L e k ts I ya tekstler IDownload 0.87 Mb.
bet1/10
Sana08.11.2019
Hajmi0.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
O`zbekstan Respublikasi xaliq bilimlendiriw

ministrligi


A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik

pedagogikaliq instituti

 

Qaraqalpaq a`debiyati kafedrasi 

 

 Qaraqalpaq balalar a`debiyati ha`m fol`klor pa`ni boyinsha

 

L E K Ts I Ya   T E K S T L E R I


Kurs: 2 a,b
Semestr: III, IV
Du`zgen: assistent oqitiwshi P.Dabilov

Bilim tarawi: 100000-ta`lim

Bilimlendiriw tarawi: 140000-oqitiwshilar tayarlaw ha`m pedagogika pa`ni

Bakalavriat bag`darlari: 5141600-Baslawish ta`lim

No`kis – 2011
M A Z M U N I :
Lektsiyanin` temasi ha`m jobasi

bet

1

Qaraqalpaq balalar a`debiyatinin` baslaniw derekleri

5
1) Qaraqalpaq balalar a`debiyatinin` en` da`slepki derekleri

2) Qaraqalpaq balalar a`debiyatinin` payda boliwi ha`m qa`liplesiwi

3) S.Majitov, A.Dabilov, S.Nurimbetov, N.Da`wqaraev, A`.Shamuratov-qaraqalpaq balalar a`debiyatinin` da`slepki baslawshilari


5

6

7
2

Qaraqalpaq balalar a`debiyatinin` fol`klordag`i u`lgileri

9
1) Qaraqalpaq balalar fol`klori haqqinda tu`sinik

2) Besik jirinin` balalarg`a ta`rbiyaliq a`hmiyeti

3) Naqil-maqallardin` ta`rbiyaliq ku`shi

4) Balalar tu`sinigin o`siriwde jumbaqlardin` a`hmiyeti

5) Balalardin` tilin o`siriwde jan`iltpashtin` ta`rbiyaliq ku`shi

6) Balalardi ta`rbiyalawda erteklerdin` a`hmiyeti

7) Balalar turmisinda da`stanlardin` ta`rbiyaliq a`hmiyeti


9

11

1212

12

1313

3

Balalar fol`klorinda jumbaq jan`iltpash ha`m naqil-maqallardin` ta`rbiyaliq ku`shi, erteklerdin` tutqan orni

15
1. Balalar tu`sinigin o`siriwde jumbaqlardiq a`hmiyeti

2. Jaqlitpashlardin` ta`rbiyaliq ku`shi

3. Naqil-maqallardin` tu`rlerge bo`liniwi

4. Balalar fol`klorinda erteklerdin` tutqan orni15

16

1718

4

Eposliq shig`armalarda balalar fol`klorina derek miyraslar

20
1) Qaraqalpaq da`stanlarina uliwma sipatlama. Da`stan haqqinda tu`sinik

2) Alpamis da`staninin` balalar ushin ta`rbiyaliq a`hmiyeti

3) Qoblan da`stani ha`m balalar a`debiyati


21

23

245

Klassikaliq a`debiyat wa`killerinin` balalar a`debiyatinda

tutqan orni. Jiyen jiraw miyraslari27
1. Jiyen jiraw miyrasinin` izertleniwi.

2. Jiyen jiraw shig`armalarinda balalarg`a derek miyraslar

3. «Posqan el» poemasinda balalar turmisinin` sa`wleleniwi.


27

28

286

Qaraqalpaq balalar a`debiyatinda Ku`nxoja ha`m

A`jiniyaz do`retiwshiligi.31
1. Ku`nxoja do`retiwshiliginin` izertleniwi.

2. Shayir shig`armalarinda balalar turmisinin` sa`wleleniwi.

3. Ku`nxoja do`retiwshiliginin` tematikaliq bag`dari.

4. A`jiniyaz o`miri ha`m do`retiwshiligi.

5. Shayir do`retiwshiliginin` izertleniwi.

6.A`jiniyaz shig`armalarinin` tematikasi, formasi ha`m ko`rkemlik o`zgeshelikleri.31

33

3436

38

397

Berdaq ha`m O`tesh shayir do`retiwshiliginde balalarg`a

derek miyraslar.42
1. Berdaq do`retiwshiliginin` izertleniwi.

2.Shayir shig`armalarinin` tematikasi, formasi ha`m ko`rkemlik o`zgeshelikleri.

3. Shayirdin` lirikaliq ha`m da`stanliq shig`armalarinda balalar turmisinin` sa`wleleniwi.

4. O`tesh shayirdin` o`miri ha`m do`retiwshiligi. Shayir do`retiwshiliginin` izertleniwi.

5. O`tesh shig`armalarinin` ideyaliq-tematikaliq ha`m formaliq, ko`rkemlik o`zgeshelikleri.

6. Shayir shig`armalarinda balalar turmisinin` sa`wleleniwi42

45
47


53
55
56

8

XIX a`sir aqiri XX a`sir basindag`i balalar a`debiyati

59
1. Da`wirdin` ja`miyetlik-siyasiy sipatlamasi.

2. Xaliq kitaplari.

3. Saribay shayir - timsal janrinin` tiykarin saliwshi.

4. Gu`lmurat, Annaqul, Sidiq do`retpeleri.59

60

6161

9

1920-30-jillardag`i qaraqalpaq balalar a`debiyati

64
1. 1920-30-jillardag`i balalar a`debiyatinin` qa`liplesiw derekleri

2. 1920-30-jillardag`i balalar a`debiyatinda janrliq belgilerdin` jetilisiwi

3. S.Majitovtin` balalar a`debiyatinda tutqan orni


64

65

6610

II-jer ju`zilik uris da`wirindegi balalar a`debiyati

69
1. II jer ju`zilik uris da`wirindegi balalar a`debiyatinin` bag`dari.

2. Sol da`wirdegi do`regen S.Nurimbetov, J.Aymurzaev, D. Nazbergenov shig`armalarina sholiw69

71


11

S.Nurimbetovtin` balalar a`debiyatindag`i orni

73
1. S.Nurimbetovtin` o`miri ha`m do`retiwshiligi

2. Shayirdin` balalar turmisin sa`wlelendiriwshi qosiqlarinin` tematikasi ha`m janrliq formalari73

74


12

T.Jumamuratovtin` balalar a`debiyatindag`i orni

78
1. T.Jumamuratovtin` o`miri ha`m do`retiwshiligi

2. Shayirdin` satiraliq qosiqlari

3. Shayirdin` ertek-poemalari


79

80

8113

1960-1970-jillardag`i qaraqalpaq balalar a`debiyati

84
1. Da`wirge qisqasha sipatlama

2.J.Seyitnazarov, A`.Seyitjanov, A`.Tajimuratov shig`armalarinin` ta`rbiyaliq a`hmiyeti85

86


14

T.Qayipbergenovtin` qaraqalpaq balalar a`debiyatindag`i orni

89
1. T.Qayipbergenovtin` o`miri ha`m do`retiwshiligi

2. Jaziwshinin` balalarg`a arnalg`an gu`rrin`leri

3.T.Qayipbergenov povestlerinde jas o`spirimler turmisinin` sa`wleleniwi


89

90

9215

A.Bekimbetovtin` qaraqalpaq balalar a`debiyatindag`i orni

93
1. Jaziwshinin` do`retiwshiligindegi jas o`spirimlerdin` turmisin sa`wlelendiriwshi shig`armalar

2. Jaziwshi shig`armalarinin` ta`rbiyaliq a`hmiyeti94
95

16

16. X.Saparovtin` balalar a`debiyatindag`i orni

97
1. X.Saparovtin` do`retiwshilik joli haqqinda

2. Shayirdin` balalarg`a arnalg`an qosiqlari

3.Shayir shig`armalarinin` tematikasi, ko`rkemlik o`zgeshelikleri


97

98

9917

M.Seytniyazovtin` qaraqalpaq balalar a`debiyatindag`i orni

101
1. M.Seytniyazovtin` do`retiwshiliginde balalar obrazinin` jasaliwi haqqinda

2. Shayir shig`armalarinin` ta`rbiyaliq a`hmiyeti101

104


18

80 - jillardag`i qaraqalpaq balalar a`debiyati

105
1. Da`wirge qisqasha sipatlama

2.Usi da`wirdegi qaraqalpaq balalar a`debiyatinda balalar turmisinin` sa`wleleniwi106

10719

J.Dilmuratovtin` balalar a`debiyatinda tutqan orni

109
1. Joldasbay Dilmuratovtin`o`miri ha`m do`retiwshiligi.

2.Joldasbay Dilmuratovtin` shig`armalarinda balalar obraznin` jasaliwi109

110


20

S.Abbazovtin` qaraqalpaq balalar a`debiyatindag`i orni

112
1. S.Abbazovtin` do`retiwshilik joli

2. Shayir shig`armalarinin` tematikaliq ha`m ideyaliq o`zgeshelikleri113

114


21

Sh.Seytovtin` qaraqalpaq balalar a`debiyatindag`i orni

117
1. Sh.Seytovtin` o`miri ha`m do`retiwshiligi

2. Shayirdin` poeziyasinda balalar temasi

3. «Ko`p edi ketken tirnalar» povestinde jas o`spirimler turmisinin` sa`wleleniwi


117

117


119

22

G`.Seyitnazarovtin` qaraqalpaq balalar a`debiyatindag`i

tutqan orni121
1. G`.Seyitnazarovtin` o`miri ha`m do`retiwshiligi

2. Shayirdin` balalarg`a arnalg`an poeziyasi

3. G`.Seyitnazarovtin` «Dawillar arasinda» povestinin` ta`rbiyaliq a`hmiyeti


121

121


122

23

G`a`rezsizlik da`wiri qaraqalpaq balalar a`debiyati.

124
1. Da`wirge qisqasha sipatlama

2. G`a`rezsizlik da`wiri qaraqalpaq balalar poeziyasi ha`m prozasi124

125Tema: Qaraqalpaq balalar a`debiyatinin` baslaniw derekleri.

Jobasi:

1) Qaraqalpaq balalar a`debiyatinin` en` da`slepki derekleri

2) Qaraqalpaq balalar a`debiyatinin` payda boliwi ha`m qa`liplesiwi

3) S.Majitov, A.Dabilov, S.Nurimbetov, N.Da`wqaraev, A`.Shamuratov-qaraqalpaq balalar a`debiyatinin` da`slepki baslawshilari

Paydalanilg`an a`debiyatlar.

1. I.Kurbanbaev Qaraqalpaq balalar a`debiyati No`kis Qaraqalpaqstan 1992

2. XX a`sir qaraqalpaq a`debiyati No`kis-2002-j

3. N.Da`wqaraev Shig`armalarinin` toliq jiynag`i No`kis-1977-jilDo'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa