Noma`lumlardan ma`lumlarni aniqlash usuli

d)Ma`lumlardan no`ma`lumlarni aniqlash usuli


72. “Test” so`zi nima ma`noni anglatadi?
*a)Topshiriq

b)Misol


c)Yechish

d)Vazifa
73. Taqqoslash metodi deganda nima tushuniladi?


*a) O’rganilayotgan matematik ob’ektdagi narsalarning o’xshash va farqli tomonlari aniqlovchi metod

b)Noma’lumlardan ma’lum tomon izlash metodi

c)Birlik fikrlashdan umumiy fikrlashlarga o’tish

d)Butunlikdan bo’laklarga tomon izlash metodi


74. 120 g bo’lgan 9% li tuzli aralashmani bug’lantirilganda 80 g qoldi. Natijada aralashma kontsentratsiyasi necha foizli bo’ladi?
a)12,5%

*b)13,5%

c)13%

d)14,2%
75. 15 kg bo’lgan 35% li tuzli aralashmadan 25%li aralashma hosil qilish uchun qancha toza suv qo`shish kerak?


a)7 kg

b)5 kg


*c)6 kg

d)8 kg
76. Basseynni to’ldirish uchun ikkta nasos o’rnatilgan. Ulardan birinchisi basseynni 4,5 soatda, ikkinchisi 6,75 soatda to’ldirshi mumkin. Birnchi nasos ikkala nasos birgalikda ishlab to’ldiradigan vaqtgacha ishlatildi va uni o’chirib qolgan qismini ikkinchi nasos to’ldirdi. Ikkinchi nasos qancha vaqt ishlagandan so’ng basseyn to’ldi.


*a)2,7 soat

b)3 soat


c)2,5 soat

d)1,8 soat


77. Trapetsiyaning perimetri 126 sm, parallel bo’lmagan tomonlari 30 sm va 26 sm ga teng. Trapetsiyaning o’rta chizig’ini toping?
a)50 sm

b)32 sm


c)62 sm

*d)35 sm
78. Motorli qayiq oqim bo’ylab 54 km masofani o’tib, orqasiga qaytdi va barcha bosib o’tilgan yo’lga 7,5 soat sarfladi. Oqim tezligi 3 km/soat bo’lsa, qayiqning turg’un suvdagi tezligini toping?


a)32 km/soat

*b)30 km/soat

c)24 km/soat

-d)43 km/soat79. Kunjara va sho’lxa bilan bo’rdoqiga boqilayotgan o’rtacha 150 kgli mol kuniga 400 gramm semiradi. Agar fermer 200 ta shunday molni bo’rdoqiga boqayotgan bo’lsa, u bir yilda qancha go’sht yetishtiradi?
a)59220 kg

*b)59120 kg

c)67122 kg

-d)60130 kg


80. Nisbati 5 ga teng, yig’indisi 498 ga karrali bo’lgan ikkita uch xonali sonni toping.

*a) a=166; b=830

b) a=200; b=920

c) a=146; b=810

d) a=126; b=790
81. Izlanayotgan sonning kvadrati 0;2;3;5. raqamlaridan tuzilgan bo’lsa, sonning o’zini va kvadratini toping?
*a)55

b)45


c)65

d)35
82. Oxiri 6 raqami bilan tugaydigan shunday eng kichik natural sonni topingki bu sondagi oxirgi 6 ni o’chirib, uni sonning boshiga yozganda xosil bo’lgan son, izlanayotgan sondan 4 marta katta bo’lsin.


*a) 615384

b)635484


c)683182

d)565384
83. Mahsulotning narxi ketma-ket ikki marta 10%ga oshirilgandan so’ng 451 so’m bo’ldi. Birinchi ko’tarilgandan so’ng maxsulotning narxi necha so’m bo’lgan?


*a) 410

b) 450


c) 420

d) 440
84. 1dan 100 gacha bo`lgan sonlar orasida 3ga ham, 5ga ham bo`linmaydiganlari nechta?


*a)53

b)50


c)52

d)48


85. Agar bo’lsa, x+y ni toping.

*a)20


b)16

c)17


d)18
86.Uchlari A(4;5;1), B(2;3;0) va C(2;-1;-3) nuqtalarda joylashgan uchburchakning BD medianasi uzunligini toping?
*a)

b)2


c)1

d)5
87. Quyidagilardan qaysi biri ga teng emas?

*a)

b)

c)

d)


88. b va c ning qanday qiymatlarida M(-9;-111) nuqta y=x2+bx+c parabolaning uchi bo’ladi?
*a) b=18; c=–30

b) b=–18; c=–30

c) b=–30; c=18

d) b=–30; c=–18


89. 7 ta sonning o’rta arfmetigi 13 ga teng. Bu sonlarga qaysi son qo’shilsa, ularning o’rta arifmetigi 18 bo’ladi?
*a) 53

b) 50


c) 58

d) 45
90. k ning qanday qiymatida 5x2-22x+5k=0 tenglamaning x1 va x2 ildizlari orasida 5x1+6x2=26 munosabat o’rinli bo’ladi?

*a)

b)

c)

-
91. 12 ta mehmoni 12 ta stulga necha xil usul bilan o‘tqazish mumkin?

*a)12!

b)11!


c)144

d)24
92. Auditoriyadagi 30 talabadan 3 ta faol talabani necha xil usul bilan tanlash mumkin?


*a)4060

b)24360


c)30!

d)27!
93. Savatda 10 dona olma va 20 dona shaftoli bor bo‘lsa 1 dona mevani necha xil usul bilan tanlash mumkin?


*a)30

b)20


c)30!

d)20!
94. 30 ta talabadan 25 tasi matematikadan, 23 tasi iqtisod fanidan yozma ishni ijobiy bahoga topshirdi. 3 ta talaba ikkala fan bo‘yicha salbiy baho oldi. Nechta talaba yozma ishdan salbiy baho olgan?


*a)9

b)13


c)4

d)8
95. A qishloqdan B qishloqqa 5 ta yo‘l olib boradi, B qishloqdan C qishloqqa esa 2 ta yo‘l olib boradi. A qishloqdan C qishloqqa B qishloq orqali necha xil usul bilan borsa bo‘ladi?


*a)10

b)12


b)8

b)20
96. 4 ta talabani 4 stulga necha xil usul bilan o‘tqazish mumkin?


*a)24

b)16


c)8

d)12
97. 5 ta talabani 5 stulga necha xil usul bilan o‘tqazish mumkin?


*a)120

b)125


c)25

d)625
98. Amaliyotga chiqqan 8 ta talabadan sardor, oshpaz, choyxonachi va navbachilardan iborat 4 kishini tanlash kerak. Buni necha xil usulda amalga oshirish mumkin?


*a)1680

b)1664


c)1640

d)1840
99. X= {a; b; c} to‘plamning barcha qism to‘plamlari nechta bo‘ladi?


*a)8

b)9


b)6

b)4
100. 7 raqamli barcha telefon nomerlar sonini toping?


*a)9000000

b)1000000c)6000000

d)900000
Download 38,54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
koronavirus covid
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
covid vaccination
vaccination certificate
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan tayyorlagan
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi