J: Gapning oxiriga nuqta, so’roq belgisi, undov belgisi qo’yiladi.(5-bet)Download 61.25 Kb.
bet1/3
Sana11.02.2020
Hajmi61.25 Kb.
  1   2   3

Aim.Uz

Ona tilidan test savollari. 2-sinf. 1-chorak a-variant

1.Gapning oxiriga qanday tinish belgilari qo’yiladi? J: Gapning oxiriga nuqta, so’roq belgisi, undov belgisi qo’yiladi.(5-bet) a)nuqta, so’roq belgisi b) undov belgisi, so’roq belgisi d) nuqta, so’roq belgisi, undov belgisi e) Undov belgisi, vergul

2.Sen suzishni bilasanmi Gapning oxiriga qanday tinish belgisi qo’yiladi? J: So’roq belgisi 5-(bet)

a) nuqta b) vergul d) undov belgisi e) so’roq belgisi

3.Alifboda nechta harf bor?J: Alifboda 29 ta harf bora)28 b)30 d)29 e) 24

4.Alifboning 5-harfini toping. J: f harfia)d b)f d)g e) i

5.Gap nimalardan tuziladi? J: Gap so’zlardan tuziladi. 4-bet

a)so’zlardan b) gaplardan d) harflardan e) bo’ginlardan

6. Muzeydagi ashyolar juda ajoyib Gapning oxiriga qanday tinish belgisi qo’yiladi? J: undov belgisi 5-(bet)

a) nuqta b) vergul d) undov belgisi e) so’roq belgisi

7.Kishilarning ismi va familiyasi, hayvonlarga qo’yilgan nomlar qanday harf bilan yoziladi? J: Kishilarning ismi va familiyasi, hayvonlarga qo’yilgan nomlar bosh harf bilan yoziladi. 6-beta) bosh harflarda yoziladi b) kichik harflarda yoziladi d) kishilarning ismi sharifi bosh harflarda, hayvonlarga qo’yilgan nomlar kichik harflarda yoziladi. e)Gap boshida kelsa bosh harfda yoziladi.

8.Qanoti bor, qoni yo’q,

Tuxum qo’yar, soni yo’q. Topishmoqning javobini toping? J: Kapalak 7-bet

a)baliq b)kapalak b)chumoli d)ari

9. Do’stlar, mening yurtimni

O’zbekiston deydilar.

Dong’i tutgan dunyoni

Bog’-u bo’ston deydilar. She’rda nechta gap bor? J: She’rda 2ta gap bor. a) 4ta b) 3ta d)2 ta d)1ta

10.Tovushlar yozuvda qanday ifodalanadi? J: Tovushlar yozuvda harflar bilan ifodalanadi. 7-bet

11.Qanday tovushlarni aytganimizda havo og’izda to’siqqa uchramay, erkin o’tadi?J: Unli tovushlarni aytganimizda havo og’izda to’siqqa uchramay,erkin o’tadi.8-bet

a) Undosh tovushlarni b) jarangli tovushlarni d) unli tovushlarni e) jarangsiz tovushlarni

12.Unli tovushni ifodalaydigan harflarni ayting.J: a, o, i, e, u, o’

13.Undosh tovushlar nechta? J: 24 ta (14-bet) a)20 b) 23 d)24 e)6

14. B.ho, t.mom, b.hodir so’zlaridagi tushirib qoldirilgan harflarni aniqlang. J: a harfi (9-bet) a) i b)e d)o e)a

15. To’g’ri yozilgan so’zlar qatorini aniqlang. J: butun, tutun, quduq (10-bet)

a) butin, tutun, qudiq b) butun, tutin, qudiq d) butun, tutun, quduq e) butin,tutin, qudiq

16.Bo’g’inga bo’linmaydigan so’zlar qatorini belgilang. J: go’sht, musht 9-bet

a)ona, tog’a b)go’sht, musht, d) uka, amaki

17. Qanday tovushlarni aytganimizda havo og’izda to’siqqa uchraydi?J: Undosh tovushlarni aytganimizda havo og’izda to’siqqa uchraydi.(14-bet)

a) Undosh tovushlarni b) jarangli tovushlarni d) unli tovushlarni e) jarangsiz tovushlarni

18.Qaysi tovushlarni aytganimizda shovqin eshitiladi? J: CH, K tovushlarni aytganimizda shovqin eshitiladi.

a) B,d, b) ch, k d) z, r e) r, b

19.Singil, dengizchi so’zlari to’g’ri bo’g’inga bo’lingan qatorni aniqlang. J: Si-ngil, de-ngizchi (18-bet)

a) sin-gil, den-gizchi b) sing-il , deng-izchi d) sin-gil, dengi-zchi e) Si-ngil, de-ngizchi

20. So’zlar to’gri yozilgan qatorni aniqlang. J: Olxo’ri, behi, handalak (22-bet)a) Olxo’ri, behi, handalak b) Olho’ri, bexi, handalak d) Olxo’ri, bexi, xandalak Olho’ri, bexi, xandalak

21.Tushirib qoldirilgan harfni aniqlang. . ayot,.aykal, .arorat J: Hayot, haykal, harorat (23-bet) a) X b)B d) V d) H

22.Tutuq belgisi bo’lgan so’zlar to’g’ri bo’g’inga bo’lingan qatorni toping. J: Mash’-al, va’-da, sa’-va (24-bet)

a) Mash’-al, va’-da, sa’-va b) mas-h’al, va-’da, sa-’va d) ma-sh’al, sa’-va, va-’da

e)mash’-al, va-’da, sa-’va

23.Nuqtalar o’rniga u yoki i unlisidan mosini qo’ying. Uz.k, makt.b, uchq.r, un.m. J: Uzuk, maktub, uchqur, unum.

24.Ismlarni alifbo tartibida joylashtiring. Vali, Ibodat, Abdullo, Barno, Alisher, Botir.J: Abdullo, Alisher, Barno, Botir, Ibodat, Vali (26-bet)

25.Qaysi so’zlar bosh harflarda yoziladi?

J: Gapning birinchi so’zi, kishilar ismi va familiyasi, hayvon nomlari bosh harflarda yoziladi ( 6-bet)

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

J

d

e

d

b

a

d

a

b

d
d
d

e

d

b

a

b

e

a

d

a
Ekspert guruhi a’zolari: G.Nazarova.

T.Abdullayeva

D.Rustamova

N.Xoliqova

2-sinflar uchun ona tili fanidan test savollari 1-chorak b-variant

1. O’zbek tilida nechta tovush bor? J: 30taa) 30tab) 29ta d) 28ta e) 24 ta

2. “Xola ” so’zida nechta tovush bor? J: 4ta

a) 5ta b) 3ta d) 4ta e) 2ta

3. Tovushlarni xususiyatini aniqlang. J: Tovushlarni aytamiz, eshitamiz

a) tovushlarni ko’ramiz b) Tovushlarni yozamiz d) Tovushlarni aytamiz, eshitamiz

e) yozamiz, o’qiymiz

4. Bahor so’zidagi qaysi tovushni tushirib qoldirsak, yangi so’z hosil bo’ladi?J: r tovushini

a) btovushini b) r tovushinid) atovushinie) htovushini

5. O’zbek yozuvida nechta harf bor? J: 29 ta a) 28ta b) 29 tad) 30 ta e) 24 ta

6. Harflarning xususiyatini aniqlang.J: Harflarni ko’ramiz, yozamiz,o’qiymiza) Harflarni ko’ramiz, yozamiz,o’qiymizb) Harflarni eshitamiz, talaffuz qilamiz d) harflarni ko’ramiz, eshitamiz e) Harflarni aytamiz, eshitamiz

7. Tovushlar yozuvda nimalar bilan ifodalanadi?Harflar bilan

a)Bo’g’inlar bilan b) Tovushlar bilan d) Harflar bilan e) so’zlar bilan

8. Anjir so’zida nechta tovush va nechta harf bor? J: 5 ta tovush va 5 ta harf

a) 5 ta tovush va 4 ta harf b) 4 ta tovush va 5ta harf d)5 ta tovush va 5 ta harfe) 3ta tovush, 4 ta harf

9. Qayiq-ayiq so’zlarida qaysi tovush so’z ma’nosini o’zgartiryapti?J: q tovushi

a) a tovushi b) y tovushi d) q tovushi e) i tovushi

10. Unlilar to’liq berilgan qatorni toping?J: A,O,I,E,U,O’a) A,O,I,E,U,O’ b) O,I,K,T,U,O’ d) A, B, D, E, U e) O, E, B, O’, X

11. Nimani talaffuz qilamiz va eshitamiz?J: tovushni a) tovushni b) harfni d) A va B e) so’zni

12. Nimani yozamiz, ko’ramiz va o’qiymiz?J: Harfni

a) so’zdagi tovushni b) tovushni d)harfni e)gaplarni

13. “Poytaxt shahar, bosh shahar, Qadim tuproq, Shosh shahar…”

Ushbu she’riy parchada nechta unli tovush ishtirok etayapti? J: 14ta (9-bet)a) 14ta b) 13ta d) 12ta e) 15ta

14. “Qorning suvlari yerning tashnaligini qondiradi”.Gapdagi unli tovushlar sonini aniqlang.J: 16ta 9-bet

a)13 ta b)15 ta d)16 ta e) 14ta

15. “H- vo” Bu so’zda qaysi unli tovush tushib qolgan?J: Havo, a unlisi tushib qolgan. 10-beta) a b) o d) e e) u

16. Quyidagi so’zlarning qaysi birida a unlisi tushib qolgan?J: Shamol 9-bet

a) qishl- q b) barm-q d) sh-mol e) t.vush

17. Qaysi qushning nomi xato yozilgan? J: bulbil 11-bet

a) boyqush b) bulbild) chumchuq e)ukki

18. “Mush-k”, “Kuch- k” so’zlarida qaysi unli tushib qolgan? J: U unlisi

a) a unlisi b) I unlisi d) u unlisi e) o unlisi

19. “Olim bo’lsang, olam seniki”. Maqoldagi undoshlar sonini aniqlang.J: 11ta (9-bet)

a) 10ta b) 9ta d) 11ta e) 12ta

20. O’zbek tilida nechta unli tovush bor? J: 6ta (8-bet) a) 10ta b) 6ta d) 14 ta d)24ta

21. Qaysi tovushlarni talaffuz qilganimizda havo og’izda to’siqqa uchramay erkin o’tadi?

J:Unli tovushlarni talaffuz qilganimizda havo og’izda to’siqqa uchramay erkin o’tadi. (8-bet)

22.Qaysi tovushlarni talaffuz qilganimizda havo og’izda to’siqqa uchraydi?

J:Undosh tovushlarni talaffuz qilganimizda havo og’izda to’siqqa uchraydi.(14-bet)

23. Alifbodagi 14- harfni aniqlang.J: O harfi

24. Gap oxiriga qanday tinish belgilari qo’yiladi?

J: Gap oxiriga nuqta, so’roq belgisi, undov belgisi qo’yiladi. 5-bet

25.Kishilarning ismi va familiyasi, hayvonlarga qo’yilgan nomlar qanday harf bilan yoziladi?J: Kishilarning ismi va familiyasi, hayvonlarga qo’yilgan nomlar bosh harf bilan yoziladi. 6-bet

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

J

a

d

d

b

b

a

d

d

d

a

a

d

a

d

a

d

b

d

d

b


Ekspert guruhi a’zolari: G.Nazarova.

T.Abdullayeva

D.Rustamova

N.Xoliqova


Ona tili fanidan 2-sinflar uchun test savollari 2-chorak a-variant
1.Bir unli tovush bo’g’in hosil qilgan so’zlarni aniqlang.J: aka, uka, opa (29-bet)

a) amaki, singil b) dada, ona d) ona, tog’a, xola e) aka, uka, opa.

2. Bo’g’in bir unli va bir undosh tovushdan hosil bo’lgan so’zlarni aniqlang. J: lola, olma (29-bet)

a) o-dat, tog’a b) lola, olma d) ar-qon, guldon e) kapalak, ba-hor

3.Bo’g’in bir unli va bir necha undosh tovushdan tuzilgan so’zni aniqlang J: Maktab, dars-lik( 29-bet)

a) anor, yurt b) kapalak, uzuk d) el, til e) maktab, dars-lik

4.So’zlar qanday bo’g’inga bo’linadi? J: so’zda nechta unli tovush bo’lsa, shuncha bo’g’in bo’ladi. 28-bet a)so’zda nechta undosh tovush bo’lsa, shuncha bo’g’in bo’g’in bo’ladi.

b)so’zda nechta unli tovush bo’lsa, shuncha bo’g’in bo’ladi .

d)Nechta harf birikmasi bo’lsa, shuncha bo’g’in bo’ladi.

5. “H- vo” Bu so’zda qaysi unli tovush tushib qolgan?J: Havo, a unlisi tushib qolgan. 10-beta) a b) o d) e e) u

6.Bo’g’inlar bir yo’ldan ikkinchi yo’lga qanday ko’chiriladi?J: bo’g’inlab 31-bet

a.bo’g’inlab b)harflab d) ko’chirib bo’lmaydi.

7.Mohichehra so’zi qaysi qatorda to’g’ri bo’g’inga ko’chirilgan? J: Mohi-chehra( 35-bet)

a)Moh-cheh-ra b)Mo-hich-ra d)Mohi-chehra e) Mohiche-hra

8.Topishmoqning javobini toping. Bir otasi, bir onasi , necha yuz ming bolasi.J: quyosh,oy va yulduzlar (34-bet)a)Daraxt va barglar b)choynak va payola d)quyosh,oy va yulduzlar

9.Aziz odobli bola Gap oxiriga qanday tinish belgisi qo’yiladi ?J: nuqta (5-bet)

a)so’roq b) undov d) nuqta e) vergul

10.Unli tovushlar nima hosil qiladi?J: Bo’g’in hosil qiladi (28-bet) a)bo’g’in b)harf d) so’zlar e)gap

11.Olmazor so’zida nechta bo’g’in bor? J: 3ta (28-bet) a)4ta b)3ta d)2ta e) 5ta

12.B,d,v jaranglilarning jarangsiz juftini toping. J: p, t, f (37-bet) a)p,t,f b)p,k,b d)t,k e)k, s, ch,

13. Jarangli undovlar ishtirok etgan so’zlarni toping. J: gul, barg, jala (37-bet)

a) til, kul, chala, b) sina, fazo, choy, d) gul, barg, jala e)fahm, sharq, chim

14. Jarangsiz undoshlar ishtirok etgan so’zlarni toping. J: Ko’chat, paxta, fahm (37-bet)

a)barg, gul, vahm b) Ko’chat, paxta, fahm d) mard, bog’bon, barg e) vaza, joy, gul

15.Jarangli undoshlar qatorini belgilang. J:b,d,v,g (37-bet) a)b,d,g,x,v b)p,t,f,k d)b,d,v,g e) s, t, k, h

16. Jarangsiz undoshlar qatorini belgilang. J: p, t, f, k (37-bet) a) g,d,v, z b)p,t,f,k d)b,d,v,g e) m,n, r, y

17.Tushirib qoldirilgan harflarni toping. Halol mehnat-mo’l daroma… J: d (39-bet) a) t b) d d) r e)b

18.So’z oxirida qaysi tovushlar tushib qoladi? J: d, t (41-bet) a) b, h b) t,p d) y, ng e) d, t

19. Baland tog’da qor bo’lar, mard kishida or bo’lar. Aytilishida tushib qoladigan undosh qatnashgan so’zlarni toping. J: mard, baland (42-bet)

a) tog’, qor b) qor, or d) mard, baland e) bo’lar, kishi

20.Ketma- ket kelgan bir xil undoshli so’zlarni toping J: izzat, tabassum, chaqqon (44-bet)

a) hikoya, sayora b) izzat, sayyora d) izat, novot e) izzat, tabassum, chaqqon

21. Ketma- ket kelgan bir xil undoshli so’zlar qanday bo’g’inga ko’chiriladi?

J: Bo’g’in ko’chirishda ketma-ket kelgan bir xil undoshlarning bittasi oldingi bo’g’inda qoldiriladi, ikkinchisi keyingi bo’g’inga ko’chiriladi. (45-bet)

22. Munavvar, muhayyo so’zlarini bo’g’inga ko’chirish qoidasiga ko’ra yozing. J Munav-var, muhay-yo

23. So’z oxirida kelgan jufti bor undosh tovushning yozilishini qanday tekshiramiz?

J: So’z oxirida kelgan jufti bor undosh tovushning yozilishini tekshirish uchun undoshdan so’ng unli tovish qo’shib aytamiz. (38-bet)

24.Muallim, olim, she’r, anor, daraxt, aziz so’zlari orasidan bo’g’in ko’chirib bo’lmaydigan so’zlarni aniqlang.

J: olim, she’r, anor, aziz

25.O’yin o’ynasang, bolam,

Kasb etsin ma’no, mazmun.

Odobli bo’lgin, har dam,

Ko’rganlar bo’lsin mamnun.Bo’g’in ko’chirib bo’lmaydigan so’zlarni aniqlang. J: o’yin, kasb, har, dam (31-bet)S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

J

e

b

e

b

a

a

d

d

d

a

b

a

d

b

d

b

b

e

d

e


Download 61.25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar