Jahon tarixi 9-sinfDownload 152,5 Kb.
bet7/7
Sana11.01.2017
Hajmi152,5 Kb.
#113
1   2   3   4   5   6   7
Militarizm nima?

 1. Mutlaq hokimlik;

 2. Kamsitish, xo‘rlash, past nazar bilan qarash;

 3. Bir millatni boshqa millatdan ustun qo‘yish;

 4. Markaziy davlatdan ajrab chiqishga intilish;

 5. Qurollanish.

 1. AQSh tarixida "taraqqiyparvar davr" nomi bilan kirgan davr?

   1. 1900–1914-yillar;

   2. 1905–1920-yillar;

   3. 1904–1910-yillar;

   4. 1902–1912-yillar;

   5. 1901–1915-yillar.

 2. Protektorat bu :...

   1. Kuchsiz davlatlarni bo‘ysundirish mustamlakachilik shakllaridan biri;

   2. Poytaxtdan uzoq joy, o‘lka, viloyat;

   3. Huquqi cheklangan hokimiyat;

   4. Siyosiy va iqtisodiy mustaqillikdan mahrum etilgan, maxsus tartib - qoida asosida idora qilinadigan mamlakat;

   5. Markaziy davlatdan ajralib chiqishga intilish.
Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:
3 - NAZORAT ISHI
Mavzu: Lotin Amerikasi mamlakatlari va Janubiy Sharqiy va Markaziy Yevropa xalqlari XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida

Nazorat shakli: Test sinovi


1. Janubiy Amerika nima sababdan Lotin Amerikasi deb nomlanadi?

     1. ispanlar va portugallar istilo qilgan, ularning tillariga nisbat beriladi;

     2. davlat tili deb lotin tili e’lon qilinganligi uchun;

     3. ulug‘vorlik jihatdan aytilgan;

     4. a va b;

     5. a, b, c.


2. 1898 yil dekabrdagi Parij sulhi natijasida ...

a) Kuba "mustaqil" deb e’lon qilinadi; 1. Kuba AQSHning protektorati bo‘lib qoldi;

 2. Kubaning Guantanamo davlati bilan birga hududining bir qismiAQSHning doimiy harbiy dengiz bazasiga aylantirildi.

 3. a va b;

 4. а, в, c.

3. Kuba xalqi 1868–1878-yillarda qaysi mustamlakachi davlatga qarshi ozodlik harakatini olib bordi?

     1. Germaniya;

     2. Ispaniya;

     3. Angliya;

     4. Portugaliya;

     5. AQSH.

4. 1898–1901-yillarda Rossiya qaysi sohada dunyoda birinchi o‘ringa chiqdi?

a) temir qazish;

b) neft qazish;

c) mashinasozlik;

d) paxtani qayta ishlash;

e) ko‘mir qazish. 1. XIX asrning 80-90-yillarida Rossiyadagi milliy ijtimoiy harakat yuzasidan O‘rta Osiyoda qanday harakat vujudga keldi?

a) Brusher guruhi;

b) "Mehnatdan ozod qilish";

c) Sotsial – demokratik;

d) jadidchilik;e) javoblarning barchasi noto‘g‘ri.

 1. XX asr boshlarida Rossiyada nechta sanoat tarmog‘i faoliyat yuritar edi?

     1. 20 ta;

     2. 30 ta;

     3. 42 ta;

     4. 45 ta;

     5. 48 ta.

 2. Rus - yapon urushida Rossiyaning mag‘lubiyatga uchrashining sababini toping?

     1. Urushning to‘satdan boshlanganligi bilan;

     2. Rossiyaning harbiy iqtisodiy zaifligi va urushga mutlaqo tayyorgarlik ko‘rmagani bilan;

     3. Mamlakat ichidagi ijtimoiy harakatlarning avj olishi bilan;

     4. To‘g‘ri javoblar a va c;

     5. To‘g‘ri javob yo‘q.

 3. San-Stefano shartnomasi qaysi davlatlar o‘rtasida imzolanadi?

     1. Rossiya – Turkiya;

     2. Turkiya – Fransiya;

     3. Yaponiya – Rossiya;

     4. Yaponiya – Fransiya;

     5. Rossiya – Fransiya.

 4. Rossiya sanoatiga qo‘yilgan kapital asosan qaysi davlatga tegishli edi?

     1. Angliya;

     2. AQSH;

     3. Fransiya;

     4. Yaponiya;

     5. Germaniya.

 5. Rossiyada o‘tkazilgan Stolipinning agrar islohotining maqsadi nimadan iborat edi?

     1. Markazda yer tanqisligini yengillashtirish;

     2. Milliy chekka o‘lkalarga ko‘chib borgan ruslardan "ruslashtirish" siyosatini yurgizish;

     3. Rus bo‘lmagan xalqlarni bo‘ysundirib turishda ommaviy baza sifatida foydalanish;

     4. To‘g‘ri javob b va c.

     5. Javoblarning barchasi to‘g‘ri.

 6. XIX asr oxirida Avstriya - Vengriya qanday mamlakat hisoblanar edi?

     1. Eng qoloq mamlakatlardan biri;

     2. Agrar mamlakat;

     3. Industrial mamlakat;

     4. a va b;

     5. bva c.

 7. Avstriya-Vengriyaning Rossiya bilan munosabatlarining yomonlashuviga nima sabab bo‘ldi?

     1. Fransiya-Prussiya urushida betaraflikning saqlanishi;

     2. Rossiya-Turkiya urushida Avstriyaning betaraf turishi;

     3. Bosniya va Gertsogovinaning istilo qilinishi;

     4. Avstriya-Vengriyaning Germaniya bilan tuzgan ittifoqi;

     5. Bolgariyada faol siyosat yuritishi.

 8. "Uchlar ittifoqi" qaysi davlatlar o‘rtasida tuzildi?

     1. Avstriya-Vengriya, Germaniya, Italiya;

     2. Germaniya, Italiya, Fransiya;

     3. Fransiya, Rossiya, Avstriya- Vengriya;

     4. Germaniya, Fransiya, Avstriya- Vengriya;

     5. Rossiya, Fransiya, Avstriya- Vengriya.

 9. Rus-turk urushi Bolqon davlatlari uchun...

     1. Asoratga soluvchi urush bo‘ldi;

     2. Mustamlakachilik kuchaytirgan urush;

     3. Mahalliy aholining hukmron sinfga qarshi;

     4. Ozodlik urushi bo‘ldi;

     5. To‘g‘ri javob yo‘q.

 10. Emigratsiya so‘zining ma’nosi, bu ...

     1. Siyosiy sabablarga ko‘ra majburiy ravishda o‘z mamlakatidan boshqa mamlakatga ko‘chib borib yashash;

     2. Turli sabablarga ko‘ra ixtiyoriy ravishda boshqa mamlakatga ko‘chib borib yashash;

     3. Bir mamlakatga boshqa bir mamlakat fuqarosining yashash uchun kelib joylashishi;

     4. To‘g‘ri javoblar a va b;

     5. a, b, c.

 11. Italiya sanoatida eng ustun mavqeni egallagan monopolistik birlashmaning nomini aniqlang.

     1. "Ansaldo";

     2. "Edison";

     3. "Terni-Ilva";

     4. "Pirelli";

     5. "Fiat".

 12. 1888-yil 13-mayda Braziliyada qullarni ozod qilish haqidagi qonun hujjati qanday nom oldi?

     1. "Oltin qonun";

     2. "Ozodlik manifesti";

     3. "Erkinlik";

     4. "Yerva ozodlik";

     5. Barcha javoblar noto‘g‘ri.

 13. Buenos - Ayresda milliy bank qachon ochildi?

     1. 1870-yil;

     2. 1872-yil;

     3. 1875-yil;

     4. 1880-yil;

     5. 1882-yil;

 14. Buyuk Markaziy Amerika davlati qachon yagona davlatga birlashdi?

     1. 1895–1896-yil;

     2. 1894–1895-yil;

     3. 1893–1894-yil;

     4. 1892–1893-yil;

     5. 1891–1892-yil.

 15. Monopoliya so‘zining ma’nosi, bu ...

     1. Davlatning muayyan sohada hukmronligi;

     2. Tashkilotning muayyan sohada hukmronligi;

     3. Firmaning muayyan sohada hukmronligi;

     4. b va c;

     5. barcha javoblar to‘g‘ri.

Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:
4 - NAZORAT ISHI
Mavzu: Osiyo va Afrika mamlakatlari

Nazorat shakli: Yozma ish

1. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Yaponiya.2. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Xitoy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

5- NAZORAT ISHI

Mavzu: Osiyo davlatlari

Nazorat shakli: Test sinovi


1. Yaponiya qachon Koreyani anneksiya qildi?

        1. 1903-yil;

        2. 1905-yil;

        3. 1911-yil;

        4. 1906-yil;

        5. 1910-yil.

       1. Ixetuan harakati qaysi davlat tarixida uchraydi?

        1. Yaponiya;

        2. Xitoy;

        3. Vetnam;

        4. Koreya;

        5. Manjuriya.

       2. "Birlik va taraqqiyot" partiyasi qaysi davlatda faoliyat ko‘rsatgan?

        1. Fransiya;

        2. Turkiya;

        3. Eron;

        4. Misr;

        5. Sudan.

       3. Sudan qachon Angliya tomonidan bosib olindi?

        1. 1896-yil;

        2. 1898-yil;

        3. 1892-yil;

        4. 1910-yil;

        5. 1907-yil.

       4. Ingliz qirolichasi Viktoriya qachon Hindistonning ham qirolichasi deb e’lon qilindi?

        1. 1871-yil;

        2. 1859-yil;

        3. 1876-yil;

        4. 1885-yil;

        5. 1882-yil.

       5. 1907–yilgi Angliya-Rossiya bitimiga ko‘ra Eron ...

        1. yagona davlat bo‘ldi;

        2. 2 qismga bo‘lindi;

        3. 3 qismga bo‘lindi;

        4. a va b;

        5. a, b, c.

       6. Abdurahmon Shimoliy Afg‘onistonda o‘z hokimiyatini qachon o‘rnatdi?

        1. 1880-yil;

        2. 1870-yil;

        3. 1860-yil;

        4. 1875-yil;

        5. 1865-yil.

       7. Yaponiya Konstitutsiyasi qachon qabul qilingan edi?

        1. 1889-yil;

        2. 1868-yil;

        3. 1898-yil;

        4. 1878-yil;

        5. 1895-yil.

       8. Italiyaning Efiopiyaga qarshi bosqinchilik urushi qanday natija bilan tugagan?

        1. Efiopiya mustamlakaga aylandi.

        2. Efiopiya mustaqilligini saqlab qoldi.

        3. Efiopiya Italiya dominioniga aylandi.

        4. a va b.

        5. a, b, c.

       9. 1899–1900-yillarda Xitoy tarixida qanday voqea yuz berdi?

        1. Yaponiya Xitoyga agressiya uyushtirdi;

        2. Sin dinastiyasi ag‘darildi;

        3. Ixetuan qo‘zg‘oloni bo‘lib o‘tdi;

        4. AQSH Xitoyga bostirib kirdi;

        5. Ixetuan qo‘zg‘oloni boshlandi va 8 buyuk davlat intervensiyasi uyushtirildi.

       10. Xitoyda qay tarzda Respublika tuzumi o‘rnatildi?

a) Ixetuan qo‘zg‘oloni g‘alabasi natijasida;

 1. 8 buyuk davlat intervensiyasi oqibatida;

 2. "Sinxay inqilobi" oqibatida;

 3. Sun Yat Sen o‘tkazgan davlat to‘ntarishi natijasida;

 4. Yuan Shikay o‘zkazgan davlat to‘ntarishi natijasida.

12. 1873 -yildan 1883 -yilgacha Hind - ingliz savdosi necha foizga o‘sdi?

  1. 40%;

  2. 50%;

  3. 60%;

  4. 20%;

  5. 45%.
Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Javob

Ball


Nazorat ishining bali – bahosi:

6 - NAZORAT ISHI
Mavzu: XIX asr oxiri va XX asr boshlarida ijtimoiy harakatlar, xalqaro munosabatlar va madaniyat

Nazorat shakli: Test sinovi


1. Panama kanali qachon foydalanishga topshirilgan?

   1. 1914-yil;

   2. 1888-yil;

   3. 1898-yil;

   4. 1904-yil;

   5. 1910-yil.

    1. Suvaysh kanali qachon foydalanishga topshirilgan?

     1. 1914-yil;

     2. 1869-yil;

     3. 1898-yil;

     4. 1904-yil;

     5. 1910-yil.

    2. Elektr lampochkani kim ixtiro qilgan?

     1. Lodigin;

     2. Yablochkov;

     3. Edison;

     4. Testa;

     5. Gramm.

    3. XIX asrda qurilgan "Fort-Brij"‘ ko‘prigi uzunligi qancha edi?

     1. 2000 metr;

     2. 2100 metr;

     3. 2133 metr;

     4. 2200 metr;

     5. 2150 metr.

    4. Elektr bilan payvandlash usulini kim ixtiro qilgan?

     1. Joul;

     2. Popov;

     3. Tomson;

     4. Edison;

     5. Benardos.

    5. Dunyoda birinchi aeroplanni kim ixtiro qilgan?

     1. G. Filipps;

     2. A. Mojayskiy;

     3. Aka-uka Raytlar;

     4. Sialkovskiy;

     5. X. Maksim.

    6. Radioni ixtiro qilgan olimni toping.

     1. G. Gers;

     2. P. Popov;

     3. G. Markoni;

     4. A. Bell;

     5. A. Nobel.

    7. Ovoz yozib olish va uni takror eshittirish apparati - fono-grafni kim va qachon yaratgan?

     1. Popov, 1877-yil;

     2. Edison, 1877-yil;

     3. D. Yuz, 1877-yil;

     4. Aka-uka Lyumerlar;

     5. A.Nobel, 1878-yil.

    8. Kim qit’alararo uchish raketalaridan foydalanish mumkinligini matematik jihatdan isbotlab bergan edi?

     1. Eynshteyn;

     2. Sialkovskiy;

     3. Jukovskiy;

     4. Lebedov;

     5. Stoletov.

    9. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Rossiyada biologiya fani sohasida qanday olamshumul kashfiyot amalga oshirilgan?

     1. Evolyutsiya emoriologiyaga asos solindi.

     2. Irsiyat qonuni yaratildi.

     3. Irsiyat va tabiat aloqadorligi isbotlandi.

     4. Shartli refleks va oliy asab faoliyati to‘g‘risida ta’limot yaratildi.

     5. a va d.

    10. Sariq kasalligining kelib chiqish sabablarini kim aniqlagan?

     1. Kox;

     2. Botvin;

     3. Timiryazov;

     4. Pavlov;

     5. Rentgen.

    11. Rus olimi I. Mechnikov tibbiyotning qaysi sohasiga asos solgan?

     1. Immuniologiyaga;

     2. Xirurgiyaga;

     3. Viruslogiyaga;

     4. Kimyoviy sintez usuli bilan dori-darmon yaratishga;

     5. Farmakalogiyaga.
Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Javob

Ball


Nazorat ishining bali – bahosi:Download 152,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
davlat pedagogika
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
fanidan mustaqil
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti