Matematika 5-sinf i-ch I vaiantDownload 432.5 Kb.
bet2/5
Sana28.01.2017
Hajmi432.5 Kb.
1   2   3   4   5

13. Film soat davom etdi, spektakl esa undan soat kop davom etadidigan bo‘lsa. Spektakl necha soat davom etadi?

a) b) s) d) e)

14. Hisoblang: - .
a) b) s) d) e)


  1. Sinfda 15 ta ogil bola bor, bu hamma o‘quvchilarning 3/5 qismini tashkil qiladi. Sinfda nechta oquvchi bor?

a) 9 b) 30 s) 25 d) 20 e) 15


  1. Qoidani davom ettiring: son 9 ga qoldiqsiz bolinadi, agarda

 1. oxirgi raqami 3 tugasa

 2. raqamlar yigindisi 3 ga bolinsa

s) raqamlar yigindisi 9 ga bolinsa

d) oxirgi raqami 1, 3, 5, 7, 9 tugasa

e) raqamlar yigindisi 6 ga bolinsa


  1. Tenglamani yeching: 2x + 25=85

a) 5 b) 10 s) 45 d) 30 e) 15


  1. Aylananing radiusi deb nimaga aytiladi?

 1. aylanada yotgan 2 nuqtani markaz orqali tutashtiruvchi kesma

 2. aylanada yotgan nuqtalarni markaz bilan tutashtiruvchi kesma

s) aylanada yotgan ixtiyoriy nuqtalarni tutashtiruvchi kesma

d) aylanada yotgan ixtiyoriy nuqtalar orasidagi masofa

e) yarim aylana
19. Hisoblang: 305 * 407

a) 14335 b) 122135 s) 14245 d) 135124 e) 124135


20. Hisoblang: 18252 : 36

a) 57 b) 570 s) 4107 d) 407 e) 507


21. 400kg bodring terildi. Uning qismi tuzlandi, qolgan qismi sotildi. Qancha bodring sotildi?

a) 350 kg b) 320 kg s) 50 kg d) 380 kg e) 360 kg


22. Mashina 50 km/s tezlik bilan 8 soat yurdi. Mashina shu masofani 5 soatda bosib otish uchun qanday tezlikda yurishi kerak?

a) 100km/s b) 80km/s s) 90 km/s d) 120km/s e) 110 km/s


23. . To‘gri to‘rtburchakning bo‘yi 104m, eni 50 m bo‘lsa, perimetri nechaga teng bo‘ladi?

a) 308m b) 154 m s) 100 m d) 5200 m e) 204 m


24. Kvadratning tomoni 18 m. Perimetrini toping.

a) 36 m b) 72 m s) 60 m d) 54 m e) 90 m


25. Togri burchakning burchak kattaligi necha gradiusga teng?

a) 60 0 b) 45 0. s) 90 0. d) 180 0. e) 360 0Matematika fanidan 5-sinf uchun test savollari.

I-CH IV- vaiant1. Tenglamani yeching. (5х + 90) : 5 = 20

a) 10 b) 5 s) 2 d) 1 e) 42. Agar a + в = 30 bo’lsa, 5a + 5в ifodaning qiymatini toping.

a) 120 b) 230 s) 150 d) 90 e) 1303. Agar bo‘linuvchi 106 ga, to‘liqsiz bo‘linma 7, qoldiq 1ga teng bo‘lsa, bo‘livchi nechaga teng ?

a) 15 b) 7 s) 8 d) 14 e) 54. Quyidagi sonlarning qaysilari 2 ga ham 3 ga ham qoldiqsiz bo‘linadi ?

a) 22 b) 333 s) 666 d) 111 e) 5555. Ifodaning qiymatini toping (15 * 4 + 3200 : 80 ) : 25 + 6

a) 1 b) 10 s) 12 d) 30 e) 66. Quyidagi sonlarning qaysi biri 3 ga qoldiqsiz bolinadi ?

a) 102613 b) 91023 s) 46019 d) 82061 e) 10101017. 48 sonini tub ko‘paytuvchilar kopaytmasi shaklida yozing.

а) 24 *3 b) 22 * 32 s) 16 * 3 d ) 6 * 8 е) 4 * 98. Quyidagi tengliklardan qaysi biri tog’ri?

 1. 3kg 900g = 3090g b) 3m 20sm = 3020sm

s) 3t 7sr = 37sr d) 35km 3sm = 350003sm e) 3km 30m = 330m

9. Quyidagi sonlar qatorining qaysi birida faqat tub sonlar berilgan?

а) 53, 7, 421 b ) 13, 28, 307 s ) 157, 49, 13 d) 134, 61, 181

е) 17, 39, 59

10. Togri tortburchakning boyi 65 sm, eni bo‘yidan 5 marta kichik. Togri tortburchakning yuzini toping.

a) 3900 b) 250 s) 845 d) 156 e) 78


11. Berilgan sonlar quyida berilgan sonlarning qaysi biriga qoldiqsiz bolinadi:

28; 63; 735; 42.

a) 2 b) 9 s) 7 d) 14 e) 312. Notogri kasrni aralash son shaklida yozing.

a) b) s) d) e)

13. Film soat davom etdi, spektakl esa undan soat kop davom etadidigan bo‘lsa. Spektakl necha soat davom etadi?

a) b) s) d) e)

14. Hisoblang: - .

a) b) s) d) e)

15 Aylananing radiusi deb nimaga aytiladi?

 1. aylanada yotgan 2 nuqtani markaz orqali tutashtiruvchi kesma

 2. aylanada yotgan nuqtalarni markaz bilan tutashtiruvchi kesma

s) aylanada yotgan ixtiyoriy nuqtalarni tutashtiruvchi kesma

d) aylanada yotgan ixtiyoriy nuqtalar orasidagi masofa

e) yarim aylana
16. Hisoblang: 305 * 407

a) 14335 b) 122135 s) 14245 d) 135124 e) 12413517. Hisoblang: 18252 : 36

a) 57 b) 570 s) 4107 d) 407 e) 50718. 400kg bodring terildi. Uning qismi tuzlandi, qolgan qismi sotildi. Qancha bodring sotildi?

a) 350 kg b) 320 kg s) 50 kg d) 380 kg e) 360 kg  1. Sinfda 15 ta ogil bola bor, bu hamma o‘quvchilarning 3/5 qismini tashkil qiladi. Sinfda nechta oquvchi bor?

a) 9 b) 30 s) 25 d) 20 e) 15

  1. Qoidani davom ettiring: son 9 ga qoldiqsiz bolinadi, agarda

a) oxirgi raqami 3 tugasa

b) raqamlar yigindisi 3 ga bolinsa

s) raqamlar yigindisi 9 ga bolinsa

d) oxirgi raqami 1, 3, 5, 7, 9 tugasa

e) raqamlar yigindisi 6 ga bolinsa


  1. Tenglamani yeching: 2x + 25=85

a) 5 b) 10 s) 45 d) 30 e) 15

  1. Aylananing radiusi deb nimaga aytiladi?

 1. aylanada yotgan 2 nuqtani markaz orqali tutashtiruvchi kesma

 2. aylanada yotgan nuqtalarni markaz bilan tutashtiruvchi kesma

s) aylanada yotgan ixtiyoriy nuqtalarni tutashtiruvchi kesma

d) aylanada yotgan ixtiyoriy nuqtalar orasidagi masofa

e) yarim aylana


  1. Sinfda 15 ta ogil bola bor, bu hamma o‘quvchilarning 3/5 qismini tashkil qiladi. Sinfda nechta oquvchi bor?

a) 9 b) 30 s) 25 d) 20 e) 15


  1. Qoidani davom ettiring: son 9 ga qoldiqsiz bolinadi, agarda

 1. oxirgi raqami 3 tugasa

 2. raqamlar yigindisi 3 ga bolinsa

s) raqamlar yigindisi 9 ga bolinsa

d) oxirgi raqami 1, 3, 5, 7, 9 tugasa

e) raqamlar yigindisi 6 ga bolinsa


  1. Tenglamani yeching: 2x + 25=85

a) 5 b) 10 s) 45 d) 30 e) 15
Matematika fanidan 5-sinf uchun test savollari.

II-CH I- vaiant
1. Hisoblang: 222

a) 404

b) 484

c) 504

d) 4642. Hisoblang: 73a) 353

b) 343

c) 333

d) 3633. To‘g‘ri to‘rtburchakning kengligi 7 sm bo‘lib, uzunligi kengligidan 3 sm ortiq bo‘lsa, to‘g‘ri to‘rtburchakning perimetrini toping.a) 22 sm

b)20 sm

c) 34 sm

d) 24 sm
4. Yer maydoninig uzunligi 1 km 15o m bo‘lsa, uni metrlarda ifodalang.

a) 1150 m

b) 10 150 m

c) 150 m

d) 1000 150 m5. Tenglamani yeching: 48·x=6240a) 120

b) 140

c) 150

d)1306. Agar a=607 bo‘lsa , 83a-63a Ifodaning qiymatini toping.a) 121 400

b) 121 4

c) 132 40

d) 12 1407. 36 sonining natural bo‘luvchisi nechta?a) 5

b) 7

c) 8

d) 6

8. Quyidagi sonlardan qaysi biri 2 va 5 ga bo‘linadi?a) 8016

b) 195

c) 4050

d) 1113


9. Quyidagi sonlardan qaysi biri 3 va 5 ga bo‘linadi?a) 1113

b) 914

c) 3040

d) 703510. Yulduzcha o‘rniga qanday raqam qo‘ysak 23*5 soni 9 ga bo‘linadi?a) 5

b) 8

c) 0

d) 411. 56 va 16 sonlarining umumiy bo‘luvchilari necha?a) 4

b) 3

c) 2

d) 5


12. Quyidagi sonlardan qaysi biri murakkab son?a) 345

b) 256

c) 167

d) 3213. Quyidagi sonlar juftidan qaysi biri o‘zaro tub?a) (6:8)

b) (9:25)

c) (12:15)

d) hammasi


14. Hisoblang: 63a) 116

b) 216

c) 316

d) 3615. To‘g‘ri to‘rtburchakning kengligi 8 sm, uzunligi esa 2 sm kengligidan ortiq bo‘lsa, perimetrini toping.a) 22 sm

b)20 sm

c) 34 sm

d) 36 sm

16. Yer maydoninig uzunligi 2 km 13o m. Bu uzunlikni metrlarda ifodalang.a) 2130 m

b) 20 130 m

c) 21 300 m

d)2000 130 m17. Tenglamani yeching: 24·x=3600a) 200

b) 120

c) 250

d) 150

18. Agar a=506 bo‘lsa , 91a-61a Ifodaning qiymatini toping.a) 151 70

b) 152 80

c) 151 40

d) 15 18019. 32 ning natural bo‘luvchisi nechta?a) 5

b) 7

c)8

d) 320. Quyidagi sonlardan qaysi biri 2 va 5 ga bo‘linadi?a) 6150

b) 1608

c) 955

d) 3311


21. Quyidagi sonlardan qaysi biri 3 va 5 ga bo‘linadi?a) 4060

b) 1008

c) 8160

d) 100122. Yulduzcha o‘rniga qanday raqam qo‘ysak 5*62 soni 9 ga bo‘linadi?a) 5

b) 8

c) 0

d) 423. 54 va 18 sonlarining umumiy bo‘luvchilari necha?a) 4

b) 3

c) 2

d) 5


24. Quyidagi sonlardan qaysi biri murakkab son?a) 2

b) 17

c) 137

d) 42325. Quyidagi sonlar juftidan qaysi biri o‘zaro tub?a) (35:40)

b) (36:38)

c) (17:68)
d) (77:20)


Matematika fanidan 5-sinf uchun test savollari.

II-CH III- vaiant
1. Hisoblang: 222

a) 404

b) 484

c) 504

d) 4642. Hisoblang: 73a) 353

b) 343

c) 333

d) 3633. To‘g‘ri to‘rtburchakning kengligi 7 sm bo‘lib, uzunligi kengligidan 3 sm ortiq bo‘lsa, to‘g‘ri to‘rtburchakning perimetrini toping.a) 22 sm

b)20 sm

c) 34 sm

d) 24 sm
4. Yer maydoninig uzunligi 1 km 15o m bo‘lsa, uni metrlarda ifodalang.

a) 1150 m

b) 10 150 m

c) 150 m

d) 1000 150 m5. Tenglamani yeching: 48·x=6240a) 120

b) 140

c) 150

d)1306. Agar a=607 bo‘lsa , 83a-63a Ifodaning qiymatini toping.a) 121 400

b) 121 4

c) 132 40

d) 12 1407. 36 sonining natural bo‘luvchisi nechta?a) 5

b) 7

c) 8

d) 6

8. Quyidagi sonlardan qaysi biri 2 va 5 ga bo‘linadi?a) 8016

b) 195

c) 4050

d) 1113


9. Quyidagi sonlardan qaysi biri 3 va 5 ga bo‘linadi?a) 1113

b) 914

c) 3040

d) 703510. Yulduzcha o‘rniga qanday raqam qo‘ysak 23*5 soni 9 ga bo‘linadi?a) 5

b) 8

c) 0

d) 411. 56 va 16 sonlarining umumiy bo‘luvchilari necha?a) 4

b) 3

c) 2

d) 5


12. Quyidagi sonlardan qaysi biri murakkab son?a) 345

b) 256

c) 167

d) 3213. Quyidagi sonlar juftidan qaysi biri o‘zaro tub?a) (6:8)

b) (9:25)

c) (12:15)

d) hammasi


14. Hisoblang: 63a) 116

b) 216

c) 316

d) 3615. To‘g‘ri to‘rtburchakning kengligi 8 sm, uzunligi esa 2 sm kengligidan ortiq bo‘lsa, perimetrini toping.a) 22 sm

b)20 sm

c) 34 sm

d) 36 sm

16. Yer maydoninig uzunligi 2 km 13o m. Bu uzunlikni metrlarda ifodalang.a) 2130 m

b) 20 130 m

c) 21 300 m

d)2000 130 m17. Tenglamani yeching: 24·x=3600a) 200

b) 120

c) 250

d) 150

18. Agar a=506 bo‘lsa , 91a-61a Ifodaning qiymatini toping.a) 151 70

b) 152 80

c) 151 40

d) 15 18019. 32 ning natural bo‘luvchisi nechta?a) 5

b) 7

c)8

d) 320. Quyidagi sonlardan qaysi biri 2 va 5 ga bo‘linadi?a) 6150

b) 1608

c) 955

d) 3311


21. Quyidagi sonlardan qaysi biri 3 va 5 ga bo‘linadi?a) 4060

b) 1008

c) 8160

d) 100122. Yulduzcha o‘rniga qanday raqam qo‘ysak 5*62 soni 9 ga bo‘linadi?a) 5

b) 8

c) 0

d) 423. 54 va 18 sonlarining umumiy bo‘luvchilari necha?a) 4

b) 3

c) 2

d) 5


24. Quyidagi sonlardan qaysi biri murakkab son?a) 2

b) 17

c) 137

d) 42325. Quyidagi sonlar juftidan qaysi biri o‘zaro tub?a) (35:40)

b) (36:38)

c) (17:68)
d) (77:20)


Katalog: files
files -> Amerika qo'shma shtatlari (aqsh)
files -> Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif
files -> O‘zbekistonda Oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari
files -> O`zbekistonning eng go`zal va betakror makonlaridan biri bu Farg`ona vodiysidir. Iqlim sharoiti, geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari kabi qator xislatlariga ko`ra Farg`ona qadimdan e'tibor qozonib kelgan
files -> O‘rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati
files -> Valyutani tartibga solish to'G'risida o'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 13 apreldagi 206-son qarori bilan tasdiqlangan
files -> Garov to'G'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Ipoteka to'G'risida qonunchilik palatasi tomonidan 2006 yil 28 iyunda qabul qilingan Senat tomonidan 2006 yil 25 avgustda ma'qullangan

Download 432.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat